Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Další odpověď na novou výzvu pana Luďka Kováče

Další odpověď na novou výzvu pana Luďka Kováče

Jiří Novák Vloženo 9.3.2011
Jiří Novák

Kam se poděl dřívější seriózní Luděk Kováč?

Pana LK jsem znal z dřívější doby jako čestného, seriózního, přímého, spolehlivého člověka. On ve své podstatě takovým možná stále je. Nepíšu o něm, že lže, ani si to o něm nemyslím. Jsem si vědom toho, že vše, co říká, myslí naprosto vážně a předpokládá, že dělá to nejlepší, co je v danou chvíli možné udělat. Soudný člověk však vnímá v jeho chování zřetelné nepříznivé signály.

Už jenom to, že druhého člověka, kterého také jistě v minulosti poznal jako spolehlivého, vytrvalého, přímého a hloubavého, počastuje bez váhání tvrdými slovy: „Nelžete! Nepřekrucujte! Nemaťte! Pokud budete pokračovat dál bez patřičné invence, uděláte si jen ostudu a svedete mnoho poctivě hledajících z Cesty.“ (jeho reakce na článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly uveřejněná v plném rozsahu v textu Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?). Přičemž obvyklé by v té situaci bylo zamyslet se nad tím, proč to ten druhý napsal, co tím sleduje, když přece vím, že není blázen. Že jde o vzdělaného člověka, který má všech pět pohromadě, jak prokázal svým dosavadním životem. To však LK neudělal, neozval se jako pochybující kolega, ale bez váhání a naprosto radikálně mne takto agresivně z nadřazené pozice nekolegiálně napadl.

Aby to ještě do detailů rozvinul dalšími slovy v jeho posledním textu, kterými ze mne dělá doslova člověka s odpornými vlastnostmi:

„Nechtěl jsem a v podstatě ani nechci reagovat na to co dotyčný pán předvedl, protože již množství sepsaného textu ukazuje na něco velice zvláštního v osobnosti JN. Když k tomu přičtu bájnou lhavost, manipulace, překrucování a mnoho dalších odporných vlastností, přitom se prezentuje jako  svatoušek, který je neustále někým napadán, je mu ubližováno atd., vychází mi z toho, že by potřeboval odbornou pomoc ze strany psychologů a psychiatrů.“

 Nejde jen o to, že jsem napsal nějaké informace, které se mu na první pohled nelíbily. I kdyby si myslel, že jsem udělal chybu, obvyklý způsob reagování za takové situace ze strany člověka na duchovní cestě je přece úplně jiný. Kam se poděl ten bývalý seriózní Luděk Kováč?

Samotná Planeta vytlačuje magii z tohoto světa

Už vícekrát jsem napsal, že ve vývoji světa nastal na konci 20. století zásadní zlom nalezením cesty neomezeného duchovního vzestupu. Celkové prostředí Planety se začalo výrazně čistit, jak jsem vysvětlil v článku 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof.  Lidé začali být tlačeni, aby opouštěli věci, záležitosti, které lidstvu a Planetě i jim samým neprospívají. I na magii pana LK byl vyvíjen dlouhodobý tlak. Místo toho, aby se zamyslel nad svým dalším působením na Planetě a správně chápal přicházející náznaky, začal si ještě více bránit svoji magii, svoje mocenské postavení. Začal se tak stále více vydělovat z Přírody a přímo se izolovat od přirozených planetárních struktur přinášejících nový vývoj, nové energie z vyšších světů.

Také učení MCEO je a bylo násilím na Přírodě

Zásadním důvodem změny vnitřního postoje pana LK vůči mně je však zřejmě jeho osobní vazba na mimozemské učení MCEO, které se stalo dobrým zasvěcovacím byznysem ve světě. Viz článek 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, kde jsem vysvětlil následující:

V době Atlantidy bylo umělé mimozemské učení nazvané MCEO i přes mnohá varování z duchovních sfér postupně zaváděno do praxe. Začalo to bezprostředně vyvolávat nepříznivé reakce Přírody, která se bránila dalšímu novému způsobu manipulace s přírodními energiemi a strukturami. Výsledkem byly nepříznivé dílčí jevy, zatím však ne velké katastrofy...

