Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Podpora sebe sama v náročnějších obdobích

Podpora sebe sama v náročnějších obdobích

Petra Nováková Vloženo 21.3.2021
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Práce na sobě narovnává vztah k sobě a druhým

Práce na sobě, zbavování se starých předsudků, vychýlených postojů přináší velkou úlevu, uvolnění, zlepšuje vztah k sobě samému. Narovnává tím vztah nejen sám/a k sobě, ale tím i vztahy k druhým lidem, k okolí. K situacím. Vytváříme tím nový vzor, novou hodnotu, podle které můžeme náš život dál vést. K větší harmonii, spolupráci, naplnění, nadhledu, porozumění.

To vše pak činí náš život lepším ve všech ohledech.


Nejprve si vytvořit bezpečné a příjemné prostředí sami v sobě

Podstatné však je vytvořit si bezpečné, příjemné prostředí nejprve sami v sobě. Svým vlastním přístupem. Pak můžeme do svého života přitahovat další lepší věci, události, okolnosti.

Jak rosteme my, roste i svět kolem nás společně s námi.


Změny vyžadují akci a čas věnovaný procvičování

A jak píše i Louise Hay ve své knize Síla je ve vás, která mě v poslední době inspiruje na mé vlastní cestě:
Není to vždy jednoduché dojít ke změně, je potřeba se rozhodnout, překonat překážky v podobě vlastních chybných postojů. Každá změna vyžaduje akci. A dosáhnout proměny znamená věnovat čas cvičení.

Je důležité podporovat sami sebe, abychom se cítili dobře. Protože když si budeme vyčítat krok zpátky, stane se proměna deprimující.
 

Role oběti, obviňování okolí a sama sebe nás nepodpoří

Co pro to každý den děláme?
Role oběti nebo obviňování okolí, sama sebe, k tomu nevede. 

Vše nové, nové dovednosti, postoje, znalosti, vyžaduje učení, zkoušení. A to nemusí jít napoprvé. Proto je potřeba oceňovat každý svůj krok.

Když se něco nepovede ideálně, udělá se chyba? Stalo se. To nelze změnit. Ale mohu se poučit. Vím, nebylo to ideální. Příště potřebuji ještě vylepšit to a to. Ale jsem sám sobě vděčný/á, že jsem to v danou chvíli ustál/a. Zvládl/a v rámci možností.

Moc hezká myšlenka z filmu Králova zahradnice - není to doslovná citace: Stačí, že se to stalo. Není potřeba hledat viníka.

Potřebujeme se s tím vyrovnat.

Jako sportovec. Trénuje mnoho hodin. Pak přijde zkouška, zásadní závod. Ve kterém se ukáže, jak na tom je. Po závodě nepropadá depresi. Ale rozebere si, co se povedlo, a co zlepšit na příště. Protože cílem je se neustále posouvat vpřed.


Dovolit si radost z procesu, z postupu

Naše schopnost růst a být stále lepší je v nás zakořeněná. Ale aby fungovala, potřebujeme si po každé námaze odpočinout, dobít baterky, zhodnotit situaci. Ocenit se za to dobré. Dovolit si radost z procesu, z postupu. V první fázi si užít pozitivní emoce. Úlevu.

A v té druhé se konstruktivně zaměřit na body ke zlepšení.

V duchu myšlenky, že co máme rádi, to funguje. Pokud jsme jen stále nespokojení sami se sebou, přináší to frustraci. Neustálé zklamání. Pocity viny atd.

Potřebujeme stavět na pozitivních kamenech. Na důvěře, sebehodnotě, vděčnosti, dobrému vztahu sami k sobě. To nám dává sílu pokračovat. A hlavně chtít pokračovat. Jen tak můžeme vyrůst.

Protože nejvíce nás posouvá samotná cesta. Soustředění se na každý krok. Cíl nás udržuje v chodu. Ale bez jednotlivých kroků k němu nemůžeme dojít.


