Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | V tomto životě je nezbytné dotáhnout žádoucí změny do konce

V tomto životě je nezbytné dotáhnout žádoucí změny do konce

Petra Nováková Vloženo 1.9.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 29.8.2012

Temno ve hmotě má stále ještě velkou sílu

PN: Spojené Síly Světla, prosím dejte mi informace ohledně momentální situace. Co teď probíhá? Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.8.2012)

 

Centrální Karma: „Dnes by šlo shrnout události posledního období jako obnažování tíživých a komplikovaných karmických souvislostí, které měly doposud silně nepříznivý vliv na hmotnou situaci dotyčné bytosti. Jejich úspěšné zpracování a vyvázání pak umožňuje hmotnou situaci dotyčného účinně změnit.

 

Každý sám na sobě vnímáte určité těžkosti, ztížené podmínky, jakoby to spíše odpovídalo představě házení klacků pod nohy. Sami však moc dobře vnímáte, že tomu tak není.

 

Temní mají mnohdy ještě velkou sílu. Nikoli však takovou, aby doslova tvořili vaši hmotnou realitu. Zde má vždy vliv více věcí dohromady. Situace se může i působením temných  na určitou dobu více zamotat, ale vše je vedeno Silami Světla tak, aby právě naopak konečně došlo k jejímu rozmotání.

Boření starého nebývá příjemnou záležitostí

Každé takové boření starého však nebývá příjemnou harmonickou záležitostí. Víte to z hmotné situace přestavby příbytků, kterými mnozí z vás procházíte. Nelze do detailů ovlivnit to, jak bude přestavba probíhat. Síly Světla nemohou zajistit, aby bylo vše hladké, bez komplikací.

Nejprve je nutné rozrušit to staré, najít vše, co vadí, co bylo v minulosti zanedbáno a co potřebuje rekonstrukci či úplnou změnu podoby. Stejné je to jak na duchovní rovině, tak i pokud jde o hmotné situace ve vašich životech.

 

Především je nutné plně porozumět stavu, který panoval doposud a pochopit jeho příčiny. A zároveň rozpoznat všechny následky, které přináší. A celý tento komplex začít postupně řešit. Hledat cesty, co s tím udělat, aby se to vše změnilo k lepšímu. Začít postupně řešit jednotlivé komplikace, nejvíce zauzlované situace, které se krok po kroku obnažují.

 

Začít nově tvořit je možné až po zpracování zásadních nedodělků

Začít nově tvořit lze až teprve poté, co se existující situace srovná a vyladí na hmotné i duchovní rovině. Tedy až po zpracování všech zásadních nedodělků, restů a po ujištění, že už nikde nečíhá žádný zapomenutý bubák. A pokud by přece jen číhal, situace se vždy pod vedením Spojených Sil Světla vyhrocují tak, aby i tato opomenutá nedořešená zásadní karmická vazba byla spatřena, nalezena a zpracována.

 

Proto teď můžete pociťovat nelibost nad ztížením hmotných podmínek a situací. Vše však vede postupně k tomu, aby se zbortilo staré a vybudovalo se nové. To však nejde provést mávnutím proutku. Jde o složitý proces, kdy přestavbou neprocházejí „jen“ hmotná nastavení událostí, hmotné podmínky vašich životů, ale, a to nejvíce, prochází přestavbou především vaše bytost.

 

Do hmotné podoby je u každého vypuzováno to, co nejvíce blokuje jeho vývoj

Vše jde společně ruku v ruce, ale to už dávno víte, jen je někdy těžké si to uvědomit. V tomto období je u každého rázně vypuzováno do hmotné podoby to, co nejvíce blokuje jeho vývoj, co je jeho dlouhodobým nezpracovaným problémem a nastal čas to změnit.

 

A protože takový problém vždy vychází z dlouhodobě špatného přístupu bytosti, z dávných opakovaných chyb, je potřeba tyto tendence dostat z bytosti razantnějším řešením nějaké hmotné události. Takové události, která dokáže určitý problém znovu vyvolat, obnažit a doslova donutit bytost konečně tento sporný bod uvnitř sebe pořádně zpracovat. Ne ho uklidit pod koberec, trochu ho uhladit, aby nebyl tolik vidět a být spokojen, že to zase nějakou dobu vydrží.

V tomto životě je nutné dotáhnout všechny žádoucí změny do konce

V těchto životech jste nuceni vše dotahovat do konce. A je toho opravdu mnoho, co jste v minulosti nechali nezpracované a odběhli od toho, či to dokonce vzdali, anebo prostě opět špatně řešili. Proto teď máte mnohdy plné ruce práce. Nelze však jinak. Aby se mohl změnit hmotný svět, je nutné začít u jednotlivců, kteří si potřebují své situace srovnat.

