Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?

26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?

Jiří Novák Vloženo 3.5.2010
Jiří Novák

Výčet činností, které přivolávají a znovuprobouzejí temno, je velmi obsáhlý a zahrnuje řadu na první pohled běžných činností, které jsou v našem světě velmi rozšířeny. Obsahuje dokonce i činností, které jsou považovány za výhodné pro světelnou evoluci. Oblastmi, které nejvíce přispívají k ovládnutí pozemského lidstva silami Temna, jsou: nepochopení objektivní existence protikladu dobro – zlo, pravotočivé – levotočivé bioenergie, propagace budoucí cesty lidstva mimo hmotu, manipulace s karmou a její odkládání, privilegia a schopnosti mimo pořadí. V tomto světě se vyskytují tři naprosto odlišné typy protikladů. Jsou jimi pravidelně se opakující střídavé póly, protikladné doplňky - polarity a nesmiřitelné antagonistické protiklady – duality. Jejich nepochopení a záměna vede k nesprávnému popisu evoluce lidstva, planety, Vesmíru. Zkušenosti z karmické očisty potvrzují, že i bytosti na nejvyšších pozicích světelných duchovních hierarchií mohou selhat.

Výčet činností, které přivolávají a znovuprobouzejí temno, je velmi obsáhlý a zahrnuje řadu běžných činností, které jsou v našem světě velmi rozšířeny. Obsahuje dokonce i činnosti, které jsou považovány za výhodné pro světelnou evoluci. Oblastmi, které nejvíce přispívají k ovládnutí pozemského lidstva silami Temna, jsou: nepochopení objektivní existence protikladu dobro – zlo, propagace budoucí cesty lidstva mimo hmotu, manipulace s karmou a její odkládání, privilegia a schopnosti mimo pořadí. V tomto světě se vyskytují tři naprosto odlišné typy protikladů. Jsou jimi pravidelně se opakující střídavé póly, protikladné doplňky - polarity a nesmiřitelné antagonistické protiklady – duality. Jejich nepochopení a záměna vede k nesprávnému popisu evoluce lidstva, planety, Vesmíru. Zkušenosti z karmické očisty potvrzují, že i bytosti na nejvyšších pozicích světelných duchovních hierarchií mohou selhat.


Cesta neomezeného duchovního vzestupu je samoopravná

    Na začátku tohoto dnešního pokračování uvedu jednu zásadní věc, která se již nevešla do minulého článku. Celý komplex Nové duchovní cesty, jak její čelo, tzn. nejvyšší světelné sféry, které cestu vedou, tak i všechny bytosti na této cestě – to vše je na duchovním vzestupu. Znamená to neustálý růst frekvence, harmonie a čistoty celého systému, jeho principů i jednotlivých bytostí na cestě. Jak je zařízeno, aby tato cesta nenarazila na strop, aby se před ní otevíral stále další a další prostor na vzestup?

    Nová duchovní cesta, cesta neomezeného duchovního vzestupu, je samoopravná, samoočistná. Co to znamená? Každý etický prohřešek vůči etice vyplave na povrch. Nic nelze dlouhodobě zakamuflovat a ukrýt. A jakmile to vyplave na povrch, buď to v dostatečně krátkém čase zpracujete, omluvou se vyvážete, nebo začnete padat. Toto vše funguje automaticky pod dohledem spravedlivé Přírody a nové karmy.

    Samoopravnost Nové duchovní cesty také znamená to, že pokud některé součásti, principy, metody doposud používané přestávají vyhovovat nové hladině dosažené harmonie, okamžitě jsou nahrazovány, doplňovány, opravovány novou verzí o vyšší úrovni etiky, čistoty, vnitřní harmonie. Principy i metody Nové duchovní cesty tak nezůstávají strnulé, neměnné, ale takto se neustále nahrazují tím nejlepším možným, co je v daném okamžiku k dispozici. Stejně jako se aktualizují programy v počítači napojeném na Internet – jakmile je k dispozici nová verze, automaticky nahradí, zlepší, doplní starou verzi programu, pokud to vlastník, provozovatel počítače, neodmítne.

    Na Nové duchovní cestě není místo pro protekci, není tu místa pro privilegia mimo pořadí, pro nadřazenost jedněch nad druhými, není tu místo pro práva mocných, bohatých, nadřazených. Jediné, co rozhoduje, je skutečný stav vnitřní harmonie člověka. Výhradně podle něj je vše automaticky Přírodou a Karmou řízeno.

Je potřeba vědět, čím vším přitahujeme zlo

    Výčet a popis činností, způsobů fungování, základních pracovních metod, které přitahují temné energie, je velmi rozsáhlý. Přitom je však mimořádně důležité vědět, čím vším přitahujeme my lidé do života temné levotočivé energie - čím vším znovuprobouzíme zlo v nás i kolem nás.

    Otázka:

Co všechno znovuprobouzí zlo?

    je vlastně totožná otázce:

Co všechno rozšiřuje svobodu ega a naopak potlačuje svobodu duchovní?.

    A ještě se na to můžeme podívat třetím způsobem, položením třetí otázky:

Co všechno brání člověku vstoupit na Novou duchovní cestu, na cestu neomezeného vzestupu?.

Řada činností běžně využívaných znovuprobouzí zlo

    Které všechny činnosti přivolávají a znovuprobouzejí temno? Výčet je velmi obsáhlý a zahrnuje řadu na první pohled běžných činností, které jsou v našem světě velmi rozšířeny. Obsahuje dokonce i činností, které jsou považovány za výhodné pro světelnou evoluci.

    A to je také důvod, proč tak vysoké procento lidí se stává skrytými spolupracovníky temna - tím, co dělají, co hlásají kolem sebe, jaké metody a učení podporují. Pokud projdeme tento výčet, zjistíme, že je to téměř vše to, co se běžně děje na naší Planetě. Co oficiálně doporučují vlády států. Ale také mnohé z toho, co doporučují duchovní učitelé v dnešní době, veřejní duchovní pracovníci.

    Relativně nejlépe jsou na tom dnes ti, co žijí slušný, eticky čistý život, a o duchovním pozadí světa toho zatím příliš mnoho nevědí. Právě proto, že většina informací a způsobů, jak poznávat duchovní pozadí světa, jak se s tímto pozadím kontaktovat, je z dílny temných sil. Ano, je to smutné, ale takový dnešní svět je.

    Jsme pevně odhodláni dostat se z toho ven? Pak nám ale nezbývá nic jiného než začít poznávat duchovní pozadí světa a postupovat po duchovní stezce výhradně způsoby a metodami, které nepřitahují temno. Přirozenými činnostmi, které nemohou znovuobnovit temno, které nedokáže temno zneužít – viz duchovní komunikace Marie Mejdrové: Strana Světla musí najít metody a schopnosti typické právě a jen pro Světlo. A jsme opět u cesty čistého duchovního vzestupu – bez privilegií, bez manipulování s druhými, bez nadřazování se nad druhými. A tím pádem bez magie, bez učení MCEO, bez reiki i mnoha dalších propagovaných metod, systémů, rituálů.

