Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru

37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru

Jiří Novák Vloženo 16.10.2010
Jiří Novák

Oblast Země je místem, kudy byly směrovány první soustavné zásahy Tvůrců do vývoje uvnitř Vesmíru. Zde byl Vesmír osazen prvními formami života, zde je i místo počátků vývoje lidstva. Odtud je proto nejlepší spojení do vyšší reality, v jejímž rámci Vesmír vznikl, i do všech vyšších duchovních světů a paralelních Vesmírů. Země je navíc oblastí s jedinou civilizací 2. typu vysazenou v tomto Vesmíru. Naše Země se proto stala klíčem k nalezení evoluce pro celý Vesmír. Schopnost neomezeného duchovního vzestupu už máme v sobě tisíce let. Ale až v tomto životě jsme našli způsob, jak se dostat na vzestupnou cestu jednodušším způsobem. Tím, co je pro každého člověka přirozené – tělesným cvičením Pěti Tibeťanů a optimální zdravou výživou. Jaké jsou přednosti nás pozemšťanů a v čem jsme nenahraditelní? Jaké výhody nám dává nejhrubší hmota? Prokážeme své přednosti i v rámci Vesmíru?

Země jako nejslabší článek ve Vesmíru?

Vysoce technologicky rozvinuté vesmírné civilizace o nás říkají, že Země je nejslabším článkem ve Vesmíru. Že tady došlo k největšímu vyhrocení negací a neharmonií. A mají pocit, že nemohou pokračovat ve svém vývoji, dokud nepomohou nám. Například v „Poselství z Borupu“ mimozemšťané ústy Ježíše Krista sdělují: „Učil jsem, že Země je nejslabším článkem této soustavy, ke které náleží, a když se tento nejslabší článek zvedne o krok, tedy i vědomí celé soustavy se zvedne o krok.“ Proto se tito mimozemšťané celá tisíciletí tolik angažovali v oblasti Sluneční soustavy – viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. To je jejich obrovský duchovní omyl. Chtěli zachraňovat nás, místo aby zachraňovali sami sebe. Jejich mimozemský pohled na pozemskou civilizaci je však zcela neobjektivní.

Mají svým způsobem pravdu v tom, že pozemská civilizace je neobvyklá. Právě u nás ve hmotném vývoji došlo k maximálnímu vyhrocení konfliktu mezi pravotočivými a levotočivými energiemi, mezi dobrem a zlem. V jiných hvězdných systémech nedocházelo k tak vyhrocenému souboji a konfrontacím dvou protikladných směrů evoluce - dobra a zla. Vývoj tam proto přirozeným způsobem dospěl dál k mnohem vyšší úrovni duchovní i vědeckotechnické, než vyčerpal své možnosti a začal stagnovat.

Proto se cítili nad námi nadřazeni a pokoušeli se vměšovat do pozemského vývoje. Tím však udělali ohromnou a zásadní chybu. Místo aby hledali rezervy v sobě, začali hledat příčiny své stagnace v jiných civilizacích kolem sebe – jinými slovy, začali se vměšovat do vývoje jiných světů. Je mnoho důvodů, proč se temno začalo čím dále více vkrádat do jejich nitra: samotné vměšování do jiných civilizací, i když věděli, že vesmírné zákony to zakazují, dlouhodobý pobyt v nepřirozeném prostředí kosmických lodí, ztráta duchovní komunikace se silami Světla vedoucími vývoj, nepřipravenost člověka 1. typu na vzestup.

Následkem toho všeho pak u nich došlo k zásadnímu zlomu – jejich dlouhodobá duchovní stagnace se změnila ve zrychlující se etický a duchovní pád. Místo poselství Světla začali po Galaxii roznášet Zlo a násilí – jak to pozemské, tak i to jejich. Lze to dobře sledovat na vývoji jejich pozemských zásahů, na jejich rostoucí agresivitě, na zesilování manipulace, ovládání i přímého násilí.

Proč právě tady na Zemi?

Víme, že mnozí z nás prošli zkušenostmi například na Plejádách, v oblasti Orionu, v jiné galaxii v Andromedě i v paralelních světech. Proč jsme teď v rozhodující chvíli, kdy jde o všechno, zde na planetě Zemi? Protože Země a tento náš nejhrubší pozemský hmotný svět jsou místem, kde se teď rozhoduje o budoucnosti celého Vesmíru a dalších světů nad ním. Planeta Země má totiž v rámci Vesmíru zvláštní postavení. Je místem, ze kterého je nejlepší spojení do vyšší reality, v jejímž rámci Vesmír vznikl a odtud i do všech vyšších duchovních světů. Je místem, odkud je nejlepší přístup i na všechny paralelní planety a do paralelních Vesmírů. Proč a z jakého důvodu? Protože právě sem do tohoto místa byly směrovány první soustavné zásahy ze strany Tvůrců do vývoje uvnitř Vesmíru. Zde byl Vesmír osazen prvními formami života, zde je i místo počátků vývoje lidstva.

Země a Sluneční soustava jsou proto nejvýhodnějším místem v našem Vesmíru pro umístění strategického velení. Pro zřízení nejvyššího řídícího centra Vesmíru. Proto o naši Planetu vesmírné mocnosti vždy tolik stály. A to jak síly Světla, tak také Temné síly.

Druhý důvod mimořádné důležitosti Země

Důležitá je však nejenom Země jako zvláštní místo ve Vesmíru, ale také Země jako oblast s jedinou civilizací nového 2. typu vysazenou v tomto Vesmíru. My jediní ve Vesmíru jsme dostali do naší duchovní výbavy skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu. Schopnost, kterou neměli ani andělé, ani Stvořitelé nad námi. Ani jiné civilizace na naší Zemi a na dalších planetách v tomto Vesmíru, přestože byly nebo jsou technicky vyspělejší než my. Jedna věc je však mít v sobě skrytou schopnost vzestupu a druhá věc je tuto schopnost dokázat probudit a nalézt opravdový duchovní vzestup.

Rozhodující je i kvalita doby

A třetí otázka: Zde na Zemi jsme prožili stovky životů. Ve středověku byli někteří z nás v jiných identitách významnými osobnostmi českých i mezinárodních dějin. Před tisíci lety jsme byli faraony v Egyptě. A schopnost vzestupu už přece máme tisíce let v sobě. Proč jsme tuto schopnost vzestupu byli schopni využít až teď právě v tomto období? Ne každá doba je příhodná pro velký zvrat ve vývoji. Největší potenciál, největší příležitost změny přinášejí vrcholy Platónského roku, které následují po sobě v intervalech zhruba 12 tisíc let. Na minulém vrcholu se do vod propadla Atlantská civilizace, která zneužila magii k ovládání Přírody a druhých bytostí. Na dalším vrcholu se teď nacházíme my. A máme novou příležitost pro mimořádnou změnu –buď konečně nastartujeme duchovní vzestup, nebo naopak přijde další drtivý pád.

