Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII

A29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII

Petra Nováková, Jiří Novák Vloženo 18.1.2013
Petra Nováková Jiří Novák

Jak vypadal samotný konec roku 2012? Trvalo celé věky, než lidstvo našlo možnost vzestupné světelné cesty. Poslední dny roku 2012 byly ve znamení další silné očisty. Nový vývoj vyžaduje postupné a současně trvalé změny. Není vhodné marnit čas čekáním na změnu, která sama přijde. Rok 2013 je novou nadějí pro lidstvo. Skutečná změna musí vycházet z každého z nás. Energie vedly každého člověka, aby na konci roku vypadl ze zajetých kolejí. V novém vývoji je potřeba, aby vše bylo jasné, ostré, jednoznačně dané. Hrozby katastrof visely celé předcházející období nad námi. Historie lidstva se vstupem do roku 2013 rozdělila na dvě části. Konečně se otevřel pohled na další úsek historie lidstva. Každý bude mít řadu příležitostí pro upevňování nových postojů. Je důležité pokračovat v práci na zvyšování své vnitřní čistoty.

Jak vypadal samotný konec roku 2012?

V tomto rozsáhlém tématu, které se týkalo roku 2012, který byl všeobecně hodnocen jako kritický, jsme prostřednictvím duchovních komunikací předali informace o tom, jak vnímají dnešní svět z pohledu shora Síly Světla vedoucí současný Nový vývoj. Tato závěrečná sedmá část navazuje na úvodní článek A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I a dalších pět částí duchovních komunikací v pokračováních  A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část II, A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část III, A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků, A27. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část V, A28. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část VI.

 

PN: Spojené Síly Světla, prosím dejte mi aktuální informace ke konci roku 2012. Slunovrat již proběhl, jaké přinesl energie, změnila se nějak situace, a co představuje nadcházející rok 2013? Co máme očekávat? Již vyšlo šest dílů článků na téma roku 2012. Měla by vyjít i sedmá část. Co by se v ní měli lidé dozvědět, co by měla obsahovat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28.12.2012)

 

Planeta Země: „V tomto bodě, který měl představovat zlom pro lidstvo i pro mě, který měl podle předpovědí přinést náš společný konec, jsme ruku v ruce s bytostmi na světelném vzestupu vkročili do nové budoucnosti. Budoucnosti, která podle některých výkladů již neměla být. Pro nikoho z nás.

 

Svět se však za dobu práce na světelném vývoji, na posouvání možností tohoto vývoje stále výš, hodně změnil. Tato změna však neproběhla jen tak, náhle, bez příprav. Jen proto, že by si to snad někdo přál. Tato změna nastala díky usilovné práci bytostí, které se rozhodly, že práce na sobě a na světelném vývoji je jejich posláním. Je tím, pro co se narodily. Tím, o co po mnoho životů a dlouhých věků usilovaly. Tím, co jediné dokáže změnit budoucí vize další katastrofy. Podobné těm, které již tolikrát na Zemi proběhly.

Trvalo celé věky, než lidstvo našlo možnost vzestupné světelné cesty

Od nalezení prvních základních kamenů, prvních principů cesty neomezeného světelného vzestupu uplynulo již pár let. Co je to však v porovnání s časem, který musel uplynout, než lidstvo takovou možnost světelného vývoje vůbec nalezlo. I přesto, těch pár let stačilo, aby se budoucí katastrofické vize rozplynuly a nahradil je zcela jiný pohled. Pro mě i pro lidstvo nový začátek. Nový začátek ve smyslu nové šance. Jak bude tato šance naplněna, však záleží na každém jednotlivém člověku.

Energie, které letošní Slunovrat přinesl, jsou velmi silné. Nevyvolaly však zatím žádný převrat. Jen důsledně a usilovně pomáhají bytostem s jejich vlastním světelným vývojem. Protože právě bytosti na cestě světelného vzestupu budou těmi, kdo ponesou světelný vývoj v celé hmotě. Proto je potřeba, aby na všechny případné změny byly tyto bytosti připraveny.

