Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 91A. Výzvy a výsledky roku 2020

91A. Výzvy a výsledky roku 2020

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 17.1.2021
Jiří Novák Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Rekapitulace cesty a pohled do budoucna. Pravidelné Kluby NDC. Jak zabránit stagnaci jednotlivců na NDC? Přístup zaměstnance nebo přístup podnikatele? Nové energie roku 2020. Výzva stabilizovat svoji karmickou očistu. Navázání spojení s Evoluční silou. Potřeba posílit svoji světelnou pevnost a stabilitu. Cesta světelného vzestupu je o přijímání dalších a dalších změn. Metoda Mental Healing Clemense Kuby. Potřebujeme zlepšit úroveň žití principů NDC ve hmotném životě. Změnit drobné každodenní návyky. Znovu pilovat duchovní komunikaci. Nulová tolerance vůči magii. Rozhovor s Evoluční silou. Změna charakteru očist.

Jiří Novák

 

Rekapitulace cesty a pohled do budoucna

Máme za sebou necelých 21 let budování Nové duchovní cesty. Připomínám, že ve čtyřech textech  87A. Dvacet let Nové duchovní cesty I    87D. Dvacet let Nové duchovní cesty IV uveřejněných v březnu a dubnu 2019 bylo více o tom, jaké výzvy jsme na NDC během těchto dvaceti let postupně překonávali, kam jsme směřovali, jaké cíle jsme během budování NDC sledovali. Jak se dařilo naše vize postupně uskutečňovat, jaké bariéry jsme museli překračovat. Jaké zásadní okolnosti jsme na této duchovní cestě postupně řešili.

Od toho období uplynuly necelé dva roky. V posledních měsících vnímáme, že vývoj se zrychluje. Ne ve smyslu plynutí času, protože čas plyne lineárním způsobem stále dopředu. Ale ve smyslu rychlejší změny podmínek. Přicházení většího počtu nových výzev, rychlejšího nástupu nových změn. Projevuje se v tom, že tu část duchovní cesty, kterou první z nás prošli za 15 let, dnes nově přicházející dokážou zvládnout za 1-2 roky, pokud skutečně soustavně pracují na posílení svých světelných základů. Uplynulý rok 2020 byl plný nových výzev, postupně se obnažujících překážek, které bylo potřeba při dalším rozvíjení komplexu Nové duchovní cesty překonat, vyřešit. O tom bude více právě v tomto dnešním textu a dalším pokračování 91B. Očista třinácté komnaty.

Začínáme nový rok 2021 a s ním přicházejí i další zcela nové výzvy. Každá taková změna přináší určité energie a je nositelem nových tendencí, které se začnou prosazovat do vývoje. Co to přinese nám lidem, kteří usilují o pokračování svého stabilního postupu po cestě čistého světelného vzestupu? Jaká z toho vycházejí doporučení pro další budování komplexu NDC? Jaké nové příležitosti můžeme očekávat? Těmto otázkám bude věnováno třetí pokračování 91C. Výzvy roku 2021.
 

Pravidelné Kluby NDC

Každé 2-3 týdny pořádáme pravidelné videokonference přes systém ZOOM, které se týkají především osobního rozvoje, pokračování karmické očisty a novinek v komplexu Nové duchovní cesty. Kluby jsou pouze pro jednotlivce, kteří jsou součástí NDC, nebo dočasně vypadli, ale usilují o návrat zpět. Začal jsem s tím v prosinci 2019. Aniž bych v té době tušil, jaká situace nastane v roce 2020. Že v březnu 2020 odstartuje světová pandemie, která výrazně omezí a na určitá období úplně znemožní naše setkávání ve větších počtech. A v důsledku toho budeme nuceni většinu informačních činností převést do online přes počítač. Tím, že jsme naše Kluby začali dělat už předtím, jsme byli na tyto události po této stránce dobře připraveni. Až do dnešního dne v lednu 2021 se uskutečnilo zatím 31 těchto zhruba hodinových Klubů.
 

Jak zabránit stagnaci jednotlivců na NDC?

