Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P12. Zasvěcení v kruhovém chrámu Stonehenge

P12. Zasvěcení v kruhovém chrámu Stonehenge

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 14.10.2013
Marie Mejdrová Jiří Novák

Zasvěcení představuje nečistou nepřirozenou zkratku

Jiří Novák

Pověření mimořádným světelným úkolem při sestupu do hmoty

Výrazně nepříznivé tělesné a psychické pocity 15. 6. 2008 dovedly Marii Mejdrovou k tomu, aby požádala o kontrolu a případně i o zprostředkování karmické očisty. Vyšetřením situace z obnažených karmických vrstev z minulosti jsem na její bytosti zjistil následující ovládající a manipulující zcela temné nebo zatemněné světelné systémy z dávné minulosti (postupně od toho na úplném povrchu bytosti směrem do nitra):

  1. Celkový obal, jako kdyby byla v temném pytli, a tím si celou její bytost jako svůj majetek přivlastnila jakási vysoká temná instituce. Která ji tímto způsobem plně ovládala a takto měla plnou kontrolu nad veškerým jejím jednáním. V důsledku toho bylo její Vnitřní duchovní Já ochromené Temnotou, ovládnuté.
  2. Pod tím oboustranné ovládnutí na hlavě a krku, temným pytlem nasazeným na hlavě a krku, překryté čakry 7A, 6A, 5A vpředu i čakry 7B, 6B, 5B vzadu. Tento temný pytel měl charakter mentálního ovládnutí, které ji směrovalo k určitým formám rozhodování a jednání vhodným pro temnou stranu světa.
  3. Pod tím vzadu dole na bedrech superúpis mimořádné síly, jako temná pečeť překrývající čakry 3B, 2B, 1B.
  4. Pod tím další temná pečeť rozložená vzadu na čakrách 2B, 3B, 4B. Informace z ní naznačují skryté zasvěcení, zasvěcovací chrám ve Stonehenge, období krále Artuše, byla jedním z členů jeho družiny, zhruba před 6.000 lety. Procedura, při které došlo k zasvěcení, budila dojem působení zářivého Světla, přitom nejvyšší síla, která to ovládala a skrytě shora řídila, byla dokonale temná.
  5. Dále pod tím další zvláštní forma úpisu, jakéhosi pověření, tentokrát propůjčeného tehdejšími Silami Světla, umístěná vzadu na čakrách 2B, 3B, 4B. Obsahem tohoto pověření od tehdejší Nejvyšší světelné duchovní rady nad Zemí bylo sestoupit do hmoty, najít cestu z chaosu a Temna, rozsvítit Světlo nového vývoje. Na spolehlivé splnění tohoto úkolu bytost obdržela umělou výbavu vysoké magie a nejvyšších světelných privilegií.

(Těchto pět úrovní vrstev mohlo být nachytáno v různých životech či existencích.)

Doprovodné informace z obnažených karmických vrstev naznačily, že dole ve hmotě navrhla obnovit zasvěcovací procedury v kruhových chrámech dle dávných tradic. Nasadila na to všechny magické páky. A sama poté prošla zasvěcením, aby druhým ukázala cestu. To však mělo za následek ovládnutí temnými systémy, které znovuzavedení těchto zasvěcovacích procedur nejprve inspirovaly a poté i skrytě řídily.

Ještě k tomu dodávám, že o temném úpisu obrovské síly, který jsme již dříve označili jako superúpis, již byly zmínky v textech  38D. Obětní rituály a jejich následky, P3. Černé bratrstvo ovládlo hlavní struktury křesťanské církve, P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo, 65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I . Podstatné na superúpisu je, že za zvláštní temné výhody a mimořádné schopnosti dala bytost do zástavy nejen sebe sama, ale i vše, nad čím měla dohled, za co zodpovídala, co spravovala, strážila.

