Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru

79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru

Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 11.3.2016
Petra Nováková Marie Mejdrová

Vlivy z prvního Vesmíru

V karmické očistě se v tomto období objevily také opět různé vlivy vývoje v prvním Vesmíru, který předcházel tento náš, v pořadí druhý. Zmínky o prvním Vesmíru byly již uvedeny např. v článku  37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?  V následujícím textu se podíváme na určité magické zablokování partnerských vztahů, které se objevilo v očistě u některých jednotlivců, a na jeho důsledky.  


Petra Nováková
 

PN:  Spojené Síly Světla, prosím o informace. Měla jsem pocit, že včerejší rozhovor s Marií (Mejdrovou) byl něčím velmi důležitý. Ráno jsem se probudila s divnou, velmi silnou tíhou na hrudi v souvislosti s tím rozhovorem, se situací, kterou jsme probíraly. Další člověk z rodiny mi pak potvrdil, že měl podobný divný pocit. Který zároveň nějak souvisel i s každým z nás, protože se týkal naší minulosti, našich partnerských vztahů. Co to prosím znamenalo, jaké to má souvislosti? Měla jsem pocit, zda Marie nemá nějakou magií partnerský vztah uměle zablokovaný. Že tam dosud něco nepříznivě působí.  (Duchovní komunikace z 18.2.2016)

Příroda: „Dostáváte se stále dál, výš a obnažují se další souvislosti, které s vaším současným stavem a s vašimi karmickými vrstvami souvisejí. A nějakým způsobem vám vždy musí být dán impulz, jak danou skutečnost odhalit. Vnímala jsi to skrze tento tíživý pocit. To proto, aby se to nepřehlédlo.

Vnímáš, že Marie má přes srdeční čakru dán těžký, obří visací zámek ve tvaru srdce. Jako symbol uzavřeno. Sama se snaží v oblasti partnerských vztahů na sobě pracovat, více se otvírat, brát vztahy a přístup k nim jinak. Což je velmi podstatné. A tato vyvinutá aktivita jí umožnila teď obnažit tento blok.“

PN: Spojené Síly Světla, prosím o více informací. Kdo tam ten zámek dal, atd. Děkuji.

Příroda: „K těmto informacím ty nemáš přístup. Tohle je dostatečné k řešení situace. Více informací má v sobě sama Marie. Zítra by bylo vhodné to zpracovávat, zařadit do očisty.“

Poté se mi ozvalo Řídící centrum energií.

Řídící centrum energií:Tohle svázání, uzamčení pochází již z velmi dávné doby. Není to otázka tohoto nebo předchozích životů. Dokonce pochází z jiného, předchozího Vesmíru. Je na velmi vysoké úrovni. Proto se obnažuje až teď. Vedlo k tomu, že sama Marie si v dalších životech nasazovala další a další zámky, aby se obrnila a zůstala pro muže uzavřená, nezranitelná. Prvotní podstata toho všeho jde však daleko hlouběji do minulosti.

V prvním Vesmíru vše fungovalo trochu jinak. Už nemáme moc dochovaných informací. Přesto, se teď obnažují určité skutečnosti, souvislosti, které odtud pocházejí.

Jde o uvalení jistého embarga na partnerské vztahy u určité skupiny bytostí, které v té době byly součástí tohoto předchozího Vesmíru. A to v podobě magického zablokování možnosti mít partnerský vztah. Šlo tedy o kompletní, silnou magií nasazený zákaz pro vytvoření jakéhokoliv partnerského vztahu. Ty, stejně jako další zrození jednotlivci ve tvém okolí, s tím máte též určité souvislosti.

(Poznámka Jiří Novák:  V daném světě tento magický zákrok tehdy působil plně. Ale do dalších existencí, světů, se již přenášel poněkud zkresleně, již nefungoval stoprocentně. Spíše způsoboval určité destrukce partnerských vztahů - přitahování silně vychýlených vztahů nebo blokování vztahů. Je to podobný princip, jako když se zrodím a nějakou schopnost či výbavu si z minulosti přenesu do daného života plně, nějakou jen částečně a jinou vůbec.)

V té době byly zcela zneužity potenciál i tvořivá duchovní síla partnerského vztahu. A to takovým způsobem, že se zdálo, že tento princip partnerství již nebude moci nikdy fungovat na čistém světelném základě. Přenášení temné podstaty v době Atlantidy z jednoho člověka na druhého prostřednictvím sexu, atd., bylo jen slabým odvarem toho všeho. Některé bytosti výše postavené, které svou vnitřní čistotou určitým způsobem převyšovaly druhé, byly určitou řídící složkou zajišťující rozhodovací funkce a vedení celkového vývoje, a počítalo se s tím, že jí budou i v dalších existencích ve hmotě. Proto bylo u nich pro jistotu použito toto mimořádné opatření, aby vývoj vůbec mohl nějak pokračovat dál. Tímto opatřením bylo záměrné nasazení tohoto extrémně silného zámku, který měl znemožnit jakékoli vloupání se Temna do samotné podstaty lidské bytosti skrze nevhodný partnerský vztah. Toto opatření dobrovolně přijala určitá část bytostí. A bylo uděleno shora tehdejšími duchovními světelnými silami, které v té době bděly nad celkovým vývojem.

Je potřeba se z toho vyvazovat, prosit o toto zrušení a o nápravu.

Není náhodné, že tě mnohokrát napadla v různých souvislostech myšlenka, že nejsi stvořená pro vztah. Což je velmi silné tvrzení, které jsi však mnohdy bytostně vnímala jako pravdivé.

Takže tohle je potřeba zítra plně zařadit do očisty a pomoci takto uvolnit podle vůle Karmy i další bytosti, kterých se to týká. Mnohé jsou mezi vámi zrozené.“

***

Při očistné operaci 19.2.2016 jsem vnímala, že i další včetně mě máme tento zámek s těžkými řetězy na sobě. Postupně se odmotával, odstraňoval a zámky i z dalších bytostí se takto postupně skládaly na jednu velkou hromadu. Vnímala jsem uvolnění, sejmutí břímě.


Marie Mejdrová
 

MM:  Řídící centrum energií, prosím, můžeš mi říct více k té záležitosti, k níž jsem přinesla impuls a kterou poté duchovně vnímala a zkomunikovala Petra, ohledně umělého zablokování partnerských vztahů velice silnou magií pro určité bytosti, které přecházely v historii vývoje dál z prvního Vesmíru? Děkuji. (Duchovní komunikace z 19.2.2016)

Řídící Centrum Energií: „Ano, skutečně toto tehdy proběhlo. Některé problematické záležitosti mají příčiny zakořeněné na tak vysokých energetických frekvencích a v tak dávné minulosti, že je nutné nejprve rozmotat obrovské množství zauzlovaných událostí u jednotlivců i globálně, než se tato minulost vynoří. A musíte k tomu sami dát podnět, sami se musíte snažit určité věci si připustit a snažit se je prorazit, pracovat na nich, následovat impulsy. Dostatečně dlouho a intenzivně. Nenechat se deprimovat, odradit. Jít stále přes všechny překážky dál. Také důvěřovat Silám Světla a jejich vedení. Až teprve tohle ve vás uvnitř dokáže ty energetické bloky z dávné minulosti vytlačit na povrch a otevřít je ke zpracování.

