Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z44. Putování přes Růžový palouček do Wisly v polských Beskydech - 2.část

Z44. Putování přes Růžový palouček do Wisly v polských Beskydech - 2.část

Marie Mejdrová, Petra Nováková a kolektiv Vloženo 4.4.2017

Tento článek navazuje na text Z43. Putování přes Růžový palouček do Wisly v polských Beskydech - 1.část  


Výletem do Wisly se nastartovala další etapa

Petra Nováková
 

Naším výletem do Wisly a okolí se nastartovala další etapa. Zpracovávání témat, která jsme si již měli řešit každý sám. Dostali jsme možnost je odkrýt, získat klíče k jejich základům. Abychom už každý ve svém domově, ve svém prostředí, získané impulzy přenášeli do praxe. A podle nich měnili své postoje, svá nastavení. Řešili to, co nás nejvíce brzdí, co se ukázalo, že je již akutní a přišel čas to zpracovat, změnit. Vzájemně jsme si pomohli to odkrýt ve spolupráci s Přírodou a Spojenými Silami Světla.

Někdy se to zásadní začalo již během výletu zpracovávat, ale to je vždy jen začátek. Dále je potřeba, abychom každý svou měrou přispěli k řešení a rozvázání toho, co nás tíží. K čemuž jsme dostali nejen impulzy, ale také podporu.

Náš společný výlet nás všechny velmi posunul. Záleží však na nás, zda si dokážeme možnosti, které se nám otevřely, udržet a dále rozvíjet. Nespadnout zpátky v důsledku hmotných povinností a zajetých rituálů do nevhodných postojů, vzorců chování atd.

Po určitou dobu jsme zůstali přes společnou korespondenci a vzájemnou podporu propojeni. A tím jsme si pomohli připomenout, co je důležité, na co zaměřit pozornost. Abychom nezapomněli, jaké příležitosti jsme zde společně získali. A zároveň jsme se obohatili o postřehy, o události, které se každému z nás dále děly. Na čem jsme pracovali, co se nám odkrylo v souvislosti s výpravou do Wisly, jako její další pokračování v našich vlastních životech.


Marie Mejdrová
 

Z této korespondence jsem část vybrala, upravila a sestavila z ní tento článek. Jsou to jen zlomky z toho, co vše v období kolem tohoto výletu probíhalo a řešilo se. A co je zároveň smysluplné i pro nezúčastněné čtenáře a co je vůbec možné zveřejnit. Myslím, že každý čtenář si v tomto výběru z vnímání, prožitků a duchovních komunikací může najít něco, co s ním rezonuje a co mu může pomoci si určité vlastní záležitosti uvědomit a zpracovat. 


 

Lucie Kříbková
 

Symboly srdce jsem okolo sebe vídávala již delší dobu před výletem. Vždycky mě to potěšilo. Nevnímala jsem však, že se mám zaměřit prvořadě na to své duchovní srdce.

 

Poprvé jsem si uvědomila, že něco není v pořádku, když jsem na výletě ve Wisle procházela okolo Marie tak těsně, že jsem ji málem shodila do vody. Podruhé, když jsem Petře ukázala kámen ve tvaru srdce (ten se ji líbil) a chtěla jsem ji ukázat i ten druhý (hladký černý viz text) a v tom ji upadla houska na zem.

V tu chvíli jsem si to nespojila přímo s tím černým kamenem, o kterém píšu níže. Ale vztáhla jsem to na sebe a na neschopnost se vnitřně otevřít.

Ještě více to utvrdilo myšlenku, že jsem rušivým elementem skupiny a ještě více jsem se uzavřela.

Nebyla jsem schopna se radovat ani z ručně vyrobených náušnic, které jsme dostaly od Věrky. Rozumem jsem to nedokázala pochopit a dlouho mi taky trvalo, než jsem si některé z náušnic vybrala. 