My, co zprostředkujeme karmickou očistu jednotlivců, jsme již před koncem roku 2019 vnímali, že řada jednotlivců na NDC stagnuje. Někteří se uspokojili s dosaženým stavem. Jejich karmická očista uvízla na mrtvém bodě, opakují se neustále ty samé typy karmických vrstev. To naznačovalo, že dotyční nejsou schopni zbavit se určitého stereotypu vychýlených návyků a nahradit je novými více pozitivními návyky. Vlastně se něčím takovým vědomě mnohdy ani nezabývají. Protože život většiny z nich se více posunul k optimu. Překonali své původní problémy. Jsou spokojeni s dosaženou situací, přestali mít ambice dalšího růstu. Našli nové kamarády, mají s kým trávit čas. Nebo se naopak záležitosti u nich neposouvají tak rychle a takovým směrem, jak by si představovali, protože jejich staré návyky to jednoduše neumožnují. Původní myšlenky na změnu světa u některých ustoupily do pozadí. Vlastně zapomněli, proč se před léty na začátku cesty rozhodli stát se součástí NDC. Že tehdy chtěli jiný spravedlivější svět kolem nás. Někteří ho stále chtějí. Ale zapomněli na to podstatné.

Připomínal jsem všem základní význam trvalé práce na sobě, na svém přístupu, myšlení, způsobu prožívání i způsobu hodnocení okolních událostí. Že pokud chceme, aby se situace kolem nás změnila, potřebujeme se sami změnit. Nikoliv pouze jednorázově na chvíli. Ale den za dnem usilovat o to, abych se stával lepším člověkem. V každém okamžiku svého života TADY A TEĎ. Že práce sám na sobě je tím základem, který za nás nikdo druhý neudělá. A podstatné je, že pokud se nás spojí více ochotných i nadále pracovat na svém vývoji, dokážeme postupně doslova pohnout vývojem.

Předpokladem k tomu je naše důslednost, pevnost, převzetí zodpovědnosti za svoji cestu, svůj život. Pochopení, že druhý mne může inspirovat, do jisté míry může pomoci zajistit vhodné prostředí pro moji změnu, ale tu změnu na sobě potřebuji udělat já sám.

Životní cestou člověka by neměla být jen pouhá víra v někoho jiného. Druhý mne může inspirovat na mé cestě. Ale neobejdu se bez víry v sebe. Bez důvěry, že dokážu dosáhnout vnitřního řádu, vnitřní harmonie uvnitř sebe i harmonie s okolím. Duchovní cesta by navíc měla obsahovat pokoru, touhu najít smysl našich životů. Duchovní cesta by neměla být vedena touhou po nadřazenosti nad ostatními, po výjimečnosti, mimořádných schopnostech. Touhou stát se něčím víc, než jsou ostatní.

Uvědomil jsem si a připomněl také všem na NDC, že stojí za to si po několika letech na cestě světelného vzestupu připomenout své důvody, proč dotyčný na tu cestu vstoupil. Uvědomit si, zda ty důvody jsou i dnes natolik silné, abych v té cestě pokračoval i bez podpory druhých. Aniž bych část zodpovědnosti za svůj vývoj trvale přenesl na člověka, který zprostředkovává moji karmickou očistu.
 

Přístup zaměstnance nebo přístup podnikatele?

Na jednom ze školení osobního rozvoje, které jsem v roce 2019 absolvoval, jsme si říkali, jak se liší přístup zaměstnance od přístupu podnikatele. Přičemž toto neplatí jen pro běžnou obživu. Stejně tak to můžeme použít pro duchovní cestu světelného vzestupu.

Podnikatel je ten, kdo převzal zodpovědnost za sebe, svůj život, svoji cestu. Pokud nastane situace, kterou vnímá jako problém, ví, že to potřebuje vyřešit. Nezříká se zodpovědnosti, nutí ho to pracovat na sobě, stávat se lepším, schopnějším člověkem.

Zaměstnanec předal zodpovědnost za svůj život, za svoji cestu jiným. Nechá se řídit jiným člověkem. Pokud nastane situace, kterou vnímá jako problém, upozorní zaměstnavatele a čeká, až on ten problém vyřeší, odstraní.

