Pravčická brána
Úvodní stránka | Co je to Nová duchovní cesta? | Kdy vznikla Nová duchovní cesta?

Kdy vznikla Nová duchovní cesta?


Jaké schopnosti dostalo do vínku dávné lidstvo a jak jich využilo? Jaké možnosti a skryté schopnosti máme my dnešní lidé na planetě Zemi?

     Dávné lidstvo na planetě Zemi mělo otevřené duchovní vědomí, dožívalo se vysokého věku v řádu tisíců let a mělo nesmírné tvořivé schopnosti transformovat hmotu i různé formy energie prostřednictvím myšlenky a vlastní vůle. Vlivem zla vneseného  do evoluce na planetě však dávné civilizace duchovně a eticky upadaly a nenašly v sobě sílu znovu se pozvednout. Následovaly pak katastrofy, které každou z dříve existujících vysoce technicky rozvinutých civilizací vytěsnily mimo tento hmotný svět. Na řadu přišel nový projekt, nový pokus Tvůrců vytvořit civilizaci schopnou odolat temnu, nastoupit cestu duchovního vzestupu a navrátit vývoj lidské civilizace na cestu světla. My dnešní lidé máme zastřené duchovní vědomí, dožíváme se krátkého věku a nedokážeme jednoduše tvořit myšlenkou a vůlí. Máme však v sobě něco, co dávní lidé neměli. Co neměli ani andělé, ani Stvořitelé z duchovních sfér nad námi. Skrytou schopnost neomezeného vzestupu. Možnost stoupat přes jakékoliv hranice a duchovní prahy. A vnitřní touhu po poznání, která nás žene za hranice tohoto světa.

    Je však potřeba  najít způsob, jak tuto schopnost v sobě probudit. Jak se dostat eticky čistým způsobem na cestu vzestupu. Je to jednoduché, ale není to samozřejmé. Optimální výživa, každodenní péče o fungování svých energetických orgánů - čaker, vědomá práce na odbourávání svých zlozvyků. Toto vše je potřebné k nastoupení vzestupné duchovní cesty. A dosáhnete-li velmi vysoké hladiny vnitřní rovnováhy, otevře se před vámi Nová duchovní cesta vedoucí až za hranice tohoto Vesmíru. Nemluvíme přitom o astrálním cestování, ani o pronikání do jiných dimenzí umělými technikami a přístroji. Máme tím na mysli vzestup ve frekvenci vnitřní bioenergie, ve vnitřní čistotě a harmonii, na kterou jsme naladěni. A následné propojení s duchovními úrovněmi, bytostmi a světy existujícími nad rozsahem frekvencí přístupných uvnitř našeho Vesmíru. To nám umožňuje duchovní komunikaci s nimi, ať už duchovním zrakem nebo ve formě myšlenek, tedy telepatické komunikace, nebo vnitřních pocitů, intuice. A dále očistu a léčbu prostřednictvím jejich energií, které nám umožní čerpat. Výjimečně, v případě potřeby, třeba i návštěvu duchovní části naší bytosti v těchto končinách mimo náš svět a Vesmír.

    První lidé dokázali vstoupit na Novou duchovní cestu a prorazit energetický strop frekvence našeho Vesmíru na konci 2. tisíciletí našeho letopočtu, na přelomu tisíciletí a věků. Tyto webové stránky slouží pro prezentaci úrovně pravdy, kterou vnímají lidé planety Země na Nové duchovní cestě z této nové úrovně duchovního nadhledu. Pokuste se přijímat tyto nové informace bez hmotných i duchovních předsudků. Novou pravdu je pro někoho velmi těžké přijmout, zvláště když odporuje informacím ve stovkách knih uznávaných autorů. Zkuste i vy sami nastoupit cestu duchovního vzestupu. A pak budete mít možnost se o nové pravdě přesvědčit sami svým vlastním vnímáním duchovního pozadí tohoto světa. Není však pro to rozhodující, kolik knih přečtete a kolika seminářů či přednášek se zúčastníte. Rozhodující je, co sami budete dělat dnes, zítra a každý následující den. Pouhé rozumování a diskutování ještě nikoho na cestu vzestupu nepřivedlo. Pokuste se nové informace uvádět den za dnem do každodenní praxe svého života. Jedině pak bude mít význam to, co jste na těchto stránkách přečetli.