Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I

86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I

Jiří Novák Vloženo 12.5.2019
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


V životě se potřebujeme zbavit strachu, stresu, chaosu. Film Tajemství. Pozor na sílu vědomí použitou ničivým způsobem. Do jaké míry může lidská myšlenka ovlivnit realitu? Michio Kaku a jeho Fyzika nemožného. Náš vztah k mikrosvětu není totéž jako vztah k okolní realitě. Náš vztah k planetě Zemi a Přírodě. Jaký je náš lidský vztah k Vesmíru? Síla myšlenky běžného člověka je velmi malá. Dva způsoby posílení síly myšlenky. Kolektivní vědomí dostatečného počtu jednotlivců. Na světelné cestě potřebujeme posilovat myšlenky eticky čistým způsobem. Nová duchovní cesta představuje určitý způsob života. Jak doporučujeme začít snahu o nápravu svého života? Budeme se vyhýbat pojmům afirmace a vizualizace. Jak pracovat s pozitivními prohlášeními? Prohlášení by měla doprovázet změna vlastního chování. Jak řešit problematické nebo krizové situace. Napojit se na léčivou sílu Přírody a vlastní mysli. Tři stupně tvůrčí činnosti. Tvůrčí síla jednotlivých stupňů. Předpoklad optimálního fungování tvůrčího procesu.

V životě se potřebujeme zbavit strachu, stresu, chaosu

Proč jsem se rozhodl napsat tento text? Protože se mne lidé na Nové duchovní cestě opakovaně ptají, zda bych nemohl napsat stanovisko k používání afirmací a vizualizaci svých cílů. A navíc vnímám, že pokud si lidé dají do pořádku výživu a pokud i každodenní cvičení Pěti Tibeťanů se stane automatickou součástí denního programu, pak člověk potřebuje postoupit o krok dál. Začít vědomě pracovat na pozitivitě svého nitra. Na tom, jakým způsobem hodnotí a prožívá okolní události. Jaké je jeho celkové vnitřní naladění během dne. Je varující, pokud i nadále prožívá život v chaosu, v úprku, v neustálém stresu. Nebo dokonce ve strachu, co zase zkazí, jestli náhodou něco neopomene. Pokud dokáže procházet životem s nadhledem, s lehkostí, s pozitivitou za každé situace, pak je vše mnohem snazší. Pokud v životě převažuje stres, pak je nejvyšší čas začít s tím vědomě něco dělat. Začít na tom den za dnem soustavně pracovat.
 

Film Tajemství

Této problematice jsem již dříve věnoval text 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení? , ve kterém jsem kriticky zhodnotil knihu a film Tajemství autorky Rhondy Byrne. V tomto textu jsem detailně vysvětlil a zdůvodnil, proč na cestě světelného vzestupu nebudeme techniky afirmací a vizualizací používat.

Nicméně pozitivní myšlení funguje a bylo by škoda tohoto nástroje nepoužívat. Nejen to, vychýlený člověk se v životě bez pozitivního myšlení nemůže posunout. Čím jsou životní překážky, zkoušky, projevy karmické očisty obtížnější, tím více člověk potřebuje pozitivní myšlení, aby situaci dokázal překonat. Pozitivní myšlení ovšem potřebujeme přizpůsobit etice světelné cesty, po které by mělo do budoucna kráčet celé lidstvo.

Podstatu toho, o čem film Tajemství vůbec je, vystihují slova na jeho začátku:

 „Toto tajemství vám dává vše, co chcete – štěstí, zdraví, bohatství. Můžete dělat nebo mít cokoliv chcete. Můžete mít, cokoliv si vyberete, úplně cokoliv. Všichni využíváme jednu sílu, jeden zákon, jednu přitažlivost. Tím tajemstvím je zákon přitažlivosti. Všechno, co do vašeho života vstupuje, do něj přitahujete vy. A je to k vám přitahováno na základě obrazů, které uchováváte ve své mysli. Cokoliv se děje ve vaší mysli, to k sobě přitahujete. Moudří lidé to vždy věděli.

Váš úkol je držet své myšlenky toho, co opravdu chcete a držet svou mysl jasnou. Funguje to vždycky, funguje to pokaždé a funguje to u každého. Problém je, že většina lidí myslí na to, co nechtějí. A tak je to potkává znovu a znovu a znovu.“
 

Pozor na sílu vědomí použitou ničivým způsobem

V dalším průběhu filmu autorka dokonce říká, že Vesmír splní člověku jakékoliv přání, nebo dokonce rozkaz:

„Dejte Vesmíru rozkaz. Sdělte Vesmíru, co chcete. Vesmír na vaše myšlenky odpoví. Můžete brát Vesmír jako katalog… Prostě to berte, že si objednáváte u Vesmíru… A Vesmír se pak začne přetvářet, aby se vám to všechno splnilo.“

Člověk s vyšší světelnou etikou pohledu na svět si po těchto slovech okamžitě uvědomí, že v tomto způsobu pohledu na tvořivou sílu vlastní mysli se skrývá obrovské nebezpečí pro nás všechny. Pokud by i největší egoista, nebo člověk s vysloveně temnými, ničivými cíli, začal takto snadno realizovat všechny své představy. Takže takto úplně ne. Přesně takto to nemůže být.

Podívejme se zpětně na lidské dějiny 20. století, konkrétně na druhou světovou válku a na vše, co jí předcházelo. Pak je patrné, že i šílené plány se po jistou dobu mohou dařit realizovat vysoce temnému člověku. Ale obvykle jen po jistou dobu. Protože pokud jsou tyto plány ve zjevném rozporu s lidskou etikou, někdo, něco, určité sebezáchovné síly vyšších úrovní Přírody takového člověka včas zastaví. Historie naší planety Země a pozemského lidstva prokázala, že doposud vždy existovaly určité vyšší duchovní síly, které dokázaly včas zastavit vývoj směřující k překlopení do Temna. Při realizaci přání je proto velmi zásadní prvek etické čistoty. Zda přání je v souladu se světelnou evolucí jednotlivce i celku.

Každý si jistě dokáže představit, kam by svět záhy došel, kdyby se každému, třeba i sebevětšímu egoistovi, začaly automaticky plnit jeho skryté touhy ovládat, řídit, manipulovat. Touhy vlastnit stále více a více. Touhy mít stále větší moc nad vším, atd. Přesně v tom smyslu, jak je to prezentováno ve filmu Tajemství: „Objednám a dostanu to bez ohledu na cokoliv jiného“.
 

