Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy

84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy

Jiří Novák Vloženo 15.2.2017
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Čím vlastně je ona vybájená pátá dimenze? Stav na internetu po 20 letech. Pohádky o dokonalém fungování v 5. dimenzi. Teorie dvanácti dimenzí se na Zemi dobře uchytila. Zvyšováním světelných frekvencí se člověk nestane neviditelným. Karmická očista Přírody a Planety. Karmická očista jednotlivců s mimozemským původem. Problematické napojení na tvořivou výbavu z dávné minulosti. Aktivace dávných mimozemských úkolů. Nebezpečí podlehnutí dávným mimozemským příkazům. Informace z karmické očisty. Informace od Vesmírných lidí. Civilizace v depozitu.

Čím vlastně je ona vybájená pátá dimenze?

Pár desítek minut jsem prohlížel pomocí vyhledávání internet, abych zjistil, jestli je přechod lidstva do nehmotné 5. dimenze stále ještě aktuální i teď na počátku roku 2017. Zjistil jsem, že ano.

Nejprve připomenu informace z našich dřívějších článků 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Jaký je původ teorie dvanácti dimenzí, jejíž součástí je i 5. dimenze označovaná také jako 5D, do které má údajně pozemské lidstvo směřovat? Poprvé tuto teorii publikovala skupina Evin Starbuilders, a to někdy v 90. letech 20. století. Řadu let fungovaly její webové stránky www.starbuilders.org a na internetu bylo možné najít i výtisky jejich časopisu Federation Flash. Později byly tyto stránky prázdné a dnes používají stránky pod tímto názvem nějací trenéři fitness.

Připomínám, že v období na konci 20. století na Zemi naplno fungovala kontaktérská hnutí přenášející nejrůznější informace od mimozemšťanů, zejména Plejáďanů. A tato skupina tedy byla jedním z nich.

V textu 48A jsem uvedl následující informaci:

V březnu 1993, tedy 3 roky po vzniku skupiny, došlo k situaci, kdy mimozemské bytosti „vstoupily“ do členů skupiny a takto začaly „projektovat své vědomí do lidské formy“. Tvrdily o sobě, že jsou vyslanci Federace Světla, jakési Rady sdružující více než tisíc mimozemských mistrů. V úvodu této teorie její autor sám uvádí, že jde o mimozemský model duchovních dimenzí.

Odtud je jasné, kým byla tato skupina ovlivňována, přesněji řečeno přímo řízena. Měli mimozemské bytosti přímo uvnitř sebe. Toto se u členů kontaktérských hnutí běžně dělo, že přímo skrze ně hovořil někdo jiný. A aby spojení bylo pevné, nejvhodnějším způsobem bylo vstoupit přímo do těla a vysvětlovat to pohádkami o vícedimenzionalitě, jak jsem naznačil v textu 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

Tato teorie dvanácti dimenzí se pak z tohoto prvotního zdroje rozšířila po celém internetu. Většina duchovně probuzených se jí chytila a začala ji vyznávat jako novodobé náboženství duchovně probuzených jednotlivců. Pátral jsem tehdy dál a zjistil jsem, že v roce 2006 se tato skupina definitivně odmlčela. Tehdy jsem naznačil, že ukončení existence tohoto webu může souviset s postupným odchodem Vesmírných lidí ze Země, o kterém jsem psal v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmírua které začalo na jaře 2004.
 

Stav na internetu po 20 letech

Dnes již od vzniku teorie dvanácti dimenzí uplynulo více než 20 let a mnoho duchovně probuzených na Zemi se k této teorii stále ještě upíná. Mnozí si pak samotný přechod do 5. dimenze připodobňují po svém. Někteří píšou opatrně s velkou neurčitostí:
Ptáte se na to, čemu se říká přechod do 5. dimenze. My dané pod tímto názvem neznáme, ale dobře víme, o co se jedná.

Jiní suverénně prohlašují, že půjde o přechod do prostoru, kde duše odpočívají mezi životy, tedy do astrálu:

5. dimenze – základní popis: Prostor, kde duše z 1. až 4. dimenze žijí mezi inkarnacemi. První nehmotný stav, do kterého je možno vstoupit v tomto životě. Popřípadě prostor pro duše, které se už neinkarnují.

Někteří tvrdí:
A je to tady, nezastavitelný přesun do 5D právě probíhá. Další opatrně uvádějí, že se přechod stále ještě chystá.

Většina autorů bere přechod do 5D jako jedinou možnost, jak lidskou civilizaci vyčistit od temných nánosů:

Tři scénáře pro lidstvo: 1/ Projít bránami do páté dimenze. 2/ Neprojít bránami do páté dimenze. 3/ Nechat se evakuovat pryč. Mimo scénář 1/ nesměřujeme k vyřešení problémů na planetě. A to ani s pomocí nových technologií.