 

Nyní vím, že kdybych někomu o svým pocitech řekla, mohlo se vše rychleji a lépe pročistit. V tu chvíli jsem toho nebyla schopna a je na mně se to znova naučit.  

 


 

Duchovní vnímání a komunikace 30.10.2016 k výletu do Wisly a okolí:

Někdy vnímám v sobě smutek a v pozadí nenávist. Obrovskou samotu a neschopnost spolupracovat. Na včerejším výletě ve Wisle jsem měla pocit, že já byla element, který to vnitřně bojkotuje. Bojovala jsem tam sama se sebou. Mé “zkamenělé” srdce s mým mozkem. Mé srdce nebylo schopné se plně otevřít přicházejícím energiím…

Ještě než jsme vyjeli, vnímala jsem, že mám s sebou vzít hladký černý kámen. Na popud manžela jsem nakonec vzala kameny dva. Jeden světlý ve tvaru srdce, který mi dal syn před několika lety. Našel ho ve vodě u přehrady Olešná. A druhý, ten hladký černý. Svou hladkostí byl příjemný na omak, a tak jsem ho mívala u postele. Vnímala jsem, že ten kámen má něco společného s klíčem k něčemu. Vyložila jsem si to tak, že pomocí toho kamene mám něco odemknout. Vnímala jsem také tento kámen v řece. Že když budu tento kámen omývat, upadne mi a tak ho ztratím.

….Již delší dobu na sobě vnímám místy obrovský tlak na hrudi. A to v případech, kdy by se měly projevit nějaké pocity. Např. chce se mi brečet, vnímám, že něco chce ven (přímo ze srdce) ale nejde to, místo toho jen tlak na hrudi. Jako by v mém srdci byly uvězněny všechny mé city a pocity a nemohly ven. Jako zkamenělé srdce. Zvlášť to vnímám při sprchování, když Voda chce pomoci, aby to šlo ven.

Vnímám u sebe neschopnost projevovat city. Je to jakousi obranou proti zneužití. Jako bych očekávala, že mi všichni okolo chtějí ublížit, a tak nejlepší obranou je buď obrnit se, schovat anebo útok. Strach sama před sebou, před svým strachem a zlobou.

Včerejší výlet mě totálně vyčerpal. Opravdu jsem tam bojovala sama se sebou. Rozum (mysl) proti kamennému srdci. Měla jsem pocit, že jsem svůj úkol nesplnila. Že se mi nepodařilo otevřít své srdce a nechat ho pročistit.

Byla jsem uzavřena. Vnímala jsem neschopnost spolupracovat s ostatními. Jen místy, jako takové probuzení, procitnutí jsem vnímala i mou spolupráci.

Lucie: Vnímám tě Vodo, že mi chceš k tomuto něco říct.

Voda: „Ano jsem to já Voda. Včera jsem byla všude okolo. Obklopovala jsem Vás svými energiemi, doslova jste se nimi brodili. Je potřeba, aby se tvé “zkamenělé” srdce pročistilo. Tvá přítomnost na listopadové konferenci o Vodě je z hlediska energií velice důležitá. Avšak aby vše proběhlo hladce je důležité dočistit tvé srdce.

Na samotu a smutek ve svém srdci jsi si zvykla natolik, že do něj teď nikoho nevpustíš. Už se nemusíš bát ublížení a zneužití. Bytosti, které včera byly kolem tebe, jsou přátelské. Nechtěly ti ublížit. Chtěly ti pomoci. Tvé srdce se nepodařilo plně pročistit, a proto bude nutné toto čištění dokončit.

Tvé časté bolesti hlavy také pramení z nadměrného používání rozumu místo srdce. Hlava přebírá činnost srdce, a je tak nadměrně přetěžována. Tvé srdce chce být volné a snaží se rozbít tvrdou skořápku. Nestačí mu však na to síly a toto se u tebe projevuje v hmotné rovině jako častá nadměrná únava.