Strana mágů propagující toto učení však obvinila za nepříznivé jevy druhou stranu, která se snažila už tehdy více naslouchat Přírodě a respektovat přírodní pochody i duchovní vedení shora. Již tehdy označili koncepci čistého sestupu za smrtelnou vědu („metatronickou vědu smrti“), která vyvolává katastrofy a pády. Přitom opak byl pravdou. A pokus o čistý vzestup byl již tehdy jedinou alternativou, jak zastavit nepříznivé reakce Přírody. Jak znovu stabilizovat vývoj na Planetě. Cesta čistého vzestupu však tehdy nebyla dostatečně silná, aby nátlaku magie odolala.

V dnešní době se situace opakuje. Opět tady máme stranu mágů, která doposud propaguje cestu magie, řízení světa bytostmi Duchovních hierarchií i umělý vzestup spojený s 15-ti dimenzionálními poli Merkaba a jejich 7. stupněm Rahunta. A proti nim stojí cesta čistého vzestupu nazvaná dnes Nová duchovní cesta.

Je zde však jeden zásadní rozdíl. Principy cesty čistého vzestupu dnes již plně rezonují s nejhlubšími prvotními principy planety Země a její Přírody. Proto se dnes Nová duchovní cesta stala organickou součástí planety Země a její Přírody. Planeta a Příroda nejsou na straně magie, naopak plně podporují principy čistého duchovního vzestupu. A tato spojená síla Planety, Přírody a lidských jedinců na vzestupné duchovní cestě je dnes již dostatečně silná, pevná a stabilní, aby tentokrát dokázala útoky magie na své základy odrazit. A nejen to, aby dokonce dokázala magii z tohoto světa postupně zcela vytlačit. Dny nadvlády magie nad světem se nezadržitelně chýlí ke konci.

Jak dokáže temné učení ovlivnit člověka

Jak temné učení dokáže přitáhnout, uchopit, ovlivnit a zřejmě i do jisté míry zmanipulovat člověka, svědčí následující skutečnosti. V případě semináře MCEO v Praze probíhajícího v angličtině neváhaly desítky jednotlivců zaplatit poměrně vysoký vstupní poplatek 5500 Kč jen pro to, aby se zúčastnili až závěrečného zasvěcení (viz článek Jiřího Maška „Spojení spirituality a opravdové vědy, to je Svobodné učení MCEO, které konečně zavítalo o víkendu do Prahy“ na www.osud.cz z 29.3.2010).

Druhým příkladem je zásadní změna osobních postojů pana LK. Pravdou je, že tehdy před 12 lety na seminářích pan LK naznačoval, že každý tady máme nějaké úkoly, že není jasné, kdo je za koho – za Světlo, za Temno, za šedivé. A tehdy mi říkal – my lidé máme jednu důležitou věc navíc. Dokážeme vyciťovat a v tom se od těch druhých lišíme. To je naše ohromná přednost. Byl to právě on, kdo mi tehdy vysvětloval, že moje duchovní identita je Metatron. A bylo vidět jeho upřímnou snahu mi pomoci na duchovní cestě. Dnes však tentýž člověk říká:

„Pane JN, Vy jste nikdy nebyl a nikdy nebudete Metatron ani v této a ani v jiné sluneční soustavě v celém Stvoření, protože tato funkce je svěřována pouze archandělským bytostem, které jsou úplně z jiné vývojové evoluční linie. Pokud někdy bude tato funkce někomu jinému svěřována, tak jen vyvinutým příslušníkům Lidstva, do kterého nepatříte, příteli na Cestě (úsměv). Nahrát do Mysli lze mnohé stupidity, takže je mi to líto… tento úřad není pro vás.“

Ano, tehdy mi jeho slova pomohla v základní orientaci. Dnes jsem však již sám schopen zjistit svoji minulost, své duchovní poslání a okolnosti dalších mých zrození v tomto světě. Co se stalo s tím dřívějším Luďkem Kováčem, že tvrdí pravý opak toho než dříve a přitom to myslí smrtelně vážně a domnívá se, že světu sděluje tu nejvyšší pravdu? Jak je možné, aby se člověk během dvanácti let tak změnil? O čí mysli, do které byly nahrány stupidity, vlastně hovoří?