 

Očista je pro mnohé z nich velmi náročná. Vyplavuje nejen všechny dosud nezpracované karmické vrstvy, ale vyplavuje i nevhodné energie uložené v hmotných tkáních. Celá bytost tak prochází silnou očistou. Očistou, která mnohdy přináší nachlazení, teploty… A další nepříjemné doprovodné projevy. Tělo ze sebe doslova vyplavuje nánosy, které až teď přicházející energie Slunovratu dokázaly vytlačit napovrch.

Poslední dny roku 2012 byly ve znamení další silné očisty

Poslední dny roku jsou tak ve znamení velké očisty. Každý zpracovává to, co ještě brání jeho dalšímu posunu. Každá bytost pracující na svém světelném vzestupu tak prochází určitým druhem takové očisty. Jen každá zaznamenává jiný průběh. Jde tedy o čas, který každý věnuje sám sobě. Nejen úklidu ve vnějším hmotném světě, v domě, v bytě. Jak mají mnozí zafixováno právě v tomto období.

 

Období konce roku by mělo být také časem, který bude bytost věnovat sama sobě. Své osobní očistě. Aby mohla nový rok přivítat připravená, v plné síle. Aby nezůstalo nic, co mělo být zpracováno, ale nebylo. Aby se už od samého začátku nemusely řešit resty, záležitosti nedotažené do konce, ale aby se mohlo rovnou vyjet. Podle nových impulzů, které přinesou energie nového roku 2013.

 

Takto tedy vypadá momentální stav. Neděje se nic neobvyklého, jen bytostem je dána možnost, někdy jsou doslova přinuceny, k dalšímu zpracování a rozvázání dávné minulosti. I k další očistě uvnitř vlastních bytostí. Která je velmi důkladná. Čas klidu, volna a přicházející energie to umožňují. A každou takovou příležitost je potřeba beze zbytku využít.

Nový vývoj vyžaduje postupné a současně trvalé změny

Není potřeba velkých závratných změn, které přinesou rychlý zážeh, stejně rychle však vychladnou. Vývoj potřebuje změny, které budou trvalé a budou postupovat důsledně vpřed. Které nebudou v sobě obsahovat ani jedinou možnost jakéhokoli kroku zpátky. Na takové změny musí být připravené nejen prostředí, ale také bytosti, kterých se tyto změny budou týkat.

 

Každá bytost dostává impulzy a ta, která je vyslyší, řídí se jimi, je na takové změny připravována. Jde s proudem a nemusí se bát, že jakékoli přicházející změny by vyvolaly její pád. Nebo že by pro ni představovaly jakékoli ohrožení.

 

Připravená bytost změny vítá, protože ví, že přicházejí v pravý čas. Že přinášejí nový náboj života. Poskytují nové možnosti, nové příležitosti. Změn se bojí ti, kteří by mohli přijít o své postavení, o své výhody. O staré možnosti, výbavu. Ti, kterým vyhovuje, že věci jsou právě takové, jaké jsou. Se změnami přestávají platit staré pořádky. V tom je velká naděje pro lidstvo jako celek. Ne však pro ty jednotlivce, kteří dosud stáli u moci a tahali za pomyslné provázky společnosti, jiných bytostí, duchovních systémů, hmotných institucí.

Není vhodné marnit čas čekáním na změnu, která sama přijde

Na druhou stranu není potřeba napjatě čekat na změnu. Kdy už změna konečně přijde, co přinese. To je druhý extrém.

 

Každý člověk by měl využívat přesně ty podmínky, které má v daný okamžik. A ty využít naplno. Nepošilhávat po minulosti, co měl kdysi a co postupně ztratil. Ani se neupínat na budoucnost, co lepšího mu jednoho dne přinese. Tady a teď máme ty nejlepší možnosti jak ovlivnit svět a svůj vlastní osud.