 

                               Obrázek původního stavu

 

                          Letecký pohled na dnešní stav

 

Teprve vysoký světelný nadhled umožnil rozpoznat dlouhodobé důsledky zasvěcování

Na základě zkušeností z karmické očisty už v dnešní době víme, že zasvěcení nebylo cestou, jak navrátit do vývoje ve hmotné rovině Planety Světlo. Zasvěcení naopak přitáhlo do vývoje ještě vyšší a dokonalejší temné systémy, než byly ty dosud parazitující na hmotě. A tímto způsobem celkový vývoj ještě více zauzlovalo a jednoznačně nasměrovalo směrem k Temnu. I když tento způsob mohl po určitá období minulosti přinést období relativní prosperity a úspěšnosti. I když to mohlo dočasně vypadat, že cesta zasvěcení, cesta určité skupiny vyvolených nad běžnými lidmi a zdánlivě dokonalých, může pomoci vyvést civilizaci z krize. Z dlouhodobého pohledu byl pravdou pravý opak.

Nejlepším příkladem toho je dlouhodobý úpadek Egypta, kde zasvěcovací procedury dostaly jednoznačně zelenou. Detailní informace o vývoji v Egyptě po pádu Atlantidy byly v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Parodie na systémy vyvolených

Někdy se dívám na televizi a prostřednictvím reklam jsem nucen si všimnout i pořadů, o jejichž sledování rozhodně nemám zájem. V dnešní době vyznívá jako parodie na všechny celebrity a vyvolené osoby vysoce zatemněný pořad (Reality Show) televize Prima nazvaný Vyvolení. Jen ten samotný název napojuje pořad na vysoké temné systémy, které mají co do činění s dávnými systémy zasvěcování vyvolených. Grafický symbol pořadu působí jako extrémně silný dokonale temný magický zářič. Jehož temná magická síla je podle Přírody srovnatelná s temnou silou nacistického hákového kříže v době největšího rozmachu nacismu.

Už jen z kratičkých reklam v TV a z doprovodných komentářů je zřejmé, že tento pořad v sobě koncentruje mnohé ze současných nešvarů současného lidstva. A není to jediný pořad tohoto typu. I ostatní tzv. Reality Show (například pořad „Výměna manželek“) působí až extrémně zatemněným dojmem. Protože většina z těchto typů pořadů souvisí i se zatemněnými matrixovými systémy, uměle vytvořenými realitami, kterými nás sdělovací prostředky hromadně krmí, a kterými na nás skrytě energeticky působí, viz článek 62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu.

Tendence navracet se k odkazu hermetismu vede k odtržení od současné reality

Tendence novodobé magie, navracet se k odkazu dávných egyptských systémů hermetismu, přispěla postupně k tomu, že magické učení je už v dnešní době zcela odtrženo od skutečného duchovního pozadí dnešního světa a reálných událostí, které kolem nás probíhají. Magie stále více nabývá podoby umělého náboženství, viz texty Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství, Proč magie nedokáže rozpoznat skutečné principy fungování světa?,  43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.


Marie Mejdrová

Zasvěcení se dlouho zdálo být nejúčinnější cestou k dosažení světelného vývoje

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o mém karmickém čištění z 15.6.2008. (Duchovní komunikace z 25. - 26. 6. 2008)

Centrální Karma Nového vývoje: „Zasvěcení se po dlouhá tisíciletí zdálo být tou nejjednodušší, nejúčinnější a nejrychlejší cestou k získání žádaného duchovního napojení. Nikoho snad nikdy nenapadlo, že světelným zasvěcením by se mohl překlopit naopak do nejvyšší Temnoty.

Tehdejší vedoucí duchovní Světelné Síly i lidé ve hmotě byli přesvědčeni, že zasvěcování je naprosto legitimní a přirozený způsob, jak se plně duchovně probudit. Zasvěcení ovšem představuje velice zrádnou zkratku. Osobu, jejíž skutečnou vnitřní čistotu a harmonii nebyl nikdo schopen spolehlivě posoudit (i když si to tyto duchovní síly nahoře a kněží dole mysleli), napojili vlastně velice násilně na energetické úrovně, sféry či bytosti, které opět nikdo z nich nedokázal skutečně zhodnotit. Prostě skok do neznáma s plnou důvěrou. V těchto případech to však bylo přímo do hlubiny Temnot.