Začátečník na duchovní cestě světelného vzestupu samozřejmě v mnohem větší míře potřebuje spoléhat na pomoc někoho zkušenějšího. Na začátku rozhodně potřebuje určité vedení – po dobu několika prvních měsíců, jednoho až dvou let. Ale co když už je součástí NDC více let? Příroda mi o našem kolektivu jednotlivců na NDC již v listopadu 2019 řekla, že ve svém přístupu k duchovní cestě čistého světelného vzestupu se běžný člověk chová i po několika letech na NDC jen z 15 % jako podnikatel, co převzal zodpovědnost za svůj vývoj. A z 85 % jako zaměstnanec, který neustále spoléhá na někoho zkušenějšího, že nepříjemné záležitosti za něj vyřeší. A zároveň nás upozornila, že pokud chceme mít vliv na změnu vývoje ve hmotné rovině, pak je třeba, aby tomu bylo právě naopak. To znamená z 85 % převzít zodpovědnost za svůj duchovní vývoj a z 15 % spoléhat na vyšší duchovní vedení.

Předpokladem takového přístupu je zejména uvědomění, že změnu nepřinese kritika ostatních, co kdo neudělal, nezajistil. Že je potřeba, aby se každý na NDC více zaměřil sám na sebe. Už tehdy v listopadu 2019 jsem vnímal, že toto bude základní výzva, na které budeme pracovat v následujícím roce 2020.
 

Nové energie roku 2020

Už cifry v letopočtu 2020 naznačují, že nový rok bude probíhat ve smyslu dalšího posílení spolupráce (dvojice dvojek, každá ještě posílená nulou). Číslo 2 znamená My, tedy celek, kolektiv. A dvojka posílená nulou a totéž navíc dvakrát, naznačuje, jaké změny budou podporovat přicházející duchovní bioenergie spojené s rokem 2020. Bude to posílení spolupráce, soudržnosti, kolektivu, týmu na vyšší úroveň.

I v rámci kolektivu Nové duchovní cesty by mělo jít o vytvoření nové úrovně spolupráce. Nikoliv spolupráce ve smyslu „jdeme spolu, ale odpovědnost za život předáváme světelnému vedení“. Ale změna na spolupráci typu „jdeme spolu a převzetím zodpovědnosti každý sám za sebe posílíme celek“.

Astrologové na konci roku 2019 naznačovali, že velký význam pro rok 2020 bude mít konjunkce planet Saturnu a Pluta. Konjunkce, která v cyklu vzájemného působení obou planet nastane znovu po 38 letech v lednu 2020. Vyzařování Saturnu má charakter řádu, pořádku a také státní správy, politiky. Nebo z duchovní pohledu uskutečnění vyrovnání karmy. Pluto vyjadřuje podsvětí, pokušení, tendence zneužít postavení. Bylo předpovídáno, že někteří politici v této zkoušce pokušení neobstojí, zneužijí svého postavení na úkor běžných lidí, a to později povede k jejich odchodu z funkcí. Příklady jsme skutečně mohli vnímat v reálných situacích, další situace se teprve připravují k rozuzlení.

Pokud jde o kolektiv na NDC, bylo jasné, že je potřeba, aby si každý uvědomil své cíle v duchovní i osobnostní oblasti. Čeho chce dosáhnout a jakými kroky, změnami, to může zvládnout. Nechtít jen všeobecný široký rozhled bez konkrétního cíle, jak berou mnozí hledající svoji duchovní cestu. Tedy vše vědět, ale nikam konkrétně nesměřovat. A jen čekat bez vlastní aktivity, jak se co vyvine, ukáže, co mi přijde. Protože to by byla cesta, aby vše zůstalo při starém.

Místo toho zvolit novou cestu, nový způsob. Třídit informace, nezahlcovat se nadbytečnými a povětšinou zatemněnými informacemi. Zaměřit se na to hlavní, čeho chci dosáhnout a na vše, co mi k tomu pomůže. Podle toho volit studium, texty, knihy, navštívené akce, události, postupné kroky.
 

