Pravčická brána
Úvodní stránka | Vydané KNIHY | Kniha 4 - Cesta ke světelnému vzestupu

Kniha 4 - Cesta ke světelnému vzestupuTrvale udržitelná světelná evoluce lidstva už není pouhou iluzí

Jiří Novák Vloženo 31.10.2020

Do prodeje jde Kniha 4

Kniha 4 je ve vázané šité vazbě V8, má 312 stran. Vychází v Nakladatelství H.R.G., www.TiskovyExpress.cz. Distribuovat ji začneme od listopadu 2020 za cenu 280 Kč plus poštovné a balné. Rozesílání zájemcům bude po zaplacení zajišťováno přes Zásilkovnu. Detailní informace o tom zveřejníme v nejbližších dnech.

Kniha bude ještě před Vánoci k dostání také ve vybraných prodejnách běžné obchodní sítě v Česku a na Slovensku, pokud to dovolí celospolečenská situace v důsledku pandemie.

 

Obálka knihy: 

Text na zadní obálce knihy:
 


 

Obsah Knihy 4:

 

PODĚKOVÁNÍ.................................................................................. 7

ÚVOD - Co bylo možné očekávat na konci 20. století............................ 9

1. Proč už současný vývoj nemohl pokračovat dále?........................... 17

2. Z jaké pozice je možné měnit svět?.............................................. 22

3. Hledání optimální duchovní cesty.................................................. 31

4. Čisté světelné tvoření versus magie.............................................. 43

5. Proč Stará duchovní cesta nemůže zachránit lidstvo?...................... 59

6. V dubnu 1999 vznikla Nová duchovní cesta................................... 70

7. Život jako počítačová hra?.......................................................... 80

8. Transformace dnešního lidstva již probíhá..................................... 89

9. Zásady, které pomohou orientovat se v informacích....................... 99

10. Záchranu hledejme v cestě světelného vzestupu........................ 105

11. Co je to ničím neohraničený světelný vzestup?.......................... 116

12. Za jakých podmínek se člověk stává součástí Přírody.................. 121

13. Bezpečné budování světelné duchovní cesty.............................. 129

14. Duchovní cesta a kvalitní hmotná výživa................................... 141

15. Nejvíce rizikové faktory výživy................................................. 150

16. Proč být vegetariánem a rizika z toho vyplývající........................ 157

17. Další všeobecná doporučení k výběru vhodné stravy................... 176

18. Životní prostředí, domov a vyvážený denní režim....................... 184

19. Partnerský vztah a duchovní cesta........................................... 188

20. Čakry a energetický systém člověka......................................... 195

21. Rozšíření soustavy čaker dnešního člověka................................ 213

22. Další podpora výbavy čaker pro duchovně pokročilé.................... 228

23. Pět Tibeťanů – optimální způsob péče o své čakry....................... 238

24. Jak cvičit Pět Tibeťanů?........................................................... 247

25. Záležitosti, které blokují světelný vzestup.................................. 256

26. Princip karmy z pohledu minulosti............................................. 263

27. Co bude dál s principem karmy v novém vývoji?......................... 274

28. Duchovní komunikace na cestě světelného vzestupu................... 286

29. Jak nastartovat a rozvíjet duchovní komunikaci?......................... 298

Závěr......................................................................................... 309
 
Na ukázku uvádíme části textu tří kapitol této knihy:

 

Z kapitoly 5:
Proč Stará duchovní cesta nemůže zachránit lidstvo?

 

Závažná situace s duchovní cestou

Od nepaměti patřila právě duchovní cesta mezi nejzásadnější nástroje, kterými bylo možné změnit směr vývoje civilizace v kritické situaci. Tradiční varianta duchovní cesty byla přenášena přes tíhu staletí a tisíciletí často v prostředí útlaku a trvalého nebezpečí. Takto přetrvala až do 20. století, aby na jeho konci zažívala nebývalý rozmach.