Jak už se bytosti ocitly jednou v této propasti, oboustranně mentálně ovládnuté, jejich světelná intuice vymazaná, nedokázaly se odtamtud samy vyhrabat. Pro zhoršení situace se jim ještě obvykle nafouklo ego. Myslely si, jak jsou čisté a pomalu vševědoucí a všemohoucí (bylo to spojeno s magickými schopnostmi a duchovním vnímáním) a jako takové je brali i lidé kolem.“

Zasvěcení budí dojem „svatosti“, tedy ideálu, ke kterému se lidé upínali

Marie Mejdrová: Co to konkrétně znamenalo, nechat se zasvětit?

Centrální Karma Nového vývoje: „Toto slovo napovídá, že jde o zasvěcení adepta do určitých informací, ale také do příslušných energetických úrovní. Evokuje i „svatost“, což jak víme, je jednoduše iluze. Ideál, ke kterému se lidé upínali. Konečná meta Staré duchovní cesty, za kterou už je zdánlivě vše vyřešeno. Ovšem je v tom obsaženo i slovo „světlo“ a od toho další varianta – „osvícení“.

Temnota zakamuflovaná jako Světlo je mnohem rafinovanější, zrádnější a také nebezpečnější. Dokud daná bytost nemá velice jemné duchovní vnímání a neustále se nečistí a duchovně nestoupá ve Světle, nemá šanci tuto kamufláž odhalit. U „světelného“ zasvěcování nebýval žádný jasný varovný signál, jako třeba u satanských rituálů. Ty mají jasné vnější znaky a člověk se k nim obvykle připojuje vědomě, když je samozřejmě již plně ovládnutý Temnými silami. Ale to, že ta světelná zasvěcení měla zatemňující efekt, odhaluje až nyní NDC se svými unikátními, dosud nevídanými prostředky a možnostmi.

Účinnost, a proto také popularita zasvěcení spočívala v tom, že energetické pouto, které jím bylo prostřednictvím magie navázáno, mělo obrovskou sílu. Zasáhlo bytost až do samého nitra. Bylo prakticky nesmazatelné, přenášelo se často přímo i do dalších životů. V takových případech nezapadlo do duchovních vrstev bytosti, ale zůstalo živé. Dalo by se říci jako virus nebo gen. Jakmile se spustily v dalších existencích příhodné podmínky, vnitřní nebo vnější, třeba nějaký předem naprogramovaný „spouštěč“, všechno se znovu rozjelo, začalo to znovu fungovat.

Člověk byl napojen třeba podvědomě a nestačil se pak divit, co se to s ním a okolo něj děje. A nedokázal to zastavit. Vyhledal pak obvykle nějakého mága a snažil se ten proces rozvinout nebo naopak překrýt, zastavit. Ale skutečně pochopit, o co jde a očistit se z toho až do hloubky, nedokázal. Svým způsobem tedy šlo o prokletí, ne požehnání.

Rituální tance, navíc třeba v kruhových chrámech, zvlášť na místech, kde ze země vyvěrají silné pozitivní energetické proudy, velice přispívaly k vyladění a tím i k duchovnímu probuzení člověka. K jeho posílení, urychlení. To se vědělo od pradávna a využívalo se této kombinace při zasvěcování. Obdobně jako v pyramidách.“


 

Jiří Novák

Dokonalé temné ovládnutí jako důsledek světelného zasvěcení

Přibližně rok poté, 17. 7. 2009, následovala další fáze karmické očisty Marie Mejdrové z dávného období, které souviselo se zasvěcením v chrámu Stonehenge. Její bytost se v těchto obnažených vrstvách jevila jako nadřazená, již dokonale ovládnutá temnou energií, s nejvyšší temnou magickou silou. Tehdy již měla dokonale temnou identitu. Doslova absolutní Temnotu v sobě a mimořádné schopnosti jako důsledek dřívějšího zasvěcení v chrámu Stonehenge. Přitom byla pevně ovládnutá úpisem, který ji zavazoval k věčné službě temné straně světa.