Do jaké míry může lidská myšlenka ovlivnit realitu?

V roce 2004 byl vytvořen populárně vědecký film USA Co my jen víme. Zaznějí v něm slova několika uznávaných teoretických fyziků i dalších vědců. Film začal být veřejně rozšiřován i u nás na CD discích, doslova za pár korun. Dodnes je tento film o délce 109 minut běžně dostupný s českým dabingem na adrese https://www.youtube.com/watch?v=VixvfcY9N6I .

V tomto filmu jde o zcela nový pohled na realitu kolem nás:

„Co my jen víme? Kolem nás je nekonečný oceán možností. Tak proč vytváříme stále tutéž realitu? Není to udivující, že máme spoustu možností, ale nevíme o nich?… V tomto světě, kde žijeme, vidíme jen špičku ledovce…

Podle Heisenberga, spoluobjevitele kvantové fyziky, nejsou atomy věci, jsou to pouhé tendence. Neuvažujte tedy o věcech, ale o možnostech. Všechno jsou to možnosti vědomí…

Ovlivňují lidé realitu, kterou vidí? To si pište, že ano. Každý z nás…

Většina lidí neovlivňuje realitu důsledně, protože nevěří, že to dokážou…“
 

Michio Kaku a jeho Fyzika nemožného

Jedním z největších popularizátorů vlivu kvantové fyziky na náš život je uznávaný teoretický fyzik Michio Kaku, profesor teoretické fyziky na City University of New York, spoluzakladatel strunové teorie pole. Je autorem celé řady knih, například Fyzika nemožného

Kniha, ve které popustil uzdu své fantazii, popisuje, jak by mohla vypadat budoucnost. Je pozoruhodné, že podle Přírody je celková objektivita této jeho knihy kolem 88 %. Kniha je v současné době k dostání zřejmě už pouze v elektronické podobě. Známý je i jeho obrázek, na kterém je uprostřed se světelným mečem.


 

Náš vztah k mikrosvětu není totéž jako vztah k okolní realitě

Podle kvantové fyziky je okolní realita pouze jednou z mnoha alternativních možností, jak by svět ve skutečnosti mohl vypadat. Na úrovni atomů a elementárních částic je vědecky prokázáno, že vědomí pozorovatele ovlivňuje realitu. Člověk vůči mikrosvětu vystupuje jako bytost, která má schopnost mikrosvět atomů a elementárních částic ovlivnit, změnit, řídit. Člověk je vůči mikrosvětu v pozici všemocné bytosti, je nositelem vědomí vyšší úrovně reality, které je schopno tvůrčími zásahy mikrosvět změnit.

Vědci se domnívají, že to, co platí pro vztah člověka k mikrosvětu, by mělo platit i pro jeho vztah k běžnému okolí. To však není tak jednoduché. Od atomů, elektronů a dalších částic k pevným předmětům je ještě velmi daleko. Porovnejme: rozměry člověka jsou řádově metry, rozměry jádra atomu jsou desetmiliardkrát menší, tedy řádově 10-10 metru. A rozměry elektronu a dalších elementárních částic dokonce představují miliontiny miliardtin metru, vyjádřeno matematicky 10-15 metru. Vědomí běžného člověka tak vystupuje vůči pouhému elektronu jako nepředstavitelně obrovský systém, který jej zcela převyšuje, obklopuje. A z toho důvodu má nad ním jednoznačnou rozhodovací převahu.
 

Náš vztah k planetě Zemi a Přírodě

Porovnejme vztah člověka k elementární částici se vztahem planety Země a Přírody k člověku. Poloměr Země je udáván 6378 km. Průměr Země je tedy necelých 13 milionů metrů, 13x106 metrů. Rozhodovací převaha Planety nad člověkem tedy není zdaleka tak velká jako rozhodovací převaha člověka vůči elementárním částicím. Příroda může člověka v krajním případě zastavit katastrofou. Nemůže jej však donutit k určitému jednání. Přesto však stojí za to být v souladu s energiemi Planety a Přírody svým vnitřním vyladěním. Protože to člověku přináší určité výhody.
 

V textech 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III, 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV  byly uvedeny následující informace:

Příroda: „Abych já, Příroda, mohla fungovat jako celistvá bytost obsahující v sobě mnoho dílčích forem života, celkové množství nepřesností, chyb, nerovnovážností v mém systému nesmí překročit hranici pěti procent vůči optimálnímu stavu. Jenom v rámci těchto mantinelů jsem sama jako svobodná bytost schopna pochody probíhající uvnitř mne automaticky řídit a regulovat.“

Klíčem k dosažení souladu člověka s Přírodou je překročení hranice stabilního vnitřního vyladění a otevřenosti vůči přírodním zdrojům 95 % vůči svému optimu. Přičemž jednu třetinu váhy tohoto čísla tvoří otevřenost vůči zdrojům hmotné výživy a dvě třetiny otevřenost vůči příjmu bioenergií. Dosáhnout tohoto stupně vyladění vůči Přírodě lze pouze a výhradně sledováním energetické kvality své každodenní výživy a každodenní péčí o své čakry.

Ano, právě toto se podařilo každému člověku, který se stal součástí cesty neomezeného světelného vzestupu a začal se soustavně karmicky čistit. Takové jednotlivce Příroda vnímá jako svoji nedílnou součást a logicky jim proto určitým způsobem pomáhá. Pro tyto jednotlivce to znamená zásadní podporu pro jejich život ve hmotě i pro jejich další duchovní nasměrování.
 

Jaký je náš lidský vztah k Vesmíru?

Zkusme jít ještě o jeden stupeň výše. A zkoumejme vztah člověka a Vesmíru. Vesmír je nepochybně obrovský. Mnozí jej považují za nekonečný. Zatímco určité modely považují Vesmír za něco, co vzniklo počátečním velkým výbuchem a je to tedy nutně sice obrovské, ale konečné. V tomto případě už Vesmír má naprosto jasnou rozhodovací převahu vůči miniaturnímu člověku. Vlivy plynoucí z Vesmíru i jeho jednotlivých částí dokážou člověka zcela zmanipulovat, dokonale ovlivnit, až ovládnout. Proto stojí za to být v souladu se světelnými strukturami Vesmíru a naopak se vyhnout temným vlivům, které také bývají součástí vesmírného působení na lidstvo.

