Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?

90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?

Kamila Špirková Vloženo 1.1.2021

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Proč přidat metodu Mental Healing Clemense Kubyho? Proč se tak držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti? Jak s metodou duchovního psaní pracovat? Co je to záležitost, která nás trápí? Rozhodnutí podívat se na negativní nezpracovaný prožitek. Rozhodnutí bolestivý zážitek přepsat. Nová scéna potřebuje plně nahradit původní scénář. Poté se začnou nabízet další nepříjemné zážitky k vyřešení. Duchovní psaní versus konfrontace v reálu. Nastolení rovnováhy a harmonie. Čištění karmické nádrže se zintenzivní. Přepisování minulosti. Vyřešme si nejprve vztahy ze současného života. Zkoušky. Měňme svoje vychýlené postoje, návyky, reakce teď a tady.

Mental Healing - metoda Clemense Kubyho III  

 


Tento text navazuje na články  90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I  a  90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II 

15.3.2020

Proč metoda Mental Healing Clemense Kubyho?
 

Proč další metoda, když máme již k dispozici energetické očisty, cvičení Pět Tibeťanů, řadu doporučených knih, web, duchovní komunikaci, čistou vyváženou výživu, pozitivní prohlášení, snažíme se o pozitivní mysl?

Knihy, které používáme jako pracovní materiál, jsou ve své nejhlubší podstatě z mého pohledu všechny stejné. Nicméně, jsou psány z rukou různých bytostí, které mají své prožitky, svá karmická zatížení. Jsou uhněteny každá z jiného těsta. A lidé na NDC jsou také každý z jiného těsta.
V různých situacích nám může pomoci různá kniha. Ne vždy mohu vzít například knihu od Luisy Hay Miluj svůj život a použít ji v dané situaci. Protože ty situace ve hmotě, které prožíváme, jsou různé. A ne vždy se mi hodí knížka Luisy Hay a ne vždy se mi hodí kniha Odpověď autorů Alana a Barbary Peasových, abych právě pro tu konkrétní situaci našla odpověď a klíč k duchovnímu pozadí. Mělo by být naším cílem vždy najít „klíč“ k aktuálnímu poznávání a očistě svého duchovního pozadí. Abychom se skrze to posunuli dál.


Clemens Kuby byl původně realista a materialista. I někteří z nás si na rozumu a materiálnu zakládají. Nevnímám to jako špatné, naopak je to třeba. Rozum potřebujeme a bez něj se neobejdeme, duchovní komunikace nám nepostačí. Ale právě abychom se mohli o duchovní komunikaci opřít, tak se musíme opřít i o rozum. Vnímám u metody Kubyho, že tam to je velmi dobře a logicky zpracováno.

Pro následující prezentaci jsem čerpala z online webináře Clemense Kubyho, z několika zhruba hodinových rozhovorů s p. Kuby, z krátkých textů a videí na jeho Facebooku a z jeho knihy Mental Healing - Tajemství sebeléčení a uzdravení. Používám ji jako pracovní knihu pro rozhovory v přítomnosti, které bychom Vám chtěli doporučit.
A to ne proto, aby nás ještě více zatížili. Abychom toho dělali ještě více než musíme. Právě naopak, ve své podstatě tato metoda je vlastně jakousi úlevou. Protože ty rozhovory v přítomnosti můžeme praktikovat kdekoli. Není bezpodmínečně nutné, abyste si je zapisovali, jakmile už máte metodu v malíčku. Můžeme si tím velmi urychlit karmickou očistu, sebepoznání, cestu k pravdě.
Přišly mi k tomu i nějaké informace od Přírody. 

Proč se tak držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti? 
 

Je to pro nás totiž „výhodné“. Když neřešíme některé záležitosti, ať už je to nemoc, bolest, stres, nevyvážené vztahy, konflikty, máme z toho vždy nějaký profit. Aniž bychom si to uvědomovali, jsme na tento profit zvyklí a vyhovuje nám to.
Situací, která je nevyladěná, ať už je to cokoliv, si vynucujeme to, čeho se nám nedostává. A nedostává se nám toho proto, že my nejsme schopni se k tomu čistou cestou dopracovat.

Příklady:
Jsem nemocný/á – mám invalidní důchod. Nemusím pracovat, nemusím se pídit po tom, co by mne bavilo, co by bylo mým životním snem. Hlavní problém své duše jsem potopil na dno, uvěznil, uzamknul. A na to jsem dal razítko úřadu.