 

Marie Mejdrová

Lidé odedávna vyhledávali energeticky zesílená místa na povrchu Planety

Marie Mejdrová: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o bližší informace o mém dnešním karmickém čištění (Duchovní komunikace ze 17. - 19. 7. 2009)

Centrální Karma Nového vývoje: „Stonehenge je všeobecně považována u esoteriků za místo, kde naši moudří předkové pomáhali tvořit ve spolupráci s přírodou a duchovními sférami světelnou budoucnost. Bylo to původně jedno z velice silných přirozeně fungujících energetických míst na povrchu Planety. Vyvěral tady jeden z mimořádně silných proudů pozitivní zemské energie.  

A proto vnímaví lidé tahle místa odpradávna vyhledávali. A pobytu na nich využívali nejprve přirozeně k okamžitému rozšíření svého duchovního vnímání, k harmonizování svých bytostí. Cítili tu sílu energie a vnímali, co s nimi dělá. Chtěli to využít a znásobit ten efekt.

Touha po vyšší moci dovedla člověka k ovládnutí původně čistých přírodních procesů

Jenže často nebyli vedeni touhou po čistotě a moudrosti, po přiblížení se k něčemu, co člověka převyšuje. Čisté pohnutky a motivace byly rušeny touhou po moci, po znalostech, které člověku nepřísluší. Chutí ovládat přírodní procesy, bytosti a civilizaci kolem. Výsledkem takových záměrů se stalo postupné zatemnění tohoto místa, ovládnutí původně čistého vyzařování z nitra Země temnými systémy a jeho přizpůsobení potřebám temné strany světa.

Je nasnadě, že taková místa přitahují bytosti Světla i Temnoty. Každého z jiného důvodu. Někdo se chce třeba prostě jen hmotně vyléčit, a tak si jde pro vodu k posvátnému prameni nebo si sedne pod posvátný strom. Postupně lidé vystavěli na takových místech kamenné svatyně a chrámy, aby získali silnější, koncentrované napojení nahoru. Vertikální spojení mezi „zemí a nebem“, s využitím znalostí energetických principů různého typu. Šlo vlastně o kamenná zařízení, která měla účinek původně čisté zemské energie zesílit.

Ani to však nestačilo, brzy chtěli to přirozené spojení, které Příroda a Planeta nabízely, posílit mnohonásobně. Uměle, s pomocí magických rituálů. Nespokojili se s posílením a směrováním pomocí skupin kamenných menhirů a dolmenů. Chtěli konkrétní moc, cílené řízení procesů a bytostí podle toho, co jejich rozum a ego považovaly za výhodné, přínosné. Rychle, přesně a jasně.

Vymkli se tak vědomě i podvědomě sledování impulsů z vyšších duchovních světelných sfér, ale i impulsů od Přírody. Zvolili zdánlivě výhodná řešení nabízená Temnými silami. Upsali se jim a stali se tak ovládanými loutkami v jejich mocenské hře. Neprávem získané mimořádné schopnosti jim přinesly rychlé uspokojení na chvíli, ale dlouhodobě zplodily množství velice závažných přehmatů, které ničily je samotné i okolní civilizaci, Přírodu a Planetu.

Touha po mimořádných schopnostech udělala z člověka nástroj temných sil

Také jsi toužila po mimořádných schopnostech a nabízela se k nim jednoduchá zkratka – zasvěcení. Samotný rituál byl sice poměrně nebezpečný, ale to tě neodradilo. Prošla jsi přípravnými zkouškami a nechala se pak zasvětit v určený den knězem v kruhovém chrámu. Teoreticky jsi měla být připravena na používání těch udělených schopností. Ovšem už ten fakt, že jsi je získala prostřednictvím zasvěcení, to samozřejmě vylučuje.

