Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70C. Genetický program z pohledu historie i současnosti

70C. Genetický program z pohledu historie i současnosti

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 3.5.2014
Jiří Novák Petra Nováková

Informace od Plejáďanů z budoucnosti o minulosti na Zemi. Mimozemské civilizace rozhodně nejsou a nebyly tvůrci civilizací na Zemi. Informace o genetickém programu z Nejvyšší svatyně. Tvůrci si začínají uvědomovat, že jejich projekt lidstva 1. typu selhal. Temné síly však zasahují do nového projektu. Není čas na dopracování projektu do dostatečné úrovně dokonalosti. Otevírání spících sekvencí genetického programu. Dvě kritické hodnoty frekvence. Mělo dávné lidstvo dvanáctivláknovou šroubovici DNA? Snahy o hmotné manipulace s genotypem. Možnosti prosazení duchovních projektů do hmoty dříve a dnes. Dřívější Dhyané ztráceli půdu pod nohama a slibovali nemožné. Prosadit projekt do hmoty už dnes nejde bez spolupráce s lidmi ve hmotě. Vzájemná oboustranně rovnoprávná spolupráce bytostí nad hmotou s lidmi ve hmotě. Bez centralizace karmy u každého člověka se další vývoj neobejde.

Jiří Novák

Informace od Plejáďanů z budoucnosti o minulosti na Zemi

Úvodem tohoto článku se vrátím ke dvěma knihám Barbary Marciniakové Poslové úsvitu, Země – Klíče k živé knihovně, které obsahují informace přenesené od Plejáďanů pocházejících z naší budoucnosti. Více o nich a o našem setkání s nimi bylo v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru. Z těchto knih je patrné, že právě Plejáďané se považují za civilizaci, která zde v minulosti vytvářela projekt člověka. Nerozlišují přitom, jestli jde o lidstvo 1. nebo 2. typu, protože o realitě dvou zcela odlišných typů civilizací na Zemi doposud neměli ponětí:

„Naši předkové patřili k Původním plánovačům Země, organizátorům, kteří s tvořivostí a láskou osévali světy a civilizace světlem a informacemi. Naši předkové byli také vašimi předky. Dali svou DNA Původním plánovačům a tato DNA se stala součástí lidského druhu.

V plánu bylo vytvořit na planetě Zemi mezigalaktické výměnné středisko informací. Byl to pozoruhodný plán uskutečňovaný na krásném místě, protože Země se nachází na okraji jednoho galaktického systému a je z ostatních galaxií snadno přístupná. Země je blízko bran, dálnic, po nichž se dopravují energie přes vaši kosmickou zónu… Mnohé vnímavé civilizace dávaly svou DNA ochotně, aby měly na této planetě něco z vlastní genetické linie a kódování. Skvělí genetici navrhovali různé formy života, některé lidské, jiné živočišné, tak, že si hráli s variantami DNA, kterými vnímavé civilizace přispěly k vytvoření tohoto výměnného střediska informací, tohoto centra světla.“ Země – Klíče k živé knihovně, str. 24.

„Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem Ty je sytily, stimulovaly a udržovaly je u moci. Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 tisíci lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylonských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je může sytit a udržet je u moci.

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovaly různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novou variantu člověka s odlišnou DNA – s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji…“ Poslové úsvitu, str. 40.

„Bohové si nyní uvědomují, že máme na Plejádách dilema. Je zde tyranie, která byla uvolněna na Zemi a vrátila se k nám… Naši předkové dopustili na vaší planetě zmatek a současně vám pomáhali s mnoha, mnoha změnami. Plejáďané vás pak ovlivnili dvěma způsoby. Záznamy o vlivu ukazují, že plejádské energie byly na Zemi v oblibě a úctě.… Ale musíme si přiznat, že ve vzdálené minulosti plejádské energie manipulovaly s genetickou linií lidských bytostí a byly spojeny s plazy. Musíme se postarat o nápravu. To je důvod naší návštěvy… nemůžeme se dále vyvíjet jako tvůrci, dokud nevěnujeme všechny své schopnosti a práva všemu, co jsme vytvořili. To je naše dilema.“ Země – Klíče k živé knihovně, str. 32.

Ve světelné evoluci nelze používat zatemněné metody duchovní práce

Plejáďané si podle těchto slov uvědomovali, že jejich předkové se sice snažili o „světelné“ zásahy do vývoje na Zemi, současně však takto vyvolali nežádoucí jevy, které způsobily nárůst temných vlivů. A měli proto pocit, že je pro jejich vývoj důležité, aby se postarali o nápravu. Opět ovšem používali nesprávné metody, stejně jako jejich předkové v minulosti (viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace).

Při našem setkání s nimi v roce 2004 bylo zřetelné, že jejich činnost byla opět prolnutá snahou o manipulaci, skryté ovlivňování, nepřímé ovládání jiné vesmírné civilizace. Objevily se u nich dokonce i prvky otevřeného násilí na druhých bytostech. Nic z toho by ovšem světelné bytosti neměly dělat, protože to je vždy nepřijatelné podle vesmírného řádu. Proto takovým způsobem rozhodně nemohli dávnou situaci napravit a karmicky se z ní vyvázat.

Proč je vměšování civilizace do vývoje na jiné planetě nepřijatelné?

V článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru? jsem vysvětlil, že Tvůrci civilizací ve Vesmíru hledali optimální tvar civilizace, která by dokázala dospět na cestu stabilního a dlouhodobého světelného evolučního růstu:

Než však dojde k nalezení optimální rasy, bylo důležité, aby jednotlivé civilizace byly důsledně oddělené. Aby se nemohly nekontrolovaným způsobem smíchávat a křížit různé rasy. Pak by totiž Tvůrci přestali mít přehled o tom, jak která rasa vznikla. Jaké varianty už vyzkoušeli a jaké ještě ne. Plánování pokusu by se jim vymklo z rukou a stalo by se chaotickým procesem. I proto je každé nekontrolované a samotnými Tvůrci neřízené zasahování jedné civilizace do vývoje jiné neetické a jenom prodlužuje celkovou dobu hledání.

