Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z21. Návštěva Velkého Blaníku I

Z21. Návštěva Velkého Blaníku I

Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 3.12.2013
Petra Nováková Marie Mejdrová

Minulost a současnost Velkého Blaníku

Čtyři texty o návštěvě oblasti Blaníku

Tento a následující text Z22. Návštěva Velkého Blaníku II navazují na předchozí článek Z20. Cesta na Malý Blaník. Společnou návštěvou Velkého Blaníku malou skupinkou osob nacházejících se na cestě světelného vzestupu, o které je řeč v těchto textech, se zabývá také článek Jana Páníka P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů. I v něm jsou uvedeny duchovní komunikace a pozdější duchovní vnímání spojená s touto návštěvou v poslední srpnový den 2013.


Marie Mejdrová

Blaník jako symbol naděje a víry našeho národa

Z informačních tabulí na Blaníku jsem vybrala následující informace:

Na vrcholu Velkého Blaníku existovalo zhruba v 5. století př. n. l. keltské hradiště, ze kterého jsou dosud viditelné kamenné valy opevnění.

Ve středověku zde byl komorní hrádek, hradní příkopy jsou zachovány. Když byl král Václav IV. vězněn ve Vídni, zajal jeho bratr, král Zikmund, strýce Prokopa, věrného Václavovi, přitáhl sem a pod hrozbou Prokopovy smrti si vynutil vydání hradu.

V r. 1834 byl na vrcholu Velkého Blaníku postaven triangulační jehlanec. Na jeho místě nechal vystavět kardinál (František hrabě Schönborn) r. 1895 první rozhlednu. V r. 1914 ji nechal upravit pražský arcibiskup (Lev Skrbenský z Hřiště) a v r. 1936 se zřítila pod náporem větru. Stávající 32 metrů vysokou dřevěnou rozhlednu vystavěl v letech 1939-41 Klub českých turistů.

              

                    Rozhledna na vrcholu Velkého Blaníku

 

V době národního obrození se zde konaly tábory lidu v letech 1868-69, poslední i přes zákaz. Byl odtud také vylomen jeden ze základních kamenů Národního divadla.

„Od počátku 19. století se začala původní blanická pověst postupně stávat námětem celé řady uměleckých děl, v nichž po roce 1848 získávala stále intenzivnější vlastenecký podtón, když byla chápána jako alegorie probuzení „spícího národa“. Na přelomu 19. a 20. století snad nebylo v Čechách významného spisovatele, básníka či skladatele, který by ve své tvorbě nepoužil blanického motivu. Také pro malíře, rytce, sochaře a lidové umělce představoval Blaník se svou pověstí častý zdroj inspirace.“

Jak se píše na informační tabuli na rozhledně: Blaník je „symbolem naděje a víry ve vítězství národa“.

              

                  Rozhledna na vrcholu Velkého Blaníku

 

Na parkovišti pod Velkým Blaníkem jsem si koupila knihu „Tajemní blaničtí rytíři“ od  Radko Bílka (z r. 2000), která je souborem pověstí, příběhů, proroctví a výňatků z divadelních her o blanickém vojsku a obdobných bájných rytířích. Někteří tito rytíři se přitom mají nacházet na různých jiných místech po celých Čechách a Moravě nebo i v přilehlých zemích – Slovensko, Německo - pruská Lužice, Polsko - Slezsko. Ovšem některé z těchto pověstí se při bližším pohledu týkají opět hory Blaník.

Kniha uvádí, že v Chicagu v USA mají před univerzitou pomník blanickým rytířům a zároveň T. G. Masarykovi od sochaře Albína Poláška. Masaryk působil na zdejší univerzitě od r. 1902 jako hostující profesor slovanských studií. Reliéfní portrét TGM je součástí desky, která je osazena na boku podstavce jedné z největších jezdeckých soch na světě, a tím jezdcem je blanický rytíř. Nápisy na pomníku vzdávají hold blanickým rytířům a TGM. Spojují přitom jejich ideály a úlohy. 

V knize je také jedna výpověď, ve které se vyskytuje krásná dívka popisovaná jako andělské zjevení, která o sobě tvrdí, že je strážný duch, génius národa českého – její popis a chování působí spíš dojmem akce Vesmírných lidí či lidských Duchovních hierarchií. I v některých dalších pověstech je zmíněno, že duch českého národa probudí rytíře k boji, až nastane určená chvíle.

Duchovní adresy z celé knihy jsme posléze zadali do hromadné očisty.