Přehled činností, které znovuprobouzejí zlo

    Které všechny činnosti znovuprobouzejí zlo, vytahují zlo opět na povrch do projevení, přitahují zlo z vyšších světů, brání duchovnímu vzestupu člověka nebo nás činí snáze ovládnutelnými, berou nám možnost vzepřít se temnu, dokázat proti němu účinně bojovat? Nejprve udělejme seznam takových činností, metod, způsobů práce. A poté se některým z těchto bodů budeme věnovat podrobněji.

    Pořadí témat, okruhů v seznamu není náhodné. Položky jsou seřazeny od jedné do čtrnácti sestupně od nejvíce škodlivých k méně závažným. Číslo v závorce znamená relativní ohodnocení nevhodnosti uvedených čtrnácti okruhů činností - s tím, že váhu prvního jsme položili 100.

1) Nepochopení protikladu dobro – zlo, pravotočivé – levotočivé bioenergie (100)

    Popírat, že dobro a zlo jsou dva objektivně existující nesmiřitelné vylučující se protiklady podpořené odlišnými typy nosných energií – pravotočivé a levotočivé bioenergie. Tvrdit, že absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité ideologie, tedy „výmysly“ konkrétního člověka. Že bojovat proti zlu je do jisté míry slabost, nevyrovnanost, neschopnost vnitřně si srovnat existující rozpor jiným nenásilným způsobem, nedostatečná duchovní vyspělost.

2) Propagovat cestu lidstva do polohmotných a nehmotných sfér (91)

    Oddělovat uměle hmotu od duchovního pozadí. Podceňovat a nechápat význam hrubé hmoty na duchovní cestě. Propagovat metody, učení, rituály, jejichž účelem je vést jednotlivce i lidstvo cestou opuštění hrubé hmoty, cestou přechodu do jemnějších hmotných i zcela nehmotných úrovní. Nechápat pravé poslání vysazení nového člověka 2. typu na Zemi.

3) Manipulovat s karmou a likvidovat jménem karmy (83)

    Přivlastnit si právo manipulovat s karmou, odkládat karmu, vyhýbat se zodpovědnosti za své činy a podobně. Považovat sám sebe za nejvyššího soudce, ve jménu karmy někoho trestat. Sám sobě dávat právo ničit, likvidovat jiné bytosti nebo dokonce celé světy.

4) Privilegia a schopnosti mimo pořadí (80)

    Vybavování světelných bytostí sestupujících dolů do hmoty mimořádnými privilegii, schopnostmi mimo pořadí. Vybavovat je tvořivou mocí, která zřetelně převyšuje samotnou vnitřní harmonii nositele těchto privilegií. Nadřazovat je nad běžné bytosti ve hmotném světě do pozice privilegovaných vůdců.

5) Umělá léčba a obcházení karmy (75)

    Neoprávněná léčba nemocí, snímání nemocí z člověka, aniž by byly brány v úvahu karmické souvislosti, které tuto nemoc vyvolaly. Obcházení karmy při léčbě nemocí, léčba nemocí levotočivými drogami v podobě léků. Podceňovat duchovní poselství nemocí a snaha řešit nemoci bez ohledu na karmické souvislosti umělými systémy léčby – tam patří všechny odrůdy medicíny.

6) Manipulovat a ovládat vlastním vědomím a vůlí (72)

    Schopnosti a tendence člověka mentálně ovládat silou svého vědomí druhé bytosti i jiné formy života, manipulovat s nimi. Ovládat energie vlastním vědomím a vůlí – tedy magie všeho druhu, i jemnější vizualizace, programování vlastního vědomí. Neoprávněné manipulování se silami a energiemi Přírody, s morfickými poli Přírody a lidstva. Ovládání bioenergií Přírody vlastním vědomím a vůlí, vytváření ovládacích energetických sítí, výroba ničivých zbraní využívajících bioenergii. Energetické zneužívání bytostí, jakékoliv formy vysávání, parazitování na druhém. Zneužívání duchovní síly sexuality a hadí síly. Umělé manipulování s hadí silou.

7) Odmítání duchovního pozadí světa (67)

    Odmítání existence duchovního pozadí světa. Podceňování duchovní komunikace, duchovního spojení, intuice a inspirace. Připustit jakoukoliv vědeckou, náboženskou i duchovní předpojatost - předsudky. Dávat zelenou všeobecně přijímaným předsudkům před nasloucháním vyšší duchovní pravdě.

8) Umělé metody duchovního postupu a pronikání do duchovního pozadí světa (65)

    Psychotronika – snaha uchopit, ovládnout, regulovat duchovní pozadí světa hmotnými přístroji, hmotnou technikou a vědou. Jakékoliv snahy nahradit běžné činnosti vedoucí k duchovnímu vzestupu umělými přístroji, systémy, metodami, rituály. Propagovat či sám používat umělé metody - duchovního vzestupu, rozšiřování frekvenčního rozsahu svého vědomí, zdokonalování svého duchovního vnímání, vnitřního duchovního čištění.

9) Vazby na astrální svět, spojování se s bytostmi mimo život (64)

    Spojování, komunikace s posmrtným světem, spiritismus, duchařství. Zneužívání bytostí mimo život – upírství, mumie, zombie. Odchytávat mrtvé po fyzické smrti a odvádět je jinam, než kam patří a hromadně pak takové bytosti zneužívat pro jiné účely. Nebo naopak nechávat se ovládat, využívat bytostmi mimo život. Umožnit jim přes svoji vlastní bytost mít vliv na fungování hmotného světa. Opouštění hmotného těla při astrálním nebo mentálním cestování své bytosti.

10) Umělé manipulace se životem (59)

    Neoprávněné umělé manipulace se životem, s početím nového života. Zásahy do genetického programu, geneticky modifikované bytosti a plodiny, klonování. Vytváření umělých systémů života – umělá inteligence, roboti, bioroboti – umělé bytosti s lidskými orgány.

11) Narušování hranic dimenzí a světů, narušování běhu času (56)

    Narušování hranic dimenzí a světů, neoprávněné vytváření nových dimenzí. Narušování linearity času, cestování v čase, neoprávněné zásahy v jiném čase. Zásahy do hmoty z bezčasé oblasti.

12) Podpora mučednictví a sebeobětování (55)

    Přílišná podřídivost potřebám druhých, snaha sloužit druhým na úkor sebe, tendence k sebeobětování, podporování mučednictví – nechávat se dobrovolně a okázale popravit za pravdu. A tvrdit pak, že to pravdu posílilo, vykoupilo.

13) Hromadění odpadků místo jejich likvidace (52)

    Hromadění hmotných odpadků, dožitých nepotřebných věcí, hromadná smetiště, vrakoviště. Místo aby odpadky byly průběžně zpracovávány a likvidovány. Zanášení Přírody odpadky a zplodinami lidské činnosti. A totéž platí i pro odpadky duchovní – ponechávání si knih, předmětů, přístupu k technikám, rituálům, metodám, které jsem již na duchovní cestě dávno zavrhl, ale říkám si, co kdyby se jednou hodily. Při nahromadění velkého množství negativní energie totiž může dojít ke změně kvantity v novou kvalitu a vznikají pak nové temné formy života - zrůdy, monstra ovládající právě ty bytosti, které k vytvoření této negativní energie jakkoliv přispěly.

