Pravčická brána

A53. Soustroví Santorini a dávná minulost

Jiří Novák Vloženo 25.4.2020
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Dávný výbuch sopky Théra.

Dovolená ve Středomoří

V první polovině června 2019 čekala menší skupinku jednotlivců na cestě světelného vzestupu dovolená na lodi ve Středomoří, a to z římského přístavu Civitavecchia. Ještě před touto samotnou cestou lodí jsem vnímal jasný vnitřní impuls přijet do Říma dříve, navštívit Vatikán a další římské památky. Více o tom je v textech  A50. Vatikán - centrum moci křesťanské církve,  A51. Řím - památky z doby římské říše. V tomto volně navazujícím pokračování se zaměřím na návštěvu ostrova Santorini v oblasti Egejského moře, který je součástí Řecka.
 

Dávný výbuch sopky Théra 

V minulosti byl ostrov Santorini, nazývaný tehdy spíše Théra, jedním z ostrovů řeckého souostroví Kyklady v Egejském moři. Tvar tohoto ostrova se v průběhu historie proměnil několikrát, a to za velmi dramatických událostí. Původní ostrov byl kruhovitý a v jeho středu se zvedal vulkanický kužel. Sopka v průběhu dlouhé historie narůstala a po střídajících se obdobích klidu i mírné aktivity ukázala svoji pravou sílu. Kolem roku 1646 př. n. l. (podle vědců) došlo k mohutné explozi, která doslova rozmetala celý sopečný kráter a uprostřed ostrova Santorini vznikla kaldera, kterou okamžitě zaplavilo okolní moře. (Kaldera je kotlovitá prohlubeň vulkánu po výbuchu, kráter o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů). Poté následovalo několik sérií ničivých vln tsunami.

Ivo Wiesner datuje tuto katastrofu ve své knize Bohové a apokalypsy, str. 194, do roku 1495 př. n. l. Katastrofu podle jím provedené systémové analýzy dávných textů vyvolala rudá kometa Phaeton. Ta nejprve svým přeletem nad Středozemním mořem vyvolala výbuch sopky Théra na ostrově Santorini v Egejském moři. Sopka vyvrhla do ovzduší obrovská kvanta sopečného prachu. Dalším následkem byly mimořádně ničivé vlny v oblasti Středomoří, změna rozsáhlých úseků pobřeží a výrazná změna klimatu. Kometa tak způsobila náhlý zánik vyspělé mínojské kultury na Krétě a dalších ostrovech Středozemního moře. Po přeletu nad Egyptem spadla do Somálské pánve v Indickém oceánu. Přelet komety nad Egyptem vyvolal jevy známé z historie jako Deset egyptských ran. Tyto události též souviselys odchodem Hebrejců z Egypta pod vedením prince Mojžíše. Více o tom píšu v textu  36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi  a také v  Kniha 3 - Cesta k novému lidstvu.

Výsledkem výbuchu sopky je změněné souostroví Santorini obepínající kalderu, s malým ostrovem uprostřed obsahujícím sopečný kráter, viz následující mapa.

Je logické, že v místě katastrofy s obrovskými ztrátami na lidských život vzniká energeticky vysoce nepříznivé místo, které bude v budoucnu přitahovat další dílčí nepříznivé jevy. Sopka se výrazněji ozvala ještě jednou, a to v roce 1956. Její výbuch doprovázený silným zemětřesením o škále 7,8 Richterovy stupnice. Znamenal tak další katastrofu pro celý ostrov. I když se tenkrát nezměnil tvar souostroví, exploze si vyžádala mnoho lidských životů, byla poškozena řada měst a historických památek, citelné rány utrpěla i infrastruktura ostrova. Život na Santorini se tak rázem propadl o několik tříd níž, do období strádání a chudoby.