Výzva stabilizovat svoji karmickou očistu

V únoru a březnu začala ve světě a v Evropě pandemie nového typu koronaviru. Vyvolalo to určitý chaos v energiích hmotné roviny. Nejistotu, co bude dál, jak vážná situace nastane. Mnoho mrtvých, v některých městech zahlcené nemocnice a jednotky intenzivní péče. Vše se zavřelo, podnikatelé začali přicházet o výdělek a příležitosti, nejistota ohledně nákazy se u mnohých spojila s existenční nejistotou. A teď v lednu 2021 to není zásadně lepší. Nejistota i nadále trvá. Lidstvo, společnost, vláda stále ještě nedokážou čelit nákaze, která je podle odborníků ještě relativně slabá.

Příroda nám na jaře 2020 sdělila, že jde o velké varování lidstvu, aby si nezahrávalo s pokusy zásahů do běhu života, do virů, genetického programu apod. Tak jak se to děje v tajných laboratořích, kde se mimo jiné i v dnešní době zřejmě stále ještě vyvíjejí tajné chemické či biologické zbraně. A pak už je jen krůček k tomu, aby drobnou neopatrností něco z laboratoří uniklo a vyvolalo pandemii.  Na to vše může lidstvo jednoho dne výrazně doplatit.

Šlo i o varování, že drtivá většina populace je více a více vzdálena zdravému životnímu stylu. Lidé přežívají v každodenní honbě spojené se stresem a různými formami strachu. Nemají čas na uvolnění a odpočinek, neřeší svůj nezdravý životní styl. V důsledku toho ztratili dřívější imunitu a každá nová nákaza pak pro člověka představuje katastrofu. To vše je výsledkem i toho, že místo prevence ke zdraví hasí rozbujelé zdravotnictví až následky v podobě nemocí. Za podporou inzerátů a kampaní podněcujících k dalšímu braní léků pak citlivý člověk vnímá spíše snahu o prosperitu lékáren a farmaceutických firem, než upřímnou touhu pomoci lidem se zdravím. Učinit lidstvo zdravější a odolnější.

Na NDC jsme výzvu světové pandemie sami pro sebe vnímali jako výzvu stabilizovat konečně svoji karmickou očistu. Brát tuto oblast naprosto vážně a usilovat o výrazný pokrok v očistě. To by pro nás představovalo to nejlepší posílení naší imunity a schopnosti vzdorovat nákaze.
 

Navázání spojení s Evoluční silou

Na jaře se mně a později i dalším poprvé ozvaly zcela nové světelné instituce ze špičky NDC. Vnímali jsme je od počátku jako nesmírně čisté, povznášející, přinášející něco zcela nového. Samy sebe se nazvaly Evoluční síla (Sféra evoluce), Síla (Sféra) nového začátku. Tyto světelné instituce jsem vnímal jako rozsáhlá vědomí kdesi nahoře na žebříčku světů a sfér.

Více o okolnostech, které s tím byly spojené, jsem uvedl v článku  89A. Navázání spojení s Evoluční silou. A také v naší nové knize  Kniha 4 - Cesta ke světelnému vzestupu. Pro případné zájemce připomínám, že objednávky našich knih je možné si zajistit přes webovou stránku  Prodej a objednávky knih 1,2,3,4. Informace Sféry nového začátku jsou v textu  89B. Rozhovor se Sférou Nového začátku.

Pro nás to znamenalo odstartování něčeho zcela nového. Přineslo nám to nový pohled na svět, na náš dosavadní vývoj i na další pokračování duchovní cesty čistého světelného vzestupu. Nastartovalo nás to k pochopení nutnosti postupně si vypracovat nový přístup ke své vlastní duchovní cestě. Stará duchovní cesta vedla člověka k tomu, aby se orientoval na pomůcky, zvláštní metody a techniky, přijímal zasvěcení. To vše jej odvádělo od přijetí plné zodpovědnosti za vlastní duchovní cestu. Na Nové duchovní cestě se učíme zodpovědnosti od samého počátku. Ale většina jednotlivců ji i po několika letech přijala pouze částečně.