14) Zatajování informací, změna historie na objednávku (50)

    Zastírání informací, zatajování informací nebo jejich překrucování. Měnění historie na objednávku podle povahy režimu. Umělé zásahy do duchovních knihoven.

Podrobnější rozbor některých z těchto okruhů

    Už při pouhém pohledu na tento seznam je zřejmé, že určitá témata se na těchto webových stránkách neustále opakují a připomínají právě z toho důvodu, že se jedná o oblasti, které relativně nejvyšší mírou přispívají k současnému ovládnutí pozemské civilizace temnými silami. V tomto článku se znovu vrátím k 1., 2. a 4. bodu v předchozím seznamu. Na pozdější dobu a jiné pokračování odložím pojednání o karmě jako energii, i o karmické instituci, jako duchovním úřadu a také o odkládání karmy a možnostech jejího zpracování. Speciální pokračování bude později věnováno i některým z dalších bodů seznamu.

Právě informace o tom, které činnosti přitahují zlo, jsou nejvíce napadány

    Všimněme si ještě jedné důležité okolnosti, protože jak se říká, nic není náhoda. Oponenty je nám nejvíce vytýkáno zveřejňování pravdivých informací právě o těch záležitostech, které nejvíce napomáhají ovládnutí lidstva ze strany temných sil. Jde o okruhy, které jsou v předchozím seznamu činností nejvíce přitahujících zlo na nejvyšších místech.

    První výpad proti našim informacím přišel po zveřejnění koncepce pravotočivých a levotočivých bioenergií v článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, na webových stránkách Osud.cz – viz text Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou? v rubrice Odpovědi na reakce čtenářů na našem webu. Tedy vlastně po vysvětlení, jakým způsobem můžeme rozpoznat dobro od zla.

    Další diskusní příspěvky o tom, že bojovat proti zlu je vlastně slabost, a že zlo jako takové není objektivní skutečnost, ale výsledek hodnocení toho kterého člověka? Protože většinový názor to bere tak, že bojovat proti zlu je ukazuje na nedostatečnou duchovní vyspělost, (zralost, úroveň)? Ty se objevily po zveřejnění našeho článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů na webu Osud.cz.

    A propagování budoucí cesty lidstva do polohmotných a nehmotných sfér? Nebo jinými slovy nepochopení rozdílů lidstva 1. a 2. typu? Tato myšlenka se táhne většinou vydaných duchovních knih, je možné ji najít prakticky na všech webových stránkách s duchovní tématikou. A jen si všimněme nevole, s jakou byly informace o rozdílech lidstva 1. a 2. typu přijímány na našich stránkách – viz diskuse k článkům 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva.

    Jako kdyby si určité síly nepřály najít způsob, jak jednoznačně rozlišit dobro od zla. Která strana vesmírné síly nemá zájem, aby se bojovalo proti zlu? Kdo takto skrytě doporučuje, aby se člověk nechal dobrovolně ovládat a skláněl hlavu před další a další manipulací? Aby dnešní lidstvo nepřišlo na to, že má v sobě ukrytý velmi pozoruhodný a mimořádně účinný nástroj vzdorování temným silám – možnost neomezeného duchovního vzestupu? Která strana dělá vše pro to, aby informace o těchto záležitostech byly zneváženy a s patřičnou nadřazeností a silou autority zesměšněny?

Lidstvo se nachází ve vysokém stupni ovládnutí

    Proč tomu tak je? Lidstvo se dnes nachází na vysokém stupni ovládnutí. To je nepochybné. Jak k tomu mohlo dojít? Logicky právě proto, že informace o tom, co nás vydává do náručí Temna, nejsou všeobecně známy. Nejsou předávány významnými duchovními kapacitami na přednáškách, nepíše se o nich v uznávaných knihách, nejsou součástí učení náboženských směrů a duchovních hnutí. Důvodem je také celkový duchovní úpadek lidstva a jeho nahromaděná karma – to způsobuje, že lidstvo jako celek má nedostatečné duchovní vnímání a není schopno se ovládnutí ubránit, ani ho bezpečně rozpoznat. Duchovní učitelé pak hlásají, že klíčem k osvobození je odchod lidstva ze hmoty. A duchovně probuzená část veřejnosti to přijímá, protože to říká téměř každý, a protože to nelze jednoduše vyvrátit.

    Jednoho dne se musí stát to, že někdo přijde s úplně novými informacemi o vyšší úrovni pravdy. A veřejnost často tyto informace dlouhou dobu odmítá. V článku 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce jsem uvedl příklad astronoma Fritze Zwickyho, který byl 60 let považován za podivína, fantastu a blázna, než na sklonku 20. století věda jeho teorii skryté hmoty ve Vesmíru z roku 1933 beze zbytku přijala. Proč se to takto děje? Protože nejenom vědci, ale i lidé na duchovní cestě se často uchylují k rozumovému hodnocení situace na základě svého širokého informačního rozhledu, své sečtělosti, své znalosti mnoha duchovních či hmotných teorií. A rozumovým porovnáváním teorií navzájem pak hledají výsledek, který jejich rozum nejlépe přijímá.

Oponenti nám vytýkají, že nepracujeme více na rozumových rozborech

    Proto je mi oponenty vytýkáno, že jsem vůbec neporovnal své učení s jinými. Že jiné teorie odsuzuji, aniž bych je podrobně studoval a detailně poznal. Jenže já v životě už řadu let nejdu cestou intelektuálního zhodnocování předložených teorií. To jsem dělal 20 let jako materialistický vědec a vysokoškolský učitel. Teď už jsem jinde a mé posuzování funguje jinak. Posuzuji duchovní teorie nikoliv jenom podle informací, které hlásají, ale především podle celkové energie, kterou vyzařují. Podle energetické atmosféry, kterou kolem sebe vytvořily. Podle toho, zda jejich energie z nich tvoří spojence Přírody, nebo zda naopak vnímám klín vražený mezi jejich učení a Přírodu.

    Rozumové pochopení a zpracování situace na základě duchovní sečtělosti většinou nestačí k nasměrování života správným směrem. Z duchovního i hmotného pohledu může rozum mnohdy uvažovat naprosto scestně, pokud jde o optimální nasměrování života člověka nebo vývoje lidstva. To, co lidé považují za zdravý rozum nebo za všeobecně přijímanou skutečnost, ať už ve hmotné nebo v duchovní oblasti, jsou mimo jiné i „všechny předsud­ky, které se ve vědomí člověka vytvořily do osmnáctého roku jeho věku“, jak kdysi prohlásil Albert Einstein. I lidé na duchovní cestě jsou ovládáni předsudky, a to až do pozdního věku. Jedním z takových všeobecně přijímaných nesprávných předsudků v dnešní době je následující: „všude se přece píše, že vývoj lidstva směřuje mimo hmotu, tak to musí být pravda“.