Tato citace tak potvrzuje názor autorů, že problémy na Zemi nemůžeme vyřešit jinak, než odchodem do 5D.


Pohádky o dokonalém fungování v 5. dimenzi

Dokonalou pohádku s pravdivostí někde kolem pouhých 5 % udává například video s českými titulky https://www.stream.cz/uservideo-834062/834351-co-se-stane-v-5-dimenzi.

Zde je detailně vysvětleno, že přechod spočívá ve zvyšování světelných frekvencí člověka. Při tomto procesu se začneme postupně odhmotňovat, až budeme zcela nehmotní ve svém světelném těle. Prostě náhlý rychlý přechod do 5D, neboli podle nich do astrálu. Kde je bytost člověka nehmotnou energií, kde bytost nepotřebuje jíst a spát. Kde se pohybuje pouhou silou myšlenky. A jinak si může dělat, co chce, vzdělávat se, cestovat. Lineární čas přestane existovat. Přestanou nás tlačit nedořešené věci, prostě budeme volní a naprosto svobodní. Jak lákavé jsou takové možnosti pro mnoho jednotlivců zavalených pozemskými povinnostmi. Aby v samotném závěru videa zazněla myšlenka, že experiment se sérií reinkarnací ve hmotě končí. A přišel čas návratů domů, k božskému zdroji.

Proč jsou všechny tyto úvahy nepravdivé a zásadně vadné, jsme vysvětlili v řadě dalších textů: 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.


Teorie dvanácti dimenzí se na Zemi dobře uchytila

Toto masírování nás pozemšťanů mimozemskou teorií dvanácti dimenzí nakonec dosáhlo svého cíle. Tato teorie se zde dobře uchytila a přejala ji většina známých osobností zabývajících se duchovní stránkou života. Dokonce i světově uznávaný autor James Redfield, pravdivost jehož knih je jinak velmi vysoká, přijal tuto teorii za svou. Když v Knize Celestýnské proroctví (str. 252) píše, jak už jsem uvedl v textu 54A:

„Devátý vhled,“ pokračovala Julia, „říká, že jak my lidé pokračujeme ve zvyšování svých vibrací, začne se dít udivující věc. Celé skupiny lidí, jakmile dosáhnou určité úrovně, se najednou stanou neviditelnými těm, kteří ještě vibrují na nižší úrovni. Lidem na téhle nižší úrovni se bude zdát, že tamti prostě zmizeli, ale skupina sama to bude pociťovat, jako by pořád byli přímo tady – jenom se budou cítit lehčí…“

Autor tím naznačuje svůj názor ovlivněný mimozemskou teorií, že zvyšováním vnitřní čistoty a frekvence vnitřní energie začne hmota jakoby řídnout a postupně se měnit do podoby energetického pole, až se nakonec takový člověk stane pro běžné lidi zcela neviditelným.


Zvyšováním světelných frekvencí se člověk nestane neviditelným

Jak jsme se sami přesvědčili při postupu na NDC, je zásadní nepravdou, že zvyšováním frekvencí vnitřní světelné bioenergie se člověk stane neviditelným. Argumenty pro tento závěr jsem shrnul v článku 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze. Vše vychází z toho, že na rozdíl od mimozemských civilizací jsme novým lidstvem 2. typu. A jako nové lidstvo máme zcela odlišnou hmotnou i duchovní výbavu. A také se odlišujeme jinými předpoklady pro duchovní vzestup a otevření duchovní cesty. Více o tom je v sérii článků 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III. To nejzásadnější obsahuje následující citace z textu 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty :

Duchovní vzestup člověka 2. typu probíhá pouze ve spojení s hmotným tělem. Lidé 2. typu se mimo hmotu nemohou dále vyvíjet. Hmota je tím nástrojem, který umožňuje vzestup a evoluci. My, kteří jsme bytostmi Světla, nemáme jinou možnost, jak duchovně růst, než být ve hmotě. Hmota je pro nás hlavním domovem, útočištěm, ale také cvičištěm a bojištěm. Právě v možnosti vnitřního čištění a postupného odstraňování jakýchkoliv zlozvyků ze svého života je hmota nezastupitelná. Jedině dlouhodobá přítomnost ve hmotě tlačí člověka směrem k vyšším a vyšším hladinám harmonie.

Takže vše se zdá být jasné. Hmotu potřebujeme k evoluci, lidé na cestě světelného vzestupu už to jasně chápou. Postupující čas čím dál více zvyšuje šanci, že to pochopí nakonec většina pozemské populace. Možná i proto, že veřejně rozšiřovaná mimozemská teorie postupně upadne v zapomnění? Není to však tak jednoduché. Tato rozšiřovaná teorie je pouze jednou stranou mince. Mimozemský vliv se k nám dostává a bude i nadále dostávat i v budoucnosti ještě jiným způsobem.