Sama nejsi schopna zvládnout rozbít tvrdou skořápku ze svého srdce. Pomůže síla skupiny.“ 

Na výletě jsem měla pocit, že něco ve mně nechce spolupracovat s ostatními. Rozumem jsem to nedokázala identifikovat.

Když jsem se druhý den dopoledne probudila, rozpomínala jsem se na sen, který se mi zdál.

Ve snu jsem byla ženou, která měla schopnost se vznášet (ve snech se vznáším velice často). V minulosti jsem milovala nějakého muže, který mi zlomil srdce. Nějakým způsobem se do mého srdce dostal černý střep, který mé srdce obrnil. Děj se odehrával už v době, kdy mé srdce bylo tvrdé, bez citu. “Líbil” se mi nějaký muž, ten však plál láskou k jiné. A já chtěla tohoto muže magickou silou zničit jen proto, že tou láskou neplál ke mně. Ve snu jsem vnímala, že jsem takto ničila všechny muže, které jsem chtěla mít, ale oni mou “lásku” neopětovali. Lásku v uvozovkách proto, že mé srdce nebylo schopné projevit pravou lásku. Byl to jen smutek ze samoty. Jakási díra, kterou jsem se snažila vyplnit přítomností jakéhokoliv muže. Láska ženy a muže (o kterého jsem usilovala) byla tak silná, že se jim podařilo i s pomocí přátel odrazit mou snahu je zničit.

Poté jsem, již v reálu, pohlédla na okno, kde ležel černý hladký kámen, který jsem měla s sebou na výletě ve Wisle. Byl to ten samý střep, který jsem měla ve snu zaražený v srdci. Černý kámen tedy nebyl klíčem k otevření, ale klíčové bylo odstranit tento střep (kámen) z mého srdce.

Když jsem si toto uvědomila, cítila jsem úlevu. Teď už jsem nevnímala ztrátu tohoto kamene jako ztrátu, ale jako zbavení se něčeho, co již nepotřebuji a nechci.

Lucie: Přírodo, co mám nyní udělat s tím černým kamenem - střepem? Nesprávně jsem si vyložila impulz, který mi naznačoval, že ten kámen mám vhodit do řeky Bílé Wisly. Stačilo omytí kamene v řece na včerejším výletě?

Příroda: „Tento kámen má opravdu symbolizovat střep ve tvém srdci. Oblíbila sis ho proto, že je hladký. A také sis na něj zvykla a brala ho jako součást sebe. Vnímala jsi, že máš kámen omýt ve vodě, v řece a v představě jsi ho upustila. Toho ses bála, a tak jsi ho ve skutečnosti držela pevně. Kámen jsi měla stále u sebe (jak duchovně, tak fyzicky), proto se tvé srdce nemohlo plně pročistit. Energie, které výlet přinášel nebyly zcela využity. Což je škoda.“

Lucie: Mohu to napravit tím, že jej vhodím do jiné řeky?

Příroda: „Ano, bude to fyzické dokončení zbavení se střepu.“


Po cvičení Pěti Tibeťanů jsem vnímala, jak pomalu kámen z mého srdce praská a prosvítá jasný zářící svit.

Od té doby se znovu učím projevovat i svůj nesouhlas, své pocity. Nenechávat si pro sebe to, co je důležité říci, vydat to ze sebe. Daleko hlouběji prociťuji i cvičení Pět Tibeťanů. Učím se spolupracovat, nebýt pouze “tvrdým” individualistou… Děkuji, že jsem tuto zkušenost mohla absolvovat. Je to pro mě dalším odrazovým můstkem.

Nevím, zda mohou být tyto informace přínosem pro ostatní. Možná to je jen řešení osobní záležitosti se zkamenělým srdcem. Ale pro mě to znamená obrovský posun dopředu. Cítím obrovskou úlevu už jen tím, že jsem to napsala. Konečně začínám vnímat a prociťovat tu sílu skupiny i vnitřně.