V dnešní době je Santorini hojně navštěvován turisty. Je zajímavé svými archeologickými památkami, neobvykle čistým mořem a také mimořádným vínem. Původní dávné město Akrotiri bylo po mohutné erupci pohřbeno pod silnou vrstvou sopečného popela a lávy, podobně jako římské město Pompeje. I proto je někdy archeologické naleziště Akrotiri označováno jako „řecké Pompeje“. Tato dávná osada začala být systematicky odkrývána až od roku 1967. Z nalezeného malého množství lidských ostatků i šperků však vyplývá, že obyvatelé města museli být před výbuchem sopky varováni a většina z nich stihla z města utéci. Ale katastrofa doprovázená obrovskými vlnami tsunami je zřejmě dostihla i na jiných místech.
 

Uvěznění zajatci planety?

Už při přípravě na dovolenou jsem vnímal, že návštěva ostrova Santorini bude velmi zásadní. A to právě proto, že zde proběhla v minulosti drtivá katastrofa. Od té doby zde stále ještě trvá energeticky velmi nepříznivé místo. Zřejmě s uvězněným velkým počtem lidských duchů těch, kteří zemřeli při katastrofě. Takové místo si můžeme názorně představit jako hluboký příkop s energiemi výrazně nižších frekvencí, než jaké jsou v okolní oblasti. Duchové zemřelých obyvatel zde zůstávají na dlouhou dobu zablokováni mimo vývoj v díře, ze které pro ně není úniku, dokud jim někdo nepomůže. Očekával jsem proto, že Příroda a planeta Země budou od nás očekávat pomoc s návratem příznivých energií do této oblasti. Aby uvězněné bytosti mohly být očištěny a navráceny do dalšího vývoje.

V ranních hodinách v neděli 9.6.2019 se blížíme k Santorini. Mám pocit, že je důležité přijmout určité sdělení světelných sil vedoucích vývoj:

Ozývá se Centrální Karma Nového vývoje: „Z našeho pohledu je zásadní, abys ještě před vyloděním na ostrově zprostředkoval očistu tohoto místa. Nachází se tam několik depozit, energetických propadů, s uvězněnými bytostmi mnoha civilizací, které zemřely při výbuchu sopky Théra někdy v roce 1495 př. n. l. A zřejmě i v dalších předchozích katastrofách, o kterých už nemáte žádné zmínky. Právě z tohoto místa a jedině z něj, je možné získat adresy, přístup k dalším takovým energetickým dírám s uvězněnými bytostmi v celé oblasti Středomoří. Zprostředkování očisty všech těchto míst a odvedení zajatců je to nejzásadnější, čím můžete pomoci nejen tomuto místu, ale současně i celé oblasti Středomoří. Uvolní se tím obrovské množství stagnující energie. Což je samozřejmě důležité pro dnešní vývoj, pro pokračování zlomu ve vývoji, který právě probíhá.

V místě sídlí agresivní temné bytosti, které parazitují na těchto uvězněných lidských bytostech nacházejících se v energetickém propadu mimo vývoj. I proto je tak zásadní důkladná energetická očista oblasti.“
 

Vzápětí vnímám, že na rozhovor se mnou čeká další vysoká bytost. Ptám se nejprve na její čistotu a celkovou situaci. Podle Přírody je ve vyzařování této bytosti 17 % temné energie a má 28 % temné síly. Jde tedy o původně světelnou bytost, dnes už částečně zatemněnou i proto, že má k dispozici nižší formu magie.

JN: Ptám se: „Potřebuješ mi něco říci? Kdo jsi?“

On: „Jsem přírodní anděl tohoto ostrova Santorini. Jsem rád, že mám teď na tebe, na vaši skupinu, konečně informační spojení. Tato oblast je z pohledu energií stále ještě v energetickém propadu. Od dávné katastrofy je tady stále ještě zásadně snížena hladina frekvence zemské energie. Jakoby energetická proláklina, díra, propast. V důsledku toho je tato oblast odříznuta od příjmu přírodních energií potřebných frekvencí. Při kterých může probíhat vývoj, evoluce, karmická očista. Protože takové energie se zde nemají na čem uchytit. Nikdo, žádná část Přírody, je nedokáže přijmout. Energie nižších frekvencí, které do této oblasti přijdou, umožňují pouze jednoduché přežití. Pokud se vaší skupině podaří s tímto pohnout, bude to pro nás všechny, co zde žijeme, obrovská výhra. Jsme připraveni na nové změny už dlouhá staletí, ale doposud jsme jen čekali. Prosím, pomozte nám.“