Karmická očista Přírody a Planety

Už několikrát jsem uvedl, že systém Nové duchovní cesty je samoopravný, například v textu 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo? To ovšem znamená, že celý systém se neustále zdokonaluje, vnitřně čistí. Stejně tak se vlivem fungování bytostí na světelném vzestupu čistí postupně i Příroda na Zemi a samotná planeta Země. To vše umožňuje přístup stále nových a nových světelných energií vyšších frekvencí do prostředí planety Země a pozemské civilizace. Výsledkem toho je pokračující soustavná karmická očista všech jednotlivců nacházejících se na cestě světelného vzestupu. Ale také občasná „divoká“ karmická očista u těch, kteří na světelné cestě nejsou (více o „divoké“ karmické očistě je v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty.) V rámci těchto vrstev pak vyplouvají na světlo další dávné mimozemské vlivy na Zemi.

Například o vlivu mimozemských bytostí v oblasti Austrálie a skalního útvaru Uluru bylo více v textech Z41. Národní park Uluru-Kata Tjuta v Austrálii , Z42. Ještěří a mimozemské karmické nánosy v oblasti Uluru.

Na jiných místech, například v oblasti Vysokých Tater, nebo přímo v jednom z chrámů zde v Praze, jsme v posledních týdnech vnímali zaparkované kosmické lodi vynořené společně s právě obnaženými karmickými vrstvami v té oblasti. Co s nimi? Zatím takto podle vedoucích Sil Světla zůstanou. Jsou již bez posádek a není tedy nezbytné s nimi hned něco udělat. Jde o lodě, které zde zůstaly jako doklad dřívější mimozemské přítomnosti. Jejich osazenstvo už bylo před léty evakuováno na domovské planety. To vše ale v nižší hutnosti hmoty, tedy neviditelné běžným zrakem.

Na dalších místech se zase obnažují mimozemské programy, jejichž cílem bylo původně ovlivnit určitým způsobem fungování Přírody. Vybírám z duchovní komunikace jednoho člověka na NDC s Přírodou z prosince 2016:

„Byl vytvořen základní mimozemský program a vy jste byli určeni, abyste tento program dokázali správně interpretovat a zabezpečit pochopení jeho významu… Šlo o ovlivnění vědomí Přírody a synchronizaci energií Přírody s energiemi mimozemskými. Na to stačily i obyčejné kameny, protože přes symbiózu atomů a molekul v kameni bylo možné program uschovat… Toto vše se vám obnažilo při návštěvě tohoto místa. Zapadá to do období vašeho prvního výsadku na planetě Zemi v podobě mimozemských bytostí. A tehdy se spustila základní struktura tohoto programu na ovlivňování struktury vědomí Přírody… Vytvořily se různé umělé verze stromů a rostlin, které měly původ v mimozemských laboratořích. Existovaly různé experimenty a snahy vytvořit vlastní podobu tvorby Přírody zde na Zemi. Jednalo se jen o malé experimentální území, žádné velké oblasti… Program měl schopnost vyvíjet se a měnit na základě vyhodnocování dat z terénu… Program byl součástí vašeho mimozemského genetického vybavení a přenesl se i do karmických vrstev. Jeho účinnost se měla rozšiřovat dále… I proto byly do struktury vědomí Přírody uměle vneseny aktivační prvky na udržování tohoto programu. Pokud byste se náhodou někdy vymkli kontrole, tak na tomto daném místě s kameny jste si měli na svůj program vzpomenout a znovu jej aktivovat. Proto to vnímáte přes karmické vrstvy ve spojení s Přírodou přes kameny a stromy. Protože stromy jsou jako energetická informační síť Přírody okolo celé planety Země.

Jako protiklad této přírodní sítě jste vnímali pavoučí síť, která vytvářela určitou kontrolu nad touto sítí v Přírodě. Jejím středem je obrazně řečeno mimozemský robotický pavouk, který starostlivě spřádá svoji síť. A stará se o ty, kteří tuto síť budovali a stali se její součástí. Její základní pozice je v astrální rovině v podobě silového pole…“
 

Ano, s takovými a jinými podobnými vlivy se setkáváme v rámci karmické očisty a při cestách Přírodou. A postupně pak v rámci očist zprostředkujeme Přírodě možnost dostat tyto ovládací programy pryč ze Země. Jednotlivci pevní na své světelné cestě dokážou takové informace rozpoznat a správně vyhodnotit. A plně chápou, že nejde o něco, co by měli vnášet do současného vývoje. Že je naopak nezbytné naši Zemi od takového programu vyčistit.


