Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas)

Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas)

Marie Mejdrová Vloženo 26.5.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 21.-22.5.2011

Centrální Karmo, prosím o informaci o včerejším čištění bytosti A. Při vyšetření obnažených karmických vrstev byly patrné vazby na jinou bytost B z minulosti, která bytosti A propůjčila určitou umělou pomůcku, dar. Současně je však z vrstev patrné, že bytost A se nechce této výbavy vzdát, zdráhá se pustit to ze sebe, dobrovolně to vydat. To však proces karmického vyvázání komplikuje a navíc to zesiluje nepříznivé doprovodné pocity člověka při obnažení této karmické vrstvy.

Karma: „Ano, bylo to čištění z určité doby, kdy bytost A dostala od bytosti B sadu ochran a výbavy. Byla za to velice vděčná a myslela si, že je to vzácný dar, který si musí hýčkat. Tenkrát to byla běžná praxe dostávat tímhle způsobem výbavu od svých nadřízených, pro které lidé (bytosti) pracovali. Nebo od svého duchovního mistra či instituce, která si je vyhlédla pro splnění určitého úkolu. Ale dostat něco tímto způsobem znamenalo vždy výbavu umělou. Někdo na základě své vůle, rozumu, úsudku rozhodl, že svému oblíbenci nebo vybranému spolupracovníkovi či poskokovi přidělí určitou výbavu na provádění programovaných úkolů. Ať už se to kterékoli straně v té době mohlo zdát jakkoli výhodná, úžasná příležitost, velká pomoc, na skutečnosti to nic nemění. Umělá výbava znamenala vždy nebezpečný a absolutně nepředvídatelný skok do neznáma. Už ze své podstaty zůstalo vždy otevřeno již předem mnoho závažných otázek, například:

Jak se změní myšlení, psychika té bytosti v průběhu používání takové výbavy? Co když k nežádoucí změně postojů dojde hned na začátku?

Jakým způsobem bude zacházet s takovou výbavou? Pochopí správně její význam a zásady jejího využívání?

Nebude na té výbavě provádět neřízené modifikace, nikým nekontrolované?

Nerozdá části té výbavy neoprávněným třetím stranám?

Bude se o tu výbavu starat tak, aby ji nikdo neodcizil, nevyrval v boji a neskončila tak v nepravých rukou?

Bude se o tu výbavu starat tak, aby si výbava zachovala svoje původní parametry?

Nezneužije ji k osobním cílům?

Co se stane, když začne držitel této darované výbavy duchovně padat?

Co se s tou výbavou stane po smrti obdarovaného?

Jak se ta samotná výbava bude chovat v těžko předvídatelných nebo i úplně nových situacích? (Nesmíme zapomínat, že šlo obvykle o magicky naimpregnované a naprogramované pomůcky. Ty nejvyspělejší pak měly možnost samy do určité míry měnit další program akcí – ve smyslu vybrat určitou z předprogramovaných variant.)

Prostě rovnice o mnoha neznámých. Žádnou skutečně bezpečnou akci, projekt s takovou výbavou naplánovat nešlo. Ale dlouhou dobu si tuto zásadní skutečnost nikdo neuvědomoval. Až když se objevovaly stále nové a nové problémy, namísto naplánovaných stabilních trvalých řešení, začalo být jasné, že toto není cesta správným směrem.

Ovšem do doby, než byla nalezena a uvedena do odzkoušeného a stabilního provozu cesta s revolučně jiným přístupem, cesta přirozeného rychlého světelného vzestupu, spolu se všemi k tomu nutnými podmínkami, nešlo umělou výbavu jednoduše zahodit. Musela být zajištěna alespoň nějaká ochrana proti Temným silám. I když byla hrubě nedostatečná, nedokonalá a neměla budoucnost. Přinášela sice další úpadek Světla, ale pomáhala udržet ho při životě pod otevřenými i skrytými útoky Temných. Byl to boj o čas! Buď Světlo nalezne včas východisko, nebo náporu Temných s konečnou platností podlehne. Umělá výbava tak plnila funkci provizorní záplaty, dokud se nenajde odpovídající trvalé řešení. A tím se stal projekt člověka 2. typu a Nová duchovní cesta.

Proto ve chvílích, kdy se člověku obnaží z karmických vrstev stará výbava, je potřeba chápat, že je nutné se jí co nejrychleji vzdát a vydat ji. Dnes už nemůže být nikomu k ničemu dobrá. Spojuje se starými zvyky a zlozvyky, s přehmaty. Se způsoby a taktikami, které již dnes nejsou aktuální a neodpovídají svou úrovní čistoty, etiky a poznání dnešnímu čelu světelného vývoje.

Pokud se taková výbava obnaží člověku na světelném vzestupu, znamená to, že úroveň jeho vnitřní čistoty už převýšila úroveň čistoty a etiky, kterou s sebou kdysi neslo používání této výbavy. A tato skutečnost umožnila očistným energiím danou výbavu odkrýt, oddělit a vynést z karmických vrstev na povrch, otevřít ji.

U ostatních lidí jde o důsledek očistného tlaku okolí. Ten je daný zvyšující se frekvencí světelných energií v prostředí, očistou bytostí a míst karmicky s nimi svázaných, určitými celoplošnými očistnými akcemi apod.

Žádná lítost, váhání ani zkoumání staré výbavy tak není na místě. Není radno čekat, až energie s ní spojené člověka stáhnou a ovládnou. Strhnou ze vzestupné cesty, způsobí problémy v jeho životě a začnou škodit i jeho okolí. Naopak, člověk by měl být rád, vděčný, že se konečně může svého těžkého a nebezpečného břímě z minulosti takovýmhle čistým a definitivním způsobem zbavit.

Spojené síly Světla, Karma a Příroda jsou těmi, kdo mají pověření, pravomoc, dostatečnou čistotu, nadhled, nezávislou objektivní pozici a také možnosti na to, aby s výbavou z minulosti naložily způsobem optimálním pro všechny strany. Tedy i pro danou bytost! Proto je nejlepším řešením nechat rozhodnutí na nich a nijak se do něho nesnažit zasahovat.

Není třeba mít obavy, že pokud se v karmických vrstvách případně objeví něco, co může být současnému vývoji užitečné, zmizelo by to také automaticky v likvidačním koši. Takové věci, zapadlé bytosti jsou po posouzení očištěny, rekonstruovány a umístěny tam, kde je to dnes optimální. Nebo i kam původně patřily, pokud jejich domovské struktury ještě existují.

Tendence bytostí využívat cokoli, co propadá při jejich duchovním čištění, k jakýmkoli účelům hmotným nebo duchovním, vedou vždy k duchovnímu pádu! Proto je třeba mít se stále na pozoru, dokud se proces zbavování se těchto zbytků z minulosti nestane pro vnitřní duchovní já zcela automatickým. Díky jeho dosažené vnitřní čistotě, nadhledu a disciplíně.

© Marie Mejdrová, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 193
  • 19
  • 19
  • 19
  • 21

Celkový počet hlasů: 271