 

 

Ještě informace ohledně těch náušnic, které jsme dostaly od Věrky. Náušnice jsem nenosila už víc jak osm, snad i víc než deset let. V neděli po výletě a po prasknutí kamene z mého srdce, jsem si nasadila ty náušnice a od té doby je nosívám. Vnímám v nich tu energii z Wisly a také energii spolupráce skupiny "od kulatého stolu". Cítím se v nich ženštěji a je mi s nimi velice dobře. 

 

 

Poznámka Marie: Při čtení Lucčina příspěvku jsem si vzpomněla na kus černé kůry v tom posledním srdci v Černé Wiselce (viz 1. část článku), který jsem měla pocit, že máme odstranit. Byl zaražený jako černý střep, trn do toho srdce.  

Petra Nováková

 

Ahoj Lucko, moc děkuji za tuto komunikaci. Vnímám ji jako velmi důležitou a tím, že jsi ji napsala a podělíš se o ni, můžeš tím velmi pomoci i mnohým dalším. Protože takové podobné příběhy mnoho z nás v sobě z minulosti má. Ať už to bylo na straně, kdy jsme byli zneužití, bylo nám ublíženo, nebo jsme naopak ze zoufalství dělali zoufalé věci a ubližovali tím ostatním okolo sebe. A někdy to vedlo až k silnému zatemnění, kdy už nešlo jen o zoufalství z velké bolesti, ale o temnou aktivitu, kterou jsme cíleně vykonávali.

 

Hlavní je, že je možnost se z toho všeho vyčistit. Vyplavit to, pustit, otevřít srdce, nechat je promýt čistými energiemi a všechny ty bolesti, strachy, křivdy, ale i provinění pustit. Omluvit se sobě, druhým, odpustit sobě, druhým, aby se vztahy mohly narovnat a naše srdce se uvolnila od těchto provazů, sešněrování, závazků, různých slibů, nebo někdy i prokletí atd. Naše minulost je dlouhá, a proto obsahuje mnoho peripetií. Někdy je důležité si věci vyříkat, pustit je nejen energeticky, ale také slovně, aby se nám ulevilo a mohlo vše odplynout a zpracovat se. Do našich srdcí a vztahů se mohla vrátit rovnováha a zavládl klid a mír.

O to více si pak dokážeme vážit spolupráce a blízkých vztahů, které nejsou samozřejmostí, ale je potřeba na nich pracovat, jako na všem, co je pro nás cenné. Protože zašpinit se mohou snadno. O to těžší je pak je vyčistit.

 

Vnímala jsem na výletě, že jsi hodně uzavřená, šly jsme i nějakou dobu společně, ale vnímala jsem, že ti nemůžu nijak pomoci, že jsi zcela zavřená. Až tak, jako by mé energie narážely u Tebe na neprostupnou silnou bariéru. jako na ocelový kryt. To si ale uvědomuji až teď. Tam to byl jen rychlý pocit, který se pod nánosy řešení dalších mnoha souvislostí rozplynul.

Tak o to více jsem moc ráda, že se ti podařilo to rozklíčovat. A tím pádem není pravda, že bys výlet nevyužila, promarnila příležitost. Ale dostala jsi skrze něj impulzy, které tě dovedly to řešit. A ty jsi to řešila. A to je to nejpodstatnější. Nevadí, že o něco později. Někdy je potřeba, aby se nám věci vyhrotily, projevily se v celé své ošklivosti, abychom si naplno uvědomily jejich zátěž, jejich nevhodnost. A dokázali jsme díky tomuto vyhrocení v sobě najít sílu to konečně zlomit, řešit, vydat a už s k tomu nikdy více nevracet. Až když si uvědomíme naplno, jak moc nás to stahuje a ohrožuje naší světelnou čistotu, naše vztahy, spolupráce, vlastně celkové nastavení naší bytosti. Až pak jsme někdy schopní to změnit. A konečně zakročit…


Čím více musíme překonat, abychom se dopracovali k výsledku, tím více si vážíme toho, co jsme dokázali sami za sebe, i toho, co ten výsledek znamená pro náš život. 

