Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Najít optimální rovnováhu mezi přijímáním pomoci a zvládnutím úkolu sám

Najít optimální rovnováhu mezi přijímáním pomoci a zvládnutím úkolu sám

Petra Nováková Vloženo 29.6.2014
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 20.6.2014

O světelnou pomoc je důležité požádat

PN: Ilúvatare, prosím, co by ještě bylo důležité sdělit lidem na NDC v souvislosti s jejich další světelnou cestou? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.6.2014)

Ilúvatar: „Ještě se tedy vrátím ke slovům, která jsem směřoval k lidem na NDC v komunikaci, která je uvedena na samém závěru zatím posledního článku o genetickém programu.

Některé okolnosti, souvislosti je potřeba lidem lépe vysvětlit, protože pak může docházet ke zbytečným chybám, které vznikají na základě nesprávných postojů, pocitů, tendencí, myšlenek. Tyto chyby pak mohou být mnohdy tak zásadní, že rozhodnou o dalším směřování této bytosti. Zda ji Temní dokážou zlomit a ovládnout, nebo se jim naopak dokáže vzepřít a pokračovat ve své vzestupné světelné cestě.

Je důležité také zdůraznit, že takovéto vadné postoje, myšlenky, pocity atd., vycházejí z nepříznivých zdrojů. Ať už je tímto zdrojem vlastní temná minulost, obnažená vrstva s ovládáním od temné bytosti nebo dokonce ovládání od temné bytosti v reálném čase. Vždy může působit více temných vlivů, které vnímají slabinu bytosti a snaží se bytost ještě více rozkolísat. Pokusit se ji odtrhnout od jakékoli světelné pomoci. Protože jen tak ji dokážou zlomit.

O to více je důležité si pamatovat, že ke zvládnutí jakékoli situace, která vás v životě potká, máte vždy dostatečnou světelnou oporu v pozadí, abyste to všechno zvládli. Máte ji doslova na dosah ruky. Ale přijmout ji musíte sami. Ne všechna pomoc může volně přijít. Aby platila karmická vyváženost, bytost, pokud je toho schopná, by měla o pomoc požádat. Protože rozhoduje sama za sebe a za svůj vývoj nese odpovědnost. Pomoc nelze bytostem nutit. To odporuje světelným principům. Vždy je však pomoc pro Vás přichystána, pokud jste připraveni a ochotni o ni požádat a přijmout ji.

Pomoc je důležité využít včas, ještě před překročením kritické hranice

Ať už v podobě energií, zprostředkované léčby, když o ně požádáte, nebo i v podobě dalších bytostí na NDC, které vám mohou ve vaší situaci pomoci. Už jen pouhým kontaktem s nimi získáváte oporu, pomoc. Není náhoda, že jsou ve vaší blízkosti. A je důležité si pamatovat, že cesta světelného vzestupu je zároveň cestou spolupráce. Není zde prostor na hrdinství v podobě postoje, že každou situaci zvládnu sám, že nepotřebuji ničí pomoc. Osamocená bytost mající silnou karmickou očistu, jejímž temným vlivům či útokům nebo ovládání od temných bytostí spíše podléhá, se stává pro temné snazším terčem. Pokud se doslova uzavírá před pomocí v podobě natažené ruky blízkého člověka.

Je důležité pomoc využít, dokud je čas. Jakmile bytost příliš propadne ve svém světelném vzestupu, doslova padá do Temna, přestávají ji držet energie NDC a bytost ze světelné cesty vypadává. Není v moci NDC za určitou frekvenční hranicí držet bytost, aby zůstala součástí vzestupné světelné cesty. Světelné energie pomáhají bytosti, dokud je to možné.

Pokud však je překročena hranice a bytost se překlápí do Temna, musí energie NDC zajistit bezpečnost celého celku a všech dalších bytostí, které jsou součástí NDC. Nelze držet jednoho na úkor všech a ohrozit tak veškerý vývoj. Navíc, bytost začínající svým způsobem života směřovat k Temnu stejně nelze dlouhodobě držet na světelné cestě, pokud sama nepřijme zásadní změny, které jsou pro udržení na světelné cestě nezbytné.

Nevhodně načasovaná setkání mohou extrémně zesílit očistu

Jsou situace, kdy není vhodné se setkávat s dalšími bytostmi na NDC, rozptylovat svou pozornost, pokud má bytost silné čištění. Hlavní je v tu chvíli věnovat se důsledně zpracování toho svého. A to z více důvodů. Společná setkávání otevírají další karmické souvislosti mezi jednotlivými bytostmi. Dále každý se čistí z něčeho jiného a může mít obnaženou jinou nepříznivou vazbu či ovládání od nějaké bytosti.

Při nevhodném setkání, kdy bytost pečlivě nesleduje duchovní impulzy, by pak mohlo dojít ke zkřížení těchto čištění. To znamená, že by bytost nabalila na sebe ještě další parazitující struktury a své čištění by si tak velmi zkomplikovala. A dokonce by ho nemusela ustát. Protože každý má v danou chvíli od Sil Světla naloženo přesně tolik, kolik sám zvládne. Pokud se však nějakým neuváženým krokem zamontuje do něčeho dalšího a přitáhne si další problematické vlivy, už to může být přespříliš a člověk již nedokáže takový temný nápor ustát. A v danou chvíli působící temné vlivy ho doslova zlomí.