Kdy u člověka nastane energetický soulad s Vesmírem – Kosmickým vědomím? Na tuto otázku jsme zatím neuvedli odpověď, protože se nikdo z nás na ni doposud nezeptal. Zkusme to teď:

JN: Vesmíre – Kosmické vědomí, vnímáš nás lidi jednotlivě jako své součásti? Pokud ano, kdy nastane okamžik, že nás začneš vnímat? (Duchovní komunikace z 6. 5. 2019)

Vesmír – Kosmické vědomí: „Ano, rozumím této otázce. Je to skutečně tak, že některé z vás lidských bytostí vnímám, ale většinu ostatních nevnímám. Prostřednictvím vašich vědomí pak ke mně plynou i všechny informace, kterými se zabýváte, které předáváte ve svých textech. Já jsem obrovský kolos, nesrovnatelně mohutnější než je vaše Planeta. Abych si dokázal uvědomit sám sebe a byl schopen určitým způsobem regulovat procesy probíhající uvnitř mne, v mém prostředí, pak celkové množství nepřesností, chyb, nerovnovážností v mém systému nesmí překročit hranici jedné poloviny procenta vůči optimálnímu stavu. Přesnost mého fungování proto potřebuje být na úrovni 99,5 %. A totéž je i podmínka pro vnitřní vyladění člověka, abych byl schopen jej vnímat jako svoji součást. Abych byl schopen jej podporovat, pomáhat mu, určitým způsobem jej i chránit.“

Co vyplývá z této informace? Pokud vnitřní vyladění člověka na Nové duchovní cestě dosáhlo nebo překročilo hodnotu 99,5 % vůči osobnímu optimu toho člověka, pak člověk má podporu Kosmického vědomí a Přírody Vesmíru. Pokud tuto hranici nedosáhl, mohou se ještě v jeho životě čas od času objevovat situace, kdy je něčím ovládán, kdy není sám sebou. Kdy nejedná podle své původní pozitivní lidské podstaty, ale rozhoduje se podle energií mu v tu chvíli vnucených určitými vysoce temnými vlivy.

Stačí se jen podívat kolem nás na jednání některých politiků ve vysokých funkcích. Podobné zkušenosti mám i ze zprostředkování karmické očisty jednotlivců, kteří něco zanedbali, dopustili se neetického činu, jejich vnitřní vyladění pokleslo a začali jednat pod vlivem temných energií, které vpustili do svého nitra.
 

Síla myšlenky běžného člověka je velmi malá

Shrňme předchozí informace. Z výzkumů kvantové fyziky vyplývá, že rozhodovací síla lidské myšlenky na mikrosvět může být absolutní. Myšlenka tvoří, formuje realitu. Je však chybné předpokládat, že podobný vliv bude mít běžná lidská myšlenka na naši celkovou hmotnou realitu. Že by dokázala přemístit předmět, změnit strukturu hmoty, apod. Člověk sice dokáže ovlivnit to, co udělá elektron, ale nedokáže svojí myšlenkou pohnout hmotným předmětem, například tužkou. Síla myšlenky běžného člověka vůči okolní realitě je velmi malá, doslova nicotná, zanedbatelná. Pokud bychom chtěli vliv našeho vědomí, naší mysli, vůči realitě posílit, museli bychom posílit energetickou sílu svých myšlenek.

A vliv myšlenky člověka na sebe? Tady je to složitější. Zejména negativní, destrukční myšlenky vůči sobě samému mohou mít extrémně silný účinek. Temné síly nespí. Jakmile si člověk začne ve své mysli pohrávat třeba i s jedinou negativní, destrukční myšlenkou či emocí, temné síly už se mají v jeho nitru na čem zachytit. Mezi negativní myšlenky a emoce patří nejen například závist, nenávist, ale také strach, stres, apod. Výsledkem pak může být okamžité vnitřní vychýlení, chycení nitra temnými energiemi, výrazný propad. Proto je tak zásadní všechny náznaky negativních myšlenek či emocí co nejdříve dostat ze své mysli pryč. Jednoduše je vytěsnit myšlenkami a emocemi pozitivními.
 

Dva způsoby posílení síly myšlenky

Jsou dvě možnosti, jak posílit sílu své myšlenky. První z nich je tvořivý systém magie. Magie dokázala nakupit dohromady tvořivou sílu obrovského množství bytostí. A to obvykle ovládnutím těchto bytostí, ukradením a zneužitím jejich dílčí tvořivé síly. Výsledek je ten, že člověk, kterému se v nitru otevře napojení na dostatečně silný magický systém, dokáže přemístit předmět, změnit strukturu hmotu, zmanipulovat člověka k provedení určitého činu. Člověk mág vystupuje vůči světu z pozice vyššího vědomí, všemohoucí bytosti, která si přisvojila právo a sílu měnit běh věcí. Nebo ovlivňovat chování dalších bytostí. O magii bylo více například ve shrnujícím textu 87B. Dvacet let Nové duchovní cesty II . Tam jsme znovu zopakovali, že lidé používající magii čím dál více propadají temným vlivům, dostávají se do pádu směrem k temné straně světa, až se nakonec zcela překlopí do temné polohy. Touto cestou už dnešní člověk na cestě Světla nepůjde.

A druhá možnost, kterou můžeme využít i my, lidé zastávající etické principy světelné cesty? Posílit naše myšlenky přirozeným, eticky čistým postupem. Buď zaměřením většího počtu jednotlivců na společný pozitivní cíl. Nebo jednoduše eticky čistým posílením svých vlastních myšlenek. Případně kombinací obojího. O tom bude více v dalším textu a v následujícím pokračování tohoto tématu.
 

Kolektivní vědomí dostatečného počtu jednotlivců

První možnost spočívá v tom, že se více lidí domluví na společném pozitivním cíli. Že se takto vytvoří jedním směrem zaměřené kolektivní vědomí. Pokusy popisované ve filmovém dokumentu Co my jen víme skutečně prokázaly, že kolektivní vědomí dostatečně velkého počtu jednotlivců už dokáže pozitivně ovlivnit realitu.

Připomínám informaci uvedenou v článku 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení? :

Tvůrci amerického filmu „Armageddon“, který pojednává o blížící se katastrofě, neváhali zařadit prvek působení kolektivního vědomí do scénáře. V období krátce před hrozící katastrofou se po celém světě konala shromáždění osob společně se modlících a meditujících za záchranu planety. V takové chvíli není podstatné, v jakého Boha kdo věří a na jakých zásadách buduje svůj postoj ke světu a k životu. Důležitá je obrovská touha po přežití, díky které dochází k toužebnému nasměrování společného přání a jednotné energie mnoha jedinců stejným směrem. Zarytý materialista se ušklíbne nad zbytečností takového počínání. Duchovně probuzený člověk však ví, co kolektivní vědomí velkého počtu jedinců může dokázat a chápe obrovský význam takového jednání.