Jsem podřídiv/á – vynucuji si lásku, které by se mi jinak nedostávalo. Jsem zvyklý na to, že když lidem sloužím, podlézám jim, přikyvuji na rozhodnutí, se kterými v hloubi duše nesouhlasím, mají mne do určité míry rádi, spolupracují se mnou, říkají o mně, že jsem dobrý spolupracovník, manžel, manželka, partner, rodič atd.

Toto jsou pouhé příklady. Je jich celá škála. Dva příklady, to je opravdu velmi málo. Kolik je nás lidí na planetě, tolik příkladů profitu z toho, že neděláme to, co máme, že se neléčíme, neposouváme, nevylaďujeme. A platí to pro nás lidi na NDC s otevřenou karmickou nádrží zrovna tak, jako pro bytosti mimo NDC.

Vyladit se na určitou hladinu tak, aby bylo možno karmickou nádrž otevřít a začít ji čistit, to je jedna věc, ale pokračovat v tomto čištění určitou rychlostí, pružností, to je věc druhá.

Co říká Kuby? Mám zde pro vás metodu, která vám pomůže dopídit se nejhlubší pravdy. A správně říká: „Není to procházka“. Hru na klavír se nenaučíš za dvě hodiny. Stejně tak se nenaučíš provádět rozhovory na duchovní rovině v přítomnosti za jeden nebo dva dny. Potřebuješ vedení. A toto vedení ti mohu poskytnout já a mnou vyškolení pracovníci, kteří si metodu duchovního psaní prošli a začali z ní profitovat. To je názor, doporučení pana Clemens Kuby (jeho webinář 12.3.2020).

I my lidé na NDC můžeme pracovat s touto metodou, používat ji, posouvat se díky ní. Musíme však být obezřetní, důslední, jednoznační v provádění. Není třeba za tímto účelem přečíst všechny Kubyho knihy. Ale určitě je třeba přečíst si alespoň jednu. Bez toho to nepůjde. Bez toho to vlastně není možné. Tuto činnost nelze ničím nahradit. (Kniha od CK stojí řádově 300 Kč. Seminář online v němčině, v délce trvání čtyř výukových hodin stojí nyní 276 Euro. Je to cena výhodná a odpovídající.)

A proto jsme se rozhodli poskytnout vám inspiraci ke čtení jeho knih. To učinil Jiří Novák na online školení Zoom pro jednotlivce na NDC. Nyní bychom vám chtěli přiblížit Kubyho práci v detailech, abyste se vyvarovali některých chyb. A poté jsme ochotni vám s touto činností pomoci, a to pouze v případě, že o to budete stát. Protože není možné nikoho k tomu nutit. Není možné nikoho nutit k tomu, aby se zbavil svých „výhodných“ chyb. My se někteří rozčilujeme, jsme nespokojeni, když je na nás Jiří na webu či v Brně na setkání jednotlivců na NDC příliš přísný. Měli byste slyšet pana Kuby, který apeluje na lidi, aby se chytili za hlavu, ukázali sami na sebe a začali se starat o své zdraví. Je přímý, naléhavý, jednoznačný, důsledný. Všechny tyto energie z něj přímo sálají, protože pochopil, že jinak nejde s lidmi hnout. Budou se kroutit, vymýšlet, jenom aby nemuseli dělat to, co je pro ně nejvýhodnější. Zní to jako paradox, ale je to tak.
Ani já nejsem příliš shovívavá, když mi přijde léčebná duchovní komunikace pro vás skrze Přírodu. Divíte se? Myslíte si, že kdybych vám mazala med kolem úst, že byste něco udělali? Všimla jsem si, že nikdo z vás se ani nepohnul po mých léčebných komunikacích, když jsem trochu „nepřitvrdila“ Až když to šlo přes slzy a vzdor, mělo to smysl.

