Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 91C. Očista třinácté komnaty II

91C. Očista třinácté komnaty II

Jiří Novák, Kamila Špirková Vloženo 7.2.2021
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Tři fáze očisty třinácté komnaty. Příklad průběhu očisty. Čtvrtá fáze - čištění z hmotných tkání. Na NDC už bychom měli své životy žít vědomě. Udělejte NDC přitažlivou. Vylaďujte sami sebe i své vztahy. Naučit se mít dostatečně rád sám sebe. Místo posuzování druhých pracujte na sobě. Do konfrontace potřebujeme dát určitou razanci. Ozývá se Hlavní koordinátor vývoje. Výhody kolektivního vedení od sfér na špičce NDC. Po upevnění nového návyku původní vychýlený návyk zanikne. Motivujte další k očistě třinácté komnaty. Trvale pozitivní mysl je předpokladem očisty třinácté komnaty. Třináctá komnata je místo plné emocí, které velmi bolí. Potřebujete opustit staré způsoby a tendence. Čekají vás výzvy a překážky. Co dál po dokončení očisty třinácté komnaty?


Tento text je pokračováním článků  91A. Výzvy a výsledky roku 2020, 91B. Očista třinácté komnaty.


Jiří Novák

 

Tři fáze očisty třinácté komnaty

 

V průběhu očist jednotlivců jsme postupně rozpoznali, že u některých jednotlivců očista třinácté komnaty prochází třemi základními fázemi. Toto ale neberme jako dogma, ne nutně bude každý u sebe jasně rozpoznávat právě tyto tři fáze.

V první fázi dochází k hrubému čištění nejhorší špíny z minulých existencí – zrady, přehmaty, katastrofy, vraždy, mučednictví apod. Jak už jsem naznačil, často to probíhá formou snů, prožitků, vizí. Pokud se s tím člověk neztotožní, tato část se čistí poměrně snadno a plynule.

Ve druhé části dochází k očistě jemnějších životních vazeb, a to i z tohoto života – zauzlované vztahy, utrpení, traumata, křivdy, mentální nátlak, vydírání citové i jiné. I tady je důležité, aby se člověk s energetickými projevy obnažených vazeb neztotožnil, aby ve zkoušce dokázal reagovat harmonickým způsobem. Tato očista nás vede k narovnávání vztahů, k nastavování nových, více vyrovnaných hranic své bytosti. Jde přitom o postupné zbavování se tendencí nadřazenosti k určitému typu jednotlivců i opačných sklonů k podřízenosti vůči bytostem, které mají naopak zažité návyky ovládat.

Ve třetí fázi už dochází ke změně nastavení mysli člověka. Aby se z něj po dokončení očisty třinácté komnaty stal se vším všudy nový člověk. Vyrovnaný, trvale pozitivní, dostatečně vnímavý a naslouchající. Pokud se mu podaří postupnou změnou svého vnitřního nastavení dosáhnout úrovně vnášení světelných principů do života lepšího než na 95 %, je připraven na další vzestup. Na přijetí nových výrazně pozitivních změn týkajících se například své genetické výbavy.

 

Příklad průběhu očisty


Na ukázku toho, jakými změnami může procházet člověk na NDC při očistě třinácté komnaty, cituji následující zprávu z ledna 2021:

„Chcela by som požiadať o kontrolu. Naposledy som začínala čistiť 13. komnatu. Cítim sa dobre. Moje problémy s dýchaním a kašľom zmizli, už ani ranné kýchanie a soplenie sa nevyskytuje...je to úžasný pocit, že prvé hodiny dňa nie som zavalená vreckovkami. Na druhej strane oba tieto fyzické prejavy sú pre mňa okamžitou spätnou väzbou pri vadnom postoji, či myšlienke. Je skvelé ako rýchlo to funguje. Dnes ráno napríklad pri písaní pozitívnych prehlásení, som mala myšlienku postoja obete, okamžite sa mi naplnili dutiny, začala som kýchať a smrkať, hneď som vedela, že je to ono. Myšlienky som poslala preč, vedomejšie a odhodlanejšie som si povedala prehlásenie a stav sa opäť vrátil do normálu. 

Vyžaduje to naozaj cielené sústredenie na svoje postoje, myšlienky aj činy, no stojí to za to. Ja som veľmi vďačná, že sa môžem takto zlepšovať, čistiť a pomôcť si :)

Komunikujem pravidelne. V noci mávam často sny z bývalých vzťahov, nielen ľúbostných aj rodinných a priateľských. Mala som sny aj spojené s mágiou. V komunikácii mi vyšlo, že ide o čistenie 13. komnaty. Takže to čistím a mám pocit, že v tých snoch sa to čistí aj samo. Napríklad s bývalými svokrovcami som si v sne podala ruku a oni mi odpustili. Ja som prestala mať strach z neprijatia. 

Pracujem s odhodlaním ďalej a teším sa z každého, hoci aj malého krôčiku dopredu…“

 

Čtvrtá fáze očisty třinácté komnaty?


Původně jsme se domnívali, že touto třetí částí očista třinácté komnaty končí. Bylo to navíc podpořené tím, že třináctou komnatu jsme skutečně vnímali jako kompletně vyprázdněnou a otevřenou. Po nějaké době ale začala u některých jedinců probíhat další výrazná očista. Zeptal jsem se v komunikaci, co tato dodatečná očista znamená.

 

Čištění z hmotných tkání


Duchovní komunikace ze 3.12.2020:

JN: Evoluční sílo, odkud plynou tyto dodatečné zkoušky poté, co vnímáme, že člověk dočistil svou karmickou nádrž i třináctou komnatu?