Nesrovnávejme se s druhými, inspirujme se od nich

A proto je také velmi zásadní nesrovnávat se s druhými. Ale inspirovat se od nich.
Srovnávání je založené na egu. Buď ponižuji, shazuji sám/a sebe nebo druhého. A to nikdy nemůže dlouhodobě přinášet pozitivní, motivující prostředí. Automaticky to dříve či později ničí vztahy.

Potřebujeme si svoji hodnotu, bezpečí zajistit pozitivními způsoby.


Uvědomit si, v čem nás to staré pozitivně posunulo

Pokud chceme něco nového, je vhodné poděkovat, vyjádřit vděčnost tomu starému. Protože pokud k něčemu chováme nechuť, odpor až nenávist, hněv, zlost, pak nejsme připraveni jít. (Může jít třeba o práci, zaměstnání, bydlení, domov.) Potřebujeme sami v sobě zajistit vyrovnání. To znamená zároveň uvědomění, v čem mě to staré posunulo, jaké mi to dalo příležitosti k vlastnímu růstu.


Odpuštění znamená nechat danou záležitost být

Vyrovnání je něco jako odpuštění. Řečeno jinými slovy. Ale slovo odpuštění dělá mnohým v různých situacích problém. Protože v něm vnímají ohrožení svých potřeb, sami sebe. Že když odpustí, dávají najevo své selhání. A naopak druhého tím omlouvají. Že se tím staví do pozice podřídivého. A mnoho dalších chybných výkladů toho slova.
Odpuštění přitom znamená jen nechat celou záležitost být. Netrápit se jí. Dát sobě i druhému volnost. Zatímco negativní emoce udržují vazbu.

Proto slovo „vyrovnání“ dává možnost pochopit lépe význam slova odpuštění. Protože je to vlastně totéž.

Vyrovnání je jako dokončení daného procesu. Dává svobodu. Pak mohu zvednout kotvy a vydat se vstříc novým obzorům.


Držte krok s dobou

V knize Odpověď Allan a Barbara Peasovi na str. 99 píšou: „Nežijte v minulosti, držte krok s dobou.“ Protože pokud ignorujeme měnící se svět, omezujeme tím své možnosti proniknout do nových (vzrušujících) oblastí.

Totéž platí i o nás. Pokud plujeme s proudem, nasloucháme, co je pro nás dobré tady a teď, můžeme růst. Protože svět i my se měníme a co bylo dříve dobré, už nemusí vyhovovat.

Spojené Síly Světla nás prostřednictvím různých životních situací učí. Díky každé máme něco pochopit. Proto je tak důležitá duchovní komunikace, která nám pomůže získat nadhled. Pochopit, co se máme naučit.


Nejet v životě na autopilota

Dále je důležité nepoužívat autopilota. Nežít rutinně. Ale uvědomovat si, co dělám, říkám, myslím, jak se chovám. A co z toho už neodpovídá světelným principům, co potřebuji opustit a nahradit lepším. Pokud to není pozitivní a prospěšné, pryč s tím.


Jak naslouchat?

Tvořivé ticho

Duchovní komunikace z 8.2.2021:

Příroda: Hluk ve kterém žijete, přehlušuje tvořivé ticho. Dopřejte si to ticho aspoň někdy. Protože bez toho pocitu naplnění, ticha a harmonie přichází stres, odpojenost, nedůvěra v sebe i v celý proces.
Ale v přírodě vše funguje. Vždy se najde způsob. Je to tvůrčí proces spolupráce.
Ticho je ohromující. Člověk si daleko více uvědomuje sám sebe, svou sílu a propojenost s Přírodou, ale i se sebou. Vracejte se k tichu, k sobě, ke spolupráci s Přírodou.“

 

Duchovní komunikace nám pomohou získat nadhled

A jak takové duchovní komunikace mohou vypadat?

Duchovní komunikace ze 4.5.2020:

Petra: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Děkuji.