Zajímavé je, že v kolektivním vědomí se dílčí síly nesčítají. Celková síla narůstá mnohem výraznějším způsobem. Zkušenosti naznačují, že tvořivá síla lidské dvojice je podstatně silnější než pouhý součet obou dílčích sil. Je pak jasné, že tvořivá síla tisíců nebo dokonce milionů lidských bytostí zacílená jedním společným pozitivním směrem může doslova pohnout vývojem.
 

Na světelné cestě potřebujeme posilovat myšlenky eticky čistým způsobem

Takže ANO, pozitivní myšlenky mohou být způsobem, jak změnit správným směrem svůj život. Pozitivní myšlení je nesmírně důležité v každém okamžiku života člověka. Snažit se vyvarovat negativních myšlenek i negativních emocí vůči sobě i druhým lidem. Zvyknout si na optimistický pohled na svět namísto katastrofických scénářů. To platí pro každého člověka bez ohledu na jeho duchovní situaci.

Budeme-li ale chtít přejít k nadstavbě, to znamená k soustavnému posilování svých pozitivních myšlenek každodenním opakováním, potřebujeme mít jistotu, že se nenapojíme na sílu magie skrytou v různých návodech nebo ukrytou v nás, v našich nezpracovaných karmických vrstvách, v duchovních napojeních z minulosti.

Důrazně proto doporučujeme, aby člověk začal se soustavným každodenním používáním pozitivních prohlášení až teprve poté, co se dostane na světelný vzestup. Používání pozitivních prohlášení tak bude brát až jako určitou nadstavbu nad činnostmi, které jsou základní pro nastoupení cesty stabilního světelného vzestupu.

Pokud by člověk s programováním vlastního vědomí začal v situaci, kdy je ještě v pádu, je značná pravděpodobnost, že se takto napojí na určitý systém magie. Snahu o nápravu svého života a své duchovní cesty bychom neměli začínat soustavnou prací se svým vědomím a prožíváním, aniž bychom měli jistotu, že jsme se dostali na světelný vzestup. Právě takto totiž začíná výcvik magie. Život se sice může i v takové situaci začít měnit, ale bude to s pomocí skryté magie a tím pádem pod patronací temných sil. Takové změny pak budou spíše pro podporu vlastního ega než pro posílení světelné cesty.
 

Nová duchovní cesta představuje určitý způsob života

Pro úplnost je důležité připomenout, že někteří čtenáři našich webových stránek se domnívají, že se stali součástí cesty neomezeného světelného vzestupu, jakmile začali soustavně cvičit Pět Tibeťanů. A třeba nám napíšou email, který začíná: „Už dva roky jsem součástí Nové duchovní cesty“. Dotazem na Přírodu můžeme zjistit jejich skutečnou situaci, pokud o to požádají.

Nová duchovní cesta je způsob života. Nejde o nějakou společnost, organizaci, jejíž součástí se člověk stane, když se k tomu nějakou proklamací přihlásí. Nebo když začne dělat činnosti A, B, C. Součástí NDC se stává člověk, který svojí vnitřní čistotou, svým vnitřním naladěním vůči Přírodě, překročí hodnotu 95 % vůči svému optimu.

Proč toto běžný zájemce o duchovní cestu jen stěží dokáže zvládnout sám? Lidé hledající svoji cestu k duchovní nadstavbě života obvykle začali své snahy o pochopení této stránky života tím, že studovali texty Staré duchovní cesty, chodili na semináře, navštěvovali různé léčitele, zkoušeli metody doporučované v mnoha knihách. Mají pak na sobě řadu zatemněných parazitujících nánosů z těchto činností. A také z kontaktů s osobami pracujícími formou otevřené nebo skryté magie, z kontaktů s metodami, které v sobě obsahují prvky magie. Což jsou téměř všechny metody duchovní práce popisované v knihách Staré duchovní cesty. Magie byla totiž dříve běžnou metodou duchovní práce nejen strany Temna, ale i strany Světla. Proto drtivá většina metod Staré duchovní cesty z magie otevřeně nebo skrytě vychází.

Člověk pak potřebuje v prvé řadě projít základní očistou od těchto nánosů obsahujících prvky magie z tohoto života. Jak to vysvětlujeme v textu Hledáte změnu? a v oddíle našich webových stránek nazvaném Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? Bez této základní očisty nemá člověk s parazitujícími duchovními nánosy na zádech šanci dostat se na stabilní světelný vzestup. A začne-li v této pozici používat soustavně pozitivní prohlášení, magie jej napojí na metody Staré cesty. Není podstatné, že ve většině případů je toto napojení na metody Staré cesty nevědomé. Každopádně kontakt s těmito metodami, to znamená, že buď je člověk sám používá, nebo je nechává na sebe působit, jej vyblokuje z možnosti dosažení světelného vzestupu.
 

Jak doporučujeme začít snahu o nápravu svého života?

Takže jak doporučujeme začít snahu o nápravu svého života? Je velmi důležité využívat metody a způsoby práce na sobě ve správném pořadí. Světelný vzestup nevychází z toho, že člověk bude dlouhé hodiny meditovat, chodit na nejrůznější přednášky s duchovní tématikou a hltat informace z doposud vydaných knih. Z vlastních zkušeností jsme došli k poznání, že nápravu své duchovní cesty je důležité začít důkladným vyladěním tohoto svého života ve hmotné rovině. Dát si do pořádku denní režim, zkvalitnit hmotnou výživu, to, co denně přijímám do svého těla. Začít se soustavně vyhýbat jakémukoliv spojení s metodami a technikami Staré duchovní cesty. Dále usilovat denně o harmonické fungování svých čaker, které mne spojují s okolním prostředím, s Přírodou a planetou Zemí. Optimální k tomu je pravidelně cvičit Pět Tibeťanů. To mi pomáhá být otevřený vůči přicházejícím energiím Přírody a Planety. Důležité je také usilovat o stabilní pracovní stránku, pravidelný výdělek, zaměstnání nebo fungující podnikání.