Nepochopení povahy protikladů zatemňuje skutečný vztah dobra a zla

    Na prvním místě činností, záležitostí, které nahrávají Temnu, je nepochopení povahy protikladu dobro – zlo, světlo – temnota. Mnozí další autoři staví tento protiklad do stejné polohy jako protiklady hmotná část – duchovní část, mužská polarita – ženská polarita, láska k sobě – láska k druhým, noc – den, severní pól – jižní pól, atd. Možná je v tuto chvíli důležité říci pár základních informací o tom, že v tomto světě se ve skutečnosti vyskytují tři naprosto odlišné typy protikladů. Jsou jimi pravidelně se opakující střídavé póly, protikladné doplňky - polarity a nesmiřitelné antagonistické protiklady – duality.

Střídavé póly

    Prvním typem protikladů jsou střídavé póly. Jedná se o dvojice, které se pravidelně střídají ve vlivu na svět, na vývoj, které jsou součástí běžných přírodních cyklů a pochodů anorganické Přírody. Cílem je jejich pravidelná neměnná výměna, která se opakuje den za dnem, rok za rokem. Stále znovu a znovu totéž: plus a mínus, maximum a minimum, nahoře a dole, vpravo a vlevo, vzrůst a pokles. Tyto dvojice spolu rozhodně nebojují o jakousi moc. V jejich samotné povaze není přece žádný boj, ale naopak pravidelné střídání a opakování. A to bez jakéhokoliv vzájemného soupeření.

    Nejznámějšími pravidelně se opakujícími cykly v přírodě jsou „den a noc“ - cyklus odvozený z rotace planety Země, čtveřice ročních období „jaro, léto, podzim, zima“ - cyklus odvozený z oběhu Země kolem Slunce, „příliv a odliv“ - cyklus odvozený z oběhu Měsíce kolem Země.

Vzájemně se doplňující protikladné doplňky - polarity

    Druhým typem protikladů jsou vzájemně se doplňující protikladné doplňky - polarity. Například: láska k sobě – láska k druhým, hmotná část bytosti – duchovní část bytosti, mužská polarita – ženská polarita, atd. Ani cílem těchto dvojic není vzájemný boj a postupné vyloučení jednoho pólu na úkor druhého. Cílem evoluce člověka a jakékoliv jiné bytosti je dokázat v sobě tyto protiklady vyladit do vzájemné rovnováhy, do optimální harmonie a vyladěnosti vůči sobě, do rovnovážného vzájemného zastoupení.

    Vyrovnaný člověk má v sobě vzájemný poměr mužské a ženské složky 50 : 50. Pokud u něj převažuje ženská složka, například v poměru 60 : 40, stává se příliš podřídivým, poddajným, a občas nechává druhé, aby si své zájmy prosazovali na jeho úkor. Pokud má u člověka naopak převahu mužská stránka, může se jevit jako agresivní, prosazující v některých situacích své zájmy na úkor druhých.

    Co se stane, když někdo nepochopí, že hmotná a duchovní stránka bytosti se musí ve vývoji člověka vyladit do vzájemného optimálního souladu? Výsledkem je pak materialismus, který zcela odmítá duchovní pozadí života a světa. Nechvalným výsledkem jsou však také duchovní nauky, které naopak podceňují význam hmotné roviny a hmotné části bytosti. A v důsledku toho jsou pak vytvářeny nesprávné teorie duchovních dimenzí, ve kterých se hmotná existence odděluje od duchovní. A mluví se o tom, že lidstvo má dlouhodobě opustit hmotu, místo aby se snažilo ve hmotě lépe se vyladit a karmicky se vyčistit. Vrátím se k tomu v dalším textu.

Nesmiřitelné protikladné póly - duality

    Třetím typem protikladů jsou vzájemně si odporující póly, nesmiřitelné protiklady - duality. Po celou dobu historie takové dvojice spolu bojují o moc, o vliv na vývoj. Typickým příkladem je protiklad dobro – zlo, Světlo – Temnota. Běžné ve vývoji v tomto případě nemá být opakované střídání obou pólů ve vládě nad světem. Cílem není ani jejich vzájemná spolupráce a rozdělení si moci nad světem. Reálné není ani ignorování jednoho druhým, jak se nám snaží namluvit ti, kteří tvrdí, že protiklad dobro – zlo není objektivně existujícím sporem, ale že jde pouze o postoj člověka. Takové názory vycházejí z nepochopení a odmítnutí objektivně existující identifikace dobra a zla na základě pravotočivé a levotočivé bioenergie, která je pro ten který směr typická.

    Jistě, i pravotočivé bioenergie mohou být nečisté, špinavé, manipulující, do jisté míry ubližující druhému. Ale stále budou pravotočivými bioenergiemi, i když ne zrovna optimální povahy, struktury, frekvence, čistoty. Pokud však bytost bude v rámci Světla a pravotočivosti hromadit takovéto drobné či větší neetičnosti, pak jednoho dne dojde k dosažení kritické hranice a nahromaděné množství špinavé, manipulující světelné pravotočivé energie se rázem přemění, překlopí v novou kvalitu - v bioenergii levotočivou.

    Zatímco škodící pravotočivou bioenergii běžný člověk může dobře vnímat, při změně kvality na levotočivou je taková energie mnohem hůře rozpoznatelná. Předtím dobře viditelná snaha o ovládání pak přechází do nezjevné, neviditelné a těžko zjistitelné polohy. A čím vyšší frekvenci levotočivá bioenergie má, o tím dokonalejší „matrix“, tedy zdánlivou realitu, se ve skutečnosti jedná.

Cílem nesmiřitelné protikladné dvojice je zcela vytlačit druhý pól

    Skutečností je, že cílem takové protikladné dvojice je vytlačit druhý pól a získat absolutní převahu nad vývojem. Cílem strany světla je spolupráce, harmonie, jednota, čistota, respektování identity a svobody druhých. Cílem zla je naopak dokonalé ovládání a zneužívání, dokonalá kontrola a moc jedněch nad druhými. Tyto dva směry se přece nikdy nemohou dohodnout na něčem společném.

    A teď si představme, co když někdo tvrdí, že nesmiřitelný protiklad dobro – zlo neexistuje? Že jde pouze o způsob hodnocení toho kterého člověka? Komu tím nahrává? Nahrává snad světlu, aby získalo větší převahu nad existujícím temnem? Nebo naopak nahrává temnu, aby světlo proti němu nebojovalo, aby se bytosti světla cítily svobodnými a přijímaly existující realitu, i když jsou ve skutečnosti skrytě ovládané a zneužívané?

Kam vede nepochopení povahy protikladů?

    A v čem spočívá problém dosavadního vývoje lidstva? Tyto tři typy protik­ladných pólů byly mezi sebou zaměňovány. Byly nesprávně používány k popisu evoluce lidstva, planety, Vesmíru. K vysvětlení toho, co je posláním člověka a jak má člověk toto poslání naplnit. Například doplňující se póly hmotná část bytosti – duchovní část bytosti jsou dodnes chápány jako odporující si protiklady. Místo aby člověk ve hmotě tyto póly vyladil do vzájemné optimální harmonie a dokázal se tak zbavit temna, snaží se hmotu opustit - tím však svůj jediný nástroj v boji proti temnu ztrácí.