Díky moc za spolupráci. Držím palce nám všem v pokračující očistě.
 


 

Marcela Vlčková


Jsem moc ráda, že jsem se mohla tohoto výletu zúčastnit a posunout se zase o kousek dál. Chtěla bych poděkovat za neuvěřitelné zážitky a prožitky, za inspiraci a jiný náhled na určité věci a situace…. Také za vaše maily. Moc si toho vážím, že jsem součástí.

 

Níže uvádím nejprve duchovní komunikaci, která předcházela mému odhodlání jet do Wisly. Vnímám určitou posloupnost pro mě, vše do sebe zapadá. Výletu do Wisly jsem se nechtěla vzdát, i přes určité peripetie mě to tam velmi táhlo a měla jsem pocit, že tam musím být. 

Duchovní komunikace 2.9.2016:

Pokoušela jsem se komunikovat a přišlo mi tohle, pro mě celkem zmatečné a nedůvěryhodné. Moc mi to nedávalo smysl a návaznost, ale poslala jsem to ke zhodnocení pravdivosti. Protože v tom byla žádost o pomoc a kdyby byla pravdivá, tak by nebylo dobré nepomoci. Pravdivost se ukázala optimální. V těch dnech se opět masivně čistily u mnohých na NDC mimozemské vlivy, sny o nich atd. A odkryla se další vrcholná temnota spojená s mimozemskými vlivy.

Marcela: Včera v noci, tj. z 1.9. na 2.9., se mi zdál sen. Byla jsem s manželem Markem v cizině, bylo to u moře v severských zemích, avšak domy a architektura byly v duchu arabských zemí. Byli jsme tam na kajakářských závodech. Marka jsem ve snu neviděla, měl společně se svou sestrou závodit na kánoi a já jí měla předat předmět asi půlmetru velký, nazývaný zvon. Tento předmět nezbytně potřebovala a Marek jej vyrobil pro její kánoi. Jakoby mezi domy a nad domy byla uměle vystavěná řeka - kánoistická dráha, kterou lemovali lidé fandící závodníkům. Já se také brouzdala mořem a všude byli větší krabi, kteří přede mnou utíkali a schovávali se do písku. Od Marka jsem měla informaci, že kdyby ten zvon udělal na místě přesně na míru, tak by byl účinnější a lepší.

Spojené Síly Světla, mohl by mi někdo z vás dát nějaké informace ohledně toho snu? Co mi měl zobrazit, co znamenal?

Voda: „Tady je Voda Marcelo.“ 

Marcela: Jak voda? Anděl vody či Strážce pramenů?

Voda: „Ne, Voda, vše co s vodou souvisí, tedy část Přírody zodpovědná za vodu. Chci Ti říct, že Markovo vnímání napsat si na toto téma duchovní komunikaci bylo správné. Jsem ráda, že se o to zajímáš a prosím Tě o pomoc zprostředkovat očistu pro všechnu uvězněnou vodu, vlastně bytostí, které o vodu pečují. Tzv. "zvon" byl opravdu magickým nástrojem, pomocí kterého byla voda ovládána a manipulována. I když jsi pak na žádné lodi ten předmět (zvon), který jsi měla předat, neviděla, byl skutečný. Byl to urychlovač přeměny vody, proto byl ten kanál umělý, protože vody už tehdy bylo málo. Přeměna byla spouštěčem něčeho velkého, co není nutné abys chápala.“

Marcela: Mám pocit jako by to souviselo s cedry v háji v Provence, o kterých jsem si včera přečetla v článku Z37 od Petry Novákové a Věry Talandové.

Voda: „Souvislost to má jen tu, že šlo o počin mimozemské civilizace, která chtěla proniknout do vodního koloběhu a využít vodu pro své cíle. Proto vytvořili tzv. zvony, o kterých se ti zdálo. Marek byl jedním z tvůrců a ty jsi byla přenašeč. Myslela jsi, že jde jen o vítězství v závodě, ale šlo o mnohem více. Žádám Tě jménem všech uvězněných vodních bytostí, abys tyto počiny zadala do očisty a pomohla nám tak se navrátit zpět na svá místa. Děkuji.“

Marcela: Také děkuji za komunikaci.