Pokud toto vše dokáže člověk přiměřeně srovnat, bude připraven projít základní očistou od stahujících vazeb s magickými prvky na sobě. Otevře se mu světelný vzestup a začne mu soustavná karmická očista z minulosti. A až teprve z této pozice je vhodné začít pracovat na svém vědomém prožívání formou pozitivních prohlášení. Začne-li s tím člověk ještě před dosažením světelného vzestupu, nejde o to, že by mu to nefungovalo. Ano, může to po určitou dobu fungovat. Je ale velmi pravděpodobné, že z takové pozice do této činnosti automaticky zasáhne magie z vysávacích struktur na něm, a to jej bude automaticky tlačit do dalšího pádu směrem k temné straně světa.

Další text o pozitivních prohlášeních se tedy týká především těch, kteří jsou již stabilní součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. A kteří již tím pádem pokročili i ve své karmické očistě z minulosti. I v takové situaci však potřebujeme být při práci na svém vědomí dostatečně obezřetní. Rozhodně ne úplně automaticky a bez rozmyslu brát všechny rady a návody uváděné v různých knihách. Jsme lidé na cestě světelného vzestupu. A tím pádem pro nás platí jiná, mnohem přísnější kritéria hodnocení toho, co je v lidské činnosti správné a bezvýhradně etické. A těmto zásadám bychom měli přizpůsobit cokoliv, co denně děláme.
 

Budeme se vyhýbat pojmům afirmace a vizualizace

Na začátku budování Nové duchovní cesty jsme zásadně odmítali afirmace i vizualizace, protože jsme věděli, že tato slova a metody jsou běžně spojovány s magickým výcvikem. Protože v rámci obnažujících se karmických vrstev byla ve hře v té době stále ještě všudypřítomná magie a návyky z minulosti tuto magii používat. I když třeba na nevědomé úrovni. Prakticky každá zde na Zemi zrozená bytost používala v minulosti magii. Protože magie, jak už jsem uvedl, byla běžnou základní metodou práce na straně Světla i na straně Temna. Téměř každý se proto karmicky čistíme z používání magie v minulosti. A zároveň i z toho, že jsme na sebe nechali působit magii jiných.

Časy se však mění. Drtivá většina z nás, co jsme již součástí cesty stabilního světelného vzestupu, prošla několikaletou karmickou očistou a máme v sobě mnohem vyšší hladinu celkové čistoty a harmonie, než dříve. Můžeme si proto dovolit používat další všeobecně používané věci, protože už máme větší kontrolu nad sebou. A dokážeme uvnitř sebe vycítit jemné hranice toho, kterou metodu můžeme použít, a kterou už ne. Právě naše zjemněné vnímání etiky a čistoty je pro nás určitou zárukou, že používanou metodu naše bytost nezneužije. Nemůžeme proto přebírat metody Staré duchovní cesty. A při přebírání určitých rad, doporučení odjinud, bychom měli být dostatečně obezřetní. Zavázali jsme se přece k tomu, že budeme měnit své životy výhradně světelnými technikami a pozitivní změnou sebe samých. A to vše bez magie.

Obzvláště obezřetní bychom měli být v situaci, kdy naše karmická očista vázne, prožíváme destrukce a propady, naší bytosti se nechce vydávat dávné nánosy s prvky magie z minulosti. V situaci propadů je zásadní vrátit se k základům – kvalitní strava, pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, vyhýbání se problematickým lidem, záležitostem, metodám. A v takové situaci tedy nepoužívat ani nadstavbu, kterou jsou pozitivní prohlášení. Jak to poznat? Každý se potřebuje naučit vnímat uvnitř sebe, co by ve vychýlené vnitřní situaci měl dočasně vynechat.
 

Jak tedy pracovat s pozitivními prohlášeními?

 1. Zaprvé, především bychom měli tyto způsoby označovat jiným názvem, aby v ničem nepřipomínaly magii a metody Staré duchovní cesty. Abychom se tím nenapojovali na určité přežívající energetické rezervoáry magie. Cíl by se sice napojením na skrytou magii splnil snáze, ale používání magické techniky by nás tlačilo do pádu.
  Místo slova
  afirmace spojeného se Starou duchovní cestou můžeme použít některé z neutrálních slov: pozitivní prohlášení, předsevzetí, ujištění. A ve druhém případě místo vizualizace třeba navození představy o budoucnosti, názorná představa cíle, vytvoření nástěnky cílů, atd.

   
 2. Zadruhé, nebudeme v ničem napodobovat techniky Staré duchovní cesty. Například v řadě knih doporučovaný návod navléknout si korálky na šňůrku (nebo dokonce použít růženec známý z křesťanství) a s jejich pomocí pak každý den odpočítávat třeba 40 opakování určitého prohlášení. Nebo používání manter, speciálních uklidňujících regeneračních nebo ochranných náramků. Ano, mohou fungovat jako pomůcky na soustředění, na získání větší vitality. Ale v pozadí za nimi se energeticky napojuji na určité entity, tvořivé duchovní systémy. A jak už to tak bývá, umělé pomůcky podporující světelnou cestu bývají vždy spojeny se skrytým působením temných energií. Na jedné straně mohou člověku částečně pomoci, třeba zlepší okamžité soustředění, posílí energetickou situaci. Ale za cenu toho, že skrytě jej tlačí do pádu, k neviditelnému ovládání určitým temným systémem.
  O podobných pomůckách je více v textech  30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?
   
 3. Zatřetí, měli bychom být maximálně opatrní při formulaci svých prohlášení, která třeba budeme denně opakovat. Proto je vhodné využívat hlavně pozitivně naladěná prohlášení zaměřená na zbavení se určitých zlozvyků, na překonání opakujících se negativních depresivních myšlenek. To je určitě správné. A naopak se vyhýbat formulacím na dokončení něčeho konkrétního, co by mohlo zasahovat do života a práv jiného člověka. Nebo o čem nevím, jestli je to vůbec pro mne vhodné.
  Například navázání partnerského vztahu s konkrétním člověkem, protože vlastně nevím, jestli právě s tímto člověkem mohu mít harmonický vztah, zda je to vhodné pro obě strany. Nebo získat určité konkrétní zaměstnání, koupit konkrétní dům, detailně vybrané auto, atd. Protože není jasné, že právě toto je pro mne to správné.

   
 4. Začtvrté, zásadně důležitý je záměr, proč budeme tuto techniku práce na sobě používat. Měli bychom si být jisti, že to, co budeme opakovat, je v souladu s optimálním vývojem mé vlastní bytosti. Že se tím neřítíme někam stranou mimo vzestupnou světelnou duchovní cestu. Že nás skrytě neovládla přehnaná touha po vlastní důležitosti, po bohatství, převaze nad lidmi. Že každé dílčí vyslovené tvrzení je v plném souladu se světelnou etikou mého života i života ostatních.
   