Evoluční síla: „Ano, zkusím odpovědět. Víš už od Kamily a Petry, že takové zkoušky přicházejí. Z našeho pohledu jde o bioenergie, energetické otisky událostí, které zapadly do hmotných struktur bytosti, a které doposud nebyly obnaženy a vyčištěny v běžné fázi karmické očisty. To už jsi dříve vysvětloval na příkladě hrůzy zvířat bezprostředně před jateční popravou.

Energetické otisky těch hrůz dobře rezonují s bioenergiemi velmi nízkých frekvencí typických pro hmotné struktury. Nezapadnou proto do karmické nádrže, neotisknou se ve vnějších energetických tělech, ale jejich otisk zapadne až do hmotných tkání. Přitom je ovlivní, může je i částečně zdeformovat. Taková deformace se pak promítne při odchodu ze života do astrálního otisku bytosti. A procedurou nového zrození se může přenést i do dalších existencí. V novém životě se to pak v budoucnosti projeví na nepříznivých anomáliích ve fungování hmotného těla, psychiky, pocitů. Například neobvyklou hrůzou z každého ohně u člověka, který byl upálen apod. Tyto anomálie pak u člověka mohou přetrvat v celé sérii dalších zrození. V některých životech zůstanou zapadlé a nebudou se projevovat, jindy zase budou vyvolávat zásadní psychické nebo fyzické problémy.

Podstatné je, že po vyčištění běžných karmických vrstev i třinácté komnaty nastane toto čištění tkání od hrůz. I toto je potřeba zpracovat, ne u každého se ale tato fáze očisty objeví.“

JN: Děkuji.
 

Na NDC už bychom měli své životy žít vědomě


Lidé na cestě světelného vzestupu procházející soustavnou karmickou očistou dostávají běžně přímé impulsy nebo impulsy skrze vlastní duchovní komunikaci. A to od své Osobní Karmy, Centrální Karmy nebo i jiné světelné instituce. Tyto impulsy jim naznačují, jaké typy vrstev z dávné minulosti se čistí, v čem by měli zlepšit své postoje, hodnocení, motivy rozhodování. Ukazují novou cestu, kterou je vhodné jít. Naznačují jim vychýlené postoje, myšlenky, prožitky, kterých se ještě nedokázali zbavit.

Impulsy však nejsou pro ně jedinou možností, jak zjistit bližší informace o tom, co se právě karmicky rozvazuje. V běžné karmické očistě je blok karmických vrstev rozbalen do projevení a člověk zprostředkující karmickou očistu může odtud zjistit určité základní informace. A právě proto, že lidé v očistě mají i tuto druhou možnost, někteří na ni bezvýhradně spoléhají. Nesnaží se věnovat pozornost vlastním impulsům, nereagují na ně. Spolehli se plně na podporu druhého člověka. Takto zcela rezignovali na možnost dobrat se k informacím vlastním úsilím.

Jakmile první jednotlivci dospěli do fáze očisty třinácté komnaty, začali jsme si plně uvědomovat, že očista třinácté komnaty už klade na každého jednotlivce úplně jiné nároky. Očista neprobíhá formou rozbalení určitého bloku vrstev. Vše probíhá automatickým způsobem. Jedinou možností, jak zjistit informace, co je potřeba zlepšit, je skrze vlastní impulsy. Najednou jsou lidé čistící svoji třináctou komnatu postaveni do situace plné odpovědnosti za navazování spojení s duchovním pozadí světa. Nikdo další už jim detailní informace o jejich očistě nemůže dát.

Pokud se při očistě nic neděje, vše probíhá v klidu, je to jasný náznak, že staré vychýlené návyky se průběžně rozvazují a nahrazují jinými. Člověk tak úspěšně vnáší světelné principy do svého každodenního života. Jakmile vnímá určitou zásadní vychýlenost, už je to pro něj náznak, že neprošel úspěšně zkouškou nahrazení původního vychýleného návyku novým. V tom okamžiku je na místě uvědomit si, co právě dělal, jakou situací prošel, v jakém okamžiku mohl reagovat jinak a z pohledu světelných principů lépe. Je tedy plně na něm, aby dokázal očistou třinácté komnaty úspěšně procházet. A pokud určitě typy zkoušek opakovaně nezvládne? Pak se třináctá komnata buď přivře, takže její očista se zpomalí. Nebo se víko komnaty zavře úplně a čeká se, než člověk situaci dokáže zpracovat a zvládne úspěšně projít následnou zkouškou na změnu původního vychýleného návyku.

Je logické, že pokud se do té doby člověk nenaučil rozpoznávat impulsy, nebude na ně reagovat. Jde si pak obvykle svojí cestou, na které se řídí svým rozumem a čistě hmotnými důvody. Z očisty třinácté komnaty pak bude opakovaně vypadávat a vracet se zpět. Dokonce se může dostat až do méně příznivých situací, kdy u něj začnou platit staré karmické zákony. Dostává se pod vliv starých institucí Karmy. A to jsou ty náhlé nehody, neúspěchy, nečekané zdravotní příhody, dílčí nebo kompletní katastrofy.