 

Berte to všechno jako dar, který jste dostali i přes to moře chyb ve své minulosti. A děkujte, že situace jsou nastavené tak, aby vás konečně k žádoucí změně dovedly. Vaší jedinou šancí je vše pochopit, změnit a konečně napravit.

Dokud dům nehrozí naprostým pádem, nevnímáte důvod k zásadním opravám, k vynakládání prostředků, úsilí, energie na jeho rekonstrukci. Až teprve ve chvíli, kdy věci přestávají fungovat, se jimi začnete zabývat. Pak však musíte být trpěliví, než se to všechno dá do pořádku a musíte mnohdy napnout všechny své síly a prostředky, aby to vůbec bylo možné.

Své bytosti nemůžete zbourat a postavit znovu

Postavit nové je vždy snazší než postupná obnova a rekonstrukce starého. Své bytosti však nemůžete „zbourat a postavit znovu“. To by znamenalo konec vaší existence. Své bytosti můžete jen postupně opravovat. A to dá velkou dřinu. Není to však nemožné. A hlavně jde o vynaložené úsilí, které se vám vrátí.

 

Važte si více čistoty vlastních bytostí než hmotných užitků, které vám mohou přinášet. Mnohdy jsou to určité zvláštnosti ve vaší výbavě, mimořádné, ale umělé zvláštní schopnosti, dovednosti, které umožňují získat hmotné hodnoty, hmotný vliv. Mnozí z vás je získali v minulosti tak, že je vyměnili za svou vlastní čistotu, za svůj světelný vzestup, za zaprodání se Temnu.

Potřebujete prokázat, že skutečně hodláte změnit přístup k životu

Teď potřebujete dokázat Světlu, Temnu a nejvíc sami sobě, že svůj přístup k životu skutečně chcete změnit. A že to nejsou jen plané řeči jako dříve, ale že u vás už skutečně nemá Temno se svými nečistými praktikami šanci. To však vyžaduje změnu na duchovní i hmotné rovině. Jednoznačný duchovní postoj potvrzený jasným hmotným jednáním, reagováním na situace, které nastávají. Na takové situace, v nichž se Temno hlásí o své nároky. A vy mu buď znovu podlehnete, opět mu dáte šanci vaše rozhodnutí zvrátit, protože se necháte zlákat příležitostí hmotného pohodlí. Nebo naopak zatnete zuby a vše dotáhnete do konce.

 

A to i přesto, že hmotné situace půjdou dočasně jakoby proti vám. Jdou, protože jsou doposud do značné míry poháněny Temnými, kterým jste dlouho dávali souhlas s vychýlenou podobou vašeho života. Až nakonec setrvačnost hmoty dávno vzala na vědomí, že jde o setrvalý stav vaší bytosti, který je již po dlouhou dobu neměnný a bude takto i nadále pokračovat.

Z alkoholika neudělá vyléčeného abstinenta jedno odmítnutí skleničky. Alkoholik musí dlouho dokazovat stále znovu a znovu své rozhodnutí, než ho přijme jako normální, běžný, aktuální a hlavně setrvalý nový stav jak on sám, jeho hmotné a duchovní tělo, tak i jeho okolí. A bytost pak už začne automaticky fungovat podle nových pravidel. Takže nakonec i okolí začne měnit svůj pohled na dotyčného.

Ve svých životech potřebujete potvrdit, že už nepřipustíte návrat starých chyb

Vaše hmotné situace se proto srovnají ve chvíli, kdy bude staré zpracováno a bude jasné, kterým směrem se má vše začít ubírat. Podle vašeho počínání.

 

Až bude jasné, že máte vše natolik zpracováno, že se již to staré nebude mít šanci vrátit. To však nejprve musíte potvrdit právě v situacích, které vás potkávají. Nejprve zcela změnit staré původní návyky a pak ještě tuto změnu v opakované události znovu potvrdit. A to mnohdy vícekrát, ne jenom jednou. Pak už nebude hrozit pro vaši bytost nebezpečí vrátit se zpět a zapomenout na dosud učiněné změny. Pak teprve se vše může začít uklidňovat, stabilizovat a může vzniknout zcela nová hmotná situace, která bude nejen potvrzením úspěšnosti vaší nové cesty, ale také odrazem připravenosti jít dál.“

© Petra Nováková, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 170
  • 21
  • 16
  • 18
  • 17

Celkový počet hlasů: 242