***

Dá se říct, že vlastně průběh „partnerských“ vztahů v tvém nynějším životě je nápovědou pro to, jak tato konkrétní záležitost v minulosti působila. Je to do jisté míry taková zkrácená verze jednoho z vyplývajících extrémů. Už od dětství jsi vnímala, že v oblasti vztahů k druhému pohlaví jsi jaksi handicapovaná, neschopná, vychýlená oproti svým vrstevníkům, mimo běžnou normu. Co se u druhých zdálo tak snadné, přirozené, u tebe se zdálo nedostupné. První vztah (značně nekonformní) tě na několik let silně psychicky stáhl a vyloženě bytostně ohrozil na fyzické (z hlediska zdravotního), psychické a duchovní úrovni. Kdyby byly podmínky nastaveny jen o trochu jinak, byl by v sázce tento tvůj život a tedy i tvůj světelný úkol. Což je samozřejmě naprosto nepřijatelná úroveň hazardu. Zároveň byl velice silným motorem pro další hledání a rozkrývání psychických a karmických příčin. Byl jasným indikátorem, že něco je hodně vychýlené, destrukčně nastavené.

Snažila ses předejít tomu, aby sis něco takového přitáhla znovu. Pracovat na sobě různým způsobem. Hledat příčiny psychické a duchovní-karmické a pokoušet se je čistit, rovnat. Jakoby se pojistit. Po pauze zhruba pěti let vyvstaly okolnosti k dalšímu vztahu. A situace se opakovala. I přesto, že jsi tentokrát předem partnerovi jasně řekla, co chceš a nechceš, co je pro tebe nepřijatelné, jak jsi nastavená. Druhá strana se ovšem zachovala nečestně, neeticky, neupřímně. I v tomto případě tě tvoje intuice od začátku jasně varovala, ale tlak energií – silně nepříznivých vzájemných karmických vazeb, těžké osobní karmy, plus skryté magie - byl tak velký, že jsi ještě ani tehdy nebyla dost silná na to, aby ses tomu dokázala včas a plně vzepřít. Nicméně, všechno proběhlo mnohem rychleji, neotřáslo to tebou tak silně. Dokázala ses mnohem rychleji vzepřít a vzpamatovat, protože jsi měla více zkušeností a vnitřně jsi byla silnější, srovnanější a vyladěnější ve Světle. Lépe jsi znala sama sebe.

Bylo ti jasné, že náhoda je vyloučená. Slovo „partnerství“ se pro to vůbec ani nedalo použít. Byly to jen takové bolestivé, naprosto pokroucené karikatury určitých aspektů partnerského vztahu a všechny zbylé jeho součásti úplně chyběly. Pro tebe neustálý silný pocit ohrožení, obavy o vlastní bezpečí a integritu, který zde byl na místě. Zároveň i rozhořčení, že se těm tlakům nedokážeš vzepřít, že se sebou necháš takto zacházet. Že nedokážeš ukončit neprodleně a definitivně takový vztah, který nedává žádný pozitivní smysl. (pozn. „Osud“ mi byl nápomocen v tom, že v obou případech byl vlastně od začátku přednastaven čas mého odjezdu z dané země do jiné.) Podlomení sebeúcty a sebedůvěry. Doslova ani chvilka klidu, natož nějakého příjemnějšího pocitu. Bylo to něco, co by sis dobrovolně sama nikdy nevybrala, kdybys znala všechny parametry předem.

O co tedy šlo? O využití, zneužití jedné bytosti druhou. Minimálně na duchovní úrovni. Přičemž ta první to dělá do jisté míry vědomě, i s dlouhou řadou dalších bytostí, částečně se i různě časově překrývajících. Vlastně sobecky manipuluje s city a životy druhých, jako s figurkami. Nevidí v nich skutečnou hodnotu. Nemá k nim skutečný respekt. Obelhává sama sebe a ty druhé. Vidí realitu, svůj život, značně zkresleně. Není schopná si plně uvědomit, co všechno svým jednáním způsobuje sama sobě a v životě druhých. Což se potvrzovalo v tom, co ti o svém způsobu uvažování byli tito muži postupně ochotni odhalit a co ses dozvěděla později s odstupem času.
A ta druhá bytost není dostatečně vnitřně silná a zharmonizovaná ve Světle, aby se tomu dokázala vzepřít. Ochránit si patřičně vlastní světelný vývoj a vlastní integritu. Svojí vnitřní nesrovnaností a karmickou zátěží si takovou situaci energeticky přitáhne.
Světelný úkol a světelná podstata všech zúčastněných bytostí je přitom silně vychylovaná a ohrožovaná. To jsi jasně cítila. Hořkost a rozčarování z toho, že i přes veškerou tvoji snahu se situace opakovala, tě hluboce poznamenala, spolu s obavou, abys něco podobného nedopustila znovu. Velice obtížně se pak hledá ta správná míra vnitřní otevřenosti, odstupu, nadhledu, sebedůvěry a důvěry k protějškům. Zvlášť ještě v kombinaci s tvými povahovými rysy.

Tedy v tomto tvém životě je to verze varianty, kdy ty jsi ta jakoby „zneužitá“ strana, díváme-li se na to z čistě hmotného pohledu. U jiných bytostí a v jiných vašich životech mohl mít a měl tento magický zásah efekt právě opačný, kdy jste naopak do různé míry své partnery/-ky zneužívali, zraňovali. Jde o obecný princip doprovázející magii a všechny další nepřirozené zásahy a extrémy – jeden nevyvážený extrém přitahuje druhý. Přehupují se jeden do druhého jako na nevyvážené houpačce. Přílišná podřídivost do nadřazenosti a zase zpět. A čím silnější jsou doprovodné energie, čím silnější je ta magie, ten nepřirozený zásah, ten vychýlený extrém, tím obtížnější je cesta k znovunalezení vyváženého středu. K zastavení té houpačky.

O nějaký rok později už další vývoj tvého života probíhal v režii aktuálních nastavení NDC a impulsů, které se cestou postupně rozkrývaly. Proběhla pak v začátcích NDC ještě třetí krátká varianta výše uvedeného vzorce vztahu. Tentokrát velmi nestandardní, mimo běžné parametry. Jednoduché to nebylo, ale držel tě jasný vnitřní pocit, že jdeš v očistě správným směrem, v těsné spolupráci s dalšími světelnými bytostmi, s nimiž se znáš již dlouhé věky, a máte společný úkol. Držela tě důvěra, že Síly Světla vedoucí Nový vývoj vás vedou optimálními cestami, které jsou nutné k rozuzlování Vaší těžké karmické zátěže, k harmonizaci Vašich bytostí a zároveň k posouvání celkového vývoje žádoucím směrem. Ať už je to místy jakkoli bolestivé a třeba i v dané chvíli příčící se běžnému rozumovému uvažování. Některé zkoušky a duchovní vyvazování prostě nelze přeskočit.

Zároveň vše, co se ti přihodilo na tomto poli a jak jsi vnitřně nastavená, je důsledek toho, co nosíš celé věky v sobě. Naznačuje to také další důvod, proč se ti určité rysy chování tolik příčí a jen těžko je druhým odpouštíš. 

Pomoc s rozkrytím tohoto magického zásahu z prvního Vesmíru je/byl jedním z tvých úkolů v tomto životě, který je důležitý nejen pro tebe, ale i pro řadu dalších bytostí a pro celý vývoj. Abyste se vůbec mohli dopracovat k tomu, že se podaří obnažit tento prastarý blok, musela proběhnout kombinace různých faktorů. Muselo jít o některou ze světelných bytostí, které tehdy toto „embargo“ dobrovolně přijaly a nyní jsou zrozené ve hmotě na Zemi. Musely se vyladit tak vysoko ve světelných frekvencích, aby se ta záležitost mohla rozkrýt a čistit. Potřebovaly být pochopitelně vnitřně nastavené tak, aby hluboký a otevřený partnerský vztah, rodina, byly pro ně zásadní záležitostí. Zároveň ovšem pro ně musel být osobní rozvoj, světelný vzestup, splnění světelného úkolu také zásadně důležité. Musely to cítit jako svoji prioritu číslo jedna. Takovou, že je nic, včetně vztahů jakéhokoli druhu, nedokáže z této cesty trvale stáhnout. A k tomu dostatečně bolestivý a dlouhý vývoj, který nutí ty bytosti neustále hledat, v čem všem je ještě problém a kde mají rezervy – ve hmotě, v psychice, v karmické zátěži a dalších duchovních souvislostech. Vnitřně se plně otevřít a podívat se pravdě do očí musí být jejich silná vnitřní touha, potřeba. A samozřejmě musejí být také schopny a ochotny spolupracovat s mnoha dalšími světelnými bytostmi, kterých se související očisty, boje a vylaďování týkají. To jsou obecné principy platné pro hledání řešení jakýchkoli složitých zauzlovaných duchovních problémů.

