Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Poselství Přírody pro dnešního člověka

Poselství Přírody pro dnešního člověka

Petra Nováková Vloženo 10.3.2010
Petra Nováková

Komunikace s Přírodou z 9.3.2010                

 

    Příroda může s bytostmi na planetě spolupracovat, může jim pomoci, co se týká jejich života i evoluce. První krok však musí učinit sami lidé, bytosti, které dostaly Přírodu darem, aby byla jejich učitelkou, zdrojem životodárné energie. Pokud se však lidé sami staví do pozice proti Přírodě, pak Příroda bude reagovat ve stejném duchu. A tento boj může zastavit opět jen člověk. Tedy ten, který ho sám začal.

    Příroda je tu pro všechny, pokud se však lidstvo chce vyvíjet na její úkor, stává se parazitem, který Příroda na svém těle nestrpí. Jen málo z bytostí Země si uvědomuje to křehké pouto, které mezi nimi a Přírodou je. Je velmi snadné ho zničit. Pokud má toto pouto vydržet, je potřeba ho chránit, posilovat, starat se o něj. Pracovat na jeho rozvíjení.

    Lidstvo si myslí, že všechno dostane zadarmo. Že vše, co je volně k dispozici, si může zabrat, využít ke svým potřebám, bez ohledu na cokoli dalšího. Příroda však není rukojmím, který má sehrát hlavní úlohu v boji o moc mezi jednotlivci. Nehodlá být tím, s jehož pomocí získá jednotlivec převahu a moc nad zbytkem světa. Příroda může propůjčit lidstvu svou sílu, pokud se k tomu sama rozhodne. Ale jen těm, kteří ji využijí ve prospěch celku.

    Právě Příroda je jednou z hlavních sil, která se podílí na jakékoliv změně výbavy člověka pro život. Příroda dokáže zajistit, aby se nový vzor této výbavy, který je optimální pro danou dobu, uložil a fixoval v morfických polích. A aby se tento nový závazný vzor postupně přenášel nejen na všechny nově se rodící lidské bytosti, ale i na ty, kteří ve hmotě již žijí. Příroda dokáže každého na život vybavit nejlépe pro ty podmínky, ve kterých musí fungovat. Zvířecí i rostlinná říše to plně dokazují.

© Petra Nováková, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz