Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 77C. Osobní příběh - partnerské vztahy

77C. Osobní příběh - partnerské vztahy

Ján Pecsök Vloženo 17.12.2015
Ján Pecsök

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Nevyladený protiklad vnútorného muža a ženy. Rozviazanie kľúčových partnerských väzieb z minulosti. Zhoršenie cukrovky ako ďalší impuls k práci na sebe. Vychýlené postoje z vitariánských kníh. Nedoriešené duchovné príčiny cukrovky. Vnímanie duchovne neuceleného srdca. Súvislosť cukrovky a problémov s partnerskými vzťahmi. Masáže spojené s duchovní léčbou jako nadstavba ke karmické očistě. Obecná rizika všech druhů masáží. Choroba ako pripomienka karmickej úlohy. Nedostatok sebalásky, pocity viny, tendencie sebapoškodzovania. Prejavovať náklonnosť čistým spôsobom, bez akéhokoľvek násilia. Vnímať sám seba ako plnohodnotnú bytosť. Kľúč z minulosti od zablokovaných mužských energií. Hľadanie čistej mužskej sily miesto jej zneužívania.

Část textu ve slovenštině nebyla pravopisně opravována.

Dodatek: Glukóza, glykemický index, glykemické zatížení, inzulínový index. Některé z potravin, bylin, vitamínů a minerálů doporučovaných dnes obecně při poruchách metabolismu sacharidů. 

Tento text je pokračováním článku 77A. Osobní příběh - hledání životní cesty, výzva v podobě cukrovky, popisujícího životní cestu Jana, kterou se dopracoval až k dosažení světelného vzestupu a výzvu, kterou se mu přitom stala diagnóza cukrovky 1. typu. A 77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství, věnovaného půstům, které ve svém životě zkoušel a bretariánství, u něhož zpočátku cítil spíše pocity obdivu. Aby později zakoušel mimořádně silnou karmickou očistu z kontaktu s tímto směrem. V tomto třetím díle je pojednána návaznost na partnerské vztahy. Čtvrtý díl bude zaměřen na souvislosti s různými metodami a umělými nástroji osobního rozvoje. 


Zásadnou témou od počiatku NDC bola pre mňa, tak ako pre mnohých ďalších, téma partnerských vzťahov. Od začiatku som vnímal v tejto oblasti u seba prepad. Pocit, že táto téma je pre mňa mimoriadne náročná, nerozvinutá. Akoby som potreboval svoj cit pre partnerstvo budovať úplne od začiatku.
 

Nevyladený protiklad vnútorného muža a ženy


V určitej fázy očisty pre mňa bolo zásadnou informáciou zistenie príliš nevyladeného protikladu vnútorného muža a vnútornej ženy na stranu ženy v pomere až 80:20. Na duchovnej ceste by sa človek mal snažiť vyladiť do vyváženého stredu medzi mnohými protikladmi, ako napríklad aktivita-pasivita, nadriadenosť-podriadenosť. Správne vymedzenie hraníc ja-ty, ja-okolie a taktiež i vyladenie postojov vnútornej ženy a vnútorného muža. Veľký nedostatok na strane vnútorného muža u mňa naznačoval určitú nedôraznosť, nerozvinutú mužskú silu a sexuálnu energiu, nedostatok sily meniť vonkajší svet. Teda nedostatok vlastností typických pre mužský princíp tvorenia.
 

Rozviazanie kľúčových partnerských väzieb z minulosti

Vnímam, že cestou k náprave bola nielen vedomá práca na týchto vlastnostiach, ale hlavne rozviazanie kľúčových partnerských väzieb z minulosti. A tak som na ceste duchovného vzostupu stretával postupne bytosti, s ktorými som potreboval vyriešiť, vyčistiť vzájomné väzby, poučiť sa a pochopiť svoje konkrétne chybné postoje v oblasti partnerstva. Vyladiť postoje nadradenosti a podriadenosti k druhému pohlaviu.

Každé ďalšia skúsenosť v tomto smere bola veľkým a viditeľným posunom. Mám pocit, že každou vyriešenou väzbou z minulosti som sa stal viac otvorenejší, sebavedomejší, vnútorne i navonok silnejší.  Vnímam, že k určitému vyvrcholeniu tohto procesu došlo na konci minulého roku 2014, keď mi prišla príležitosť v podobe skúšky rozviazať ďalšiu dôležitú karmickú väzbu z minulosti. Viac o tom uvádzam v nasledovnej duchovnej komunikácií. Vnímam to, ako uzavretie určitého zásadného úseku svojho čistenia. Spolu s ďalšou prácou na sebe mi to prinieslo väčší pocit istoty, sebavedomia, sily navonok sa vyjadrovať a tvoriť v súlade so svojimi vnútornými zámermi.