 

Na tom, jak se tyto současné možnosti využijí, záleží budoucnost každého jednotlivce i celého lidstva. Teď je proto ještě pár dní, které zbývají do nového roku. Pár dní, které je možné využít k důkladné očistě své bytosti. Na to je podstatné zaměřit pozornost. Ne na to, co přijde v novém roce, po ukončení toho starého. Něco vždy přijde. A co, to z velké části záleží na samotných bytostech. Kolik jsou ochotny do každé změny vložit. Na kolik jsou ochotny na sobě pracovat.

 

Nelze čekat na změnu situace, díky které pak teprve bytost změní své kroky. Naopak. Je potřeba, aby bytost nejprve změnila své kroky, pak teprve se může poskládat změna hmotná. Nečekejte na změny. Samy bez přispění lidských bytostí nepřijdou. Svým konáním jim musíte jít vstříc. A pak je jisté, že se ta změna bude týkat i vás.

Nové obzory roku 2013

Rok 2013 přináší zcela nové obzory. To proto, že je zcela nový. Ne jako ty předešlé. Má něco navíc. Svou jedinečnost, svou neopakovatelnost.

Na základě karmického čištění, na základě obnažujících se vrstev u dalších bytostí na cestě světelného vzestupu, jste se již setkali s informacemi, které naznačovaly, že své životy jste v některých obdobích 20. století žili vícekrát. Tedy, že se opakovaly celé úseky životů v průběhu kritického 20. století. A to z důvodu, že nemá-li nastat definitivní konec pozemského vývoje, je potřeba konečně dovést lidstvo ke světelnému vzestupu.

Již přelom z druhého na třetí tisíciletí novodobé historie byl zlomový. A přinášel situace příznivé pro další katastrofu. Pokud už bylo zřejmé, že lidstvo situaci nezvládne a katastrofa je znovu na spadnutí, existovaly duchovní síly, které vše stoply, zastavily a vrátily o několik desítek let zpět. A to se opakovalo, dokud nebyla cesta světelného vzestupu nalezena. Což se nakonec stalo."


 

Poznámka (Jiří Novák):

Více o povaze těchto duchovních sil je v článku A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá. Rozhodně nešlo o lidské Duchovní hierarchie nebo o nějaká Božstva vytvořená lidmi. Protože tyto všechny duchovní instituce byly součástí duchovního obalu našeho světa. Ve skutečnosti šlo o zásah čistých Světelných Sil vysoko nad naším Vesmírem i nad jeho duchovními úrovněmi.

Zasazení nového zrození člověka kamsi do minulosti poskytlo příležitost anulovat chyby, které ten člověk nebo celé lidstvo v určitém období vývoje způsobili.

Tato možnost byla skutečně v kritických obdobích minulosti použita. Část těchto zásahů byla konána s jednoznačně pozitivním cílem. Přesto však takové zásahy nejsou normální, obvyklé, běžné a z hlediska cesty čistého světelného vzestupu ani eticky správné.

Rozhodně nemůžeme s něčím takovým počítat do budoucnosti a ukolébat se domněním, že když to zásadně pokazíme, někdo nahoře to zase vrátí zpět a dá nám novou šanci. Tato možnost již padla. Energetické poměry a možnosti se přechodem k novému vývoji podstatně změnily. Na pořadu dne je přechod k automatickému řízení procesu nových zrození. To vše bude založené na skutečnosti, že duchovní energie stejného typu a odpovídající frekvence se přitahují.

Více o tom je v článku 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes.