***

Takže vraťme se k tomu, co se stalo tehdy v předchozím Vesmíru:
Obecně se v historii přihodila spousta otřesných záležitostí, které s tehdejší mírou vědomostí, zkušeností a duchovních schopností odpovědných světelných bytostí nebyly řešitelné. Ale přesto bylo vždy potřeba najít cestu, jak pokračovat dál. Jak zajistit další vývoj ve Světle. Jak neztratit základní atributy světelné podstaty bytostí a prostředí. Jak je zachovat, uchránit před nevratným znečištěním, znetvořením Temnem. Často jsi byla jednou z těch bytostí, které se takovýchto rozhodovacích procesů a akcí účastnily. A zároveň i jednou z těch, které k takovému stavu přispěly svými chybami. To platilo pro vás pro všechny. Učili jste se metodou pokus omyl. Kromě aplikací dostupných vědomostí a zkušeností jste tvořili a zkoušeli i to, co před vámi doposud nikdo nezkoušel, neznal. Protože jste byli těmi nejstaršími individualizovanými bytostmi (jednotlivci).

Víte, že první Vesmír skončil katastrofou relativně rychle. V karmických očistách se pro to ukázaly určité důvody. Občas se některým bytostem na NDC obnažily z karmických vrstev konkrétní útržky z období předchozího Vesmíru. (A obnažovaly se Vám i útržky z mnohem dávnějších období vývoje.) Došlo tam tehdy logicky k situaci, kdy další světelný vývoj se zdál být nenávratně ohrožen. Museli jste najít způsob, jak přežít a nést vývoj ve Světle dál. Zneužívání mezi bytostmi za pomoci silných emocionálních vazeb a intimních vztahů je samozřejmě jeden z nejpoužívanějších způsobů, jak zúčastněné efektivně a rychle zatemnit, zkřivit. Zvlášť, když je přitom použita silná magie, která tehdy byla běžně dostupný a používaný prvek, prolínající se vším.

Je k tomu potřeba podotknout, že tehdy nefungovaly partnerské vztahy tak, jak jste dnes na Zemi mezi lidmi 2. typu zvyklí. Partnerské vztahy fungovaly na odlišných principech a měly poněkud jinou úlohu, než mají dnes. Ale ženský a mužský princip samozřejmě ve Stvoření existovaly a určitým způsobem se společně vyvíjely. A to již od samého počátku vývoje Stvoření a tvůrčích procesů. Pro světelnou tvorbu jsou totiž oba nezastupitelné. Navíc, vývoj prostředí a bytostí byl i v tom posledním nejmladším světě v prvním Vesmíru ještě ve stadiu mnohem jemnější hmoty, než jak ji znáte dnes na Zemi. A působení duchovních energií mělo proto na bytosti dole v jemné hmotě s otevřeným vědomím mnohem silnější, rychlejší, znatelnější vliv než je tomu dnes.

(Poznámka Jiří Novák:  Obecně platí pro vývoj v nejnižším světě dole na žebříčku světů a úrovní, který bývá označován jako hmotná rovina, následující: Čím hutnější je hmota ve světě dole, tím menší přímý vliv na vývoj ve hmotě mají duchovní síly nad hmotou. Naopak, čím je hmota dole jemnější, tím větší přímý vliv mají na bytosti dole duchovní energie a zásahy přicházející shora.)

Záměrem Sil vedoucích tehdy světelný vývoj bylo velice silným magickým zásahem ochránit vybrané bytosti před intimními vztahy, které by mohly nevratně narušit jejich světelnou podstatu. Šlo o pokus, jak zajistit alespoň u některých z odpovědných bytostí, kterou nesou břímě vývoje, aby se nedopouštěly závažných až drtivých chyb v oblasti vztahů. Ať už by šlo o opakování vlastních chyb nebo o pro ně zcela nové situace v budoucnosti.

Jak ovšem dnes víte, magické ochrany a pojistky nikdy nemohou působit trvale a spolehlivě. Jsou něčím, co je uměle naroubováno do bytosti, do živoucího světelného přírodního organismu. Takový organismus se vyvíjí, čistí, snaží se harmonizovat. To je jeho přirozené nastavení. A ta fixní magická ochrana z nepříznivých cizorodých energií působí jako svěrací kazajka. Nedovoluje přirozený vývoj, přirozené vylaďování organismu, bytosti. Další věc je samozřejmě, že nepříznivé energie toho magického předmětu, zásahu a karmických záležitostí s tím spojených přitahují rezonancí další nepříznivé události podobného druhu. Každá nerovnováha, pokřivení světelné čisté přirozenosti, způsobuje další pokřivení. Takže po dlouhé věky z tohoto plynulo mnoho pokřiveného jednání a zásahů, které vás stahovaly ve Světle. Které Vám ztěžovaly, znepříjemňovaly a prodlužovaly cestu světelného vylaďování. Podobné duchovní vrstvy se kupily a bylo čím dál složitější se z jejich vlivu vymanit. Nikdo, na koho jste měli napojení, už si nepamatoval, kde to všechno začalo a ani by to nebyl schopen zrušit.

Konkrétně toto určité umělé zablokování vůči hlubším intimnějším vztahům s opačným pohlavím vedlo logicky k blokování aspektů a možností nejen negativních. Ale i těch pozitivních, které by dané bytosti vylaďování se ve Světle usnadnily. A to na duchovní i hluboké podvědomé úrovni, která se jen velice obtížně narovnává. Plyne z toho také strach se vnitřně plně otevřít, což je ovšem v případech v režii Sil Světla kontraproduktivní a blokující.

A další efekt je, že to, proti čemu se takto uměle bytost obrní, zatvrdí, vlastně z toho má strach, to si právě tímto postojem naopak do svého života obvykle přitáhne. Jde o efekt rezonance vzájemně se přitahujících energií. Jedna psychická a duchovní nevyrovnanost přitahuje příslušnou nevyváženost na druhé straně. Klíč, který zapadne do zámku. Což zahrnuje i vzájemnou přitažlivost karmických energií bytostí, které jsou v takových kauzách zapleteny a potřebují se z nich vyvazovat a čistit. Takže nastane opak toho, než co bylo původně zamýšleno tímto „projektem“.
Tvůj nynější život je toho dosti dokonalým příkladem.

Klíčové totiž vždy je respektovat přirozenou podstatu světelné bytosti dle Přírody a z toho vycházet při jakémkoli plánování výuky, očisty a harmonizace bytostí. Při plánování světelné evoluce.

Působení této magické ochrany bylo tedy kontraproduktivní. Možná zpočátku v určitých situacích mohlo přispět k tomu, že jste určitým temným nástrahám a působením dokázali odolat, ale cena, kterou jste za to zaplatili, byla příliš vysoká. Nebyla adekvátní, chyběla vyváženost. To umělé posílení, zocelení v jedné oblasti bylo na úkor celkového vyladění a harmonie bytosti. A to vždy znamená i na úkor možnosti se světelně vylaďovat na potřebnou úroveň. Tím byl tedy poškozen, narušen vývoj nejen váš, ale i vývoj celkový, který s vašimi činnostmi, očistou a karmickým vyvazováním nerozlučně souvisel.