Odkud pramení tak zásadní změna jeho postojů? Stačí nahlédnout do článků na webu Osud „Současný původ a evoluce učení MCEO 1 – 7“. V nich se to jenom hemží pojmy „Metatronická Věda smrti“, „Metatronická iluminátská kontrola“, „Metatronická padlá cesta“, „Metatronický bod 55“ a další. Proto mne pan LK v jedné s diskusí dokonce označil za agenta Iluminátů a Nového světového řádu. Ve svém posledním příspěvku k tomu navíc dodal nejnovější titul „Koordinátor nelidských inkarnátů v lidské podobě“.

Toto je ukázka toho, jak „vznešené“, „posvátné“, ale přitom dokonale temné učení MCEO dokáže uchopit, vnitřně přeměnit a do jisté míry zmanipulovat člověka. Zcela přehlušit jeho vlastní původní vnímání a nahradit je závojem umělých nepravdivých informací tohoto učení. Takže už nevnímá svět nezávislým pohledem jako dříve, ale přes filtr „posvátného“ učení MCEO. A nelze se divit, že mu takovýto filtr přímo vnuknul takový postoj vůči mé bytosti, který právě předvádí, a naopak oddanost vůči tomuto učení. Dokonce si jedním ze základních  pojmů „posvátného“ učení MCEO nazval své webové stránky Rahunta.cz.

Je opravdu smutné dívat se na tak hlubokou vnitřní proměnu člověka. Důvod tak ohromné lidské změny uvnitř bytosti LK vidím v tom, že jeho magie, pocit nadřazené moci a navíc spojení s temným mimozemským učením MCEO mu postupně zcela zatemnily čistý pohled na svět a dovedly jej na cestu, kterou kráčí teď. Dnes je to již jiný Luděk Kováč - nekolegiální, agresivní, neuctivý, ...

Obviňování protistrany za vlastní chyby

Možná čtenáře napadne, jak je možné překroutit pravdu, a toho, kdo chce situaci zachránit, označit jako viníka? Podobná situace se přece jako z kopíráku opakovala v příběhu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny, kde také LK přijal nepřesné, záměrně změněné informace člověka, který v celé kauze opakovaně lhal. A přes tento filtr lži se na mně podíval. A opět mu vyšlo, že jsem viník, agresor, že parazituji na lidech. Opět označil za viníka toho, kdo se snažil pomoci a celou situaci v rodině stabilizovat. Opět naopak ten, který ve skutečnosti problém svým způsobem života zavinil, neváhá pomocí lží, manipulací a nátlakových akcí obvinit druhou stranu. Takže nic nového pod Slunce. Obvinění protistrany za vlastní chyby je obvyklá metoda podobných soubojů.

Jedna kontrolní otázka: Přitahují nepravdivé informace a zatemněná „posvátná“ mimozemská učení člověka na světelném vzestupu nebo naopak člověka v pádu? Věřím, že si každý dokáže odpovědět sám.

V další části textu budu reagovat na některé z  myšlenek pana LK z jeho posledního výpadu.

Už samotný název reakce pana LK naznačuje, že nepochopil

V reakci na naše čtyři texty věnované problematice osob, které se tady na Zemi neustále prezentují jako ti, kdo zde vedou duchovní vývoj, napsal Luděk Kováč (LK) text „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka ("Nová duchovní cesta"), 04.03.2011 08:42“. Už samotný název dal jednoznačně najevo, o čem v něm bude řeč. Tentokrát jej nebudu zveřejňovat v celém rozsahu, zájemci si jej mohou vyhledat na webových stránkách Rahunta.cz .

Místo omluvy opakování téže chyby

Pokud si snad někdo po přečtení mých textů myslel, že člověk, který udělal zjevnou chybu, se omluví, mýlil se. Stalo se to druhé. Je to přece mág. A pro toho je v dnešní době důležitější než samotná pravda zachování si své moci i nadále. Nejen, že se za svoji chybu neomluvil, dokonce ji znovu opakuje. Znovu obhajuje tentýž postoj, který nevychází z pravdy, ale ze lži druhých osob a z vlastního nadřazeného postoje.

Znovu je pro něj důležitější nedotknutelnost vlastní pozice a moci, než nalezení samotné pravdy. Dokonce i než otevřené uznání své chyby. Jinak by nemohl znovu tutéž chybu opakovat – opět vyvozovat nesprávné závěry na základě špatných lživých informací od téhož člověka.