Opakované snahy využít energii Blaníku

Pod Veřejovou skálou na Velkém Blaníku, kde má být legendární vstup do vnitřních prostor se spícími rytíři, je několik kamenných kruhů. Evidentně relativně nedávno vytvořených, jeden má uprostřed kámen postavený jako menhir. Jiný má mimo svoje centrum v hromádce kamení zapíchnutý kmen stromku s kořeny nahoru – evokovalo mi to temné praktiky, nějaké žezlo šamanů apod.

         

                                   Veřejová skála,

           pod kterou jsou podle pověsti ukryti Blaničtí rytíři

 

Na začátku cesty na Velký Blaník je žulová deska hlásající, že tu zanechal svou stopu Václav Klaus a vzkazuje Čechům: „Hrrr na Evropu.“

Podle vývěsky s pozvánkou pod rozhlednou se zde každoročně koná akce určité skupinky, která má za cíl oživit ducha a cíl pověstí o rytířích, pěstovat v sobě rytířské vlastnosti a morální hodnoty a případně i pomoci rytířům s nápravou národa a lidstva.

Tyto příklady naznačují, že mnozí jednotlivci, skupiny a hnutí se snaží svým způsobem využívat energii Blaníku a legend spojených s budoucností našeho národa. Každý to dělá tak, jak právě umí a jak to cítí. Stále však platí ty samé zásady:

Pokud chce kdokoliv pomoci celkovému vývoji tohoto světa, potřebuje nejprve pomoci sám sobě, dostat se na stabilní světelný vzestup a nastartovat soustavnou karmickou očistu. Jedině z této pozice pak má šanci, že jeho působení duchovní čili energetické i hmotné bude znamenat pozitivní vklad do nového vývoje. 


 

Petra Nováková

Důležité je očistit zatemňující nánosy v oblasti Blaníku

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím o informace k návštěvě Blaníku. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. a 4. 9.2013)

Příroda: „Blaník je pro celkový vývoj hodně důležitým bodem. A proto bylo důležité, abyste ho navštívili přesně v této sestavě, kdy každý z vás v sobě něco nesl. A zároveň energie zde pomáhaly otevřít něco ve vás, co potřebovalo zpracovat.

           

                     Text z informačního panelu naučné stezky

 

Na Malém Blaníku jsi vnímala čisté energie, které tě hodně oslovovaly. Zde jsi načerpala podstatné impulzy a energie. Velký Blaník pak představoval těžší případ. Zde bylo potřeba pracovat. Našla jsi své místo, které jsi navštívila před lety, proběhla jsi mnoho dalších míst a nasbírala vše potřebné. Teď bude nutné to zpracovat a vyhodnotit. A v tom tě povede Sféra Čistých světelných zásad.

Blaník v sobě ukrývá velmi cenné energie, které se mezi oběma kopci (Malý a Velký Blaník) propojují. A vytváří tak společně také určitý druh harmonického spojení. Udržují rovnováhu a energie v harmonii. Velký Blaník je však více zanesen tím vším, co se zde odehrávalo. Proto to čisté, pozitivní, co je zde ukryto, se může ukázat až po očištění všech těch zatemňujících nánosů. Hlavně od magie a temných rituálů, co zde byly prováděny.

Velký Blaník jste navštívili přesně v tomto seskupení, protože všichni jste s Rytíři propojení. Důležité bylo navštívit Velký Blaník s velitelem Rytířů, dnes zrozeným ve hmotě, který vás vedl, měl potřebné pravomoci k uvolnění některých věcí a zajišťoval také určitou ochranu. Každý jste však v sobě nesl různé klíče, kódy, které otevíraly jiné věci. Vše se propojilo a každého z vás i společně a zároveň celý vývoj to posunulo dál.“

    

                         Socha rytíře při cestě na Blaník

 

Nepříjemné pocity po zhlédnutí oranžové koule s křížem uvnitř

Centrální Karma Nového vývoje: „Následující informace souvisejí s vaším posláním rytířů. Posláním, které jste kdysi všichni, co jste společně navštívili Blaník, měli. Vrátili jste se, protože bylo nutné vyzvednout souvislosti, které se týkaly jak jednotlivě vývoje každého z vás, tak také vývoje celkového. Protože Rytíři byli pro vývoj velmi důležití. Jen se později jejich poslání zvrtlo, podlehlo Temnu, jako mnoho dalších původně světelných projektů.