 5. Zapáté, měli bychom najít rozumný střed na jedné straně mezi tendencí nechat věci a život volně plynout a reagovat na přicházející impulsy. A na druhé straně snahou do všech detailů si nalinkovat svůj budoucí život neustálým opakováním svých cílů.
  Je třeba mít stále na paměti, že v daném okamžiku nemusíme vědět, právě jaký konečný výsledek je pro mne ten optimální a správný. Proto bych neměl podceňovat přicházející impulsy dávající mi najevo, že třeba nejdu správně. Měl bych průběžně své cíle revidovat a dokázat je podle příchozích impulsů opravit, částečně změnit. Nebo dokonce úplně opustit.

   

Prohlášení, ujištění

Technika afirmací podle Staré duchovní cesty znamenala programování vědomí člověka, jeho každodenního prožívání. Vyslovováním určitých pozitivně naladěných vět šlo o to, aby se určitá myšlenka stala běžnou součástí jeho každodenního myšlení. Aby tím současně co nejvíce vytěsnil myšlenky nevhodné, deprimující. Myšlenky vyjadřující negativní postoje k sobě, k druhým lidem, k celému světu, k mému životu a jeho podmínkám. My tomu ovšem nebudeme říkat afirmace.

Chceme-li používat taková prohlášení, především bychom se měli zamyslet sami nad sebou, co je moje slabina, jaké nepříznivé myšlenky se mi neustále opakují. Kolem jakých nevhodných záležitostí se mé myšlení neustále v kruhu točí. A poté si ujasnit, co bych měl místo toho říkat, abych si vytvořil ve vědomí nový myšlenkový návyk. A pokud se nedokážete podívat sami na sebe, požádejte svého přítele, kolegu, partnera, spolupracovníka, aby vám s tím pomohl.

Například, někteří mi opakovaně píšou, že je ovládají depresivní myšlenky. Pak je třeba se zamyslet, jaké typy myšlenek převažují. Z čeho je moje bytost v depresi. Například člověk má trvale málo peněz, doslova je ve finanční nouzi. Jakým prohlášením si pomoci? Právě v tomto případě je důležité uvědomit si, že peníze jsou vždy až důsledkem určité činnosti, vedlejším doprovodným produktem. Neměly by být hlavním motivem života. Nemělo by tedy být správné chtít stále více a více peněz. Správné je najít hodnotnou a společensky užitečnou práci, která mi zvyšování příjmu automaticky zajistí. Důležité je také se zbavovat vnitřních pocitů, že si peníze a příležitosti nezasloužím. Takové pocity vznikají z toho, že moje bytost má tendence se takto trestat za určité chyby v minulosti (v tomto ohledu velmi pomohou knihy Louise L. Hay: Miluj svůj život a Alan a Barbara Peasovi: Odpověď).

 

Proto nebude úplně vhodné říkat třeba:

Den za dnem mám stále více peněz.

Den za dnem jsem stále blíže ke zbohatnutí.
 

Správnější může být například:

Den za dnem jsem stále více vyrovnaný a přitahuji pracovní činnosti, které mi umožní plnohodnotný život.

Každý den dostávám za svoji práci vše, co k životu potřebuji.

Zasloužím si práci, která mi dokáže zajistit optimální obživu.

Důvěřuji světelnému vedení od Přírody, Planety, světelných karmických sil, že mne vede cestou, která je pro mne optimální.

Otevírám se novým příležitostem, přijímám je s vděčností.

Mám vše, co potřebuji, důvěřuji v běh života, jsem v bezpečí.

 


 

Prohlášení by měla doprovázet změna vlastního chování

Prohlášení je jedna věc. Současně potřebuji měnit sebe samého. Přestat s depresemi a více důvěřovat Vesmíru, že mne vede správnou cestou. A především pracovat na sobě, abych začal přitahovat do života více pozitivního.

Jenže právě toto je základní problém mnoha jednotlivců. Že jim nejde překonat deprese. Deprese si totiž nelze jednoduchým povelem zakázat. Ony se tam uvnitř člověka tvoří stále znovu a znovu. Můžeme je jedině nahradit něčím jiným. A právě s tím mohou pomoci pozitivní prohlášení. Potřebuji v tom být soustavný. Protože do nové negativity člověk spadne velmi lehce. Někdy stačí malý vnitřní nebo vnější podnět. Něco nedopadne, jak jsem čekal. Vnější událost je pro mne nepříznivá. Něco jsem opomněl udělat, atd.  Setrvačnost opakujících se negací má obvykle velkou sílu. Je nezlomná, nejde ji jednoduše vytěsnit. Bez naprosté důslednosti a pevného odhodlání to nebude fungovat. Jak tedy na to?
 

Jak řešit problematické nebo krizové situace

Vodítkem nám může být kniha Odpověď autorů Allana a Barbary Peasových:

Právě tato kniha dává jednoduchý návod, jak pracovat s pozitivními prohlášeními. Jak se vyhnout dlouhodobé destrukci, atd. Co dělat, když deprese a negativní myšlenky na mne útočí. Nejprve je zásadní uvědomit si, že problematické nebo dokonce vysloveně krizové situace jsou běžnou součástí našeho života. Uveďme několik takových situací:

        - neúspěch v životě, v podnikání

        - odmítnutí

        - ztráta příležitosti

        - ztráta partnera/partnerky

        - zhoršené zdraví, nemoc

        - smrt blízkého člověka

   - těžká karmická očista spojená s pocity výrazné nepohody

        - agrese kolegů, partnerů, dalších členů rodiny
 

Takové situace mohou nastat kdykoliv a nemůžeme se jim zcela vyhnout. Zásadní je dokázat se s nimi vnitřně vyrovnat, a to co nejrychleji. Nepodlehnout vnitřní depresi, nenechat se zavalit vysoce problematickými negativními myšlenkami. Vyhnout se tomu, abych takovou událost vnitřně chápal jako tragédii svého života a sebe jako oběť. Naopak pokračovat bez destrukcí v životě dál. A co nejdříve si znovuobnovit své vnitřní pozitivní naladění. Máme dvě možnosti, jak zmírnit krizovou situaci nebo dokonce jak se s ní úplně vypořádat. Napojit se na léčivou sílu Přírody. Nebo se napojit na léčivou sílu vlastní mysli.
 

