Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?

A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?

Jiří Novák Vloženo 2.11.2011
Jiří Novák

Klíšťata, mravenci, roztoči, hnědí slimáci, vši, nejrůznější další choroby užitkových plodin, háďata v půdě, padlí ovocných stromů, kadeřavost u broskví a rybízů, různé formy plísní, chorobám podléhající celé rostlinné a živočišné druhy – příklad jilmu, kaštanu (jírovce) a v tomto období i smrkových lesů. Proč je svět těmito parazity doslova zachvácen? Kde hledat příčiny tohoto stavu? Jsou chemické postřiky správnou cestou, jak proti parazitům bojovat? Lidstvo samo se mnohdy chová jako parazit, který v zájmu svého pohodlného přežití zneužívá, ovládá, masakruje jiné formy života. Lidský příklad v duchovním pozadí světa je neblahý – z většiny bývalých pracovníků Světla se stali agenti temných sil. Ne náhodou se snaží tyto dříve vůdčí postavy vést lidstvo v duchovním vývoji mimo hmotu. Protože odchodem ze hmoty člověk ztrácí naději na změnu a možnost vzepřít se skrytému ovládání.

Extrémní rozšíření parazitů v dnešním světě

Proč máme všude kolem sebe ve hmotném světě tolik parazitů? Uvedu několik konkrétních příkladů. Například mravenci - druh, který považujeme v lese za nesmírně užitečný. Lesní mravenec je často ukazatelem stavu čistoty prostředí. A lidé pak vysoce hodnotí skutečnost, že se velká mraveniště lesních mravenců postupně navracejí do našich lesů. Co však s mravenci, kteří se přestěhují do našich domovů? Kteří se zabydlí uvnitř zateplení střech či stěn, pod podlahou, za obložením? Kteří pronikají až přímo do našich bytů a domovů a chtějí se s námi podělit o naše jídlo? V této podobě už mravenci pro nás představují škodící parazity. A mnoho lidí si samo vyzkoušelo, jak je nesmírně těžké, mnohdy doslova nemožné, takové mravence z domu dostat. Protože vůči dalším novým chemickým postřikům rychle získávají dostatečnou odolnost.

A co takhle epidemie vší v našich školkách a nižších třídách základních škol? Učitelky základních a mateřských škol to samy zažívají na vlastní kůži, když musí odvšivovat celou rodinu napadenou parazitem. Když se vši neustále vracejí a vracejí (protože v jedné rodině nepřistoupili k jejich likvidaci s potřebnou důsledností nebo se vši chytají od jiných dětí z jiných tříd či škol na kroužcích, sportovních akcích apod.).

Nebo další z mnoha známých příkladů. Jak je možné, že malé běžné plže, kteří občas nakousali houbu v lese či jahodu na zahradě, nahradila mnohem větší, doslova agresivní forma hnědých slimáků? Kteří zaplavili naše zahrady i další místa v Přírodě a likvidují užitkové rostliny? Přestože všude kolem je plno trávy, takový plž veden svými smysly neomylně přeleze půl metru zryté půdy, což jistě není pro něj příjemné, aby na místě sežral a definitivně zničil malinkou sazenici salátu nebo jiné zeleniny uprostřed záhonu? Jedni den za dnem sbírají tyto plže, strčí je do plastové láhve a naplněnou láhev jednoduše vyhodí do popelnice. Jiní je zase nabodávají na ostrý kovový bodec. Na takové zásahy nemám povahu. Ale co tedy s nimi, když nám vše vysázené, ať už se jedná o zeleninu nebo květiny, doslova sežerou?

Evropu trápí zabijáčtí slimáci

PRAHA, 10. 1. 2009 - Zabijácký slimák, který neúprosně napadá květiny, zeleninu, a dokonce požírá slabší slimáky, je jednou z největších hrozeb pro evropskou přírodu.

Uvádí to zpráva o stavu životního prostředí v Evropě „Signály 2009“, kterou včera v Praze představila ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Jacqueline McGladeová a ministr životního prostředí Martin Bursík.

Právě cizokrajní živočichové mají podle studie na svědomí úbytek původních evropských druhů. Invaze exotických živočichů a rostlin do Evropy způsobuje obrovské ekologické i ekonomické ztráty. Evropa musí vynakládat více než deset miliard eur ročně na kontrolu a pokrytí škod napáchaných těmito druhy.

Jedním z nejrozšířenějších invazivních druhů je plzák španělský, který se po kontinentu začal šířit před třiceti lety. Škody páchá především zemědělcům, kterým likviduje úrodu. Zabijáckou přezdívku si vysloužil kvůli své agresivitě a požírání ostatních plžů.

https://www.lidovky.cz/evropu-trapi-zabijacti-slimaci-dml-/ln_domov.asp?c=A090110_162819_ln_domov_tma

Jak se k nám španělský plzák dostal?

Uvádím informace z Wikipedie:

Plzák španělský je plž pocházející ze severní části Pyrenejského poloostrova, západní Francie a jižní Anglie. Převozem rostlinného materiálu, sazenic, odpadů byl od roku 1955 zavlečen do velké části Evropy a od roku 1998 také do USA. V nové oblasti je to velice nepříjemný invazní druh škodlivého plže, který vytlačuje původní druhy plzáků a páchá obrovské škody v zemědělství.

Nejdříve se objevil ve Švýcarsku (1955), následovalo rozšíření do Německa, Itálie, Rakouska, a poté již se proces změnil v masivní invazi napříč celou Evropou. V roce 1998 byl potvrzen výskyt i v Severní Americe. Přemnožení značného rozsahu, jež jsou doprovázena rozsáhlými ekonomickými škodami, se v současné době objevují ve Skandinávii, Beneluxu a na severu Německa.

V Česku se plzák španělský poprvé objevil v roce 1991, od té doby se úspěšně šíří zejména v zemědělské a kulturní krajině. Jako jeden ze zásadních důvodů dosavadní úspěšnosti tohoto druhu lze uvést nedostatek přirozených nepřátel a parazitů, kteří se s ním doposud nestihli na nová působiště rozšířit. Parazité, běžně napadající zástupce rodu plzák vyskytujících se v Česku už dlouhou dobu, nejsou z neznámých důvodů v případě plzáka španělského příliš úspěšní.

Člověka napadají i agresivní roztoči

Nebo další příklad. V posledních letech rozšíření roztoči zde v Praze. Jakmile přijde srpen a je dostatečně teplé počasí, už není možné vyjít na zahradu, nebo i jinde do volné přírody v určitých oblastech. Každý dotek s trávou, pouhé zavadění o větve stromů přináší nepříjemné následky - velké svědící štípance na nepřístupných částech těla – pod spodním prádlem, v podpaží, apod.

Z běžných forem života se stávají paraziti

Proč se z dříve běžných forem života, které plnily určitou vyrovnávací úlohu v Přírodě, stávají za určitých podmínek agresivní paraziti? Typický je příklad kůrovce, malého brouka, který vždy byl běžnou součástí smrkových lesů. Ale čas od času, a zejména v poslední době, doslova likviduje celé rozlehlé lány lesů. O této problematice viz texty A2. Problém Národního parku Šumava - co říkají lidé, A3. Problém Národního parku Šumava - co říká Příroda. Zde je vysvětleno, že také za tímto nekontrolovatelným namnožením kůrovce stojí člověk a jeho snaha v minulosti nahrazovat původní přirozené smíšené lesy smrkovými lesy stejného stáří, které sice dávají vyšší výnosy dřevní hmoty, ale jsou zase méně odolné.