A právě proto, aby nebylo nutné posílat vám od Přírody léčebné komunikace, které se vám zase až tak moc nelíbí. Aby nebylo třeba dozvídat se, že ztráty energie při karmickém čištění jsou 8 % až 10 %. Kdy bytost nevydává dobře starou nevhodnou duchovní výbavu a vazby. A prožívat při tom zase a znovu pocit ponížení, vzdoru a nevole, právě proto vám chceme pomoci metodou Clemens Kuby. Protože tak se můžeme posouvat dál mnohem rychleji a jsme zodpovědni sami za sebe mnohem větší měrou, než když si o pomoc řekneme, než když pouze natáhneme prst.
I já jsem podobně jako Jiří Novák nebo Petra Nováková vnímala, že moje léčebné duchovní komunikace jsou sice velmi dobré s ohledem na pozorování Přírody, ale že často nepadnou na úrodnou půdu. Potom je ale moje úsilí zbytečné, potom dělám něco, co chci já a Příroda, ale co nechce klient a tím pádem to, co neodpovídá principům NDC. Z toho důvodu jsem se rozhodla vnuknout Jiřímu myšlenku duchovních rozhovorů v přítomnosti formou, kterou prezentuje Clemens Kuby ve svých knihách. Tato metoda je, jak již bylo řečeno, čistá, bezpečná a na vysoké energetické úrovni. 

JAK S METODOU DUCHOVNÍHO PSANÍ PRACOVAT

 

Zásady

S dotyčnou osobou mluvíme vždy v présens, to je v přítomném čase. Jde nám o to, aby duše pochopila, že se jedná o záležitost, která nás trápí.


Co je to záležitost, která nás trápí?
 

Záležitost, která nás trápí, je jakýkoliv prožitek, který jsme prožili a nebyli schopni zpracovat. To znamená, že naše emoce na tento prožitek nebyla odpovídající, tzn. reagovali jsme vychýleně (podrážděně, sebelítostivě, dotčeně, agresivně apod.) Tuto vychýlenou reakci, kterou naše ratio (rozum) nezpracuje, duše považuje za zatěžující. Tato vychýlená reakce na prožitek je v duši uložena a zatěžuje ji. Zatěžuje ji libovolnou dobu, může to být třeba statisíce let. Ale my máme zase a znovu možnost tuto záležitost proměnit, přepsat na záležitost, která naší duši vyhovuje tak, aby tělo – duše, byly v harmonii. Je pouze třeba tuto záležitost, tento vychýlený prožitek, přivést na světlo a pracovat s ním.


Rozhodnutí podívat se na negativní nezpracovaný prožitek
 

Je to, jako když z dolu vynesete kámen a teprve až venku na světle vidíte, že se třpytí. Takže i do negativního prožitku lze vnést světlo, transformovat jej. Musíme to ale chtít udělat a nesmíme se toho bát. To je první blok, který se vyskytne při používání metody duchovního psaní. My máme velký strach starý karmický prožitek vytáhnout na světlo a podívat se na něj. Protože ten pohled je bolestivý. Ale jak se říká, na bolest se neumírá.
 

Rozhodnutí bolestivý zážitek přepsat
 

V okamžiku, kdy se na bolestivý prožitek podíváme, začneme s ním pracovat. My se musíme vědomě rozhodnout, co s ním. Musíme se rozhodnout tak, aby naše rozhodnutí mělo léčivý efekt. Tak, aby duše již nepovažovala tuto záležitost za bolest, aby ji netížila.

Rozhodneme se tedy prožitek přepsat. K přepisování bolestivých zážitků naleznete v knihách od Kubyho mnoho inspirací v podobě konkrétních rozhovorů vedených v přítomnosti. Jsou fantastické právě tím, jaký mají léčebný efekt.

Příklad:
Otec pijan. Jako malé dítě se téměř každou noc třesu, v jakém stavu přijde v noci domů. Napínám uši, abych slyšela, podle zvuků, které vydávají dřevěné schody, podle vrznutí kliky a bouchnutí dveří vytušila, zda je střízlivý či ne a co se bude následně dít.

Toto je minulost zapsaná v duši ženy. Způsobuje hmotné prožitky, které neodpovídají harmonickému bytí.

Přepisování: Otec jde domů, radostný, s aktovkou v ruce, otevírá dveře, jde do dětského pokoje, políbí obě děti na tvář, potichu zavírá, odchází do obývacího pokoje za matkou, tam se s ní baví, slyším, jak se smějí. Je to očistné, radostné.


Nová scéna potřebuje plně nahradit původní scénář
 

Tuto novou scénu je třeba si dobře vštípit do hmoty – těla i duše. A to proto, aby se stala tou pravou a plně nahradila původní scénář.

Toto je úkol nejobtížnější. Protože nám se moc nechce a druhé osobě nebo druhým osobám (jestliže je jich ve scéně více) také ne. Přesto je toto bezpodmínečně nutný a zásadní princip.