Našli jsme jednodušší možnosti pro vzestup

Čistá cesta Buddhy poté, co si bez úspěchu vyzkoušel askezi, začala ve vyhýbání se krajnostem, extrémům. Zbavování se závislostí na čemkoliv, lpění na čemkoliv, nepřirozeného chtění. Odolávat pokušení pýchy, lakoty, závisti, žárlivosti, strachu. Právě tyto vlastnosti však jsou a byly pro většinu lidí typické. Bylo proto pro ně těžké snažit se na duchovní cestě zbavovat své přirozenosti. Proto se takový způsob zdál mnoha mistrům příliš pomalým a těžkopádným a začaly se do něj vnášet umělé magické nepřirozené zásahy. Buddhisté se sice dopracovali k dočasnému vzestupu, ale neomezený duchovní vzestup buddhismus otevřít nedokázal. Proto byl dílčí stupeň nazvaný „osvícení“, ke kterému se buddhisté dopracovali, mylně považován za vrchol. K hranici vnitřního vyladění 95 %, jejíž překročení je pro otevření neomezeného vzestupu nezbytné (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru), se jednoduše nikdo na buddhistické cestě nedokázal dopracovat, ani samotný Buddha.

Celé tisíce let se vývoj na Zemi nevyvíjel podle předpokladů. Všechny možné umělé způsoby hledání vzestupu vývoj zkomplikovaly a zatemnily. Duchovní síly Světla shora se proto ve chvíli neúnosného vzestupu Temnoty a v situaci časové nouze rozhodly podpořit světelný vývoj pomocí darů shora. Lidstvo tak dostalo ve 20. století i něco navíc - dar Pěti Tibeťanů. A současně jsme byli inspirováni k návratu k původním poznatkům z počátků lidských civilizací, jaká výživa je pro nás optimální.

Až v tomto životě jsme tak našli způsob, jak se dostat na vzestupnou cestu jednoduchým způsobem - každodenním cvičením Pěti Tibeťanů a optimální výživou. Navíc zkušenosti více jednotlivců potvrzují, že právě tato cesta umožňuje otevřít i neomezený duchovní vzestup. Podstatné na tom je, že toto je jediná přirozená cesta, která nás uvádí do souladu s Přírodou. A to je rozhodující důvod, proč právě tato cesta může dlouhodobě fungovat, a proč dokáže v lidech probudit skrytou schopnost neomezeného vzestupu. Zatímco magie, mystika i další jiné směry v historii totéž nedokázaly.

Co bude dál po nalezení optimálního tvaru civilizace?

Opět připomínám myšlenku šlechtění civilizací ve Vesmíru, kterou jsem uvedl v pokračování 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace. Víme, co se stane po nalezení optimální odrůdy obilniny - rozmnoží se osivo a nová vyšlechtěná plodina se v příštích letech rozšíří na celou oblast. A co se stane po nalezení optimálního tvaru civilizace, poté, co civilizace prokáže oprávněnost tohoto hodnocení skutečnými výsledky? Lidská civilizace není totéž jako obilí. Lidstvo nelze sklidit a zasít nové, jak to dříve Tvůrci někdy i udělali. Lidské civilizace existují celé věky a má-li dojít ke změně, musí se taková civilizace měnit za pochodu odlišným mechanismem. Budou se tedy hledat cesty, jak výbavu optimálně fungující civilizace přenést na další již existující civilizace ve Vesmíru, aniž by musely být spláchnuty a poté nově vysazeny.

V dnešní době je známo, že neviditelný duchovní přenos vlastností, schopností, informací, jakékoliv duchovní výbavy z jedné bytosti na další bytosti stejného druhu funguje prostřednictvím morfických a morfogenetických polí. Což jsou pojmy, které poprvé zavedl klasik tohoto oboru, Ruppert Sheldrake, ve své knize, která měla v originálu název „Rebirth of Nature“, tedy „Znovuzrození Přírody“, u nás však vyšla pod titulem „Tao Přírody“. Také tomuto tématu budu věnovat speciální pokračování.

Planeta Země jako evoluční střed Vesmíru

Naše Země se tak stala ze všech těchto důvodů klíčem k dalšímu vývoji našeho Vesmíru, klíčem k nalezení evoluce pro celý Vesmír. Právě naše civilizace, která je jedinou vesmírnou civilizací 2. typu, má šanci ukázat ostatním novou cestu duchovního vzestupu. Země se stala klíčovým článkem řetězu, po jehož uvolnění se může začít rozmotávat celé klubko, které Vesmír svazuje do mnohatisícileté duchovní stagnace. Záleží na tom, zda v tomto období přelomu tisíciletí, v situaci naprostého vyhrocení vnitřních konfliktů, dokážeme najít a prosadit do praxe správnou cestu, která umožní jednou provždy se zbavit opakovaných katastrof. Zda opravdu nastoupíme takovou evoluční cestu, která nám dává reálnou šanci překonat každou vnitřní i vnější překážku. Cestu, která umožňuje jít stále dál k vyšším hladinám harmonie. Pokud my lidé na planetě Zemi dokážeme zvládnout dosavadní konfrontační vývoj plný zla, násilí a ovládání a vykročíme směrem nové duchovní evoluce, položíme základ pro pozitivní změnu vývoje celého Vesmíru.

Zde došlo ke křížení nejrůznějších mimozemských ras, zde došlo k obrovskému „vaření“ civilizací ve velmi těžkých vnějších podmínkách. Výsledkem se měla stát dokonalá polévka, dokonalá rasa, která je schopna překonat jakékoliv nástrahy ve svém vývoji. Rasa, která se bude moci stát typovým vzorem pro osídlování dalších vhodných planet naší Galaxie i zbytku Vesmíru. Toto se týká jak našeho genetického programu, tak také soustavy čaker i systému vnějších energetických těl člověka (viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu) i další duchovní výbavy.

Předpokladem transformace člověka je dostat se na vzestup

Důležité pro nás pozemšťany je dokázat si v tomto období reálně uvědomit naši pozici a pochopit, co je naším posláním. Proč jsme tady, co máme v sobě ukryto a co jsme schopni dokázat. Proč se o nás ostatní vesmírné civilizace zajímají, co je na jejich zájmu objektivně správné a co je naopak zcela překroucené a deformované. Na světě dnes působí mnoho duchovních učitelů. Mnozí z nich mluví o vzestupu, o transformaci, kterou v této době pozemské lidstvo údajně a automaticky v důsledku vhodných kosmických podmínek prochází. A sdělují si příznaky takového procesu. V článku 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne? jsem však vysvětlil, že aby se člověk dostal na cestu transformace, musí se nejprve dostat na cestu stabilního vzestupu ve Světle. Protože to, že je například člověku zdravotně špatně, ještě nutně neznamená, že se pozitivně transformuje do vyšší pozice. Stejně tak to může naznačovat pád a skutečnost, že jde naprosto vadnou cestou.

Když jsem začal veřejně psát o tom, že jsme novým lidstvem 2. typu, že vzestup se dá měřit frekvencí bioenergie, na kterou je člověk naladěn, že Světlo od Temnoty lze jednoznačně rozlišit typem bioenergie (pravotočivá proti levotočivé), a že síla čistého vzestupu překoná magii, mágové se začali smát nad těmi „nesmysly“, někteří mne dokonce napadali, že lžu a matu veřejnost. Že ji vedu k nečinnosti, ke ztrátě vůle. Skutečnost je však taková, že duchovní vzestup lze skutečně měřit frekvencí bioenergie. Má-li člověk spojení na Přírodu, může dotazem zjistit, zda ta a ta osoba je na vzestupu ve Světle nebo naopak v pádu. A z logiky věcí vyplývá, že je-li člověk v pádu ve Světle, pak je naopak na vzestupu na straně Temně. Navíc je mnoha lidmi vyzkoušeno, jak si lze duchovní vzestup probudit a udržet. A funguje to tak, že čím více lidí po určité cestě kráčí, tím jednodušší pro další je na tuto cestu se také dostat.

