Pravčická brána

A7. 11.11.2011 – jaký zlom přináší toto datum?

Jiří Novák Vloženo 11.11.2011
Jiří Novák

Očistný proud letošního léta a podzimu byl mimořádně, až extrémně silný. Skutečná žádoucí transformace však probíhala pouze s lidmi, kteří se dokázali dostat na cestu stabilního světelného vzestupu. Člověk, který je naopak v pádu směrem k temné straně světa, má zásadně zkreslené vnímání pravdy. Chybí mu schopnost rozpoznání toho, co skutečně odráží fungování dnešního duchovního pozadí světa a co je naopak pouze informacemi temných systémů nebo silně vychýlených původně světelných institucí. V tomto období startuje nová etapa vývoje pro civilizaci na Zemi. Součástí nového vývoje bude i přebudování každého pozemského člověka 2. typu, který se dokázal dostat na cestu stabilního světelného vzestupu ve hmotě, do nové podoby. Nikoliv útěk ze hmoty, ale například postupné výrazné posílení regeneračních schopností lidského těla, stabilizování zdraví a další zásadní výhody světelné evoluce – jasnost a pravdivost informací, fungující spravedlivá Karma, atd.

Neuvěřitelná síla energií tohoto dne a období

Spojené Síly Světla, jaké máte informace pro tento dnešní den s pozoruhodným datem 11.11.2011, o kterém se tolik píše na Internetu? Jaké informace mohu zpřístupnit lidem na našem webu?

 

Sféra Prvotní čistoty: „Dnešní den je skutečně z mnoha ohledů pozoruhodný. Nejde jen o speciální energie, které jsou dány vibrací tohoto data a odpovídajícího čísla. Ty naznačují, že by se v tento den nebo v nejbližších dnech před tímto datem a po něm, mohlo něco vskutku významného, pozoruhodného stát.

 

To co se skutečně děje, pak jen potvrzuje neuvěřitelnou sílu energií tohoto dne a období. Dnešním dnem očekáváme, že se završí masivní očista většiny bytostí kráčejících po cestě neomezeného světelného vzestupu. Po cestě, která byla označena, nazvána, jako Nová duchovní cesta.

 

 Mnoho jedinců se v tuto chvíli zeptá, co bude dál. Skutečně dnes přišel čas naznačit, co se bude dít dále, jaké následující události můžeme očekávat. Každý, kdo dokázal vstoupit na NDC v uplynulých dnech, týdnech, měsících, a kdo dokázal den za dnem vytrvale pracovat na dalším posilování základu své bytosti, neprohloupil. Zejména ti, kteří vstoupili na NDC až po letošních letních prázdninách, dokázali za krátkou dobu udělat nebývalý vzestup.

Nebývalý vzestup všech bytostí na NDC v těchto dnech a týdnech je důsledkem toho, že očistný proud letošního léta a podzimu byl mimořádně, až extrémně silný. A každý, kdo se na cestě vzestupu dokázal k tomuto proudu svými osobními energiemi připojit, zvládl v krátké době udělat pokroky jindy trvající celé roky nebo dokonce i několik následujících životů. Toto se však týká pouze těch, kteří vytrvale den za dnem pracují na skutečném posílení základů své světelné bytosti. Netýká se to těch, kteří jsou v pádu a jsou doslova smýkáni proudy přicházejících energií. A tvrdí přitom, že to je transformace, která s nimi probíhá. A která je posune kamsi do vyšší dimenze na údajnou novou planetu.

Skutečná žádoucí transformace dnes probíhá pouze s lidmi na světelném vzestupu

Skutečná transformace dnes probíhá pouze s lidmi, kteří se dokázali dostat na cestu stabilního světelného vzestupu. A v tuto chvíli není podstatné, jestli ji nazýváme Nová duchovní cesta nebo jinak. Podstatný je způsob, jakým byla tato cesta vymezena. Je to cesta skutečného vzestupu ve Světle měřeno nárůstem vnitřní čistoty a tím i frekvence vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn.