Všichni jsme přece nastoupili na NDC proto, že jsme se chtěli vyvíjet. Stávat se lepšími lidmi. Pokud pak v karmické očistě selháváme, začínáme se točit v kruhu, vývoj se nám zadře. Podstatné je, že u člověka na NDC k tomu dojde rychleji. Protože o něm se již předpokládá, že svůj život žije vědomě. On přece chtěl být součástí NDC, chtěl se vyvíjet společně s NDC. A teď nereaguje na výzvy k tomu, co by měl změnit? Dochází pak k situaci, že on vlastně koncept NDC nežije ve svém životě. NDC pak pro něj zůstává pouhou iluzí, o které si myslí, že ji naplní tím, když bude cvičit Pět Tibeťanů, snažit se o zdravou výživu. Ale už nebude řešit vychýlenosti ve svém hmotném životě – nevyrovnané vztahy, občasnou podřídivost nebo naopak sklony k agresi či manipulaci. A když nastane nepříjemná situace v zaměstnání, dopravě, ve finanční oblasti atd., bude hledat řešení čistě rozumovým způsobem bez naslouchání duchovním impulsům.

NDC přece není klub, do kterého se dostanu tím, že začnu cvičit Pět Tibeťanů a podstatně zlepším svoji stravu. A kde budu mít příležitost k navázání nových přátelství, k příjemnému strávení volného času, k zábavě, povyražení. NDC představuje cestu životem, na které je potřeba neustále pracovat. Je to příležitost postupně se zbavit zátěže minulosti prostřednictvím soustavné karmické očisty. Je to šance neomezeného světelného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. Den za dnem se zlepšovat, rozvíjet své duchovní vnímání. Dostávat se postupně do rovnováhy ve všech oblastech života.

Pokud člověk světelné principy této cesty ve svém hmotném životě nežije, vyděluje se tím z celku, může se postupně dostat do vychýlení, později do propadu. Až nakonec tu cestu může ztratit, vypadne.


Kamila Špirková

 

Udělejte NDC přitažlivou


Duchovní komunikace ze 14.6.2020:

Kamila: Sféro evoluce, dlouho jsme spolu nemluvily. Mám na tebe napojení? Mám vyladění na tvoje energie?

Sféra evoluce: „Ano. Tady Sféra evoluce. Já odpočívám. Užívám si svoje blaho. A dívám se a čekám, co se bude dít.“

Kamila: Aha, chceš mi říct, že nemáš pro nás další informace neb se s námi nic zvláštního neděje? Je to tak?

Sféra evoluce: „Ano, dalo by se to tak říct. Vy byste měli nadále pracovat na zkouškách. Nadále pracovat na tom, co jsi včera říkala kamarádce. Zbavovat se vychýlených návyků a postojů, říkat si pozitivní prohlášení, duchovně komunikovat, přepisovat, rozsekávat a třeba psát básně, jako to dělá ona nebo malovat obrázky. Ale to nestačí. Nestačí být krásné bílé čisté labutě. Labuť je krásná, ale také silná, neskutečně silná, to si neumíte představit. A tato síla se musí projevit u vás ve hmotě.

Vy se potřebujete prosadit. Prosadit se tak, abyste udělali NDC přitažlivou, aby lidé kolem vás, vaši blízcí, přátelé, rodina, lidé, na kterých vám záleží, aby se nechali vámi inspirovat, měnili svoji stravu, svůj přístup k životu. V ideálním případě, aby cvičili Pět Tibeťanů a ani nemusejí nic vědět o NDC. To není podmínka.

Aby vaši nejbližší, které máte rádi, byli natolik samostatní, že se dokážou vyčistit společně s vámi. A nebudete je při tom muset držet za ruku. Tak, jako jsi to udělala ty u své rodiny. Oni už vše ví, vše jsi jim předala svojí nejsilnější intuicí, více už jsi pro ně udělat nemohla a nyní už je to na nich. A v okamžiku, kdy ty je necháš jim samým napospas poté, když jsi udělala, co jsi mohla, oni cítí tvoji sílu. A to je důležité. Lidé musejí cítit vaši sílu, vyladěnost, to, že se prosadíte v okolí. To, že tvůj syn ti v pátek řekl: Mami, to je úžasné, jak sis poradila s tím vzteklým zákazníkem. A i to, že dokážeš synovi říct: To bylo také díky tobě, že jsi přišel a ten člověk cítil naši převahu.

Takto totiž temná síla reaguje. Je ustrašená, když ten druhý prokáže svoje odhodlání a vnitřní sílu. Takže ty nyní vidíš, že to, co na tebe různí lidé donedávna zkoušeli, v těch lidech sice stále je, ale tato jejich temná síla se vás bojí a už neútočí, protože pochopila, že zápasí s něčím, co je nezlomné. A až tehdy vy začnete být přitažliví pro okolí. Atˇ už děláte jakoukoliv práci, činnost, musí v ní být síla a pravda.“ 

Kamila: Tomu rozumím a děkuji.

Sféra evoluce: „Také děkuji.“
 

Vylaďujte sami sebe i své vztahy


Duchovní komunikace z 28.6.2020:

Kamila: Sféro evoluce, prosím o rozhovor pro náš pondělní online Klub NDC. Co se děje? Co se posunulo? Co je aktuální?

Sféra evoluce: „Aktuální je stále jedna a tatáž věc. Vytyčit si svoje bojiště. Svoje bitevní pole. Klidně to tak můžeme napsat. Protože ten pojem sám o sobě už ve vás vyvolává výzvu, napětí, jiný pocit, než když řeknu louka. Na bitevním poli o něco jde. Jde o vítězství nad svými slabostmi, nad vychýlenými postoji, nad pokusy druhých právě vychýlených jednotlivců podrobit si vás, vychýlit vás, zmanipulovat, ovládnout.

Jirka ti nedávno řekl s ohledem na tvoje vylaďování s manželem: „Válčete v míru". Myslel tím – vyjasňujte si své postoje, mluvte o nich, argumentujte svými důvody, buďte k sobě upřímní. O tom jsou přece vztahy. A tobě to přišlo trefné a vtipné zároveň.

