Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Naučte se být v trvalém kontaktu s čistými Světelnými Sférami

Naučte se být v trvalém kontaktu s čistými Světelnými Sférami

Věra Talandová Vloženo 9.11.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 27.10.2011

Díky přicházejícím čistým energiím má dnes mnoho lidí šanci zastavit svůj pád

Sféro Prvotní Čistoty, jaké máš dnes pro mě informace? (Duchovní komunikace z 27.10.2011)

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní čistoty. Velmi správně jsi pochopila impulz, že máš přerušit práci, kterou děláš a jít komunikovat. Takovéto impulzy  - aby člověk přerušil práci – samozřejmě nepřicházejí v nevhodné okamžiky. Například kdy je práce důležitá, anebo by přerušení nebylo vhodné.

Dnešní informace se budou týkat čistoty vašich projevů. Lidské projevy ve hmotě nemohou nikdy dosáhnout absolutní čistoty. To určitě tušíte, je dobré to zmínit. Jde o to, jak vysokou čistotu ve svých projevech dosáhnete.

Člověk, jehož čistota s jakou myslí, mluví a koná je na velmi nízké a nízké úrovni, je jako v začarovaném kruhu. Není schopen si ani sám uvědomit úroveň svého počínání. Nedosáhne ani na čisté energie, které by mu mohly pomoci. Čistým energiím Přírody se vyhýbá. Temné energie, které produkuje, přitahují zase okolní temnotu, další temné bytosti, parazity, energetické upíry i další zrůdnosti. Je to v podstatě nešťastník, jeho nitro pláče, jeho život postrádá smysl. Takovýto člověk se vrhá z jedné neužitečné práce i zábavy do druhé. Používá neetické způsoby v různých oblastech života.

 

Díky mým vysokým čistým energiím, i energiím dalších čistých sfér i bytostí, mají i někteří z těchto lidí s nízkou úrovní vnitřní čistoty šanci zastavit svůj duchovní pád. Setkají-li se s vysokou čistou energií nebo s člověkem, který žije čistým etickým životem a jsou-li v té chvíli přístupní nebo otevření něco nového přijmout, mají i oni šanci změnit svůj život. Musí ovšem vynaložit velké úsilí, aby vytrvali.

 

Je dobré na všechny strany neustále připomínat, že jste přišli na Planetu s cílem pozvednout vývoj na světelnou úroveň. Čím více bude těch, kteří se rozpomněli, tím snadnější rozpomenout se bude pro ostatní.

Dále můžeme zmínit velkou skupinu bytostí, které se začaly rozpomínat. Hledají jiné, nové cesty jak změnit život. Tady nastává zásadní chyba. Nedostanou se na novou cestu. V dobré víře, že změní svůj život, vydávají se po starých, oprášených cestách. Ty však vzhůru nevedou. Bytost se dostává do slepé uličky, začne používat praktiky, které k opravdové čistotě mají daleko. Vizualizuje, pracuje s energiemi, s živly a ovlivňuje je vůlí svého ega. Dosáhne jakýchsi výsledků a to ji utvrdí ve správnosti svého počínání. I tady je těžké si přiznat, že tudy cesta nevede. Že čisté praktiky vypadají jinak. A je těžké takovéto věky vyhloubené koleje opustit.

 

A teď si povíme o početně malé skupince lidí. Čisté a zářivé. Její první průkopníci nalezli opravdu Novou Cestu. S odvahou a obrovským úsilím a nasazením pracují pro tento vzestup. Shromažďují také informace o této Nové Duchovní Cestě. A dávají je k dispozici ostatním bytostem. Tak může jednotlivců přibývat. Síla této skupiny je obrovská. Síla těchto čistých jedinců má podporu všech Sil Světla, všech čistých Světelných institucí, Světelných Sfér. Tyto bytosti na Nové Duchovní Cestě mají k dispozici energie těchto čistých Světelných Sfér. Tím se jejich čistota může dále zvyšovat.

 

Spojujte se s námi, s čistými Světelnými sférami. Buďte s námi v permanentním kontaktu. Ve dne, v noci. Naučte se být s námi ve spojení za každých okolností. Při práci, při tvoření, při ochraně svých postojů, při karmickém čištění. Při spojení s námi – Světelnými Silami – budete situace lépe zvládat. Je to naše pomoc za vaši odvahu, každodenní úsilí a snahu pokračovat v neomezeném vzestupu Nové Duchovní Cesty. Za váš příklad ostatním bytostem.

 

Jakmile se naši pomoc naučíte přijímat, bude se tato pomoc zvyšovat.

 

Osobní poznámka. I přes náročné karmické čištění jsi zaznamenala, jak vás Síly Světla vedou k vysněnému projektu. Jak rychle to jde, jak rychle se řeší překážky. A jak na otázky vzápětí přicházejí odpovědi. To je ukázka světelné pomoci.