 

Zhoršenie cukrovky ako ďalší impulz k práci na sebe

Medzitým sa ukázalo, že moje problémy s cukrovkou nie sú doriešené hmotne ani duchovne. Na hmotnej úrovni som začal viac poľavovať v udržovaní si dobrého stravovania. Jednak som sa odklonil od surovej stravy, začal som si dovoľovať čim ďalej tým viac varených jedál. Navyše som stravu nemal dostatočne pestrú a zásadne som podcenil množstvo bielkovín, ktoré by som v strave mal mať. Situácia sa tak vyhrotila, že v lete 2013 mi cukrovka znovu prepukla a ja som si musel znovu po štyroch rokoch začať pichať inzulín. Zároveň som potreboval znovu zrovnať a vylepšiť svoje stravovanie. Zvýšiť znovu podiel surovej stravy, zvýšiť podiel bielkovín a celkovo zlepšiť pestrosť stravy. K stabilizácií mi výrazne pomohli i doplnky stravy s mimoriadne čistými energiami. Podarilo sa mi takto podstatne znížiť dávky inzulínu. Nepodarilo sa mi však zatiaľ závislosti na inzulínu celkom zbaviť.
 

Vychýlené postoje z vitariánských kníh

Toto obdobie bolo pre mňa mimoriadne náročné, psychicky i fyzicky. Keď som zápasil s veľkým pocitom zlyhania. S pocitom, že som mal svoje zdravie vo svojich rukách a svojou nedôslednosťou a nedisciplinovanosťou som dobrý výsledok, ktorý som dosiahol, zahodil. V tomto obdobiu mi veľmi pomohla podpora rodičov, ktorý ma psychicky podržali, podporili a povzbudili. Za tom som im mimoriadne vďačný. A taktiež som veľmi vďačný i ľuďom na NDC, ktorý mi tiež pomohli svojou podporou,  impulzami a radami aké zmeny potrebujem urobiť. V tomto si veľmi cením pomoc Marií Mejdrovej, ktorá si dala tú prácu a pomohla mi napraviť zásadne vychýlené postoje v oblasti stravovania. Rozrušiť niektoré bloky v tejto oblasti, ktoré som pochytil pri dlhodobom kontakte s vitariánmi.

Problémom totiž sú i mnohé vitariánske knižky, ktoré obsahujú pasáže s nízkou úrovňou pravdivosti, niektoré zásadné chybné tézy a predpoklady. Je ľahké sa nechať ovplyvniť a zmiasť informáciami v týchto knižkách, keď človek vidí, že časť informácií je jednoznačne pravdivá a funguje. Navyše, niektoré nepravdivé informácie je zložité si sám overiť a na zdraví sa prejavia až s časovým odstupom. Okrem toho prípadne začnú po čase nenápadne pôsobiť temné vplyvy a systémy v duchovnom pozadí za týmito knihami, ktoré človeku začnú brať energiu a vychyľovať ho smerom k temnej duchovnej ceste. Znovu som tak potreboval prehodnocovať informácie a postoje, ktoré mi v minulosti pomohli. Stali sa však záťažou v ďalšom vzostupe.
 

Nedoriešené duchovné príčiny cukrovky

Vnímam teraz, že návrat k pichaniu inzulínu bol spôsobený tiež tým, že duchovné príčiny nemoci neboli úplne prečistené. Že som potreboval ďalšie impulzy k tomu, aby som riešil zásadné problémy svojho vývoja. Nasmerovať svoju bytosť k chovaniu podľa skutočných svetelných princípov. Neužierať sa, nemučiť sa pocitmi viny. Starať sa o seba a mať sa rád i so svojimi nedokonalosťami.
 

Vnímanie duchovne neuceleného srdca

Pre ilustráciu uvediem i vnímanie z tej doby, ktoré s partnerstvom súvisí. I keď predtým, som nemal žiadne obrazové vnímania, jeden večer som mal pocit, že by som to mohol skúsiť. Požiadal som Prírodu o to, aby mi ukázala duchovne moje srdce. Tam som mal pocit, že vidím úzky biely stĺpec, s tým, že z neho vyletujú biely vtáci. Potom som skúšal niektoré ďalšie orgány. Ďalej po cvičení 5T som požiadal Prírodu o vnímanie. Cítil som, že postava Prírody ku mne prišla a dala mi červený drahokam na zlatej retiazke. Následne som o tom komunikoval:

Duchovná komunikácia  23.11.2013:

Ján Pecsők: Přírodo, vnímal jsem, že jsi mi podala červený drahokam, na řetízku, bylo tohle vnímání pravdivé? Pokud ano, o co se jednalo?