„Nikoho nestrašte zákony této země, když sám jste je mnohokrát porušil včetně pomluvy a nepravdy, viz kdo skutečně koho vzal pod krkem například.“

Kdo koho škrtil, je dáno tím, jak to skutečně proběhlo a jak to vnímali tři lidé v domě proti dvojici agresivních vetřelců. Proti osobám, kterým byla navíc v tomto případě prokázána opakovaná lež, podvody, manipulace nejen vůči druhým lidem, ale i vůči svým bližním – matce, dcerám, dřívějším přítelkyním. Slovo a názor pana LK nemá v tomto případě žádnou váhu, protože na místě nebyl a vyšel ze lživých informací jedné strany sporu. Jenže v případě pohledu magie je zřejmě pravda na té straně, kde se to právě hodí. Tam, kde docházejí argumenty, se pak udělá dostatek místa pro ponižování, výsměch, mravokárná prohlášení z pozice moci.

Na rozdíl od pana LK, který o celé věci slyšel jen z doslechu od osob, které porušily zákon, a které v celé záležitosti opakovaně lhaly, já plus další dva svědkové jsme celou událost prožili, vnímali a jednoznačně tak měli možnost rozpoznat, co se skutečně děje.

LK se tak v tomto sporu opět postavil na stranu, která propaguje a používá agresi jako nátlaku na druhé. Která používá lži, když docházejí argumenty. A která dokonce překračuje zákon. Místo, aby se pan LK zastal těch skutečně postižených, opakovaně poškozovaných, a v tomto případu zneužívaných, zastává se agresorů. A takto znovu přešel do otevřeného útoku proti mně a principům Nové duchovní cesty. Mezitím však uběhl rok od jeho prvních neuctivých výpadů proti myšlenkám v mých textech. Nová pravda dnes již řadě lidí otevírá oči tím, jak vysvětluje, jaké to vlastně je se současným vývojem. A kdo stojí na čí straně.

Mág může těžko pochopit situaci oběti

Jak je možné, že pan LK nedokázal rozpoznat, kdo je v tomto případě na straně čistoty a práva, kdo porušuje zákon a kdo naopak pomáhá těm, kterým je agresí ubližováno? Pan LK tímto postojem opakovaně prokázal, že není schopen pochopit situaci oběti, která je za použití magických sil vysávána, energeticky zneužívána, energetickým nátlakem ovládána. Nechápe, že zbytky a pozůstatky magie se v tomto dnešním světě staly především nástrojem sprostého vysávání, nátlaku, manipulace, ubližování druhým. Dávná minulost, kdy magie byla podle jeho slov vznešeným uměním a metodou skutečného poznávání světa je již dávno ta tam – podrobně jsem to zdůvodnil v článcích 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.

Sám uvádí:

„Nikdy nebude nikomu nic dáno zadarmo a určitě ne tomu, kdo není připraven. Napáchal by tolik škody, že by se to velice těžko napravovalo...!!!“

To je jistě pravda. Avšak právě disponování umělými schopnostmi a současně nedostatečná vnitřní čistota je problém všech umělých schopností a privilegií typu magie. Protože mág i po svém pádu ve Světle nadále disponuje tvořivými schopnostmi, které vysoce převyšují jeho vlastní úroveň etiky a vnitřní čistoty. Právě takto docházelo v minulosti k hrubým omylům, přehmatům, zradám ze strany aktivních mágů, bývalých pracovníků strany Světla. Na cestě čistého vzestupu však naopak žádné takové nebezpečí nevzniká.

Magie toleruje násilí, protože jej sama provádí

Sám LK dal jednoznačně svým postojem najevo, na čí straně dnešní propagátoři magie stojí. Stal se veřejným obhájcem agrese, energetického nátlaku, vysávání, zneužívání. A naznačuje, že to vše je normální a dokonce je chvályhodné přehlížet to, přijímat to, tolerovat to v zájmu udržení určité rodiny.