Nebo si vzpomeňme třeba na běžné luční kobylky. I u nás se vyskytují částečně létající neškodné druhy sarančí nebo kobylka křídlatá. Zatímco v jiných podmínkách či situacích jsme slyšeli o zhoubě náletů obrovských hejn sarančí, které v krátké době doslova sežrali vše zelené.

Včely zabijáci

Nebo dokonce proč se jinak užitečná stvoření, například včely, které člověku poskytují cenný med a navíc jsou mimořádně důležité při opylování užitkových plodin, stávají doslova agresivními zabijáky? Právě tento příklad je doslova poučný v tom, jak v pozadí za vznikem agresivních forem života mnohdy, a možná i většinou, stojí člověk. Jeho pokusy vydolovat z Přírody ještě více než je běžné. Jeho snahy řešit vše násilným umělým způsobem. Jeho snahy nahradit běžné formy života jinými formami, které by poskytly člověku větší krátkodobou užitnou hodnotu. Jeho snahy přirozenou péči o Přírodu obcházet pesticidy, chemickými postřiky a genetickým šlechtěním nových plodin, nových forem života.

Vybírám z článku „Včely zabijáci“ , uveřejněného 19.2.2008 na webu https://www.agroseznam.cz/cz/agro-novinky/146-vcely-zabijaci.html :

„Vše začalo v roce 1956. Brazilská vláda kontaktovala nejlepšího genetika země Warwicka Kerra a doufala, že vyřeší otázku, proč se evropské včely nejsou schopny adaptovat v brazilském tropickém podnebí a dávají tak jen průměrné množství medu. Kerr odjel studovat nejsilnější včely na světě - ty, které žijí na africkém kontinentu - včely rodu Apis mellifera scutellata. Tyto včely podle odborníků byly miliony let konfrontovány s drsným, suchým a horkým podnebím Afriky. Zůstaly "kočovnými", závislými na ročním období a rostlinných druzích; hnízdily ve skalních dutinách či kmenech baobabů. Jejich med byl vyhledáván predátory - například člověkem, který ničil jejich kolonie, aby získal drahocenné plástve. Přežít mohly jen maximálně se bránící hnízda.

A 75 královen africké včely přivezl Kerr o čtyři měsíce později do genetické experimentální laboratoře v Rio Claro. Byly umístěny v úlech se speciálními mřížkami, které oddělovaly královny od dělnic a znemožňovaly únik. Po celý rok se Kerr neúspěšně pokoušel vytvořit revoluční křížence.

Obyvatelé Rio Claro, uvyklí životu se včelami a mající úly v blízkosti svých domovů, si náhle povšimli změny v jejich chování. Včely začaly být agresivní, bodaly děti a zabíjely psy a hospodářská zvířata.  Začalo být jasné, že africké včely nějakým způsobem unikly a zkřížily se s místními druhy. 

V následujících čtyřiceti letech vytvořilo křížení afrických a evropských včel - po staletí dovážených kolonisty - vskutku unikátní a výjimečný druh, druh produkující množství medu, nápadně adaptovaný na podnebí, avšak naprosto nezvladatelný a vskutku smrtící…

Dnes, o 80 včelích generací později, dosahují jejich počty milionů a jsou stále na postupu. Mary Williamsová z Phoenixu byla napadena rojem včel, který hnízdil v její garáži. Sousedka se vrací k tomuto strašnému okamžiku: "Netrvalo to déle než 40 vteřin," vzpomíná a její hlas se chvěje. "Mary uběhla několik stop, a pak se zhroutila na zem. Bylo po všem." Během pitvy vyňali patologové z jejího těla na 8000 žihadel.

Přes 80 % amerických včelařů už svoje chovy vzdalo. "Riziko útoku na obyvatele je příliš veliké," vysvětluje Eric Erickson, ředitel Výzkumného včelařského střediska v Tucsonu. V Brazílii se ale otázkou kříženců stále zabývají. Podle dr. Gonc5alvese (výzkumné středisko v Ribeirao Preto) nejsou včely zodpovědné jen za škody: "Dokonce i když zabily mnoho lidí, jsou tyto včely pro naši zemi prospěšné a umožnily populacím na severovýchodě přežít nouzi sedmdesátých let," upozorňuje. "Brazílie - po USA a Číně - je nyní pátým největším producentem medu na světě."

Proto jsou země nejvíce postižené těmito včelami postaveny před paradox - nemohou si dovolit ztratit zabijácký hmyz. Jeho ekologická funkce je obrovská: z 80 % přispívá k opylení kulturních plodin a produkuje vydatné množství medu. V USA se přínos včel odhaduje na více jak 6 milionů dolarů ročně. Odborníci jsou proto nuceni učinit závěr: bude třeba s těmito včelami žít a doufat jen v to nejlepší. Naštěstí se opravdu zdá, že agresivita včel se zmírňuje.“

V pozadí za invazemi škůdců je obvykle činnost člověka

Na několika typických příkladech jsem naznačil, že v pozadí za invazemi škůdců stojí téměř vždy činnost člověka. Jeho nerozumné zásahy do Přírody. Jeho snahy stát se Bohem, který má právo vytvářet nové formy života, nové varianty existujících druhů, které budou pro okamžité finanční zisky člověka příznivější. Jeho touha po ekonomickém profitu, po co největší expanzi svého odbytu do dalších a dalších krajů.

Podstatné je, že tímto vším člověk často narušuje, ničí nebo doslova likviduje, přirozené imunitní síly Přírody. Jak se prokázalo v případě napadení lesů kůrovcem, tak i v případě invaze hnědého španělského slimáka do celé Evropy.

Čím je vyvolána přeměna živočichů v agresivní ničící druh?

Co se děje v duchovním pozadí světa, když se normální živočich zvrhne ve vysoce agresivního parazita, který se najednou nekontrolovaně množí? Pokoušel jsem se napojit na Přírodu a vnímal jsem určité temné pole, temné vědomí, které najednou začalo daný živočišný druh skrytě řídit a doslova ovládat a tlačit směrem k ničení.

 

Toto temné vědomí narušující běžné poměry v Přírodě se vytváří za určitých pro něj příznivých, a naopak pro Přírodu nevýhodných podmínek, které dosti často vytvořil právě člověk. A existence tohoto temného vědomí je podporována vším, co je pro Přírodu nepřirozené, umělé, či ovládající. Vším, co narušuje nebo dokonce zcela likviduje přirozené imunitní pochody v Přírodě.

 

Není těžké pochopit, že do této skupiny okolností a podmínek, které podporují vznik temných vědomí v Přírodě, patří nejen například nevhodné stavby či nevhodné způsoby péče o užitkové plodiny, používání pesticidů. Ale také genetické manipulace plodin, klonování, křížení nesourodých forem života, vytváření umělých zrůd, lidozvířat, bojových monster, atd. Patří sem však také libovolné energetické magické zásahy, kdy člověk svojí vůlí a svým vědomím působí duchovní energií na jakoukoliv jinou bytost či formu života v Přírodě, nebo dokonce na celou Přírodu. Mnohé z toho se dělo v dávné minulosti a na lidstvo to vícekrát přivolalo zkázu světa. Řada těchto činností se však objevuje i dnes a opět to tlačí lidstvo ke kritickému duchovnímu pádu, který vždy bývá předzvěstí náhlého zlomu ve vývoji. A nepřijde-li zásadní zlom ve vývoji lidstva směrem ke Světlu, jinou možností je již pouze další drtivá katastrofa.