K tomu jste se přece narodili. Abyste vylaďovali sami sebe i své vztahy. Vzdorovali nepříznivým vlivům, snažili se dostat do rovnováhy v každém okamžiku života. Nepřišli jste na svět jen jíst zdravé potraviny a smáčet nohy vodou v potoce. To je jen jedna z přirozených součástí života, pro někoho prožitek za odměnu. To je první věc, kterou je třeba pochopit. Na tom jsi nyní pracovala jeden rok.

1. Mám svá bitevní pole.

2. Do podvědomí se mi musí dostat, že zde dolaďuji vztahy, že tady je můj stěžejní úkol, že tady se po mně něco chce. Po mně, ne po těch útočnících a agresorech. Ti tu budou vždy. Po mně se chce, abych jednání s agresorem dokázala ustát. Abych neměla výčitky svědomí, když ten druhý pokoušející se o agresi vůči mně bude nespokojený, naštvaný, uražený. Protože je mu bráno něco, na co byl zvyklý, ale co mu ve skutečnosti nepatří. Zásadní je také dolaďování vztahů vůči druhým jednotlivcům na světelné cestě. Aby mezi námi zvítězila atmosféra spolupráce a respektování místo touhy po soupeření.

 K narovnání vztahu s druhým člověkem je potřeba dospět čistými prostředky. Bez manipulace, sebelítosti, agrese, touhy ovládat, emocionálního vydírání apod. Někdy je velmi obtížné přijít na to jak. Nemusíte být kvůli tomu obzvláště chytří a talentovaní, stačí s tím začít. Jednou, dvakrát, třikrát to zkusit a pak už to půjde lépe.
 

Naučit se mít dostatečně rád sám sebe


Další věc. SEBELÁSKA – mít dostatečně rád sám sebe, vážit si sám sebe. Nemyslím tím sebelásku ve smyslu egoismu. Ani by to nemělo být postaveno na něčem, co dostanete za odměnu. Za to, že dobře jím, zdravě vařím, starám se o děti, o lidi v nemocnici, že dobře v práci pracuji. Sebeláska by měla být bezpodmínečná. Stát se přirozenou součástí nás samých. A to mnoha lidem nejde. I proto je dosažení vyvážené sebelásky o práci na sobě. Ale tady není úsilí, dřina, tady by mělo být spočinutí, přijetí, úleva, nechat plynout a nechat lidi být. Přijmout sebe se vším všudy – s bolákem na nose, s velkým zadkem, s odstraněným orgánem atd.

A to je protipól bojiště. Když si váš život na bitevní pole převedete, víte, že po každém intenzivním boji chrabrý rytíř padl a spal. Nemohl stát na nohou. Byl unavený a odpočíval. Když bojujete v životě, jak máte, jste unaveni a musíte drobnou únavu – bolest hlavy, nohou... – přijmout jako běžnou součást života. Je potřebné zůstat pozitivní, ale to nemusí pokaždé jít od rána do večera. Potřebujete přijmout sebe, i když dva dny téměř nemluvíte a třeba jen koukáte a děláte, co je třeba. Může jít o potřebu doplnit chybějící energie. A nemyslet si hned, že je to očista, kterou nezvládáte. I v takové situaci ale potřebujete být obezřetní. Nezanedbal jsem něco ve svém životě? Neudělal jsem něco, čím jdu sám proti sobě? A i kdybych na něco takového přišel, nebudu se odsuzovat. Ale budu vědět, že příště už to udělám lépe.

Tato práce na sobě by měla vzejít s vás, ne z NDC, z Jiřího a dalších, kteří vedou NDC. Oni vám jen ukazují cestu. Ale tu práci na sobě potřebujete udělat kvůli sobě.“

Kamila: Tomu rozumím. To jsou moje poznatky z poslední doby. A s tím souvisí hojnost Vesmíru.

Sféra evoluce: „Ano. Hojnost Vesmíru se vám otevře v okamžiku, kdy vy toto pochopíte. Tzn. vyčistíte svoji třináctou komnatu a začnete se dolaďovat. Tak získáte procenta do genetické regenerace a poté se vám otevře Vesmír se svojí hojností.“


Místo posuzování druhých pracujte na sobě


Kamila: Tomu rozumím. Ještě bychom měli něco říct?

Sféra evoluce: „Ano, pár příkladů.

Když jsem řidič vozu, je moje bitevní pole silnice. Ostatní řidiči. Jak o nich smýšlím? Posuzuji je? Chovají se někteří řidiči za volantem agresivně? Pravděpodobně ano. Ale tento úhel pohledu není správný. Mým úkolem přece není hodnotit ostatní řidiče. Pro mne je prvořadé zachovat se optimálně v existující situaci. Když to neudělám a budu se rozptylovat kritikou ostatních, mohu sám udělat chybu na cestě.

Jsem zdravotní sestra? Posuzuji pacienty? Lékaře? Ano. Pak není můj úhel pohledu správný.

Jsem prodavačka? Posuzuji třeba nevhodnost potravinářských výrobků, kritizuji je v mysli, je mi to nepříjemné, že takové potraviny musím prodávat? Ano. Pak není můj úhel pohledu správný.

Je můj manžel chybující? Útočný? Ano. Jestliže jej takto vnímám a jsem plná kritiky, pak není můj úhel pohledu správný. Je to můj výklad událostí. Já potřebuji něco změnit u sebe, aby taková situace příště nenastala.

Agresivní řidiči, chybující lékaři, nevhodné potraviny v obchodech, to vše tu bude i nadále. Mými kritickými myšlenkami se to nezmění.

