Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 6B. Jak rozlišit světelný a temný duchovní vzestup

6B. Jak rozlišit světelný a temný duchovní vzestup

Jiří Novák Vloženo 15.3.2020
Jiří Novák

Připomenutí původu pravotočivé a levotočivé bioenergie. Protiklad Dobra a Zla není pouhým hodnocením duchovně nevyspělého člověka. Co je a co není světelným vzestupem. Nová duchovní cesta našla skutečné kritérium světelného vzestupu. Vadná domněnka Staré cesty, že vzestup temných bytostí vzhůru je přes určitou hranici uzavřen. Cestu vzestupu našly temné síly mnohem dříve než Světlo. Rozdíl mezi Světlem a Temnem byl dříve rozmazán do neurčitosti. Co je naopak typické pro temný vzestup? Dva důležité principy temné práce. Příklady zásadních zkoušek na temné cestě. Vytvoření možnosti, jak se temných vlivů efektivně zbavit. Naší předností je vnitřní síla světelného vzestupu. Cílem je dosažení stabilního světelného vzestupu.


                                                   

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Připomenutí původu pravotočivé a levotočivé bioenergie

V textu  5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly  jsem vysvětlil, že pravotočivá a levotočivá bioenergie vznikly kdysi dávno ve vyšších světech. Původně šlo o tvořivý a destrukční pól, které předtím tvořily jeden celek, jedinou společnou energii. A v tomto celku se původně vzájemně kontrolovaly a vyvažovaly. Jejich oddělením vznikla dvojice protikladných duchovních sil. Z původní spolupráce a vzájemného vyvažování se stalo nesmiřitelné soupeření. Postupem doby se tento konflikt převedl do podoby, kterou dnes známe jako konflikt Dobro proti Zlu nebo také Světlo proti Temnotě.
 

Protiklad Dobra a Zla není pouhým hodnocením duchovně nevyspělého člověka

V článku  5B. Rozdíly Staré a Nové duchovní cesty  jsem detailně objasnil, v čem považujeme informace Staré duchovní cesty za přežité, pro dnešní dobu již neodpovídající. Jedním z těchto vadných názorů Staré duchovní cesty jsou úvahy některých autorů, že absolutní Dobro a absolutní Zlo vlastně neexistují. Že nejde o objektivně platnou skutečnost. Podle nich takto hodnotí určité jevy pouze člověk, který je v nižší fázi své duchovní cesty. A že správné je povznést se nad toto hodnocení. Že naopak vyspělý člověk na duchovní cestě přijímá cokoliv, ničemu se nepříčí, proti ničemu nebojuje. Přijímá každou bytost bez rozdílu. Nerozlišuje Dobro a Zlo. I škodící temné bytosti bere jako své bratry. Miluje každou bytost bez rozdílu.

Z vysokého duchovního nadhledu, který jsme získali postupem po Nové duchovní cestě to vnímáme úplně jinak. Z karmické očisty, kterou každý člověk na této cestě prochází, jasně vyplynuly naprosto odlišné informace:

Dobro a Zlo jsou dva objektivně existující nesmiřitelné vylučující se protiklady podpořené odlišnými typy nosných energií – pravotočivé a levotočivé bioenergie. Protiklady, které vzájemně soupeří o svůj vliv na svět a na žijící bytosti v něm.  

Je ovšem důležité rozlišit tento typ soupeřícího protikladu s protikladnými doplňky, které naopak existují v jednotě. Více o jednotlivých typech protikladů je v článku  26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?

Jedním z těchto vadných názorů některých směrů Staré duchovní cesty zastávaly zásadu, že to, čemu se říká Dobro a Zlo jsou dva protiklady, které tady vždy byly, a i nadále budou. A pravidelně se střídají a budou střídat o vládu nad světem. Není proto potřeba, aby Světlo vyvíjelo nějakou snahu o boj. Nejen že to je zbytečné, ale navíc takové názory ukazují na nedostatečnou duchovní vyspělost dotyčného člověka.