Proč ale tato tradiční duchovní cesta dávno ztratila svoji původní sílu pozitivně pohnout s vývojem? Proč se stala přítěží, kterou potřebujeme překonat nebo se jí úplně zbavit, pokud chceme překonat kritický bod vývoje? V této kapitole vysvětlím, že to, co se stalo v průběhu historie s duchovní cestou, k jakým možnostem a závěrům se proklamovaná duchovní cesta dopracovala, se stalo velmi zásadním problémem.
 

Skryté duchovní ovládnutí mnoha jednotlivců

I přes existující tradiční duchovní cestu s mnoha návody se lidstvo jako celek i drtivá většina jednotlivých lidských bytostí dopracovali k vysokému stupni skrytého duchovního ovládnutí. Jak je možné, že člověk nemusí nikomu zjevně škodit a je přitom ovládnut? Vždyť ovládnuti jsou i charakterní jednotlivci s pozitivním přístupem k životu. Jak se to mohlo stát? Jak je možné, že to samotný komplex tradiční duchovní cesty umožnil? Především, samotná tradiční duchovní cesta nikdy nepředstavovala komplex, který by dokázal ochránit sám sebe před narůstajícími temnými vlivy. Komplex Staré cesty byl v tomto směru nefunkční, nic neřešící. Sám sobě podřezával větve pod sebou vývojem metod, které automaticky přitahovaly k duchovní cestě temné vlivy.

Zejména ze zprostředkování karmické očisty mnoha osob na cestě světelného vzestupu se dozvídáme důležité informace z minulosti. Ty svědčí o tom, že drtivá většina metod, které původní světelné instituce používaly pro posílení duchovní cesty, byla ovládnuta temnými energiemi. A místo aby jejich používání sloužilo pro světelný vzestup, je tomu dnes právě naopak. Tyto metody blokují světelný vzestup a jejich pravidelné i občasné využívání vede člověka k pádu směrem k temné straně světa…
 

Dosáhnout duchovního pádu bylo velmi snadné

K dosažení duchovního pádu u člověka stačila ve 20. století i dnes návštěva přednášek s tematikou Staré duchovní cesty, čtení temně vyzařujících webových stránek (což jsou zatím téměř všechny s duchovní problematikou). Studium nevhodných duchovních učení (prakticky všechna učení pocházející z dávné minulosti). A samozřejmě jakékoliv bližší kontakty s magií, zájem o magické symboly apod.

Nebo i pouhé následování mnohých všeobecně rozšiřovaných doporučení, co všechno pro svůj vzestup využít, která jsou typická pro Starou duchovní cestu. Například pravidelné meditování v pojetí Staré duchovní cesty, tím ovšem nemyslím přirozené zklidnění, pobývání v přírodě apod. Dále cvičení jógy, taiči, většina bojových umění atd. Nebo třeba používání relaxačních nahrávek s podprahově nahranými sděleními. Také pravidelný poslech agresivní až temné hudby, plné disonance, s depresivními texty nebo s texty plnými násilí, ze které vyzařují výrazně nepříznivé temné bioenergie – hardcore apod. Sledování hororů nebo dokonce usínání při nich. K pádu přispívá také naprosté ignorování duchovní části své bytosti, které je typické pro materialisty.

Cokoliv z toho může na člověka skrytým způsobem napojit temné systémy, které jej pak ovládají a směrují tudy, kudy vlastně ani vědomě jít nechce. Cestu k Temnu si člověk nevědomě buduje a posiluje i tím, že se napojuje vědomě a dobrovolně na systémy, knihy, webové stránky s temným vyzařováním a tím vlastně tyto systémy, knihy či stránky podporuje. Protože čím větší sledovanost a návštěvnost, tím větší vliv takových stránek na celkový vývoj…
 

Co je nejvíce problematické na Staré duchovní cestě?