V tomto postoji se však zřetelně rozcházíme. My tvrdíme, že dobrovolné přijímání agrese energeticky ubližuje člověku a blokuje čisté fungování jeho čaker stejně, jak když agresi provádí sám. Zatímco pan LK naznačuje, že agresi, ovládání, manipulaci má dospělé dítě otevřeně přijímat, je-li to ve jménu jeho otce, nápadníka, nebo jakéhosi Stvořitele či Boha. Magie tedy naopak doporučuje držet krok, přijímat to, co k nám plyne, za každou cenu zachovat úctu k autoritám.

Dnešní svět je však jiný. Dospělí lidé potřebují přestat sklánět hlavu před agresí, přestat dobrovolně přijímat násilí od druhých. Ať už ta agrese jde od cizího člověka, od nápadníka nebo od vlastního rodiče. Ale naopak dokázat otevřeně vystoupit proti nátlaku, nebo přinejmenším odejít z dosahu člověka, který jim takto opakovaně ubližuje.

Po vysvětlení, jak se vše seběhlo, by se soudný člověk omluvil

Každý se může zmýlit a reagovat nevhodně – to se stává. Pan LK dostal příležitost jasným popisem skutečných událostí, tak jak v realitě proběhly, pochopit a uznat svoji chybu a následně se za ni omluvit. Každý člověk na světelném vzestupu, jakmile pochopí a uzná svoji chybu, by omluvu udělal úplně automaticky. Takový postoj má totiž vnitřně zažitý. Je to jeden z principů fungování jeho bytosti.

Člověk v pádu však není schopen přijmout a rozpoznat svůj omyl ani tváří v tvář argumentům a jasným důkazům. V tom jsou postoje vědeckých skeptiků a duchovních konzervativců stejné – viz články 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?, 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?. Pan LK pak logicky nevidí žádný důvod k tomu, aby se omlouval. Je to jeho problém, ne můj. Já se bez jeho omluvy obejdu a ani jsem ji nečekal. On však měl příležitost zachovat se jako čestný člověk dbalý etických zásad, ale tu možnost opět promeškal.

Lidé často opakují chyby z minulosti proto, že si nepamatují události při přechodu do nového zrození. Netuší pak, v jaké záležitosti vlastně v minulosti pochybili. Pan LK však opakuje tutéž chybu po pouhých třech týdnech. Na své cestě už zřejmě nemá potřebu hledat skutečnou pravdu. Jinak by si pořádně přečetl fakta uvedená v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny.

Principem NDC je upřímnost a osobní příklad

Jedním ze základních principů Nové duchovní cesty je hledat vyšší pravdu, jít sám pravdivým příkladem a za všech okolností mluvit pravdu. To však člověk z pozice magie nemůže pochopit, protože magie jej vedla k provádění zásahů, které šly proti lidstvu, Planetě, přírodě. Mág se ukolébával pocitem, že to dělá v zájmu Světla, v dobré víře dalšího vedení lidstva, že to je to nejlepší v dané situaci. Dnešní svět však jednoznačně prokazuje, kam až taková „dobrá víra“ manipulovat, ovládat, násilně měnit běh událostí došla.

Pro mága zůstává i nadále hlavním principem nadřazenost, uznávání hierarchie moci, privilegií, umělých schopností. A samozřejmě úsilí udržet co nejdéle kontinuitu této „vznešené“ moci nad druhými lidmi, nad Planetou, nad Přírodou.

Údajně se bojíme magie

Pan LK mne vyzývá ke stažení pravdy o dnešním vývoji světa v našich čtyřech textech a doufá, že se zaleknu jeho slov:

„Pan JN vystupuje obecně proti magii, protože se jí bojí. Ptáte se proč? Je to jednoduché, zastupuje zájmy takových entit, ke kterým sám patří a které se bojí netechnologických obraných možností. Bojí se,  nejsou schopni se tomuto naučit, protože nemají v sobě božský princip.“

Píše o mém údajném strachu před magií? Opět uvedu fakta: Na našich stránkách jsme se my, co je vytváříme, prezentovali plnými jmény a fotografiemi. Jak se říká, šli jsme se svojí kůží otevřeně a veřejně na trh. To však někteří mágové udělat nedokázali. Soudný člověk přitom chápe, že se bojí právě ten, kdo neuvede ani své plné jméno a veřejně vystupuje pod nejrůznějšími zkratkami a umělými pseudonymy, jak právě činí mnozí mágové. Jasně je zde patrné, kdo má co skrývat a kdo je naopak otevřený a upřímný. A kdo se vlastně něčeho bojí.