Při zasvěcení proběhlo stvrzení úpisu od Temných sil, které si z tebe udělaly svůj nástroj. Uzavřely s tebou vlastně smlouvu o věčném otroctví, o skrytém působení v jejich prospěch. Jinými slovy tě začaly kompletně řídit. Ztratila jsi svobodu, možnost svobodného vývoje, možnost poznávat vyšší úrovně pravdy a jednat podle toho. Prostě dokonalé ovládnutí.

Takhle vysoká byla cena za ony mimořádné schopnosti, které ti dopomohly ke zdánlivé moci a k uznání. Uznání od těch, kteří informačně, a tedy duchovně, dosahovali příliš nízko, anebo od těch, kteří byli také zaslepení a ovládnutí. A skutečnou moc měli přece Temní, kteří celý ten proces úpisu a zasvěcení organizovali a řídili. Řídili logicky i všechno to další, co následovalo, co jsi dělala. A mělo to tak dokonce zůstat až na věky věků. Navíc šlo o službu skrytou a o to záludnější a nebezpečnější pro tvoje okolí i pro tebe samotnou. Neuvědomovala sis, co vlastně děláš, jaké to má důsledky a těžko jsi tak mohla vnímat impulsy, které by tě na to upozornily.“


 

Zasvěcení představuje nečistou nepřirozenou zkratku

Ještě si dovolím citovat z mojí komunikace Postoj planety Země k učení MCEO:

„Už samotný akt zasvěcení do jakýchkoli nauk má jasnou vypovídací hodnotu, že jde o napojení na systémy magií. …

Zasvěcení je zkratka, nejrychlejší způsob vytvoření energetického kanálu a silného pouta na určitý systém. Vždy jde o napojení nečisté, nepřirozené a pro vývoj jednotlivce i celku nežádoucí.“

Návštěva Stonehenge v roce 2012

21.7.2012 jsem prehistorickou kamennou svatyni Stonehenge a nedaleké městečko Salisbury s významnou katedrálou navštívila v rámci poznávacího zájezdu po Velké Británii s cestovní kanceláří. Vhodnost mé účasti na tomto zájezdu byla samozřejmě předem konzultována s Centrální Karmou Nového vývoje.

Těsně před příjezdem do Stonehenge jsem chvilku cítila nepříjemné píchání kolem srdce, což je klasický příznak nepříznivého napojení nebo pokusu o napojení nějaké temné bytosti nebo systému na životní jiskru člověka. Může přitom jít buď o napojení právě obnažené z karmických vrstev z minulosti, nebo o aktuální útok. Časté je obojí zároveň.

Během samotné prohlídky Stonehenge jsem nic zvláštního nevnímala. Při odjezdu jsem psala Jirkovi Novákovi SMS s prosbou o kontrolu a o zprostředkování karmické očisty. V polovině rozepsané zprávy se můj mobil úplně vypnul a za okamžik zase naskočil, na display přitom zůstalo přesně to, co tam bylo předtím. Nic takového se mi jindy nestalo. To byl příznak působení magických vlivů z okolí.

Nicméně, vzhledem k tomu, že jsem již měla s tímto místem rozvázané zásadní karmické vazby, bylo zjištěno, že ten den probíhala u mne pouze běžná poloautomatická očista. Všechny nepříznivé vlivy a adresy zůstaly opodál, dovnitř do mé bytosti se jim nepodařilo dostat. Energie Spojených Sil Světla to vše zpracovaly během hromadné očistné operace téhož dne.


 

Další odkazy k tématům megalitických staveb a zasvěcování

Další informace k tématu starých kamenných chrámů a megalitických staveb byly uvedeny v duchovní komunikaci Magické záměry vnesené do struktur starých chrámů a v článku 24. Původ a poslání menhirů a dalších megalitických staveb.

Téma zasvěcování v minulosti i v současnosti bylo rozebíráno především v článcích   12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 16. Magie z pohledu historie, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 38D. Obětní rituály a jejich následky, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody  .

© Marie Mejdrová, říjen 2013
© Jiří Novák, říjen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 25
  • 21
  • 24
  • 24

Celkový počet hlasů: 250