V dalším textu 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace jsem ještě navíc dodal:

Co však říká kosmický zákon a principy Nové duchovní cesty (NDC)? Každé vměšování, které neřídí Tvůrci, je špatné. Jde o nekontrolované křížení ras. Tvůrci pověření šlechtěním civilizací pak nemohou správně vyhodnotit své kroky… Navíc mimozemšťané pak mají nesprávné představy o osídlování Vesmíru. Domnívají se, že právě oni osídlili Zemi. Myslí si, že my i oni máme společné předky. Není tomu tak. Z jejich strany jde jen o pár nekontrolovaných genetických zásahů. Našimi duchovními rodiči jsou skuteční Stvořitelé nad naším Vesmírem a nikoliv mimozemšťané.

Dnešní lidstvo 2. typu se nebude navracet k dvanáctivláknové šroubovici DNA

A dále je v těchto knihách přenesených od Plejáďanů z budoucnosti rozvíjena myšlenka, že současná revoluce ve vývoji spočívá v tom, že se pozemský člověk bude postupně navracet k původní dvanáctivláknové šroubovici DNA. Ve skutečnosti je všechno úplně jinak. O tom bylo více již v minulém pokračování 70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi. Náš vícestupňový genetický program má, a i nadále bude mít, výhradně dvojitou šroubovici DNA.

Otázkou pak zůstává, jak tomu bylo dříve. Jestli některé lidské civilizace 1. typu na Zemi měly skutečně dvanáctivláknovou šroubovici nebo ne. To mohou potvrdit jedině ti, kteří genetický program skutečně vytvářeli. Protože pozemská věda doposud nic takového nepotvrdila. K této otázce se ještě vrátíme v duchovních komunikacích.

Mimozemské civilizace rozhodně nejsou a nebyly tvůrci civilizací na Zemi

Informace od Plejáďanů z budoucnosti jsou však značně odchýlené od skutečné pravdy. Kdo jsou to v jejich podání ti dobří „původní vlastníci“ a kdo naopak špatní „noví vlastníci planety“? Jejich slova jednoznačně ukazují, že právě své předky považují za tvůrce civilizací na Zemi, tedy za ty dobré původní vlastníky. To je první zásadní omyl.

Špatnými vlastníky pak vysvětlují jakékoliv další zásahy do tohoto jejich vměšování. Což byly jednak nevhodné zásahy temných sil všeho druhu, ale také přece oficiální Druhý plán Stvořitelů uskutečňovaný Ilúvatarem a anděly Dhyany.

A to je druhý zásadní omyl, protože nesprávně zaměňují oficiální Druhý plán Stvořitelů uskutečňovaný Ilúvatarem a anděly Dhyany za zásahy temných sil do tohoto původního projektu Plejáďanů. Z jejich pohledu pak bylo vysazení nového typu člověka na Zemi krokem zpět. Krokem, který byl dílem jiných, z jejich pohledu nepozitivních, zatemněných plánovačů.

Nelze se tomu divit. Protože pokud přicházejí světelné zásahy do vývoje z vyšších frekvencí, než na jaké mají mimozemšťané napojení, nerozumí a nechápou, o co skutečně jde. A protože sami sebe považují za nejvyspělejší světelné bytosti, logicky pak takové vyšší světelné zásahy považují za temné vlivy. O tom jsme se přesvědčili sami v roce 2004, když nás Plejáďané poprvé kontaktovali, protože se jim zdálo, že přes nás procházejí energie, které maří jejich „čisté světelné“ zásahy. K otázce mimozemských zásahů do vývoje na Zemi se vrátím ještě v závěrečné části tohoto článku v rozhovoru s anděly Dhyany.

Rozhodnutí Tvůrců vytvořit projekt nového člověka 2. typu

Pokud se tedy máme dozvědět další detaily o tom, jak byl projekt člověka 2. typu vytvářen, potřebujeme se obrátit na skutečné Tvůrce, a nikoliv na mimozemské civilizace, jak to mnohdy činí jednotlivci na Staré duchovní cestě. Kteří v mimozemšťanech sdružených do Galaktické konfederace spatřují vzor čistoty a dokonalosti. Navíc komunikace s mimozemšťany jim jde dobře, je přece mnohdy uměle zesílená. Zatímco na skutečné Tvůrce civilizací, anděly Dhyany, Ilúvatara, případně až do Sféry Stvořitelů Otců, nemají frekvenční dosah a napojení. Komentář, jaké bylo skutečné duchovní pozadí celého systému Galaktické konfederace (posuzováno z duchovního nadhledu na NDC), je uveden v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace).

V dalších duchovních komunikacích se proto obrátíme přímo na Ilúvatara, a případně také na anděly Dhyany nebo na Nejvyšší svatyni, kde je zřejmě možné získat informace o dávné minulosti, a to na základě informací uvedených v článku 69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně.

Následující úsek textu naznačí čtenáři těžkosti, jakými procházeli samotní Tvůrci civilizací. Když nejprve museli rozpoznat, že projekt vysazení lidstva 1. typu zklamal, a že všechny možnosti nápravy již byly vyčerpány. Aby poté rozhodli vytvořit zcela nový projekt. Postupně však zjistili, že temné síly se pokoušejí všemi možnými způsoby do nového projektu zasahovat. Takže nový projekt nebylo možné dotáhnout do dostatečně vysoké úrovně čistoty a dokonalosti. Bylo nutné urgentně zajistit jeho uvedení do provozu v ještě ne zcela dokončené a stoprocentně doladěné podobě, v jaké se tehdy nacházel.