Je to podobné, jako s pozitivními prohlášeními. Jestliže si říkám pozitivní prohlášení a podtónem je věta „stejně nic nesvedu, stejně je to k ničemu“, pak nefunguje – neplatí pozitivní prohlášení, ale platí a funguje ten šum pod ním. Bude nám platit to, co nám říká vnitřní hlas, co drnčí v pozadí. A to je kámen úrazu. Tady se ukáže, jak je každý jeden z nás ochoten zbavovat se starých bolestí. Protože jestliže se nám nechce, znamená to, že se nám staré nastavení do určité míry líbí, že z něj máme výše uvedené profity.
Ale tady už není nikdo, na koho bych mohl nadávat, tady jsem pouze já a můj otec, stará a nová scéna. A je to jen a jen na mně, co s tím udělám.

Závěr: Po přepsání scény a jejím upevnění – uzemnění ve hmotě – těle a duši – provedu očistný „rituál“. Ten spočívá v tom, že se s otcem usmířím, např. podám mu ruku, obejmeme se, usmějeme se na sebe apod. Musí tam být fyzický projev těla tak, jak jej známe ze života, když se bavíme s osobou, se kterou jsme momentálně v harmonii.

Pak můžeme tu scénu celou opustit.

Nevracejte se k té vyřešené scéně. Jinak je to podobné jako se „rochnit“ v utrpení nebo v karmických vrstvách. Scénu přepracujte a už se k ní nevracejte.


Poté se začnou nabízet další nepříjemné zážitky k vyřešení
 

V okamžiku, kdy jsme skrze bolest, prožitek, nehodu, úraz, konflikt apod. vyvolali scénu, která má s tímto prožitkem souvislost, začne nám tělo, Příroda, nabízet další záležitosti, konflikty k vyřešení.

(Když jsem přepsala asi dvě nebo tři první scény, tak se mi intenzivní rychlostí začala vynořovat jedna scéna za druhou. Nespočet prožitků. Od jednoho rodinného příslušníka k druhému, k přátelům, spolužákům atd.)
Je jich mnoho. Už jen proto, že my, lidé, každý prožitek, který je nám nepříjemný už v okamžiku jeho vzniku a trvání běžně zasuneme. Zasuneme jej hluboko do limbického systému a uložíme jej ke „spánku“.
Problém je ten, že onen nepříjemný zážitek pouze spí a v okamžiku, kdy my ve hmotě prožíváme podobné záležitosti, budí se a tlačí se do popředí. Může se dokonce stát, že se dostane do oblasti těsně před světlem a potom čeká a čeká, až my jej vyřešíme – přepíšeme. Toto jeho čekání my prožíváme nejrůznějšími způsoby podle našeho založení – od bolesti těla až po mezilidské krachy apod.
Někdo říká: „Minulost je minulost, to neřeším.“ Ale ta minulost chce být vyřešena. Člověk bude stále nucen ten prožitek vyřešit.

 

Když nás někdo vyzve, abychom mu řekli něco o té nepříjemné nebo děsivé situaci, začneme se kroutit, potit. Nemůžeme si vzpomenout. Nevíme, jak začít.

Příklady:
Manželka řekla Kubymu: „Když píšeš o Dalajlámovi a šamanech, mohl bys napsat něco o své nehodě. Ale přes to se nepřeneseš.“ On to nepochopil. Nevěděl, co tím myslí a byl dotčený. Pak si večer sedl a začal psát. Řekl doslovně: „Začal jsem událost popisovat od okamžiku, kdy byl svět ještě v pořádku.“ Když se ovšem dostal do bodu, kdy měl popisovat svůj pád ze střechy, začaly ukrutné bolesti bederní páteře. Velmi vtipně popisuje, jak předával zodpovědnost vnějším vlivům. Aha, židle za to může, sedím na tvrdé neanatomické židli. Aha, práce za to může, nosil jsem těžké přepravky s jablky do sklepa. A pak mu to celé došlo. Nemůže si na to vzpomenout, protože zážitek, který jeho mysl nezpracovala, zasunul hluboko do limbického systému.