Chemické postřiky jako zbraně hromadného ničení

Místo aby se člověk obrátil k Přírodě a snažil se jí přirozeným způsobem pomoci navrátit její čistotu a posílit či obnovit její imunitní sílu, opět raději používá umělé prostředky. Jaký je běžný způsob, kterým lidé proti parazitům bojují? No přece zásahy chemií, chemickými postřiky všeho druhu.

Každý takový postřik parazita chemickými přípravky (pesticidy) se podobá útoku zbraní hromadného ničení. Tedy nic nového na tomto světě. Zbraně hromadného ničení dokázali lidé používat v boji národ proti národu, jedno hnutí proti druhému hnutí. Průvodním jevem takového útoku je to, že zničíte, zahubíte nejen ty, kterých by se útok měl bezprostředně týkat, tedy bojující jednotky. Ale zničíte i Přírodu, prostředí, veškeré zázemí, klidné domovy ležící mimo tento boj. Usmrtíte ženy i děti, zraněné i nemocné. Mnohdy byla takto zničena celá území Přírody, výjimkou nebývá ani celoplanetární dopad. Můžete také na sebe přivolat podobnou ničivou odvetnou reakci těch, co byli takto napadeni. Ať už to byl jiný člověk, jiný národ, druhá civilizace.

Při použití postřiků proti parazitům to vypadá naprosto obdobně. Nezničíte pouze část jedné generace škůdců, ale i další formy života, které byly pro škůdce přirozenými nepřáteli. A navíc znatelně poškodíte Přírodu. Neboli současně s částí škůdců ničíte také imunitní síly Přírody, pomocí kterých má Příroda šanci nákazu parazitem regulovat, omezovat nebo i zcela zastavit. Už i řada dnešních vědců došla k závěru, že tento způsob boje proti parazitům je nejen neúčinným, ale dokonce i zcela vadným. Přemnožení parazité v Přírodě se mnohdy po takovém útoku za čas objeví v nové, podstatně agresivnější a odolnější formě. Navíc, dnešní situace ve světě naznačuje, že dopady nadměrného používání pesticidů v minulosti jsou dnes již celoplanetární. Připomenu zde dva z takových příspěvků, které potvrzují tato slova.

Stanovisko vědců k používání insekticidů

Vybírám z textu „Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovcové gradace v Šumavském národním parku“, který byl již jednou využit v článku A2. Problém Národního parku Šumava - co říkají lidé:

„Insekticidy mají malý účinek, neboť lýkožrouta, žijícího pod kůrou, vůbec nezasáhnou, zato však zahubí miliony jedinců jiných druhů hmyzu, které žijí na povrchu. Mnohé z těchto druhů jsou ohrožené, chráněné, mj. i celoevropskou sítí chráněných území Natura 2000. Mnohé druhy škůdců, včetně kůrovce, jsou v přírodě regulovány svými přirozenými nepřáteli, kteří přispívají k udržování jejich početnosti na relativně nízké úrovni. Víme velice dobře, že snížením počtů jak škůdce, tak druhu, jenž jej reguluje, dochází k vychýlení dotyčného systému z rovnováhy s následnou možností toho, že přirozený nepřítel nebude nadále schopen škůdce regulovat, následkem čehož nastane gradace škůdce. Konkrétně tedy: pokud se stane, že insekticidy ovlivní početnosti přirozených nepřátel kůrovce na Šumavě, mohou insekticidy v delším časovém horizontu gradaci kůrovce podpořit, místo aby ji omezily.“

Jménem jednotlivých pracovních týmů:

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., vedoucí Centra pro výzkum biodiverzity

Ing. Jiří Danihelka, PhD., vedoucí prac. skupiny, Botanický ústav AV ČR

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., vedoucí prac. skupiny, Entomologický ústav AV ČR

Doc. Mgr. Martin Konvička Ph.D., vedoucí skupiny temperátní biodiverzity, BC AV ČR

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. , vedoucí prac. skupiny, Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., vedoucí prac. skupiny, Ústav biologie obratlovců

Doc. Mgr. David Storch, Ph.D., vedoucí prac. skupiny, Karlova univerzita

Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., vedoucí prac. skupiny, Masarykova univerzita

Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc., vedoucí prac. skupiny PřF, Jihočeská univerzita

 

JN: Ano, je to zde naznačeno naprosto jasně. Použití insekticitidů, neboli hromadný útok na kůrovce chemickými zbraněmi, sice může na první pohled kůrovcovou kalamitu částečně regulovat, ale především takový hromadný útok ohrožuje i další hmyz, který je přirozeným nepřítelem kůrovce. Takže v delším časovém horizontu může podobný chemický útok dávat zcela opačný výsledek – podpořit množení a další rozšiřování škůdců, místo aby byl škůdce tímto způsobem zastaven.

Stav dnešního světa tuto myšlenku jenom podporuje. Čím více lidstvo proti parazitům využívá chemii, tím více je z dlouhodobého pohledu svět parazity doslova zaplněn. Rozhodně to nevypadá tak, že s nárůstem používání pesticidů ve 20. století se celková situace ve světě zásadně zlepšila. Právě naopak.

Ilegální chemické postřiky v Národním parku Šumava

05. 05. 2011

Ředitel Národního parku na Šumavě začal používat chemii, ačkoliv k tomu nemá udělené povolení. Postřiky jedovatými pesticidy jsou totiž v národních parcích přísně zakázány. Rozmístění stovek otrávených tzv. lapáků a trojnožek podél lesních cest zjistily hlídky Hnutí DUHA. Ekologická organizace podala okamžitě podnět k vyšetřování České inspekci životního prostředí…

Chemický postřik nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, který s ním přijde do kontaktu. Obětí se vždy stanou ve významném množství i druhy, které kůrovce požírají. Proniknou-li pesticidy do vody, okamžitě zabíjejí všechny vodní organismy včetně například žab nebo čolků. Bylo prokázáno, že v místech aplikace těchto látek dochází ke zvýšenému úhynu mláďat hmyzožravých ptáků, kteří otrávený hmyz sezobají (viz článek Pascual, J.A., et Peris, S.J. (1992): Effects of forest spraying with two application rates of cypermethrin on food supply and on breeding success of the blue tit (Parus caeruleus). Environ. Toxicol. Chem. 11: 1271-1280).

Látka cypermethrin, kterou postřiky obsahují, patří ke skupině jedů, které narušují i u živočichů funkce hormonů a imunitní systém. Zasažení cypermethrinem může zvýšit riziko neplodnosti (především samců, respektive mužů), spontánního potratu, vyvolat předčasný porod a způsobit vrozené abnormality plodu. Byly prokázány dokonce genotoxické, cytotoxické, teratogenní a karcinogenní účinky.