Z našeho nadhledu na Nové duchovní cestě jsou toto nejen pouhé iluze, ale dokonce jde o nesprávné východisko na vysvětlení situace Světla v tomto světě. Temno se nikdy nesmířilo a ani v budoucnu nesmíří s jakousi vzájemnou rovnováhou se Světlem. Samotným principem Temna je snaha získat vše. Smířlivost Světla vlastně znamená další a další ustupování před temným nátlakem. Znamená ztrátu dalších a dalších pozic. Strana Světla potřebuje vyvíjet aktivní odpor proti Temnu, přestože boj není jejím základním cílem. Boj je nutností, protože bez boje by Temno postupně získalo vše. Výsledkem ustupování temným vlivům by postupně byl čím dál vyšší stupeň ovládnutí všeho a všech temnými levotočivými bioenergiemi. Není náhodou, že ve 20. století se svět ocitl v situaci, kdy ke kompletnímu ovládnutí všeho a všech temnými vlivy chyběl jen krůček. Až do této pozice dovedla svět Stará duchovní cesta. Chce-li strana Světla vůbec přežít, potřebuje se nutně začít bránit. Potřebuje bojovat proti temnému útlaku. A to nejen jako celek. Odpor proti temnému ovládání potřebuje vyvinout i každý jednotlivý člověk.

Proč je názor o objektivní existenci Dobra a Zla a nutnosti aktivního odporu vůči temným vlivům tak ojedinělý ve srovnání s všeobecně rozšířenými názory učitelů Staré cesty? Protože Stará cesta nedokázala rozlišit pravotočivou a levotočivou bioenergii. Z výše nadhledu na této cestě není možné tento rozdíl nejen pochopit, ale ani rozpoznat. Stará cesta proto neměla žádnou šanci k takovému poznání dospět.
 

Co je a co není světelným vzestupem

Z pohledu Světla je cílem evoluce člověka trvalý světelný vzestup. Ten spočívá v neustálém zvyšování vnitřní harmonie bytosti, v postupném vymýcení ze svého života všech nežádoucích jevů – manipulace, ovládání, zastírání, lží, i přímého násilí na bytostech, Přírodě, Planetě. Vzestup ve Světle pak lze jednoznačně charakterizovat nárůstem frekvence vnitřní světelné pravotočivé bioenergie, na kterou je člověk naladěn. O světelném vzestupu i o tom, jak je možné hodnotit duchovní situaci člověka bylo více v textu  5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka.

Ještě jednou se teď vraťme k detailnímu popisu toho, co vlastně světelný vzestup znamená. Jaké chování je pro člověka na světelném vzestupu typické. Dosáhnout světelného vzestupu znamená procházet den za dnem vnitřní očistou. Zbavovat se zlozvyků a nesprávných návyků. Přestat manipulovat s bioenergiemi i druhými bytostmi, s Planetou, Přírodou, jinými formami života. Přestat je ovládat, ubližovat jim. Přestat lhát, zanechat zastírání nebo deformování pravdy nekamuflovat. Nepřisvojovat si, co mi nepatří. Ať už jsou to hmotné předměty, práva vlastnictví, nebo také bioenergie v prostředí kolem nás a v druhých bytostech. Přestat vnucovat své myšlenky silou, jakýmikoliv formami přímého nebo nepřímého nátlaku. Například nátlakem energetickým, ekonomickým nebo třeba i sexuálním.

Za světelný vzestup nelze považovat nárůst magických schopností a pozic, propůjčovaných privilegií, vytváření žebříčků umělé moci, postupování po takovém žebříčku nahoru. To jsou naopak záležitosti typické pro temnou cestu a temný vzestup. A Stará duchovní cesta? Dlouhé tisíce let tápala v hledání, jak dovést člověka a lidstvo k udržitelné světelné evoluci. Jedním z důvodů bylo to, že nedokázala nalézt správné kritérium, jak hodnotit duchovní pokročilost člověka. Za hodnocení duchovní vyspělosti člověka považovala právě magické schopnosti, propůjčené další zvláštní schopnosti a mimořádné duchovní vnímání, privilegia vyplývající z určitého postavení apod. A takto nás dlouhé tisíce let vedla spíše k Temnu než ke skutečnému světelnému vzestupu. Více o novém přístupu k pokročilosti bude v samostatném textu  6C. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka.
 

Nová duchovní cesta našla skutečné kritérium světelného vzestupu

Až po otevření a nastartování Nové duchovní cesty v roce 1999 jsme začali na základě přicházejících impulsů používat nový termín „světelný vzestup“, který odráží nárůst vnitřní čistoty člověka. Vystihuje tak nárůst frekvence světelných bioenergií, na které je nitro člověka naladěno.