Četla jsem text britského lékaře, který žije v Londýně a léčí v nemocnici, kam bylo přijato mnoho pacientů s infekcí COVID-19. Mluví o své bolesti. Na závěr říká, že není možné nic jiného, než ty lidi léčit sedativy a morfinem. Jakmile jsem si to přečetla, tak se vynořila podobná záležitost v mé duši, v mém těle. Když umírala babička, píchali jsme jí morfin a ona velmi trpěla. Článek otevřel tuto bolest. Myslela jsem si, že ji mám zpracovanou, ale neměla. Dokázala jsem ji dnes přepsat. Promluvila jsem si s babičkou a bylo to úžasné. Kdybych si ten text nepřečetla, tak by ten zážitek, který jsem nezpracovala, moje energetické tělo, a tedy i hmotu, stále zatěžoval.
 

Když si chceme vzpomenout na nepříjemný zážitek, musíme vynaložit úsilí. I svoje rodiče si často malujeme a idealizujeme, abychom zahnali nepříjemné zážitky, které jsme prožili.

Jakmile začnete s duchovním psaním v přítomnosti, celá záležitost očisty se rozběhne a vy uvidíte, kolik nepříjemných zážitků se ve vás schovává. Všechny tyto nepříjemné zážitky, byť jen maličkosti, narušují proudění energie. Neboli správné kmitání.

Kuby správně říká, že nic se neděje lineárně. Lidé si vymysleli pravítko, aby si mohli vytvořit rastr, ale v Přírodě, ve Vesmíru, žádné lineární pohyby nejsou. Takže jestliže my zasuneme určitý prožitek do limbického systému, neznamená to, že on tu není, znamená to, že on spí. Tento nepříjemný zážitek ovšem způsobil kdysi nepříjemné rozkmitání našeho energetického těla. Lépe řečeno vychýlené – nadměrné rozkmitání a toto rozkmitání – tento nesoulad – vytváří dodnes disharmonii v našem těle. Jestliže my prožíváme podobné zážitky, zážitky s podobným energetickým nábojem, s podobnou rychlostí kmitání, narážíme na tento starý zážitek a on se probouzí. Tím ovšem uvádíme tělo do disharmonie, protože naše tělo kmitá stejnou rychlostí jako Vesmír – v harmonii a v lásce. A jestliže my svými nezpracovanými prožitky toto harmonické kmitání narušujeme, nejsme v souladu s Vesmírem a jsme nuceni, tlačeni k tomu, tento nesprávný fyzikální jev, který jsme díky svému vychýlenému energetickému nastavení nastolili, zase opravit.

Proto není možné, aby léky, kapičky, mastičky, akupunktury apod. fungovaly dlouhodobě. Napíchání akupunkturních bodů má sice za následek dočasnou úpravu energie, dočasnou harmonizaci rychlosti kmitů, ale jestliže my nezpracujeme původní zážitek, je tato péče dlouhodobě stejně účinná, jako péče léky na bolest nebo antibiotiky.

Kuby říká, že již Sigmund Freud a Carl Gustav Jung byli průkopníci psychoanalýzy, a že je s podivem, že tento obor ve své podstatě po 100 letech od úmrtí těchto průkopníků zůstává v plenkách. A tak jako my, lidé na NDC, i on apeluje na to, že je společnost, příroda, planeta, Vesmír atd. připravena na to, učinit zásadní změny.

Na YouTube si můžete poslechnout rozhovor pana Kuby se švýcarským Prof. MUDr. Gabrielem Schärem, který je vedoucím kliniky v kantonu Aarau ve Švýcarsku a říká, že se rozhodl zavést metodu Mental Healing ve své klinice. Je to člověk s dlouholetou lékařskou praxí několik let před důchodem, jak sám říká. Přečetl knihu Mental Healing a další knihy od Clemens Kuby a je touto metodou fascinován. Říká, že lékaři by se měli metodě rozšiřování vědomí otevřít, měli by s terapeuty vyškolenými touto metodou úzce spolupracovat a v ideálním případě v budoucnu sami při svém léčení tuto metodu praktikovat. Což považuje v současném stavu medicíny za neproveditelné, protože lékaři mají příliš velké penzum práce.


Duchovní psaní versus konfrontace v reálu
 

My se na NDC učíme nebýt nadřazení a příliš podřídiví. Učíme se zvládat svoje ego a antiego, neboli vyladit se do zdravého středu.