Kdo řeší karmické uzly?

V závěru budu reagovat ještě na některé úseky jeho textu:

„Nesnažte se prosím nalhávat, že máte tu moc řešit karmické uzly (úsměv), když je nejen nevidíte v souvislostech, ale především karmický uzel musí ve zkoušce ustát dotyčný karmicky zatížený jedinec. Jediný kdo může toto absolutně zrušit je Kristus na základě moci, která mu byla svěřena.“

Kdyby pan LK přečetl některé naše texty, jistě by si všiml toho, co je tam vícekrát napsáno. Že totiž principem naší práce na rozdíl od magie je neovládat energie, neřídit jejich tok, ale naopak za každé situace vždy působit v roli prostředníka, který otevřeně přijímá vyšší vedení Přírody, karmické instituce a duchovních sil Světla vedoucích vývoj. Tyto vyšší síly samy rozhodnou, co se bude dít. Prostředník pouze sleduje dění a odečítá informace z plynoucích energií.

Moc jedněch nad druhými propaguje právě magie

„Všechny ty síly a moci, které toužil pan JN mít a ovládat, jdou v ruku v ruce s osobní čistou, anebo zavázáním se nějaké entitě z řad duchovní hierarchie (zpravidla negativní entitě... před čím jsem i jeho varoval). Nikdy je nedosáhl, protože nedosáhl vnitřní čistoty a tím nedosáhl jako entita bytostného charakteru božského principu v sobě, jako dar za uskutečnění bezpodmínečné Lásky. Zároveň byl a podle všeho stále je ve svém skutečném úsilí nepevný, nevytrvalý a líný, protože jinak by uměl alespoň  pracovat se základy živlových energií.“

Pan LK opravdu nečetl naše stránky. Jinak by věděl, že naše stránky proti každé takové umělé moci otevřeně vystupují. A které pracování se živly, ovládání živlů odmítají. To je přece aparát magie – viz článek 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.

Podle pana LK je ten, kdo aparát magie nepoužívá, „nepevný, nevytrvalý, líný“. Jak zvláštní jednostranně zaměřený pohled na člověka. Běžný člověk má přitom k dispozici aparát na přijímání bioenergií různých druhů – to nejlépe prokazuje, co je pro člověka běžné a přirozené. Pracovitost se dá prokázat i jiným způsobem, než pouze cvičením práce se živly. Opět příklad toho, jak snadné je obrátit význam slov.

Také vysávání umožňuje právě magie

A obrátit význam slov, a činností lze i následujícím způsobem:

„Přestaňte sám energeticky upírovat své příznivce a lidi, kteří hledají pomoc. Pokud vám chybí energie, požádejte - poproste Stvořitele Všeho, projevte skutečnou a upřímnou lítost nad svým dosavadním životem a jistě dostanete šanci, Láska našeho Otce je nekonečná, tedy i pro Vás a Vám podobným....!!!“

Způsob, jakým na vzestupné cestě pracujeme s energiemi, je jasně popsán na úvodní stránce našeho webu. Člověk, který se stal svojí duchovní cestou přirozenou součástí Přírody, nepotřebuje nikoho vysávat, protože má k dispozici dostatek přirozené vnější energie Planety a Přírody. A je vůči této vnější energie dokonale otevřen, protože pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů si udržuje své čakry, orgány na příjem vnějších energií, v optimálním stavu. Vysávat, parazitovat na druhých potřebují naopak ti, kteří se svými postoji vydělují, oddělují z Přírody. Tedy mnozí z těch co lžou, podvádějí, manipulují nebo ovládají svým vědomím energie a druhé bytosti.