 

Není to tedy dáno mimořádnými duchovními schopnostmi a umělou výbavou, kterou mnozí doposud disponují a kdysi v minulosti ji získali za zásluhy v činnosti pro temnou stranu světa i pro bývalou zašpiněnou a karmicky velmi zatíženou tehdejší stranu Světla (magie všeho druhu, jakákoliv zvláštní privilegia, umělé schopnosti a nástroje). Nejsou to zkušenosti, sečtělost, počet nabytých zasvěcení, množství přečtených knih, kvanta absolvovaných přednášek či seminářů. Je to skutečný vzestup vnitřní čistoty a ten lidé dosáhnou mnohdy cestou zcela opačnou, než je oddání se dosavadnímu informačnímu proudu Staré duchovní cesty. Který je doposud předáván téměř na všech webových stránkách, na většině živých přednášek i seminářů. Příklady řady osob naznačují, že jakmile na takovou cestu doslova hltání informací Staré cesty nastoupili, doplatili na to výrazným zhoršením svého zdravotního stavu.

Člověku, který je v pádu, chybí schopnost rozpoznat pravdu

Drtivá většina duchovně probuzených lidí v dnešním světě je ukolébávána myšlenkou, že žijeme v přelomovém světě. Že žijeme v době, ve které sem přicházejí mimořádné energie a ty nás doslova dotlačí k úplné transformaci našich bytostí. Stačí jen požádat o to a to (například přípravu svého nitra na přechod do 5D), stačí dát najevo svoji plnou podporu těmto informacím a zbytek už energie vykonají za člověka doslova samy.

Jenomže, to vše má jeden zásadní háček. Člověk, který není na skutečném světelném vzestupu, a který je naopak v pádu směrem k temné straně světa, má zásadně zkreslené vnímání pravdy. Chybí mu schopnost rozpoznání toho, co skutečně odráží fungování dnešního duchovního pozadí světa a co je naopak pouze informacemi temných systémů v pozadí za vším, které mají člověka připravit na další vyšší a dokonalejší stupeň skrytého ovládání. A takto se jednoduše stane to, že drtivá většina duchovně probuzených lidí kráčí ruku v ruce vstříc své dokonale zakamuflované temné budoucnosti. Ve které bude jejich ovládání ještě více skryté a nenápadné, než tomu bylo dosud. Budoucnosti, která už bude mít všechny prvky tzv. matrixu, tedy umělé, zdánlivé, virtuální reality.

Co je však na tom nejhorší – oni tuto cestu prohlašují a pokládají za jedinou správnou cestu lidstva. Za cestu vstříc světlé budoucnosti. A za tím účelem se shromažďují, aby se společně semkli a pod patronátem „zkušených učitelů“ hromadně v kolektivu bojovali za příchod tohoto „šťastného“ světa.

 

Naštěstí současný vývoj Planety a lidské civilizace na Zemi už několik let funguje podle zcela jiného scénáře. K tomu, aby se tento scénář začal více viditelným způsobem prosazovat do hmoty, bylo potřeba splnit jednu zásadní podmínku. Dosáhnout toho, aby se dostatečně početná skupina jednotlivců na cestě skutečného duchovního světelného vzestupu dokázala plně očistit od vlivů magie. Té magie, kterou sami mnohdy v minulosti používali, a která zase v jiných dobách byla prostředkem jejich ovládání, zneužívání a skryté manipulace.

 

Masivní karmická očista osob na NDC

Tato podmínka bude konečně završena teď v tomto období, v blízkosti dne s neobvyklým datem 11.11.2011. Právě potřeba tohoto završení byla důvodem doslova neuvěřitelné karmické očisty osob na cestě světelného vzestupu v uplynulých měsících. Důležitou roli v tom sehrála zejména masivní karmická světelná očista, která se nejprve spustila u jediné osoby, aby za jeden dva týdny následovalo několik dalších osob na špičce NDC. A aby to vyvrcholilo tím, že v pondělí 7.11.2011 se tato masivní očista spustila prakticky u všech jednotlivců, kteří jsou součástí NDC. A kteří projevili dostatečnou vůli a pracovitost, dostatečnou ochotu řešit problematické vazby, kterými byla jejich bytost zatížena, a kteří se svým úsilím dostali do proudu přicházejících energií a událostí.