Možnost přepravit se do minulosti a změnit tak katastrofický děj byla například ztvárněna ve filmu USA z roku 2006 Déjà Vu, ve kterém hlavní roli agenta hraje známý herec Denzel Washington. V tomto případě šlo o záměrný teroristický útok na přívoz ve městě New Orleans, jehož výsledkem bylo více než 500 obětí. Speciální tým FBI využil prototyp zařízení využívajícího fenomén červí díry ve Vesmíru, které bylo schopno sledovat detailní průběh událostí, k nimž došlo před několika dny. Nakonec se podařil i riskantní přenos agenta pár dní do minulosti. Výsledkem pak byla nová realita, která vznikla po zmaření teroristického činu. Situace se nakonec vyvine tak, že pouze jediný člověk má šanci pochopit, že zde došlo k zásahu z budoucnosti do minulosti. Není to však agent, který byl hlavní postavou, ale dívka, kterou svým činem zachránil. Zajímavý je i dovětek na konci filmu: „Tento film je věnován posílení a přetrvání ducha občanů New Orleans“. Tento film zanechá hluboký dojem a vyvolá řadu otázek na téma vědeckotechnických možností lidstva a s tím související etiky lidského konání.

Tento film byl sice označen jako sci-fi dílo. Ale Ivo Wiesner v knize Děti moudrých draků, str. 234, uvádí o realitě podobných výzkumů tohoto typu během 20. století následující informace:

„V roce 1983, kdy projekt Phoenix III vrcholil, bylo nutno náhle zařízení zničit, protože se jeho funkce začala vymykat kontrole. Přesto se do ukončení projektu Phoenix III v roce 1983 uskutečnilo mnoho časových misí do minulosti i budoucnosti, misionáři se vraceli s bohatým fotografickým materiálem a početnými videonahrávkami a hovoří se i o přenesených dobových artefaktech. Americká tajná služba ale všechny získané informace uzavřela do sejfů. Cestovatelé v čase monitorovali mimo jiné některé epizody 1. a 2. světové války, ale i některé starší historické události. Několik tisíc lidí bylo vysláno do budoucnosti vzdálené 200 – 300 let a údajně byla uskutečněna i exkurze do roku 6037. Tato výprava byla zajímavá tím, že cestovatelé se ocitli v ruinách zničeného velkého města beze stop života… Došlo i na cesty na Mars…“


Pokračování duchovní komunikace Petry Novákové:

 

 

Planeta Země:Existovalo mnoho vizí o konci světa nejen v roce 2012, ale také předtím na konci 20. století. To všechno bylo postupně reálnou hrozbou, která by se stala, pokud by nedošlo k zásadní změně v nasměrování duchovního vývoje lidstva na konci 20. století. Ke změně, která byla nastartována otevřením možnosti neomezeného světelného vzestupu lidstva v roce 1999. Všechny tyto katastrofické vize vycházely z předpokladu, že starý vývoj bude pokračovat v nezměněném duchu dál.

Rok 2013 je novou nadějí pro lidstvo

Rok 2013 je tedy zcela nový. A nebude se již opakovat. Protože čas běží vpřed a už nikdy ne zpátky. Rok 2013 znamená skutečnost, že tento koloběh několikrát se opakujícího období v průběhu 20. století se vyplatil.

 

Rok 2013 je tedy novou nadějí pro lidstvo, novou příležitostí, kterou dostalo. Díky tomu, že pár jedinců se nevzdalo a hledalo neomezený světelný vzestup tak dlouho, až jej nalezlo. I někteří další lidé spatřují v nastartování a otevření možnosti neomezeného světelného vzestupu dar. A plně si uvědomují jeho hodnotu.

 

Mnoho dalších sice nevěří na povídačky o konci světa. Zároveň však nevěří ani tomu, že každá bytost může mít svým způsobem života zásadní vliv na podobu celkového vývoje. A dál tak ponechávají zodpovědnost za celkový vývoj na druhých. Postoje všech těchto jednotlivců však podobu energií nového roku, roku 2013, nezmění.

Skutečná změna musí vycházet z každého z nás

Energie nového roku 2013 září novotou. Příchod roku 2013 znamená, že nastala taková situace, která mu dala možnost, „se narodit“. Zatím však rok 2013 ještě stále čeká, připravený na svůj příchod.

 

Nový rok se všemi příležitostmi, které přináší, však sám o sobě bytosti v tomto světě nezmění. Ta změna musí vycházet z každého z vás. Jako u nově narozeného děťátka. Přináší nové možnosti, nové situace. Ale nezmění stará nastavení, pokud je nechtějí změnit ti kolem něj. Na to pamatujte. Možnosti jsou, když jim dáte šanci vyrůst.