Karmická očista jednotlivců s mimozemským původem

Na Zemi je v současné době zrozena z karmických důvodů rozsáhlá skupina mimozemských bytostí, které se dříve aktivně zúčastňovaly neetických mimozemských operací. Ať už zde na Zemi, nebo na jiných planetách v tomto Vesmíru, případně dokonce i v jiných dimenzích. Například zde na Zemi byly plánovači, iniciátory nebo přímo hlavními aktéry mimozemských projekcí Panny Marie a Ježíše Krista. Aby prostřednictvím zázraku přiměly pozemšťany změnit své myšlení. Další se zase účastnily drancování nalezišť pozemských surovin v dřívějších dobách. Jiní byly aktéry přímého násilí na pozemšťanech nebo i na jiných planetách. Neoprávněné oplodňování místních žen, genetické manipulace s domorodci na planetě, neoprávněné únosy pozemšťanů i dětí počatých za mimozemské pomoci.

Je toho hodně, co tady i v jiných světech návštěvníci z jiných civilizací prováděli a co nebylo v souladu s vesmírným etickým řádem. Od drobných kamufláží, manipulací až po přímé násilí, jednoznačný nátlak, případně i nejrůznější pokusy s bytostmi, jejich životem, způsobem rozmnožování. Řada těch bytostí je tady znovu zrozena. Protože takto dostávají šanci se přímo zde na místě svých činů z těchto záležitostí očistit, karmicky vyvázat. Další se takto dostali ze svých domovských sfér do světa, který je v  v současnosti jediným, co takové karmické vyvázání umožňuje. Zároveň to vše dává možnost planetě Zemi a naší Přírodě, lidstvu jako celku, i jiným světům a civilizacím, vyvázat se karmicky z některých problematických období naší lidské historie i historie v jiných světech. Protože Země je dnes místem, kde se rozhoduje o dalším vývoji v celém Vesmíru i v dalších světech mimo naši linii Stvoření. Více o tom bylo v textu 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Takže ještě jednou opakuji: Základním úkolem zde zrozených mimozemských bytostí je karmicky se očistit ze svých dřívějších činů. A až teprve poté, co tento úkol uspokojivě zvládnou, mohou v návaznosti dostat další úkol související s pomocí ve vývoji současnému lidstvu.


Problematické napojení na tvořivou výbavu z dávné minulosti

Řada jednotlivců se zde narodila s výbavou z dávné minulosti. A když se začnou duchovně probouzet a na tuto výbavu nebo dávné informace získají napojení, nastává kritická chvíle jejich vývoje zde na Zemi. Dokázat rozpoznat, že se nejedná o nový směr vývoje, který zde mají prosazovat. Ale že se naopak jedná o dávné omyly v jejich existenci, o přežitek z minulosti, ze kterého se potřebují vyčistit, karmicky vyvázat. A dané výbavy z minulosti se dobrovolně vzdát. O této možnosti jsme psali v řadě textů v souvislosti s tím, jak sem do tohoto světa někteří probuzení znovu vnášejí dávné magické pomůcky, které už v minulosti napomohly dovedení tehdejšího lidstva ke zkáze. Viz například texty A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?

Další se zase snaží vnášet do vývoje staré principy inspirované energiemi z jiných světů. Jaké tendence chtějí tito lidé zde na Zemi prosazovat? První možností je cesta do nehmotné páté dimenze. To se týká obvykle jednotlivců, kteří byli součástí Vesmírných lidí v tomto Vesmíru. Detailně se tomuto tématu věnuji v tomto pokračování.

Další mohou mít tendence odboje proti existujícím zákonům, státní moci, vládě, zastupitelským úřadům, soudům. Nebo se veřejně zabývají konspiracemi, kdo a co vše ovládá skrytě tento svět a jak proti tomu bojovat. Za jakých předpokladů jsou podobné způsoby odporu optimální pro pozitivní změnu vývoje? A kdy naopak vývoj ještě více zauzlují? Jak například reagovat v případě života v rámci totalitních systémů? Kdy je vhodné hmotně reagovat, vytvářet hnutí odporu přímo ve hmotné rovině? A kdy je na místě spíše nenápadné energetické působení rozkládající temné systémy v pozadí světa? Práce na zvyšování čistoty duchovního pozadí světa a především co největšího počtu obyvatel Planety? O této problematice bude více v následujícím pokračování 84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace a veřejný odpor?


Aktivace dávných mimozemských úkolů

Lidé původem z jiných světů a civilizací mohou mít ve svých karmických vrstvách a energetických systémech i dávné příkazy jejich tehdejšího mimozemského vedení k určité činnosti na této planetě nebo v jiných světech. Nebo se jim tyto příkazy obnaží až v určité fázi jejich karmické očisty.