Evoluční síla nám dala najevo, že teď už potřebujeme převzít každý sám za sebe plnou zodpovědnost. Máme už přece velké množství zkušeností. Komplex Nové duchovní cesty je v tomto období již dostatečně pevný a stabilní. Dokáže se vypořádat s útočícími temnými systémy a vlivy. Naopak celková síla temné strany světa se rok za rokem snižuje. To nám všem dává mnohem lepší možnosti, jak zvládnout samostatně i relativně obtížnou karmickou očistu. Jsme mnohem lépe vybaveni na samostatnost, než tomu bylo v začátcích NDC.

Evoluční síla nám vysvětlila, že ona je jednou konkrétní strukturou na žebříčku mnoha podobných úrovní, bytostí či institucí, které zkoušely tvořit. A takto postupně vznikal žebříček úrovní a světů shora dolů. To pod ní se postupně vyvíjelo a ona chtěla, aby to pokračovalo. Aby se ten systém nerozpadl. Až úplně dole na žebříčků světů a úrovní vznikl náš Vesmír s planetou Zemí. Jednoho dne jsme dokázali nastartovat světelnou cestu. Posledním výsledkem je, že jsme v tomto období dokázali na své cestě čistého světelného vzestupu dosáhnout hladinou své vnitřní harmonie až na tuto sféru. To je pro Evoluční sílu důkazem, že její projekt se podařil, je funkční. Teď můžeme společně duchovně komunikovat tváří v tvář.

Evoluční síla nám naznačila, že nás už dlouho sleduje a snaží se k nám dolů posílat impulsy, které by nás na Zemi inspirovaly ke změnám. Když jsme se ptali, jak vnímá naši současnou situaci a co teď bude dál, co se změní, odpověděla nám (úryvek z duchovní komunikace z 11. 4. 2020 převzatý z článku 89A. Navázání spojení s Evoluční silou):

„Někteří jednotlivci na NDC začínají v současné době podléhat určitému sebeuspokojení. Dosáhli toho, co chtěli a zatím jim to stačí. Ztrácejí další životní cíl a přestávají na sobě soustavně pracovat. Do jejich života se začíná vkrádat stagnace. Proto bude potřeba transformovat celý komplex NDC. Vytvořit nové podmínky, nová pravidla, aby lidé na NDC byli pevnější, více cílevědomí, odhodlaní pokračovat dál na této cestě. To už je ale váš úkol. Je to vaše šance jít dál k dalším stupňům a úrovním. A tam se vám budou postupně otevírat další nové informace.“
 

Potřeba posílit svoji světelnou pevnost a stabilitu

Pochopili jsme, že potřebujeme v sobě posílit světelnou pevnost, jednoznačnost. Aby se temné vlivy z okolí na nás neměly kde uchytit. Součástí toho je, aby každý sám za sebe konečně získal přístup k informacím z duchovního pozadí. Aby přestal spoléhat na druhé. Aby denně usiloval o rozvíjení kvalitní duchovní komunikace.

Bylo pro mne zklamáním, když jsem vnímal pohodlnost některých na NDC. Dostali se do pohody, začali vynechávat pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, někteří se dokonce vrátili k původní nezdravé stravě a energie je začaly vytlačovat ven mimo komplex NDC. Proč to všechno? Protože ztratili motiv pro další zlepšování se. A tím vlastně přišli o motor svého dalšího růstu.

Proč se toto u některých jednotlivců děje? Někdy proto, že i po několika letech na cestě vzestupu nemají dostatek informací. Nechápou odlišnosti Nové duchovní cesty, které jsou věnovány výhradně naše webové stránky www.novaduchovnicesta.cz a naše knihy a Staré cesty propagované všude na internetu. Protože nečtou naše texty na webu, nepřečetli ani naše knihy, kde je stručné shrnutí všeho. Nezúčastňují se společných akcí. Nevyužívají možností setkávat se s dalšími lidmi na NDC. Naopak většinu času tráví s lidmi mimo duchovní cestu, kteří se jejich počínání třeba podivují. Nebo jim naznačují, že duchovní cestu považují za nesmysl. Další se nedokázali kompletně vzdát návyků, metod, pomůcek Staré duchovní cesty z dřívější doby. Protože toho je i v dnešní době plný internet. A v důsledku tohoto působení okolí i energií Staré cesty v nich i po několika letech zůstává část počáteční nedůvěry vůči Nové duchovní cestě, která je něčím úplně novým. Napadají je pak myšlenky: Co když ti lidé okolo mne mají pravdu? Cokoliv z výše uvedeného jim pak brání dosáhnout pevnou stabilitu na světelné cestě. Naopak je to dokáže udržet v trvalé stagnaci, bez posunu dopředu.