 

Petra Nováková

Informace o genetickém programu z Nejvyšší svatyně

PN: Heyoane, prosím, ptám se teď tebe, máš nějaké nové informace ohledně genetického programu dnešního člověka 2. typu na Zemi? Lze získat nějaké důležité informace přečtením některé knihy v Nejvyšší svatyni? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.4.2014)

Heyoan: „Jsem rád, že se na mě také obracíš. Určitě moc rád pomohu vším, co mám v tuto chvíli k dispozici. Zde v Nejvyšší svatyni skutečně existuje kniha, ve které jsou nějaké informace o genetickém programu. Zda jsou pravdivé a aktuální, to nedokážu posoudit. Ale jakmile je přečteš, jistě se to rozkryje. Zkus si tu knihu vzít do svých rukou a něco z ní vyčíst.

Sama by se měla otevřít přesně na tom místě, kde je možné najít odpověď na zadanou otázku. Není to nic nepřirozeného. Funguje to na podobném principu, jako když vám prostřednictvím energií přicházejí impulzy, které naznačují odpověď na vámi položenou otázku. Kam jít, koho potkat, kterou knížku přečíst, atd., abyste se dozvěděli právě to, co v dané situaci potřebujete vědět.  Stejné je to tady. Energie ti pomohou najít to, co hledáš.“

Tvůrci si začínají uvědomovat, že jejich projekt lidstva 1. typu selhal

PN: Vnímám v ruce velkou těžkou knihu, která se otevírá, jako kdyby vítr listoval jejími stránkami. Zastavuje se na jedné, zřejmě důležité stránce. Všímám si, že je napsána písmem, které neumím přečíst. Ale jak se na napsaný text dívám, je to jako bych se napojila na samou podstatu toho sdělení. A slova přeložená do mého jazyka mi plynou do hlavy, jako bych je přímo četla.

„…Je tomu dávno, co bylo určeno, že je potřeba postupovat jinak, co se týká bytosti člověka, její podoby. Svět spěje zatím čím dál více do rukou Temných sil. Kam se ztratila dávná vznešenost bytostí, které měly být katalyzátory evoluce, které měly napomáhat udržovat světelné hodnoty, světelný řád. Které měly rozvíjet, zdokonalovat, vylepšovat to, co bylo kdysi stvořené. To, co jim bylo dáno jako prostředí, ve kterém mohli zrát a vyvíjet se.

Stala se chyba. Vždyť namísto udržování a vylepšování daru, možností, ve kterých bytosti mohly harmonicky žít, se stal pravý opak. Kde je ta dávná, kdysi krásná harmonie, ten soulad, ta vznešenost a lehkost? Vždyť takovýto způsob bytí postrádá vyšší smysl, vyšší cíl. Vyšší zájem, který by odpovídal našim dávným představám. Vše je ploché, přízemní. Naopak bytí je těžké, zatížené všemi těmi zbytečnostmi a marnivostmi, ke kterým se nyní upínají původně čisté, dalo by se říci až dokonalé bytosti.

Kde se stala ta chyba? Proč všechno nešlo vzhůru, k vyšší čistotě a harmonii, proč vše nezůstalo takové, jaké jsme to kdysi vytvořili? Asi proto, že to nebyl dobrý plán. Nebyl to projekt, který by byl schopen fungovat sám za sebe, bez dalších zásahů. Místo aby se původní alespoň zdánlivá dokonalost udržovala a harmonie nadále pokračovala, vše ztěžklo pod nánosy chyb a omylů, přehmatů. Pod nánosy zbytečných tužeb, které začaly pohánět bytosti k novým cílům. K cílům, které však nikdy neměly být součástí evoluce. Touha být nad vším, ve všem, mít všechno, být skoro samotným Tvůrcem. Ovládat a využít vše pro sebe, nikoli pro vývoj. Vše se nějak zvrtlo. A díky čemu? To Temnota se vkradla a začala loupit v naší harmonii, vytvářet díry a způsobovat, že to původní již najednou nestačilo.

Vzniká naléhavá potřeba vytvořit projekt nového lidstva

Je potřeba začít znovu. Jinak.  S velkou naléhavostí a urgencí. Temnota se šíří rychle. Musíme proti ní najít účinný lék. Něco, co umožní lidským bytostem ve hmotě fungovat dál i bez nás. Co nebude závislé na harmonii prostředí, co dovolí bytostem udržet si to nejcennější v sobě, ochráněné jako nejcennější dar, který do takových bytostí bude vložen. V mé hlavě se již rodí plán. Bude zcela jiný než ten původní. A právě v tom bude jeho síla. Pomozte mi ho dotvořit k dokonalosti, která bude stačit na jeho zprovoznění a jeho spuštění. Na jeho věčnou funkčnost.“

PN: Kdo to napsal Heyoane?

Heyoan: „V knize by to mělo být vše poznamenané. Hledej dál.“

PN: Kdo to byl?

Přichází odpověď, že to byli Tvůrci projektu člověka 2. typu.

PN: Kladu další otázku, co dál je ještě v této knize důležité? A pokračuji ve čtení.

Temné síly však zasahují do nového projektu

„…To je k nevíře, Temní mají ruce všude, zasahují do všeho, co se snažíme tady zprovoznit. Musíme urychlit naši práci. I za cenu toho, že vše nebude zcela optimální. Pokud budeme čekat na dokonalou, bezchybnou podobu, žádná nebude. Temní ji rozcupují a plně ovládnou naši představu, než ji budeme vůbec schopní dokončit a zprovoznit. Chybí nám čas. Ten však chybí vždy. Temno ví, v čem může před námi získat náskok. V čase. Je potřeba projekt člověka 2. typu zprovoznit hned. V té podobě, v jaké je teď.

Nelze déle čekat, nebo se nový genetický program stane zcela nefunkční ještě dříve, než bude vůbec do nového člověka vložen. Pokud se Temnu podaří ovládnout i tuto možnost, tento způsob fungování bytosti v podobě nového odlišného genetického programu, už nebude nikdy žádná jiná možnost, jak dosáhnout světelného vzestupu, aniž by toho samého nebyli schopní dosáhnout i temní.