Příroda: „Podobně jako si četl v Magdině článku (Z16. Návštěva Osvětimanských skal po roce), i ty máš své srdce neucelené. Vnímal jsi u svého srdce bílý pás, z kterého vyletovali bílí ptáci (holubice). Je to proto, že ti tam kousek srdce chybí. Máš tam díru, kterou je potřebné neustále čistit. Bílý pás a holubice jsou čisté energie, které tě neustále čistí a tohle místo hojí. Ty však potřebuješ toto místo definitivně zacelit. Teď jsi byl připraven kousek svého srdce přijmout a dát na své místo. Mělo by se uvolnit napětí, které jsi tam v posledním období intenzivněji cítil. Uleví se ti a také se tvá bytost stane připravenější pro navázání partnerského vztahu. Je třeba ještě mnoha dalších kroků, ale tohle je jeden z těch zásadních. Používej, zkoušej své vnímání, více duchovně komunikuj. Je to důležité nejen pro tvůj vývoj. Pokračuj, pracuj na sobě. Spojené Síly Světla tě vedou a všechno jde tak, jak má.“

JP: Děkuji, Přírodo.

Vnímám, že kousek srdce zapadá na své místo a hojí se zlatavými energiemi. Cítím, jak se mi do tohoto místa na hrudi vlévají energie.

Cítil som, že po tomto vnímaní sa mi výrazne uľavilo. A poľavil i určitý až úzkostný pocit až hlad po partnerstve, ktorý som v minulom období prežíval a čiastočne vychádzal i z poškodeného duchovného srdca.


Súvislost' cukrovky a problémov s partnerskými vzt'ahmi

Prvý krát ma napadla súvislosť duchovných príčin cukrovky a problémov s partnerskými vzťahmi začiatkom tohto roku 2015. Prijal som vtedy nasledujúcu pre mňa zásadnú komunikáciu s overenou vysokou mierou pravdivosti.

Duchovná komunikácia  4.2.2015:

Ján Pecsők: Osobná Karma, mám pocit, že jedny z najzásadnejších problémov, ktoré riešim sú partnerské vzťahy a problémy s cukrovkou. Je možné, že tieto problémy sú spolu prepojené? V literatúre týkajúcej sa osobného rozvoja a samoliečby sa niekde píše, že oslabenie slinivky súvisí duchovne s nedostatkom sebalásky. A to zase súvisí i so vzťahmi. V poslednom období som bol nútený spracovať mnohé postoje a situácie týkajúce sa partnerských vzťahov a mám pocit, že to má určitý pozitívny vplyv i na cukrovku. Je tomu skutočne tak, alebo sa jedná len o zvýšenie pohybovej aktivity a zvýšených dávok mimoriadne čistých doplnkov stravy? Ďakujem za odpoveď.

Osobná Karma: „Doporučujem túto otázku položiť Prírode, prípadne ešte obecne Spojeným Silám Svetla, či má pre teba niekto lepšiu odpoveď.“

JP: Spojené Sily Svetlá, máte prosím niekto pre mňa odpovede na predchádzajúci dotaz?

Sféra zodpovedná za zdravie: „Možno sa divíš, že ti odpovedám práve ja, ale chcem sa vyjadriť k tomuto dotazu, pretože mám v sebe uložené informácie i o duchovných príčinách nemocí a tak ti môžem lepšie k príčinám tvojej nemoci niečo povedať.

Dôležité je, že na sebe hmotne pracuješ a že postupne zlepšuješ výživu, zvyšuješ pohyb. To je hmotný základ zlepšovania tvojho stavu a problému s cukrovkou. To je naďalej potrebné vylepšovať a vnímať ďalšie hmotné impulzy k zlepšovaniu stravy a životosprávy. Napríklad používanie čistých Chia semienok, chilli korení, škorice na podporu pri diabete. Dôležité je naďalej brať do úvahy množstvo sacharidov v jednotlivých potravinách i to ako rýchlo sa uvoľňujú do krvi, teda hodnoty glykemického indexu a tak ďalej. Pravidelne kontrolovať hladiny cukru a byť v tomto dôsledný. Dbať na dostatok vlákniny a na pravidelné jedlo aspoň 5x denne.