Na pravidelném Klubu NDC jsem začal zdůrazňovat: Mnozí berete svoji duchovní cestu jako rychlé občerstvení. Něco se vám na vaší cestě nezdá? Nejste s něčím u sebe spokojeni? Napíšete, požádáte a očekáváte, že člověk zprostředkující očistu to za vás vyřeší. Už jste zapomněli, že na začátku jste byli hledající. Že jste chtěli změnit sami sebe. A teď jste se vlastně vrátili k běžným návykům života ve hmotě, jen na mnohem vyšších hladinách frekvence. Potřebujete se vrátit do pozice hledajícího.
 

Cesta světelného vzestupu je o přijímání dalších a dalších změn

I na NDC potřebuji stále hledat, jít vstříc změnám. Chtěli jsme přece spravedlivý svět, zdravé potraviny, vyšší formu regenerace těla, čistou Přírodu. Někteří z nás toužili karmicky se vyčistit z dávné minulosti, pochopit své minulé chyby, přehmaty. Protože to je přece to nejzásadnější, kvůli čemu jsme se zde na Zemi v tomto období zrodili. Dát do pořádku svůj dlouhodobý vývoj. Posunout se k novým životním návykům. To vše ale ještě nemáme. Stále je o co usilovat. Stále máme důvody ke zlepšování se den za dnem.

Zkuste zase sami sebe brát jako duchovní bytost. Mít přístup jako měl Buddha. Svým přístupem skutečně žil duchovní cestu. My žijeme ve srovnání s Buddhou v relativním klidu a pohodlí. Dnešní doba už poskytuje úplně jiné možnosti. Většina populace už nebojuje s chudobou. V dnešní době je pro nás důležité mít své zázemí, domov, stabilní příjem. Naším úkolem je ale vzdát se svých vychýlených postojů, návyků, způsobů jednání a rozhodování. Buddha po vyzkoušení si cesty asketismu postupně pochopil, že je důležité jít cestou středu mezi extrémy. My už teď nepotřebujeme zkoušet askezi, chudobu jako styl života. Už víme, že správná není ani cesta oběti, mučednictví. Jsme v poznání mnohem dále, než byl tehdy Buddha. Žijeme v jiných relativně stabilních podmínkách. Stejně jako Buddha hledáme cestu optimálního středu mezi každou dvojicí vzájemně protikladných extrémů. Nebýt ani podřídivý, ani nadřazený. Dostat se do středu mezi oběma póly.
 

Metoda Mental Healing Clemense Kuby

Postupně nám přišlo několik zásadních impulsů, co v životě změnit. Prvním z nich byly knihy s léčebnou metodou Clemense Kubyho. Clemens Kuby je již v dnešní době světoznámým německým režisérem, nositelem řady filmových cen a současně autorem ojedinělé řady knih. Jedná se o člověka, který v určitém období svého života spadl ze střechy, zlomil si páteř a ochrnul. Ale nevzdal život, změnil své vnitřní nastavení, trpělivě pracoval na změně svého vnitřního přístupu k životu a k okolnostem, které jej pronásledovaly. Výsledkem bylo spontánní uzdravení, pro lékaře doslova zázračné.

To, co i on sám považoval po dvě desetiletí za zázrak, postupně rozvinul v metodu, která ukazuje i ostatním lidem cestu k jejich samoléčebným silám. V dnešní době je uznávaným evropským expertem na problematiku mentálního léčení. Metodu, kterou popsal ve svých knihách, nazval Mental Healing (mentální léčení).