Přijali jste toto zablokování dobrovolně. Bylo nasazeno pouze tomu, kdo s ním dobrovolně souhlasil. Nebylo nasazeno násilím Temnými silami, ale tehdejšími vysokými Silami Světla, které měly odpovídající možnosti a pravomoce ve vývoji. Jednak, dobrovolnost a vědomý souhlas k zásahu je ve své podstatě světelný princip. A to zde muselo být zakomponováno, jinak by se to vylučovalo se záměrem zachovat kontinuitu světelné původní čistoty pro budoucnost. A zadruhé, takto mohl být onen magický zásah mnohem silněji, trvaleji a hlouběji působící i do mnoha dalších existencí. Přičemž magie byla tehdy běžně používaným nástrojem v rámci obou stran Vesmírné síly, Světla i Temnoty.
Byli jste si vědomi svého úkolu ve vývoji, a když jste viděli ten rychlý postup Temnoty a zkázy kolem sebe, měli jste pocit, že toto je nutný krok. Respektovali jste rozhodnutí sil vedoucích světelných vývoj, podřídili jste se mu. V tu chvíli nikdo neznal lepší řešení, jiné východisko. Jak se bude dál vývoj ubírat, nebylo samozřejmě jasné. To jste v tu chvíli nemohli řešit. Šlo o to vyřešit podobu dalšího kroku tak, abyste mohli pokračovat dál jako světelné bytosti. Ne jako bytosti otevřeně nebo skrytě prolezlé až do nejhlubšího nitra Temnotou.“

***

Pro ilustraci dodávám vnímání z mojí karmické očisty 19.2.2016 večer, kdy se čistilo toto embargo. Představovalo různé moje extrémní polohy nadřazenosti a podřídivosti v partnerských vztazích v minulosti, které souvisejí s touto magickou „ochranou“. Například jednou jsem byla zatemněným vládcem, zvrhlíkem, který vždy doslova vyždímal svoji partnerku. Jindy jsem byla naopak těhotnou ženou ukopanou k smrti.


U sebe to vnímám tak, že bych obětovala partnerský vztah pro světelný vzestup, kdyby to bylo nutné, protože můj světelný úkol musí a má být priorita. Ve smyslu, že všichni musíme být připraveni pro splnění našeho světelného úkolu, pro vítězství Světla, obětovat cokoli. Jinak se stejně všechno ostatní doslova zhroutí, nemůže fungovat. I kdybychom odmítnutí a promarnění našeho úkolu dokázali přenést přes naše svědomí. Ovšem zároveň, ideálně, by se náš světelný úkol neměl vzájemně vylučovat s partnerským vztahem, ale naopak harmonicky doplňovat a podporovat. Zvlášť tedy nyní u člověka 2. typu. Když už jsme opustili přežité vize Staré duchovní cesty o odchodu do nehmotných sfér v rámci budoucí vyšší evoluce. Zrovna tak jako vize o sebeobětování, vlastně svého druhu přílišné podřídivosti, které k vylaďování ve Světle, a tím ke stabilnímu světelnému vzestupu nakonec nevedou.

V tomto životě jsem ovšem ani nebyla z mého pohledu reálně postavená před takovou zkoušku. Měla jsem sice v určitých bodech možnost rozhodnout se nesprávně, ale byly to situace, které pro mě byly vnitřně jasné. Nebylo o čem přemýšlet. Ten vztah byl o ničem, nehodili jsme se k sobě po žádné stránce, šlo vlastně jen o vazby těžké karmy a magie. A já jsem se z těchto bolestivých okovů chtěla osvobodit a pokračovat v růstu, hledání, očistě. To byl vždycky můj nejsilnější motiv.

A jiné, reálné pozitivně laděné příležitosti ani nevyvstaly. Jakoby ta možnost byla mimo můj dosah. I když jsem se snažila vnitřně rovnat a pracovat na sobě. Jako stop stav, vždycky zpátky k nule. A přitom to pro mě byla odjakživa zásadní věc. (Vztahů bez hloubky nejsem schopná a nikdy jsem je nechtěla.)

 

Zmíním ještě některé další podrobnosti z mých předchozích karmických očist:

Když jsem před rokem a půl o svých narozeninách prosila v očistě o posun v rozmotávání uzlu týkajícího se mých partnerských vztahů, obnažily se v karmických vrstvách dvě záležitosti. Zaprvé, že mi před narozením partnerské vztahy na tento život zablokovala jedna z bytostí, se kterou mám z mnoha existencí zásadní karmické vazby. A zadruhé, že já sama jsem si vztah zakázala na tento život. A dále mi Karma řekla, že musím pracovat na svém vnitřním postoji. To všechno jsou důsledky pokřivení a karmické zátěže z minulosti, objevující se v různých variantách v očistě řady lidí.

Předpokládám, že jsem se obávala, aby mi nevhodný vztah nezabránil splnit můj světelný úkol, aby mě nestáhl mimo účinné čištění a světelný vzestup. Aby se do mě někdo Temný nemohl vlámat a zničit mě a můj světelný úkol. Protože jsem věděla, že to je moje nejcitlivější místo, jako asi každého. Případně, abych se mohla více a lépe soustředit na svoje duchovní úkoly a očistu, ve smyslu, jako se to bere na Staré duchovní cestě. Prošla jsem samozřejmě v minulosti i životy, kdy jsem byla mnichem, duchovním učitelem, hledajícím, dodržujícím z tohoto důvodu celibát.

S výše zmíněnou bytostí se mi obnažila z karmických vrstev před několika lety ještě jedna podstatná záležitost týkající se vztahů. Šlo o čištění spojené se snem o velké skupině nevěst v bílých svatebních šatech, které odvezl autobus do velké ošklivé patrové haly, ze které se vyklubalo vězení. A ony tam pak smutně zametaly. Tato bytost jim magicky vzala možnost mít partnerský vztah a rodinu a využila tuto jejich příležitost pro sebe. Vlastně jim ji ukradla. A já jsem byla mezi těmi "okradenými" ženami.

Ještě na dokreslení uvedu informaci z očisty před lety, kdy vyšlo najevo, že jsem byla bůžek Amor. Tedy jedna z okruhu bytostí 1. typu, známých jako olympští bohové ve starořeckých bájích, kteří měli tehdy vysoké magické schopnosti a umělou moc nad lidstvem, Přírodou a Planetou. (Viz zmínka o těchto bytostech v článku 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.) A ten má samozřejmě na kontě spoustu neetických činů. Jako záměrné dávání dohromady i partnerských dvojic, které k sobě nepatřily. Zahrávání si s nimi, s jejich city, magické ovlivňování jejich vnímání, atd. Objevila se tam dále v duchovním pozadí i účast na nějakých orgiích, spojených s ovládáním od jisté vysoce temné bytosti.


Petra Nováková
 

Jak očista pokračovala, tíživý pocit na hrudi se opakoval v souvislosti s dalším čištěním souvislostí se vztahy. Po přečtení části, kterou napsala Marie, mám pocit, že se mám znovu zeptat na další informace. Vnímám další souvislosti, které pocházejí z této doby, mají zde své kořeny. Přesto, že se opakovaly v mnoha dalších existencích v různých podobách. Opět vnímám tíhu na hrudi.