Napojit se na léčivou sílu Přírody

Příroda je všude kolem nás. Má pro nás energie, které nás mohou kdykoliv posílit. V následujících situacích je však působení Přírody přímější, rychlejší, znatelnější.
 

        1. Pobyt v přírodě, tím se člověk může napojit na vnější energie, které mu pomohou srovnat vychýlenou vnitřní situaci.
 

        2. Aktivní pohyb, pohybem se aktivuje vyšší činnost srdce a dýchacího systému, krev rychleji koluje tělem, škodlivé látky se odplavují, vyplavují se hormony štěstí, o kterých bude řeč dále, naopak živiny se dostávají rychleji na místo, kde je jich potřeba.
 

        3. Zdravá potravina, která vzešla z Přírody, nejlépe tedy syrové ovoce a zelenina, nebo případně zpracovaná potravina, která obsahuje „živé“ vitamíny, minerály, antioxidanty, enzymy, předpokladem toho je, že jsou zachovány původní organické bioenergie v míře blízké hodnotě 100 %.
 

Proč toto vše působí? Je celá řada důvodů, proč tyto tři záležitosti příznivě podporují to, jak se cítíme, jak prožíváme vnitřní i vnější situaci. Zásadní je působení vnějších bioenergií, napojení se na vnější harmonii Přírody, když uvnitř svoji běžnou harmonii dočasně ztrácíme. Totéž platí i pro bioenergie, které se do těla dostávají společně s kvalitní stravou. Účinek příznivých látek v našem jídle je již zdokumentován mnohými vědeckými výzkumy. O fyzickém pohybu je zase známo, že jednoznačně podporuje činnost našich tělesných orgánů. Startuje další procesy v těle, mezi ně patří i tvorba hormonů, které podporují naši pohodu.

O těchto tzv. „hormonech štěstí“ najdeme více například v následující knize. Napsal ji František Fremuth, profesor biofyziky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V této knize hovoří o hormonech štěstí, které mozek přirozeně produkuje, a které ovlivňují psychiku a náladu člověka. Cituji úryvek z této knihy uveřejněný na webové stránce https://www.dama.cz/clanek/jak-aktiovovat-hormony-stesti :

„Jejich hladinu (JN: hladinu hormonů štěstí) zvyšuje hlavně fyzická a psychická aktivita a konzumace některých jídel.

Serotonin ovlivňuje především naši náladu, emoce, ale také chuť k jídlu. Navozuje stavy klidu a dodává životní energii…­ Hladinu serotoninu zvyšuje pohyb – pracovní činnost, sport, cvičení…, ale také sluneční světlo, které stimuluje jeho produkci a dává tělu signál k omezení tvorby melatoninu, který je považován za noční formu serotoninu a tvoří se ve tmě (proto lépe spíme)…

Endorfin je hormon, který tělo produkuje dle potřeby… Vytváří pocity pohody, uvolnění, radosti, potlačuje bolest a snižuje psychické problémy. Endorfin tělo příjemně utlumuje. Opačně působí adrenalin vznikající např. při ohrožení a přílišné námaze. Hladina endorfinu se zvyšuje pohybem, tancem, sportem, cvičením, sexuální činností, hudbou, opalováním… prostě dělejte, co vás baví.“


 

Napojte se na léčivou sílu vlastní mysli

Kniha Odpověď Allana a Barbary Peasových se zabývá zejména druhou možností. Jak využít sílu vlastní mysli k překonání krizí, propadů, ke zbavení se nepříznivých návyků. Jak v tomto směru mohou pomoci pozitivní myšlenky, jakou sílu mohou mít pozitivní prohlášení. Podívejme se na to detailněji.

V úvodní kapitole své knihy vycházejí autoři z následujícího zásadního výroku Napoleona Hilla z knihy Myšlením k bohatství, která vyšla v roce 1937:

„Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“

Tento výrok není pouhým plácnutím do vody, ale v současné době je již podložen vědou. Detailněji se budu informacemi z této knihy zabývat ve druhém pokračování 86E-Pozitivní myšlení a prohlášení II. V této části ještě připomenu jednotlivé stupně tvůrčí činnosti a rozdíly v tvořivé síle myšlenky, slova a činu.
 

Tři stupně tvůrčí činnosti

Pokud si pamatujete, už v Knize 1: Cesta za hranice hmotného světa jsem vysvětlil, že každá tvůrčí činnost má tři stupně: myšlenka, slovo, čin. I my takto vytěsňováním nepříznivých myšlenek a jejich nahrazováním pozitivními prohlášeními můžeme svůj život více ovlivňovat, vytvářet, a v samotném důsledku jej dostat pod svojí vlastní vědomou kontrolu více než předtím.

Každý z nás má určité vzorce myšlení, opakované myšlenky, prohlášení, ujištění, které jsou pro něj typické. Někdo si neustále stěžuje na něco. Někdo dává přednost hovořit o neúspěších, problematických věcech, které jej potkávají, atd. Další zase neustále mluví o sobě a nedává žádný prostor pro naslouchání druhému. Toto vše obvykle běží automaticky a podvědomě a není jednoduché to najednou utnout a naprosto změnit. Právě každý den opakovaná nová pozitivní prohlášení v tom mohou pomoci. Člověk se však potřebuje stát vnímavějším a pozornějším vůči svému způsobu mluvy a myšlení. A také věnovat dostatečnou pozornost tomu, na co jej upozorňují lidé v okolí.
 

Odkud vzít vhodná pozitivní prohlášení? Můžeme s rozmyslem využít příklady pozitivních prohlášení z knih Odpověď nebo Miluj svůj život, o kterých jsem se již zmínil. Počítejme ale s tím, že ne všechna budou vhodná právě na moji situaci. Opatrnost je na místě i při vytváření vlastních prohlášení. Netvořit prohlášení, která by mne mohla zavést úplně jinam. V případě nejistoty to konzultovat s jiným kolegou, kamarádem na světelném vzestupu. Počítat s tím, že pokud jsem v probíhající karmické očistě silně vychýlen, ztrácím při očistě energii tím, že ji moje vychýlené nitro dobrovolně odevzdává působícím temným vlivům. Taková situace je vyvolána sníženým vydáváním nepříznivých temných vlivů ze sebe. Je logické, že v takovém vnitřním rozpoložení bych mohl vytvářet i zcela nevhodná prohlášení. Nová prohlášení se proto snažit vytvářet v situaci, kdy jsem dostatečně harmonický, v klidu, bez výrazných propadů zejména psychických. Aby mi poté tato prohlášení pomohla překonat obtížnější chvilky karmické očisty, pokud v budoucnu nastanou. Čekat s používáním pozitivních prohlášení až na dobu, kdy budu silně vnitřně vychýlen, není vůbec vhodné.
 