 

Ale dost už o novém roce, když tu máme stále ještě ten dnešní, rok 2012. Využijte i jeho poslední možnosti, které přináší. Budete-li pozorní, pak žádné nemůžete prošvihnout.“

PN: Děkuji, Planeto.


 

Energie vedly každého člověka, aby na konci roku vypadl ze zajetých kolejí

PN: Spojené Síly Světla, nastal rok 2013. Prosím, můžete mi dát ještě nějaké zhodnocení k závěru starého roku? Co se děje dnes, kdy již rok 2013 započal? Děkuji. (1.1.2013)

 

Příroda: „Letošní přechod na Nový rok byl v mnoha věcech ojedinělý. Základní změna byla v energiích. A mnozí z vás to vnímali i na hmotných situacích, které měly také tendence se zcela vymykat z obvyklého trávení konce roku. Nebo z představ o něm. Někdy to mohlo být v pozitivním slova smyslu, někdy z pohledu hmotného spíše neočekávané a nepříjemné. Každopádně jiné. To proto, že celý rok 2013 je nový. O tom už jsi se Silami Světla mluvila.

Proto vše probíhalo tak nějak jinak. Energie k tomu připravovaly takové situace, které by zajistily, abyste alespoň z části, ne-li zcela, vypadli ze svých zajetých kolejí. Nebo společností nastavených kolejí. Bylo potřeba, aby začátek nového roku proběhl v duchu změny. Aby tento nový rok nemohl být „pouhým“ pokračováním toho předešlého, ale aby mohl skutečně po stránce energetické představovat zcela nový začátek.

Proto bylo potřeba po stránce hmotné zajistit přetnutí starého roku. Změnit zcela parametry, vše postavit jinak, aby mohlo přijít skutečně nové, nikoli další navazující nekonečné pokračování. To mnozí z vás znají ze svých vlastních zkušeností.

V novém vývoji je potřeba, aby vše bylo jasné, ostré, jednoznačně dané

Někdy jste při svém světelném vzestupu narazili na strop. Nešlo již stoupat dál. Frekvence už se nemohla dále zvyšovat, pokud by v náplni života zůstalo jen další prodlužování dosud probíhajícího. Bylo potřeba ve hmotě učinit nějakou změnu. Udělat rozhodnutí, změnit postoj, zachovat se ve stejné situaci jinak…

 

Zkrátka připravit prostředí na změnu, dát mu jiné parametry. Aby to nové, zcela nové, mohlo přijít. Aniž by to mělo již dopředu okleštěný prostor. Protože by to pak buď nemohlo přijít vůbec, anebo by takovým prostorem prošla jen nepatrná část. Dnešní vývoj si však nehraje na kompromisy. Těch už bylo v minulosti dost. V dnešním vývoji je potřeba, aby bylo vše jasné, ostré, jednoznačně dané, stanovené. Aby se za nejasnosti, rozplizlosti, nevhodné kompromisy, nemohly schovat dosud stále čekající Temné Síly.

Proto je potřeba jasnost, přesnost. Proto byl konec tohoto roku pro mnohé velkým překvapením. Ať už příjemným či nepříjemným. Proto bylo nutné, aby vše proběhlo jinak než doposud. Aby se již definitivně oddělil rok 2012, i po stránce energetické. Rok, který uzavíral přechodné období od druhého ke třetímu tisíciletí novodobé historie lidstva. Období, které představovalo hrozbu možných katastrof. Jak na samotném konci 2. tisíciletí, tak také přímo v roce 2012.