Neznamená to, že se s tím vším mám smířit. Důležité je dokázat v určitých situacích správně reagovat, je-li to možné. Udělat něco, aby se to příště nemohlo opakovat. Ochránit sebe a případně i druhé. Někdy je důležité být kooperativní a jednat.“

Kamila: Rozumím, to je ale velmi obtížné.

Sféra evoluce: „Ano, to máš pravdu, ale sama jsi pochopila, že jinak to nepůjde, že potíží se jinak nezbavíš.“

Kamila: To je pravda. Vnímám, že si zase "leháš".

Sféra evoluce: „Ano, lehám, všechno jsem ti řekla. Vydala jsem se na svém bojišti, a to je spravedlivé jít si odpočinout a nechat tě být.“


Do konfrontace potřebujeme dát určitou razanci


Já bych očistu třinácté komnaty bez podpory zdravé stravy a energetické podpory Pěti Tibeťanů nezvládla. Přepisovala jsem a přepisovala metodou Mental Healing, pozitivní prohlášení, nové obrazy do hlavy atd. (Metodě Mental Healing jsme se věnovali v textech 90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I, 90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II, 90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?  Další připravujeme.).

Někdy může být náročné poradit si v těch konkrétních situacích z očisty třinácté komnaty. Aby to člověk úspěšně zvládl, potřebuje mít uvnitř sebe klid, žádné negativní emoce, neobviňovat druhého ani sebe. To je první věc.

Ale do konfrontace potřebujeme dát určitou razanci. Je to, jako když ve hmotě chci pohnout balvanem. Bez vyvinutí dostatečně razantní okamžité síly to nejde. Přepsat starý zlozvyk je něco jako s tím kamenem pohnout. O tom už jsme mluvili mockrát. Takže klid ano, negativní myšlenky a názory na druhého také ne, ale prosadit si svou s určitou razancí, to je bezpodmínečně nutné. Jinak to bude zase postaru. S člověkem, který je útočný, manipuluje a lže, nelze ve většině případů navázat kontakt po dobrém. A to je to, co je nejobtížnější pochopit a pak změnit. Člověk potřebuje být neskutečně bdělý a soustředěný, aby viděl v tom druhém temný sklon a rychle reagoval. V ideálním případě ihned. Jinak se moje potíže, pocity, dojmy a co já vím ještě nezmění.


Jiří Novák


Ozývá se Hlavní koordinátor vývoje


Náš vzestup směrem k vyšším frekvencím světelné bioenergie i nadále pokračoval. Postupně se nám odtud nahoře na špičce NDC ozývala další samostatná vědomí, světelné sféry, například Hlavní koordinátor vývoje, Sféra transformace a Sféra dlouhověkosti. A od nich nám v duchovních komunikacích přicházely další impulsy k tomu, co ještě můžeme zlepšit. Nebo co nového máme začít, aby se záležitosti začaly hýbat kupředu rychleji. Jako první navázala spojení s Hlavním koordinátorem vývoje Kamila.

Během léta jsme začali uvažovat o tom, jak pomoci jednotlivcům, kteří usilují o cestu světelného vzestupu, ale jejich partner, partnerka stejný názor nesdílejí. Případně jak pomoci jedincům, kteří uvažují o cestě světelného vzestupu, ale raději by volili pomalejší postup. Napadlo nás místo úplné základní očisty vytvořit koncept dílčí očisty. Právě z další části rozhovoru Kamily s Hlavním koordinátorem vývoje vzešel zásadní impuls začít s těmito dílčími očistami (poloočistami) co nejdříve.

Z následujícího rozhovoru s Hlavním koordinátorem vývoje zde uvedeme pouze začátek. Pokračování, i další detaily týkající se dílčích očist, budou náplní dalšího pokračování 91D.


Kamila Špirková
 

Rozhovor s Hlavním koordinátorem vývoje


Část duchovní komunikace z 19.7.2020:

Kamila: Sféro evoluce, můžeme spolu mluvit? Jirka mi říká, že moje duchovní komunikace jsou přísné, že jsem rázná. Vrtá mi to v hlavě. Přece by měl od vás přijmout stejné návrhy.

Sféra evoluce: „Ale on přijímá stejný typ informací, jen jinak. Říkáme vám všem stejnou věc jen jinými slovy. Tobě připadá na online Klubu NDC zase přísný Jirka, když hovoří o celkové situaci, o temných nánosech, které se vynořují z vaší minulosti. Někdy je potřeba pojmenovat věci naplno, nepřikrášlovat, nezastírat. My vnímáme, že celý systém NDC z určitého pohledu stagnuje. To, že jste se vy první vyladili až k nám, je samozřejmě výborné. Je ale potřeba víc takových lidí, abyste mohli měnit svět.“


Kamila: Vnímám, že se teď na mne napojuje jiná energie, nějaká světelná instituce s jiným posláním, než je Sféra evoluce:

Nová světelná instituce: „Ano, tady je Hlavní koordinátor vývoje. Jsem jakýsi zaštiťovatel všech rozhodnutí. I když to, co se zde děje a domlouvá, je práce týmu. Ne moje.“

Kamila: Rozumím. Chceš mi něco říct?

Hlavní koordinátor vývoje: „Podívej, kolik bylo v historii už pokusů o nápravu světa, kolik čistých světelných poslání. A všechna začala stagnovat. Dlouhodobá stagnace nikam nevede. A jeden člověk nebo dva, tři nezmohou celospolečensky nic. I když budou absolutně vyladěni. Jim jdou body do genetické regenerace, to ano, ale na celospolečenskou změnu to nestačí.“

Kamila: Co tedy navrhujete?