Hnutí DUHA odhalilo otrávené lapáky také v části parku, která je ponechána divoké přírodě. To se dosud nestalo za žádného z předchozích ředitelů. Navzdory tomu, že jsou známy jako prudce jedovaté pro vodní živočichy, zjistily hlídky pesticidem nastříkané trojnožky i v oblasti nejcennějších mokřadů Modravských slatí, například pouhých 50 metrů od rašeliniště. Jiné byly umístěné v tůních s obojživelníky. V řadě dalších lokalit jsou chemicky postříkané kmeny u příkopů podél lesních cest, kdy zvláště při deštích hrozí, že se budou jedy vymývat a dostávat i do potoků.

Mezinárodní standardy zdravého lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council) řadí cypermethrin mezi vysoce rizikové látky a jeho používání vylučují dokonce i v hospodářských lesích. Je to podmínkou k získání certifikátu FSC.

Chemický nástřik přitom není pro odchyt kůrovců do tzv. lapáků vůbec nezbytný. Obvykle se lapáky chemicky neošetřují a po zavrtání kůrovců se jednoduše odvezou z lesa. Správa parku si použitím insekticidů pouze usnadňuje práci.

                Zdroj: https://www.hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/ilegalni-chemicke-postriky-v-np-sumava/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=caecd0b0c4

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Jedovaté pesticidy by se neměly používat ani v hospodářském lese, natož v národním parku. Otrávené stromy totiž zabijí často víc jiného hmyzu než samotných kůrovců. Umírají tak i přirození nepřátelé kůrovce, kteří jej hubí, jako jsou například brouci pestrokrovečníci, lumčíci, chlacidky a mnoho dalších. Jedy se pak přes otrávené brouky dostávají dál do potravních řetězců… Bylo prokázáno, že v lesích, kde byly postřiky použité, kvůli tomu umírají mláďata hmyzožravých ptáků, například sýkorek.“

„Použití těchto jedů na bázi takzvaných pyrethroidů je ale nebezpečné i pro člověka. Narušují totiž funkce hormonů, zvyšují například riziko neplodnosti u mužů. Krom toho mohou poškodit genetickou výbavu a jsou karcinogenní. Správa parku přitom rozmisťuje otrávené lapáky a trojnožky i kolem turistických cest a návštěvníky parku před dotykem postříkaných stromů nijak nevaruje.“

Pesticidy

Poslední věc je úplně nejdůležitější. Tím, že lidé proti škůdcům používají hromadně chemické přípravky, ničí tím sami sebe. Sami si podřezávají větev svého zdraví, života i lidské existence pod sebou. Poškozují své životní prostředí, dlouhodobě narušují své zdraví, svoji imunitu, svoji plodnost.

Na závěr této části uvedu ještě celkové zhodnocení rizik vyplývajících z hromadného používání pesticidů. Vybírám z článku „Pesticidy“ na adrese https://arnika.org/pesticidy :

Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin i krmiv…

S rozšířením aplikace pesticidů vzniklo však i mnoho problémů. Dostalo se tak do oběhu tisíce tun chemických sloučenin, mnohdy dosti toxických nebo s jinými nežádoucími vlastnostmi. Nadměrné používání pesticidů a jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží organismů a narušením jejich fyziologických procesů. Pesticidy se dnes používají na 95 % zemědělské půdy.

Účinku pesticidních látek jsou vystaveny všechny složky biosféry - vzduch, půda, voda, ale i rostliny a živočichové…

 

Negativní jevy obecně:

• Většina z pesticidů… kromě "škůdce" hubí i ostatní organismy,… po několika letech může dojít až ke kolapsu půdní úrodnosti.

• V půdě zůstávají dlouhodobě jejich zbytky (rezidua) a začleňují se do potravních řetězců a hromadí se v mnohých organismech.

• Narušují funkci hormonů v těle různých živočichů včetně člověka.

• Obdobně jako v organismech vznikají při koloběhu pesticidů v přírodě rozkladné produkty, které mohou být jedovatější než původní látka.

• Dlouhodobé používání vedlo v řadě případů ke vzniku odolnosti (rezistenci) hmyzu.

• Jsou nebezpečné pro lidské zdraví (např. riziko vzniku rakoviny, poruchy reprodukce).

• Způsobují snižování rozmnožovacího potenciálu zasažených organismů (u některých druhů ptáků dochází k poruchám reprodukčního cyklu, k opožděné ovulaci, k poruchám v kladení vajec, ztenčení skořápky vajec - jejich rozmačkání pod samicí apod.).

• Použití insekticidů vede k likvidaci některých skupin opylovačů, a tím ke sterilitě jedinců a rozpadu populací na nich závislých rostlinných taxonů (druhů).

• Jejich kumulace v organismech vede k poškození živočichů stojících výše v potravní pyramidě (ptáci, člověk…); nebezpečí pesticidů tkví také v tom, že mnohé fyziologické poruchy se nemusí dlouho projevit a teprve po překročení určité hranice koncentrace reziduí biocidů prudce vzroste mizení druhů zejména ukončujících potravní řetězce (např. dravců).

• Nezřídka se skrytý vliv pesticidů projeví až v kritických situacích, např. po delším hladovění, při náhlé změně diety, při dlouhotrvajícím deštivém počasí apod., kdy pak dochází k hromadným úhynům.

Použití chemie na nápravu Přírody je totéž jako léčba nemocí chemií

Z toho všeho vyplývá, že používání chemie na nápravu fungování Přírody přináší stejné problémy a rizika jako používání jiných druhů chemie na nápravu nemocného člověka. Lidé tedy s Přírodou nedělají nic jiného, než je to, co dělají sami se sebou. Proto se nemůžeme divit, že většině těch, co o tom rozhodují, to připadá správné a jedině možné. Stejně tak, jako si lidé v případě bolestí v krku vezmou antibiotika. A jako při vzniku rakoviny podstoupí operaci, po níž následuje doslova prožití hrůzy chemoterapií.

Pokud si člověk během nemoci a její léčby uvědomil zásadní chyby, kterých se v životě dopouštěl a dokázal včas, radikálně, nekompromisně a trvale změnit svůj způsob života, přežije napadení rakovinou i formu její léčby a může mít vyhráno. Pokud se však postupně navrátí k tomu, co dělal dříve, rakovina za čas udeří znovu. A tentokrát již v jiné mnohem agresivnější formě, která není medicínou zvládnutelná. I zdánlivá výhra však může být pouze dočasnou iluzí, pokud v pozadí za vznikem nemoci je vážný karmický problém (úpis, prokletí apod.), který i po odstranění projevů nemoci medicínou přetrvává.

 

A co se stává v případě likvidace škůdců chemickými postřiky? Mnohdy totéž. Výsledkem pak často nebývá zbavení světa od parazitů, ale naopak přechod parazitů do vyšší, dokonalejší a agresivnější formy parazitování. Do takové formy, která je již vůči všem běžným přípravkům chemického ničení odolná. Navíc důsledkem používání chemie v Přírodě, který je v dnešním světě pozorován, je vážné narušení, poškození celých úseků Přírody, dokonce i rozsáhlých oblastí Planety.

Proč snaha řešit problém pouze ve hmotě obvykle nevede k cíli?

Zbraně, chemie, hromadná likvidace. To je běžný všeobecně rozšířený způsob zahlazování problémů v našem světě. To přece lidstvo používá od nepaměti. Proč to tedy nefunguje, když se to lidé tak dobře naučili? Proč je taková forma boje proti parazitům neúčinná? Odpověď je jednoduchá.