Metodu Mental Healing můžeme použít i pro situace v přítomnosti – pro řešení vztahů v rodině, v zaměstnání atd.
Je úzká hranice mezi tím, co ještě lze vyřešit metodou duchovního psaní v přítomnosti z toho, co se nám děje dnes, a co už musíme vyřešit konfrontací s tím člověkem. Teď a tady v konkrétní reálné hmotné situaci. Ať už písemně nebo ústně. Není možné se ze všeho vypsat. Je třeba zásadní věci vyřešit osobní konfrontací s daným člověkem. Už jenom proto, že jsme se rozhodli být součástí NDC a nehodláme nechat po sobě šlapat a potom se z toho karmicky opakovaně čistit.


Někdy je dobré začít s duchovním psaním, abychom mohli s určitými lidmi koexistovat. Nemůžeme každému říct vše do očí. Ale zase se nemůžeme schovat před světem, protože je nevyladěný. Zavírat se, zamlčovat to, co děláme. Potřebujeme jít s kůží na trh ven. Většina lidí není na NDC, ale chceme si s nimi povídat, radovat. Je třeba najít si cestu, jak si s nimi povídat, abych se necítila napadána, abych neměla pocit, že na mě stále někdo útočí. Ten pocit si často děláme sami. My tu situaci takto vidíme, vytvoříme si scénář v hlavě.

Někdy je velmi vhodné si touto metodou přepsat takový scénář, který jsme ve skutečnosti prožili a nějakým způsobem vnímali. Nicméně, nemůžeme na sobě nechat štípat dříví, nebo naopak se chovat nadřazeně. Někdy je třeba si záležitosti vykonfrontovat.
 

Nastolení rovnováhy a harmonie
 

Chceme-li rovnováhu a harmonii ve svém těle, musíme nastolit rovnováhu a harmonii ve svém životě. To je pravidlo čísla jedna na NDC, na které je neustále apelováno. Ale to není jednoduché. A právě proto by vám metoda Mental Healing mohla být pomocníkem v cestě za harmonickým a vyladěným životem, který by měl být naším cílem.

 

Čištění karmické nádrže se zintenzivní
 

Je třeba myslet na to, že v případě používání metody duchovního psaní s největší pravděpodobností dojde k tomu, že se čištění karmické nádrže zintenzivní. Což má za následek zvýšenou potřebu živin, vyvážené stravy, čisté po stránce hmotné i bioenergetické. Přidat pohyb na čerstvém vzduchu apod., abychom to zvládli.
Metoda Mental Healing v kombinaci s karmickou očistou je pro odvážné, zejména pro ty, kteří se rozhodli definitivně skoncovat se starými návyky, potažmo zlozvyky. Je zapotřebí pevného odhodlání a vytrvalosti. 

Přepisování minulosti
 

25.5.2020

Neměla jsem zatím příležitost přepisovat minulost. Neboli nebyla mi dána ta příležitost od Spojených Sil Světla, Přírody a Karmy.
Zeptala jsem se proto v duchovní komunikaci Sféry evoluce, proč mi nedovolila přepisovat minulost. To, co mám v karmických vrstvách:
Odpověděla mi, že zatím mám dostatek příležitostí přepisovat mnoho nevyladěností s lidmi z tohoto života. 


Vyřešme si nejprve vztahy ze současného života


Od A až do Z, celou abecedu. Takto si projděme a přiřaďme ke každému písmenu jméno, příjmení lidí, které známe a zeptejme se sami sebe: Mám s tímto člověkem vyřešené vztahy?
Když na toho člověka pomyslím, je to v pořádku? Jsem v naprosté pohodě, harmonii? Není tam nic, co by mě trochu rušilo? Není tam něco, co je mi nepříjemné nebo možná přespříliš příjemné?

Příklad:
Když někdo řekne: “Máma? Tam já nemám nic.“ To je divné, tam vždy něco bude, jinak tam možná není něco v pořádku. Když řeknu máma, tak tam musí být nějaká energie. Na to si každý musí přijít sám
.


Pak jsou i další lidé, kteří nejsou v našem okruhu vlivu.

Příklady:
Udělala jsem si rozhovor Mental Healing s Clemensem Kuby. Používám jeho metody. Vnímám je jako velmi přínosné. Nicméně, nemůžeme převzít vše, co on doporučuje. Ne vše, co nabízí, je optimální. Proto jsem si s ním promluvila a bylo mi to ku prospěchu v té věci.