Hlavní skupina Rytířů nacházející se v duchovní podobě v oblasti Blaníku své karmické čištění v současném období neustála. Ale jsou tu další skupiny Rytířů v duchovní podobě, které jste postupně osvobozovali, pomáhali jim. A hlavně jste tu vy. Ať už jste přímo zástupci rytířů ve hmotě. Nebo jste těmi, kteří již nenesou dál poslání Rytířů, ale byli jejich součástí po určitou dobu. A proto jste v sobě ukrývali důležité klíče.

Po zhlédnutí fotek, zvláště jedné, kde se vyskytla oranžová koule, která jakoby měla v sobě kříž, jsi vnímala velmi nepříjemné pocity.

   

             Energetická koule, o níž se mluví v komunikacích

                          V pozadí rozhledna na vrcholu

 

Nebyla jsi schopná přemýšlet, doslova jsi dělala hlouposti (např. vyhodila jsem do koše právě koupený lístek na vlak, nebyla jsem schopná říci, co jsem chtěla, myšlenky mi vypadávaly z hlavy…). Pak jsi vnímala náhlé vlny strachu, když jsi šla cestou domů. Ani jsi nevěděla z čeho. A dalších pár dní jsi byla doslova vyčerpaná tím, jak jsi vnímala, že se tě snaží něco zevnitř ovládnout. Tvé pocity, myšlenky. A velmi tě vysiloval pocit, že musíš vlastně bojovat proti sobě (proti vlastním pocitům a myšlenkám), že se nemáš v sobě o co opřít.

Silný temný systém ovládající světelnou kouli

Je daleko snazší, když protivník stojí proti tobě. Než když je bytost napadaná zevnitř skrze myšlenky. I přesto, že ví, že ty myšlenky nejsou její, nelze je jen tak odstranit. Jsou dotěrné a neustále útočí na psychiku.

Tyto tvé pocity však nesouvisely přímo s koulí na fotce. To něco nevycházelo z podstaty této koule, ale překrývalo ji to. Jako silný temný systém, který bylo nutné začít řešit. Obnažil se velmi silný magický prvek vložený do samotného základu Rytířství. Který měl tak silnou moc, že pronikal do dění ve hmotě. Což sis mohla i sama na sobě vyzkoušet, když jsi náhle byla úplně vychýlená. A nebylo to únavou.

Z původního čistého Rytířství učinil tento temný prvek temný nástroj moci, ovládání, nadřazenosti. A protože Rytíři měli své karmické poslání, byla i funkčnost Karmy ve hmotě tímto narušena. Ani jeden z vás, z Rytířů, ani Karma sama a tím ani vývoj se nemůže bez kompletní likvidace tohoto temného systému posunout dál. Zároveň to drží v nefunkčnosti čisté světelné energie. Které by vývoji velmi pomohly. Je čas proniknout k čistým tvůrčím základům Karmy. A nejen k nim.“


 

Marie Mejdrová

Zvláštní světelná koule se znakem na fotografii

Marie Mejdrová: Spojené Síly Světla, prosím o bližší informace o našem včerejším výletu na kopce Malý Blaník (580 m. n. m.) a Velký Blaník (638 m. n. m.). Na jedné z fotografií pásma skalek na samotném vrcholu Velkého Blaníku se ukázal naprosto jasný a dokonale tvarovaný kruh – sytě oranžový, se žlutým olemováním a žlutou čtyřcípou hvězdicí či křížem uprostřed. Byl částečně průhledný – za ním byl vidět kamenný podklad. O co se v tomto případě jedná? (Duchovní komunikace z 1.9.2013)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tato výprava byla potřebná a proběhla také ve správném načasování. Jako záležitost, která ukončuje určitou fázi očisty obou Blaníků a všech rytířů, i dalších osob a bytostí s nimi spojených. Souvisí to také samozřejmě s očistou karmických institucí, která je tak nutná ke správnému fungování celého světelného systému. Včetně stabilního ukotvení Karmy pro hmotu ve hmotné rovině Planety. Všichni z Vás jste při tom měli svoje místo, určitý úkol, nějakou nedořešenou vazbu či spíše více vazeb.

Ohledně toho znaku, který je velice neobvyklý: Připomíná sice přírodní energetickou kouli, ale ta by tímto způsobem nemohla být na fotografii zobrazena. Ne v takovýchto barvách. A ani ten znak uvnitř není součástí žádného typu energetických koulí, které jsou čistými přírodními bytostmi. Šlo o vzkaz pro vás, o jasnou informaci, která právě nyní měla vyjít najevo a komplexně se pročistit. Spolu se vším, co s ní souvisí.