Jeho metodou jsme se začali zabývat detailněji. Nejprve jsme zkoušeli, postupně opakovaně praktikovali, vysvětlovali ostatním na NDC. Posuzovali jsme, nakolik můžeme jeho doporučení používat pro nás, kteří jdeme cestou stabilního světelného vzestupu. A která dílčí doporučení naopak aplikovat nemůžeme. Výsledkem toho všeho bylo, že tato metoda skutečně dokázala u řady jednotlivců pohnout s jejich stagnací. To byl první konkrétní impuls ke změně přístupu na duchovní cestě světelného vzestupu. Více o tom jsme uvedli v textech  90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I,  90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II,  90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?  Další připravujeme.
 

Potřebujeme zlepšit úroveň žití principů NDC ve hmotném životě

Druhým impulsem byly informace sfér na špičce NDC, že úroveň vnášení principů světelné cesty do života ve hmotné rovině je u řady jednotlivců na NDC na velmi nízké úrovni. To už jsem uvedl výše v komunikaci s Evoluční silou. Jak ale zjistit tuto úroveň vnášení principů světelné cesty do hmoty u konkrétního člověka?

Dostal jsem impuls zjišťovat u jednotlivců na NDC dotazem na Přírodu, na jaké úrovni vnášejí principy světelné cesty do hmotného života. Na jaře 2020 se ukázalo, že někteří vnášejí světelné principy do hmotného života pouze na 20 %, další na 30 %, ale jen málokdo nad 50 %. A to platí ještě když jsou v situaci vnitřní pohody. Jakmile se ale v životě objeví dílčí nepříznivá situace, kterou vnímají pro sebe jako problém, pak se toto procento ještě zhorší.

Chápali jsme, že právě tuto úroveň přenášení světelných principů do života ve hmotě potřebujeme výrazně zlepšit, má-li se komplex NDC posunout ve vývoji dál. A to byl ten zásadní cíl, který se nám během roku 2020 vynořil. Jak to ale máme udělat? Co ve svém životě potřebujeme změnit, abychom se v tomto zlepšili?
 

Změnit drobné každodenní návyky

Především je to v drobných každodenních návycích. Když víme, že určitý zvyk, činnost, způsob stravy, je pro světelnou cestu nepříznivý, tak to skutečně přestaneme dělat. A přestaneme si říkat, že jednou dvakrát to přece nemůže vadit. Informací dostává každý na světelné cestě i čtenáři mimo NDC dost z našich textů na webu a z vydaných knih, aby věděli, co tím myslím.

Když například víme, jak a proč zubní pasty s fluorem a mikrovlnky škodí zdraví, tak je jednoduše nebudeme používat. Ani výjimečně. Když víme, že pečivo z mraženého polotovaru, uzené produkty, tavené sýry, mnohé slazené limonády obsahují fosforečnany, pak je nebudeme používat. Protože přestože fosfor ve stopovém množství potřebujeme, nadbytek fosforu v těle vyvolává naopak ztrátu vápníku z kostí. Navíc vždy můžeme volit jinou alternativu. Je to sice jedna zdánlivá drobnost k druhé, ale společně může jít o naprosto zásadní pozitivní změnu, pokud v tom budeme důslední. Jak se toto vše mají lidé dozvědět? Například vše výše uvedené je detailně rozebráno v naší nové knize Kniha 4 - Cesta ke světelnému vzestupu.

Totéž se týká dalších návyků – například opakované brouzdání po internetu nás mnohdy zavede na webové stránky s výrazně temným vyzařováním. Další sice chtějí změnit svět, ale místo práce na sobě začnou kritizovat politiky, stěžují si na rodiče, vládu, počasí apod., kritizují druhé za to, co zavinili sami. Řada jednotlivců má tendence ke strachu, negativnímu hodnocení událostí. Nebo se utápějí v sebelítosti, v sebedestrukci. Nic z toho nepodporuje světelný vzestup člověka. Takto se nemohou posunout dál.
 