Obvyklým průvodním jevem této neobvyklé masivní karmické očisty jednotlivců na cestě světelného vzestupu je rychlé střídání situací, vnitřních stavů, nálad a třeba i drobných zdravotních indispozicí. Je to způsobeno tím, že už ne jednou za den, nebo dokonce ne jednou za týden či měsíc – ale doslova několikrát denně se člověku obnaží karmické vrstvy a průběžně se automaticky přicházejícími energiemi zpracovávají a vyvazují. Současně při tom všem se bytost člověka doslova přebudovává, připravuje se transformace jeho bytosti do nové podoby. Která je nezbytná pro odstartování nové etapy vývoje zde na planetě Zemi.

Důležité přitom je, aby si bytost uvědomila, o co v tomto období běží. Aby se nechytala energií, nálad, destrukcí, propadů, depresí z dávné minulosti, které se v dané vrstvě obnaží a na určitou dobu, nebo více hodin, se pokoušejí ji destruovat, rozložit, převrátit její vzestup v pád. Důležité je udržet si nadhled, pochopit, že tato mimořádná očista je výjimečnou záležitostí, která byla poskytnuta Silami Světla vedoucími vývoj pouze těm, kteří dokázali pro svůj světelný vzestup udělat vše žádané a potřebné.

Nesmírnou pomocí v této pro mnohé obtížné době těžkého karmického čištění je samostatné vyhledávání pomoci čistých energií, nejvyšších sfér. Na tuto pomoc každý člověk na vzestupu získá napojení prostřednictvím vašich textů a také zejména prostřednictvím energeticky vyzařujících obrazů, které byly na vašich webových stránkách zveřejněny.

Takže bylo a je na každém jednotlivci, jestli toto období dokázal projít s nadhledem a klidem ve svém nitru, i když pocity nebyly vždy příznivé. Aby takto dával ve svém nitru přicházející očistě jednoznačně zelenou. Nebo jestli se nechal unášet vnitřními depresemi, citovými či fyzickými bolestmi, aby ztotožňováním se s těmito projevy vlastně kladl přicházející očistě odpor. A aby pak na to sám doplatil drobnými či většími zdravotními neduhy, psychickými propady, pocity, že nic nemá cenu, že všechno jde do zkázy apod.

Do budoucna lze očekávat, že tato masivní očista ještě bude u některých osob pokračovat několik dní. Zatímco se již jasně vyloupne dostatečně početná skupinka, která dostála požadavků očisty dříve.“

Co potřebuje Karma k sestupu do hmoty

Centrální Karma nového vývoje: „Ještě uvedu na doplnění následující informace.

 

Celý systém NDC již několik let usiluje o to, aby čisté spravedlivé duchovní principy nového vývoje sestoupily z duchovního pozadí světa i do nejhutnější hmoty na vaší planetě Zemi. Aby konečně ve hmotě planety Země začala být masivně předávána duchovně probuzeným lidem čistá pravda. Zatímco všechny zdroje nekvalitních informací Staré cesty začnou být postupně podle závažnosti jednotlivých případů karmicky zastavovány.

Aby k tomuto kroku mohlo dojít, Centrální karmický systém nového vývoje potřebuje mít dostatečnou oporu přímo ve hmotném světě. A je přitom důležité, aby se na této podpoře přímo z nitra hmoty podílely všechny základní formy života.

Tedy zaprvé samotná Planeta, i pozemská Příroda. Zadruhé dostatečný počet zástupců lidského pokolení, kteří se dokázali karmicky vyčistit až do té podoby, ve které již prokazují dostatečnou imunitu vůči temným útokům. A zatřetí i zástupci živočišných druhů na naší Planetě. Protože mnohé z forem života, které lidstvo doposud považuje za pouhá zvířata, jsou doslova inteligentní formy života obývající jiné prostředí (delfíni, velryby a další).