Země patří lidem Země a nikoliv Vesmírným lidem

Následující slova jsou zase jako vystřižená z dílny Vesmírných lidí (viz článek 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace), se kterými se pan LK opakovaně osobně setkával, jak o tom veřejně vícekrát hovořil (osobní setkání se samotným Aštarem, který k němu přiletěl v podobě sovy, jejíž hmotné tělo dočasně neoprávněně obsadil, jindy dokonce návštěva na jejich kosmické lodi):

„Skutečné Lidstvo je Lidstvem Krista, které je vzorem pro celé Stvoření, tak to Stvořitel Všeho chtěl a takto to bude pane Jiří Nováku. Nic s tím nenaděláte, co však můžete i vy a vaše  linie (rasa), je dosáhnout po vzoru lidstva nesmrtelnosti díky realizované bezpodmínečné Lásce, pak i vy se stanete Vesmírnými lidmi a přestanete být účelově vytvořenou námezdní silou pro vaše Tvůrce a zároveň dáte svobodu i těm - zase vašim sluhům, biorobotům...“

Země nepatří Vesmírným lidem, kteří sami sebe nazývají Lidstvo Krista. Toto „vesmírné lidstvo“ již přestalo být vzorem pro tento Vesmír. Vzorem se naopak stává nový vývoj ve skrytu probíhající na Zemi – viz článek 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru. Éra propagátorů násilnického galaktického seskupení a uspořádání zde na Zemi skončila. Země patří a bude patřit pozemšťanům. Lidem žijícím tisíce let na této Planetě. Lidem, kteří přijali zákony této Planety a principy zrození v tomto světě a cítí se zde doma. Země nepatří jednotlivcům, kteří jsou zde na jakési stáži a touží se vrátit tam někam domů do Vesmíru. Právě Vesmírní lidé vytvářeli sluhy, bioroboty, stejně jako to prováděly temné mimozemské mocnosti z řádu ještěřích bytostí, o kterých jsem psal v textu 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.

Jsme rádi, že přirozené energie našich textů fungují

Před samotným vyjádřením pana LK je úvod, kde Pavel N. na adresu našich textů uvádí:

„Předtím, než je ale budete případně číst (abyste si udělali vlastní názor), doporučujeme Vám provést na začátku i na konci očistu Světlem a Láskou sebe i Vašeho počítače, aby u Vás nedošlo k zbytečným disharmoniím. Toto doporučení myslíme celkem vážně, neboť jsme se setkali s několika reakcemi, kdy po pouhém přečtení obsažných textů na stránkách novaduchovnicesta.cz někteří lidé zaznamenali např. dosti silný úbytek životní energie...“

Děkujeme za tato slova, která jasně naznačují, že energie našich textů opravdu dobře fungují. Naše texty i fotografie jsou totiž napojeny na samotnou Planetu i Přírodu, které Novou duchovní cestu jednoznačně podporují. Přirozeným důsledkem těchto textů je pomoc připraveným na vzestupu a naopak narušování temných struktur, umělých schopností, magických systémů, privilegií u těch, kteří jsou v pádu.

A duchovní očista, detoxikace, se skutečně může projevovat nejrůznějšími způsoby. Od bolestí hlavy, přes celkové nepříjemné pocity až k únavě a pocitu ztráty energie. To člověk zabývající se skutečným vzestupem ví a zná. Mágové se čtením našich textů vlastně nevědomě poddávají světelné očistě a jejich umělá magie je energiemi těchto článků narušována a postupně ztrácí svoji sílu.

Na většinu lidí ještě čeká okamžik volby

Co dodat na závěr? Pan LK tvrdí: 

„To, že mne nazývá černým mágem a přisuzuje mi věci, které přitom sám dělá, mi v podstatě nevadí, protože náš skutečný soudce, Stvořitel Všeho rozhodne kdo co dělal podle práva a kdo byl škůdcem proti Lidstvu a proti evolučnímu plánu. Pokud vím, je už stejně Soud nad bytostmi a lidmi hotov.“

My na Nové duchovní cestě naopak vysvětlujeme, že na většinu jednotlivců na Zemi teprve čeká okamžik rozhodnutí, okamžik volby své cesty. Boží soud nad bytostmi je termín Vesmírných lidí, náboženství a magie. Žádný takový soud z nadřazené pozice zde již nebude prováděn. Každá bytost dostane šanci přidat se k novému vývoji nebo alespoň neškodit druhým a ve cti dožít svůj život. Každý však zvolí sám svými životními postoji – volba tedy nebude probíhat z rozhodnutí nějakého Stvořitele Všeho či dokonce mága, který se cítí být jeho zástupcem zde na Zemi.

Někteří lidé si však se svojí volbou pospíšili a ještě před zveřejněním klíčových informací se jednoznačně rozhodli a postavili se proti novému vývoji, proti jednotě lidstva s Přírodou, proti odstranění umělých privilegií a umělé moci. Ti už si svůj osud zvolili.

