Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Najděte si cestu k přijetí zodpovědnosti za své vlastní zdraví

Najděte si cestu k přijetí zodpovědnosti za své vlastní zdraví

Věra Talandová Vloženo 4.1.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 28. a 30.11.2011

Lidstvo je závislé na nepřirozených praktikách léčby pomocí chemikálií

Síly Světla, máte pro mě další informace? (Duchovní komunikace z 28.11.2011)

 

Sféra Zdraví: „Tady Sféra Zdraví. Já jsem sféra, jejíž zákonitosti jsou platné pro pozemskou oblast. Moje čistota není dokonalá. I já jsem z části ovládaná magickými praktikami.

 

Podle vašeho pozemského času je to velmi dávno, co se začalo se zdravím kupčit. Bytosti postupně přestávaly vnímat bolest a nemoc jako příležitosti k zamyšlení nad způsobem svého života.

 

Začaly se množit nepřirozené (magické) praktiky, které jak bolest, tak nemoc potlačovaly, zmírňovaly příznaky. Takové praktiky dokázaly bolesti někdy i úplně potlačit a nemoc ukrýt do kouta. „Zázračné“ účinky takovýchto praktik přitahovaly další a další bytosti. A mnohé z nich jim naprosto podlehly. Bylo to jednodušší než se zamýšlet a něco měnit.

 

V současné době na Planetě vnímám totální závislost na těchto praktikách. Nejrozšířenější je léčba živého těla pomocí chemikálií. Unavené nemocné bytosti pojídají chemikálie ve formě „léků“, mažou se mastmi s chemikáliemi. A slepě věří, že to jejich tělo uzdraví, navrátí mu vitalitu. A ony samy budou ušetřeny námahy. Už nevidí, že je tato slepá víra a vidina pohodlí zaháčkovala do systému, z něhož není úniku.

 

To podobně platí i pro další alternativní systémy léčby. Jen jsou více šetrné k tělesné schránce. Avšak pouze návrat k přirozenosti, k přirozené živé stravě, k harmonii s Přírodou, nalezení čistého přirozeného životního stylu, to jsou kroky vedoucí k pevnému zdraví.

Nepřirozené systémy, které se tváří, že jim jde o navrácení a upevnění zdraví bytostem, jsou v podstatě temné a parazitující systémy. Využívají bytosti k odsávání životní energie a energie ve formě finančních prostředků. A činí bytosti závislé.

Tyto všechny nečisté praktiky mě, Sféru Zdraví, znečišťují. Toto znečištění je tak masivní, že já sama si s ním nevím rady. Tuším, že náprava bude dlouhodobá. Tyto systémy, zvláště ten nejrozšířenější, žijí z energie miliard bytostí.

Je důležité, aby co nejvíce bytostí přijalo vlastní zodpovědnost za své zdraví

Bude důležité, aby začala slábnout slepá víra bytostí ve spasitelnost systémů. Aby co největší množství bytostí převzalo za své zdraví zodpovědnost. A tím by se systémy postupně oslabovaly. Toto se už místy děje, ale je stále málo bytostí, které za svůj vlastní život nesou odpovědnost.

Vaše vyčištění, uzdravení a nastartování vyšších samo léčících a regeneračních mechanismů těla pomůže zpětně i mně. Pomáhejte mi tímto způsobem, o to vás prosím. Vaše vysoké regenerační schopnosti budou regenerovat i mě. Také prosím Přírodu a čisté sféry, aby mě přijaly do léčení.

 

A hledají se další cesty jak tyto systémy umělé léčby oslabovat. Tyto kroky se mohou stát předzvěstí velkých změn. Celý těžkopádný hlavní systém „léčby“ bytostí na Planetě, musí být postupně narušen trhlinkami. A dále nahlodáván, aby se jednou v konečné fázi mohl transformovat. V této fázi se systém musí pozvolna rozrušovat a také přeměňovat zevnitř. Pomocí těch, kteří pochopili, jak zdraví a vitality dosáhnout.

 

Nedoporučuji obracet se v otázkách zdraví s prosbou na mě. Ale na vysoké, čisté světelné sféry.“


Během věků upadlo v zapomnění, že bolesti a nemoci jsou impulsem, že je potřeba se vrátit k čistému životu

Sféra prvotního Zdraví: „Tady Sféra Prvotního Zdraví. Já jsem sféra, která každé bytosti věnovala jiskru dokonalého zdraví. Pokud bytost žije čistě a stoupá ve světle, je toto zdraví zachováno. Současná civilizace na Planetě je ze svého světla a čistoty tak vychýlená, že si toto dokonalé zářící zdraví neudržela.

 

Různé bolesti a nemoci měly být pojistkou toho, aby si bytost uvědomila, že něco není v pořádku, že došlo k porušení čistoty a harmonie, k vychýlení. A že by se měla vrátit zpět k čistému životu. Během věků toto upadlo v zapomnění. A temné síly toho využily. Stvořily systémy, které přes tato bolavá místa mohou bytosti ovládat, vysávat je a parazitovat na nich.