Mnohdy byli v jiném zrození pod informačním tlakem určitých ovládajících vesmírných automatů, které je skrytě řídily. A tento tlak se může naplno znovu projevit i v tomto životě, když se začnou duchovně probouzet. Mohou mít pocit, že získali napojení na duchovní zdroj, který nás může vyvést z krize vývoje na Zemi. Začnou sami sebe vnímat jako ty, kteří jediní mohou tento svět dovést k lepším zítřkům. Jejich ego se v té souvislosti naplno probudí a staví je do pozice nových vůdců.

Příkladem bylo aktivované kontaktérské hnutí v českých zemích navazující pravidelná informační spojení s Vesmírnými lidmi. Které nás na konci 20. století masivně vedlo k přijímání pomoci od mimozemšťanů z Galaktické konfederace. A vlastně nás pozemšťany takto připravovalo na evakuaci před přicházející údajnou zkázou v období zlomu na nové tisíciletí lidské historie. Přitom vycházeli z citací uvedených v Bibli. Akce násilné evakuace Planety naplánovaná Vesmírnými lidmi a nazvaná „Druhý příchod Krista“ se však nakonec neuskutečnila. Více o tom jsme uvedli v textech 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi, 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II. Místo toho byla nastartována Nová duchovní cesta.

Na ukázku připomenu jeden z pokusů o manipulaci s planetou Zemí z veřejných akcí těchto prodloužených rukou Vesmírných lidí, uvedenou v textu Hromadné skupinové meditace na podporu Planety:

Někdy na počátku roku 2004 jsem byl na jedné z přednášek organizovaných hnutím Vesmírní lidé a osobně Ivo Bendou v Kulturním domě Vltavská. Ivo Benda zahájil meditaci na podporu Planety. Za ním se objevil vysoký anděl a snažil se mu všemožně říkat do ucha, že Planeta protestuje proti takové akci. Ať toho nechá, protože Planetu to svazuje, zvyšuje stupeň jejího ovládání. „Duchovně hluchý“ Ivo Benda však nic z toho nevnímal a dál svojí vůlí podpořenou radami mimozemských přátel posílal ovládací manipulativní energii stovek lidí v sále Planetě. Dělal tedy totéž, co mimozemšťané tisíce let na Zemi – manipulace, ovládání, neoprávněné zasahování do vývoje z pozice ega a rozumu člověka, který je v duchovním pádu.


Nebezpečí podlehnutí dávným mimozemským příkazům

Jedinci, kterým se otevře napojení na jejich domovský svět, nebo na původní systém, který je skrytě řídil a ovládal, pak mají tendenci tomuto skrytému informačnímu tlaku podlehnout. A to, i když se již stali součástí cesty světelného vzestupu. A někteří skutečně podlehnou a vypadnou z cesty světelného vzestupu. Aby poté žili nadále v iluzi, že návratem „starých“ energií se „starými“ informacemi do tohoto světa urychlí nástup nového eticky čistějšího věku? Pouhá iluze, ze které se sotva dokážou sami dostat. Proč někteří podlehnou a jiní tento kritický bod svého duchovního vývoje zdárně překonají? Rozhodují obvykle maličkosti. Není-li v jejich životě vše v pořádku, nejsou-li naprosto pevní a stabilní ve svých hmotných životech, pak pravděpodobnost podlehnutí se zvyšuje.

Člověk na světelné cestě, který si dokáže dlouhodobě držet stabilitu ve hmotném životě i na své duchovní cestě, obvykle rozpozná informace týkající se chyb z minulosti od impulsů, co je třeba vnést do nového vývoje. Problémy začnou mít ti, kteří nejsou dostatečně stabilní ve hmotě. Co tímto myslím?

Pro stabilní, naprosto pevnou a nevylomitelnou vzestupnou světelnou duchovní cestu je kromě dalších okolností důležitá také základní stabilita ve hmotě. To znamená bydlení, zaměstnání, pravidelný příjem, soulad svého života s místními zákony a institucemi, atd. Jinak je člověk ve vzduchoprázdnu bez pevného uzemnění, a to není dobrý základ pro stabilní vzestupnou světelnou cestu. Zásadním problémem také může být nezpracované ego, které se hlásí o své místo. Zejména když v sobě tito jedinci mají aktivní zbytky své mimozemské nadřazenosti nad lidmi ze Země a nedokázali se s nimi včas karmicky rozloučit a ze svých každodenních návyků je kompletně vytěsnit.