JN: „Ano, vyslechl jsem tvoje slova. Hned teď požádám o energie. Jsme ještě na moři asi 30 km od Santorini. Až vystoupíme na pevninu, prosíme provázej nás, máme zajištěnu určitou dopravu po ostrově. Děkujeme.“

Anděl: „Samozřejmě, souhlasím“.
 

Provedl jsem obvyklou prosbu na Přírodu a planetu Zemi o zprostředkování očistné energie pro celou oblast Santorini i Středomoří. Aby se na tato místa vrátily původní energie Přírody. Aby uvěznění zajatci planety byli očistěni a odvedeni tam, kam patří. Aby byly vytvořeny všestranně příznivé podmínky pro další běžnou evoluci tohoto místa.

 

Prohlídka ostrova

Na prohlídku ostrova věnujeme jeden den. Naše výletní loď zakotvila uvnitř kaldery. Vidíme strmé stěny ohraničující kalderu. Na vrcholku strmé skály ve výšce zhruba 260 m nad hladinou moře jsou přilepena městečka zářící bílou barvou, vystřídanou občas modrými prvky střech a věžiček.

Z hlavní lodi se nejprve přepravíme menší lodí do jednoho z přístavů, na mapce je označen jako Athinios Port. Tam na nás čeká autobus, vyjíždí nejprve příkrý kopec neuvěřitelnými serpentinami nahoru na skálu.

Přes celý ostrov pak jedeme až na severní výběžek k městečku Oia. Po cestě si všímáme zvláštních vinic typických pro Santorini. S nízkými keříčky viné révy, které se plazí těsně nad zemí, aby přežily v místních podmínkách. Réva roste ve vulkanické půdě, jakoby v písku a kamení. Navíc v místě s neustále silnými větry, kde celoročně téměř neprší a ani zavlažovací systémy zde nejsou k vidění. Pórovitá sopečná půda ale dokáže udržet dostatečnou vlhkost půdy ze zimních dešťů a z ranních mlh v létě. Přesto není divu, že výnosy révy jsou velmi malé, hrozny jsou ale vysoce kvalitní. Typické pro Santorini je značkové sladké rozinkové víno Vinsanto vyráběné z převážně červených hroznů sušených 2 týdny na prudkém slunci. Hrozny se poté rozdrtí, fermentují a vylisované víno se nechá zrát minimálně 24 měsíců v dubových sudech. Víno je velmi vzácné, kvalitní, a proto i relativně drahé, na úrovni více než desetinásobku jiných kvalitních vín.


 

Městečko Oia na severu ostrova 

Autobusem přijíždíme do městečka Oia. Malé domky zaříznuté do skály, schodiště, stupňovité terasy, občas i soukromé malé bazény. Klikaté úzké uličky, vělké množství malých obchůdků a restaurací. A také nádherný výhled na celou kalderu zatopenou mořem. Nejvýznamnější památkou je místní kostel, který nějak přečkal zemětřesení.


 

Hlavní město Fira

Z městečka Oia se poté přesouváme autobusem do hlavního města Fira uprostřed ostrova. To má dnes kolem 1500 obyvatel.


 

Přístav Old Port

Pod městem Fira je další přístav, na mapě označený jako Old Port. Do něj se dá sjet lanovkou nebo pěšky po točité cestičce. Velkou atrakcí je doprava z přístavu dole do města nahoře na oslech. Během našeho pobytu nahoře ve městě jsme byli zrovna svědky toho, jak karavana oslů směřuje v podvečer domů po vykonané práci.