    A další věc: protiklad „láska k sobě - láska ke Kosmickému vědomí“. Opět místo snahy o dokonalé vyladění vzájemného vztahu obou pólů je spíše obvyklé odmítání jejich jednoty. Lidé ve hmotě jednoznačně preferovali lásku k sobě, tedy své Já, své ego, své sobectví. Naopak duchovní člověk dával jednoznačně přednost druhému pólu. Lásku ke Kosmic­kému vědomí (k Vesmíru) však často nahrazoval láskou k uměle vytvořeným Duchovním hierarchiím nebo k církevnímu Bohu. Proto byli tolik vyzdvihováni mučed­níci, kteří zcela zapomněli na lásku k sobě vyjádřenou snahou o základní ochranu své osoby. A ve jménu lásky k Bohu, lásky k Vyšší pravdě, dobrovolně položili vlastní život.

    Nebo obráceně: místo aby člověk objektivně uznal existenci organizovaných sil Temna a dokázal se proti zlu vzepřít, je mu podsouváno, že zlo je pouze jeho vnitřní hodnocení situace, nic víc. Že boj proti zlu je dokladem vnitřní slabosti, duchovní neuvědomělosti, atd.

Dnešní lidstvo nemůže spasit odchod ze hmoty

    Dalším vážným problémem je propagování nesprávných směrů budoucího vývoje lidstva. Odchod lidstva mimo hmotu je ve skutečnosti tím nejhorším, co by lidstvo mohlo udělat. Protože v takové situaci by lidstvo definitivně ztratilo jedinou možnost, kterou dokáže reálně vzdorovat silám temna, a sice možnost probuzení skryté schopnosti neomezeného duchovního vzestupu. K čemuž může dojít pouze a jedině ve hmotě. Jedině probuzení schopnosti neomezeného duchovního vzestupu je tím, co člověka může postupně vyvázat z karmického nánosu vytvořeného za celé věky uvnitř něj, i ze současného a budoucího ovládnutí temnem.

    Řada učení propagovaných v dnešní době navrhuje speciální rituály, metody, formy zpracování své bytosti, aby se lidstvo stalo „vyspělejším“. A předpokládají, že se mu pak automaticky otevře možnost přesunu do jemnějších úrovní hmoty. Například aby podle učení MCEO lidé dokázali projít jakousi hvězdnou branou a opustit tak tento hrubohmotný svět. Takto nás chtějí připodobňovat k dávným civilizacím na Zemi nebo k některým mimozemským civilizacím, které existují či existovaly v jemnějších úrovních hmoty.

Naším vzorem nemohou být dávné civilizace, ani mimozemské mocnosti

    Člověk 2. typu však otevření své nejdůležitější duchovní schopnosti – možnosti neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a prahy – dosahuje pouze a jedině ve spojení s hmotou. Takže v přesunu do jemnějších úrovní hmoty vůbec nejde o opravdový duchovní vzestup dnešního člověka – jde spíše o popis postupného odpoutání se od nejhrubší hmoty. To však nemá s duchovním vzestupem dnešního člověka nic společného. Podrobněji o tom budu psát v samostatném článku o vícedimenzionalitě dnešního člověka a o našem pohledu na duchovní úrovně člověka a Vesmíru.

    Naším vzorem nejsou a nemohou být dávné civilizace na Zemi, ani mimozemské civilizace. Protože my, dnešní pozemšťané, jsme jedinou civilizací 2. typu v tomto Vesmíru. Proto žádný vhodný vzor pro sebe mimo naši planetu, ani v dávné minulosti, nenajdeme. My sami se musíme stát vzorem tím, že najdeme, přijmeme a potvrdíme cestu neomezeného vzestupu, která pomůže vyvést svět z krize – z téměř úplného ovládnutí temnem. Téma mimozemských civilizací však není v tomto článku na pořadu dne. Pokud o tom budu psát, pak až později.

Opustit hmotu znamená vzdát se možnosti další evoluce

    Pokud za dosažení duchovní vyspělosti civilizace považuje některé učení opuštění hmoty a přesun do nehmotných sfér, pak lidstvo takto ve skutečnosti zbavuje možnosti jakékoliv další evoluce. To jsem přece podrobně vysvětlil v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?. Pozemská civilizace však cestou přesunu mimo hmotu nepůjde a jakékoliv hnutí, skupina, směr plánující odchod ze hmoty, se takto vydělují z hlavního proudu duchovního vývoje na Planetě.

    Hlavním proudem však není ten proud, který nejvíce zaplňuje diskuse, knihy, texty. Hlavním proudem je ten, kterým kráčí sama planeta Země s Přírodou i Vesmír - Kosmické vědomí. Protože pro získání lepší budoucnosti pro lidstvo nemáme jinou možnost, než následovat impulsy Přírody a Kosmického vědomí. Ani pro Přírodu nejsou přece opakované katastrofy příjemné. Nechceme-li už další katastrofy, pak musíme následovat Přírodu. Starověcí učitelé katastrofě nezabránili a navíc nepochopili, proč k ní vlastně došlo. Takže jaké vlastně poučení od nich očekáváme?

Jsme na konci cesty, naše příležitost naučit se vzdorovat zlu je poslední

    Ještě jednou připomínám, že v tomto našem hmotném světě jsme na úplném konci této cesty hledání způsobu, jak se vzepřít všudypřítomnému zlu. Protože možnost dalšího sestupu dolů a nového začátku už neexistuje. Hmota, která nás obklopuje zde na planetě Zemi, dospěla až do stupně, který už nelze dále zhutňovat. My, lidé, už nemůžeme být dále zhušťováni, protože pak bychom se stali jinou formou života, stojícími nehybnými menhiry, jejichž evoluce je příliš pomalá.

    Zbývá tedy jediné. Rozhodující a závěrečná partie souboje mezi tvořením a destrukcí se musí odehrát ZDE, v tomto světě. A my lidé, co tady žijeme, jsme těmi aktéry, kteří tento boj musí vybojovat. Pro nás už neexistuje další možnost nového začátku.

Bez hmotného uzemnění nemá duchovní systém vliv na vývoj světa

    Aby se temné levotočivé bioenergie zla uchytily v tomto světě, potřebují mít „něco“ – bytost, předmět nebo projekt hmotného charakteru – ve kterých se uzemní. Dokud není nehmotný duchovní systém uzemněn, nemá možnost zasáhnout do běhu hmotného světa. Pouze může temnými impulsy inspirovat bytost ve hmotě k neetickým činům, k ovládání, ke zneužívání svých světelných pravomocí i tvořivých schopností.

    A jakmile se najde někdo, kdo podlehne této inspiraci, těmto svodům a vykoná neetické činy, zlo skrze něj naplno pronikne do našeho světa. A tento člověk se stane uzemněním temného systému a současně jeho nástrojem a skrytým pěšákem. A také tím, skrze kterého budou proudit temné energie do našeho světa. Kolik takových skrytých pěšáků bojujících bez vlastního vědomí na straně temna je na této Planetě? Kdo všechno kolem sebe rozšiřuje vědomě či nevědomě temné levotočivé energie tím, co dělá, co říká, co prosazuje, jak myslí, jaké skryté plány si vytváří?