Jak už jsem uvedl v úvodu Knihy 1, na konci 20. století nastal rozmach všech možných informací popisujících duchovní cestu životem. Vysvětlujících, co je to duchovní cesta, jak se na ni dostat, jaké metody či pomůcky přitom používat. Informace o tom jsou k dispozici v tisících dostupných knihách, na seminářích, přednáškách, internetu, v různých centrech. Jen je nalézt, vstřebat a začít se jimi řídit. Mělo to pomoci k probuzení masového počtu jedinců. Výsledkem měla být zásadní změna, kterou lidstvo dokáže vnést do své evoluce. V čem byl hlavní problém těchto rozšiřovaných duchovních informací?

  • Stará duchovní cesta znovu oživovala duchovní informace z dávné minulosti od našich předků, lidstva prvního typu. Mnohé z těchto informací už ale pro dnešní svět a soudobé lidstvo neplatí. Svět funguje podle pozměněných pravidel, než je nám předkládáno ve stovkách duchovně laděných knih.
  • Různé odnože Staré duchovní cesty představují astrální variantu duchovní cesty. Vedou nás do astrálu, ke starým duchovním mistrům. Nevedou nás vzhůru po světelné cestě, k dosažení informačního spojení s planetou Zemí, Přírodou, anděly Dhyany a našimi Stvořiteli.
  • Nic na tom nemění skutečnost, že se Stará duchovní cesta tváří jako cesta ke Světlu. Naše zkušenosti mnohokrát prokázaly, že adepti praktikující všeobecně doporučované metody a techniky Staré cesty, procházející zasvěceními, vyhledávající Reiki a jiné metody ezoterní léčby, jsou v hlubokém pádu směrem k temné straně světa. 

Z kapitoly 7:
Život jako počítačová hra?

 

Podobnost našeho života s počítačovou hrou?

V prvních letech Nové duchovní cesty mi začaly opakovaně chodit informace, co když náš život ve 20. století probíhal jako počítačová hra? Kterou s námi, lidmi na Zemi jako aktéry hraje určitá bytost někde úplně nahoře? Která s námi hraje jako s figurkami ve hře a snaží se dovést celou hru k určitému pozitivnímu výsledku?

Kdysi jsem takto hrával počítačovou hru Perský princ. Principem hry bylo překonat na mnoha úrovních obtížnosti stále těžší nástrahy. Až konečným bonusem na konci bylo osvobození uvězněné princezny a její odvezení na bílém koni. Na začátku měl perský princ, který usiloval o osvobození princezny z paláce sultána, tři životy. Opakovaně musel podstupovat souboje meč proti meči proti ochráncům a strážcům v sultánově paláci. Jakmile jej protivník zasáhl, přišel o jeden život. Byly tam ovšem situace, kde měl šanci „vypít“ elixír a získával takto v každé etapě jeden život navíc. Pokud přišel o všechny životy, nebylo nic jednoduššího než začít hru od začátku dané etapy znovu. Jednoho dne se mi podařilo po měsících opakovaných pokusů dojít až do konce.

Možná i kvůli zkušenostem s touto hrou mi začaly chodit myšlenky, co když i my jsme aktéři takové hry. Máme nějaký pozitivní cíl – zřejmě nalézt duchovní cestu, která nás převede přes kritický bod dějin na přechodu letopočtu 1999 v nový letopočet 2000. A takto pomoci převést planetu Zemi a lidstvo přes období očekávaných katastrof. A co když dojdeme ve svých životech až do bodu, ze kterého už není možné dopracovat se k pozitivnímu výsledku? A přitom je nezbytně nutné té katastrofě zabránit? Co se stane pak? Jednoduše hlavní hráč kdesi vysoko nad námi hru resetuje a stiskne knoflík pro nový začátek. A my začneme žít totéž období ještě jednou. Uvnitř sebe si už ovšem neseme na nevědomé úrovni poučení, jaká místa v etapě jsou kritická. Kde si potřebujeme dát větší pozor, abychom dokázali tento bod překonat a pokračovali dál. Současně mi přicházela zcela konkrétní informace, že život ve 20. století už takto žijeme potřetí.
 