Zahlazení problému za použití chemických přípravků nejde k samotné podstatě problému. Neřeší totiž tu pravou příčinu, která nadměrné rozšíření všech možných parazitů na Zemi vyvolala.

 

Člověk na světelné vzestupné duchovní cestě je si dobře vědom toho, že tento náš svět funguje tak, že jeho duchovní pozadí je prvotní. Duchovní pozadí má tedy vyšší prioritu před hmotou. Právě ta nehmotná část světa, kterou materialisté neuváženě odmítají, obsahuje samotné matrice, vnitřní příčiny, skutečné důvody, vzory pro to, co se s určitým odstupem času přenese do hmotné roviny. Budeme-li problém řešit pouze ve hmotě, pak existující vzor v duchovním pozadí bude tentýž problém ve hmotě neustále obnovovat, znovu uvádět v život.

 

Jsou dnes ve hmotě rozšířeni parazité mnoha druhů? Z duchovního pohledu na svět je zřejmě, že tento vzor parazitování jedněch forem života na jiných musel být nejprve rozšířen v duchovním pozadí světa. A že tento stav v duchovním pozadí světa i nadále trvá. A chceme-li změnit hmotu, je potřeba nejprve změnit matrice, vzory pro parazitování, v duchovním pozadí světa. Tedy ty vzory, které tento hmotný svět formují, modelují do určitých tvarů, určitých způsobů fungování. Nejprve je však potřeba zjistit, kdo tyto vzory parazitování v duchovním pozadí světa vytvořil a proč vůbec k tomu došlo.

Pro dnešní svět je typické energetické zneužívání

Co je typické pro dnešní svět, pro vztahy mezi lidmi a přitom to není na první pohled vidět? Zneužívání, parazitování, vysávání, kradení energií ve formě životní síly či plodivé síly. Tragické situace, které postupně vedou ke zdravotním problémům a dokonce i předčasným úmrtím. Není jednoduché řešit situaci, kde jeden z dvojice životních partnerů vysává, zneužívá druhého a přitom mají dvě nebo tři společné děti. Kdo takovéto nesprávné a zcela nevhodné vzory vztahů zde na Zemi vytvořil?

Kdo vytvořil nesprávné vzory vztahů mezi lidmi?

To, co budu psát dále, není smyšlená teorie, jak se někteří mohou domnívat. Naopak vše následující je výsledek mnoha mých zkušeností z pomoci lidem, kteří mne o to požádali. Řada z nich měla určité zdravotní problémy, které urgentně naznačovaly, že je potřeba něco v životě zásadně změnit. Mnozí lidé postupně došli k tomu, že medicína jim nepomůže. Začali navštěvovat přednášky a semináře s duchovní tématikou. Prošli řadou zasvěcení, která slibovala, že se snáze zbaví problémů.

Další se obrátili na léčitele a přijali energetickou pomoc. Domnívali se, že právě to je ten nejlepší způsob. Místo pozitivního výsledku se však jejich zdraví mnohdy naprosto zřetelně zvrátilo ještě k mnohem horšímu. Kolik takových příkladů jsem vyslechl a řešil. Někteří sami osobně vnímali, že po návštěvě léčitele cítí jakési ovládání, jako kdyby přestali být sami sebou. Další netušili, co se s nimi děje.

Až při podrobném vyšetření jsem odhalil, že onen dobře známý léčitel na nich od té doby, co s ním přišli do kontaktu, energeticky parazituje. Odebírá si od nich pravidelně část jejich životní síly a tvořivé síly. Jako vodník, který si uschoval dušičky v nádobách a tím si jejich sílu přivlastnil. Jako čert, který smaží dušičky v pekelném kotli a tím jejich energii přetváří na energii pro sebe využitelnou. Je zřejmé, že drtivá většina léčitelů a dalších duchovních pracovníků to dělá nevědomě jako službu temným systémům, které jim kdysi propůjčily část jejich léčivé síly a schopnosti energeticky působit na druhé. To však není z karmického ani z lidského pohledu omluva.

Původní pracovníci Světla se stali agenty temných sil

Co je tedy pro dnešní svět typické? Že ti, kteří by měli být vzorem čistoty, vzorem správné cesty pro hledající, jsou v drtivé většině ve vleku temných sil. Svým dlouhodobým vývojem a nenalezením cesty ke světelnému vzestupu se postupně stali doslova agenty temných sil zde na Zemi a v jejím duchovním pozadí. Takže to je ten vzor, který určuje fungování hmoty v dnešním světě.

 

Mnoho vedoucích pracovníků, kteří o sobě říkají, že jsou tu za Světlo, je ve skutečnosti ve službách temné strany. To je ta zásadní příčina, ta hrozivá přetvářka nebo spíše hrubá neznalost situace, která dovedla tento svět do namnožení parazitů ve hmotě. Protože mnozí a možná dokonce drtivá většina těch, co zde dříve vedli světelný vývoj, se z pohledu neviditelného duchovního pozadí světa sami postupně stali parazity na lidech, na Přírodě, i na dalších formách života.

 

Jenomže parazitování jednoho člověka na druhém člověku – to není úplně všechno. Kolikrát jsem zprostředkoval karmické vyvázání situace z minulosti, kdy dnešní člověk, muž či žena, tehdy nehmotný anděl nebo přírodní anděl či dokonce víla, byli ovládnuti člověkem mágem ze hmoty.

Takže člověk zrozený ve hmotě a ovládající magii se prostřednictvím svých umělých schopností naučil v minulosti zneužívat nejen druhého člověka, ale také jiné formy života – anděly, přírodní anděly, astrální víly a podobně.

Schopnost ovládat druhé je principem magie

Odkud pochází schopnost ovládat druhého, schopnost parazitovat na jeho energiích, vysávat jej? To vše je výsledkem schopnosti ovládat bioenergie svým vědomím a vůlí. A není třeba zdůrazňovat, že právě takovéto lidské počínání je principem magie, jak jsme vysvětlili podrobně v článcích 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, i v mnoha dalších textech a duchovních komunikacích na našem webu.

Používání magie je v pozadí za rozšířením parazitismu všeho druhu

Takže právě používání magie pracovníky Temna i vedoucími pracovníky strany Světla dovedlo tento svět do dnešní situace. Zvyk duchovních mistrů sestupovat dolů do hmoty s výbavou magie, umělých zvláštních schopností a privilegií. Které takového mistra se speciálním posláním měly jasně vydělit od všech ostatních. Měly mu zajistit respekt, autoritu, pozornost druhých jeho myšlenkám i dostatečnou ochranu.

 

A výsledek, který se znovu a znovu vynořuje z karmických vrstev mnoha lidí? Mnohdy duchovní neprobuzení takového člověka ověnčeného umělými zvláštními schopnostmi a privilegii, podlehnutí Temnu, postupné selhání, ukradení jeho výbavy temnými silami nebo naopak jeho dobrovolné vydání této světelné výbavy temným silám za slib větší moci, větších možností na ovlivnění světa.

Toto vše je v dnešní době všem lidem na vzestupné cestě více než zřejmé. Tito lidé však netvoří většinu dnešní populace. A netvoří ani většinu mezi těmi, co se považují za duchovně probuzené nebo dokonce duchovně pokročilé. Právě v těchto dnech při přípravě tohoto textu jsem si začal více všímat, jaké ohlasy vzbudil můj text, Jak fungují systémy reiki a Šambala, ve kterém o tomto parazitování podrobně píšu. A protože pro dnešní svět je typické kradení, zneužívání, zjistil jsem, že i tento můj text byl neoprávněně přenesen na několik dalších webových stránek. Aniž bych k tomu dal souhlas, a aniž bych vůbec byl dotázán, jestli něco takového schvaluji.