    Sama planeta Země odpovídá, že v dnešní době, v dubnu 2010, je kolem 70 % všech obyvatel ve svém fungování ovlivněno temnem a stalo se do jisté míry zářiči temných energií. Je to hodně nebo málo? Většina z nich je pouhými pěšáky v pozadí, nevědomými nástroji temna. Někteří jednotlivci jsou však generály temné strany nebo dokonce hlavními vojevůdci – těmi, kdo drží prapor temné síly v našem světě. Takovou bytostí byl v minulosti Hitler – on byl jasně viditelný a dobře identifikovatelný. Dnes jsou špičky temna mnohem lépe ukryty. Obvykle se tváří a veřejně prohlašují, že bojují za světlo.

Jak rozeznáte bytosti, které rozšiřují temné energie?

    Pozor na oprašování duchovních teorií z dávné minulosti – informace od starověkých učitelů lidstva, učení MCEO, obnovované magické rituály, metody, principy z dávné minulosti. Pozor na vnášení mimozemských teorií, metod, rituálů do našeho světa – např. Reiki, a různé jiné druhy tzv. ezoterních léčení, které fungují lidem přes jakési zasvěcování – metoda SRT (Spiritual Response Therapy), rodinné konstelace, holotropní dýchání, atd. Viz komunikace Petry Novákové: Minulost přináší poučení, nikoliv nové metody vývoje. Všichni ti, kdo taková učení a metody propagují a rozšiřují, jsou automaticky také rozšiřovateli temných energií, které stojí v pozadí za těmito metodami.

    Máte-li v sobě dostatečný cit pro odlišení pravotočivých a levotočivých bioenergií, dokážete zřetelně rozlišit, kdo je kdo. Ani taková schopnost však není absolutní. Vždy rozpoznám pouze to, co se nachází na nižší nebo maximálně stejné úrovni frekvence bioenergie ve srovnání se mnou. Jakmile má systém vyšší frekvenci bioenergie, už nedokážu zlo bezpečně odhalit a nedokážu se jeho vlivu ani ubránit. Například je-li člověk svojí úrovní harmonie na 5. energetickém těle, pak nedokáže rozpoznat škodlivost určitých metod, rituálů, předmětů přenášených z doby Atlantidy, protože tehdy se civilizace jako celek nacházela na vyšší hladině frekvence.

    Proto je mimořádně důležité být neustále na duchovním vzestupu, a to takovou rychlostí, která je pro mne optimální. Jedině pak dokážou síly Světla vedoucí vývoj zajistit, aby se mi otevíralo pouze a právě to, co bezpečně dokážu zvládnout. Abych měl vždy možnost dostat se v krátké době svojí čistotou nad systém, který se obnažil, dokázal jej bezpečně ohodnotit a jeho případnému ovládání se vzepřít. Proto buďte obezřetní a snažte se co nejrychleji dostat na cestu čistého vzestupu.

    Pouze cesta neomezeného duchovního vzestupu vám dává nástroje pro bezpečnou karmickou očistu, pro vyvázání se z minulých chyb i velkých přehmatů. A také pro rozpoznání, které z metod propagovaných v dnešní době jsou nevhodné a nebezpečné. Na cestě vzestupu pak dostáváte zřetelné impulsy, abyste si včas všimli, že s vámi někdo manipuluje, že se něco děje. Optimální duchovní vzestup je pro člověka nejúčinnějším nástrojem, který dává možnost postavit se otevřené i skryté manipulaci jakýmkoliv systémem, jakoukoliv bytostí.

Problém propůjčování mimořádné výbavy a privilegií

    Na čtvrtém místě seznamu všech situací, možností, skutečností, které přitahují a znovuprobouzejí temno, je propůjčování mimořádných schopností, privilegií, moci mimo pořadí, mimo soulad se skutečnou vnitřní hladinou harmonie dané bytosti. Do této skupiny patří i veškeré dnešní magické schopnosti podporované magickými systémy všeho druhu. Ať už jde o běžnou magii, o šamanskou přírodní magii, nebo cokoliv jiného.

    V dnešním světě bude vše posuzováno jinak než kdykoliv předtím. Aktivním mágům zbývá jediná možnost – vzdát se těchto schopností, začít se karmicky čistit, dělat pokání za všechny manipulace a násilné činy, které provedli v minulosti. I když si tehdy mysleli, že jejich činy jsou v zájmu udržování řádu světa. Nešlo však o skutečný přírodní řád, ale o umělý řád prosazovaný určitou uměle vzniklou duchovní institucí.

    Instituce, které propůjčovaly nejvyšší světelná privilegia, i bytosti, které byly jejich nositeli, se domnívaly, že tyto schopnosti propůjčené mimo pořadí budou sloužit prosazování dodržování a udržování řádu světa a Univerza. Opak však byl pravdou. Tyto instituce už dávno ztratily schopnost reálně vnímat situaci. Dávno ztratily spojení s Přírodou, Planetou, Vesmírem a přestaly tak vnímat jejich impulsy k tomu, co je potřeba udělat.

    A tak byla tato privilegia používána, přesněji řečeno zneužívána, proti skutečnému přírodnímu řádu světa - k manipulaci, ovládání, k násilným zásahům. Uvedu jeden z takových vysoce nepříznivých případů, které jsem řešil po Velikonocích 2010 při karmické očistě bytosti, která do tohoto hmotného života sestoupila jako bytost Světla a už před několika lety se dostala na cestu neomezeného duchovního vzestupu.

Příklad z karmické očisty

    Brzy ráno dostávám urgentní SMS: „Asi se něco uvolnilo,... je mi zle bez energie. Prosím, jestli byste se na mne mohl podívat, zdá se mi to urgentní. Děkuji...“

    Zkoumám situaci, vnímám obnažené karmické vrstvy z dávné minulosti. Bytost je v nich zcela temná a naplno propadlá temným energiím – temný anděl. A vysoko nad ní vnímám cosi vrcholně nepříznivého, přímo „hnusného“, co ji shora drtí. Je to troska spáleniště světa z dávné minulosti. Příběh se při duchovní léčbě postupně vynořuje z hluboké minulosti. Byla nejvyšším andělem v jakémsi světě v dávné minulosti v duchovních úrovních vysoko nad naším Vesmírem. Byla prodlouženou rukou Stvořitele. Měla privilegia dodělávat světy, zasahovat v nich, případně je v případě nouze zcela zničit, pokud už jejich vývoj nešlo napravit. Co se pak stalo?

    Ano skutečně – zničila svět, který se nepovedl. Možná z vlastní vůle, možná na pokyn Stvořitele. To už je v tuto chvíli jedno. Nejde přitom o žádnou výjimku, protože takovéto zásahy Stvořitelů a jimi pověřených zástupců – andělů, byly v minulosti běžné. „Vytvořil jsem to, pak to přece mohu i sám zničit“. Myslíte si, že právě toto řád Univerza povoluje a považuje za správné?

    Jen si to představte. Vznikl svět, žije v něm mnoho bytostí – milióny a možná i miliardy. Ti všichni vytvořili rodiny a další svazky. Žijí tam, srovnávají se mezi sebou, pomáhají si, ubližují si, vraždí se, navazují tak mezi sebou karmické vazby, které je potřeba rozplétat. A teď někdo všemocný shora rozhodne, že to všechno ukončí, spláchne, zamete pod stůl – jako kdyby to byla jen pouhá hra. Podívejte se na obdobu ve hmotě. Vychováte několik dětí a ony nebudou dělat v dospělosti to, co jste je naučili - to, k čemu jste je vedli. Budou vám připadat jako nepovedení. Tak celou rodinu zlikvidujete? Ano, takové případy se dějí.