Právě u člověka, který není z výše uvedených důvodů na vzestupné světelné cestě dostatečně stabilní, pak může vzniknout problematická situace. Začne být částečně vychýlený, mohou se u něj spustit nepříznivé procesy, ale on sám to nemusí vidět. Mohou si toho ale všimnout další lidé v jeho okolí. A ti by jej mohli varovat, aby nepokračoval v tom, co dělá. Při dostatečné skromnosti, pokoře a týmovém duchu dokáže tento člověk rady dalších přijmout a postupně se srovná. Když má ovšem v tu chvíli výrazně aktivované ego, bude mít spíše tendence vidět chyby v druhých. Protože ego jej podporuje v postoji vlastní neomylnosti. A pád ze světelné cesty se pak může stát na dlouhou dobu jeho realitou.

Takoví lidé začnou mít pro ně naprosto jasný vnitřní pocit, že právě prosazovat tuto cestu je jejich jedinečným úkolem, kvůli kterému se zde na Zemi zrodili. A prosazování tohoto mimozemského směru do současného vývoje budou považovat za svůj současný hlavní duchovní úkol zde na Zemi. Že naopak ti, kteří je upřímně varují, představují jen překážky, které jsou jim v cestě v jejich humánním úsilí o lepší svět. Opouštějí kolektivní součinnost a začnou budovat domnělou novou cestu na vlastní pěst. Z pozice své neomylnosti a nadřazenosti se pak těžko hledá možnost zpětného návratu ke Světlu. Je to jako s energetickým parazitováním na druhém člověku, viz například text U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách. Když člověk nedokáže uznat, rozpoznat a plně pochopit svůj omyl a tendence svého parazitování, nemůže se této vychýlenosti zbavit. Uznání skutečné situace na základě informací z dostatečného duchovního nadhledu je první nezbytnou podmínkou pro případnou budoucí nápravu situace u těchto jedinců, kteří se dostali do vleku vychýlených informací z dávné minulosti.


Informace z karmické očisty

Vraťme se nyní k tendencím opouštět hmotu. Celá Stará duchovní cesta je vlastně o odchodu zpět k jakémusi ideálnímu stavu na počátku, případně do určitého nehmotného stavu, a to v různých obdobách. Tyto tendence opouštět hmotnou rovinu jako obtížnou sféru evoluce se potvrdily v karmických očistách řady jednotlivců na cestě světelného vzestupu. Více o tom bylo v prvních dvou našich knihách.

V první knize Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa, v kapitole Duchovní instituce, které dříve vedly lidstvo na Zemi, jsem uvedl následující informace o lidských Duchovních hierarchiích:

Zatřetí, Duchovní hierarchie byly vytvořeny z vyspělých duchovních mistrů nacházejících se v nehmotné podobě mimo zrození, tedy v astrální sféře. Vytvoření nehmotných Duchovních hierarchií tak podpořilo dojem, že duchovně nejvyspělejší lidské bytosti odcházejí ze hmoty a odtud že mají řídit civilizaci ve hmotě. Postupně tím byla vytvářena domněnka, že výhledovým cílem duchovní cesty každého člověka je natrvalo odejít mimo hmotu. Což už byl zásadní omyl.

Na Nové duchovní cestě dnes už víme, že odchodem ze hmoty do astrální roviny člověk 2. typu ztrácí schopnost dalšího duchovního růstu a evoluce. Že posmrtná existence v astrální rovině je pouze odpočinek, přestávka mezi dvěma zrozeními ve hmotě.

Začtvrté, tento krok soustředění vedení mimo hmotu vedl ve svých důsledcích k tomu, že špička duchovního vývoje v duchovních rovinách nad Planetou přestala duchovně růst. Výsledkem byla nejprve určitá stagnace. A tu lze překonat především karmickou očistou.

Jedinou šancí pro karmickou očistu mohly být další životy duchovních mistrů ve hmotné rovině. Jenže pověření mistři Duchovních hierarchií sestupovali dolů do hmoty nikoliv proto, aby se karmicky čistili, aby dosáhli vyšší úrovně celkové duchovní čistoty. Ale naopak proto, aby se dalšími magickými zásahy snažili nasměrovat vývoj správným směrem. Aktivní používání magie je však ještě více vychylovalo a zatemňovalo. V důsledku toho Duchovní hierarchie jako celek přecházely do duchovního pádu ve Světle a čím dál více přitahovaly temné energie. Vlivy přenášené od nich shora dolů do hmoty nevedly lidstvo ke Světlu, ale spíše do slepých uliček.

Zapáté, andělé Dhyané přemístili duchovní mistry z jiných planet a pověřili je řízením civilizace na Zemi. Tím dali zelenou vměšování jedné civilizace do dalších. Sami takové vměšování vlastně oficiálně začali a odstartovali.