Jaká duchovní síla měla možnost vrátit zpět náš život?

Když jsem se podíval na situaci našeho života chápaného jako počítačová hra z technického pohledu, napadaly mne následující otázky. Jak bylo možné resetovat život? Odpověď přišla, že jednoduše tím, že lidé považovaní za hlavní aktéry hry se zrodili o chvíli dříve než původně a jejich život se začal odehrávat znovu od počátečního bodu. Aby byla šance na změnu cesty, ten hlavní provozovatel hry kdesi nahoře potřeboval přidat do vývoje něco navíc, novou výbavu, která by dala šanci dospět k pozitivnímu výsledku hry. Na jiné otázky, například kdo, jaká síla, tuto hru s námi hraje, jsem ovšem odpověď nedostával. Tehdy na začátku cesty jsem se už celou situací dále nezabýval. Důvěřoval jsem tomu, že jednoho dne budu připraven na to, abych se dozvěděl více o tom, jak to tehdy vlastně bylo. Tento okamžik se ohlásil zřetelným impulsem právě ve chvíli, kdy jsem už měl téměř dokončenu první variantu rukopisu této knihy. A jen jsem uvažoval o dvou kapitolách na závěr. Tehdy přišel impuls zeptat se detailně na tuto hypotetickou hru… 

Z kapitoly 27:
Co bude dál s principem karmy v novém vývoji?

 

Zásadní je nastartování přirozené karmické očisty

Tento svět se dostal do dnešního neutěšeného stavu především z důvodu dlouhodobého neřešení obrovského množství nahromaděné velmi nepříznivé karmy u drtivé většiny jednotlivců i celé civilizace. Součástí života každého člověka v dnešní době by měla být snaha přirozeně se čistit a začít soustavně zpracovávat vlastní karmické zatížení z minulosti. Nejen kvůli ulehčení sobě a svému vývoji. Především kvůli získání možnosti dalšího pokračování své světelné evoluce. Také kvůli ostatním lidem, Planetě, Přírodě a celému světu.

Pokud je člověk v pádu, do jeho karmické nádrže se ukládají další a další vrstvy, karmické zatížení postupně narůstá. Aby se člověk začal přirozeně a soustavně karmicky čistit, je potřeba, aby vrstvy v nádrži měly naopak tendenci vytékat ven, obnažit se, rozbalit. Protože jinak k nim nemůže získat přirozeným způsobem přístup. K tomu ovšem musí být připravena jeho vnitřní situace, jak bude vysvětleno dále.
 

Co se stane při obnažení karmické vrstvy?

Co se stane, když se karmická vrstva obnaží, vyloupne na povrch? Vrstva se rozbalí, vše, co je v karmické vrstvě skryto, opět obživne. Do jisté míry se tak obnoví situace z doby vytvoření karmické události, a to především v rovině pocitů a postojů. Člověk takto dostává příležitost změnit svůj tehdejší chybný postoj a zajistit karmické rozvázání vrstvy. Není potřeba se toho bát z následujících důvodů. Karmická vrstva, i když je rozbalená, představuje kompletní informační otisk původní události. Pocity při rozbalení vrstvy ale nejsou úplně totožné s prožitkem dané události. Protože doprovodné bioenergie i pocity, které tehdy v minulosti událost doprovázely, jsou v karmické vrstvě silně omezeny, zeslabeny. Nejsme tedy v přímém ohrožení života, jako tenkrát, ale třeba nás z ničeho nic rozbolí hlava, není nám dobře, nemůžeme spát atd. Například se mi rozbalí karmická vrstva, kdosi mi v minulosti nasadil neviditelnou „helmu“ z temné bioenergie na hlavu a mentálně mě ovládl, případně i připravil o život. Teď se událost rozbalí, ale vše je v mnohem slabší podobě. Budu to vnímat jako nepohodu, nepříjemný pocit, tlak na hlavu apod. Podstatné je, že řešením není vzít si prášek na spaní. Řešením je zjistit, co se děje, co náznak znamená a udělat poté vše potřebné pro karmické vyvázání. K tomu se dostaneme dále…
 