Centrální Karma: „Je třeba se důkladně soustředit v nadcházejícím období. Protože tě čekají další úkoly. Už je vnímáš a těší mě, že očista a další způsoby ti pomáhají jít vpřed, lépe se ukotvit, najít sama sebe. Protože to je zásadní k vykročení novým směrem.

Příroda a další světelné sféry tě vedou, tak abys mohla ze sebe zátěž shodit. Aby ses pročistila, osvobodila ses od minulosti a jejích břemen, ať už jsi je přijala dobrovolně nebo nedobrovolně.
Je čas začít novou etapu života. Ve kterém je prostor jak pro sebe, tak na práci a úkoly při podpoře druhých. Pro sebe, pro svůj osobní rozvoj na zcela nové úrovni. A také na nové úkoly. Ty staré jsi zvládla a nové se postupně tvoří.

Teď ti chci předat informaci:

Čeká tě nový začátek, staň se sama sebou a najdi, co v sobě máš. Ještě máš dlouhou cestu před sebou, teprve začíná. Ještě mnoho vykonáš, ale vše postupně.“


Vnitřní duchovní Já: „Jak jsi včera vnímala ve filmu Captain Marvel, být člověkem v sobě skrývá neskutečné možnosti, vnitřní sílu atd. Kterou disponuje každý z vás.

Osvoboď se od svých představ a minulosti, od toho, jaká bys měla být.
To vše sis tam vložila ty. Buď sama sebou. Nech vyniknout svůj potenciál. Dělej vše proto, aby ses mohla o sebe opřít…

Nepropadej beznaději, je zbytečná.

Uč se novým věcem, ale postupně.

Neztrácej důvěru v sebe i ve světelné vedení.

Drž si naději v dobré konce. Ve své schopnosti dokázat překonat vše, co se postaví do cesty.

Schopnost neomezeného světelného vzestupu je skutečně bez hranic.
Také s ní tak nakládej. Nech rozvinout svůj tvůrčí potenciál, máš ho v sobě dost.

Jen potřebuješ nejprve naplno přijmout sama sebe, s veškerou odlišností od druhých, kterou v sobě máš. Proto jsi výjimečná. Vy každý. Pro své nitro, pro své schopnosti, možnosti, dary, které v sobě ukrýváte. Nechte se Spojenými Silami Světla vést a vyplují na povrch. V pravý čas. Není potřeba je hledat. Objeví se samy a ohlásí.

Opři se o sebe.
Jsi pevná dost. Tolik jsi toho zvládla. Ohlédni se a uvidíš. Tolik věcí nadělaných, tolik zkoušek zvládnutých, přeci se nezastavíš před pár dalšími. Jsou náročné. Nejsou jednoduché. Jinak by to ani nebyly zkoušky. Proto nepřišly dříve, ale přicházejí až teď. Těžké jsou v tom, že se dotýkají vašeho nitra. A je velmi složité odlišit vlastní nitro od představ, balastu, minulosti a dalších nánosů. Ale jde to. Vidíš to, jak to jde.
Nenech se rozkolísat nedůvěrou. Ona tu vždy je, aby tě vyzkoušela. Ber ji jako připomínku. Toho, co ještě můžeš změnit. V čem se přiučit.

Řeš věci jednu po druhé.
Tím zabráníš vnitřnímu chaosu.
A nikdy nedovol jít přes svou hranu, přes své potřeby. Život není jen práce, úkoly, ale také život sám. S tím, co přináší.
Spojené Síly Světla jsou ti průvodcem. A já tvou největší oporou.

Nedovol, aby tě ovládl strach.
Je to mocný čaroděj, pokud mu propůjčíš tu moc. Když mu ukážeš svou sílu, zase se zmenší. Není zlý. Je to ochránce. Pokud s ním umíš dobře zacházet. I tomu je potřeba se učit.
Strach jen potřebuje utěšit. Potřebuje důvěru, která mu vyjde v ústrety a pomůže rozpustit bloky, kterými je tvořen. Které chrání před nebezpečnými překážkami.