Během komunikace mi přišel impuls, že si mám zacvičit Pět Tibeťanů. Když jsem prováděla třetí cvik, otevřela jsem oči a přímo naproti mně byl obrázek od Ivany Zámečníkové "Anděl Vody". V tu chvíli jsem si také v hlavě promítla, že jsem se včera večer dívala na 4. díl seriálu "Já, Mattoni". Dnes před začátkem komunikace jsem shlédla 5. díl. Při koupeli po komunikaci mi přišly informace, že tou řekou ve snu byly prameny ze seriálu - Karlovarský pramen a Mattoniho kyselka, které byly a dodnes jsou čerpány. Proto to umělé řečiště.


Duchovní komunikace před odjezdem do Wisly 28.10.2016:

Marcela: „Spojené Síly Světla, máte pro mě někdo informace ohledně snu, který se mi dnes v noci zdál? Šli jsme s manželem Markem kolem výběhu v ZOO, kde byly pohromadě umístěny šelmy - lvi, levharti, medvědi, tygři apod. Opodál ve stejném výběhu se na zemi válela žena, jako by si s nimi chtěla hrát. Šli jsme až na konec výběhu, kde na jeho rohu bylo sklo. Já se přes něj podívala a zařvalo na mě (vycenilo zuby) jedno z těch zvířat, asi tygr. Následně se tam mezi šelmami objevila další žena a šelmy ji usmrtily. V neděli 23.10. jsme se také podívali na film Legenda o Tarzanovi.

Příroda: „Ozývám se Ti já Příroda, protože toto téma je přímo z mého prostředí. Chci Ti říci, že je tam souvislost s tím, co jsi vnímala při sledování filmu Tarzan a tím o čem se Ti zanedlouho zdálo. Je jasné, že se Ti okolnosti snaží ukázat krásu přírody, ale také její nebezpečí. Také Tě během posledních měsíců napadlo navštívit ZOO a ve snu se Ti promítly pocity zvířat uvězněných za kamennou zdí. I když jsi tam zahlédla člověka, který byl s nimi v souladu (žena válející se na zemi), pak se tam objevila žena, která neměla dobrý záměr a zvířata ji roztrhala. Žena nemusela představovat člověka, ale bytost, které se měla zvířata podvolit. Tebe také nevnímaly dobře. Zřejmě jsi někdy v minulosti tyto šelmy nebo jim podobné věznila a nechovala ses k nim zrovna přívětivě. Tím aktem roztrhání člověka, Ti chtěly naznačit, ukázat, že i v zajetí se dá bojovat. Scény přírody a se zvířaty ve filmu o Tarzanovi Tě uchvátily a doplněny krásnou nezkrotnou hudbou v tobě vyvolaly úžasné pocity a chtěla bys to propojení zažít také. Nečekej na nic a na nikoho a choď ke mně do mé náruče, naslouchat mi a já Ti budu nápomocna na Tvé cestě přiblížení se mi ještě blíže. Děkuji, že ses dnes před Markem zmínila o pokácených stromech na vaší zahradě, opravdu to nebylo správné. Víte, že strom se kácí, až když usne a míza je zpět v kořenech. Takhle jste to neudělali dobře. Přijímám však i dodatečnou omluvu, kterou jste učinili.“Marcela: Spojené Síly Světla, mám ještě jednu nebo několik otázek ohledně mé návštěvy Wisly s přáteli na NDC. Je to pro mě vhodné?