Zelená však postupně přestane svítit na cestu všem těm, kteří budou chtít i nadále ovládat, manipulovat, ubližovat a škodit druhým, ohánět se magickou mocí a snažit se ji do poslední chvíle využívat proti lidem, proti Přírodě, proti novému vývoji.

Nechybí ani okázalé opájení se vlastní mocí

„Zároveň Vás pane Jiří Nováku prosím, nepřisuzujte mi role a činnost podle vaší bujné fantazie, protože skutečnost daleko, opravdu daleko předčí vše co jste doposud vymyslel ve své bájné lhavosti. Má práce je z jinší provenience než ta vaše a má opravdu jinší charakter než to co mi podsouváte. Abyste nemohl říci, že jste nevěděl, vězte že budete stát před mým soudem za své činy proti Lidstvu ve své skutečné nahotě a žádná lež vás nevyviní z vašich činů proti Lidstvu, stejně jako vaše soukmenovce z vaší rodné nelidské rasy. Jen hluboká lítost a snaha napravit i v poslední chvíli napáchané proti skutečnému Lidstvu, vás může vrátit do budoucího vývoje....!!!“

Takováto slova lze jednoznačně označit jako opájení se vlastní mocí, magickými privilegii a umělými hodnostmi. To už je opravdu nepřiměřená propagace vlastního nabubřeného ega. Dokonalý projev absolutního pocitu vlastní nadřazenosti nade všemi ostatními. Skutečný vývoj v následujících týdnech, měsících a letech prokáže, na čí straně je pravda.

Čím více informací o nové cestě vývoje je zveřejněno, tím více se bod rozhodnutí pro další bytosti přibližuje. Etiku činů pozemšťanů však už nebude posuzovat pan LK, jak ve své reakci jasně naznačil, nebo někdo další z mágů. Také všechny uměle vytvořené modly už postupně ztrácejí sílu nad tímto lidstvem. Etiku činů začne posuzovat nová nezávislá instituce světelné karmy, která začne konečně všem v tomto hmotném světě měřit stejně, a která bude jednoznačně spolupracovat s Planetou a její Přírodou. Lidem na cestě čistého vzestupu i mágům, obyčejným lidem i prezidentům a králům. Eticky čistým, upřímným, i těm prolhaným. Tak, jak to bylo naznačeno v článku 39J. Principy nového karmického pořádku. Ohánění se umělými modlami po vzoru Vesmírných lidí dnes už nikomu nepomůže.

Období magie se chýlí ke konci

Řídit další vývoj bude samotná Planeta, Příroda a nezávislá karmická instituce. Ne však „mocné bytosti hierarchií“, jak o nich hovoří pan LK. Éra magie právě v těchto dnech nezadržitelně doznívá. Děje se tak prostřednictvím obrovských energetických konfliktů, které probíhají ve skrytém duchovním pozadí světa ve stínu těchto slovních střetů dvou zásadních směrů vývoje.

V těchto soubojích jde o to, jestli i nadále bude svět řízen nadřazenými „mocnými bytostmi“ umělých hierarchií propagujících magii jako hlavní nástroj poznávání pravdy a vedení světa. Nebo jestli vývoj převezme samotná Planeta, Příroda a duchovní síly vysoko nad tímto Vesmírem. Jestli lidstvo půjde cestou spolupráce s Přírodou, cestou ztotožnění se s Přírodou. Cestou odsunutí magie pryč z tohoto světa, a to jak z jeho hmotné roviny, tak i z neviditelného duchovního pozadí. Většina lidí na cestě vzestupu tyto probíhající konflikty jasně vnímá.

Strana Světla nepotřebuje útočit. Jen si v tichosti plní své úkoly, zveřejňuje nové informace, které dnes lidstvo nutně potřebuje a samozřejmě reaguje na útoky a napadení těch, co zastupují druhou stranu vývoje. Těch, kterým se příčí, že by dosavadní nevyrovnaný a nespravedlivý řád na Zemi měl skončit, a měl by být nahrazen něčím čistějším, spravedlivějším.

© Jiří Novák, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 159
  • 30
  • 25
  • 25
  • 33

Celkový počet hlasů: 272