Ale cesta světelného vzestupu je plná překážek, to už víme. Překážek, které jsou nám prospěšné. Které jsou našimi schody do nebes. Jsou našimi přáteli. Provázejí nás. Ukazují, kudy ne, ukazují, čeho se ještě zbavit. Překážky v životě pomáhají určit směr. Nabádají k rozhodnutím, která podpoří vaše kroky. Pomohou se rozhoupat a dostat ze sebe to nejlepší.

Nejlepší verzí sama sebe se člověk nestane přes noc. Ale když ví kudy jít, překážky mu pomáhají toho dosáhnout rychleji. Každá překážka pomůže vytlačit ze sebe skrytý potenciál. Který bychom nepoužili, kdyby k tomu nebyla příležitost.
Važte si překážek. Jsou cennými nástroji na vaší cestě, které vás posouvají vpřed. Jako katalyzátory. Bez nich vše probíhá pomalu.“

Petra: Moc ti děkuji Vnitřní duchovní Já. Krásná komunikace.

Vnitřní duchovní Já: „I já děkuji tobě, že jsi naslouchala.“


                                                                                                                                                                    

Uvedu pro ilustraci také duchovní komunikaci jedné paní na NDC.
(S publikováním souhlasila.) 

Toto téma se týká do různé míry každého z nás.
 

Tvá zkouška je o sebelásce, vztahu k sobě a k ostatním

Duchovní komunikace z 16.12.2020:

JB: Přírodo nebo Osobní Karmo, neprocházím optimálně zkouškami, mám ztráty energie. Nevím, čím se mi to stalo, jakou zkoušku nezvládám, co dělám špatně, co nevidím. Prosím, kde mám problém?  Děkuji

Osobní Karma: „Tvá zkouška je o sebelásce, vztahu k sobě a k ostatním.
Vidíš na sobě samé chyby, které tě deprimují, stydíš se za ně, chceš je skrývat, nevěříš si, jsi naštvaná sama na sebe, nespokojená. Někdy až sebou pohrdáš, cítíš se méněcenná. Porovnáváš se s ostatními, nevěříš si, chceš se neustále trestat. Pochybuješ o sobě a o svých schopnostech. Hledáš na sobě jen chyby, pak se v nich utápíš, až jsi z toho unavená, deprimovaná. Ztrácíš chuť na nápravu a už tomu ani nevěříš. Podléháš únavám, stavům úzkosti. Nevidíš před sebou lepší budoucnost a stále se plácáš v minulosti a sebelítosti. Máš neustále výmluvy, proč něco nejde ...

Pohlcují tě strachy - od maličkostí po vážnější věci. Někdy se až bojíš dýchat, a tím si komplikuješ svůj život. (Poznámka PN: Jde v tomto případě i o fyzické problémy s dýcháním.)

Je zapotřebí se tomu postavit čelem a odhodlaně. Říct si: Mám problém, nejsem dokonalá a hodlám na sobě pracovat, krok za krokem.

Začni pracovat na dýchání. Častěji vědomě zhluboka dýchej.
Začni si života vážit a chtít ho žít se vším všudy. Nelituj se, nelituj minulost a o budoucnosti smýšlej jen pozitivně.“


Zacházení s negativními emocemi a myšlenkami

JB: Jakou zkouškou, zkouškami jsem neprošla, že mám ztrátu energie? Nejsem si konkrétně ničeho vědoma.

Osobní Karma: „Těch zkoušek je více, není to jedna konkrétní.
Přestala ses kontrolovat - své emoce, myšlenky, nálady. Pokud to přehlížíš, tak se to nakupí, sečte.