Dnešní úkol pozemského lidstva

Jsme novou civilizací v tomto Vesmíru, jedinou svého typu. Máme v sobě skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu. Má-li někdo v tomto Vesmíru najít duchovní vzestup, měli bychom to být právě my pozemšťané. Od nikoho kolem však nemůžeme v tomto směru očekávat žádné rozumné rady. Nikdo z těch, co se nám snaží vehementně radit, totiž nemá zkušenosti s tím, co potřebujeme najít – totiž s neomezeným duchovním vzestupem. Pomoci si proto musíme sami. Má-li vesmírné lidstvo najít vzestup, impuls musí nutně přijít ze Země. My bychom se měli stát první civilizací, která vzestup najde. Pak už jen bude potřeba vzestup přenést na další obydlené planety. A to víme jak, protože v praxi už takový přenos proběhl.

I proto je situace rozdána tak, jak je. Zde na Zemi jsou teď zrozeny stovky andělů Dhyanů, i Stvořitelů z vyšších světů, příslušníci jiných mimozemských civilizací i desítky tisíc zástupců dávných civilizací na Zemi. Sešel se zde teď výkvět bytostí z celého Vesmíru i přilehlých duchovních sfér. A teď jsme tady všichni společně v identitě pozemského člověka 2. typu. Není to však žádná náhoda. Právě takto to naplánovaly vyšší duchovní síly. Věděly, že zde na Zemi je rozhodující místo ve Vesmíru. Že na přelomu tisíciletí a věků tu bude probíhat zlomové období. Kdy bude buď nalezena vzestupná duchovní cesta, nebo dojde k drtivé katastrofě všeho a všech.

A jaký je výsledek? Našli jsme vzestupnou Novou duchovní cestu (NDC). Zde na planetě Zemi po ní kráčí první skupinky těch odvážnějších. Zatím ještě nejde ani o tisíce osob. K masovému přijetí této vzestupné cesty pozemskou populací je stále velmi daleko. A přesto už v této fázi se podařilo tuto vzestupnou cestu přenést na nejvyšší anděle Dhyany a kompletně na dvě nám blízké lidské civilizace.

O tom, jak se dostali Arkturiané, původně lidé 1. typu, na cestu vzestupu, uvedu podrobnější informace v dalším pokračování 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. Tou druhou civilizací jsou lidé 2. typu na paralelní planetě Erez. Takže určitá skupina lidí planety Země svůj úkol splnila a i nadále plní. Ze Země skutečně vzešel impuls k nové evoluci vesmírných civilizací. Už tady na Zemi o tom veřejně přednáším od roku 2003. Kdo byl na tyto informace připraven dříve, tak si cestu na mé veřejné přednášky a semináře našel. V letošním roce mají další lidé mnohem jednodušší možnost přes Internet. Ale jak už jsem mnohokrát řekl. Nová duchovní cesta není jen o informacích. NDC je o tom, vzít základní informace a den za dnem je soustavně a vytrvale přenášet do praxe svých životů. Pouhé studium, diskutování a rozumování ještě nikoho na cestu vzestupu nedostalo.

Předpoklad další evoluce - vzdát se nepřirozených výhod

Úkolem nás pozemšťanů je ukázat ostatním, kudy vede správná cesta čistého vzestupu a jak se na ni dostat. I když jsou teď jiné civilizace zdánlivě daleko před námi, není to jejich žádná velká výhoda. Naopak budoucnost bude pro ně velmi těžká. Zkuste po někom, kdo má nadbytečné pohodlí, přebujelé zázemí pro svoje fungování, možnosti ovládat všechny a všechno kolem, aby se těchto výhod dokázal najednou vzdát.

Oni se budou muset vzdát řady doposud pro ně běžných skutečností z různých oblastí života. Zkuste mágovi říci, že od této chvíle je pro něj důležité nepoužívat magii. Že se potřebuje ve svém zájmu vzdát této výhody, pomocí které měl převahu nad ostatními a mohl je řídit i ovládat. Že od této chvíle bude důležitá cesta čistého vzestupu, přirozeného čištění sebe sama bez jakýchkoliv zkratek, bez jakýchkoliv pokusů o manipulaci s druhými bytostmi. Ať už tyto zkratky umožňuje magie, jiné nepřirozené duchovní metody nebo dokonce různé technické aparáty. Nebude to pro něj jednoduché tyto myšlenky pochopit a přijmout je od někoho, kdo je podle něj zaostalý a nevyvinutý. A přitom jedině tímto způsobem mohou nastoupit nový směr. Je přece pro každého důležité čistit se a zachránit sebe i okolí, namísto toho, aby brzdili vývoj nebo dokonce škodili. Mnozí přesto budou vzdorovat a budou trvat na udržení svých výhod nad ostatními.

A co je tím nejpřirozenějším způsobem duchovní práce na sobě? Tělesné cvičení Pěti Tibeťanů umožňující optimalizovat fungování čaker a optimální výživa obsahující maximum původních pravotočivých bylinných energií z Přírody. Nikoliv jóga, tai-či, kung-fu, či jiné systémy, ale Pět Tibeťanů. Nikoliv různá zázračná MMS, minerály z nerostů, různé druhy magicky ovlivněné vody, hladovky, násilná vymývání střev, atd. - ale pravidelná přirozená strava obsahující výživové složky, vitamíny, minerály a další z bylin, strava využívající přirozených regeneračních i očistných účinků bylinných složek.

Jaké jsou naše přednosti a v čem jsme nenahraditelní?

My pozemšťané jsme byli infikováni zlem, hluboce postiženi temnou manipulací. Ale dokázali jsme se zvednout a najít z tohoto obklíčení vzestup. Mnohokrát jsme to zkoušeli a až teď v tomto životě v této naší identitě pozemského člověka 2. typu se nám to podařilo. Proč? Jaké jsou naše přednosti v této identitě? V čem jsme nenahraditelní?

1)       Vlivem zla a ohromných přehmatů jsme postupně propadli do nejhrubšího stupně hmoty v tomto Vesmíru. Jsme hutnější a více zanoření do hmoty než kterákoliv jiná civilizace. A tato hrubá hmota nám dává nejvyšší rozhodovací sílu, nejtvrdší základy. Máme v rukou nejtvrdší a nejpevnější kladivo. V součinnosti s Přírodou a silami Světla dokážeme přijmout, transformovat a poslat dál energie o nejvyšší průraznosti schopné pronikat do všech řidších úrovní hmoty.

2)       Máme schopnost čistit se, stoupat, vylaďovat se, dosáhnout stabilního vzestupu bez omezení. To nám dává možnost dostat se nad kohokoliv, kdo nás právě napadl a získat nad ním převahu výše frekvence energie, to znamená převahu úrovně pravdy, a tím i převahu rozhodovací a bojové síly.

3)       Při stabilním vzestupu na Nové duchovní cestě si přirozeným způsobem probouzíme schopnost duchovní komunikace. Vždy tak máme informační spojení na vyšší hladiny pravdy ve směru našeho duchovního vzestupu. Vždy máme možnost získat správné informace, kudy jít dál. A dostáváme a přijímáme k tomu náznaky, které nás vedou.