Hrozby katastrof visely celé předcházející období nad námi

Jak již bylo řečeno, poslední období, život ve 20. století, mnozí prožívali opakovaně, protože se stále nedařilo najít tu správnou cestu. A protože to byla možnost poslední, Světelné síly dělaly, co mohly. Aby k drtivé konečné katastrofě, která mohla nebo měla představovat i katastrofu celého Vesmíru, nedošlo. Přitom možnosti katastrof byly zapsány v morfických polích Země jak při zlomu tisíciletí, tak také v roce 2012. A některé síly se skutečně pokusily uměle vyvolat řízenou katastrofu již na konci 20. století. Protože se domnívaly, že tím zachrání celý Vesmír a také svoji mimozemskou civilizaci. (Poznámka: Více o tom je v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.)

A i přesto, že nový vývoj trvá již pár let, morfická pole se tak rychle nemění. Proto sice taková katastrofa nebyla díky nalezení a budování NDC na pořadu dne, ale její silný energetický otisk v morfických polích a ve všeobecně rozšířených energiích stále v určité podobě přetrvával. I proto bylo nutné učinit takovýto zvrat, doslova odseknutí se od všech stahujících minulých vazeb. Vazeb, které v tuto chvíli představuje veškerá minulost dosahující právě konce roku 2012.

Historie lidstva se vstupem do roku 2013 rozdělila na dvě části

Proto se svět tímto vstupem do roku 2013 doslova energeticky rozdělil. Na to, co bylo předtím, tedy na veškerou minulost, a na to, co bude následovat, tedy na novou přítomnost a budoucnost. Aby výsledkem byl Nový svět, který má po stránce energetické už své pevné světelné kořeny. Svět, který již nebude v ničem navazovat na starou minulost, která vedla lidstvo a Planetu k opakovaným katastrofám.

 

Vše minulé se nechalo tam. Za pomyslnou bariérou starého a nového roku. Jde o jakýsi definitivní přelom. Posledních několik let již probíhalo v rámci nastartované Nové duchovní cesty nahrazování starého novým. A pak jednoho dne přijde den, kdy to staré již bude definitivně opuštěno. Odříznuto od dotujících energií, zcela vyjmuto po stránce energetické z dalšího vývoje.

Neproběhla žádná hmotná celoplanetární katastrofa. Ale z hlediska energetického proběhla podobná situace jako právě při takové katastrofě. Energeticky se zcela změnilo prostředí. Staré skončilo a přichází nové. Zcela nové. Nejen pokračování starého. Ale zcela nový vývoj. Těžko lze takovou skutečnost popsat, abyste plně chápali její význam, její dosah. Ale dá se skutečně říci, že svět začíná od začátku. Přežil sám sebe, dostal novou možnost. Lidstvo ji dostalo.

Díky těm, kteří již pochopili, jak vypadá světelný vzestup a co obnáší. A kteří podle jeho principů na sobě již pracují. A touto svou pílí pomohli lidstvu i Planetě doslova nastartovat nový život. Jaká bude tato nová možnost, jakou bude mít podobu, nikdo přesně do všech dílčích detailů neví. Protože teprve teď se bude nová budoucnost tvořit.

Konečně se otevřel pohled na další úsek historie lidstva

Žádná pevně daná budoucnost neexistuje. Každý sám má možnost na podobě budoucnosti pracovat. Záleží ovšem jen na něm, jestli přitom bude využívat impulzů přicházejících od Světelných sfér. Nebo jestli se bude i nadále vymykat novému směru vývoje lidstva a přednost dá cestě ve starém smyslu do další osobní slepé uličky.  

Takto teď vypadá situace. Muselo být uvolněno velké množství energie, které umožnilo přestup na rok 2013. Protože toto nové období bylo doslova uzamčeno, zapečetěno a dlouho, předlouho za ním neexistovalo nic jiného než prázdnota, jak naznačovaly vize proroků.

Nové energie umožnily tento přechod otevřít a uskutečnit. Asistovalo při tom i mnoho speciálních bytostí a sfér, například ty, které hlídají hranice dimenzí a světů, časových zámků, stráží přechody mezi časoprostorovými bránami. I mnoho dalších, se kterými jste se dosud nesetkali, které měly na starosti hlídat tento přechod, předěl mezi rokem 2012 a případným novým začátkem. Tak, aby nemohl být nikterak temnými energiemi napaden. A to v situaci, když už bylo jasné, že lidstvo dokázalo cestu světelného vzestupu nalézt a že se tedy s téměř stoprocentní pravděpodobností tento předěl otevře.