A totéž vměšování jedné civilizace do druhé, které už se dávno v minulosti dělo v oblasti naší Planety, najednou vypadalo, že je posvěceno z nejvyšších duchovních sfér vedoucích vývoj. V období vlády Vesmírných lidí nad Galaxií pak toto vměšování přešlo až k přímému násilí, vojenským akcím, trvalé okupaci mnoha planet. Přitom také toto hnutí mělo zpočátku podporu Dhyanů.

 

Z nově vydané Knihy 2 Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi, cituji část jednoho z příběhů, který se odehrával v dávné Hyperboreji:

Při očistě se ukázalo, že byl v dávné Hyperborejské civilizaci jedním z těch, kteří propagovali přesun civilizace do nehmotných úrovní, do vysněné páté dimenze. Už tehdy se tento pojem objevil. V té době argumentovali tím, že život ve hmotě je zbytečně komplikovaný, že mimo hmotu je vše jednodušší a přímočařejší. Že ve hmotě jde pouze o nižší formu evoluce, zatímco mimo hmotu se teprve člověku otevírá vyšší forma duchovní cesty. Netušili, že vše je naprosto jinak.

Stal se dokonce vedoucím pracovníkem, který tento teoretický projekt začal uvádět do praxe. Dal dohromady rozsáhlou skupinu jednotlivců, kteří byli ochotni účastnit se jeho pokusu s odchodem do nehmotného života. Odhadem šlo přibližně o deset tisíc jednotlivců.

Co se nakonec stalo? Energie při očistě nás opět vedou mezidimenzním tunelem na místo, kde jsou tito lidé chyceni a zablokováni mimo vývoj. Přicházejí informace, že pokus opustit hmotnou rovinu se této skupině skutečně podařil. Dostali se však do oblasti mimo vývoj. Byli zachyceni kdesi mezi dimenzemi, mimo vývoj, mimo běžné plynutí času. Zablokováni v místě, odkud se už nešlo dostat dál, ani zpět, ani dopředu. A tam zůstali celé věky. K tomuto odchodu ze hmoty došlo podle Přírody před zhruba 200 tisíci lety.

Tato scéna s chycením mezi dimenzemi mi připomínala film Interstellar, který měl premiéru v listopadu 2014. V tomto filmu se hlavní hrdina dostal po průchodu červí dírou (tak je označována průchozí černá díra) do prostoru mezi dimenzemi. Tam bloudil mezi něčím, co vypadalo jako regály v knihovně. Mlhavě vnímal okolní světy a dimenze, nemohl se však odtud nikam dostat. Snažil se poslat zprávu do současného světa. Jemu se nakonec podařilo zprávu předat a na základě této zprávy mohl být nakonec zachráněn.

U této skupiny bytostí Hyperborejské civilizace mimo vývoj, které hledaly vybájenou pátou dimenzi, bylo jedinou šancí pokusit se vzepětím společných energií dostat alespoň jednoho člověka ven, aby našel pomoc a přivedl ji pro ostatní. To se nakonec skutečně podařilo, ale trvalo to podle běžného plynutí času stovky tisíc pozemských let. Jak dlouhý čas asi prožili při jejich odlišném plynutí času oni? Podle Přírody by se to dalo přirovnat k dnešním 50 letům. Při základní očistě dotyčného se celá situace čistila, karmicky rozvazovala, uvězněné bytosti byly osvobozeny a vráceny do evoluce. Je však otázkou, kdy a kde dostanou šanci nového zrození ve hmotě, aby prostřednictvím karmické očisty pochopily, k čemu slouží pobyt ve hmotné rovině světa.


Informace od Vesmírných lidí

Co podporuje argumentaci zastánců odchodu do nehmotné páté dimenze? Na konci 20. století to byly i informace přijímané kontaktéry od Vesmírných lidí. Toto hnutí propagující Vesmírné lidi a spolupráci s nimi bylo na konci 20. století mimořádně aktivní v českých zemích i na Slovensku. Konalo celou řadu veřejných setkání, udržovalo webové stránky přeložené do více jazyků. Vydalo i dvě rozsáhlé knihy rozhovorů s mimozemšťany. Více o tomto hnutí bylo v textech 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Nesprávné analogie s výbavou mimozemských bytostí pak měly zde na Zemi velký vliv. Tyto mimozemské bytosti se nacházely v jiné hutnosti hmoty a byly pro nás neviditelné. Dále fungovaly ze značné části na živlové energie a to jim dávalo přirozenou magickou výbavu a tím i určitou možnost manipulovat s hmotou a svými těly. Svoji technologickou magii používali také k vytváření nových dimenzí i k manipulacím s hranicemi dimenzí. Byli schopni zjevovat se lidem na Zemi v zářivé astrální podobě, i v běžné hmotné podobě naší úrovně hutnosti, takže byly k nerozeznání od běžného pozemšťana. O tom všem bylo více v textech 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace.