Cukrovka bola v prvom rade silný hmotný náznak pre teba, aby si niečo so svojim životom urobil. Aby si zlepšil svoje stravovanie. Aby si zlepšil svoj pohyb. Aby ťa niečo donútilo skutočne zmeniť svoj život, nasmerovať ho na cestu čistého svetelného vzostupu. Ty si tento náznak poslúchol a urobil si výrazné zmeny vo svojom stravovaní, vo svojom živote, ktoré nakoniec viedli k nájdeniu a nastúpeniu na NDC. To je to viac viditeľné viac hmotné hľadisko tvojho problému.

Od začiatku však to bolo spojené skutočne i s nedostatkom sebalásky, možno viac pocitu viny, pocitu nízkej sebaúcty, nízkeho sebavedomia celkovo a najviac v oblasti partnerských vzťahov. V týchto oblastiach si mal a stále máš nedostatky. Urobil si však veľký krok vpred a mnohé z toho si už spracoval. Každopádne v týchto oblastiach si bol vždy oslabený a tak choroba, ktorá najviac zapadala do tvojho života, ktorú si si svojimi slabými stránkami najviac pritiahol, bola práve cukrovka. Ktorá súvisí s oslabením slinivky.

Z lekárskeho hľadiska sa píše, že cukrovka 1. typu je autoimunitné ochorenie. Čo znamená, že imunitný systém organizmu namiesto s nepriateľom bojuje sám so sebou. Obranný systém tela sa obráti sám proti sebe. Čo to znamená z duchovného hľadiska? Bytosť podlieha tendenciám sebapoškodzovania. Trpí neprimeranými pocitmi viny. Sama sebe je nepriateľom. I tieto tendencie si potreboval postupne spracovávať. A v tomto si sa výrazne posunul. Máš zdravú sebaúctu. Poznáš lepšie sám seba, svoje slabé i silné stránky. Samozrejme, stále je čo zlepšovať a vyvažovať tieto postoje. Spracovávať svoje ego  i antiego. (Poznámka: Pojmy ego a antiego jsou rozebrány v článcích  71A. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? I a 71B. Co je ego, jak se projevuje a jak se s ním vypořádat? II). Urobil si však v tomto smere za posledné mesiace a roky výrazné pokroky. A to zlepšilo možnosti spracovať duchovné príčiny cukrovky.

A aby som sa dostala k súvislosti cukrovky so vzťahmi. Vieš predsa, že i začiatok toho, že si prešiel na surovú stravu a tým si zlepšil výrazne stav svojho zdravia úzko súvisel s tým, že si emocionálne spracoval záťaž zo zážitku z detstva, ktorý sa týkal partnerských vzťahov. (Poznámka: popsán v předchozí části článku - 77A). Vtedy si na to použil metódu Starej duchovnej cesty a tak si to nespracoval do hĺbky a nemohlo sa to do dôkladne karmicky prečistiť. Ale v tej dobe to svoj účel splnilo a ty si urobil veľký krok vpred. Prešiel si na surovú stravu. Veľmi rýchlo, zo dňa na deň. To predsa nebola náhoda, že tieto dva kroky nastali jeden za druhým. Ty si spracoval v sebe, alebo aspoň čiastočne vydal zo seba silný psychický blok, ktorý ti bránil v ďalšom rozlete, bránil ti vo vývoji. A to ti otvorilo cestu k tomu, aby si zlepšil svoje zdravie. Aby si si výrazne hmotne pomohol. I keď plné duchovné spracovanie celej témy a celého vychýleného postoja ešte čakal na svoje rozuzlenie. Sám si vnímal, že to, že si nepicháš inzulín je určitá dočasná situácia. Že príde ešte ďalšie “kolo”, keď budeš musieť spracovať všetko skutočne do hĺbky aj so všetkými karmickými súvislosťami. A spracovať s tým znovu i hmotnú stránku svojho problému. I to nie je náhoda, že sa ti cukrovka spustila znovu vtedy, keď si opäť riešil problémy týkajúce sa partnerstva. Keď si bol v tomto smere veľmi oslabený už i z minulých skúseností a sklamaní.