4)       Dlouhé věky jsme se potýkali s tím nejhorším zlem. A to nás činilo stále odolnějšími. Až jednou jsme našli cestu, jak proti tomuto zlu bojovat. Příklady Arkturianů a planety Erez naznačují, že bez této zkoušky ohněm civilizace vzestup nenajde. Samotná čistota a harmonie není dostatečným motorem pro probuzení touhy jít dál a výš.

5)       My lidé 2. typu na planetě Zemi jsme schopni ve spolupráci s Přírodou Spojené síly Světla dále rozšiřovat a sjednocovat jak směrem nahoru svým vzestupem, tak i hlouběji směrem do naší hrubé hmoty vytvářením stále průraznějších energií.

6)       Dlouho vedly systém světů ve Stvoření nejvyšší duchovní sféry nad námi. V poslední době došly k poznání, že my lidé dole ve hmotě se musíme začít podílet na vedení všeho. Protože my jediní jsme schopni odrazit temný útok. My dodáváme celému Stvoření jistotu přežití. Jistotu postupné likvidace všech temných systémů. My jediní ve hmotě dokážeme rozpoznat jakékoliv útoky. Ti nahoře nepoznali, když je někdo ovládal.

Z těchto všech důvodů jsme my lidé 2. typu žijící v nejhrubší hmotě hutnosti 10 nenahraditelní. Proto jsme předesláni k tomu, abychom pod vedením nejvyšších světelných bytostí, systémů a sfér dovedli celý systém světů ve všech oblastech Stvoření k nové evoluci. My lidé 2. typu máme k dispozici nástroje, které neměli andělé Dhyané. Jsme-li na vzestupu, náznaky nás automaticky tlačí k optimálním rozhodnutím. Ve spolupráci s anděly Dhyany a nejvyššími systémy Světla vedoucími vývoj jsme schopni dovést další civilizace ve Vesmíru ke vzestupu. Jsme schopni zajistit postupně i to, aby karma správně fungovala a bděla nad všemi bytostmi bez rozdílu pozic, postavení, dříve propůjčených privilegií. Aby bytostem dávala impulsy, kudy mají jít. Jsme schopni v případě destrukcí zasáhnout kdekoliv a pod vedením Spojených sil Světla navrátit vývoj do správného směru. A to především při vlastním napadení nebo při karmickém čištění na požádání přírodních a dalších bytostí, kterých se to týká.

Své přednosti musíme potvrdit v praxi

Už v článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru? jsem uvedl, že: „Kritériem úspěšnosti civilizace je však praxe. To, co civilizace dokáže. To, co udělá. Žádná teorie a dalekosáhlé filozofické rozbory, ale praxe, výsledky, prokázaný duchovní vzestup měřený zvyšující se frekvencí světelné bioenergie, prokázaná odolnost proti zlu, prokázaná schopnost likvidovat zlo a čistit svět od zla. To znamená zcela jasné, viditelné a prokázané výsledky.“

V období válek mezi bohy a démony před 20 – 25 tisíci lety pozemské lidstvo 2. typu poprvé prokázalo, že je schopné lépe vzdorovat organizovanému zlu na planetě Zemi, než původní zdánlivě dokonalejší lidstvo 1. typu, viz článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. Nová koncepce stvoření člověka jednoznačně prokázala svoji životaschopnost. Bylo tak rozhodnuto, který z obou typů člověka lépe odolává zlu. Vše ostatní se stalo otázkou času a dalších tisíců let, než původní osídlení lidstvem s otevřeným duchovním vědomím bylo na Zemi zcela nahrazeno dnešními lidmi 2. typu.

Které přednosti byly u lidí rozhodující? Větší odolnost proti mentálnímu ovládání a schopnost válčit bez skrupulí. Být schopen použít proti zbraním hromadného ničení stejný typ zbraní, což čisté světelné lidské bytosti s otevřeným duchovním vědomím z důvodů svých etických zásad nedokázaly. Zkušenosti ze tří démonských válek zcela jasně prokazují, že květinou a láskou napadení silami temna nezastavíš. Chceš-li nad temnem zvítězit, musíš být schopen na napadení silou odpovědět stejně razantním způsobem s plným nasazením a odhodláním.

Další zkoušky nás teprve čekaly

Pro nás obyčejné lidi 2. typu to však ještě nebyla poukázka na trvalou existenci. Další zkoušky nás teprve čekaly. Ještě bylo potřeba prokázat, že dokážeme využít svoji schopnost překonávat duchovní bariéry, a že dokážeme najít cestu evoluce vzhůru. A protože zlo mezitím dokázalo přejít do neviditelné nehmotné podoby, že také dokážeme účinně bojovat a vítězit i nad tímto nehmotným zlem.

Prokázali jsme to? Ano! 1. dubna 1999, o velikonoční středě, bylo nehmotné Černé bratrstvo jako celek rozprášeno, zlikvidováno, doslova rozpuštěno ve Světle. Proběhl tak úspěšný jednorázový drtivý úder proti nehmotné temné struktuře, která celé dva tisíce let skrytě ovládala naši Planetu. V následujících měsících a letech pak ještě bylo potřeba dočistit svět od zbytků této temné struktury, které se odkrývaly při karmické očistě Planety, Přírody i mnoha dalších bytostí. Současně byl tímto zákrokem proti Černému bratrstvu nastartován nový vývoj v podobě Nové duchovní cesty. Poprvé v historii jsme tak našli cestu skutečného duchovního vzestupu měřeno růstem frekvence vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Nikoliv rozsahem duchovních schopností, které dostal člověk propůjčeny, nebo které si dokázal vytvořit používáním přístrojů. Nikoliv úrovní magických znalostí a schopností. Ale skutečný čistý vzestup.

Postupné vytváření principů Nové duchovní cesty

V dalších týdnech, měsících a letech jsme se stále ladili výš. Čistili jsme duchovně nejen sebe, ale i Planetu a celou Přírodu. Přijímali jsme také stále nové a nové informace. A pomalu se začínala rýsovat struktura a principy Nové duchovní cesty. A začínali jsme chápat, jak tento svět a jeho duchovní pozadí skutečně funguje. V roce 2003 jsem uposlechl další impulsy. Otevřel jsem si veřejnou léčitelskou praxi a začal dělat semináře a veřejné přednášky.

Později jsem pochopil, že rozhodujícím důvodem těchto akcí bylo pomoci s nastartováním karmické očisty dalších bytostí, jejichž karmické vyvazování bylo zásadní pro očistu Planety a Přírody, aby se celkový vývoj mohl pohnout pozitivním směrem. Tím se zároveň rozšiřovala skupina bytostí jdoucích po NDC. Cíl, který mi až mnohem později řekli Stvořitelé z vyšších světů, byl vytvořit skupinu lidí, která možnost stabilního neomezeného vzestupu zprostředkuje dalším lidem. I když jednotlivci budou přicházet a odpadat, skupina jako celek musí přetrvat za všech okolností. Tito lidé musí být schopni přivést do tohoto světa čisté energie z vyšších světů. Potřebují si trvale udržovat vysokou etiku a morální cítění a zlepšovat své duchovní vnímání. Rozhodujícím úkolem členů tohoto pracovního týmu bude stále stoupat, pracovat na sobě, na své harmonii, na své energetické stabilitě. A razit cestu vzhůru.