 

Sféra Zdraví, která měla na Planetě za úkol dohlížet na to, jak funguje zpětná vazba bolestí a nemocí, byla příliš slabá na to, aby mohla zasáhnout a ovlivnit negativní vývoj. Její zásahy nebyly účinné a její ušpinění sílilo. Není už schopna vysílat čisté impulzy, které by bytostem prospěly nebo pomohly. Sama potřebuje pomoci. Ozvala se ti proto, aby se situace obnažila, aby bylo čím dál víc zřejmé, jak systémy, které mají vrátit bytost na cestu dokonalého zdraví, vlastně fungují. Co jsou zač. Jaká je jejich skutečná podoba a jaké jsou jejich skutečné cíle.

 

V otázkách dokonalého zdraví, dokonalé regenerace, vám mohu být nápomocná. Svoje dotazy směřujte na mě – na Sféru prvotního Zdraví. A vnímejte mé světelné impulzy.

 

Procházíte teď nejen silnou karmickou očistou, ale začíná se budovat i váš nový systém tělesné regenerace. A je dobré o tom mít dostatek informací. Na NDC jsou bytosti, které jsou schopné se na mě lehce naladit. A já jim mohu předávat informace.

 

Pro příjem vyšších a vyšších světelných vibrací je právě zdravé tělo s optimálními regeneračními schopnostmi základem. Toto je u bytostí, které jdou Starou duchovní cestou silně podceněno. To jsi sama zažila. Mohla jsi mít zasvěcení, kolik jsi chtěla, pracovat s reiki, andělskými energiemi, ale vše tě po letech přivedlo k vážným zdravotním problémům.

 

Až s jiskrou osvícení – přijetí světelného impulzu, ses obrátila k přirozené živé stravě a začala pracovat na očistě a regeneraci těla. Teprve potom se tělo začalo čistit, uzdravovat a získávat vitalitu. A pak bylo schopné přijmout další světelné impulzy, které tě směrovaly na vzestup ve Světle.

 

Pro dnešek děkuji za tvoje vyladění a přijetí informací.“

VT: Také děkuji.


V poslední době přibývá bytostí stravujících se přirozenou živou stravou

Síly Světla, máte dnes pro mě další informace? (Duchovní komunikace z 30.11.2011)

 

Sféra Harmonického Zdraví: „Tady Sféra Harmonického Zdraví. Já jsem původně součást Sféry Zdraví. Byla jsem její částí a starala se o vysílání impulzů bytostem, abych je vedla k harmonickému způsobu života, který je základem zdraví.

Mé impulzy se týkaly jak potravy - učila jsem bytosti, aby konzumovaly takové potraviny, které jsou v souladu (tedy v harmonii) s jejich živým tělem. Které dovedou jejich tělesné buňky nejen udržet na živu, ale zásobují je vitalitou, energií z čistých přírodních produktů. Také jsem je učila, aby byly v harmonii s Přírodou a Planetou, neboť i to má velký vliv na zdraví tělesné schránky.  A napovídala jim, aby i své vztahy udržovaly v harmonii. I to má totiž vliv na tělesné zdraví.

Čistota bytostí neustále klesala, tím se zhoršovalo jejich zdraví a Sféra Zdraví nebyla schopna toto ovlivnit. Bytosti přestaly přijímat její impulzy. A časem začalo být zřejmé, že i její čistota slábne. Proto se rozhodla, že ze sebe oddělí část, která se věnovala harmonii. Aby alespoň ta udržela svou čistotu. Byla to od Sféry Zdraví velká oběť, protože tím její čistota ještě klesla.

 

Moje impulzy jsou bytosti schopny občas zachytit. I ty, které nemají vysoké vnitřní vyladění. Celková situace na Planetě je však vede k tomu, že jim jsou předkládána „úžasná, skvělá, bombastická“ řešení, jak dosáhnout zdraví. A bytosti, přestože zachytí mé impulzy, podlehnou davové psychóze, stádnosti, vidiny výsledku bez práce a uvěří i lživým informacím.

 

Vždy mě moc potěší, když bytost přijme moje impulzy a začne je převádět do svého pozemského života. A svůj život i svoje zdraví dokáže přeměnit. Chaos a disharmonie v jejím zdraví se mění na harmonické fungování. Načerpá-li dostatek vitality z přirozené živé stravy, je již možné ji od pohledu rozeznat od ostatních bytostí. Je zářivější, má jiskru v oku. A dostatek energie.

 

Těchto bytostí v poslední době přibývá. A to je velmi důležité. Z bytostí, které se stravují přirozenou živou stravou, postupně vyprchá agresivita, stávají se součástí Přírody a Planety. A jsou otevřené dalším změnám ve svém životě.

Sféra Zdraví skomírá. A toto se přenáší do fyzické roviny. Objevují se stále nové nemoci, jsou nemocnější čím dál mladší bytosti. Je potřeba Sféru Zdraví podpořit, léčit ji. Její vyléčení v duchovním světě pak bude znamenat i posun ve zdraví na fyzické rovině. Sféra Zdraví prosí o pomoc.

Děkuji za přijetí informací.“

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, leden 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 186
  • 20
  • 15
  • 11
  • 22

Celkový počet hlasů: 254