To všetko má svoj význam - dotlačiť ťa k tomu, aby si znovu a viac dôsledne zapracoval na svojich slabých stránkach. Aby si prekročil svoj tieň a prekonal svoje zásadné životné skúšky. Aby si sa v oblasti partnerských vzťahov vyrovnal s minulosťou a tiež vyrovnal sám so sebou. A to sa tiež skutočne podarilo. Minulý rok si v tomto smere urobil obrovský kus práce, ktorý bol zakončený dôležitou skúškou, v ktorej si tentokrát obstál. Dokázal si čistým spôsobom prejaviť záujem, jasne ho vysloviť a prijať odmietnutie. A so všetkými ďalšími okolnosťami to pre Teba bol typ skúsenosti, ktorej si sa najviac v živote obával. A ty si to ustál. Zistil si, že máš dostatočnú sebaúctu, dostatočnú silu, že sa dokážeš i cez takúto udalosť preniesť. Že ťa to celkovo posilnilo a otvorilo to cestu k tomu, že si dokázal lepšie a dôslednejšie spracovať partnerské väzby z minulosti. Že si dokázal viac o partnerstve hovoriť, viac sa v tomto smere otvoriť a skutočne spracovať a vydať svoju minulosť.

Výrazný krok nastal minulý týždeň na masáži chrbta spojenou s duchovnou liečbou u Ivany Zámečníkovej. (Poznámka: Masáž spojená se zprostředkováním očisty a léčby od Spojených Sil Světla – čištění vedlejších karmických vrstev ukrytých ve hmotném těle.) Keď si sa skutočne otvoril a vnímal si, že sa spracoval silný blok z minulosti. Správne si to vnímal, že to súvisí i s cukrovkou a slinivkou, ktorej sa významne duchovne uľavilo. Odlúpol sa odtial duchovný blok, ktorý bránil v prirodzenej regenerácií. Celkovo sa tak uzavrela ďalšia fáza duchovného čistenia v tejto oblasti.

A skutočne by si mal byť schopný postupne hmotnou starostlivosťou a dôslednosťou tento krát trvalo doliečiť svoje problémy s cukrovkou. A mala by ti v tom pomôcť i zvyšujúca sila otvárajúcej sa schopnosti regenerácie.  Pravdepodobne budeš jedným z prvých, ktorému sa táto schopnosť otvorí a ktorý má predpoklady, aby túto schopnosť prerazil i pre ostatných. To samozrejme za predpokladu, že budeš dôsledne na sebe ďalej pracovať, vnímať impulzy, spracovávať hmotné i duchovné postoje a neuhneš z dobre nastúpenej cesty. Preto sa skús na to dostatočne sústrediť a nenechaj sa vychýliť postojmi ega a zbytočnými chybami. Pracuj naďalej na svojich vychýlených postojoch. Vieš, ktoré to sú. Všetko má svoju postupnosť. A môžeš sa spoľahnúť, že správne sústredená práca na sebe prinesie skutočne uspokojivé a trvalé výsledky.

Ďakujem za tvoje napojenie, za možnosť preniesť dôležité informácie. Pre Teba, ale i pre ostatných. Je dôležité, aby si túto komunikáciu poslal na zhodnotenie a prípadné zverejnenie časti komunikácie i pre ostatných. I keď je to dosť súkromná komunikácia. Tak týmto spôsobom sa to môže všetko lepšie prečistiť a posunúť dopredu. Preto z toho nemusíš mať obavy. Dôležité je, aby sa to všetko pohlo dopredu.“

JP: Ďakujem za informácie. Budem sa čo najviac snažiť vylaďovať svoje hmotné i duchovné postoje tak, aby som čo najviac pokročil vo svojom osobnom vývoji a zároveň čo najviac prispel k celkovému vývoju. Aby som nesklamal v plnení svojich osobných ani svetových úloh. Ďakujem za túto možnosť.


Poznámka k vyššie uvedeným masážam

Niekedy pri týchto masážach vyplynú informácie o (dávnej) minulosti a niektoré z nich som použil i v tomto článku. Pre uvedenie do správneho kontextu je potrebné dodať, že uvoľnenie spomínaného bloku nebolo dané len masážou, ale i tým, a možno hlavne tým, že tu boli mezi klientom a masérom kľúčové karmické vazby z minulosti súvisiace s riešenými témami.

Pokiaľ človeka niečo trápi, potrebuje uvoľniť niečo, čo ho ťaží z minulosti a nasleduje svetelné impulzy, dostane príležitosť to zo seba vydať. Nie je to však automatické, človek potrebuje byť na to pripravený a zároveň nájsť v sebe odvahu túto príležitosť využiť. Takáto masáž, pokiaľ je podporovaná Spojenými Silami Svetla, môže byť jednou z týchto príležitostí.