PN:  Spojené Síly Světla, prosím o další informace, které můžu mít i já v sobě uložené k tomuto tématu. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5.3.2016)

Řídící centrum energií:Ano, nejprve to vypadalo, že tohle téma se tě netýká. Že jen zprostředkováváš informace a vnímání druhým. Ale není tomu tak, tohle téma se tě týká zásadně, jak už jsi i sama cítila. Teď po přečtení dalších souvislostí, které uvedla v duchovní komunikaci Marie, si náhle uvědomuješ další souvislosti se svým životem i ty.

Mnohé tvé myšlenky, události, které tě v životě ohledně partnerských vztahů provázely, které máš v sobě uložené, dalo by se říci i zakódované, pocházejí z tohoto období prvního Vesmíru. A souvisí i s konkrétní událostí uložení embarga na partnerské vztahy. Protože od tohoto bodu se samozřejmě odvíjelo i vše další. Jeden nepřirozený zásah přitahuje další nepřirozené zásahy. Když není v bytosti vše optimálně vyvážené, i tato oblast se nemůže dál optimálně vyvíjet. Ale vycházejí z toho další pokroucené, nevyvážené události. Další deformace postojů, další deformace bytosti v této oblasti.

Je dobré si teď tyto chybné scénáře, představy, pocity, které tě provázejí, připomenout. Objasnit.

Od mala, už jako dítě, jsi měla v sobě strachy spojené se sexualitou, jako s něčím velmi rizikovým, nebezpečným. S něčím, co pro ostatní je normální, v tobě to však vyvolávalo pocit, že jde sice o něco přirozeného, krásného, ale u tebe je to překryté něčím silným. Nepříznivým. Co bude těžké pro tebe překonat. Psychicky i fyzicky.

A měla jsi proto velkou ostražitost. Přirozenou touhu a zároveň strach, se takto zcela otevřít jedné z tobě v tu chvíli nejbližších bytostí. Strach, který vycházel z hloubi nitra, pro který nebyl reálný důvod. Později jsi sama vnímala, že tato oblast je přesně to, přes co tě dokázala Temnota ovládnout, pohltit. Kdy bytosti zrazovaly Světlo, svého partnera v okamžiku nejvyšší otevřenosti a blízkosti, nejvyšší důvěry, aniž by mnohdy samy chtěly a měly v moci to ovládnout, vzepřít se. Když Temno skrze ně začalo působit.

Mnohdy jsi vnímala reálné scénáře, obrazy z minulosti, kdy bytost partnera náhle zcela ovládnutá, neváhala svého životního partnera i zbavit života. Kdy zrůdnost toho všeho byla vyhrocená do extrému tak, že se tato ovládnutá bytost probrala v okamžiku, kdy už nešlo situaci zvrátit, přesto tak, aby byla sama nucena vnímat odpornost toho činu ještě v jeho průběhu. Uvědomovat si, co způsobila, k čemu se propůjčila. Na svém nejbližším.

Další myšlenka, které tě také často provázela, už byla zmíněna. Že nejsi určena, doslova stvořena pro partnerský vztah. Že můžeš dělat cokoli, ale tohle nějaké nastavení nejde přebít. Vždy jen na chvíli. Na nepatrný zlomek. Kdy vnímáš ten pocit radosti a štěstí s druhým, který však nebude mít trvání. Vždy se něco přihodí, něco přijde. Co to ukončí.

Jakési předurčení toho, že musíš jít dál. Nezastavovat se a tohle všechno postupně míjet, vzdávat se toho. Kdy situace se proplétají tak, že se nelze sejít s druhým v daný okamžik, v danou dobu, kdy čas a okolnosti jsou proti. A bytosti se na okamžik sejdou, aby se postupně míjely. Není to dáno. Ne v tomto životě, ne teď, ne tady. Jako by člověk těmi jednotlivými událostmi jen proplouval, ale nebyl prostor, ani správné nastavení na to zakotvit.

(Vícekrát jsem vnímala v tomto životě již na začátku vztahu, že přijde něco, co mi ublíží, že to nedopadne dobře, že máme jen předem vyměřený čas. Přesto jsem vnímala, že do toho musím jít. A občas prožívala pocity zoufalství, co se stane, že nevnímám společnou budoucnost, jako by tam nebyla. Někdy jsem si přišla paranoidní, myslela jsem však, že se čistí pocity z minulých životů, kdy jsem takové situace zažila. Kdy to nedopadlo dobře. Ale že teď je skutečnost jiná a vše se pročistí. Sice se to pročistilo, ale skutečně vždy přišla situace, okolnosti, které vyžadovaly z hlediska světelného vývoje vztah ukončit.)

Dále pocity, že v sobě nosíš určitou ideu, nějaký vzor vztahu. Jak by měl vypadat, vnitřně cítíš tu celou škálu, co by měl obsahovat. Zároveň však v tobě je pocit, že je to jen iluze. Odlesk něčeho, co bylo. Na co však nelze navázat, k čemu není možné se vrátit v tomto světě. Že to nefunguje, je ztracena souvislost, návaznost, postupná degenerace udělala své. A to nejvyšší možné, čeho lze ve vztahu dosáhnout, už není realita. Že vždy lze naplnit jen určitou část. Ale ty ostatní nelze společně vyladit do optimálního celku.

A stejně tak jsi to zažila i ve hmotě. Vždy jedna nebo i více složek byly jakoby dokonale vyladěny, fungovaly. A v těch jsi vnímala, že to je ono. Ale další složky, které byly neméně důležité, chyběly, nebo jejich vyladění značně pokulhávalo.

Byly to zároveň i tvé zkoušky, zda se s tím spokojíš, nebo zda dokážeš takový vztah pustit a jít dál. Protože v minulosti jsi mnohdy dala přednost vztahu před světelnou evolucí, a takto ses pak silně zatemnila a Temno šířila dál. A proto tvé zkoušky byly dokázat takový vztah opustit. A udržet si světelný vzestup. Aby tě vztah nestáhnul.

Přesto v tobě zůstaly i pocity, myšlenky, které pocházejí z  prvního Vesmíru. Kdy máš pocit, že kvůli světelnému vývoji vždy musíš obětovat vztah. Děj se, co děj. Tyto myšlenky nejsou zcela reálné, protože vztahy, kterými jsi prošla v tomto životě, bylo skutečně potřeba opustit. I přesto, že po určité období byly podporované Přírodou a šlo o bytosti ve hmotě etické. Buď však dotyčný ve světelném vzestupu nespatřoval svou cestu, žil pouze ve hmotné realitě. Nebo udělal příliš velké chyby, které jeho světelný vzestup zbrzdily. Nebo se postupem času ukázalo, že je potřeba se rozvázat a dál jít každý svou cestou, bez prohloubení vztahu.

Ve tvé bytosti však zůstaly ty pocity obrovské bolesti, kdy přesto, že je to správné, je potřeba opustit milovanou bytost v zájmu vyšších cílů, světelné evoluce. Kdy taková rozhodnutí bytost vnitřně jakoby trhají na kusy. Protože jde proti tomu citu, který v sobě cítí. Který má určitou časovou setrvačnost, přesto, že vzájemné partnerské vyladění bytostí již klesá. Připomínalo ti to mnohdy příběh Romeo a Julie. Kdy okolnosti zkrátka nepřejí být spolu. A vztah má nádech určité tragičnosti. Pokud se člověk nedívá na duchovní pozadí, které je rozhodující a určuje, co je pro náš další světelný vývoj důležité.

Také jsi měla mnoho vnímání z minulosti, kdy vztahy ve většině případů nebyly naplněny, vždy zasáhla Temnota. Tehdy v minulosti to však znamenalo ukončení života, definitivní rozdělení.