Ta hvězdice uprostřed, uzavřená v dokonalém kruhu, připomíná spíš mandalu anebo jiný typ magického znaku, obrazce, pečeti. A také zde skutečně o magii jde. O velice silnou magii, která byla doposud skrytá, zrovna tak jako existence celého tohoto znaku. A která souvisí jednak se skupinou blanických rytířů, ale také vůbec s posláním, které bylo kdysi určeno Velkému Blaníku. Posláním určeným ne Přírodou, ale bytostmi disponujícími vysokou magií.

Postupné zatemnění oblasti Blaníku a jeho energií

Jak víte, karmičtí rytíři jako duchovní bytosti existovali v mnoha obdobách, v různých světech, v různých obdobích hluboko do minulosti. Tato relativně nedávná odnož nazvaná „blaničtí rytíři“ je propojená s legendami českého národa.

Propojení vrchu Velký a Malý Blaník s aktivitami a skrýšemi karmických rytířů v jiných hutnostech a dimenzích hmoty proběhlo v období po definitivním pádu civilizace Atlantidy, ke kterému došlo zhruba před dvanácti tisíci lety. V následném období byla právě česká kotlina určena Tvůrci jako místo, kde se bude za tisíce let odehrávat zásadní souboj mezi dobrem a zlem. Jenže v té době už začínaly přebírat duchovní vedení pozemského lidstva lidské Duchovní hierarchie s vydatným přispěním zasahujících Vesmírných lidí. Rozvinutí a posílení magie jako hlavní metody duchovního vedení lidstva mělo v tomto období jednoznačně zelenou.

(Poznámka: Více o tom je v knihách Ivo Wiesnera „Národ v lénu bohů“ a „Poutníci do země andělů“, na těchto webových stránkách pak v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla).

Tento magický znak v podobě kříže, pocházející z dávných dob po pádu Atlantidy, svazoval aktivity spojené s vrchem Blaník způsobem, který si předsevzaly tehdejší lidské Duchovní hierarchie ovlivňované mimozemskými civilizacemi a skrytě působícími temnými systémy. Prvním záměrem bylo takové vyzařování symbolu, aby vyvolával silnou důvěru obyvatel české kotliny ve skryté duchovní vedení světa, v nadpřirozenou božskou pomoc v případě nouze. Měl posilovat sebedůvěru a národní hrdost obyvatel. A to se také podařilo. Jenže skutečné poslání Blaníků bylo přitom překrouceno a z velké části vlivem použité magie zablokováno. Druhým záměrem, na skryté úrovni, bylo udržení tohoto místa pod kontrolou temných systémů.

Později pak byl původní význam Blaníku, silné a čisté přírodní vyzařování těchto míst, ještě více zkřiveno a pošpiněno magií, rituály a oběťmi z doby keltského osídlení.

Světelnou kouli s magickým symbolem uvnitř je důležité energeticky očistit a její původně čisté energie osvobodit od vlivu magie. Může to být klíč k otevření původních čistých energií té skály, celého vrchu Blaník i duchovních dimenzí, které s ním souvisejí. Očista světelné koule pomůže otevřít k čištění další vrstvy související s Blaníky, s karmickými rytíři, i s celým novým karmickým systémem budovaným v rámci Nového vývoje.“

  

                   Místo pod vrcholem Velkého Blaníku

                 se silnými čistými přírodními energiemi


Petra Nováková

V tomto období se duchovní očista propojuje s očistou hmotnou

Petra Nováková: Sféro Čistých světelných zásad či jiné Spojené Síly Světla, prosím, dejte mi ještě nějaké v tuto chvíli aktuální informace k návštěvě Velkého Blaníku. Mám pocit, že po setkání v  tomto týdnu s některými z těch, s nimiž jsme navštívili Velký Blaník, a po impulzu začít kreslit Sféru Čistých světelných zásad, je čas vrátit se i k tomuto tématu. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3.10.2013)

Sféra Čistých světelných zásad: „Máš pravdu. S odstupem času se vše daleko lépe posuzuje, hodnotí a také vstřebává. Vše bylo přehlušeno důležitějšími věcmi, které bylo potřeba řešit. Každý měl svého dost, a proto nebylo aktuální se dále zabývat podrobnostmi. Co mělo proběhnout, proběhlo, co jsi měla vědět, se ti obnažilo. Vnímáš správně, že bude potřeba se vrátit a některé věci zpětně odkrýt, dořešit. A také zveřejnit.

