Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Je vitariánství nezbytné pro otevření vyššího stupně regenerace?

Je vitariánství nezbytné pro otevření vyššího stupně regenerace?

Marie Mejdrová Vloženo 3.12.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 19. – 22.11.2011

Lidská bytost je souhrnem psychiky, fyzického těla a duchovních těl

Sféro Prvotního Tvoření, máš pro mě nějaké informace? Jak je to s regenerací lidských těl v souvislosti s NDC? Bude nutné být vitariánem? Děkuji. (Duchovní komunikace z 19. – 22.11.2011)

 

Sféra Prvotního Tvoření: „U každého cíle si člověk musí uvědomit, co všechno k němu vede, co všechno ho podporuje. A zaměřit se na všechny tyto podpůrné proudy tak, aby se výsledek dostavil co nejrychleji a v co nejoptimálnějším tvaru. Nejinak je tomu i v případě regenerace lidského těla. To je souhrnem psychiky, fyzického těla a duchovních těl. Tento celek je pro život ve hmotě nerozlučný. A proto když jedna z jeho částí pokulhává, celek nemůže pokračovat vpřed ideálním způsobem.

Všechny ty tři složky jsou plně v péči každého člověka. On za ně zodpovídá, má k nim výhradní práva a také za ně ručí vůči svému okolí. Což se nevylučuje s tím, že přírodní procesy těla jednotlivce řídí Příroda. Všechny světelné složky, elementy pocházejí z ní. Ona je i skládá dohromady. Ale člověk (reprezentovaný svým vnitřním duchovním Já) je tím, kdo svými postoji určuje parametry a možnosti tohoto výběru.

Zjednodušené příklady nevhodných postojů:

Kouřím – těžce si poškozuji chemickými jedy plíce i zbytek fyzického těla, ale i svoji duchovní rovinu.

Jím přepálené a žluklé tuky nevhodného původu – ničím si játra, žlučník, srdce a cévy.

Jsem v hluboké depresi – nejsem otevřený pro harmonizující, čistící a informační energie Přírody a Vesmíru.

Jím maso živočichů – přijímám stravu, kterou pro mě Příroda nezamýšlela, s nízkými energetickými vibracemi a nevhodnou hmotou. A navíc se tím podílím na utrpení zvířat a zatěžuji tím karmické břímě sebe i celého lidstva. O ekologických dopadech na Planetu nemluvě.

Můžu vyrazit za sportem či na procházku k jezeru, do lesa, do hor, ale radši hraju počítačovou hru, dívám se na televizi, vysedávám nad pivem v hospodě.

Užírám se ve vzteku, nenávisti, závisti k druhým, manipuluji s nimi - namísto abych se s nimi snažil karmicky vyvázat, odpustil jim a nechal je jít cestou, kterou si zvolili. A sám se soustředil na hledání svého životního úkolu.
 

Náš vzestup přináší impulsy i pro rozvoj Planety, Přírody a světelných sfér

Ať už svým jednáním nebo i pasivitou poškozujete jakoukoli složku své bytosti, ovlivňuje to negativně i ty ostatní složky. Cokoli z toho způsobuje, že pak nedokážete využít vše, co Vám Příroda, Vesmír a světelné duchovní sféry nad vámi nabízejí.

A nejen to, Příroda, Vesmír a světelné duchovní sféry čekají, až si všimnete toho, co vám nabízejí a využijete toho. Protože tak se posunete k plnění své části vesmírného plánu světelné evoluce. Navíc během svého vzestupu ve Světle začnete postupně přinášet impulsy i pro rozvoj jich samých - těch nad vámi. Tedy všech těch, kteří vám připravili podmínky pro růst po všech stránkách. Předkládají vám výzvy a doufají, že nezůstanou bez povšimnutí.
 

Zásah temných sil do genetického programu člověka 2. typu

Víte, že bylo přímo záměrem Stvořitelů, aby se lidé 2. typu rodili se zastřeným vědomím – bez otevřeného duchovního vnímání. Také je dobře známo i vědecky potvrzeno, že věkový limit má dnešní lidstvo ve svém genetickém programu stanoven na zhruba 120 let. Obě tato omezení byla nastavena tak, aby mohla a měla být překonána v případě stabilního duchovního vzestupu bytosti ve Světle nad určitou hranici energetické frekvence. Tedy vnitřní čistoty a harmonie. Přičemž tam byla vsazena bezpečností pojistka: Pokud bytost opět spadne pod tuto hranici, výhody, schopnosti, otevřené vzestupem zase ztratí. Tak, aby nemohla ublížit okolí ani sama sobě prostřednictvím zásahů provedených s nedostatečným informačním nadhledem a s nedostatečně čistými prostředky, energiemi.