Tvůrčí síla jednotlivých stupňů

Jak už bylo uvedeno, tvůrčí síla myšlenky běžného člověka je nepatrná a nedokáže účinně pohnout realitou. Jakmile však myšlenku formuluji jako vyslovené a k tomu ještě zapsané slovo, větu, tvořivá síla se podstatně zvýší.

Podle Přírody je tvořivá síla mluveného slova nejméně stokrát silnější než tvořivá síla myšlenky. A tvořivá síla mluveného a současně zapsaného slova až dvěstěkrát silnější.

Formulování pozitivní myšlenky hlasem a její současné zapsání, třeba do seznamu svých cílů, může skutečně měnit realitu mého života. Pomalu, postupně, nebo i rychleji. Protože myšlenky a slova lze navíc posílit pomocí lidských emocí.

O tom bude více v navazující druhé části tohoto tématu.
 

Tvoření slovem a hudbou

O tvořivé síle lidského slova je následující video na adrese https://www.youtube.com/watch?v=U9uHoG4YSRc  trvající necelé 4 minuty. Berme to s odstupem, protože i v tomto videu jsou použity termíny Staré duchovní cesty. Mimo jiné se v něm říká:

Vnímejte mluvené slovo, je to jedno z nejsilnějších zařízení Vesmíru… Slova jsou jen myšlenky, které vyjadřujeme nahlas… V Bibli stojí, že Bůh stvořil Vesmír a vše v něm slovy… Pokud slova zformulujeme tak, abychom jim skutečně věřili, začínáme vědomě tvořit naši realitu a náš život se začíná měnit…

Přestože Bible podává značně deformovaný pohled na dávnou minulost, základní teze jsou odrazem dávných lidských bájí o stvoření člověka a světa. I John R. R. Tolkien v knize Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě píše o hudbě jako tvořivém procesu:

„Hudba a ozvěna hudby vycházely do Prázdna a ono nebylo prázdné. Už nikdy nehráli Ainur hudbu podobnou této hudbě, ač se říká, že ještě větší budou hrát před Ilúvatarem sbory Ainur a Ilúvatarových dětí, až skončí dny. Pak budou Ilúvatarova témata hrána správně, a jakmile budou pronesena, stanou se Bytím… (Silmarillion, str. 11)

Ano, tehdy Ilúvatar (viz například text 69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru),  i andělé Dhyané (Ainurové) běžně používali magii. Slova a zvuky (jednotlivé tóny nebo hudba vůbec) posílené magií se staly základem magických příkazů a magie vůbec.

Je samozřejmé, že poslechem pozitivní harmonické hudby může člověk také posílit svoji vnitřní harmonii. Pozor ovšem na hudbu posílenou magií. Z původních myšlenek, že hudba posílená magií tvoří, vychází jedna z metod Staré duchovní cesty nazvaná muzikoterapie. A protože jde u této metody o automatické napojení se na skrytou magii, terapeuti používající tuto metodu se dostávají do hlubokého duchovního pádu pryč od světelné cesty. Toto jsem uvedl znovu jako varování, že člověk se záměrem dosáhnout vzestupnou světelnou cestu by neměl používat metody a postupy typické pro Starou duchovní cestu.
 

Čin jako třetí stupeň tvůrčího procesu

Posledním stupněm tvůrčího procesu je čin. Neboli říkám-li určité prohlášení, tak se skutečně začít podle něj chovat v každém okamžiku svého života. Začít v každém momentu kontrolovat, co říkám. Vyhýbat se negativním typům prohlášení. Vyhýbat se negativním, depresivním hodnocením probíhajících událostí. Z každé situace si dokázat vzít to pozitivní. Co mi ta událost chce říci? Jakým pozitivním impulsem pro mne je? Více hovořit o všem pozitivním, co si přeju. Méně zdůrazňovat negativní záležitosti, které se kolem nás dějí. Nebo kterých se třeba bojím.

Teprve dokonání všech tří tvořivých stupňů, tedy myšlenka – slovo – čin, dokáže aktivně tvořit moji novou budoucnost. Protože čin dodává mému rozhodnutí, mé původní myšlence absolutní tvořivou sílu. Prostě něco udělám, změním svoji vlastnost, zasáhnu, posunu věci, změním realitu. Ale čin nepřichází jen tak náhodou sám od sebe. Zpravidla mu musí nejprve předcházet určitá myšlenka, kterou poté zformuluji do pozitivního prohlášení. Čin je až výsledkem prvních dvou stupňů tvoření.
 

Předpoklad optimálního fungování tvůrčího procesu

Aby tvůrčí proces dobře fungoval, všechny tři jeho stupně potřebují být v souladu. Neboli – to, co říkám, je v souladu s tím, jak myslím. To, co činím, je v souladu s tím, jak mluvím. Právě toto je jedna z hlavních tezí Nové duchovní cesty, tak jak to popisujeme na webové stránce Životní filozofie na Nové duchovní cestě.

Někdy pozoruji jednotlivce, jak marně bojují se svým přístupem k životu a ke světu. Snaží se zvyšovat cvičení Pěti Tibeťanů. Místo 21 opakování denně jich dělají třeba 50. Snaží se opakovat si nahlas nebo psát pozitivní prohlášení. Ale praxe jejich života se nemění. Stále přitahují nepříznivé záležitosti. Proč? Protože nedávají pozitivní prohlášení do praxe. Stále má u nich převahu negativní hodnocení událostí. Stále mají u nich převahu myšlenky pochybností o sobě. Stále se čas od času chovají k druhým agresivně, nerespektují jejich právo na názor a vlastní postoj, vnucují jim určité záležitosti, informace, hodnocení.

Pozitivní prohlášení budou přinášet v životě pozitivní změnu pouze v případě, kdy člověk bude jejich obsah aktivně vnášet do života. Pokud se bude v každém dílčím okamžiku skutečně chovat podle těchto pozitivních prohlášení. Jestliže bude mít v sobě opravdové odhodlání a vůli změnit své postoje. Automatické opakování sebelepších pozitivních prohlášení naopak nikam nevede, pokud člověk nemění své praktické postoje, praktické reakce na události. Pokud má tendence chovat se v životě stále stejným způsobem.

© Jiří Novák, květen 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 201
 • 23
 • 21
 • 23
 • 22

Celkový počet hlasů: 290