Každý ve svém vlastním životě zaznamenáváte někdy dost tvrdé zkoušky. Nepříjemný vývoj událostí, který naznačuje, že se opravdu tlačí na karmické dořešení všech jednotlivých záležitostí, které váš život nějakým způsobem svazují. Je nutné dotáhnout věci, které se již příliš vlečou a to proto, že stále ještě existuje karmický důvod, vazby, které ještě nebyly rozpleteny.

A protože již dlouhou dobu pracujete na svém vlastním světelném vzestupu, čistíte svou minulost, vše se postupně připravuje nejprve na duchovní rovině. Která je prvotní a pro vývoj zásadní. Ale dalším krokem je očista, která zahrnuje nejen duchovní rovinu, ale i tu hmotnou.

Proto přicházejí takové situace, které vyvolávají potřebné události, pocity, myšlenky, jednání, které vás vedou k řešení i na hmotné rovině. Kdy je nutné očistu duchovní propojit s hmotnou tak, aby se věci konečně dořešily a mohlo se vše posunout do nové roviny. Otevřít se nové obzory, možnosti. Stejně tak, jako někteří z vás dostali v poslední době možnost nového vztahu.

Této nové příležitosti však předcházelo složité čištění vlastních chyb z minulosti, pout s bývalými partnery. Nebo odkrývání dalších souvislostí, které dané bytosti v navázání nového vztahu blokovaly. Pak teprve přišla možnost vztah navázat. I pak však je společně potřeba procházet očistou, která je někdy velmi obtížná. Vždy záleží na tom, jakou společnou minulost spolu partneři mají.

Potřebujete nejprve narovnat pokřivené světelné zásady sami v sobě

Proto ve všem, co děláte, procházíte nejprve narovnáním pokřivených světelných zásad sami v sobě, na duchovní rovině. A pak to samé potřebujete učinit i na rovině hmotné.  Situace každého z vás, ve kterých se postupně nacházíte, jsou přímo šité na míru. A i když se přicházející situace zdají mnohdy nepochopitelné, právě tím, co musíte projít, dostáváte příležitost se změnit přesně na těch rovinách, které ke svému vývoji potřebujete. V rovinách, kde máte největší nedostatky, kde jste nejvíce chybovali, kde se potřebujete posunout dál.

Dostáváte šanci zpevnit své světelné základy, aby bytost měla na čem stavět a mohla se tak posunout dál, k dalším úkolům a možnostem. Což nelze dříve, než se dořeší to, co bytost dosud karmicky stahuje, brzdí v rozletu. Co blokuje další postup bytosti, a to z důvodu ochrany bytosti před stejnými chybami, které ji v minulosti dostaly na temnou stezku.

Blokuje ji to i z důvodu ochrany celého světelného vývoje. Již není možné opakovat stejné chyby. Tomu se již Karma snaží zabránit. Proto vás nepustí dál.  Proto nové příležitosti nepřicházejí, anebo přicházejí, ale jsou obtížné. A je nutné brát tyto příležitosti jako výzvu, jako možnost se posunout, ne jako nutné zlo, kterým je potřeba projít.

Až s odstupem času pochopíte význam některých událostí

Když se pak podíváte zpětně na to, čím jste museli projít a na výsledek, jací jste teď, kam vás to posunulo, co ve vás se změnilo, najednou je jasné, proč to tak muselo být. Bytost by to však dopředu nebyla schopná pochopit. Právě ten proces, kterým musela projít, z ní udělal to, co je, čím se stala, co se v ní změnilo na jeho konci. Kdyby bytost výsledek znala dopředu, nikdy by k němu nedošla, protože by zde chyběl tento přirozený vývoj, který bytost postupně formoval.

Rozum bytost nepředělá. To dokážou jen energie. Energie připraví přesně takové situace, které bytosti dají příležitost, aby se obnažilo, na povrch vyplavalo, co je potřeba. A bytost tak byla přirozeným způsobem nasměrovaná přesně tam, kam je potřeba. K takové změně sama sebe, která je pro její vývoj nutná, prospěšná. To dokážou jen energie, které vás vedou tou nejlepší cestou.