Hlavní koordinátor vývoje: „To jsou ony dílčí očisty, o kterých se Jirka včera zmínil, že jej to napadlo, a které ti vrtaly v hlavě…"


Jiří Novák


Výhody kolektivního vedení od sfér na špičce NDC


Dva dny poté mi Kamila předala impuls, že Hlavní koordinátor vývoje má pro mne nějaké důležité informace. Zkusil jsem s ním také navázat spojení.

Duchovní komunikace z 27.7.2020:

JN: Hlavní koordinátore vývoje, mohu teď s tebou hovořit?

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano, samozřejmě, jsem připraven.“

JN: Jak jsi přišel k tomuto jménu a kým vlastně jsi? A kde je tvoje místo? Nad Evoluční sférou, nad Sférou nového začátku? Tam nahoře jsou přece jen inteligentní světelné energie nebo rozsáhlá vědomí. Nejsi tedy zřejmě individuální bytostí jako my lidé?

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano, chápu, že chceš mít ve všem jasno. Že prověřuješ, zkoumáš, i proto jsi na své pozici a je na tebe spolehnutí. Tak tedy o mně. Jsem jedno z úrovní vědomí v oblasti, kde je Evoluční sféra. Já jsem kousek nad ní, a ještě dále nade mnou je Sféra nového začátku. Je nás tady více takových vědomí. Každý máme poněkud jiný typ energií. S tím souvisí i jiné zaměření, odlišné předpoklady atd. Domluvili jsme se, že já tu budu vše koordinovat. Proto ten můj název.

To, že čelo NDC dosáhlo až sem k nám, nám umožnilo získat schopnost nahlédnout nad sebe výše. Proto jsme se o sobě navzájem dozvěděli. A proto jsme se mohli spojit a začít své úsilí koordinovat. Vy také víte, že společné úsilí různorodých bytostí dokáže mnohem více než každý sám individuálně. Takže toto je vaše zásluha, že jste svým světelným vzestupem ze hmoty dosáhli až sem. A že tak mohla nastat tato nová fáze vývoje, kdy vedení shora je koordinováno a nebude tak docházet k tomu, že dalším vaším krokem vzhůru se vše změní, že vedení převezme někdo jiný. Teď se jenom ten nový připojí k nám a sdělí nám, co bychom společně měli z jeho výše nadhledu zlepšit a s čím nám on může pomoci. To je ta nová fáze koordinace vývoje shora a toto by mělo pomoci i vám dole ve hmotě provést zásadní zlom ve svém fungování i ve vývoji celkově. To jsem ti chtěl říci.

I vy lidé dole máte různá vnímání. Něco mohu říci Kamile, něco Petře, ale toto pouze tobě. Protože ty jsi naladěn na vedení celků, systémů. Jinak zatím nic nového zásadního nemám. Teprve začínáme společnou koordinaci. Výsledky se postupně začnou objevovat.“

JN: Děkuji ti.

 

Další informace přijala opět Kamila.


Kamila Špirková


Po upevnění nového návyku původní vychýlený návyk zanikne


Duchovní komunikace z 30.7.2020:

Kamila: Hlavní koordinátore vývoje, prosím o rozhovor. Příroda mi tvrdí, že pokud je u člověka jeho třináctá komnata, to temné místo v lidské bytosti, naplněna světlem a uzavřena, již není cesty zpět. Že už pak není snadné chopit se starých zlozvyků. Mohl bys mi to prosím vysvětlit? Jak to funguje?

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano. To mohu. Věc se má následovně. Dočištění vaší třinácté komnaty předpokládá, že jste prošli všemi fázemi její očisty, včetně očisty ze tkání. Současně jste ve zkouškách opakovaně prokázali trvale pozitivní naladění své mysli. Tím jste překročili určitý duchovní práh. Například ty jsi včera prošla zásadní zkouškou a poté byla tvoje třináctá komnata naplněna světlem a zapečetěna. Tvoje třináctá komnata už nadále zůstane uzavřena, ovšem pouze za předpokladu, že budeš nadále procházet dalšími zkouškami.“

Kamila: Chápu. To znamená, že taková transformace spojená se završením očisty třinácté komnaty by mohla změnit svět?

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano, jednoznačně. Překáží jen třináctá komnata a staré vychýlené programy zde uložené. Když člověk přepíše starý program novým a v opakovaných zkouškách už jedná vždy podle nového programu, starý pak zaniká automaticky. Starý program není vrak auta. A nelze jej již vydolovat. Není co. To jsi sama vnímala při včerejší zkoušce. Namísto starého programu absolutně nic. Jen ticho a klid. A ty jsi čekala. Vlastně jsi čekala na starý program a tvůj boj s ním. Ale on už tu není. Rozpadl se.“

Kamila: To je dobré. A stačil na to v mém případě rok práce.

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano, na NDC je transformace poměrně rychlá, oproti běžnému dnešnímu člověku, protože jste pružní, máte otevřenou karmickou nádrž…“


Motivujte další k očistě třinácté komnaty


Kamila: Kolik by nás s vyčištěnou třináctou komnatou muselo být, aby naše úsilí na záchranu planety a civilizace mělo širší dopad?

Hlavní koordinátor vývoje: „V podobných situacích je to vždy o kritických číslech. Přičemž dopředu nikdo to kritické číslo nezná. Sto, dvě stě, pět set? Princip sté opice funguje, je to starý, platný a fungující princip. Ovšem s tím rozdílem, že v každé dílčí situaci je to konkrétní číslo jiné.“

Kamila: Chápu. Co tedy máme dělat?