Jako pracovní tým jsme procházeli mnoha tvrdými zkouškami. Při nich celá řada bytostí, které se do této skupiny na čas dostaly, odpadla. Ale jádro se stále drželo pohromadě. A přišly rozhodující události v březnu a dubnu 2004, které určily směr dalšího vývoje. A kdy bylo poslání této skupiny upřesněno. Dnes jsem připraven veřejně publikovat podrobnosti o událostech před více než šesti lety. Ano, čekala nás tehdy konfrontace s mimozemskými skupinami, které ovládaly vývoj zde na Zemi i v celé Galaxii.

Prokážeme své přednosti i v rámci Vesmíru?

V měřítku planety Země jsme my lidé 2. typu vyhráli jednoznačně a původní lidstvo 1. typu jsme proto postupně zcela nahradili. Čekala nás však ještě průkazná praktická zkouška a potvrzení, jaký typ civilizace je optimální v měřítkách Vesmíru. Jak však přesvědčíme rozvinuté vesmírné civilizace kolem nás, které nás považují za rozvojovou planetu? Jak prokážeme v měřítkách Vesmíru, že my jsme ta správná varianta lidstva místo technicky mnohem vyspělejších mimozemšťanů? Těch, kteří žijí na mnohem vyšší duchovní, technické i etické úrovni než průměrný člověk zde na Zemi? A samozřejmě mají i ohromnou vojenskou sílu?

Jak je přesvědčíme o tom, že nejsme rozvojovou planetou, ale naopak, že oni se teď budou muset učit od nás? Jak? Jedině praktickými výsledky. Tím, že se s nimi poměříme a bude-li potřeba, pak se v případě otevřeného napadení z jejich strany s nimi i utkáme a dokážeme se ubránit. Máme-li nejvyššími silami Světla potvrzeno, že to, co děláme, je správné, pak přece nemůžeme couvnout. Nemůžeme se nechat ovládnout, okupovat. Vzpomeňme si na článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Co všechno tady Vesmírní lidé - Plejáďané dělali při přípravě budoucí mise Ježíše. A tímto „chytrým vesmírným bratrem“ bychom se nechali i nadále vést?

Podřídit se nátlaku nebo se jim otevřeně postavit?

Když však dáme veřejně najevo, že s nimi nesouhlasíme a začneme se bránit jejich vlivu, dříve nebo později za námi tito mimozemšťané přijdou a řeknou: „Tak takhle ne! To se nám nelíbí. Kazíte naši práci na šlechtění pozemského lidstva. Okamžitě s tím přestaňte nebo bude zle. Máme dost dobrou techniku na to, abychom vás přinutili k poslušnosti.“

A co zbývá nám? Buď se jim podřídit, nebo se jim otevřeně postavit. Co byste udělali vy v takové situaci? Kdyby šel každý sám za sebe, je to jasné. Nemůžete přece vzdorovat vesmírné přesile. My tu však nejsme jen každý sám za sebe. Jsme tady za celou Novou duchovní cestu, za všechny pozemšťany jdoucí po NDC a za miliony duchovních světů nad námi, které se přidaly k NDC. Za všechny očištěné karmické síly, které nás vedou a pomáhají nám, za celou Přírodu, bytost Planety, Slunce, Kosmické vědomí. Ti všichni se přidali k NDC a jednoznačně tuto cestu podporují. To je přece dost velká síla na to, abychom vzdorovali Vesmírným lidem. I když to andělé Dhyané nedokázali? A co když nás napadnou vojensky? Tisíce kosmických lodí, o kterých psal Ivo A. Benda, že jsou připraveny okamžitě zasáhnout v oblasti Sluneční soustavy. Miliardová vojska Galaktické říše. Dokáže tomu čistá síla NDC vzdorovat? Máme vůbec šanci na úspěch? Ještě v tomto článku dostanete na všechny tyto otázky odpověď.

Je naše nejhrubší hmota výhodou?

V r. 1999 jsem jako jeden z žáků řekl na seminářích troufalou myšlenku, že nemůžeme ve vývoji opustit hmotu. Naopak, že bytosti z vyšších duchovních sfér se musí zrodit ve hmotě, aby se duchovně posunuly výše, aby překonaly dlouhodobou stagnaci. Náš tehdejší učitel mi to vymlouval a říkal: „Zeptejte se kohokoliv, kdo má spojení. Například pana Prokeše z Pardubic. Každý vám potvrdí, že vývoj směřuje přes polohmotu do nehmotných sfér.“ A kdo tohle tvrdí? Kdo stojí za panem Prokešem, Bendou a dalšími věrozvěsty? Přece Vesmírní lidé. I když třeba vytvářeli dojem, že mluví jménem Ježíše, Panny Marie, andělů a podobně. Propagovaný přesun do polohmoty – to jsou jejich myšlenky a jejich představy budoucího vývoje. Že chceme-li jít výše, musíme opustit hmotu. A oni skutečně touto cestou jdou a stále více se od hmoty odklánějí.

My co jdeme po NDC naopak zdůrazňujeme, že zůstáváme v nejhrubší hmotě. Že právě život ve hmotě nám dává prostředky pro duchovní vzestup. Že zůstáváme ve hmotě a přitom duchovní částí své bytosti stoupáme stále výš a výš. Že hmota není v rozporu s duchovním růstem. Oni stavějí duchovní růst do protikladu ke hmotě. My tvrdíme, že hmotnou a duchovní část bytosti je potřeba vyladit do dokonalé harmonie 50:50.

Situace je tedy taková: Oni mají k dispozici dokonalou techniku. Pro nás nepředstavitelnou vzdálenost pěti set světelných let překonají svými kosmickými loděmi za 7 minut. My jsme proti nim technicky zaostalí. Naše rakety letí k Jupiteru řadu měsíců. Pro ně je výlet z Plejád na Zemi jednodušší než pro nás dojít na poštu.

A co my máme proti nim? Našli jsme cestu čistého vzestupu, Novou duchovní cestu, která nám umožnila duchovně vystoupit mnohem výše, než jsou oni. Dokonce vysoko nad hranice harmonie Vesmíru. Máme schopnost překonávat jakékoli duchovní bariéry. Schopnost, kterou lze naplnit pouze tehdy, když jsme ve hmotě. My, co jdeme po NDC, máme vysokou vnitřní duchovní čistotu a harmonii. Získali jsme tak vyšší duchovní sílu, než mají oni. A navíc jsme součástí nejhrubší hmoty.

Tvrdíme, že čím je hmota hutnější, hrubší, tím větší vzestup a razantnější duchovní obrat dokáže člověk provést nebo přesně naopak – tím větší pokles a úpadek může zaznamenat, pokud se vychýlí ze správné cesty. To je to rozhodující dilema BUĎ ANEBO, které bude v blízké době každého pozemšťana čekat. Přidá se svojí praktickou činností k proražené cestě duchovního vzestupu? Nebo zůstane u pouhých slov na straně těch klesajících a padajících?