A výsledky? Ti, kteří se odvažují připojit své podobné zkušenosti s ovládnutím ze strany těchto systémů, bývají často jednoduše a snadno umlčeni křičící většinou. Jejíž zástupci jasně, důrazně a suverénně prohlašují, že straším, že jde pouze o jinou cestu, které nerozumím. Že přece existuje mnoho správných cest. Uvedu pro zajímavost jeden souhlasný výrok s těmito informacemi, který vychází z vlastní osobní zkušenosti jmenované. A další zásadně nesouhlasné, které nejsou ničím jiným než rozumovými úvahami jmenovaných. Člověk na vzestupné cestě však plně chápe, má-li větší hodnotu jediná osobní zkušenost nebo stohy jakýchkoliv i sebemoudřejších rozumových hodnocení vycházejících z doposud načteného.


Ohlasy na můj článek o fungování systémů Reiki a Šambala

Kyra  z 8.6.2011 na webu karolinaloskotova.blog.cz:

„A ohledně reiki, též z vlastní zkušenosti a varování druhých jako např. Alue, věštkyně Marios a pán z nové duchovní cesty musím říct, že Reiki ani Shamballa nikomu nepomůže ba naopak, dáváte dobrovolně své energie, svou životní tvořivou energii do rukou cizím zasvěcovatelům ani o tom nevíte, taky můžete mít vetřelce ve vnitřním já. Já mám od té doby problémy se srdeční čakrou a to nemluvim o bezprostředním dění po zasvěcení, bylo mi čím dál divněji. Tohle nikdo nepotřebuje je to strašný podvod, a navíc nebezpečný vašemu zdraví ať už se vám to jeví jakkoliv (zatím)!! více můžete najít třeba zde…“ (následoval odkaz na naše stránky).

 

Komentář od Jirka z 8.7.2011 na webu novazeme.ning.com:

„Kdo je ten pán a jaké má schopnosti? Nevím o něm nic. Pokud o něm nic nevím, je mi to, co říká, k ničemu, protože každý může říkat cokoliv. To, co dělá, je velká manipulace... Lidé kteří si myslí, že jim jejich kyvadélka říkají pravdu, se mohou úplně klidně mýlit a být sami manipulováni, minimálně svým egem... Nejdůvěryhodněji na mne působí lidé, kteří nikomu nic nevnucují a říkají: jdi svou cestou. Důležité jsou i produkty jednání každého člověka. Odpověď na otázku: Komu to slouží?..Co tím získává? jde mu jen o peníze nebo o moc? Nebo si myslí, že je Spasitel? Kdo ví?

Jsou to ti, co oddělují lidi... Patří mezi "strašáky"... to známe ne? Odsoudit a upálit, tak to tady fungovalo tisíce let. Už toho bylo dost. Nevěřím těm, co říkají: My máme Pravdu a ti druzí jsou od ďábla. Kdo nejde s námi, jde proti nám.... Komunisti měli Pravdu Pravdoucí a všichni ostatní se mýlili a zasloužili si být vyhlazeni, v lepším případě komunizováni...Tenhle starý dualitní vzorec....“

 

Komentář od ČLOVĚK HONZA z 8.7.2011 tamtéž:

„Už jen odkaz novaduchovnicesta mi o autorovi říká dost, víc číst nemusím. Reiki je cesta, tak jako všechno ostatní. Taky je to slovo, za tím slovem jsou lidé, kteří představují různé cesty vědomí. Poznání je jenom nekonečné, proto se nenechte strašit tím co je dobré a špatné. Pro jednoho je Reiki to nejlepší a pro druhého to nejhorší. Takže takovéto rádoby intelektuální články mě nezajímají jako takové!“

 

Komentář od Peter2 z 9.7.2011 tamtéž:

„Neco z uceni pana Novaka mi sedi, ale tady evidentne nevi o cem toci - vypada to ze o energii a fungovani reiki nevi vubec nic...  Spise to beru jako klasicke demonizovani konkurence a jemne naznaceni ze jedine "moje uceni" je to spravne…“

 

Hana Skallová z 11.7.2011 na webu aliastro.blog.cz:

„Milý pane Jiří, já s Vámi rozhodně nesouhlasím. Nemám tu rozhodně prostor polemizovat s některými Vašimi výroky. V duchovním světě je velice lehké, zneužít otevřenost druhých....ale energetické systémy jako REIKI, Shamballa či jiné takto "odstřelit" je dle mého názoru povrchní... Hodně štěstí v nacházení pravdy přeje Hanka.“


V situaci razantních zlomů se zásadně mění principy a pravidla vývoje

K tomu všemu bych na závěr dodal následující slova. Rozumový názor, sledování veřejně uznávaného mínění v duchovní oblasti, nejsou tou vhodnou volbou, která lidem v dnešním světě může ukázat správnou cestu. V situaci razantních zlomů ve vývoji je obvykle vše jinak, než jak to bylo prezentováno celé věky. V situaci velkých zvratů se zásadně mění principy a pravidla vývoje. Dochází k obrovským změnám samotných principů života. Protože to, co bylo doposud uznáváno, se za pochodu nahrazuje odlišnými principy, novými pravidly života.

Šanci toto vše v průběhu změn chápat mají pouze lidé, kteří úrovní svého vnitřního vyladění splývají s hlavním energetickým tokem těchto změn. To však nejsou ti, kteří papouškují staré názory. Ti, kteří se odvolávají na známé kapacity a jejich uznávané knihy. Ti, kteří tvrdí, že stále platilo toto a bude to platit i nadále. Dnešní svět je plný lži, manipulací a ovládání všeho druhu. To, co bylo světu doposud předáváno jako nejvyšší pravda o fungování duchovního pozadí světa, se v dnešní době jeví jako pohádka, jejíž pravdivost s postupujícím novým vývojem stále více klesá. V dnešní době se průměrná pravdivost všeobecně uznávaných teorií Staré duchovní cesty pohybuje zhruba na úrovni 20 – 30% a tato úroveň pravdivosti měsíc za měsícem klesá.

Hledání pravdy není věcí štěstí nebo náhody

Hledání pravdy není věcí štěstí nebo náhody, jak se snaží naznačit kritické hodnocení paní Hanky. Hledání pravdy je věcí připravenosti, dostatečné vnitřní čistoty a správné volby duchovní cesty. Lidé, kteří jsou v pádu ze Světla směrem k temné straně světa, nejsou těmi, jejichž názory vyjadřují objektivní pravdu. Z mého pohledu je povrchním každý názor, který vychází z rozumové úvahy, ze všeobecně uznávaného mínění v duchovní oblasti a nikoliv ze skutečné reality. Který nevychází z toho, jak dnes svět a jeho duchovní pozadí skutečně fungují. Bez příkras, bez starých již neplatných pouček.