Nebo když pomyslíme na Jiřího a Petru Novákovi. Zprostředkovávají nám karmickou očistu a vyvazování, určitým způsobem se o nás starají. Např. máme ztráty energie při karmických očistách, protože nevydáváme kompletně starou nevhodnou duchovní výbavu a vazby, máme při tom nepříjemné pocity, necháváme se stahovat obsahem karmických vrstev. Ať už je to sebelítost, vztek, ego, nadřazenost, jsem obětí apod. Můžeme mít někdy nepříjemné pocity i vůči osobě Jiřího nebo Petry.
Když si vzpomenu, jak jsme byli s manželem u Jiřího na základní očistě. Nakonec se ukázalo, že naše původní představy a očekávání odpovídají jen velmi málo dosavadní realitě v našich očistách a životech. Nevěděli jsme tehdy, do čeho jdeme. To znamená, že si v sobě nesu nějaké původní nepřiměřené domněnky a očekávání.
Proto jsem si také udělala takový rozhovor s Jiřím.


Zeptejme se sami sebe a uvidíme, co tam všechno je. Z celé abecedy za celý náš současný život. Vždy, když na určitého člověka pomyslím, vycítit, jestli opravdu jsem v naprosté harmonii.

Až budu mít hotovou celou abecedu – všech lidí, s nimiž se potkávám, se kterými se znám, potom mohu jít do hloubky. Dál do minulosti. Až poté, co si zpracuju současnost, současné vztahy. Pak teprve budu mít tu příležitost. Nebo pak už budu možná tak vyladěná, pročištěná a budu mít takový nadhled, že už budu vědět, jak na to, když se mi něco rozkryje z minulosti a já budu mít příležitost to přepsat.
Tak mi to bylo řečeno Přírodou a Sférou evoluce, která se více k tomuto tématu vyjadřuje. Až si zpracujeme současnost, současné vztahy, otevře se nám brána a budeme tam vpuštěni. To naznačuje, že mezi tím, co je teď a tou bránou je určité riziko. A my musíme něco zvládnout, abychom tam byli vpuštěni. Abychom si mohli troufnout řešit i minulost.
I když řešíme vcelku primitivní jednoduché přepisy současného života, tak se spouští velmi hluboká očista. A to je fascinující.


Příklad:
Pocítila jsem nesouznění s jednáním určité osoby v mém okolí. Nechtěla jsem se k tomu vyjadřovat, protože když nemám kompetenci to vyřešit nebo nějak pomoci, tak nechci vyřknout názor. Protože už názor, ať jakýkoli, je vlastně nějaký typ energie. Zdržela jsem se tedy vnitřního názoru, ale přesto to nesouznění (duše) ve mně otevřelo karmické vrstvy, které se toho tématu týkaly. Vnímala jsem, že jsem si to způsobila tím, že jsem tu záležitost nehodila hned za hlavu.

Promluvila jsem si proto s tou osobou metodou Mental Healing. Řekla jsem jí, jak to cítím a ona mi odpověděla, proč se tak rozhodla. Já jsem se tím trochu vyladila, získala nadhled a bylo to pro mě dobré. Věděla jsem, že třeba v budoucnu s ní mohu znovu mluvit o výživě apod. S větším nadhledem a bez nějaké zloby na ní.
Díky tomu přepisu se začaly čistit moje zážitky z tohoto tématu z tohoto života. A poté se rozevřela i karmická vrstva z minulosti. Tato hrůza z mé vlastní karmické nádrže se čistila a vyčistila. Díky tomu, že jsem udělala ten jednoduchý přepis výše. Ani jsem nemusela sahat do vlastní minulosti přepisem a přepisem s ní manipulovat. Přišlo mi to bezpečné.  


Zkoušky
 

Když se řekne Zkoušky, myslíme si, kdo ví, co nás čeká. Ale zkoušky chodí (i) v docela jednoduchých věcech.