Pobyt v nehmotných jemnějších sférách vypadá na první pohled stabilně. Na příkladu Vesmírných lidí je však patrné, jak hluboko poklesli a duchovně degenerovali za poslední staletí. Ale pořád nás musí strašit ta jejich vojenská síla - tisíce kosmických lodí, pokud by nás napadli. Dokážeme jim s předností své duchovní síly a nejhrubší hmoty vzdorovat? Mají přece drtivou výzbroj. Nejvyšší rada Galaxie dokázala s touto flotilou a s těmito zbraněmi vojensky a mocensky ovládnout tisíce civilizací v Galaxii a nuceně je sjednotila ve velkou galaktickou říši. Dokáže pouhá duchovní síla vzdorovat takové přesile? Důležité je uvědomit si toto: My, co jdeme po NDC, máme nad mimozemšťany převahu hrubé hmoty a současně převahu výše duchovního naladění a napojení. Jsme tedy pod nimi a zároveň nad nimi. Jakoby je držíme v kleštích – můžeme na ně shora i zdola. Jedině praxe však může potvrdit, jestli toto lze nějak prakticky využít.

Jednání se Siriany

Noc na 25.3.2004: Jedna členka skupiny vnímá silné energie a duchovně se začíná propadat do jiné reality. Stojí před vysokými šedobílými bytostmi. Nemají ústa, mají podlouhlý obličej, šikmé oči bez panenek – Siriané. Vnímá telepaticky, jak na ni mluví z nadřazené pozice: „Jdete špatnou cestou. Spějete ke konci. Velmi těžko se na vás napojujeme. Nerozumíme tomu, co děláte. Vaše cesta je špatná. Kazíte naši práci zde na Zemi.“ Kolegyně jim vysvětlovala, že jsme zvýšili frekvence energie, a proto se na nás už těžko napojují. Žádala, ať nás nechají v klidu pracovat, že máme svoji cestu. Odpověděli výsměšnými pohledy, stejně jako na naše informace reagovali mnozí aktivní mágové a ti, co si o sobě myslí, že patří k duchovní elitě této Země.

Druhý den, pátek odpoledne, začal u mne třídenní seminář. Kolegyně mne požádala, abych do druhého dne pro ni připravil písemné informace, co jim má říci.

Sobota ráno 26.3.2004, 6:30 : Vstal jsem a připravil pro ni 15 malých stránek formátu A5 psaných pokynů. V 9 hodin začal seminář. Z noci měla na kotníku 2 tečky. Vysvětlil jsem, že jsou to implantáty a ty ji mohou ovlivnit k jakékoliv činnosti. Ať se sleduje, že to odstraníme po semináři. Po několika hodinách, ještě během semináře, jí však začalo být špatně a měla pocit, že mne chce škrtit. Musel jsem seminář přerušit a zahájit léčbu okamžitě. Od kotníku vedly dva polohmotné drátky až do srdce. Vše bylo během léčby rozpuštěno. Ona se při léčbě opět napojila na jejich centrum ve středu Země. Vnímala, že dostali razantní impuls, když energie začala ničit jejich implantáty. Stáli u kosmické lodi. Byli ve zmatku, váhali, zda nastoupit nebo ne.

A v tu chvíli jsem dostal impuls, že mám na ně začít mluvit. Začal jsem nahlas říkat části připraveného textu (mluvím v češtině a oni přijímají telepaticky ve svém jazyce). Oni se zastavili a začali naslouchat. O NDC, o lidstvu 1. a 2. typu. Že naším úkolem je prorazit NDC, která dokáže překonat tisíciletou stagnaci celého Vesmíru. Že je nepovažujeme za nepřátele, ale že je nutné, aby se přestali vměšovat do našeho vývoje. Ať okamžitě opustí naši Planetu. Že jejich energie je pro nás cizorodá a nemohou nám pomoci. Že nemůžeme jít cestou odklonu od hmoty, kterou razí oni a celá Galaktická konfederace. Ať nám tuto cestu přestanou vnucovat. Že jsme podporováni všemi přírodními, andělskými a stvořitelskými silami a dokážeme se zbavit jejich vlivu. Že pokud neuposlechnou této naší výzvy, že je rostoucí frekvence Planety a prostředí jednoduše vypudí. Energie zde se pro ně stanou nesnesitelné. Ať opustí Zemi okamžitě. Důrazně je varuji před dalšími pokusy narušit NDC a naši skupinu. Spolupracujeme s anděly Dhyany a máme jejich plnou podporu. Toto s nimi nejvíce zacloumalo, protože Dhyany považovali za vrchol své komunikace. Po mém proslovu nastoupili do lodi a odletěli. Nebylo to však ještě všechno. Odpoledne po semináři akce pokračovala. Siriané do kolegyně nalili zelenou energii od nohou až po srdce. Byla to jejich nejsilnější zbraň na paralyzování člověka. Za pomoci vyšších andělů jsme ji rozpustili. Poté jsme s kolegyní začali duchovně stoupat velmi vysoko, až jsme vešli branou před Stvořitele prvního sektoru – velkou zlatou bytost s křídly (jeden sektor představuje 17 světů nad sebou, 18. je andělská sféra, 19. je úroveň Stvořitele). Ten nás v naší činnosti plně podpořil a žádal nás, abychom pokračovali ve svém úsilí očistit Planetu a Vesmír od mimozemských manipulací.

Pokračování akce se Siriany

28.3.2004: Kolegyně byla venku – na poli. Vnímá polohmotnou sirianskou loď – chtějí po ní, aby nastoupila. Odmítla a žádala je, aby odletěli. Stačili však do ní něco vložit, jak se ukázalo později. Po deseti minutách v lese vnímá další sirianskou loď, obstoupily ji služebně vyšší bytosti, jejich vedení. Znovu jim vysvětlovala principy NDC. Jediný z nich ji chápal, ptal se na další podrobnosti. Odletěli a ona šla domů. Cítila však, že se v ní začíná aktivovat asi 30 zelených zářivých bodů – implantátů. Požádala toho pozitivního o pomoc. Vrátil se, odstranil třetinu, ostatní neuměl. Volala o pomoc mně. Zahájili jsme skupinovou léčbu na dálku a implantáty rozpustili. Současně žádám stvořitelské a karmické síly o tvrdé odvetné opatření podle jejich uvážení. Kolegyně se opět napojila na jejich centrum. Vnímala, že u nich jsou dva andělé Dhyané. Žádají je, ať nás nechají na pokoji, že máme ve všem pravdu. Siriané před nimi klečí s čelem na zemi v hluboké pokoře. Přesto ještě nedali pokoj.

Další noc, jiná členka týmu zahlédla v noci vedle sebe Siriana. Později jí bylo špatně a vyzvrátila malý hmotný implantát, který jí strčili někam do krku. Chtěla ho zkoumat mikroskopem, andělé nařídili hned zničit. Tak ho spálila.

Ten samý den měla první kolegyně Siriana v břiše. Byla to léčka. Kdybychom jej zlikvidovali, byl by to pro ně důvod k vojenskému napadení Země a naší skupiny. Andělé nás však hlídali, abychom neudělali chybu. Celý den drželi ruce na břiše kolegyně, aby Sirian neunikl, nezačal se duplikovat geometrickou řadou a napadat další lidi. V podvečer jsme ho vyndali, s pomocí Dhyanů naložili do bedny a přemístili na sirianskou loď. Tentýž den večer jsem vnímal, že sirianská loď havarovala, byla řada mrtvých, hlavně ti agresivní. Ten pozitivní přežil a převzal velení.