A co bytosti astrálního světa nebo stvořitelé či andělé, duchovní bytosti z vyšších světů, nebo dokonce mimozemšťané, zástupci celé řady vesmírných civilizací, i konkrétně zástupci Vesmírných lidí, kteří se podíleli na vybudování nechvalně známého konceptu velké galaktické říše? Tyto všechny formy života či skupiny bytostí, civilizace mají možnost promlouvat do současného vývoje ústy a energiemi svých zástupců, kteří jsou v této době zrozeni ve hmotné rovině Planety, a kteří se dokázali připojit k cestě stabilního světelného duchovního vzestupu.

Do vývoje už nemají právo mluvit všichni ti, kdo pokračují v používání magie

Do vývoje však již nemají právo hovořit zástupci mágů, kteří i v dnešní době trvají na dalším používání magie. Právo na další ovlivnění vývoje ztratili zástupci Vesmírných lidí i jejich pozemských zástupců, kteří i nadále opěvují dokonalost Galaktické říše založené na manipulaci, ovládání i zjevném násilí a mají přitom doslova plná ústa této jejich manipulativní a násilnické „vesmírné lásky“.

Právo ovlivnit vývoj ztratili i ti, kteří i v dnešní době opěvují staré „zlaté časy“ dávné Atlantidy, Egypta apod. A i dnes vydávají za nejvyšší úroveň pravdy informace z dávné minulosti, které již dávno měly být jako již přežité a nepravdivé odloženy na propadliště dějin. Místo toho je tito „duchovní učitelé dnešní doby“ vydávají za nejvyšší pravdu. A veřejně bojují za prosazování této již nepravdivé „dávné pravdy“ i do vývoje v současné době.

V čem spočívá nová etapa vývoje civilizace na Zemi?

V těchto dnech, v tomto období, doslova začíná nová etapa vývoje pro lidskou civilizaci na Zemi. Tímto novým vývojem však nebude útěk těch „duchovně nejpokročilejších“ na novou planetu, jak nás o tom informují bombastické zprávy přebírané jako zaručená pravda z jednoho webu na druhý.

 

Tímto novým vývojem bude sestup spravedlivých principů nového vývoje do hmotného světa planety Země. Tímto novým vývojem bude i přebudování pozemského člověka 2. typu, který kráčí stabilně po cestě světelného vzestupu, do nové podoby. Postupný vznik doslova nového člověka, který začne nový vývoj s výrazným posílením regeneračních schopností svého těla a se stabilizováním svého zdraví. Na řadu přijdou i další zásadní výhody světelné evoluce – skutečná čistota bez zatížení temnými energiemi a ovládacími nánosy, jednoznačnost duchovního vedení vývoje, jasnost a pravdivost informací, fungující spravedlivá Karma, která už není bezzubá vůči temným útokům, atd.

 

K zásadním principům nového vývoje patří i to, že lidská civilizace i nadále zůstává ve hmotě planety Země. Tedy ve sféře, kterou vyznavači starých již neplatných informací označují s despektem 3D. A považují to za přechodný stav před dosažením vyšší dokonalosti dané přestupem do dimenze 5D. Všechno je však jinak. Také o skutečné povaze dimenzí, úrovní, duchovních sfér bude potřeba zveřejnit v nejbližší době pravdivé informace.“


Na závěr pro úplnost uvádím, že mimořádnou očistou silou během letošního léta se zabýval text A1. Mimořádná očistná síla letošního léta. Další text A6. Proč je náš svět prosycen parazitujícími formami života?  naznačil, co všechno dlouhodobé používání magie v tomto světě vyvolalo.

Problematikou posledního období se zabývají také duchovní komunikace Věry Talandové Naučte se být v trvalém kontaktu s čistými Světelnými Sférami, Vytrvalým karmickým čištěním ztrácí magie svou moc a sílu. A také duchovní komunikace Ivany Zámečníkové Čistým způsobem bouráte to, co je přežité a nepotřebné.


© Jiří Novák, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 200
  • 21
  • 18
  • 21
  • 25

Celkový počet hlasů: 285