Dokončení očisty oblasti od následků dávné katastrofy

Večer již odplouváme z ostrova. Ještě jednou jsem požádal o zprostředkování opakované očisty na oblast ostrova a celého Středomoří od následků dávné katastrofy. 

Druhý den ráno, 10.6.2019, pak zjišťuji, co se v místě změnilo:

JN: Přírodní duchu ostrova Santorini, jak vnímáš situaci po včerejší opakované očistě? (Sám vnímám, že jeho bytost má dnes mnohem výraznější energie, jakoby září).

Přírodní duch ostrova Santorini: „Jsem naprosto spokojený. Vnímám, že energetický propad se vyrovnal, teď jsme zde na úrovni okolní Přírody. Část duchů byla uvolněna a vyzdvižena, aby mohli opustit tuto sféru. Další ještě čekají. Děkujeme všichni za tuto možnost. Uvolnily se i další přírodní bytosti a budou mi teď pomáhat starat se o svěřené území. Předtím jsem tady zbyl jediný. Děkuji.“

JN: Spojené Síly Světla, jak vnímáte celkovou situaci ve Středomoří po včerejší návštěvě a očistě? Co se změnilo? V čem to může pomoci dalšímu vývoji?

Energie ze špičky komplexu NDC: „Tato oblast byla pro nás dříve jakoby neviditelná. Jako bílé neznámé místo na mapě. Teď plně vnímáme místní energie, které se dokonce dostaly ještě o kousek výš nad okolní oblasti. Postupně se bude vše vyrovnávat, i okolí půjde nahoru při dalších očistách. Prostředí celé vaší planety se tak dále posouvá k vyšší harmonii, a to bez ohledu na to, jak stále více roztahující se většina populace na Zemi ničí životní prostředí. Náznaky vůči nim se budou stále zesilovat. Aby změnili svůj přístup, jinak se budou stále více potkávat s dílčími karmickým vyrovnáním za své činy. Je důležité, aby tento tlak zesiloval na všechny, co ničí prostředí. Na všechny, co jsou ovládáni vlastním egoismem a touhou po neustálém rozšiřování svých majetků. Prosím, pokračujte ve své činnosti. Je to jediná možnost, jak zachránit planetu Zemi. Jak zachránit vás lidstvo a udržet vaši historii, aby mohla pokračovat.“

 

Následující den, 11.6.2019, se ještě jednou vracím k oblasti Santorini po naší návštěvě starobylé Olympie:

JN: Spojené Síly Světla, jak vypadá situace po očistě v předchozích dnech?

Centrální Karma Nového vývoje: „Předvčerejší očista se významně dotkla i oblasti starobylé Olympie. Temné energie byly z větší části neutralizovány, zničeny. Temná čakra v oblasti letního sídla císaře Nera byla zlikvidována, zdestruována. Teď jsou z ní trosky s minimální energetickou účinností. Propad v oblasti Santorini je už teď vyrovnán. Do toho místa se vrátila hladina energie odpovídající jiným běžným místům na Zemi.“

JN: Byli už osvobozeni všichni zajatci planety?

Centrální Karma Nového vývoje: „Vnímala jsem rozsáhlá úložiště, která byla kompletně zpracována. Jedno přímo v oblasti ostrova Santorin. Druhé na pobřeží Turecka. Další se budou vyhledávat a postupně čistit, uvolňovat.“

 

Další energeticky nepříznivé místo na povrchu naší Země bylo tedy vyčištěno. Podstatné je, že v tomto textu hovořím o duchovních energiích střední i relativně vysoké frekvence, které většina jednotlivců žijících teď na Zemi není schopná vnímat. Jednoduše není naladěna na vnímání vlivů duchovního pozadí světa. I proto oblast Santorini je a byla masově navštěvována turisty. Především pro neobvyklost místa, vazby na dávnou historii i krásu scenérií na ostrově.
 

© Jiří Novák, duben 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 148
  • 9
  • 7
  • 6
  • 8

Celkový počet hlasů: 178