Víte také, že do vývoje genetického programu člověka 2. typu negativně zasáhly Temné síly a závažně ho poškodily. Včetně sekvence týkající se věkové hranice tak, aby se neotevřela ani při splnění výše uvedené podmínky. Probuzení lidé na světelném vzestupu pracující dlouho ve hmotě pro Světlo a mající tak čas ho posunout o kus dál, nebylo něco, co by jim vyhovovalo.
 

Vyšší regenerační schopnosti se nebudou otevírat zatemněným a ovládnutým lidem

Pro regenerační schopnosti vyšší úrovně u lidského těla platí stejné principy jako pro dožití se vysokého věku. Je záhodno, aby se otevřely pouze lidem za určitým bodem duchovního světelného vzestupu. Každý jedinec k tomu musí aktivně připravit předpoklady hmotné i energetické. To znamená zajištění optimální potravy a péče o čakry a s nimi celý energetický systém těla.

Jednak není v zájmu světelné evoluce, aby ve hmotě na Zemi žila spousta nezdolných, zdravím překypujících, zcela zatemnělých a ovládnutých lidí. Když jsou lidé tak temní nebo ovládnutí, že už nejsou schopni se v tomto životě probrat a napravit to, tak by prodlužování jejich života nebylo vůbec nic přínosného, ani pro ně, ani pro jejich okolí. To je stejný důvod jako u věkového limitu.

A dále víte, že zdravotní problémy jsou jedním z velice důležitých druhů impulsů naznačujících, že něco neděláte v životě správně. Jsou tedy impulsem k hledání kořenů problémů a k hledání účinných řešení. V důsledku jsou to tedy impulsy k nápravě starých chyb, karmickému vyvazování a z toho vyplývajícímu duchovnímu vzestupu.

Pro většinu lidí dnes ani jiné duchovní náznaky než (těžké) zdravotní problémy nefungují. Po dobrém si říct nedají, jemně podané rady, pobídnutí, směrování neberou v potaz. Ani si jich nevšimnou nebo se jimi odmítnou řídit. Ovšem v dnešním světě si velice často lidé chybně vysvětlují i ty impulsy, které vzbudí jejich pozornost. Viz. onemocněl jsem angínou, protože jsem potkal někde bacily.
 

K vitariánství nelze přecházet formou násilí

Tady se dostáváme k dotazu na vitariánství, jako vegetariánství založené pouze na živé rostlinné stravě tak, jak ji připravila Příroda. Vitariánství je záležitost, ke které se každý musí dopracovat sám. Připravenost člověka na vitariánství je pro každého v jiném bodě, zrovna tak jako u vegetariánství. Musí to vyplynout přirozeně z jeho vnitřního pocitu, ke kterému se sám dopracoval.

Pokud v tom bude manipulace ze strany druhých, násilí nebo přetvářka či jen snaha jít s módním proudem, tak u toho člověk nevydrží. Navíc to může působit i proti zamýšlenému výsledku – vyvolávat odpor k duchovní cestě. A to rozhodně není účelem.

Člověk musí sám cítit, že chce a potřebuje mít v životě více čisté vitality, protože jinak nezvládne plnit všechno to, co je jeho životním úkolem, kvůli kterému se tady narodil. A k tomu další věci, které ho baví a i všechny ostatní povinnosti.

Přidá se pochopení a vlastní zkušenost, jak jednoduché je doplňovat si energii čistou živou potravou, která navíc výborně chutná. Aniž by se vytvářel energetický nebo karmický dluh. Aniž by se tím poškozovalo vlastní tělo a životní úkol nebo jiná bytost či planeta vůbec. (Na rozdíl od konzumace masa, povzbuzujících drog apod.)

Pak si člověk připustí, že to, co mu brání v realizaci téhle vize, jsou bariéry vnitřní, ne vnější. Že když bude skutečně chtít a použije svoji motivaci a tvořivé myšlení neblokované stereotypy a předsudky, cestu k praktickému uskutečnění najde.
 

Během své duchovní cesty jste poznali, že bez vegetariánství byste se za určitou hranici nemohli dostat. Stahující energie z masa by znemožnily další duchovní vzestup. Došli jste i k pochopení, že živiny a bioenergie obsažené v živé přírodní potravě duchovní vzestup, očistu, regeneraci a vitalitu přímo a jasně podporují. Což souvisí i s chutí žít a tvořit, s uspokojením ze života a se správným nastavením mysli a vnitřních postojů.

A tak budete zcela přirozeně postupně cítit, že chcete a potřebujete podíl živé rostlinné stravy zvyšovat. Nechejte se směrovat tímto vnitřním instinktem a uvidíte, kam vás povede.“

© Marie Mejdrová, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 221
  • 18
  • 13
  • 17
  • 24

Celkový počet hlasů: 293