 

My Síly Světla všem, kteří kráčejí po NDC, poskytujeme světelnou pomoc ve všech oblastech života. Vaším úkolem je připravit svoje těla, zbavit se karmické zátěže. Čím vyšší úrovně v tomto dosáhnete, tím jednodušší pro vás bude vše přijmout.        Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.                                    

 

Sféro Prvotní Čistoty, ještě dotaz. Někteří mágové, kteří se považují za ty, co zde vedou duchovní vývoj, stále ještě nabourávají životy lidí jdoucích po NDC. Parazitují na jejich energiích a používají další nekalé praktiky. Proč je toto umožněno? Jaká je ochrana lidí na NDC?

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Začneme ochranou. Bytosti ve hmotě, které jsou na čele Nové duchovní cesty, teď mají plné ruce práce, aby za pomoci Sil Světla tuto situaci zvládli. Bylo by přínosné, aby každá postižená bytost spolupracovala. Pomáhala v rámci svých možností, schopností a sil.

Například obrázky Ivany Zámečníkové a Petry Novákové mají velmi čisté a ochranné energie. Jsou vhodné jako pomocné prostředky.

Dále spojení se mnou je dalším prvkem v mozaice proti zrůdným zásahům mágů do nitra bytostí. Proti mým energiím absolutní čistoty nemají mágové šanci. Sestup mých energií a jejich načasování je velmi vhodné na ochranu bytostí kráčejících po NDC právě v této době. Budu s vámi na ochraně spolupracovat, když se na mě naladíte. Např.:

Sféro Prvotní Čistoty, děkuji za tvou ochranu před negativními energiemi, negativními bytostmi a parazity všeho druhu. Děkuji za čistotu, která mi tuto ochranu poskytuje. (místo negativní můžete použít slovo temný)

 

Odpověď na druhou část otázky:

Mágové přestože ztrácejí na síle, ještě nejsou u konce s dechem. Daleko v minulosti jim celé skupiny bytostí sloužily k vytváření síly a moci. Bytosti byly zcela v moci mágů. Ti z nich čerpali energii, prováděli na nich své pokusy. Tím tvořivá síla mágů sílila. Z těchto bytostí všudypřítomná energie magie doslova odkrývá a vytahuje svojí přitažlivostí karmické vrstvy z minulosti, ve kterých byly tyto bytosti magií ovládnuty. A mágové se okamžitě po obnažení těchto vrstev v jiných bytostech skrze tyto vrstvy na bytosti napojují. A tímto způsobem se snaží znovu čerpat energie z dávné minulosti obsažené v těchto vrstvách a usilují o opětovné ovládnutí bytostí v dnešní době. Chtějí zpátky ztracenou moc a energie. Na nevědomé úrovni jejich bytosti cítí, jak slábnou a těmito šílenými zoufalými pokusy se chtějí znovu dostat na výsluní moci. Pro Síly Světla je to namáhavý zápas. Mágové jsou naprosto nevypočitatelní a neštítí se ničeho. Síly Světla jsou však ostražité, zaznamenávají jejich činy a pokusy.

 

Pro další vývoj je nezbytné se i s touto minulostí vypořádat. Zvládnout vyčistit i tyto karmické vrstvy násilně vytažené. Vyčistit energie ulpěné na jednotlivých bytostech. Definitivně zrušit dávné ovládnutí u každé jednotlivé bytosti jednou provždy. A to se podaří právě tehdy, když už žádná vrstva v bytosti nebude s tím samým mágem spojená.

 

Tento boj je sice náročný, únavný a vleklý. Zároveň paradoxní. Mágové přitažlivostí své energie pomáhají vytahovat z druhých bytostí vrstvy s nimi spojené. Světelné Síly toto vyčistí a tím se napojení mága na bytost ztrácí. Tzv. podřezávají si pod sebou větev.

Oni to takhle nevnímají. Jsou zoufalí a vytahují zbraně nejvyššího kalibru. Přitom by se nejraději někde ukryli a vzali si oddechový čas. To ale nemohou Síly Světla dovolit. Nemohou jim dovolit vydechnout ani na chvíli. V ústraní by mohli vymýšlet další způsoby, jak získat moc a sílu.

 

Zatnout se a vydržet. Trpělivě pracovat na očistě. Využívat energií Sil Světla na pomoc, na ochranu, na přivedení takové čistoty a světla do svého života, na které už magie nedosáhne. Vyčistit poslední zbytky spojení s ovládáním ze strany magie. Pak magie nad vámi ztratí svou moc. A světelný vývoj udělá skok.

 

Děkuji za tvé vyladění.“

Také děkuji.

© Věra Talandová, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 19
  • 18
  • 16
  • 23

Celkový počet hlasů: 239