Hlavní koordinátor vývoje: „Motivovat lidi k očistě třinácté komnaty. Aby překonávali překážky a výzvy, které jim klade život. Aby vnášeli světelné principy do svého fungování ve hmotném životě. Byli v tom den za dnem lepší. A až budou připraveni, aby se pro zahájení očisty své třinácté komnaty rozhodli. To je první věc.

Zadruhé, aby ti, co u nich vedou karmickou očistu, i každý z vás dalších na špičce NDC, je dostatečně motivovali v úsilí zůstat u této očisty, dotáhnout ji do konce a nesejít z cesty. Nikdo v tom není sám. Je vás více, kteří jste očistu třinácté komnaty prošli. Víte přece, jak na to. Jste schopni svým přístupem inspirovat ostatní.“


Trvale pozitivní mysl je předpokladem očisty třinácté komnaty


Duchovní komunikace z 6.8.2020:

Kamila: Hlavní koordinátore vývoje, ze zkušenosti ale vím, že každý naši inspiraci nebude následovat. V čem bývá zásadní rozdíl? Potřebuji si ujasnit další detaily.

Hlavní koordinátor vývoje: „To je jednoduché. Někteří ještě nezvládli dosáhnout trvalého pozitivního naladění své mysli. Přitom právě toto je jakýmsi předstupněm vyladění k otevření třinácté komnaty. Když toto nezvládnete, nemůžete jít dál. Pokud člověk nemá pozitivně naladěnou mysl, ještě se nedokázal zbavit sklonu k negacím, takový člověk zatím nemůže očistu třinácté komnaty zvládnout. Je to přece logické. I když pečeš nebo opravuješ vůz, nemůžeš přeskočit některé postupy.“

Kamila: To je sice hezké přirovnání, ale my jsme pozemšťané, nová evoluce a přeměna genetického materiálu lidstva je pro nás složitá. Nemáme na to, co vy zamýšlíte, žádné knihy, studie. Vědecký výzkum se ubírá jinou cestou. Jak to máme pochopit?

Hlavní koordinátor vývoje: „Postupně. Jako vědci. Ti také bádají a odhalují záležitosti intuicí. Dobrý vědec pracuje s intuicí i s hmotným materiálem. A vy také pracujete s intuicí a hmotným materiálem. My Jiřího považujeme za vědce, jakkoliv není v prostorách VŠ. To by jeho bádání v současném stavu světa značně omezilo.“
 

Třináctá komnata je místo plné emocí, které velmi bolí


Duchovní komunikace ze 13.8.2020:

Kamila: Pořád jsem měla impuls, že je třeba říci, co to ta třináctá komnata vlastně je. Jak si to představí člověk, který tuto očistu ještě neprošel? Hlavní koordinátore vývoje, lidé neví, co si pod třináctou komnatou představit. Můžeme jim to vysvětlit?

Hlavní koordinátor vývoje: „Ano. Třináctá komnata je místo, které velmi bolí. Je to místo plné emocí, pocitů, zuřivosti, zlosti a všeho, co jste vždy v životě prožili a velmi hluboko zakopali. Je to místo temné jako noc. Je to ten dlouhý kořen, který ne a ne vykopat a najít jeho konec. Toto místo je součástí karmické nádrže. Můžete si jej představit jako dno. Dokud toto místo nevyčistíte, nedojde nikdy k zásadnímu obratu.“

Kamila: Rozumím. Jak je to s karmickou očistou jako takovou?

Hlavní koordinátor vývoje: „Představ si to jako bazén. Ten je čirý, ale plavou tam nečistoty vířením. A právě tyto volné nečistoty vysavač sbírá a bazén tak čistí. Sem tam vlas, cokoliv. Ale pak je tu dno a tam spadnou jen těžší věci. To se čistí jednou za čas. I u vás v městském bazénu čekají na špatné počasí, protože jinak není čas. U vás lidí je tím dnem, kam zapadnou těžší nečistoty, právě třináctá komnata. I u lidí se s očistou třinácté komnaty čeká na "špatné počasí". Tedy na vyhrocené situace.

Uvedu příklad na tobě. Ty ses postupně čistila, karmická očista běžela v klidu a docela slušně. Až se jednou situace vyhrotila a okolí to neustálo. A byla příhodná chvíle sáhnout hlouběji. Paradoxně do tebe. Až na dno, do tvé třinácté komnaty. A pak to začalo.“


Potřebujete opustit staré způsoby a tendence


Kamila: Aha, chápu. A jak je to dál?

Hlavní koordinátor vývoje: „Očista třinácté komnaty trvá dlouho. Relativně dlouho. Poznáte to podle zdravotních či psychických potíží. Těch chronických. Pokud zde jsou, třináctá komnata má svoje zanesená místa. Každý z vás si nemůže myslet, že za jeden, dva měsíce je hotovo. Třináctá komnata vašeho těla, to jsou vaše největší prohry, ty jsou zde uloženy. Jsou to silné projevy vašeho ega a antiega. Jsou to prožité všechny možné extrémní polohy a postoje, i skryté tendence k nim. Ovládání a zneužívání druhých i podřízení se ovládání.

A až vytrvalost, trpělivost ukáže, nakolik jste to zvládli. Zkoušíme vás dlouho, vlastně neustále a opravdu dlouho trvá, než třináctou komnatu dočistíte, projdete následnými zkouškami své pevnosti. Teprve poté vás inteligentní energie pustí do další fáze vaší duchovní cesty. Je to zvládnutí oněch 19 zkoušek z 20 a ve velkém sledu po relativně dlouhou dobu. Je důležité úspěchy opakovaně prokazovat zkouškami ve hmotě.