Zatím máme stále v rukách něco, co Temno nemá. Co nedokázalo okopírovat, využít ke svým temným účelům, přetvořit do temné podoby. Pokud by se to Temnu podařilo, jsme ztracení. Proto musíme jednat rychle. Nelze zajistit dokonalé ochrany proti jakémukoli zneužití, které by se mohlo vyskytnout. Nelze domyslet do detailu veškeré jednotlivé detaily funkčnosti genetického programu. Není na to zkrátka čas.

Není čas na dopracování projektu do dostatečné úrovně dokonalosti

Je potřeba se pokusit zajistit zprovoznění nového projektu teď, v podmínkách, jaké jsou dostupné. Neexistuje dokonalá verze a ani existovat nebude. Temní nám ji nikdy nedovolí domyslet. Ani to není zcela možné. Nikdo nedokáže předpokládat všechny změny, ke kterým bude nový vývoj směřovat. Můžeme jen doufat, že se novému projektu podaří v nich obstát.

Každá součást Přírody má v sobě zabudovánu samoopravnou regulaci své existence. Buď se vyvíjí, nebo zanikne. Každý život, který byl dosud v rámci prostředí Přírody vytvořen, a který má šanci na vývoj, se dokáže v rámci svého prostředí přizpůsobit novým podmínkám, které jsou k dispozici. Využít naplno svůj potenciál, aby se dokázal přizpůsobit změnám. Dokázat využít to nejlepší, co v něm doposud zbylo a i z toho mála dokázat vzkřísit nový život. Novou existenci, nový vývoj. Vývoj vedoucí ke Světlu. Tohle nechť je hlavní podmínkou nového genetického programu, který v sobě bytosti 2. typu budou mít. Tato možnost ať se stane hlavní nosnou složkou genetického programu nového člověka. Kéž to bytostem 2. typu pomůže v cestě své i v cestě naší, v cestě za Světlem.

PN: Děkuji. Je ještě něco dalšího důležitého?

Heyoan: „Myslím, že zatím je čas knihu odložit. Cítíš, jak je ve tvých rukách těžší? To znamená, že v tuto chvíli to stačí. Třeba přijdeš na další otázku, která otevře další stránky, které potřebujete číst.“

PN: Dobře, děkuji. V této duchovní komunikaci pak pokračuji následující den, 21.4.2014.

Nový genetický program se přece jen podařilo uvést do provozu

Heyoan: „Zkus si vzít znovu do rukou stejnou knihu, zda ti energie nalistují další stránku.“

Beru knihu do ruky a vítr jakoby znovu provětrával dávno napsané stránky. Vítr postupně utichl, energie přestaly stránkami listovat, když se kniha přiblížila ke svému konci. Pokouším se znovu číst v textu na stránce, kde se listování knihou zastavilo:

„Genetický program byl zprovozněn. A první bytosti 2. typu jsou vysazeny na Zemi. To je velký úspěch. Temnu se nepodařilo tento krok zastavit. Přesto teď nás teprve čeká ta pravá zkouška, která ukáže, zda se celý projekt lidstva 2. typu i společně s genetickým programem podařilo v optimální podobě uvést do provozu, převést do hmoty. Zda bude funkční, zda se mu podaří naplnit předpoklady, které jsou do tohoto projektu vkládány.

To všechno ukáže čas, zda Temno nezasáhlo příliš mnoho, zda jsme dokázali vše uvést do hmoty včas. Zda již nebylo pozdě, co se týká rozlézajícího se Temna, které má pařáty, dá se říci kdekoli. Nikdo si nemůže být jistý, zda mu právě v tuto chvíli nestojí za zády. Uvidíme, jak se tento nový projekt osvědčí, zda potvrdí svou životaschopnost, zda naplní naše přání. Zda se dokáže rozvinout do takové podoby, která byla v našich představách a kterou jsme se snažili do projektu vložit.

Až praxe však rozhodne, zda se nové lidstvo dokáže přizpůsobit změnám

Třeba překvapí i nás samotné, třeba jednoho dne umožní novým lidem dosáhnout do bodu, kterého se nám ostatním zatím dosáhnout nepodařilo. Snad dokáže v lidech probudit vložené možnosti. A snad lidé dokážou využít nově probuzených možností k hledání cesty světelného vzestupu, která nám všem již zoufale chybí. Je těžké dívat se, jak projekt člověka 1. typu postupně upadal, až doslova dosáhl svého dna. Někdy není možné dělat více s danými možnostmi, které jsou k dispozici. Všechny možnosti jsou již vyčerpány a je potřeba najít jiný, nový způsob, který ještě nebyl využit.

Nelze stále kráčet v těch samých kolejích, když je již na první pohled patrné, že vzhůru nevedou. Dlouho jsme k tomu byli slepí, ale již dávno předtím nastal čas si to přiznat a začít znovu, jinak. My jsme to nakonec dokázali. Děkuji vám všem. Teď už je to na samotných lidech. Jak se svou výbavou naloží, zda ji dokážou plně využít a objevit všechny skryté možnosti, které v sobě nesou.“

PN: Když se soustředím na to, od koho pocházejí tato slova a komu byla určena, přichází vnitřní impuls, že to mluvil Otec Stvořitel k ostatním, kteří se na projektu podíleli. K Ilúvatarovi, k andělům Dhyanům, dalším pomocníkům ze sféry Stvořitelů Otců. Pak už vnímám, že další slova ke mně pronáší Ilúvatar:

Zůstává úkol dát genetický program do pořádku, aby kompletně fungoval

Ilúvatar: „Vzpomínám si na ta slova, která vnímám, že teď čteš. Kdo by si tehdy pomyslel, že veškeré dědictví dávných předků – lidstva 1. typu, bude doslova brzdou v novém projektu. Že místo podpory a mnoha zkušeností přinese neporozumění a opakování starých chyb. Tehdy k nám mluvil Stvořitel Otec. Všichni jsme měli radost z vykonané práce a těšili se, co nového nám to všem přinese. Teď můžeme říci, že po tak dávné době se lidstvo dokázalo vzpamatovat a přes veškeré nástrahy Temných sil a stále přežívajícího dědictví lidstva 1. typu se nakonec pár jednotlivcům podařilo cestu světelného vzestupu najít.