Tuto cestu nelze rozumem naplánovat, ani dojít k výsledku jen tím, že ho znám dopředu. Nelze k němu bytost vlastním rozumem ani chtěním dotlačit. To situace, energie mohou bytost změnit i uvnitř, nejenom navenek. Tak, aby změna byla trvalá, nikoli jen na efekt. Aby tato změna prošla celou bytostí. A od základů bytost změnila podle světelných principů. A důležitá je také samozřejmě touha bytosti se stále posouvat, zlepšovat. Až na konci tohoto procesu postupných změn dokáže bytost zhodnotit jeho klady.“

Naplnění energiemi před návštěvou určitého místa

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, Sféro Čistých světelných zásad, prosím o další informace k naší návštěvě Velkého Blaníku. Děkuji moc. (Duchovní komunikace ze 4.10.2013)

Sféra Čistých světelných zásad: „Blaník je místo, kam tě dlouho táhlo tvé srdce. Jen příležitosti se nemohly poskládat tak, aby ti návštěvu tohoto místa umožnily. Když už jsi vloni měla pocit, že by to mohlo vyjít, přišly překážky, které vše změnily. I letos se zdálo na počátku prázdnin, že konečně přichází ta doba. Opět jsi vnímala, jak tě zaplavuje touha rozletět se na Blaník, jen na něj pomyslíš. Jako by se v tobě ozývaly energie Sféry Života, které tě táhnou.

(Poznámka: Obrázek Sféry Života a komunikace k němu jsou na adresách:

https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-petry-novakove/2012/ ,

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/sfera-zivota/.)

 

Touha najít místo, kde jsi vnímala, že ti bylo tehdy před několika lety tolik dobře. A další místa, která slibují tolik krásného, nového, nepoznaného. Další dobrodružství při odhalování minulosti.

Vždy, když jsi měla nějaké místo navštívit, vnímala jsi toto naplnění, zaplavení energiemi, které tě tolik oživují, chtělo by se ti tančit a vyrazit hned. Celá tvá bytost jásá a zaplavuje ji štěstí až dojetí, že se budeš moci dotknout místa, které je pro tebe tak blízké, ve tvé minulosti něco znamenalo a jehož energie s tebou doslova souzní. Jako najít kousek domova.

Ale i podruhé bylo potřeba návštěvu zrušit. Jinak by vše bylo na sílu a postrádalo by to onu harmonii, za kterou jsi chtěla jít.

Jasný impulz k návštěvě Blaníku

Impulz k návštěvě Blaníku však nakonec přišel z čista jasna na konci léta a bylo to to nejsprávnější řešení, nejsprávnější seskupení bytostí, se kterými jsi měla na Blaníku být. A které by tě však do té doby ani ve snu nenapadlo. Snažila ses vymyslet spojení dopravou, které by umožňovalo navštívení Malého i Velkého Blaníku. Ale takové se nenašlo. Nebylo možné stihnout vše. Ale okolnosti se opět seskupily tak, že vše do sebe zaklaplo a opravdu jste mohli navštívit místa obě. K Malému Blaníku se už dnes vracet nebudeme. Zde jsi prožila mnoho krásného, bylo to pro tebe místo na první vnímání krásné, příjemné a rezonovalo s tvým nitrem. Zde jsi našla, co bylo potřeba vyzvednout, pochopit, vnímat.

Je proto na čase dostat se k Velkému Blaníku. Který však díky velkému znečištění představoval spíše pracovní návštěvu, než vnímání krásné harmonie. Bylo potřeba rozvázat minulost, dostat se ke klíčům, které mohla vyzvednout pouze vaše skupinka a pohnout tak s dalším vývojem. Celou dobu jsem vedla tvé kroky. Po cestách, místech, které bylo potřeba projít, navštívit a poskládat tak celou plejádu jednotlivých bodů, které na sebe navazovaly. I když jsi nevnímala v danou chvíli nic, stále tě něco honilo vpřed na další a další místa. Všechna byla důležitá. Některá pro tebe, jiná pro úkol celé vaší skupinky.

Teď se ale pojď se mnou vrátit na místa, která jsou opředená tajemstvím a báchorkami, ale jejichž skutečnou podobu a příběhy nosíte ve svých vlastních vzpomínkách. Společně můžeme teď nahlédnout do těch tvých.“

Petra Nováková: Dobře, děkuju moc.


 

Popisem duchovního vnímání Petry Novákové spojeného s návštěvou Velkého Blaníku začíná druhá část tohoto tématu nazvaná Z22. Návštěva velkého Blaníku II. Zde budou uvedeny i další duchovní komunikace týkající se Blaníku a dávných událostí zde probíhajících.

© Petra Nováková, prosinec 2013
© Marie Mejdrová, prosinec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 111
  • 23
  • 17
  • 16
  • 22

Celkový počet hlasů: 189