Současný stav karmického systému na Zemi

Na počátku roku 2020 jsem se zeptal na současný stav karmického systému v oblasti Země přímo pověřených karmických institucí (Duchovní komunikace z 15.1.2020). Dostal jsem následující odpovědi:

Centrální síla pro karmický systém: „Jsem jakýmsi koordinátorem všech karmických institucí, které teď fungují v oblasti karmy. Jsem tedy z pohledu frekvence i nad Centrální Karmou nového vývoje. Nejsem ale nad inteligentními energiemi, které prosazují automatické fungování karmy.

Pokud jde o dosavadní karmické instituce, začíná v tom být poměrně jasno. Tyto instituce definitivně přestávají mít jakýkoliv represivní charakter. To znamená zastavovat, postihovat apod. za zvlášť nepříznivé činy. Původním institucím karmy zůstává výhradně výchovná funkce. Dávat náznaky, impulsy, vést, směrovat, pomáhat. Represivní funkce karmy už kompletně přechází na automaticky fungující inteligentní energie ze špičky Nové duchovní cesty. Proč k tomuto kroku došlo? Každá bytost či instituce může být vychýlena skrytým temným vlivem, případně může být přímo zkorumpována. Tedy skrytě ovládnuta, aby nadržovala vychýleným bytostem. Ta možnost se mnohdy stala skutečností a stále existuje jako hrozba. Naproti tomu inteligentní světelné energie nelze ošálit, ovlivnit, ovládnout. Ty fungují zcela automaticky na základě přirozené přitažlivosti energií. A tak tomu bude i nadále.

Ptáš se, proč tedy už teď nejsou zastavováni vhodným způsobem například vysoce postavení politici, vědci, lidé v pozadí ovládající světovou ekonomiku, kteří zneužívají svého postavení? Vnímám to takto. Lidé tohoto typu tady jsou. Lidé je dobrovolně volí a dávají jim zelenou. Oni tak mají podporu veřejnosti. Energie i toto berou v úvahu. Tito politici u vás stále ještě mají podporu významné části národa kolem třiceti a více procent. To je skutečnost, která je svým způsobem ochraňuje proti vlivům karmy. Pokud by karmické vlivy šly proti nim, šly by současně i proti té části veřejnosti, která jim dává podporu, a to není vhodné. Protože tato část veřejnosti není tou zásadní příčinou. Nejprve musí být naprosto jasně uznané protispolečenské jednání těch, co zneužívají své postavení. A navíc také pochopeno většinou obyvatel vaší republiky nebo světa. Pak teprve mohou být zastaveni. Do té doby je to na vás, na vašem národu, na dalším vývoji, argumentech, působení na veřejnost apod…“

  • Opačné extrémy se v karmické očistě navzájem nevyruší.

V karmické očistě jednotlivců se často objevují dva opačné extrémy – nadřazenost a přílišná podřídivost. Oba jsou v důsledcích stejně škodlivé pro člověka a jeho okolí. Lidé v minulosti často přecházeli od jednoho k druhému. Je ale pouhou iluzí, že jeden z těchto extrémů potlačím druhým. Například v minulosti jsem byl nadřazený, ubližoval jsem, tak to srovnám tím, že teď budu naopak podřídivý. To nefunguje. Jediným správným řešením je snažit se dostat v každém okamžiku svého života do zdravého středu mezi oběma extrémy. To znamená – své ubližování v minulosti dokážu karmicky rozvázat tím, že teď budu jednat vyrovnaně, nebudu ani nadřazený, ani podřídivý.

© Jiří Novák, říjen 2020
www.novaduchovnicesta.cz