V textu  5D. Frekvence bioenergie, úroveň pravdy a vnitřní čistota člověka  jsem dále vysvětlil, že pokud je člověk na světelném vzestupu, pak se postupně zvyšuje úroveň pravdy, kterou přijímá. Člověk přece usiluje o nastoupení světelné cesty právě proto, aby postupně získával přístup ke stále vyšším a vyšším hladinám pravdy. Neboli aby se jeho vnitřní čistota krok za krokem neustále zvyšovala. Dosažení světelného vzestupu by tedy mělo být cílem každého, kdo se rozhodl vstoupit na duchovní cestu.
 

Vadná domněnka Staré cesty, že vzestup temných bytostí vzhůru je uzavřen

Strana Světla se ještě ve 20. století domnívala, a dodnes tento trend pokračuje, že postup temných vzhůru je přes určitou hranici uzavřen. Jaká bláhovost. Stačí se přece podívat kolem sebe. A člověk pak vnímá, jaká síla má v tomto hmotném světě zatím ještě navrch.

Je samozřejmé, že temné bytosti nemohly stoupat po žebříčku frekvencí a pozic světelných systémů. V tom byly takové informace pravdivé. Temné síly však měly svůj vlastní typ bioenergie, bioenergii levotočivou. A v měřítkách frekvence této levotočivé bioenergie nalezly i svůj vlastní vzestup, tentokrát temný. Ten probíhal na bázi zvyšování frekvence temné levotočivé bioenergie.
 

Cestu vzestupu našly temné síly mnohem dříve než Světlo

Po nastoupení cesty neomezeného světelného duchovního vzestupu jsme zjistili, že jako první našly cestu stabilního trvalého vzestupu Síly Temna, a nikoliv Síly Světla. Temná strana už v minulých staletích a tisíciletích věděla, co urychluje temný vzestup zrozené bytosti. Na temné straně tedy již celé věky funguje temný duchovní vzestup. Proto Síly Temna dokázaly frekvenčně překonat a přeskočit každou světelnou sféru či instituci. Proto dokázaly svými temnými vlivy nepozorovaně proniknout do každého mocenského seskupení Sil Světla. A dokázaly tato světelná seskupení zevnitř skrytě ovládat, řídit a rozkládat. Aby je v určité chvíli zcela podřídily svému temnému bratrstvu.

Všechny úrovně vedoucích světelných duchovních institucí byly takto skrytě ovládnuté. To jsme však poznali až tady ve hmotě, a až když jsme prorazili bariéru našeho Vesmíru a frekvenčně jsme se dostali nad temné systémy ovládající tento svět.

Proto se za dlouhou historii stávalo, že původní světelné bytosti byly čím dál více ovládány, až se jednoho dne vnitřně překlopily do temné podoby a začaly podporovat temnou evoluci. Aniž by cokoliv takového tušily. I dnes řada duchovních pracovníků zde ve hmotě tvrdí, jak budují světelnou cestu. Ve skutečnosti však jdou opačným směrem.

Proto po celé tisíce let nevěděly vedoucí bytosti světelného vývoje zde na Zemi, co se vlastně děje. Zjevné náznaky je upozorňovaly, že s celkovým vývojem není něco v pořádku. Nedokázaly však rozpoznat skutečné příčiny. Netušily, jaký skrytý evoluční vývoj na straně Temna probíhá. Neměly ponětí, že každá světelná instituce je přímo zevnitř skrytě ovládána a rozkládána temnými energiemi. Strana Světla vymýšlela nové nástroje, metody a strategie, vysílala dolů do hmoty další pověřené bytosti. Ale pořád to bylo v duchu starých duchovních principů a nepřinášelo to pro Světlo žádoucí výsledky. Cesta skutečného stabilního světelného vzestupu byla nalezena a nastartována až v roce 1999 po otevření Nové duchovní cesty.
 

Rozdíl mezi Světlem a Temnem byl dříve rozmazán do neurčitosti

Do té doby, než jsme zveřejnili všechny skutečnosti týkající se pravotočivých a levotočivých bioenergií, byl rozdíl mezi Světlem a Temnem rozmazán do neurčitosti. Vedlo to k tomu, že za duchovně nejvyspělejší byli automaticky okolím považováni ti, co mají v tomto světě duchovni vnímání, co nepochybují o existenci duchovního pozadí světa, co se účastní diskusí o duchovních tématech, co mluví o lásce, Světlu. To však se skutečným světelným vzestupem nemuselo mít nic společného.