 

To, co dnes ve světě probíhá, představuje zcela nový vývoj. Ohromný zlom, který postupně vyústí v radikální změny v tomto hmotném světě. Kdy to přesně bude, to nikdo neví. Protože to, co probíhá dnes, probíhá v celé historii systému světů ve Stvoření úplně poprvé. Proto neexistuje žádný předcházející vzor, na základě kterého by bylo možné odhadovat, co přesně bude dál, kdy konkrétně můžeme očekávat zásadní zlomy ve fungování hmotného světa. Konkrétní údaje zlomů, data 28.10.2011, 11.11.2011 nebo 21.12.2012, kterými se mnohé články přímo hemží naznačujíce zaručené zprávy, že přesně v ten a ten den část lidstva přejde do jiné dimenze, jsou z pohledu skutečného dnešního vývoje pouhými pohádkami.

Výhodu mají dnes ti, kteří se dostali na vzestupnou duchovní cestu

Ohromnou výhodu dnes mají ti, kteří měli dostatek odvahy, trpělivosti a píle na to, aby zásadně změnili svůj životní styl a dostali se na světelnou vzestupnou duchovní cestu. Ti především mají šanci, že v nadcházejících událostech dokážou pevně udržet svůj život ve svých rukou.

Naopak ti, kteří jsou v pádu do Temna a nacházejí se v různém stupni ovládnutí ze strany temných sil, nemají příliš velkou šanci vůbec pochopit, co se zde vlastně děje. A především, co se bude dít v dalších dnech, týdnech, měsících, letech. A to nejenom s celým světem, ale především s nimi.

Síly Světla a Temna byly dříve jasně profilované

Ještě v době Atlantidy před více než dvanácti tisíci lety byly strany Světla a Temna jasně profilované a zřetelně odlišené. Na jedné straně stáli bílí mágové (Bílí hadi, Surové, Synové Zákona Jediného) a proti nim černí mágové (Černí hadi, Asurové, Synové Belialu). Tehdy bylo zcela jasně zřetelné, kdo ke které straně patří.

Jenže čím více adepti bílé magie svými schopnostmi zasahovali do běhu událostí, do fungování Přírody i do života jednotlivých bytostí, tím více jejich manipulace se životem druhých přitahovala do jejich nitra temné systémy. Jejich manipulace ve jménu Světla přitahovala jinou manipulaci – temné ovládání zvenčí. Jejich nitro bylo čím dál více zpočátku narušováno a později ovládáno, aniž by to sami tušili. Procento temné levotočivé energie uvnitř jejich bytostí se používáním magie a principu manipulace krok za krokem nenápadně zvyšovalo. Od pouhých několika jednotek na počátku, po desítky procent během plynutí tisíců let, a nakonec až k přiblížení se kritické hranici 90% temných energií, po jejímž překročení je již návrat do Světla v současné existenci nemožný.

Není čistá nebo špinavá magie, čistá nebo nečistá manipulace

Zde je důležité podotknout, že není čistá nebo špinavá magie. Je pouze jedna magie se svým hlavním principem - manipulovat za pomoci vůle a vědomí mága jiné bytosti, systémy, instituce či Přírodu. Dřívější světelní pracovníci proti tomuto tvrzení argumentují tím, že bílí mágové nikdy nezneužívali magii ve prospěch vlastní bytosti. A v tom že je jejich čistota a bezúhonnost. To je sice hezká pohádka, ale skrytá skutečnost byla někde úplně jinde. Kdo si hraje s magií, čistý nezůstane. Magie vždy byla a je nečistou technikou a jako taková zašpiní už při samotném použití a pak ještě navíc vyvolanými následky. A to jak toho, kdo ji používá, tak také toho, kdo ji na sebe nechává působit. Výsledkem používání magie jsou nepříznivé karmické vrstvy, pokřivení světelné podstaty bytosti. A to opět u těch, co ji používali, tak také u těch, na které byla použita. Někdy navíc dochází ke škodám na okolních bytostech a prostředí.

Ve skutečnosti však není čistá nebo nečistá manipulace. Je jenom jedna manipulace a ta jde vždy proti skutečným světelným principům. Proto je ve svých důsledcích jedno, jestli manipuluje černý mág z potřeby svého ega nebo bílý mág z potřeby prosazovat určitou světelnou pravdu, která už tím, že manipulaci na svoji obhajobu připouští, je do jisté míry vychýlená a zašpiněná temnými energiemi. Skutečná světelná čistota nezná manipulaci, nepoužívá manipulace za žádných okolností.

Aktivní používání magie posouvá mága směrem k temné straně světa

Naše dnešní zkušenosti, které prezentujeme na těchto webových stránkách, jsme získali vzestupem přes práh 12. energetického těla. Tedy vzestupem, který byl pro bytosti na Staré duchovní cestě po věky uzavřen. Až z této pozice vysokého nadhledu nad situací jsme získali pravdivý pohled na realitu v tomto světě. I dnes se zde na Zemi mágové ohánějí rozdělením na bílé a černé mágy. Ve skutečnosti však už dnes vůbec není zřejmé, kdo je kdo, kdo ještě svým fungováním podporuje stranu Světla. A kdo sice stále mluví o svých zásluhách pro Světlo, ale dávno už přešel na temnou stranu světa. A stal se tím, kdo jednoznačně posiluje temnou evoluci světa.

 

Pochopili jsme konečně, že veškerá magie, ať bílá nebo černá, postupně během historie čím dál více posouvala všechny její adepty nezadržitelně směrem k temné straně vesmírné síly. A to proto, že základní zásadou magie jako tvořivého systému je manipulacemi s energiemi, s bytostmi i se samotnou Přírodou. Ovládání energií Přírody a bytostí silou svého vědomí a svojí vůlí mága.

 

Magie je totiž od samého počátku výbavou, která má temné rysy, která používá metody typické pro temnou stranu světa. Logicky tedy postupně vede bytosti k temnému zašpinění, k nenápadnému postupnému přechodu každého aktivního mága od Světla do Temna. Dnešní mágové to svými veřejnými reakcemi na naše i jiné webové stránky, svojí nadřazeností a arogancí vůči informacím druhých, i svým skutečným energetickým působením na Planetu, Přírodu a další lidi kolem sebe, naprosto jednoznačně potvrzují.

Rozdíl je dnes už pouze v tom, že černý mág zcela bezostyšně, veřejně a zjevně ovládá a manipuluje. A obvykle to nijak nezakrývá. Zatímco původní bílý mág dnes slouží zlu skrytě, nenápadně a obvykle navíc nevědomě. Jeho slova o tom, že právě on je tím, kdo zde pracuje pro Světlo, však už nic neznamenají a nejsou odrazem toho, co jeho bytost skutečně dělá. Čím více však svými zásahy parazituje na druhých bytostech, tím těsněji se přimyká k temným systémům, které postupně zcela ovládnou jeho nitro, aniž by sám o tom věděl.

Proč nás vedou ve vývoji mimo hmotu?

Otázku důležitosti a nenahraditelnosti hmoty v duchovní evoluci jsem již vícekrát podrobně rozebíral na více místech – viz například článek 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty. Takže jen stručně připomínám.

Hmota je jediné prostředí, kde má člověk možnost stabilně a dlouhodobě evolučně růst, a které tak dává člověku sílu a možnosti vzepřít se ovládání a manipulaci. Jakmile hmotnou rovinu definitivně ve vývoji opustíme, naše ovládání se stane trvalým a nezvratným.