Dělej to jako dřív. Každou emoci, i tu nejmenší, si zapiš - pochop ji, uvědom si ji. A potom ji okamžitě vydávej, pusť, odpoutej se od ní.
Potřebuješ jít více do hloubky a řešit i tzv. zapadlé  "maličkosti".

Nic nepodceňuj. Každou negativní emoci si uvědom - řekni si: Ano, tady mám problém, jdu ho řešit...

Je důležité se za negativní emoce netrestat, nehroutit se z nich, neodsuzovat se za ně. Ale pochopit je, přiznat si je a vypouštět je, vytlačovat.“

JB: Děkuji


Poznámka Petra Nováková:
Je potřeba negace ze sebe vypouštět vhodným způsobem, protože pokud je v sobě dusíme, ničí nás.
Zároveň je nahrazovat novými, pozitivními zkušenostmi, pocity.
(Např. bezpečí.) Přepisovat je novými pozitivními návyky. A ve zkouškách v hmotných situacích v životě staré tendence a postoje nahradit novými, přínosnými, světelnými.Z jakých strachů vznikají naše negativní emoce?

Za každou negativní emocí je nějaký strach.
Když popíšeme své emoce v propadu, podíváme se na ně, najdeme, z jakého strachu vznikají, objevíme i postoj v naší hlavě, naše přesvědčení, které strach vytváří. A můžeme toto přesvědčení změnit.

Jaký je to strach?
Že něco nezvládnu, selžu? Nebudu dost dobrý/á?  


Potřeby skryté za našimi strachy

Jaká potřeba se za tím skrývá? Potřeba přijetí, mít se rád/a, ohodnocení… Co z toho mi chybí?

V minulosti mi to možná nedali rodiče, partner, okolí…
 

Ale je jiná doba. A každou potřebu si můžeme naplnit my sami. Správným přístupem k sobě.

Chybí mi přijetí? Potřebuji nejprve sám/a sebe lépe přijmout.

Chybí mi ocenění, uznání? Potřebuji sám/a sebe lépe docenit.

Druzí nevidí mé přínosy, zásluhy? Možná sami nedoceníme, co děláme. Máme pocit, že to nestačí.


Zajistit sami sobě to, co očekáváme od okolí

Ve chvíli, kdy sami sobě zajistíme to, co jinak očekáváme od okolí a když to nedostáváme, strachy kopeme kolem sebe, pak se pozvolna začne měnit i okolí. Začne reagovat na jiný postoj, který vyzařujeme.

A mnohé věci, které nás trápí, se mohou samy posunout.


Mluvit s druhými o svých potřebách

Jiné potřebujeme svým správným postojem v konkrétní situaci vůči druhým posunout sami. Tím, že se ozveme, mluvíme o svých potřebách.

 

Vše začíná u nás samých.

A duchovní komunikace se Spojenými Silami Světla, vhodné knížky apod. jsou nám v tom průvodcem, podporou.


Například knihy, které používám:

 • Louise Hay - Miluj svůj život, Síla je ve vás
 • Barbara a Alan Peasovi - Odpověď
 • Napoleon Hill - Jak přelstít ďábla
 • Clemens Kuby: Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení, Mental Healing - Tajemství sebeléčení a uzdravení 
 • Spencer Johnson - Vrcholy a údolí, Kam zmizel můj sýr, Ven z bludiště
 • Shakti Gawain - Probuzení 

Poznámka:
Připomínám, že každá kniha může obsahovat prvky, které jsou pro cestu světelného vzestupu nevhodné a mohou nás z ní případně i svést. O některých píšeme na našem webu. 

Je důležité, aby si čtenář držel své vyladění na světelné cestě a postupně se naučil rozpoznávat, co třeba jen stačí převést do jiného způsobu pochopení, pojmenování. A co již není vhodné napodobovat, studovat a dávat do praxe. Co už dnes na světelnou cestu nepatří.

 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Petra Nováková, březen 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 146
 • 6
 • 5
 • 5
 • 7

Celkový počet hlasů: 169