Tady opět Příroda: „Marcelo, opravdu je to pro Tebe vhodné, řekla bych, že velmi důležité. Opět se propojují souvislosti s řekou Cedinou v Chorvatsku, kde jsi byla u jejího konce – tam, kde vtékala a stala se součástí moře. A s očistou Karlovarských a Mattoniho pramene a teď se máš podílet i na očistě jezera u Wisly a také dojít a splnit úkol u pramene řeky Wisly. Všechno do sebe zapadá. Marek spolupracoval v minulosti na duchovním zašpinění okolí Wisly, a proto nechce ani Tebe vidět, jak jí pomáháš a snaží se Ti výlet rozmluvit, alespoň v náznacích. Jeď a užij si to a pomoz.“

Poznámka:  V září v Chorvatsku jsme sjížděli na raftu část řeky Cediny až k Omiši. Také jsem tam skočila z 6 m vysoké skály do řeky se čtrnáctistupňovou vodou. Byl to skvělý očistný zážitek.

 

 
Duchovní komunikace po návratu z Wisly 31.10.2016:

Marcela: „Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, mohly byste mi dát někdo informace ohledně mé návštěvy Wisly?

Tady Příroda: „Ozývám se Ti já, protože právě se mnou jste se přišli více sblížit a pomoci mi nalézt nové partnerství. Jedná se o partnerství právě s Vámi, abychom se více propojili, pročistili a společně budovali krásnou nezkrotnou přírodu. Podporovali se vzájemně a souzněli se sebou. Je krásné nalézt cestu k sobě. Tady jsi vnímala krásu Přírody jako celku, vody, hor a také spolupráci vás lidí na NDC navzájem. A také podporu Přírody, kdy Vám dávala určitá znamení ve tvaru srdce tak, aby vás oslovila, dostala na ty správné místa. Mockrát děkuji za pročištění a osvobození od různých vazeb jak už od mimozemských tak i křesťanských, ale také nevhodných zásahů přírodních bytostí. Jsem ráda, že ses tohoto důležitého úkolu zúčastnila a přispěla tak k obnovení toku energií správným směrem.“

Marcela:  Může mi někdo říci, zda-li se opravdu něco pohnulo k lepšímu mezi mnou a manželem? Mám totiž pocit, jako by se srdce nás obou najednou otevřela a začali jsme se lépe chápat a také vylaďovat naši sounáležitost.
 
Příroda: „Ano Marcelo, toto se opravdu odehrálo u Černé Wiselky, u tří tůněk. Tohle bylo jedno pro Tebe z nejdůležitějších čištění výletu. Tam sis uvědomovala, že své srdce musíš také více otevřít a jednat více srdcem nežli hlavou. A došlo na dálku k propojení Tvého a Markova srdce a toto Vás v současné době velmi posílí a brzy budete zase vyladění na stejné frekvence, tak jak by to mělo mezi partnery být. Už se nepřetahujte, kdo má pravdu, kdo to říkal, kdo čemu a proč věří. Začněte, a myslím je právě příhodná doba, pracovat na vztahu se vzájemným respektem, bez pohrdání a posměšků. Vše, co se mezi vámi dělo, už může být jen minulostí, jestliže se budete řídit intuicí a vnímat impulsy, které vám oběma přicházejí. Věnuj se sobě, komunikaci, Markovi, …. a neber nic na lehkou váhu. Řiď se impulsy, i když někdy je těžké rozpoznat ty pravé, správné, jsi dostatečně vyladěna, aby sis s tím poradila. Hlavně duchovně komunikuj, komunikuj a komunikuj. Tak jak Ti radili zkušenější v komunikacích, je důležité to dělat a ono to přijde. Nedělat nic a myslet si, že to přijde, nefunguje. Nepřijde.“
 
Marcela: Přírodo, stále mám před očima obrázek, portrét dívky, víly vytvořený na kameni v Černé Wiselce. Má pro mě nějaký význam?