Ještě připomínám jednu důležitou okolnost, která v dnešní době začíná hrát roli, a o které opakovaně psal Ivo Wiesner ve svých knihách.

Síly Temna byly na této Planetě již vícekrát na hlavu poraženy. Ale Světlo nikdy nedokázalo tento boj s Temnem dovést do úplného konce, až do definitivní likvidace Temna jako směru vývoje na Planetě. Často následovalo vyhnanství poražených temných bytostí do nehostinných oblastí hmotné roviny na Zemi. Tam, kde to vypadalo, že budou mít sílu sotva na pouhé přežití. Nebo naopak jejich včasný útěk mimo tento hmotný svět, do jiných úrovní, sfér, dimenzí, kde na ně nebylo vidět.

 

Jenže Temno je houževnaté, vytrvalé a nesmírně odolné. Stalo se pak, že temné bytosti se z drtivé porážky postupně vzpamatovaly. A začaly intenzivně pracovat na vývoji nových mocenských a bojových nástrojů, které by jim opět umožnily někdy v budoucnu zvítězit nad Světlem. A za několik století, nebo dokonce za tisíc, dva tisíce let, kdy už byly minulé boje s Temnem dávno zapomenuty, Temno vylezlo z úkrytů a drtivým způsobem zvrátilo dočasný pozitivní vývoj ve světě.

O směru nového vývoje lidstva je již rozhodnuto

Podle informací, které z duchovních sfér lidé na vzestupné cestě dostávají, je již v dnešní době rozhodnuto, kudy se bude ubírat další vývoj lidstva. A to přesto, že po cestě nového vývoje zatím kráčí nepatrná procentuální část lidské populace na Zemi. Kritické počty jsou však již naplněny a směr dalšího vývoje pro civilizaci jako celek je určen. Není to však postupný přechod mimo hmotu, jak hlásá většina dnešních duchovních pracovníků ve hmotném světě, kteří se svými slovy hlásí ke straně Světla. Optimálním směrem vývoje pro lidstvo je naopak cesta čistého duchovního světelného vzestupu zde ve hmotě, kterou popisujeme na těchto webových stránkách, viz například souhrnné texty 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I – V.

Z tohoto pohledu můžeme dnešní snahu mnohých o opuštění hmotného světa chápat také jako útěk od osobní zodpovědnosti do míst, kde budou mít temné špičky šanci udržet si i nadále svoji výlučnost, svoji moc a temná privilegia. Možná právě proto se v této době množí texty uvádějící konkrétní data o odchodu „duchovně nejvyspělejších“ jedinců za lepším – do nového světa, na Novou Zemi, do jiné a samozřejmě nehmotné dimenze, kde dosavadní stav parazitování jedněch na druhých bude zakonzervován bez možnosti vývoje a změny. A lidé na takové výzvy slyší, protože se snadno nechávají ukolébat slovy o tom, že takový přechod je pouze pro ty duchovně nejvyspělejší. Své hraje určitě i pocit, že tam v tom novém světě se už budou mít dobře. Že se konečně zbaví nutnosti tvrdé a poctivé duchovní práce na sobě zde ve hmotě. A temní? Nestačí jim přece utéct jinam a být tam sami. Potřebují s sebou převést na vysněné místo také dostatek sluhů, otroků, ovládnutých bytostí, které jim v tom novém světě budou sloužit.

Jak vypadá jejich Nová Země, o které teď mnohé weby zveřejňují nejrůznější channelingová sdělení, ve kterých se pravdivost předávaných informací dostala v těchto měsících již pod hranici 20 %? A jejíž brány se otevírají podle některých sdělení 28.10.2011, 11.11.2011? Vnímám v náznacích zcela černý svět, jakoby nedodělané prázdné černé území, ohraničený prostor, kam se přemístí, a kde si magicky vytvoří svoji novou virtuální realitu. Dokonalý matrix podle svých magických představ. Kde budou společně žít otrokáři s otroky, kteří jejich slovům uvěří. A společně pak dojde k naplnění tohoto nového temného světa, který bude navíc energeticky parazitovat na tomto našem světě.

Některá channelingová sdělení dokonce naznačují, že odtud z této Země jednoho dne zmizí a my už se na ně nebudeme pamatovat. Jiná sdělení zase hovoří o tom, že budou tady i tam a vysvětlují to multidimenzionalitou jejich srdcí.

Planeta Země, pozemská Příroda i nejvyšší světelné sféry vedoucí dnešní nový vývoj udělají vše pro to, aby takovýto útěk nebyl možný. Aby se z tohoto světa nedostal nikdo, kdo chce utéci od zodpovědnosti za své předcházející činy a založit si nový svět, kde bude ve své neetické činnosti v tichosti pokračovat, odříznut od své neblahé minulosti. Aby takový krok nebyl umožněn nikomu, kdo nepochopil svoji minulost. Kdo nepochopil, proč je tento svět v té situaci, ve které se nachází a jak on sám k tomu svojí minulou činností přispěl. Opustit toto místo nebude moci nikdo, kdo neprojde procesem karmické očisty, pochopení a karmického vyvázání se ze svých minulých chyb a přehmatů. To znamená vyrovnání karmických účtů a splacení svých předchozích karmických dluhů za vše to, co tady v tomto světě v minulosti prováděl a konal. Naopak ten, kdo karmickou očistou projde, jednoduše pochopí, v čem je tento útěk ze hmoty nesmyslný a pro jeho další vývoj nežádoucí.

Závěr: prvořadým úkolem dne je vytěsnit magii z tohoto světa

Chceme-li začít zvládat nápor všech současných i dalších druhů parazitů v tomto světě, potřebujeme především a v prvé řadě vytěsnit magii pryč z tohoto našeho hmotného světa a jeho duchovního pozadí. Zároveň je dnes důležité zabránit i tomu, aby se magie a její vyznavači na čas kamsi ukryli a přečkali tak pro ně nepříznivé období vývoje. Nezbytné je znemožnit, aby magie jakéhokoliv typu mohla být i nadále používána kdekoliv, v jakémkoliv světě, úrovni, dimenzi. Jinak by soupeření s magií nikdy neskončilo a současný stav by se po určité době znovu a znovu opakoval. Jedině takto máme šanci zbavit se postupně všech systémů i všech forem života, které jsou založeny na parazitování jedněch na druhých, na opakovaném vykrádání a přivlastňování si tvořivé síly druhých bytostí.

 

Je reálně možné toho dosáhnout? Ano, v dnešní době již to možné je. Protože principy Nové duchovní cesty přitáhly pozornost mnoha vyšších světů i duchovních institucí. Dnes již nejde o pouhé desítky či stovky jedinců na NDC ve hmotě této Planety. Celý komplex Nové duchovní cesty a Spojených Sil Světla zahrnující nejen individualizované lidské, andělské a přírodní bytosti, ale také různé úrovně Přírody a nově vybudovaný spravedlivý karmický systém, dnes představuje ohromnou duchovní sílu mnoha civilizací, světů, dimenzí, sfér, která je schopna měnit dosavadní principy vývoje směrem ke skutečnému Světlu.

 

Přílohou tohoto článku jsou duchovní komunikace Petry Novákové a Marie Mejdrové pod názvem Pohled Přírody a Planety na problematiku parazitů.

© Jiří Novák, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 257
  • 25
  • 20
  • 19
  • 27

Celkový počet hlasů: 348