Jak jsme vůbec poprvé přišli na to, že světelná seskupení lidských mistrů jsou infikována temnými bytostmi? Když jsme tenkrát v roce 1999 na jednom ze seminářů prohlíželi obrázky mistrů Duchovní planetární hierarchie, zřejmě pořízené nějakou magickou technikou, jasně jsme z výše svého tehdejšího duchovního nadhledu vnímali, že jsou mezi nimi zcela temné bytosti.

Skutečnosti, že světelná seskupení lidských mistrů jsou infikována temnými bytostmi, později potvrdila karmická očista řady bytostí, které našly cestu ke stabilnímu světelnému vzestupu. Informace z této očisty potvrzovaly existenci temných bytostí uvnitř vedoucích struktur strany Světla. Znovu se tak potvrzuje zásadní skutečnost: Pokud chcete správně pochopit fungování určitého systému, potřebujete se na něj podívat shora, z duchovního nadhledu podloženého vyšší frekvencí bioenergie, než je ta, která odpovídá tomuto systému. Pohled zevnitř samotné instituce totiž odhalit temné vlivy nedokázal. Obdoby této situace můžeme vidět i ve hmotě, kdy podvody, korupci v určité firmě dokážou odhalit až teprve nezávislé audity prováděné lidmi a institucemi zvenčí.

Až pohled na svět z větší výše nadhledu umožnil rozpoznáním pravotočivých a levotočivých bioenergií odlišit, kdo je kdo v tomto světě. Byla tím jasně zviditelněna přímo hrozivá realita. Ukázalo se, že mnozí z veřejně působících duchovních učitelů, léčitelů, mágů, ovládají více nebo méně další jednotlivce a energeticky na nich parazitují – viz například texty  Jak fungují systémy Reiki a Šambala?,  Hromadné skupinové meditace na podporu Planety
 

Co je naopak typické pro temný vzestup?

Temný vzestup probíhal na bázi zvyšování frekvence temné levotočivé bioenergie. Jaké činnosti jej podporovaly? Šlo o pravé opaky typicky světelných činností. Čím dál více lhát, kamuflovat, zastírat, podvádět. Čím dál více vědomě ovládat energie ve svůj osobní prospěch, nebo ve prospěch jiných bytostí, institucí, sfér, světů. Stále více ubližovat druhým bytostem, Přírodě, Planetě. Cokoliv z toho zvyšovalo frekvenci temné bioenergie, na kterou bylo nitro toho člověka naladěno.

Cestu k překonávání duchovních prahů, k jakési formě temného osvícení, pak vyvolávaly tvrdé drastické akce – hromadné masakry, obrovské podvody, zrady vůči světelným institucím, vůči svému vlastnímu poslání na straně Světla, „prodej“ světelných pravomocí či privilegií za slib vyšší a dokonalejší moci na temné straně.

Právě temná evoluce vždy směřovala k vytváření stupňovitých žebříčků umělé moci. Ve kterých bytosti na vyšších stupních ovládají bytosti stojící níže. Tyto žebříčky byly vytvářeny a udržovány na základě privilegií, hodností, magické síly. Naopak vše přirozené a relativně čisté bylo na temné cestě rozkládáno, zneužíváno. Konečným cílem bylo jakýkoliv světelný řád zničit a kompletně jej nahradit temným řádem.
 

Dva důležité principy temné práce

Jak dokázala temná strana vesmírné síly zajistit, aby drtivá většina toho, co dnešní lidé dělají na podporu své duchovní cesty, jim ve skutečnosti bránila vzestupu ve Světle, a naopak podporovala pád do Temna? A to jak u lidí s čistě materialistickým světovým názorem, tak také u těch duchovně probuzených? Jsou dvě důležité okolnosti, dva principy temné práce, které dokázaly zajistit stav, jaký je na Planetě dnes.

  • Zaprvé je to záměrné zakrývání nebo manipulace s informacemi o minulosti, o duchovním pozadí světa, ale také o vlivu určitých technologií na lidské zdraví, o skutečném vlivu některých duchovně zaměřených činností a technik na život člověka a na jeho světelný vzestup.