Je dôležité pre zdravie človeka, aby nečistil len svoje fyzické telo, ale zbavoval sa i svojich toxických emócií a postojov, ktoré môžu byť doslova tyranom bytosti po celé roky. Dlhé obdobia, keď sa s nimi človek tak zžije, že už ich ani nevníma. Až keď začne na sebe pracovať a zvyšovať svoju celkovú harmóniu, tak sa obnažia, stanú sa viditeľnou prekážkou v ďalšom posune.

S ich rozpoznaním a spracovaním nám môže pomôcť niekedy aj človek, ktorého poznáme krátko, ale spojenie s ním z minulosti, prípadne nejaké jeho skúsenosti či vlastnosti spôsobia, že vo vhodnej situácií nás dokáže vypočuť a povedať práve to, čo potrebujeme počuť. Môže to byť tiež jedna z jeho karmických úloh, že nám pomôže spracovať určitý blok a posunúť sa ďalej.

A naopak, my môžeme takto pomôcť niekomu inému. Možno len tým, že ho vypočujeme, bez snahy jeho problémy hneď riešiť, komentovať, vynášať súdy.
Inokedy nám pomôže nejaká kniha, článok, pesnička, obrázok, film, divadlo a pod. Alebo impulz, náznak akéhokoľvek iného druhu.

Vnímam, že prácou na sebe a otvorenie sa príležitostiam, karmickej očiste, svetelným energiám a spolupráci s druhými sa mi podarilo spracovať mnohé nepríjemné zážitky tak, že mám pocit, že ma už neovplyvňujú a nezdržujú v ďalšej ceste. Samozrejme, proces očisty a práce na sebe je neustály a tak sa stále môžu objavovať nové roviny, vrstvy, súvislosti, ktoré prinášajú hlbšie pochopenie seba a svojej minulosti.


Poznámka Petra Nováková a Marie Mejdrová:

Masáže spojené s duchovní léčbou jako nadstavba ke karmické očistě

K pasáži o masážích je potřeba uvést ještě další doplňují informace a souvislosti:
Jano se takto významně duchovně a hmotně posunul na základě vícero bodů. Sám svou aktivitou, pílí, vůlí a také na základě pomoci dalších. Pomohly mu informace o výživě, duchovní rovině světa, psychosomatice a osobním rozvoji z různých zdrojů. Začal na sobě pracovat, měnit svoje postoje, výživu, pohyb, životní styl. Našel a začal užívat čisté potravinové doplňky, v začátcích podle doporučení lidí, kteří jsou v této oblasti vyškoleni a mají s nimi osobní zkušenosti. Především však na základě dlouhodobé hloubkové karmické očisty na NDC.

Teprve v tomto bodě mohla být takováto masáž skutečným přínosem. Jako určitá nadstavba ke karmické očistě, její doplněk. Díky soustavné a stabilní karmické očistě se člověku otevírá i tato další příležitost, pomoc v procesu očisty a harmonizace bytosti. Bez duchovní očisty by se Jano nedostal tam, kde je a tato masáž by zdaleka nemohla mít pro něho takový význam a účinek. Jde o masáž spojenou s možností uvolnit některé bloky. Ale bez karmické očisty by to nebylo možné. Jednak by se tyto bloky, vedlejší karmické vrstvy, přirozenou cestou neuvolnily, neobnažily. A zadruhé by člověk nebyl připraven plně porozumět informacím spojeným s těmi bloky, zpracovat je a vydat. Ani by nebyly k dispozici očistné energie potřebné frekvence, které by mohly zajistit toto obnažení a zpracování do vhodné a potřebné míry.

Zároveň musí být splněna podmínka, že sama masérka/masér pracuje dlouhodobě na své karmické očistě, je na stabilním světelném vzestupu (ideálně je součástí NDC). A díky tomu může takto pomoci. Její/jeho pomoc, vnímání, energetický frekvenční dosah, případné přirozeně nabyté specifické duchovní schopnosti, vycházejí z toho, že se sama/sám stabilně čistí. I samotná technika masáže musí samozřejmě být energeticky čistá, bez nežádoucích duchovních napojení na zatemněné bytosti a systémy.

 

Obecná rizika všech druhů masáží

Duchovně probuzený člověk chápe, že obecně jakýkoli druh masáže může být velice rizikový. Jde o přímý, delší a hlubší kontakt s druhým člověkem. Pokud má jeden z nich či oba na sobě navázané silné temné vlivy a účinně se z nich nečistí, pak to může být oboustranně nebezpečné. Každá ze stran na sebe může napojit stahující duchovní vlivy, které ji budou skrytě ovládat, energeticky na ní parazitovat.