Dále pocity, že tvá vlastní čistota, kterou v sobě ctíš a chráníš, na které pracuješ, nikdy nebude dostačující, nebude stačit na magickou výbavu jiných. Že proti tomu nemáš šanci. Že vždy přijde jiná žena, jejíž zbraně jsou silnější, a přirozenost na udržení vztahu nestačí. I tento scénář se vícekrát ve tvém momentálním životě opakoval. Kdy magie, či hmotný sexuální náboj na muže natolik působí, že jsou ochotni zahodit to, co mají. Náhle nevidí hodnotu partnerky, ve srovnání s jinou ženou je v tu chvíli nicotná, bezvýznamná. Jsou zaslepeni silou daleko větší. A ať děláš, co děláš, nemáš proti této síle šanci. Nezbývá, než se smířit se situací a jít dál svou cestou. Zklamání a určitý druh zrady, i když nemusí jít o podvedení v podobě, jak je bráno dnes ve hmotě, se čistí dlouho. Ale i to všechno se dá zpracovat. To už teď víš. A není náhoda, že máš teď možnost pomoci druhým podobné zkoušky ustát a nenechat se takto obalamutit Temnem.

A s tímto předchozím souvisejí i pocity podsouvané Temnem, vyplývající však z těchto tvých zkušeností, že nikdy nebudeš dost dobrá pro partnerský vztah. Pro druhého. Aby zůstal. Aby vnímal tvou hodnotu.

Každá taková situace vás posouvá. Ukazuje vám, co je důležité, na co se zaměřit. Ukazuje například i to, že vaši hodnotu neurčuje, jak se k vám druzí chovají, ale jak necháte, aby se k Vám chovali. Když dokážete tohle pochopit, přepsat, v dalším vztahu už se nemusí tento scénář opakovat. A pokud ano, je to opět zkouška. Nechám si to líbit? Nebo půjdu pryč, protože tohle není to pravé. To, co chci. Vzor, ke kterému směřuji. Pokud sami v sobě máte nastavený správný mustr, vzor, kterého se budete držet, je snazší ustát situace, které vás potkávají.

Dále tě provázejí pocity, že pokud chceš pracovat na svém světelném vzestupu a plnit svůj světelný úkol, vždy to znamená zůstat sama. Protože to nelze skloubit, jak vyplývá z tvých předchozích zkušeností. A tvá volba je jasná. Světelný vzestup. Opět to vychází ze situace z prvního Vesmíru, kdy partnerský vztah byl překážkou, protože vše bylo pohlcenou Temnotou. A mnozí z vás proto přijali možnost jít dál bez tohoto rizika. A možnost vztahů tak definitivně uzavřít. Stejně jako jste později obětovali svůj světelný vzestup kvůli vztahu, byl zde i první protipól, kdy jste obětovali možnost vztahu kvůli světelnému vývoji.

I ty jsi v minulosti udělala, co se týká vztahů, mnoho chyb. Zásadních, které poznamenaly mnoho dalších. Vnímala jsi například, že ses svého vztahu musela vzdát. A bylas tak zoufalá, že v té bolesti jsi nebyla schopná ustát pohled na další šťastné páry. Bylo to jako mučení. A v této chvíli jsi magicky znemožnila i druhým prožívat své štěstí.

Dále jsi vnímala v minulosti, když ti nebylo shora souzeno mít lásku určitého muže, být s ním, zavřela jsi ho do klece, začarovala jako Šípkovou Růženku, aby ho nemohla mít ani žádná jiná. To všechno už jsi rozplétala, napravovala. A stále je potřeba vylaďovat, pročišťovat. Další a další souvislosti. Další a další vazby, které způsobují vaši vychýlenost právě v oblasti vztahů.

Postupně se obnažují všechny tyto uložené pocity z minulosti. Protože potřebují pryč. Vnitřně však víš, že vše, co tě potkalo v tomto životě v oblasti vztahů, jsi udělala správně. Vždy ses správně rozhodla. I když to bylo mnohdy tvrdé, věděla jsi, že tam není všechno, co by tam mělo být. Je potřeba v takové situaci přestat si nalhávat, přestat se dívat přes růžové brýle a nepřehlížet to, co je zásadní. A co chybí. Někdy člověk doufá, že se to tam objeví. Ano, pokud na sobě obě bytosti pracují, je to možné. Ale vše má určitou svou hranici. A každý může mít své tempo. Pokud i přes práci na sobě, jeden z partnerů pokulhává, ve vztahu se objevují zásadní trhliny a disproporce, které jsou pro další pokračování nesouladné, rizikové i pro druhého z páru, je potřeba to řešit.

Tak jsi vlastně procházela postupně hledáním správné podoby světelného vztahu. V dětství a dospívání přes nadřazené egoistické bytosti, které měly tendenci druhé pouze využívat ve svůj prospěch. Vzhledem k jejich věku však to bylo v určitých únosných mezích, které tě nepoškodily.

Dokázala ses postavit i vztahu s tehdy silně zatemněnou bytostí, kdy magie působila velmi silně po mnoho let. Ale díky impulzům druhých a vzdálenosti, která vás dělila, jsi to měla značně ulehčené. Protože tvé obavy, tvůj strach z tohoto vztahu byly přebity naivitou, že daný člověk se dokáže změnit. Že s tebou a k tobě se chová jinak. Čehož si jiní všímali a do vztahu tě pobízeli. A tvé odmítnutí brali jako ublížení této osobě. Když člověk nechá věci zajít příliš daleko, je pak rozvázání komplikovanější a může více ublížit oběma. Sobě hmotně i duchovně, u druhého je myšlena v tomto případě citová hmotná stránka, pokud ji dotyčný zatemněný má na určité úrovni vyvinutou a Temnota v něm nezaujala hlavní místo.

Pak následovalo období míjení se. Které vlastně pokračovalo dál. Kdy šlo o bytosti, se kterými jsi vnímala silné porozumění, blízkost atd., které však trvalo jen omezenou dobu, a vždy přišlo něco, co zásadně zasáhlo a nasměrovalo vás každého jinam, co se týká společného vztahu. Vždy z jedné strany se to postupně zablokovalo.  A tyto strany se střídaly. Případně doplnily.

Každopádně ses dopracovala k tomu, že jsi opakovaně dokázala navázat vztah, který byl v daný okamžik správný, Přírodou podporovaný. Dokázala jsi o něj bojovat, když bylo potřeba. Zároveň ho včas ukončit, když k tomu přišly zásadní impulzy. Udržet si svou vlastní světelnou cestu, svou hodnotu, své světelné principy.

A všechny tyhle emoce, prožitky a myšlenky se postupně vyčistí. Někdy si myslíte, že už tam nejsou. Ale přijdou další impulzy, které je zase v nějaké míře vyplaví. Protože jsou tam na vyšších úrovních stále uloženy. Protože souvisí s událostmi, které ještě neměly tu možnost být rozvázány. Až teď.

Stále jste vedeni k vylaďování. Abyste se nenechali vést k podřídivosti, kdy máte tendenci udělat pro druhé maximum a zapomínat na sebe. Sloužit, být poskokem, nechat se ovládat magií, nechat na sebe působit další nepřirozené vlivy. Abyste neměli v sobě tendence přiklánět se ani k druhému extrému. Abyste nebyli vedeni k nadřazenosti, k přílišnému tlačení druhého někam, kam sám nechce. Každý máte svůj život. A nikoho nelze nikam tlačit. Za někoho něco dělat, stále ho vodit za ruku a táhnout za sebou. Ani když je to váš partner. Buď půjdete ruku v ruce společně vedle sebe, anebo přišel čas se rozdělit. Opora a pomoc musí být vzájemná. A dostačující. Nelze, aby na jednom leželo vše. Pokud se tyto pomyslné ručičky začnou příliš vychylovat do nerovnováhy, je potřeba změnit přístup, více zapracovat na sobě a naopak nechat druhého přijmout větší zodpovědnost sám za sebe. A buď se to zlepší, bude to stačit anebo ne. Pokud vnímáte světelné impulzy, případně si je necháte někým dalším ověřit, nemůžete se splést.