    Také byste něco takového určitě hodnotili jako zločin, hrůzný čin, něco nepředstavitelného. Je to tak? A přitom jde pouze o jednu rodinu. V případě anděla nebo Stvořitele jde o milióny takových rodin. Byli byste ochotni takový čin obhájit? Vždyť přece jde o stejný princip. Ukončit existenci toho, jehož život jsem počal. Ani Stvořitel přece nemá právo zničit mávnutím ruky to, co předtím vytvořil. Protože přitom vdechl život mnoha bytostem v tomto světě. Bytosti dospěly a mají právo vlastní volby. Stvořitel už dávno ztratil právo jim život vzít.

    Pokračuji v popisu příběhu a dalších souvislostí. Tím, že zničila svět – spálila ho, anihilovala, rozpustila, okamžitě zastavila všechny životy a existenci všech bytostí v něm. Kdo teď za ně nezpracované karmické vazby rozplete? Kdo místo nich nahromaděnou karmickou energii zpracuje? Ten, kdo svět zničil, na sebe převzal veškerou karmu, která byla v tom světě nahromaděna. A navíc k tomu ještě přidejme jeho vlastní karmu za tento hrůzný čin – za neoprávněnou vraždu všech bytostí ve světě. Co bylo dál?

    Po spálení světa zbyl zbytek – trosky, spáleniště, oharky toho, co destrukční energie nedokázala zlikvidovat. V této trosce, oharku světa, se zkoncentrovala veškerá nahromaděná vrcholně nepříznivá karmická energie.  A tento objekt měl onen anděl po celé věky stále kdesi nad sebou jako Damoklův meč. A postupně jej to stále více drtilo.

    Nepříznivé energie jej inspirovaly k dalším čím dál větším přehmatům proti skutečnému světelnému řádu Univerza. Nevhodné činy a přehmaty se množily, až jednoho dne celkové množství chyb a přehmatů přesáhlo určitou kritickou hranici a bytost se zcela překlopila na temnou stranu. A svá původní světelná privilegia začala naplno využívat ve prospěch temné strany. Teď teprve po miliardách let přichází příležitost se z tohoto dávného přehmatu očistit. Protože v tomto zrození, v této dnešní identitě, je tato bytost znovu na straně Světla a trpělivě se karmicky čistí na vzestupné cestě.

Proč světelné bytosti nevnímají varovné náznaky?

    Celý tento příběh vyvolává několik zásadních otázek. Proč bytost nevnímá náznaky a nesnaží se svému úplnému překlopení do temna zabránit? Jak je možné, že bytost zcela propadlá temnu se znovu navrátí do Světla? Nejprve k první otázce. Bytosti, která hromadí další a další přehmaty, se její původní čisté vnímání čím dál více zamlžuje, zastírá. Takže postupně ztratí schopnost vnímat jakékoliv čisté duchovní impulsy shora a začne se řídit výhradně svým rozumem a egem. A když se jednoho dne zcela překlopí do temna, toto své překlopení polarity už vůbec nevnímá. A domnívá se, že stále pokračuje v plnění svých předchozích úkolů. Okolní bytosti však vnímají, že se s dotyčnou osobou něco stalo. Že se prakticky najednou ze dne na den radikálně změnilo její chování. Obdobu takových situací jsem zažil v tomto životě již vícekrát.

Je možný přechod z Temna zpět ke Světlu?

    A teď k druhé otázce – jak je možné, že bytost zcela propadlá temnu se může vrátit ke Světlu? Toto byl popis jedné z možností přechodu bývalé světelné bytosti s nejvyššími privilegii k temnu. Celé to mohlo z pohledu našeho vnímání času trvat extrémně dlouho – nejen tisíce, ale možná i milióny či miliardy let. Až teprve poté byla bytost, která zcela přešla k temnu, zastavena. Jak? Někdo jiný s ještě vyšším pověřením dělající podobné chyby mohl dokonce zničit celý systém světů. Nebo došlo ke zničení systému světů automatickým vybitím ohromného množství nahromaděné karmické energie, případně očistnou přírodní katastrofou.

    Co se s touto bytostí dělo dál? Některé bytosti, kterým uvnitř nezůstalo nic z dřívější světelné čistoty, pak mohou zcela ztratit svoji existenci a být takovou událostí kompletně rozpuštěny. Jiné bytosti si však i přes svůj přestup k temnu udržely uvnitř sebe část svého čistého světelného jádra. Případně ta čistá část zbyla kdesi mimo – v jiných sférách, v nezrozené části bytosti. A později pak dostanou další novou příležitost - možnost nového zrození, nové existence ve zcela jiném světě. A opět mají šanci začít na straně Světla, zkusit se očistit, karmicky vyvázat, napravit chyby.

    Je to neuvěřitelné, ale z karmického čištění, které provádím, je jasně zřetelné, že některé bytosti vykonaly takových koleček od Světla k temnu a zpět desítky i stovky. A možná teď v tomto světě, v nejhrubší hmotě, pro ně přichází první a zřejmě i jediná možnost, jak se z toho všeho vyčistit – viz článek 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Může bytost na nejvyšších pozicích světelné duchovní hierarchie selhat?

    Moje odpověď zní naprosto jednoznačně ANO. Svědčí o tom mé zkušenosti z tisíců konkrétních situací, které se vynořily při hluboké karmické očistě mnoha bytostí z tohoto světa i z vyšších světů nad námi. Tisíce příběhů dávných přehmatů, které přitom byly identifikovány, pochopeny a karmicky rozvázány.

    Kolikrát se opakovalo, že výbava, mimořádná privilegia, zvláštní schopnosti bytostí Světla, pomocí kterých měly plnit své speciální poslání ve hmotě, byly ukradeny, zneužity. Bytost byla zkorumpována, zavázána úpisem a svoji výbavu použila proti Světlu - proti těm, kteří ji vyslali.

    Tyto zkušenosti jednoznačně naznačují, že jakákoliv sebedokonalejší umělá výbava bytosti Světla není zárukou dokonalé ochrany proti podlehnutí Temnu, proti zneužití temnými silami vůči Světlu. Mnohokrát v minulosti byla světelná výbava zneužita, ukradena nebo přebita silnější temnou výbavou.

Jediná eticky správná možnost zásahu ve stvořeném světě

    Když už diskutuji o chybách z dávné minulosti – jakou jedinou eticky čistou, spravedlivou možnost měl Stvořitel, pokud chtěl stvořený svět napravit, nasměrovat na správnou cestu? Přijmout identitu obyčejného člověka, sestoupit do světa, duchovně se probudit, karmicky se očistit ze svých chyb a poté se snažit své chyby napravit zevnitř světa. Nikoliv však tím, že si s sebou vezme absolutní tvořivé schopnosti, že bude nadřazen nad všechny ostatní v tomto světě, a že bude mít právo cokoliv magickým zásahem změnit. Ale že bude roven prostému člověku a takto se bude snažit ve světě působit. Karmicky vyčistit nejprve sebe a takto přirozeně získat možnosti čistit i své okolí a ukázat cestu druhým. Cestu, která bude čistá, účinná a stoprocentně napodobitelná pro každého.