Teď ale stojí před námi další důležitá otázka. Jak dát genetický program do pořádku, aby optimálně fungoval? Teď teprve lze kriticky posoudit všechny kroky, které byly tehdy učiněny, a z nichž některé byly znehodnoceny díky zásahům temných. Teď potřebujeme hledat možnosti, jak dát vše do pořádku. Jak vše zprovoznit, jak zajistit, aby celý genetický program optimálně fungoval. Všechny světelné energie NDC na tom pracují.“


 

Jiří Novák

Otevírání spících sekvencí genetického programu

JN: Ilúvatare, jak to vlastně bylo s genetickým programem člověka 2. typu? Nakolik jsou informace v předcházejícím článku o projektu údajného profesora Sama Changa pravdivé? (Duchovní komunikace ze 13.4.2014)

Ilúvatar: „Ano, většina z těch informací skutečně odpovídá realitě o původním záměru, se kterým byl genetický program člověka 2. typu postupně vytvářen. Je tam jediná vážnější chyba. Týká se to otázky otevírání spících sekvencí programu.

Spouštěcím impulsem může být jednak dosažení určité úrovně vnitřní světelné frekvence člověka, na kterou je naladěn. To odpovídá předpokladům. Pak je tady ovšem ještě druhá možnost. Otevírání spící sekvence hromadným způsobem vlivem známých morfických polí lidského rodu. Pak k otevření dojde při frekvenci, která je o něco nižší, než ta, která spouští individuální otevření genetické sekvence.

Dvě kritické hodnoty frekvence

Pro každou sekvenci proto existují dvě kritické hodnoty frekvence vnitřní světelné naladěnosti člověka, při kterých dojde k otevření sekvence. Nižší hodnota se týká hromadného otevření sekvence pro celý lidský rod. O něco vyšší kritická hodnota odpovídá individuálnímu otevření sekvence, pokud ještě morfická pole pro tento případ nebyla změněna.

Proč je kritická hodnota individuálního otevírání sekvence vyšší? Protože se jedná o zcela novou situaci, která nastává ještě v prostředí, kde silně působí všudypřítomné temné systémy. Jde o prorážení nové cesty prvními lidskými bytostmi. A taková situace vždy musí být řešena za podmínek nejvyšší obezřetnosti. Na úplném počátku spouštění nové sekvence u prvních jedinců může být dokonce ze strany prostředí, Přírody vyžadováno splnění dalších dodatečných podmínek.

Také kritická hodnota vyvolávající opětné uzavření probuzené sekvence, pokud vnitřní světelné naladění člověka klesne pod ní, může být po určitou dočasnou dobu dvojí. A to do té doby, než se morfická pole člověka pro otevírání a zpětné uzavírání této sekvence dostatečně upevní a stabilizují.“

Spolupracovali mimozemšťané při vytváření genomu pozemského člověka?

JN: Kdo vlastně vytvářel genetický program člověka 2. typu? Nakolik je pravdivá informace přenesená Barborou Marciniak od Plejáďanů z budoucnosti v knihách Poslové úsvitu, Země – Klíče k živé knihovně, že genetický program pozemského člověka sestavili mimozemšťané z genotypů mnoha mimozemských civilizací?

Ilúvatar: „Toto už je zcela tendenční, překroucená informace, která měla povýšit důležitost neoprávněných mimozemských genetických zásahů do pozemského člověka. Lidské bytosti z jiných mimozemských civilizací neměly možnost přímých zásahů do pozemského genotypu. Genetický program člověka 2. typu byl v hrubých rysech připraven Stvořitelem. A já jsem byl tím, kdo genotyp detailně dotvořil. Spolupracoval jsem přitom se svými duchovními dětmi, anděly Dhyany.

Je přitom pravdou, že genetický program člověka 2. typu vycházel z detailních zkušeností s mnoha civilizacemi 1. typu v tomto Vesmíru. Tím, kdo tyto zkušenosti vyhodnocoval a na základě tohoto vyhodnocení vytvářel zcela nový projekt, však nebyli mimozemšťané.

První prototyp člověka 2. typu byl vysazen v ochráněném prostředí na Zemi. Skutečně se jedná o pomyslný Ráj, známý u vás na Zemi z legend o Adamovi a Evě. Ve skutečnosti se jednalo o oblast na ostrově Taprobane (dnešní Ceylon), jak je také uvedeno v některých starých textech na Zemi.

(Poznámka JN: O tom jsem se již dříve zmínil v článku 44B. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu II.)

Biblické vyhnání z Ráje znamenalo ve skutečnosti přesazení člověka do volného, již energeticky nechráněného prostředí, aby prokázal, že dokáže odolávat nástrahám, které přináší život ve volném prostředí Planety.“

Mělo dávné lidstvo dvanáctivláknovou šroubovici DNA?

JN: Mělo lidstvo 1. typu na Zemi, nebo alespoň některé z dávných civilizací, skutečně dvanáctivláknovou šroubovici DNA?

Ilúvatar: „V původním projektu lidstva 1. typu žádný takový záměr nebyl. Mimozemské civilizace se však v některých obdobích snažily něco takového uměle vytvořit. Také tehdejší plejádská civilizace na tom soustavně pracovala.

Celkově však lze říci, že z pohledu vaší dnešní doby nešlo o skutečnou hmotně zjistitelnou dvanáctivláknovou šroubovici DNA. Šlo jen o jakási umělá a zároveň dočasná energetická případně polohmotná rozšíření genetického programu, která však neměla šanci stát se trvalými, prosadit se do morfických polí Planety a zásadně tak ovlivnit pozemský vývoj.