Choroba ako pripomienka karmickej úlohy

Po tejto komunikácií som vnímal, že sa u mňa spustili nejaké ďalšie procesy, ďalšia fáza očisty. Vnímal som v tomto zmysle i určitú súvislosť s hmotnou regeneráciou, ktorá sa v komunikácií spomína. Konkrétne veta: „Pravdepodobne budeš jedným z prvých, ktorému sa táto schopnosť otvorí a ktorý má predpoklady,  aby túto schopnosť prerazil i pre ostatných.“

Skúmal som v ďalšej komunikácií, či je táto jednotlivá veta skutočne pravdivá a ja by som sa mal snažiť nejakým spôsobom prerážať hmotnú regeneráciu i pre ostatných. Cítil som, že tam niečo je. Zároveň som sa však necítil na nejaké prerážanie regenerácie pre ostatných. Ukázalo sa, že to je príliš ambiciózny ciel a v tomto smere je táto veta vychýlená, nepresná. Zrejme je to tak, že si mám pomôcť nájsť cestu k regenerácii problémov s cukrovkou nie však k vyššej regenerácii celkovo.

V súvislosti s hmotnou regeneráciou som však potom dostal nasledujúcu informáciu z karmickej očisty, ktorú vnímala Petra Nováková:
V minulosti přišel na nějakou slabinu v genetickém programu, našel klíč, který teď drží v levé ruce (zlatý). Ovšem tehdy nebylo možné ho použít, až v budoucnu, až přijde čas. Aby na to nezapomněl, nechal si tuto nemoc ukazující na tu slabinu, kterou je potřeba řešit. Aby ho dovedla k práci na sobě, a tím k možnosti dojít duchovně tak daleko, frekvenčně tak vysoko, že tento klíč bude možné použít, tento problém z minulosti řešit a splnit tak jeden ze svých úkolů.

Zdá sa tak, že zachovanie určitej informácie, určitého kľúča bolo tak dôležité, že som si nechal chorobu ako pripomienku.

 

Nedostatok sebalásky, pocity viny, tendencie sebapoškodzovania

Z tejto komunikácie je jasná určitá súvislosť partnerských vzťahov s mojou cukrovkou. Obecne sa často hovorí o sladkej láske a keď sa príliš vyjadruje v románoch a piesňach, tak sa hovorí, že sú až presladené. Nie je teda náhoda, že si pri cukrovke neužijem nie len to sladké jedlo, ale práve mám problém i s tou sladkosťou lásky. Teraz to vnímam, že to skutočne mám spojené s nedostatkom sebalásky.

Dokonca až s pocitom viny, ktorý som mal s pocitmi náklonnosti k druhému pohlaviu spojený. Možno korene tohto pocitu ležia v nepríjemnom zážitku z detstva, pravdepodobne však omnoho hlbšie v minulosti. Keď som možno v minulých životoch svoju lásku nevhodne prejavoval a ubližoval ňou.
 

Prejavovať náklonnosť čistým spôsobom, bez akéhokoľvek násilia

V tomto živote som sa tak mal naučiť, že pokiaľ svoju náklonnosť prejavím čistým spôsobom, bez akéhokoľvek násilia, vehemencie, tak nikomu neublíži. I keď nie je druhým opätovaná, neznamená to, že to je chyba a prečin.
 

Vnímať sám seba ako plnohodnotnú bytosť

Zároveň som sa však potreboval naučiť nebyť vo vzťahu v podriadenom postoji. Vážiť si sám seba, svoje potreby. Brať ohľad na svoje emócie. Vnímať sám seba ako plnohodnotnú bytosť, ktorá dokáže byť skutočne rovnocenným partnerom vo vzťahu k druhému pohlaviu.
 

Kľúč z minulosti od zablokovaných mužských energií

Ďalšie zásadné vnímanie som mal toto leto, keď som vnímal, že sa viac do hĺbky prečisťujú ďalšie partnerské väzby z minulosti.

Duchovné vnímanie z 8.8.2015:
Vnímam prítomnosť ženy, s ktorou som čistil náročné karmické zaťaženie z minulosti. Zneužívanie z obidvoch strán. Ja som cítil, že výraznejšie bolo zneužitie z mojej strany.
Prichádza ku mne. Odovzdáva mi kľúč od mojich zablokovaných mužských energií. Zablokovala mi ho z pomsty za prečiny a ublíženia. Vracia mi ho s úsmevom. Odpúšťa mi a ospravedlňuje sa mi, že mi tiež ublížila. Odchádza a želá mi veľa šťastia do budúcnosti.