  • Druhým principem je množení temných levotočivých bioenergií a jejich pronikání do všech míst, do všech principů, metod, technik, i prakticky do všech bytostí v tomto Vesmíru.

Co je pak důsledkem? Většina lidí dělá činnosti a používá metody, techniky, rituály, které jsou sice veřejně doporučovány, prokazatelně však brání vzestupu ve Světle. To automaticky znamená, že tyto pomůcky naopak pomáhají na temné cestě. A nejde jen o škodlivé kouření, alkohol, drogy, mikrovlnné trouby, zubní pasty s fluorem, geneticky modifikované plodiny atd. Jde i o mnohé vědecké činnosti a výzkumy – genetické zásahy do organismů, klonování, vývoj ničivých zbraní. Ale především jde o mnohé techniky, metody a principy vlastní duchovní práce na sobě. Jde i současné módní trendy – široce rozšířené tetování, nošení nejrůznějších náramků či přívěšků s magickým podtextem. Konzumování magicky posílených a „vylepšených“ potravin.

Do všech lidí, kteří některé z těchto činností sami provádějí, nebo je naopak nechají na sebe působit, se pak snáze dostanou temné energie a jednoduše pak skrze takové jedince působí temné systémy a rozšiřují svůj temný vliv na tento svět.
 

Příklady zásadních zkoušek na temné cestě

Příklad 1: Závažnou zkouškou temných adeptů, jejíž splnění jim umožní překonat určitý duchovní práh, bývá například cílená vražda, třeba i blízkého člověka. Na jedné z veřejných přednášek se ke mně dostala informace z jedné rodiny, že prubířskou zkouškou satanisty usilujícího o vyšší pozice bylo připravit o život svoji vlastní matku.

Příklad 2: Druhý příklad je ještě mnohem drastičtější. Co bylo skutečnou příčinou ohromujícího vzestupu buddhismu za indického krále Ašóky? Připomínám informace z historie: 200 let po Buddhovi přichází první královský příznivec buddhismu – indický král Ašóka. Vládl v době 272 – 232 př. n. l. Nejprve jako tvrdý válečník a dobyvatel sjednotil a ovládl do své velké říše prakticky celé území indického subkontinentu. Počínal si přitom se svou obvyklou krutostí. Obzvláště krvavá je poslední bitva u řeky Daya. Podle dobových zpráv sám Ašóka přiznává, že statisíce lidí byly pobity a mnohokrát více jich zahynulo později, zřejmě na mor. Přestal pak bojovat, zřekl se dalšího násilí a silou svého přesvědčení začal šířit buddhismus. Jenže v té době už byl téměř jednoznačně temný. Od otevřeného násilí přešel k dokonalejší a „ryzejší“ formě skryté temné manipulace a ovládání. Dokázal takto využít buddhismus jako mocenskou zbraň. Postavil tisíce pomníků Buddhovi a mnoho buddhistických klášterů. Ze svého duchovního nadhledu jsme vnímali, že všechny tyto stavby dodnes vyzařují temné energie velmi vysoké frekvence přesahující náš Vesmír. Proto to nemohl rozpoznat nikdo z těch, kteří praktikují metody Staré duchovní cesty. Více o jeho životě a temném vzestupu je v naší knize  Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu.
 

Vytvoření možnosti, jak se temných vlivů zbavit

Až Nová duchovní cesta našla konečně možnost, jak účinně, efektivně a s trvalými výsledky bojovat proti Temnu. Jak zajistit, aby temné systémy nebyly pouze dočasně odsunuty kamsi do pozadí, ale aby byly i se svými kořeny, všemi energetickými zdroji, pobočkami a prvotními buňkami s konečnou platností zbaveny své temné síly, zlikvidovány. My lidé druhého typu jsme zde na Zemi proto, abychom této možnosti naplno využili. (Dnešní lidstvo se zřetelně odlišuje od lidských bytostí dávných civilizací. O dvojím lidstvu v minulosti Země byl text  4B. Dva typy lidských bytostí v historii Země.)