Také lidstvo 1. typu mělo z hmotného pohledu pouze dvouvláknovou strukturu DNA. A to jak původní lidstvo na Zemi, tak také všechny pozdější varianty lidstva 1. typu vysazované na jiných planetách ve Vesmíru. V této dvouvláknové šroubovici však byly na rozdíl od dnešního člověka všechny složky programu trvale otevřeny. A nebyla tam ani pojistka proti duchovnímu pádu, protože skuteční Tvůrci civilizací původně nepředpokládali, že by k něčemu takovému mohlo dojít.

Stávalo se ovšem to, že vlivem klesající vnitřní frekvence bytostí a vlivem rozšiřujících se temných energií, se některé části genetického programu poškodily, doslova se zadřely, staly se trvale nefunkčními. A už nemohly být jednoduše obnoveny, znovu uvedeny do provozu. Podobně, jako když do motoru budete delší dobu lít naprosto nevhodné nekvalitní pohonné hmoty, až tím nakonec určitou část motoru zcela zničíte.

I to byl jeden z důvodů, proč se jako nezbytné ukázalo vysazení zcela nového typu člověka. Protože dávné lidstvo 1. typu postupně směřovalo k rozsáhlé degeneraci v mnoha oblastech hmotného i duchovního fungování. A nebyla už cesta zpátky, která by umožnila obnovit jeho původní duchovní čistotu.“

Z jakých informací vycházeli Plejáďané z budoucnosti

JN: Z čeho vlastně vznikly myšlenky na dvanáctivláknovou šroubovici DNA v knize Poslové úsvitu, která obsahuje informace od Plejáďanů z budoucnosti? Když to jejich civilizace v minulosti vnímala, nemohlo přece jít o náhodu nebo úplný výmysl. Jejich názor musel být podložen určitými výsledky nebo alespoň snahami o dosažení těchto výsledků.

Ilúvatar: „Původní mimozemské zásahy do genetického programu pozemského člověka byly z pohledu hmoty nezjistitelné, protože byly prováděny pouze v rovině určitých energií případně polohmoty, nikoliv však přímo ve hmotné úrovni. Ani současná pozemská věda by proto nedokázala výsledky takových zásahů identifikovat.

Při těchto zásazích se neměnila hmotná podoba genetického programu. Mohlo jít například o energetické doplnění hmotné dvouvláknové šroubovice DNA dalšími nehmotnými vlákny. Ze svých zkušeností však víte, že změny v duchovním hmotném fungování se obvykle promítnou do hmoty až s určitým časovým zpožděním. Pokud však jde o zásadní změnu hmotné podoby orgánů nebo jiné zásadní hmotné výbavy, pak se často stává, že změna v duchovním pozadí, tedy i změna v energetické výbavě, na zásadní změnu hmotné výbavy nestačí. Že hmota bude i nadále fungovat podle ustálených stereotypů, přestože se její duchovní pozadí zásadně změnilo.

Navíc, tyto mimozemské pokusy nepřinesly skutečné objektivní zlepšení situace pozemské civilizace. To znamená takové zlepšení, které by bylo potvrzeno dlouhodobou praxí většího počtu jedinců. Proto se výsledky ve hmotě mohly případně projevit jen v individuálních případech podobných magických zásahů. Nemohly se však do hmoty prosadit masově prostřednictvím morfických polí, jak by tomu mohlo být při duchovním zásahu, který jde na podporu světelného vývoje.

Snahy o hmotné manipulace s genotypem

Až v pozdějších dobách se jednalo také o umělé mimozemské manipulace s hmotným genotypem, které se z jejich pohledu ze vzdálené budoucnosti začaly čím dál více rozmáhat ve staré větvi vývoje. Z dnešního pohledu to už ale bylo jakoby ve vaší budoucnosti. Tedy ještě k tomu zatím v plné míře nedošlo a vlastně už ani nebude mít šanci dojít. Ta situace se ve hmotě teprve připravuje.

Začátky těchto tendencí hmotných zásahů do genotypu již máte možnost identifikovat ve vývoji pozemské vědy i v této vaší dnešní době. Jenže jsou dva zásadní důvody, proč už k takovému vývoji dojít nemůže. Zaprvé, možnosti mimozemské manipulace s pozemským vývojem již byly uzavřeny. Mimozemské civilizace již nemají možnost aktivních zásahů do pozemského vývoje.

A zadruhé, mezitím došlo k celkovému nasměrování pozemského vývoje zcela jiným směrem. Nový vývoj už nezadržitelně směřuje k postupnému znemožnění podobných hmotných zásahů do genotypu člověka. A to ať už ze strany mimozemšťanů, tak také ze strany pozemské vědy.

To, co se na Zemi děje ještě dnes, je pouze přechodné stádium. Stádium, které bude trvat do té doby, než bude starý vývoj ve hmotě kompletně nahrazen vývojem s novými tendencemi a záměry. Nasměrováním vývoje současné civilizace zcela jiným směrem vzniká jiná, naprosto odlišná linie budoucnosti. V této linii už budou všechny podobné zásahy do lidského genomu znemožněny. Tím se mění i všechny možné budoucnosti, které mohou nastat.“

Možnosti prosazení duchovních projektů do hmoty dříve a dnes

JN: Andělé Dhyané, můžete k těmto doposud uvedeným informacím o minulosti pozemského genetického programu dodat další nové informace, ke kterým máte právě vy přístup? Něco dalšího, co ještě nebylo řečeno? A co nám může dále vyjasnit, jak to tehdy probíhalo? Jak celý ten proces přenášení projektu do hmotné úrovně vlastně probíhal? (Duchovní komunikace z 23.4.2014)

Andělé Dhyané: „Ano, chápeme, co vás zajímá. Odpovídám já, který jsem jedním ze dvou přímých pamětníků tehdejších událostí. O samotném genetickém programu už toho bylo řečeno dost. Proto se zaměřím zejména na srovnání možností, které jsme při prosazování nehmotného projektu do hmoty měli dříve, a které máme teď.