Po zobudení na ďalší deň som vnímal v zrkadle, že skutočne sa niečo zmenilo. Že v mojom vyžarovaní je niečo, čo tam predtým nebolo. Že sú tam i tie mužské energie, ktoré mi toľko chýbali. Vnímal som, že i okolie si všimlo určitú zmenu. Posun k určitému dospelejšiemu, zodpovednejšiemu, mužnému chovaniu ako výsledok hmotnej každodennej práce na sebe, podporené zlomom v karmickej očiste a navrátení mužských energií. Ktorých nedostatok pravdepodobne prispel k tomu, že som viac používal ženské energie, čo sa prejavilo vychýlením v tomto živote v podobe podriadenosti, fyzického oslabenia, nedostatočného sebavedomia.
 

Hľadanie čistej mužskej sily miesto jej zneužívania

Zároveň to vnímam ako hľadanie čistej mužskej sily v tomto živote miesto jej zneužívania v minulosti. To že partnerské väzby z minulosti neboli vždy pozitívne dokazujú i niektoré vnímania a informácie z karmickej očisty.

Dostal som napríklad informáciu, že v jednom z minulých životov som videl ako mi umiera partnerka v náručí, po tom ako ju niekto zabil. V inom živote som zase svoju partnerku zabil sám. V ďalšom živote som bol bojovníkom a tým i násilníkom ubližujúcim mnoho ženám. Taktiež prebehli i čistenia, kde som sa s ďalšími bytosťami zúčastňoval rituálov sexuálnej mágie a orgií. V inom živote som bol členom šľachty zneužívajúci právo prvej noci.
 

Poznámka Petra Nováková:

K poslední zmíněné očistě: Ze své společenské pozice šlechtice i v důsledku určitého osamění měl pocit, že má právo vzít si něco od druhých, být součástí toho, co mají jiní a co on nemá (neměl ženu). Právě sezdané páry byly šťastné, chtěl být toho součástí. Díky právu první noci byl poté trvale napojen na energie jejich vztahu, jejich sexuální energie a využíval je ve svůj prospěch. Dělal to ovšem na nevědomé úrovni. Cítil ty energie, vnímal, že mu to dělá dobře a má také něco z lásky dané partnerské dvojice. Vědomě nevěděl, že šlo ve skutečnosti o energetické parazitování, vysávání. Měl z toho energetický prospěch, který on vnímal jako příjemnou dotaci energií. Těšil se z nich, když sám tu možnost neměl. Jeho bytost toužila po lásce, něze, které z nějakého důvodu nemohl mít. Nebyl tam motiv zranit, škodit, dokázat svoji nadřazenost apod., ale touha po lásce. A zároveň pocit, že když jsou to jeho poddaní, že si může něco vzít, když jim zase na druhé straně dává něco jiného. Když jim jako svým podřízeným pomáhá jinak.

Vzhledem k tomu, že Jano v určitých bodech v minulosti zneužíval svou mužskou sílu a převahu místo jejího využití ve prospěch a pomoc druhým, měl ji v tomto životě oslabenou. Aby byl schopný více vyciťovat, vnímat. A naučit se mužskou energii správně používat a také si ji zasloužit. Její část tedy byla uložena v duchovních tělech jako součást jeho bytosti, ke které však v tomto životě neměl dosah. Až postupnou očistou se dostal k možnosti, kdy dokázal najít spojení na tuto svou součást. Dostal tak příležitost znovu tuto složku v sobě probudit, otevřít. A naučit se ji správně používat, a tím ji posilovat. Získat ji jako určitou schopnost projevů, chování, postojů, které je potřeba stále vylaďovat a rozvíjet.


Niekedy je nutné si takýmito skúsenosťami prejsť, aby sa všetko z minulosti obnažilo a prečistilo a vývoj bytostí sa môže zásadným spôsobom pohnúť ďalej. Je dôležité dôverovať Spojeným Silám Svetla. Nie vždy nás vedú k situáciám, ktoré by sme z nášho pohľadu práve chceli. Určite nám však prinášajú do cesty to, čo pre svoj vývoj najviac potrebujeme.
Podrobnější informace ohledně glykemického indexu, glykemického zatížení a některých potravin, bylin, vitamínů a minerálů doporučovaných dnes při poruchách metabolismu sacharidů najdete v poznámce Marie Mejdrové pod tímto odkazem:  
Glykemický index


V súčasnosti ponúkam konzultácie v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: jan.pecsok@gmail.com

© Ján Pecsök, prosinec 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 150
  • 26
  • 25
  • 25
  • 25

Celkový počet hlasů: 251