Oni sami se považovali za duchovně vyspělé bytosti 5. dimenze. A tímto směrem vývoje chtěli nasměrovat také nás pozemšťany. Tyto jejich možnosti byly dávány za vzor toho, co vše může bytost nacházející se vývojově v páté dimenzi provádět. Zdrojem těchto úvah bylo nepochopení skutečnosti odlišné hutnosti některých civilizací a vydávání nižší hutnosti těla za znak vyšší duchovní pokročilosti. Otázkám hutnosti hmoty a možností vlivu na vývoj se budu zabývat ve třetím pokračování tohoto tématu nazvaném 84C. Kam směřuje systém NDC – změny v hutnosti hmoty.

My jsme však lidstvem 2. typu, běžně nemáme výbavu potřebnou k tomu, abychom mohli astrálně cestovat nebo se dokonce zjevit v zářivé astrální podobě. Magie přenesená z minulosti některým lidem na Zemi přece jen něco z toho umožňovala. I proto se bralo jako reálné, že touto cestou nakonec půjde celé lidstvo. Použití magie z minulosti však nebylo znakem naší přirozenosti. Naopak bylo ukázkou toho, jak vzhlížení k výbavě jiného typu lidstva v dávné minulosti může na dlouhé tisíce let zauzlovat náš vývoj. Toto setkání s dávnou magií přenášenou z vrstev nás nadlouho zacyklilo v chaosu a propadech na našich duchovních cestách. 

Ve třetím pokračování tohoto textu vysvětlím znovu, že adepti magie ztrácejí čím dál více možnosti jakýmkoliv způsobem zasahovat do současného vývoje. Že naopak tato možnost se posiluje u každého, kdo se dokázal magie v tomto životě definitivně vzdát.


Civilizace v depozitu

Ve více textech jsme vysvětlovali, že dávné civilizace 1. typu na Zemi vývojově selhaly. Protože přes všechny pokusy Tvůrců s různými variantami tvořivé výbavy nedokázaly tyto civilizace najít cestu stabilní dlouhodobě udržitelné světelné evoluce. Propadákem je proto i dávná teze směrování vývoje lidstva do nehmotné dimenze, která tady na Zemi nacházela v různých obdobích historie masivní podporu. A přesto nikdy lidstvo k lepším fázím vývoje dovést nedokázala.

Údajné vyšší civilizace nacházející se v 5. dimenzi jsou ve skutečnosti civilizacemi, které ve vývoji selhaly. A proto byly na dlouhou dobu odsunuty do duchovní depozita. 

Více o tom je v Knize 2, v kapitole Dávné civilizace odsunuté do duchovního depozita:

Dnešní lidstvo opakuje všechny tyto chyby, protože Stará duchovní cesta mu informace o těchto chybách neposkytla. A tak část lidstva ovládá druhé, další část pokorně sklání hlavu před ovládáním a zbytek hledá způsob, jak opustit hmotu a přesunout se konečně do nehmotných sfér. A k tomu všemu ještě někteří i dnes propagují vedení lidstva nadřazeným předvojem mágů, který bude stát nad všemi. To všechno je špatně.

Trvalý odsun civilizace mimo hmotu je ve skutečnosti krach, selhání, nesplnění historického poslání. Kde myslíte, že je většina bytostí dávných civilizací Lemurie, Atlantidy, Hyperborei? Jsou mimo vývoj v duchovním depozitu. V duchovním pozadí našeho světa. Protože tyto civilizace selhaly, každá z nich jiným způsobem…

I když dávné civilizace na Planetě dosáhly mnohem vyššího stupně vědeckotechnického i duchovního rozvoje než dnešní lidstvo, jejich evoluce byla z určitého důvodu zastavena a dávnou historii zakryly nánosy dalších věků. Další dlouhé tisíce let zůstala většina příslušníků těchto civilizací v duchovním depozitu, kde čekají, až pro některé z nich přijde znovu čas vhodný pro další nové zrození. Jen dílčí skupiny jednotlivců z těchto civilizací dostaly šanci nového zrození. Jsou tady mezi námi a většina těchto jednotlivců dělá stejné chyby jako tehdy, když svůj svět dovedli ke katastrofě. Copak dnešní lidstvo chce totéž? Chceme snad odsunutí do depozita? Vždyť jedině zde ve hmotě můžeme naplnit to, co je naším posláním. Odchodem ze hmoty tuto možnost definitivně ztrácíme, jako se to stalo dávným civilizacím před námi.

© Jiří Novák, únor 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 181
  • 30
  • 26
  • 22
  • 24

Celkový počet hlasů: 283