Projekt genetického programu nového člověka 2. typu byl nejprve připraven v nehmotných duchovních úrovních v pozadí za hmotou. Už tehdy jsme řešili problém, jak přenést projekt v nehmotné podobě z duchovních rovin Vesmíru do hmotné podoby na Zemi. Dělalo se to pomocí magie. Někteří naši zástupci sestoupili do hmotného světa a tam magickým zásahem zajistili určité zhmotnění projektu vytvořeného mimo hmotu.

K tomu je důležité poznamenat, že současná Nová duchovní cesta už možnost použití umělé magie přímo ze hmoty vylučuje. Jedinou výjimkou zůstane na přechodnou dobu situace Ilúvatara v duchovních úrovních Vesmíru a jeho dosavadní umělé schopnosti a pravomoce. A to proto, aby mohl poškozený nehmotný vzor genetického programu dnešního člověka 2. typu na Zemi opravit, vyladit. Aby po tomto vyladění nehmotného vzoru pomohl tento vzor postupně prosadit, promítnout i do hmotné roviny a tam jej kompletně nastartovat. Zahájený Nový vývoj na Zemi už by měl postupně znemožnit všechny jiné možnosti hmotných či energetických zásahů do genetického programu.

(Poznámka JN: Více o tom bude v dalším pokračování 70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu.)

Dřívější Dhyané ztráceli půdu pod nohama a slibovali nemožné

Víme, že naši předchůdci, původní andělé Dhyané používající magii, vám v období počátku Nové duchovní cesty předávali nejrůznější přístroje, prostředky a nejrůznější podporu, aby vám to vše umožnilo pokračovat v budování Nové duchovní cesty, a to dokonce bez starosti o živobytí. Abyste například sami měli možnost vydávat knihy, apod.

Jenže tyto přístroje a veškerá další podpora byly v nehmotné podobě. A nenašla se tehdy cesta bez magie vedoucí k jejich zhmotnění. Přestože sami Dhyané opakovaně slibovali, že to zajistí. Nakonec jste pochopili, že všechno potřebné ve hmotě si musíte zajistit sami. Že pomoc v tomto směru nemůžete od nikoho očekávat. Budete-li například chtít vydat knihy, potřebujete si nejprve sami vlastní činností ve hmotě na to zajistit dostatečné finanční prostředky. Abyste knihy vydali sami bez vazby na jakékoliv více nebo méně zatemněné nakladatelství.

Prosadit projekt do hmoty už dnes nejde bez spolupráce s lidmi ve hmotě

Podobné to je s genetickým programem a jeho opravou. My můžeme vytvořit projekt, jak tyto opravy provést. Aby však bylo možné tyto změny prosadit do hmoty, neobejdeme se bez pomoci vás, kteří jste ve hmotě. Bez vaší dostatečné hladiny vnitřní čistoty, bez vaší mimořádné spolehlivosti a jednoznačnosti při volbě světelné cesty, bez vašeho přístupu ke světelným energiím mimořádně vysoké frekvence, bez vaší pevné stability a pevného uzemnění ve hmotě. Bez toho všeho to prostě nemůže jít.

V tom je zásadní rozdíl mezi dneškem a situací v minulosti, kdy byl projekt člověka 2. typu prosazován do hmoty. Tehdy se to dělalo bez lidí. Tehdy Ilúvatar a andělé Dhyané nepotřebovali člověka k prosazení projektu do hmoty. Člověk byl pouze objektem výzkumu, ale sám do toho neměl co mluvit. Sám neměl možnost do toho z pohledu Světla zasahovat.

Ano, to byla zřejmě jedna ze zásadních chyb. Protože reagovat na projekt by vždy měl mít možnost ten, koho se to týká. Sdělit své zkušenosti, mít připomínky, atd. Takto to nikdy nefungovalo. A když už potom došlo k předání duchovního vedení lidské civilizace lidských zástupcům, nebylo to dlouhodobě připravené, nebylo to výsledkem dlouhého bádání, že právě tak to má být. Bylo to výsledkem toho, že Dhyané ztráceli půdu pod nohama a vývoj lidstva ve hmotě se jim stále více vzdalovat. A stával se pro ně nedosažitelným procesem, do kterého už nemohli zasahovat. A navíc postupně už nikdo z lidí ve hmotě ani mimo hmotu už nebyl schopen na ně informačně dosáhnout. Předání duchovního vedení lidským Duchovním hierarchiím tedy nebyl dlouhodobě zdůvodněný čin. Šlo o zoufalý krok v naprosté nouzi.

Vzájemná oboustranně rovnoprávná spolupráce bytostí nad hmotou s lidmi ve hmotě

Situace dnes po nastartování Nové duchovní cesty je již zcela jiná. My andělé Dhyané, kteří tvoříme obnovenou Sféru Dhyanů, jsme si vědomi toho, že bez vás ve hmotě, kteří jste prorazili cestu čistého světelného vzestupu bez umělých pomůcek a bez magie, by k rekonstrukci naší sféry na nových skutečně světelných principech nikdy nemohlo dojít.

My dnešní Dhyané si naplno uvědomujeme, že pro prosazení našich záměrů do hmoty potřebujeme vás, lidské jednotlivce ve hmotě, kteří mají mnohem širší frekvenční dosah, než máme my. My můžeme vytvářet nové projekty při plném oproštění od nežádoucích vlivů hmoty. Člověk ve hmotě však má na rozdíl od nás pevné uzemnění, které mu dodává možnost prosadit záměr svým činem do hmoty. Člověk ve hmotě může mít dokonce informační dosah na světelné bioenergie vyšších frekvencí, než máme my. To vše si uvědomujeme.