Příklad:
Sedím doma u oběda. Sedm lidí. Nejmladší chodí od stolu, rozlil šťávu otci do jídla. Otec vstal a utíral stůl, vlastně chlapce opečovával. Nešlo mu to tak, jak bych si představovala, protože v tom nemá takovou rutinu jako já. Seděla jsem a měla pocit, že mě něco přikovává k židli a říká: Hlavně se nezvedej. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Manžel dal synovi ještě druhé jídlo. Řekla jsem mu, aby to udělal. Poté se mi udělalo neskutečně zle, ale stále jsem seděla a nezvedala se. Stále mi něco říkalo: Nezvedej se.
Pak mi sám běžel před očima film. Nemyslela jsem na nic, jen jsem se snažila překonat svůj stav. Viděla jsem sebe, před třeba 15 lety, jak jsem se během rodinného oběda postavila třeba 12x. Všichni ostatní v klidu jedli. Děti pořád něco chtěly a já matka jsem vlastně ani sama nejedla. Viděla jsem tu hrůzu, která mi nikdy jako hrůza nepřišla. Tak jsem to tehdy nevnímala. Teď jsem ustála tuto zkoušku a viděla to. A bylo to velmi nepříjemné.


To je moje zkouška a moje výzva. Naopak někdo jiný není naučen oprostit se od svého ega a pomoci druhému. Pro někoho je výzva: Tak se zvedni a pomoc tomu člověku. Ale já jsem žila v tomto extrému.

Pořád jsem vařila, netrpěla žádnou anorexií, bulimií, jedla jsem všechno. A poté v energetickém propadu na NDC jsem se dopracovala k tomu, že u nedělního oběda jsem do sebe nemohla nic dostat. Tolik jsem se snažila a nešlo to. Není náhodou, že u onoho jídla přišly takové zkoušky. A zlepšilo se to tvrdou prací na sobě.

Zkouška byla, že dítě vylilo šťávu. Tak si řeknu, no co, tak vstanu a utřu to? Ne! Moje zkouška byla sedět a nezvedat se.

Když žijeme v nevyladění a v neharmonii, řešíme různé věci, které bychom měli změnit. A to jsou ty naše impulsy, takové prosťounké věci. Takových věcí – zkoušek – se nám stane za den celá řada. A ty spustí očistu. A my musíme ustát tu zkoušku.

(Téma zkoušek, výzev a povinností rozebíral nedávný článek  Výzvy, zkoušky, povinnosti - jak poznat rozdíl? )


Poznámka Jiří Novák:
 

Čistěme teď současný život
 

To je ten základ, na kterém bychom měli začít pracovat při používání metody Mental Healing.
Nejprve se potřebujeme vyrovnat se svými vychýlenými návyky, zlozvyky, z tohoto života.
I tím se nám už začnou postupně obnažovat vazby na minulé existence týkající se těchto zlozvyků. Ale zatím v této fázi nevyhledávejme dávnou minulost cíleně.

To mívají ve zvyku lidé, kteří mají mimo pořadí mimořádně rozvinuté duchovní vnímání. To se ale neukazuje jako zásadní výhoda na světelné duchovní cestě. Naopak je to příliš váže na prožitky z dávné minulosti. Oni se pak těžko od této minulosti odpoutávají. Jejich bytost se těžko brání na nevědomé úrovni novým změnám, protože potají lpí na minulosti, na svých dávných magických schopnostech, mimořádném vnímání.


Měňme svoje vychýlené postoje, návyky, reakce teď a tady
 

Jenže změna naší karmické, energetické i zdravotní situace se děje tady a teď. Nezáleží na tom, co jsme do všech detailů prožili v dávné minulosti. Záleží na tom, jak nyní dokážeme reagovat na přicházející impulsy. Zda dokážeme změnit svoje vychýlené návyky a nahradit je novými správnějšími tím, že projdeme drobnými zkouškami.

Takové zkoušky na různá témata mi chodí jedna za druhou, jak bylo ukázáno na předcházejících příkladech. Nepotřebuji k tomu žádné mimořádné duchovní vnímání. Jednoduše každá nová situace, která nevypadá jako plně harmonická, je takovou zkouškou. Ve chvíli přicházející zkoušky si potřebuji uvědomit, že obvykle jsem měl ve zvyku na podobnou situaci reagovat tak a tak
(vstát od stolu v příkladu výše). Ale teď už si začínám uvědomovat, že to nebylo právě optimální a budu reagovat jinak. Zachovám se jinak.

V tom spočívá práce na sobě. Zavádět do svého života pozitivní změny v chování, myšlení, prožívání situací. V tomto je cesta k získávání postupně vyšší a vyšší harmonie uvnitř své bytosti.
Takto vypadá cesta k novému životu. A Metoda Mental Healing mi v tom může pomoci.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


 

© Kamila Špirková, leden 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 136
  • 6
  • 6
  • 5
  • 6

Celkový počet hlasů: 159