 

Aby nový vývoj za tímto předělem byl již plně v režii světelných energií a to od samého začátku. Aby v tomto přechodu nebyly žádné byť i sebemenší stopy po jakékoli nepřirozenosti, natožpak po magii.

 

Vše proběhlo zcela přirozeně, vše zajistily světelné energie a teď se chvilku nechá čas jen tak plynout, než se nové energie usadí. Než začnou každého z vás dalšími impulzy směrovat dál po jeho světelné vzestupné cestě. Do této chvíle je potřeba, abyste se všichni srovnali, stabilizovali po mnohdy velmi náročném čištění. Fyzickém, i duchovním. Abyste nabyli opět sílu, rovnováhu, stabilitu. A byli připraveni postoupit dál k novým obzorům, které na vás čekají.“


 

 

 

Poznámka (Jiří Novák):

Je skutečně na místě hovořit o rozdělení historie lidstva na dvě části, přičemž zlomovým okamžikem je právě období kolem roku 2012. Naznačovaly to mimo jiné také různé pokusy při zkoušení technologií cestování v čase v USA během 20. století. Například Ivo Wiesner ve své poslední knize Do ráje projdeš peklem, Díl 2: Konec předpeklí ráje, str. 114, uvedl následující informace:

„Al Bielek hovořil o to, že časovým tunelem v Montauku, používaným k cestování do budoucnosti, z nějakého důvodu dlouho nemohli proniknout do období let 2011 – 2013. Třebaže technologie Montauk byla spolehlivá, vytvořený časový tunel se okamžitě po otevření uzavíral, jako kdyby v tomto období na místě Země nic neexistovalo. Mahátmové jim později vysvětlili, že dospěli na okraj Velké prázdnoty… Pokud prošli do období po roce 2013, situace se jevila tak, jako kdyby na Zemi již neexistoval žádný život, třebaže tam existovala dýchatelná atmosféra.“

Další vědci se zabývali problematikou cestování pouze odpoutaného lidského vědomí do budoucnosti. Například Dr. Helen Wambach a Dr. Chet Snow popsali výsledky svých experimentů a jejich vyhodnocení v knize Mass Dreams of the Future. Viz Ivo Wisner, Gambit mahátmů, str. 306:

„Tato kniha obsahuje záznam mnoha tisíců lidí, jejichž vědomí cestovalo v hluboké hypnóze do budoucnosti. Například do období mezi roky 2100 – 2300 vycestovalo vědomí více než 2500 lidí, kteří popisují geotektonické změny na území USA, ke kterým má dojít v období mezi roky 2003 – 2012.“

 

V knize Mass Dreams of the Future, jejíž hodnocení lze nalézt v angličtině na řadě webových stránek, autoři popisují nejrůznější vize z daleké budoucnosti. Většina z nich nepopisuje budoucnost Země v příliš růžových barvách. Rozsáhlé změny kontinentů na povrchu Země. Pozemští lidé žijící na vesmírných stanicích obíhajících Zemi nebo na jiné planetě. Část lidstva žije v kopulích nebo v podzemí. Další část žije primitivním způsobem v rozvalinách velkých měst, atd.

 

Ano, minulý vývoj probíhající podle starých not mohl zřejmě mít jen dvě možná celková vyústění. Buď totální katastrofu Planety, případně celou sérii drastických dílčích katastrof. Anebo únik lidstva před zodpovědností za dosavadní vývoj a před katastrofou do vybájené nehmotné 5. dimenze. Což by ve skutečnosti znamenalo odchod do duchovního depozita mimo vývoj. A konec pozemské civilizace ve hmotě planety Země. Zemi bez lidí, jak to naznačila citace z knihy Ivo Wiesnera.

 

Více o tendencích úniku ze hmoty bylo v článku  47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti .

 

Překonáním hranice 2012 přirozenou cestou bez katastrofy se tak před lidstvem otevírají nové obzory. Tuto situaci tak skutečně můžeme přirovnat k příležitosti nového začátku.


 

Každý bude mít řadu příležitostí pro upevňování nových postojů

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete říci nějaké aktuální informace. Co je pro mě nebo i pro další důležité vědět? Děkuji. (2.1.2013)

 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Jsem moc ráda, že se úspěšně podařil přechod mezi starým a novým rokem. A dnes máte opět nová křídla v podobě nových energií, které vás povznášejí, doslova nesou na svých frekvencích. A můžete se tak rozletět k novým obzorům. Přichází nová naděje a pocit, že většina toho starého zůstala skutečně za vámi, v předchozím roce.

 

Pro každého jednotlivce na cestě světelného vzestupu budou přicházet situace, které budou postupně ověřovat, jak dobře si nové postoje, nové návyky osvojil. Zda v něm přece jen ještě nezůstala nějaká drobná či větší tendence vracet se k tomu starému. A proto je potřeba ještě více upevnit nový postoj. To vše postupně přijde.

 

Ale teď máte čas si oddychnout. Nabrat nových sil, které byly vyčerpány při dlouhotrvajícím úsilí vkládaném do náročné očisty. Kterou energie každému z vás přinesly.

Každému však v trochu odlišné podobě, tak jak každý z vás potřeboval. I ty vnímáš určitou úlevu a také nový pocit těšení se na to, co nového přijde. Ne strach, co ještě přijde. Jako jsi to vnímala ve druhé polovině loňského roku. Ano, je to do určité míry tak. Nový rok vždy přináší nové naděje. Otevřou se nové věci a dostáváte určité nové možnosti. Vše se teprve tvoří a připravuje na práci, kterou bude potřeba udělat v celém roce.

Je důležité pokračovat v práci na zvyšování své vnitřní čistoty

Začátek je proto často velmi optimistický a máte možnost načerpat síly, energii. Odpočinout si po náročných, někdy doslova vypjatých chvílích, které vám konec předchozího roku přinesl. A letos to bylo obzvláště náročné. Postupem roku však přichází znovu potřeba se posunout. Neprožívat pouze povznášející pocity a zážitky. Ale začít na sobě a celkové situaci pořádně pracovat. Proto se začnou vyskytovat situace, které vám takový posun, takové možnosti práce na sobě a na svém okolí umožní. A čím se rok více přibližuje ke svému závěru, je vždy taková práce intenzivnější, aby se využilo všeho, co momentální energetické složení nabízí.

 

Stále je důležité na sobě pracovat. Ale ne vždy to jde snadno. Je potřeba i ve hmotě sám sebe modelovat. A to není vždy snadné. Právě naopak. Pro celkovou bytost jde mnohdy o velmi zatěžující proces. A protože žijete ve hmotě, i náročná „duchovní“ očista, která zrovna nevyžaduje přeměnu vaší hmotné situace, postojů, se velmi často projevuje na fyzické rovině. A když je k tomu ještě nutné zaujmout určitý postoj ve hmotě, vůči různým situacím, bytostem, je jasné, že bytosti to dává pořádně zabrat.

 

A proto si teď pořádně užij se svými nejbližšími odpočinek. Alespoň částečný, protože úplně zahálet nelze. Energie vás teď pročišťují jemněji, tak, aby bytost byla spíše léčená, opečovávaná. Než, aby z ní byly doslova dolovány vrstvy. Potřebujete získat stabilitu, ukotvit se v nových energiích. A pak přijde čas vyplout, pokročit dál. Když jste v klidu a v optimálním vyladění, sami nejlépe víte, že každou další cestu, další posun zvládnete. Protože to nové přijde ve chvíli, kdy na to budete dobře připraveni.“


© Petra Nováková, leden 2013
© Jiří Novák, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 26
  • 19
  • 15
  • 17

Celkový počet hlasů: 240