Teď zpětně víš, že vše, čím jsi v tomto životě prošla, všechny ty zkoušky, ti umožnily posunout se tam, kde jsi dnes. Vždy tě připravily na další zkoušku, která následovala. A tak tě postupně pomohly připravit se na tvůj úkol. A ty víš, že ať jsou věci jakkoli těžké, jakkoli bolestivé, i když už si přeješ, aby se neopakovaly, máš v sobě to přesvědčení, že to dokážeš zvládnout. Ustát. Jít dál. A vše se postupně pročistí. Někdy nechápete dopředu smysl vám velmi nepříjemných situací. (Pokud jsou tedy zkouškami poslanými Silami Světla, nikoli výsledkem působení Temných sil.) Až když tímto úsekem projdete, vidíte, k čemu vám toto období pomohlo dospět. Proč bylo pro váš další světelný vývoj důležité.

Vaše bytosti jsou doslova studnice všech možných událostí, zkušeností, souvislostí. A díky spolupráci si můžete navzájem pomoci rozplést tyto vazby. Rezonancí mohou u dalších tyto vrstvy vyplavat na povrch. A zpracovat se. Posunout každého z vás i všechny jako celek. Každý máte různá nastavení. Některá jsou si však podobná, opakují se uložené podobné chybné vzorce jednání i prožívání.

První Vesmír je dávná minulost. A vlivy z něj, ve vás uloženy, vás stále provázejí a ovlivňují. Jako tíživé dědictví. Přesto díky obnažení karmických vrstev máte teď možnost tyto souvislosti pochopit, a tím pádem zpracovat.

Světelné energie Vás vedou tak, aby vše nepřirozené z vašich bytostí bylo odstraněno. K tomu patří nejenom dávná výbava, chybné tendence bytosti, vychýlené postoje, úpisy…, ale i takovéto rádoby ochrany. Které doslova zasahovaly do přirozeného nastavení bytosti, do jejího energetického fungování a měnily tak mnohdy nevratně určité oblasti jednání, chování, prožívání, osobního nastavení.

Na světelném vzestupu však nejsou žádné limity, žádné hranice a to, co bytost brzdí, se zkrátka jednoho dne vyplaví. A pomůže opravit. Bytost sama však musí vědomě tato nastavení měnit. Protože jsou silně zarytá, stala se doslova přirozeností, určitým trvalým vzorem vrytým do jakýchsi osobních morfických polí dotyčného člověka. Jehož život pak nadále ovlivňují. Někdy více, někdy méně.

Očištěním a zpracováním souvislostí s prvním Vesmírem to však končit nemusí. Je potřeba pročistit, zpracovat i všechna další pokřivení, která se na toto z dávné minulosti dále nabalovala. Různé pečetě, zámky, sešněrování, pásy cudnosti a jiné, ať už měly chránit, nebo naopak označovat zabraný „majetek“, kořist temných agresorů.

Většina z vás v sobě nosí oba póly. Kdy v jedné době jste byli silně ovládáni, šikanováni. Až došlo k tomu, že jste zároveň začali škodit, zneužívat další bytosti. Mnohdy k tomuto ovládnutí spojenému s vlastním silným zatemněním došlo přes zlomení bytosti, přes její vlastní bolest, zoufalství. Mnohdy šlo o vlastní selhání. Do kterého byla bytost mnohdy temnými nahnána, vmanipulována. A Temní pak jen snadno využili situace.
Nebo naopak šlo o pocit vlastní důležitosti. Nebo vlastní touhy po moci, po dokonalosti, po něčem lepším, než mají druzí. Ego rostlo velmi rychle a pocit, že můžu vše, na co si pomyslím, zvlášť když k tomu mám prostředky, byl jen otázkou času.

Tohle všechno je minulost, kterou v sobě máte uloženu. Nemusí rozhodovat o tom, jací jste teď. Pokud se sami nenecháte touto minulostí ovládat. A svým jednáním ji nebudete oživovat.

Nedovolte minulosti, aby se stala i vaší přítomností. Jen tak můžete změnit svou budoucnost. Pokud to neuděláte, nemůže být budoucnost jiná než vaše minulost. Když se budete chovat stále stejným způsobem. A opakovat stále stejné chyby.

Můžete stále poslouchat, číst dokolečka ty samé informace o nutnosti změny. Můžete se na ni připravovat, můžete se k ní odhodlávat. Můžete být dokonce přesvědčení, rozhodnutí ji udělat. Ale dokud ji neučiníte, dokud skutečně neproběhne, nic se nestane. Nezmění.

Odhodlání je jen první krok, ke kterému musí následovat další. Čin. Bez něj jsou vaše rozhodnutí na vodě. Nemají oporu, stabilitu. Cokoli je pak snadno odvane, změní. Jak myšlenky volně proudící vaší hlavou, které nezachytíme.

Pokud něco opravdu chcete, nestačí jen chtít. Je potřeba jít tomu naproti. Vaší vlastní aktivitou. Vaším konáním. To je hybná síla evoluce.“

***

Duchovní vnímání - obětování vztahu pro embargo:

Po dokončení komunikace mi začalo přicházet vnímání k tomuto bodu. V prvním Vesmíru existoval muž, se kterým jsem buď měla příležitost k partnerskému vztahu, nebo jsme už byli partneři. To nevnímám přesně. Já se rozhodla v rámci zachování světelného vývoje pro embargo. Tedy vzdala jsem se vědomě a dobrovolně této příležitosti pro záchranu světelné evoluce. Cítila jsem, že musím, že není jiná možnost. Že zájmy vývoje musí stát nad mými vlastními. Že riziko bylo příliš vysoké. A nešlo si vztah ponechat, pokud jsme měli zachránit vývoj. Tedy tak to alespoň bylo nastavené. Nemohla jsem já z těch, co byli v určitém vedení, měli za vývoj a za ostatní zodpovědnost, ponechat si vztah a ostatní se této možnosti vzdát. To nešlo. Nemohla jsem jít takovým příkladem. Ani by to neuneslo mé svědomí. Ten muž s tím nesouhlasil. Nevím, co s ním bylo dál, ale měla jsem pocit, že toto embargo dobrovolně nepřijal, bylo proti jeho vlastnímu přesvědčení. Od té doby jsme se už v tom světě zřejmě nesetkali. A mám pocit, že jsme se nepotkali ani v dalších následujících minulých životech.  

I proto jsem pak u některých mužů v tomto životě vnímala tak silný pocit loučení a bolesti, ztráty, když jsem se rozhodovala pro světelný vývoj. Což v tomto životě bylo správné. O správnosti tohoto kroku-embarga z minulosti, už je zbytečné polemizovat.

Ten pocit rozhodnutí, ztráty už jsem zažila, už jsem ho znala. A vícekrát se opakoval v mém osobním vývoji.

Také se mi vícekrát objevila myšlenka, že mám mít partnerský vztah, až ho budou mít lidé, ti nejbližší kolem mě. Že bych měla být tou poslední, aby byla nějakým způsobem zachována rovnováha. Že do té chvíle na vztah nemám jakoby právo, není to v pořádku. I tyto myšlenky pramení z prvního Vesmíru, z této situace.

Postupně se tak ukazují oba póly, důsledky přijetí i odmítnutí tohoto kroku uvalení embarga na partnerské vztahy. Kdy v obou případech jsou bytosti nějakým jiným způsobem poškozeny. V obou případech však mohou mít problémy s navázáním vztahu. Jen okolnosti, důvody a průběh se liší.