Vy se zase neobejdete bez nás. Můžete mít sice vyšší frekvenční dosah, než máme my. Vaše vnímání minulosti i duchovního pozadí za hmotou je však zastřené, nedokonalé. Při hledání nových projektů se nedokážete plně odpoutat od vlivů hmotných energií. Váš duchovní nadhled to proto částečně vychyluje a omezuje. Jsme tedy v takové situaci, kdy pro další světelný vývoj je nezbytná naše vzájemná, plně otevřená spolupráce.

Nehrajeme na to, kdo je výše a kdo níže. Ale respektujeme jeden druhého, jsme si vzájemně vědomi výhod i nevýhod toho druhého. Nevyvyšujeme se, považujeme se za sobě rovné a s plnou důvěrou spolupracujeme. Jsme si vědomi toho, jak plně jste důvěřovali našim předchůdcům, tehdejším andělům Dhyanům. A jak hluboce jste byli zklamáni, když se jejich slova ukázala jako pouhé mluvení do větru toho, kdo si není vědom, co vlastně může a co už ne. A když jste pochopili, že jste na to sami. Že pokud něco zásadně potřebujete, musíte si to zajistit svými silami sami. Kdy shora z duchovních úrovní nad hmotou už může přijít pomoc pouze slovem, radou, doporučením, očistnými energiemi, vysíláním zřetelných informačních impulsů, poukázáním na příležitosti, atd.

Nově prosazovaný projekt už musí reagovat na potřeby lidí ve hmotě

Takže toto je výchozí pozice, ve které se dnes nacházíme. V tom, na čem pracujeme, reagujeme na vaše potřeby, vaše touhy, přání, případně i výtky. Vy lidé na vzestupné světelné cestě nutně potřebujete v prvé řadě zpomalit na určitou optimální úroveň proces stárnutí a postupné degenerace fyzických těl. To je jeden z nejdůležitějších bodů, na kterém se snažíme pracovat. Jak probudit spící sekvence, jejichž náplní je zrychlená regenerační schopnost hmotné složky pokročilých světelných bytostí, které již dosáhly dostatečné úrovně vnitřní světelné harmonie a frekvence.

Bez centralizace karmy u každého člověka se další vývoj neobejde

Dalším zásadním bodem je sloučení karmy každého člověka. Nalezení všech zapomenutých nebo záměrně kamsi odložených, ukrytých karmických nádrží u každého jednotlivce. A spojení toho všeho pro daného jednotlivce v jeden celek.

Aby Karma pro hmotný svět konečně věděla, jak na tom ten člověk skutečně je. Aby konečně mohla začít naplno fungovat. Aby začala všem měřit stejným způsobem a byla schopna z toho vyvozovat bezprostřední karmické důsledky. Bez ohledu na to, kým ve hmotě nebo v duchovním pozadí světa ten člověk je, případně byl. Jaké měl v minulosti nebo jaké ještě má duchovní schopnosti, umělou výbavu, duchovní pozice, privilegia. Zda je aktivním mágem, nebo ne. Zda má v sobě skryté magické schopnosti projevující se například parazitováním na druhých bytostech v okolí, na Planetě a Přírodě, nebo ne. A tak dále.

A v prvé řadě aby Karma pro hmotný svět byla schopna začít svoji práci u těch, kteří nejvíce škodí novému vývoji. Kteří záměrně blokují jakékoliv možnosti narušující starou nespravedlivou verzi vývoje.“

 

JN: Andělé Dhyané, v jakém období se mimozemské civilizace pokoušely zasahovat do genotypu civilizací na Zemi? Jednalo se o civilizace 1. nebo 2. typu? (Duchovní komunikace z 27.4.2014)

Andělé Dhyané: „Zásahy mimozemských civilizací se datují od období zhruba 350 tisíc let v minulosti až do nedávné doby. Týkalo se to tedy i lidstva 1. typu. Konkrétně potomků mimozemských přistěhovalců, kteří už v té době podléhali značnému stupni postupné degenerace a ztráty původních duchovních tvořivých schopností. A právě z důvodu mimozemských předků těchto pozemšťanů se tehdejší mimozemské civilizace domnívaly, že mají plné právo do nich zasahovat.

(Poznámka JN: O výsadku hvězdného lidu – Elfů před 700 – 800 tisíci lety na Zemi, který byl oficiálně řízen anděly Dhyany, je více v článku 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I.)

Mimozemšťané, zejména Plejáďané, však neměli možnost zasahovat přímo do hmotných struktur genetického programu. Z jejich strany se jednalo o doplňkové energetické zásahy, které měly k běžnému hmotnému genotypu dodat určité energetické větve navíc. Vliv těchto zásahů na pozemské lidstvo jako celek byl však minimální.

Složitější to bylo se zásahy ještěřích bytostí, které byly silně podporovány anděly Stvořitelů Ještěrů. Protože ty měly přímé možnosti zásahů i do hmotné podoby projektů. Ani v tomto případě se jim však nepodařilo člověka na Zemi přetvořit na člověka ještěřího typu, o což usilovali. Genetický program člověka 2. typu měl přece jen v sobě zásadní ochrany, které vůči určité formě zásahů kolem něj vybudovaly nepřekonatelné bariéry. A ty už nebylo možné překročit. Bylo možné genom poškodit, vychýlit, ne však z něj udělat program, který by vytvářel zcela jiného člověka.“

 

Další pokračování nazvané 70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu bude věnováno úvahám, co vše je důležité v dnešním genetickém programu změnit. Na čem všem budou pověřené duchovní bytosti, Ilúvatar a andělé Dhyané, v tomto ohledu pracovat. Další dvojice článků 70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I, 70F. Temné zásahy do genetického programu dnešního člověka II bude vycházet především z našich zkušeností z karmické očisty jednotlivců na vzestupné světelné cestě.

© Jiří Novák, květen 2014
© Petra Nováková, květen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 181
  • 25
  • 22
  • 22
  • 23

Celkový počet hlasů: 273