Příroda: „Zase se hlásím o slovo, tento obrázek jsem tam vytvořila hlavně pro Tebe, proto v něm to, co Ty, uvidí jen málokdo. Je to signál, znamení pro Tebe a
A. (přítelkyně mého syna), abyste společně došly k pochopení a nalezení souznění. Jako jedna z mála obrázek vidí stejně jako ty.“

Marcela: Děkuji Ti Přírodo, jsem ráda, že jsem s Tebou mohla promlouvat.Tomáš Havel
 

Duchovní komunikace 30.10.2016 na horním toku Czarne Wiselky.
Na konci turistické značky, kde jsme se původně chtěli již otočit, ale dostali jsme impulz ještě chvíli zůstat:

Tomáš: Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, co je vhodné se zde nyní dozvědět?

Příroda:Tomáši, vnímáš to správně. Je tu přírodní anděl této oblasti, tohoto pohoří. Chce Vám poděkovat za očistu tohoto území. Je vhodné se s ním spojit.“

Přírodní anděl Baranie Góry:Tomáši, jsem rád, že jste provedli očistu této oblasti a pročistili ji. Je ještě vhodné pokračovat kousek dál podél toku Czarne Wiselky a celé to dotáhnout do konce. Zastavili jste se jakoby na půli cesty. Je potřeba nalézt ještě jedno klíčové místo. To pomůže celou akci dotáhnout do konce. Alespoň se to tak z našeho pohledu jeví jako vhodné. Ten střed černé magie ovládající Czarnu Wiselku je teprve nad vámi. Stejně tak jako jste včera našli to vodní jezírko ve tvaru srdce až poblíž vrcholu Baranie Góry, tak i Czarna Wiselka spojena s dalším místem nedaleko odsud, které umožní celou akci dokončit. 

Duchovní komunikace tentýž den večer ve Wisle:

Tomáš: Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, co je vhodné se dnes dozvědět?

Zde tvá Osobní Karma: Ano i u tebe je vhodné osvobodit tvoje duchovní srdce. Některé bloky, které ho tížily, dnes konečně praskly a rozpustily se.

Dalším z témat je to tvé oddělování se od skupiny, pokud skupina nestíhá. To je vhodné změnit a snažit se držet ve skupině. Obzvláště, pokud je k tomu, proč se zdržují, nějaký důvod.

Je to přesně tak, jak je napsáno v článku Petry Novákové o duchovním srdci Přírody (A44): Být součástí skupiny, pomáhat jí a zároveň od ní dostávat zpět. Vzájemně se posilovat. 

To je to, co potřebuješ.
 

Zde Příroda: Tomáši děkuji vám celé skupině za očistu tohoto území Bielé i Czarné Wiselky. Je to důležité pro současný vývoj a souvisí to s vlivem křesťanství na Polsko. Řeka Visla protéká od pramene až po ústí velkým územím Polska, a proto se očista jejího počátku projeví postupným vlivem na celé území Polska.

Zároveň jste pročistili i Baraniu Góru jako součást Beskyd, a to přibližně v oblasti styku Polska, Česka a Slovenska. To byl důležitý fakt v tomto období, kdy se řeší duchovní srdce a jeho probuzení u jednotlivců. Takto to bude mít vliv na obyvatele všech tří zemí. To je moc důležité, oslabit vlivy křesťanství a magie na lidská srdce a zároveň do nich přivést čisté nové energie přímo ode mne, tedy z mého duchovního srdce Přírody.

Opakovaným kontaktem a propojováním se s mými energiemi se stáváte více a více mojí součástí. Zároveň to ve Vás posiluje uvědomění si této sounáležitosti se mnou (s Přírodou).

K tomu všemu tedy pomohly vaše aktivity zde v okolí počátku toku řeky Visly. Buďte tedy otevření, vnímejte impulzy a vše Vám půjde jakoby na ruku.“

Toto téma bude ještě pokračovat poslední částí Z45. 

Věra Talandová                                              Vloženo 4.4.2017 

© Marie Mejdrová, Petra Nováková a kolektiv, duben 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 136
  • 30
  • 24
  • 24
  • 24

Celkový počet hlasů: 238