Dalším důvodem může být, že bytost se setká s dalšími bytostmi, přes které mohou působit vyšší světelné energie. Které by se k němu dostaly za běžné situace později, tak, jak by to bylo pro něj vhodné. Když se však bytost hrne do neuvážených setkání, vyvolá kontakt s vyššími energiemi dříve, což pak bytosti může otevřít další karmickou očistu. Která však měla být ještě uzavřena, dokud bytost dostatečně nezpracuje to, co se jí běžně obnažuje v této době. Zkrátka na všechno je ten správný čas. A pokud sledujete správně impulzy, Spojené Síly Světla vás bezpečně vedou tak, abyste byli vždy ve správný čas na správném místě, jak se u vás říká.

Připraveným bytostem další setkávání pomáhají

Působení vyšších energií se může dít i automaticky při setkání většího počtu bytostí na NDC. Jednotlivé energie za každou jednotlivou bytostí se spojí. Je to proto vysoká koncentrace světelných energií, kdy kvantita se mění v kvalitu. Energie proto mohou volně stoupat a pomoci bytostem překonat důležité energetické mezníky na jejich cestě. Ale to pouze v případě, že bytosti jsou na to připravené, setkání je Silami Světla podporované. Okolnosti, energie, i duchovní situace jednotlivých zúčastněných jsou k tomu příznivé. A jednotlivé bytosti se takové příležitosti vnitřně plně otevřou.

V opačném případě to může způsobit výše jmenované méně příznivé dopady. Každopádně každé i takto naplánované, přínosné, Silami Světla duchovně vedené a podporované setkání přináší další očistu. A je potřeba, aby bytost byla v bodě, kdy je připravena na další takové kolo očisty.

Pak jsou však situace, kdy naopak pomoc v podobě byť jen jediného člověka je tou nezbytnou oporou, aby se bytost na NDC vzchopila, vnitřně se proti ovládání postavila a pokračovala ve své světelné cestě dál.

Čím déle nezpracovaná minulost bytost drtí, tím méně má sil se vzepřít. A je nutné udělat razantní krok. A někdy je to právě přijetí pomoci od člověka na NDC, který ne náhodou se nachází v blízkosti. Nebo může přijít jiný impulz, který je Spojenými Silami Světla posílán na vaši podporu. Třeba v podobě rad, povzbudivých slov, zájmu, nebo i nabídky k určitému setkání od dalších bytostí na NDC.

Přijmout pomoc není ostuda, někdy je to naopak nezbytná nutnost

Nikdy v tom není bytost sama. Vždy má kolem sebe pomoc, oporu, kterou když dokáže přijmout, je pro ni snazší danou situaci zvládnout. Oporu v podobě okolní přírody, přicházejících světelných energií, přírodních potravin i dalších bytostí.

Ale ten zásadní krok ke změně musí udělat sama. Chodit za vás nikdo nemůže. Hýbat nohama musíte sami.  Je to jako když se malé dítě učí chodit. Bez opory rodičů, prostředí se neobejde. Až později, když je dost silné a stabilní, zvládne se pevně postavit na své nohy a vykročit samo.

Přijmout oporu, pomoc není ostuda, naopak je to velké umění. A někdy nezbytná nutnost.  Kterému se bytosti na NDC také postupně učí. Protože je přitom potřeba pokory, je nutné odhodit hrdost, své vlastní ego, které nás stahuje a brání někdy nabízenou pomoc přijmout. A samozřejmě zde působí i vlivy temných, kteří si nepřejí nic jiného, než aby v tom bytost zůstala sama. Stejně jako když predátoři útočí na stádo.

Když celé stádo zůstane stmeleno pohromadě, útočící predátoři nemají šanci. (Ve vašem případě stádo představuje celý systém Nové duchovní cesty a všechny bytosti po ní kráčející.) Když se však podaří bytost od stáda oddělit (ve vašem případě od dalších bytostí na NDC, od podporujících energií…) je bytost již pro predátory snazším soustem.

Naučit se vyhodnocovat, kdy je důležité pomoc přijmout

Na cestě světelného vzestupu je důležité se mimo jiné naučit vyhodnocovat, kdy je potřeba pomoc druhých přijmout a kdy naopak je čas a potřeba naučit se zvládnout určitou záležitost sám. Každopádně pomoc v podobě energií je nezbytná v každém případě. Ať už o ně požádáte, nebo si jejich přísun zajistíte např. konzumací syrové zeleniny rostlinného původu, zacvičením Pěti Tibeťanů, pobytem v čisté přírodě, energetickou či karmickou očistou… Kdyby bytosti na NDC nepotřebovaly oporu, nebyla by tu.

To si dobře pamatujte a naučte se vnášet do svého života harmonii, rovnováhu mezi přijetím pomoci od druhých bytostí a naopak potřebou být v klidu, sám, soustředěn na vlastní očistu, práci na sobě a zpevňování svých světelných základů. Pomoc v podobě energií, to znamená požádání o ně, by měla být pro Vás pro všechny běžnou každodenní součástí Vašeho života.

Naučte se přijímat přicházející pomoc

Naučte se vnímat přicházející světelnou pomoc ve všech jejích podobách a naučte se ji přijímat. Uvidíte, že další kroky pak budou snazší. Protože odmítáním pomoci a násilným odřezáváním se od bytostí Světla, které představují pomoc a zároveň spojení s celou NDC, se stáváte izolovanými bytostmi, pro které tím světelná pomoc slábne. A o to hůře se vám vaše vlastní očista ustává.

Není mnoho myšlenek, které byste ještě na svém světelném vzestupu neslyšely, jejichž cílem je pomoci Vám lépe svou vlastní očistu zvládat. Některé je však důležité opakovat. A tyto jsou jedny z nich.“

 

© Petra Nováková, červen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 22
  • 9
  • 14
  • 19

Celkový počet hlasů: 255