    Ano, je to nesmírně těžké. Mnoho bytostí to jednoduše nedokáže. Minulé zatížení způsobí, že se nedokážou ve hmotě duchovně probudit, přestože nad hmotou byli nejvyššími anděly, nebo dokonce Stvořiteli. Místo pozitivního působení pak fungují z pozice svého ega, své nadřazenosti a moci nad ostatními. Ale v dnešní době už jiná možnost nápravy není, než sestup do nižšího světa a přijmutí jeho zákonů. Působení ve hmotném světě z pozice všemocného mága, držitele nejvyšších privilegií, už nic neřeší.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro vás tento článek přínosem? Oznámkujte jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 333
  • 29
  • 24
  • 21
  • 33

Celkový počet hlasů: 440


Diskusní téma: 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?

Datum 08.05.2010

Vložil Hledající

Titulek Dovolím si trochu citace

Vzpomínáte si na citované místo z Bible v Janově Apokalypse ?
13,16
A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch.
Bible říká nejen, kde čip bude umístěn, ale také, jaké způsobí potíže. Dr. Sanders byl proti použití lithiové baterie zejména proto, že pokud by došlo k jejímu poškození, například mechanickým působením zvenčí, vznikla by bolestná opuchlina či rána. K tomu Janova Apokalypsa:
16,2
... a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.Jakmile byly dr. Sandersovi jasné následky jeho vynálezu a jeho možné zneužití (a po upozornění na jistá místa v Bibli), přestoupil na křesťanskou víru. Od té doby organizuje semináře, v jejichž rámci především varuje před použitím identifikační injekce.
***
Mocenské struktury se bojí jediného: Moci jednotlivce. Tak i ve stanovách starého, dodnes činného tajného spolku můžeme přečíst: „Musíme především pokořit moc jednotlivce, jelikož není ničeho nebezpečnějšího. Disponuje-li tento jedinec tvůrčími duševními schopnostmi, může ovládnout miliony lidí."
***
Každý den v klidu pět minut po poledni všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Zdroj : matrix-2012

Datum 09.05.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Dovolím si trochu citace

Pasáže z Janovy Apokalypsy už byly vykládány nejrůznějšími způsoby. Dalo by se říci, že každý vykladač je aplikuje na něco jiného.

„Moc“ jednotlivce má dvě varianty. Jedna představuje svobodu, schopnosti a možnosti, které jdou ruku v ruce s postupem jeho karmické očisty a harmonizace. A jsou nerozlučně vázány na oboustrannou komunikaci a spolupráci se silami Světla vedoucími vývoj.
Druhá varianta znamená mocenský přístup, prosazování rozhodnutí vlastního ega a rozumu, touhu ovládat a vládnout. Ať už vědomě nebo podvědomě.

Nemáte pocit, že citovaná žádost připomíná styl „pokud ten a ten nebude dělat to, co chci já, co já si myslím, že je správné, tak prosím vyšší síly, aby ho zlikvidovaly“ ?

Planeta nepotřebuje, abychom jí posílali svoje přání a energie formou hromadných meditací vizualizací a sugescí. To, že si spousta nevyčištěných lidí něco přeje a naslepo „pomáhá“, ještě vůbec nezaručuje, že způsoby a plody jejich práce přinesou skutečný užitek všem zúčastněným stranám. Navíc v tomto případě je obsažen prvek manipulace. Touha prosadit vlastní představy do fungování planety a civilizace.

Planeta potřebuje, abychom se všichni co nejdůkladněji vnitřně čistili a poté „kvalifikovaně“ pomohli i jí , přírodě a civilizaci na ní, s očistou, vyladěním, znovuobrozením původních funkcí a dalším rozvojem. To patří k našemu nejzákladnějšímu úkolu. Abychom přitom postupovali z nadhledu vyšší pravdy, a nedělali tak další chyby, musíme být nejprve schopni se na vyšší hladiny pravdy naladit. A to, co nám říkají, respektovat. To se nám podaří, až když se pravidelně a trpělivě staráme o svou vlastní karmickou očistu, harmonizaci a schopnost duchovně komunikovat. Jen tak si zvýšíme frekvenci vnitřní energie na potřebnou úroveň a budeme se také schopni přímo bytosti planety zeptat, jak jí můžeme pomoci. Nebo, když bude potřebovat nějakou specifickou pomoc, vyšle k nám impuls a my budeme sto ho přijmout, správně si ho vyložit a pomoci jí. Ať už na úrovni duchovní – energetické nebo hmotné. Budeme na ni mimoto naladěni neustále i podvědomě, a tak se přirozeně budeme chovat v souladu s jejími zájmy.
 

Datum 14.05.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Odpověď bytosti, která se představila jako "Ona"

Nepřiměřeně útočné, urážlivé, zesměšňující nebo provokativní diskusní příspěvky z těchto stránek jednoduše vymažeme. Opravdu si neplatíme paměťový prostor pro podobné způsoby většinou anonymní prezentace těch, kteří ani nedokážou napsat své jméno.
Tito jedinci dávají dost zřetelně najevo, že článek se jim nelíbí. Přesto se sem vrátí znovu a znovu.
Zajímá je zřejmě především to, jaké reakce vzbudí jejich anonymní "umělecké dílo". Chtějí diskutovat, pohrávat si se slovy, provokovat. Už jsme to na těchto stránkách zažili několikrát a nemáme zájem v podobných diskusích pokračovat.
Pravda o skutečném fungování duchovního pozadí světa je pro některé velmi překvapivá a řada jedinců, kteří o sobě mají velmi vysoké mínění, ji nedokáže přijmout. Nedokáže se této Pravdě otevřít. Místo toho vyzařuje ven svoji deformovanou pokroucenou vnitřní pravdu. Mimochodem - o tom právě píšu v následujícím článku.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Případ karmické očisty"

Nedomnívám si že je špatné zničit svět, který se nepovedl a mnohokrát se to již stalo. To, co se postižené osobě stalo, nebyl karmický dopad za zničení světů, ale pomsta některé bytosti, která toto zničení přežila. pokud ten svět zničila z vůle Stvořitele, nepodléhá karmě. Karma není všemocná a na jednání z Boží vůle se nevztahuje.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ad "Případ karmické očisty"

Opět obhajujete násilné magické zásahy, které nebyly v pořádku, a snažíte se pro ně nalézt výmluvu. Své špatně vychované děti také nemáte právo sejmout, zničit, doslova zabít. Tak jak je možné, že totéž tam nahoře tak hájíte? Správná a spravedlivá karma se vztahuje na činnost každé bytosti i každé duchovní instituce. I když té instituci budete říkat třeba bůh.

Datum 30.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Re: Re: ad "Případ karmické očisty"

Karma není nic než plynový ohřívač vody. A tomu se máme klanět???

Datum 03.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Re: ad "Případ karmické očisty"

Tento Váš výplod tady výjimečně ponecháme, protože skutečně "stojí za to".