Plejáďané z budoucnosti

9.4.2004: Před dalším seminářem četla kolegyně knihu „Poslové úsvitu“. V knize se píše: „My Plejáďané přicházíme z budoucnosti a pátráme v koridorech času. To je náš úkol. Jsme zde, abychom pomohli změnit naši minulost.“ Jinými slovy, chtějí se vměšovat. Knihu napsala Barbara Marciniaková a byla skutečně inspirována Plejáďany z budoucnosti. Co se dělo u kolegyně při čtení knihy? Najednou stáli kolem ní tmavě modří Plejáďané. Měli velmi dlouhá chodidla. Jeden stál před ní a chválil ji, že čte jejich knihu. Ostatní stáli za ní a strkali jí něco od kolen až do hlavy. Tvrdě protestovala, ale oni v tom s úsměvem pokračovali. V tomto stavu přišla na seminář.

Dostal jsem shora úkol hned po semináři očistit kolegyni a vykázat tyto Plejáďany ze Země. Po semináři se na ně napojujeme. Důrazně žádám, aby ze členky skupiny vyjmuli své zařízení a zdůvodnili, proč to dělají. Vysvětlili, že chtěli jen vědět, co děláme a jestli jdeme správnou cestou, to znamená tou jejich cestou. A pokud bychom náhodou přišli na něco, co oni nevědí, tak aby takové informace měli hned také. Proto do ní vložili určité špionážní zařízení, aby veškeré naše informace měli z první ruky. V zájmu sebe považují takový zásah za oprávněný.

Chápete jejich způsob uvažování? Nemají totiž city a svědomí. Nechápou, že tím ubližují. Opět vysvětluji principy NDC a pak procházející energie zbytek jejich zařízení rozpustily. Oznámil jsem jim, že cestování v čase není v souladu s principy NDC. Že mají 6 hodin na to, aby se spakovali a opustili Zemi a tento přítomný čas. Poté se začnou časové koridory do budoucnosti definitivně uzavírat. Jinak připomínám, že cestování do minulosti z našeho času bylo zamezeno hned na počátku NDC již v roce 1999. To byla základní podmínka pro to, aby zásahem do minulosti už nešlo vývoj zvrátit. Vzpomeňte si na film Terminátor, kde přesně o to temné síly opakovaně usilovaly – návratem do minulosti zvrátit pro ně nepříznivý vývoj. Zdůrazňuji jim, že pokud zůstanou tady, energie se budou razantně měnit a začnou mít problémy se svým vývojem i s obyčejnou existencí. Po mých slovech zavládl mezi nimi chaos, panika. Nakonec skutečně odletěli domů do svého času někde ve 4. tisíciletí. Tak toto byla druhá civilizace vykázaná z Planety. Čekal nás ovšem nejtvrdší oříšek - vykázat celou sílu Galaktické konfederace v čele s Plejáďany.

Dokončení akce se Siriany

12.4.2004 - Velikonoční pondělí: Léčil jsem rodinu, kde manžel energeticky na nevědomé úrovni vysával manželku i obě děti. Manžel se konečně odhodlal k léčbě a přestal se tomu vysmívat. Na břiše měl ohromnou vysávací podkovu. Ukázalo se, že je Sirian zrozený zde na Planetě. Vysávanou energii nevědomě dodával do centra Sirianů ve středu Země. Přes něj jsem získal další informace o Sirianech. Jsou od hvězdy Sirius B – vyhaslý bílý trpaslík. Je tam málo světla, navíc málo volné bioenergie, proto mají velké oči. Navíc mají vytvořen velmi účinný sběrač bioenergie z okolí. Ten se však stává v prostředí naší Planety účinným vysavačem, který si bere energie na úkor druhých. Nebyli součástí hnutí Vesmírní lidé, protože žijí uvnitř hmoty a nejsou schopni dlouhodobě přežít v kosmickém prostoru. Jejich hutnost má stupeň 6 (pro srovnání Plejáďané 8, Arkturiané 7). Jejich planeta je na povrchu zcela pustá, život je uvnitř planety. Jsou zvyklí na to, že životodárné energie jim poskytuje planeta. Proto i u nás přebývali uvnitř Země pod ochranou hmoty.

15.4.2004 jsme čistili vnitřek Země, podsvětí a osvobodili jsme jednoho Siriana a několik Arkturianů uvězněných temnými silami. Po provedení očisty je andělé Dhyané předali domů. Ještě ten den přichází zpráva od Sirianů. Oceňují náš postoj, váží si nás, je jim líto, že nás nepochopili. Teď už chápou, omlouvají se nám, už se nebudou vměšovat. Budeme-li potřebovat jejich pomoc, máme se na ně obrátit. Takže vlastně nakonec plný úspěch. Ovšem po dobrém to nešlo. Nestačilo vysvětlovat, byla nutná převaha frekvence energie a naše schopnost vzepřít se jejich ovládání.

První kontakt s Vesmírnými lidmi

10.4.2004 v noci útok na nás. Byli jsme zcela odstíněni temným pancířem. Nefungovala žádná komunikace, nechodily žádné duchovní energie, nemohli jsme se čistit, léčit, jednoduše jsme byli zcela paralyzováni. Volali jsme o pomoc všem silám Světla do éteru. Asi po půl hodině se slaboučce ozvali Arkturiané a z temného obalu nás postupně vysekali. Pak pomocí přístrojů pomohli vytvořit silové pole kolem Země. Podobné pole u nich doma je dokázalo ochránit před vojsky Galaktické říše.

15.4.2004 večer: společná akce pracovního týmu NDC. Jedna členka přinesla v sobě implantát od Vesmírných lidí. Společnou akcí byl zlikvidován. Mezitím předvedli Arkturiané skupinu zajatých modrých Plejáďanů, Vesmírných lidí, abychom s nimi jednali. Opět jim sděluji nejdůležitější informace. Upozorňuji je, že víme o veškerém jejich vměšování na Zemi – Sodoma a Gomora, božská zjevení, Adamski, Dibitonto, Ivo Benda. Byli překvapeni a zděšeni, že všechno víme a začínali brát moje slova vážně.

Šly od nich myšlenky, že oni měli pocit, že Planetě pomáhají. Že vše bylo schváleno jejich Radou Galaxie. Že se snažili někoho poslouchat a teď najednou je všechno špatně. Chtěli se zavděčit plejádskému bohovi a splnit úkol. Řekl jsem jim, že jejich bůh není skutečný Stvořitel. Že si na to místo dosadili umělou jimi vytvořenou bytost. Byli vzteklí a dopálení, že jim sahám na jejich boha. Sami přiznali, že Vesmírní lidé nekomunikují s anděly Dhyany. Vysvětlil jsem jim, že Stvořitel je ještě mnohem výše než Dhyané, takže se skutečným Stvořitelem nemají šanci komunikovat.