Zlo a temné levotočivé bioenergie potřebujeme z této Planety vymýtit, pokud vůbec chceme jako lidstvo přežít. K tomu ovšem nejprve potřebujeme Temnou stranu plně poznat, uvědomit si její možnosti i její celkovou sílu, rozpoznat metody temné práce. Na místě není podceňování a bagatelizování souboje s Temnem.
 

Naší předností je vnitřní síla světelného vzestupu

Každý člověk, který se stane součástí vzestupné světelné cesty, získá sílu světelného vzestupu. V čem tato naše energetická přednost spočívá? Pokud ji máme, umožní nám čelit nenadálým situacím. Umožní nám překonávat další a další bariéry, které se na duchovní cestě před námi postupně objevují. Umožní nám překonat, odrazit temné energetické útoky.

Jednoduše se soustředíme na zvyšování své vnitřní harmonie podporou činností, které posilují Světlo v nás (cvičení Pěti Tibeťanů, energeticky čistá strava, očista nitra od temných vlivů – požádám Přírodu a Planetu o energetickou podporu). Naše vnitřní frekvence začnou stoupat. Po nějaké době se svojí světelnou frekvencí dostaneme nad frekvence útočící temné energie. Od toho momentu získáváme nad působícími temnými energiemi převahu. Dokážeme je odrazit, zneutralizovat. Právě toto je naše obrovská výhoda proti temným systémům.

Už správně chápeme, že cílem duchovní cesty není jednorázově dosáhnout krátkodobého světelného vzestupu v určitém období života, abych došel až do pozice, která byla označována jako osvícení. Poté se odebrat do duchovních sfér do dokonalého světa a tam už natrvalo zůstat. Dokonce se stát vzorem pro ostatní, kteří to ještě nedokázali. A pak čas od času podle své volby sestoupit se speciálním duchovním úkolem do hmoty, abych z úrovně své pomyslné dokonalosti učil druhé. Tudy v dnešní době cesta k trvale udržitelné světelné evoluci lidstva nevede.

 

Cílem je dosažení stabilního světelného vzestupu

Z nadhledu na NDC vnímáme, že vše je jinak. Naším cílem je dosažení trvalého světelného vzestupu. Neexistuje žádná konečná pozice, do které máme dojít a už máme hotovo. Světelný vzestup je charakterizován trvalým růstem frekvence světelné bioenergie, na kterou je naše nitro naladěno. Z jednoduchého univerzálního přírodního zákona víme, že ke každé hodnotě frekvence existuje frekvence vyšší. Světelný vzestup proto nemá žádný konečný bod. Světelný vzestup představuje cestu, která pokračuje dál a dál. Stále výše k vyšším frekvencím a tím i k hladinám přesnější Pravdy. A navíc, dnes už víme, že skutečná evoluce probíhá pouze ve hmotné rovině. Odchodem ze hmoty se další evoluce dočasně zastavuje. Domněnky o vyšší formě evoluce po dosažení osvícení a trvalém opuštění hmoty jsou mylné.

Stabilního světelného vzestupu dosáhnu tím, že má vnitřní čistota měřená frekvencí bioenergie, na kterou jsem naladěn, se bude neustále zvyšovat. Jak to mohu zajistit? Tím, že budu denně vědomě pracovat na očistě a harmonizaci své psychiky, svého hmotného i duchovního těla. Budu si hlídat, co jím a piju, v jakém prostředí se pohybuji. Denně budu optimalizovat fungování svých čaker cvičením Pěti Tibeťanů. V každém okamžiku si budu hlídat etickou čistotu svých myšlenek, slov a činů. Budu usilovat o vyvážený denní režim. Přidám pozitivní myšlení, pravidelný pohyb a sport, pobyt v Přírodě, vyhýbání se škodlivým stahujícím záležitostem a bytostem. V každém dílčím rozhodování a jednání budu hledat střed mezi vychýlenými extrémy. Budu si všímat přicházejících náznaků a včas na ně reagovat. Udělám vše pro to, abych stabilně procházel soustavnou karmickou očistou z minulosti. To vše budu dělat jako součást každodenní hygieny a péče o svoji bytost. Stejně jako si denně čistíme zuby, myjeme se, pečujeme o své vlasy a o svůj zevnějšek.
 


Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek  6B. Jak rozlišit světelný a temný duchovní vzestup  je šestým z nich.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, březen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 82
  • 6
  • 9
  • 8
  • 8

Celkový počet hlasů: 113