Z toho všeho vyplývá, že každý máme za sebou svou minulost. Břímě, které na sobě máme naložené. Které nás ovlivňuje v různých oblastech našeho vývoje. Našich životů. A každá myšlenka, pocit, nastavení v nás uložené, má svůj původ. Souvislost, na jejímž základě vznikla. Svou Příčinu. A když je potřeba k našemu pročištění tuto příčinu znát, souvislosti se objeví. Aby nám daly možnost pochopit naše chyby, vydat je ke zpracování Spojeným Silám Světla, napravit je, změnit naše vychýlené postoje. Dál na sobě pracovat a vylaďovat se do harmonického celku. Právě v oblastech, které máme dosud nezpracovány.


Marie Mejdrová

Korektní vědomí vlastní hodnoty a aktivní pozitivní přístup


Jedním ze základních klíčů v jakýchkoli vztazích a oblastech života je korektní vědomí vlastní hodnoty. A pozitivní myšlení, aktivní pozitivní vnitřní přístup. K tomu se ovšem musí člověk dobrat postupnou prací na sobě, po všech stránkách. Tak, aby to nebyla jen prázdná fráze a za ní, i když třeba jen hluboko v podvědomí, pocity viny (za karmické dluhy z minulosti a chyby v tomto životě), pocity vlastní nedostatečnosti, neschopnosti, absence nebo nedostatek sebeúcty a sebelásky, apod.

Také myšlenka, že na základě svojí těžké karmy, svých předchozích chyb, nemám na pozitivní partnerský vztah jakoby nárok, právo, je mylná a blokující. Tady nejde o nějaký nárok, o princip odměny. Evoluce je přece nastavená tak, že vhodný světelný partnerský vztah přispívá k procesu očisty, vylaďování, ke světelnému vzestupu. Jde o to, jestli bytost dospěla ve svém karmickém vyvazování k bodu, kdy se takováto možnost otevře. A zároveň jde o to, zda je daná bytost již na partnerský vztah připravená. To znamená, zda je pro tuto možnost vůbec vnitřně otevřená. A zda má již rozvinutý potenciál se s různými úskalími partnerského vztahu správně vypořádat. Tak, aby nároky budování partnerského vztahu a vzájemné očisty nebyly naopak takovým břemenem, které by bytost ve vlastní obtížné očistě a vylaďování zatím spíše stahovalo. Ještě by ho neunesla. A mohla by tak příliš stahovat, poškozovat i partnera/partnerku. Mluvíme přitom o situaci, kdy se bytost již nachází na stabilním světelném vzestupu, dobrovolně se podřídila Karmě, je schopna rozlišovat světelné a temné impulzy a pracovat s těmi světelnými.  

Druzí nám logicky nemohou dát větší hodnotu, než ji dáme sami sobě. Protože pokud nám někdo dá větší hodnotu, než jsme ochotni si sami připustit, tak ji stejně nepřijmeme, nedůvěřujeme tomu. Z principu rezonance přitahujeme, aby s námi okolí jednalo tak, jak se sami hodnotíme. Vzniká z toho bludný kruh, protože dokud se sami nezměníme, stále se nám jakoby potvrzuje naše vidění situace. Stále se nám potvrzuje otisk našeho vnitřního nastavení na okolí. Ať už je zkreslené jakýmkoli způsobem a směrem.
Přičemž někdy situace vypadá poněkud nepřehledně, nejasně. V některých oblastech, například v zaměstnání, ve své profesi, může člověk působit vcelku vyrovnaně. Naproti tomu v jiných rovinách důvěrnějších, náročnějších vztahů může být značně vychýlen. Záleží, v čem spočívají jeho slabé a silné stránky, jeho největší karmické chyby, duchovní a psychické nevyváženosti, neharmonie.

Není to tak, že můžu udělat cokoli nepříznivého či příznivého a moje hodnota jako člověka zůstává neměnná. Ani to není tak, že moje hodnota jako člověka je odvozená pouze od toho, jestli jsem prezident, lékař nebo švec. Jestli mám doktorát nebo základní vzdělání. Jestli mám dokonalé tělesné proporce a fyzickou kondici nebo jsem na vozíčku. Jestli jsem podle něčích měřítek vzorný rodič. Apod.

Hodnota člověka není nějaká pevná konstanta, za všech okolností neměnná. Hodnota je naopak něco, co se u člověka vyvíjí, v závislosti na jeho myšlenkách, slovech a činech. Každá světelná bytost měla na počátku svoji vlastní základní světelnou hodnotu. A tuto hodnotu během svého vývoje v určitých obdobích zlepšovala, zvyšovala, nebo naopak v jiných dobách poškozovala, ničila. Je teď na nás, abychom dokázali očistit, zlepšit svoji hodnotu pokřivenou událostmi v dávné minulosti.
Hodnota je daná tím, co děláme, čím jsme, jakou cestou v životě jdeme, jestli pomáháme Přírodě, Planetě, celkovému vývoji, jaká je naše vnitřní harmonie a čistota.

Je na nás, jak se svojí současnou hodnotou naložíme. Jak využijeme náš potenciál, který v tomto životě máme. Jestli přijmeme zodpovědnost za naše minulé chyby, kterých jsme se všichni dopustili nesčetněkrát, a budeme se snažit je pochopit a napravit. Jestli přijmeme odpovědnost za naše současné chování a budeme se snažit ho lépe vyladit. Tak, abychom nepůsobili problémy sami sobě ani okolí, ale naopak se posouvali dál.

Náš objektivní přínos sami sobě a svému okolí, společnosti, Přírodě, Planetě může být kladný i záporný. Můžeme ho na základě svého chování a jednání zvyšovat nebo snižovat. Každý jeden z nás dostal jako člověk 2. typu do vínku svobodnou vůli a možnost překročit jakoukoli hranici, omezení. Srovnat, vylaďovat jakoukoli nevyváženost, neharmonii. Je naším právem a úkolem, ale i povinností, podle toho jednat. Jedině pak má vývoj, evoluce, smysl. A proto takové je základní světelné nastavení celého Stvoření, Vesmíru, Přírody a všech jejích světelných součástí.

Jde o to postupovat podle světelných impulsů v práci na sobě, v karmické očistě. Neustále, vytrvale a upřímně po celý život. Pokud to dělám, pak z toho zároveň automaticky vyplývá i plnění mého světelného osobního a posléze i světového úkolu. V takovém případě dělám právě to, co dělat mám, proč jsem se teď a tady narodil/narodila. Co ode mne očekává čistá světelná část mojí bytosti a co ode mne očekává strana Světla. Zhodnocuji ten kousek celosvětové mozaiky, který mám na starost, pro který mám jedinečné specifické vlohy a předpoklady. O toto vědomí je potřeba se opřít. Pak už nezbývá prostor pro nesmyslné destrukční myšlení a jednání. Pro nekonstruktivní výčitky a sebelítost. Pro kroky zpět.

Další aspekty k tématu vlastní hodnoty, vyrovnávání se s vlastní tíživou minulostí, tendence porovnávání se s jinými bytostmi, hledání vyrovnaného středu mezi podřídivostí a nadřazeností, práce s egem, apod. jsou uvedeny např. v článcích:   A39. Film Země zítřka I – budoucnost máme ve svých rukou , A40. Film Země zítřka II – most od minulosti k budoucnosti, Souvislost nadřazenosti a přílišné podřídivosti a 71A. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? I 

© Petra Nováková, březen 2016
© Marie Mejdrová, březen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 217
  • 29
  • 25
  • 26
  • 27

Celkový počet hlasů: 324