A teď to nejpodstatnější. Dostáváme impuls od vyšších Stvořitelů, abychom dali Galaktické konfederaci lhůtu dvou týdnů na to, aby stáhla všechna okupační vojska nejen ze Sluneční soustavy, ale i ze všech dalších planet ve Vesmíru. Aby zrušila okupační režimy, opustila planety. Stáhla všechny lodě s invazními vojsky zpět na své planety a přestala se vměšovat. Dále aby byla rozpuštěna kontaktérská hnutí na planetách a přestala jejich vesmírná podpora. Důležité je však odejít v klidu, bez násilí, ne jako ze Sodomy. Pokud toto provedou, bude duchovními silami vedoucími vývoj vyhlášena všeobecná amnestie na všechny jejich násilné činy a bránění civilizacím ve svobodném vývoji. Pokud to neudělají, bude následovat tvrdá odplata za všechny minulé činy. Likvidace všech invazních vojsk ve volném Vesmíru nebo na cizích planetách.

Vůbec jsme v tu chvíli nepřemýšleli o tom, co uděláme, když tisíce kosmických lodí s miliardovými vojsky zaútočí na Zemi. Teď šlo o to, nakolik budou brát naše ultimátum vážně. Za dva týdny měla proběhnout kontrola stavu ve Vesmíru. My jsme pak v klidu pokračovali ve svých dalších akcích.

Odsouzení bývalé Nejvyšší rady Galaxie

Stále jsme se ladili výše a 29.4.2004 jsme navázali spojení se Stvořitelem 120. sektoru (připomínám, že jeden sektor je složen ze 17 světů nad sebou, plus andělská sféra a úroveň Stvořitele). Tento den začal s námi na Zemi oficiálně spolupracovat první Arkturian. Arkturiané pak před jednáním našeho pracovního týmu předvedli v poutech bývalé vedení Galaktické konfederace. A náš úkol byl zprostředkovat jim rozhodnutí Spojených sil Světla vedoucích vývoj, co bude s nimi dál. Rozhodnuto bylo takto: Budou vysazeni na opuštěnou planetu, která bude obehnána silovým polem. Při pokusu pole narušit bude automaticky provedena jejich destrukce. K tomu pak došlo velmi brzy.

Na dobu jednoho roku byl vydán zákaz cestování Vesmírem mimo hranice své planetární soustavy s tím, že podle situace může být ještě prodlužován. Jedinou výjimku tvoří pořádková služba Arkturianů, která má oprávnění dohlížet nad realizací tohoto opatření. Civilizace Aenstria z Andromédy a Erra z Plejád, jejichž členové se v akcích na Zemi nejvíce angažovali, mají jednoroční karanténu přímo na své planetě.

Útok spojených sil Galaxie

30.4.2004 odpoledne jeden z nás vnímal ohromnou flotilu kosmických lodí. Andělé 120. stvořitele potvrdili, že se chystá invaze spojených galaktických vojsk na Zemi: „Očekávejte útok za 10 minut pod vedením Plejáďanů a Andromeďanů. Neberte to na lehkou váhu, i když jsou v řidší hutnosti hmoty. Je to spojená síla dvou galaxií.“ Celá flotila se vším všudy, lidé, kosmické lodě, zbraně, to vše bylo po pokusu narušit a překonat silové pole kolem Země spojenou silou Nové duchovní cesty kompletně zničeno, rozpuštěno ve Světle. Konec velké galaktické říše. Ne však konec bojů. Diverzní akce Vesmírných lidí ukrytých v jiných dimenzích však i nadále pokračovaly. Ani kontaktérská hnutí na Zemi nebyla zrušena a čekalo nás ještě mnoho bojové práce. Většina okupačních vojsk v Galaxii však byla stažena a planety dostaly možnost zavést si nové zřízení - postavit si do čela vlastní demokratické síly.

Pokračování bojů

Po celém Vesmíru ještě zůstalo ukryto mnoho základen Vesmírných lidí v jiných dimenzích. V následujících měsících a letech jsme schytávali další a další teroristické útoky. Postupně byl jeden systém základen po druhém likvidován. Evakuováni a vráceni na své planety byli pouze jejich vězni a také osm základen, které podporovaly činnost Eduarda Alberta Meiera a Františka Hladíka. To se stalo v prosinci 2004. Až nakonec během následujících let celý násilnický systém Galaktické říše postupně odumřel. Změření bojové síly Spojených systémů NDC s Galaktickou konfederací tedy úspěšně skončilo. Čekalo nás však ještě zápolení s těmi vysloveně negativními mimozemšťany, kteří tady desítky let působili, a často jim dokonce byly přiděleny základny pod patronátem vlád pozemských velmocí. Tomu bude věnována závěrečná část tohoto tématu 37G. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.

Nový vývoj na osvobozených planetách však nebyl hladký a přímočarý. Popíšu to na příkladu Arkturianů v dalším pokračování 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. Jen si vzpomeňme, co všechno se dělo u nás po roce 1989 poté, co naše republika dostala možnost vlastního svobodného vývoje. Až do dnešní doby nás neustále pronásleduje minulost a návyky, kterými prakticky všichni jedinci tohoto státu během desítek let předchozího nesvobodného režimu nasákli.

Proč pokračuje mimozemská přítomnost na Zemi?

Jaká je dnes situace, pokud jde o kontaktérská hnutí? Jednoduše ztratili spojení. V dubnu 2006 mi jeden kolega, který navštívil přednášku pana Prokeše, potvrdil jeho slova: „Že Ježíš dal poslední vzkaz a teď už bude úplné ticho. Že už se to všechno odpojuje“. Pan Prokeš potvrdil i v televizním rozhovoru, že se uchýlil do ústraní. Stejným způsobem „odumřelo“ hnutí Vesmírných lidí Ivo A. Bendy. Stačí se dnes podívat na jejich bývalé webové stránky, které dříve obsahovaly obrovské množství informací. O plánu Vesmírných lidí na evakuaci Země v roce 1999 řeknu více v textu 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Přesto však mnohé zprávy stále hovoří o tom, že i v dnešní době, tedy šest let po ukončení existence Galaktické konfederace, pokračuje mimozemská přítomnost na Zemi a jsou zaznamenávány další a další pozorování objektů UFO. Existuje více možností, jak to vysvětlit. Prostředí planety Země prochází obrovským karmickým čištěním. Do karmických vrstev na Planetě v minulosti svými zásahy zapadlo a zůstalo tu na dlouhou dobu uvězněno mnoho mimozemských jednotlivců, skupin i jejich kosmické techniky. Jednoduše zapadly mimo čas a vývoj do vrstev jako kameny v nánosech písku naskládaného v meandrech řeky prouděním vody. Obnaží-li se taková vrstva, všechny bytosti z ní jsou uvolněny, a protože nemají tušení, co se vlastně děje, pokračují obvykle v tom, co bylo jejich úkolem předtím. Proto se objevují nová a nová pozorování UFO i pokusy o určité dílčí zákroky. Navíc sem čas od času propadnou bytosti i s technikou z jiných dimenzí. Spojené systémy NDC se v rámci možností snaží tyto případy vyřešit evakuací a uzavřít. Jinou možností je však také existence pozemské techniky určitých vládnoucích kruhů, o které nemá veřejnost ponětí (tajná věda, spolupráce s mimozemšťany). Jak naznačuje například kniha Ivo Wiesnera „Gambit mahátmů“. A poslední důvod - nikdy nelze vyloučit, že v oblasti Země jsou ještě další mimozemské skupiny z jiných rovin a úrovní života, pro kontakt se kterými ještě vhodný čas nenastal.

© Jiří Novák, říjen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 257
  • 31
  • 20
  • 20
  • 25

Celkový počet hlasů: 353