Potřebujete nechat za sebou staré způsoby a tendence, udělat krok k novému, pustit se domnělých jistot. Někdy to může být pro vás nebo i pro vaše okolí nepříjemné. Může to fyzicky i psychicky bolet, když se zdráháte opustit staré návyky. V celém tom procesu se prosazuje nejvyšší pravda. Někdy potřebujete udělat i něco naprosto neobvyklého, jít do rizika nejistého. U tebe to bylo to, že jsi opustila výnosné zaměstnání a šla do firmy, kde ses nejprve cítila bídně. Protože jsi ještě nedokázala plně vzdorovat nepříjemnému zacházení. Ale nakonec jsi v této situaci dokázala povstat, ochránit si své. A Jirka přece také opustil jistotu svého povolání, prestižní místo s vysokým hodnocením. A přesto vnímal, že to potřebuje udělat, že jeho další život má směřovat úplně jiným směrem. Udělal tu změnu, i když mu to okolí všemožně rozmlouvalo.


Čekají vás výzvy a překážky


O tom to je. O zásadních životních zkouškách. Vrcholy a údolí. Nejprve přijdete na to, jak a pak vám přijdou z duchovních rovin nejrůznější zkoušky, aby vás motivovaly k další práci na sobě. Na své pevnosti, odhodlání, pozitivitě. Aby ve vás podněcovaly další žádoucí změny.

Stane se pak, že stojíte před volbou. Není vám dobře a co teď? Vzdám tu cestu? Nebo přijmu výzvu a najdu způsob, jak potíže čistým způsobem překonat? Pokud nepokročíte v očistě, podobná situace vám později vyvstane znovu.

Ale je to tak pohodlné utíkat od rozdělaného hned po první méně příznivé situaci. A mnoho lidí to udělá právě tak. Nebo si uvědomíte, že nejde o skutečný problém. Že jde jen o tlak na vás, abyste na sobě více pracovali. Abyste se stávali lepšími, schopnějšími, odolnějšími. I když se v tu chvíli správně rozhodnete, přijdou pochybnosti, udělal jsem to dobře? Protože to správné rozhodnutí může hodně zpočátku i bolet. Začnete vnímat pocity ztráty, když ztrácíte něco, na co jste byli zvyklí. Když opouštíte zdánlivou jistotu. Když máte udělat něco, co narušuje vaše zdánlivé pohodlí.“

Kamila: Rozumím. Děkujeme.


Jiří Novák


Co dál po dokončení očisty třinácté komnaty?   

 

Ještě během prosince 2020 se dalším jedincům podařilo dočistit třináctou komnatu do dna a projít následnými zkouškami své světelné stability i pevnosti na cestě světelného vzestupu. Předpokladem k tomu bylo, že během pokračující práce na očistě třinácté komnaty zlepšili úroveň vnášení světelných principů do hmotného života nad 95 %. To znamená, že úspěšně procházejí 19 zkoušek z 20.

U prvních jedinců se třináctá komnata nečistila žádnou závratnou rychlostí. Museli nejprve prošlapat doposud nepoznanou cestu. Byli prvními novátory, kteří tuto cestu prorazili. Ani světelné sféry nahoře předem netušily, jak to bude přesně probíhat, jak to vše má fungovat. Každý další už to má jednodušší. Má mnohem více informací. Ti první sdělují své zkušenosti, vysvětlují, na co si dát pozor. Řada dalších jednotlivců už proto v poslední době zvládla očistu třinácté komnaty mnohem rychleji. Někteří dokonce za dva až tři měsíce. I proto, že čelo komplexu NDC neustále stoupá. Jsou k dispozici účinnější očistné energie. Jsme stabilnější, pevnější, pružnější, snáze se zbavujeme starých návyků.

Co se dělo pak? Nejprve jsem u nich vnímal prázdnou třináctou komnatu, víko zatím zůstávalo otevřené. Bylo potřeba ji vyčistit světelnou bioenergií nejvyšší možné dostupné frekvence a postupně ji touto bioenergií i naplnit a uzavřít. A když člověk prošel zkouškami, jeho vyčištěnou třináctou komnatu jsem vnímal jako uzavřenou, naplněnou světlem a zářící. Napadlo mne, co ale s ní bude dál?
 

Duchovní komunikace z 25.1.2021:

JN: Hlavní koordinátore vývoje, co bude dál se zapečetěnou třináctou komnatou? Také se jednoho dne rozpadne jako karmická nádrž? Nebo už takto u nás zůstane?

Hlavní koordinátor vývoje: „Z našeho pohledu je prozatím zásadní, aby třináctá komnata naplněná světlem a zapečetěná u vás zůstala. Jako pojistka pro extrémní nouzové situace, které by někdy v budoucnu mohly nastat. Člověk prožije obrovské trauma, které nebude schopen i přes své trvale pozitivní naladění úspěšně v dané situaci zpracovat. Trauma se pak uloží do třinácté komnaty a člověk se vrátí ve své očistě zpět do přechozí fáze. Začne se posilovat, pokusí se obnovit svoji původní vysokou harmonii. A takto se bude připravovat na to, aby se třináctá komnata mohla opět otevřít a začít čistit.

Pokud by třináctou komnatu neměl, důsledkem traumatu by mohla být okamžitá ztráta světelné cesty, výrazný propad dolů se všemi důsledky. Protože by tady nebyl žádný světelný mechanismus, který by jej zastavil a v té situaci mu pomohl. Proto u vás zapečetěná třináctá komnata prozatím zůstane.“

JN: Děkuji.


Toto téma bude pokračovat dalšími díly.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Jiří Novák, únor 2021
© Kamila Špirková, únor 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 140
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8

Celkový počet hlasů: 169