Znovu pilovat duchovní komunikaci

A třetí věc. Každému po průchodu dílčí i úplnou očistou zdůrazňujeme, že duchovní komunikace je výraznou pomocí k tomu, aby se člověk dokázal postavit na vlastní nohy. Aby se stal samostatným a převzal sám za sebe zodpovědnost. Proč duchovní komunikace? Protože světelné duchovní síly vysoko nad námi mají největší rozhled a přehled. Mohou nám poradit, v čem děláme chybu, co potřebujeme změnit. Ale většinou nemají dostatečné páky pro pozitivní zásah ve hmotě. Naopak my dole máme sílu rozhodovat, měnit své životy, měnit svými činy situaci ve hmotné rovině. Ale nemáme nadhled. Proto je tak zásadní spolupráce nás dole ve hmotě s duchovními sférami vysoko nahoře v duchovních rovinách. A je logické, že bez možnosti oboustranné komunikace to nemůže fungovat.

Člověk bez komunikace se ve svém rozhodování obvykle řídí vlastním rozumem. Nebo je závislý na někom, kdo za něj naváže komunikaci a poradí. Je logické, že rozvinutá duchovní komunikace bude velmi prospěšná pro člověka na světelném vzestupu. Protože pak bude komunikací dostávat informace podporující světelný vzestup. Když se naopak pokoušejí komunikovat lidé, kteří jsou z pohledu Světla v pádu, logicky dostávají informace prohlubující pád. To je cesta mnohých veřejně působících jednotlivců publikujících na internetu. Mají sice hodně čtenářů, ale jejich rady nevedou člověka na světelnou cestu.

I v navazování duchovní komunikace se projevuje nedůslednost některých jednotlivců, jejich nedostatečná vytrvalost, neochota překonávat obtíže. A jejich následná tendence chtít po druhých, ať to za ně zařídí. Někteří vyzkoušeli duchovní komunikaci jednou, dvakrát, nešlo jim to. A poté po několik let dokázali opakovat, že jim to nefunguje. Znovu jsme se proto vrátili k potřebě rozvíjení duchovní komunikace. Každý sám za sebe. Ne jednou, dvakrát, ale každý den. Dělat, zkoušet, volat nahoru na duchovní sféry vedoucí vývoj, dokud nepročistím svůj komunikační kanál od dávných temných nánosů, až jednoho dne uslyším odpověď. Pak mne ještě čeká naučit se svým vnímáním rozlišit své vlastní myšlenky od telepatické komunikace, která také přichází prostřednictvím myšlenek. Bez trpělivého opakování den za dnem to ale u mnohých nepůjde.

Jen připomínám, že základy duchovní komunikace byly vysvětleny v textech  34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi,  34B. Komunikace na Nové duchovní cestě,  60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě,  60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace,  60C. Jak správně začít duchovně komunikovat  a připomenuty i v nové knize  Kniha 4 - Cesta ke světelnému vzestupu.
 

Nulová tolerance vůči magii

V květnu jsme v rozhovorech s Evoluční silou a dalšími institucemi dostali nové impulsy k práci na sobě, na svém světelném vzestupu. I v roce 2020 se stávalo, že některým jednotlivcům se obnažil blok karmických vrstev s magií. A jejich bytost ve vyhrocené situaci na nevědomé úrovni magii použila. Například aby si obnovila umělé schopnosti z minulosti, tím navýšila svoji okamžitou tvořivou sílu a získala určitou výhodu – lepší vnímání, silnější magickou ochranu. Nebo aby snáze přitáhla něco, co potřebuje, po čem touží. Třeba aby vyvinula určitý manipulativní tlak na partnera/partnerku, se kterým/kterou chtěla navázat vztah a on/a odmítá apod.

Zavedení okamžité nulové tolerance vůči magii na světelné cestě znamenalo, že jakmile někdo na NDC použije magii třeba i na nevědomé úrovni, bezprostředně přechází do pádu a energie jej vytlačují mimo komplex NDC. S tím, že má šanci se vrátit, jakmile tento dávný zlozvyk dokáže ze sebe kompletně vytěsnit. U některých byla náprava takové situace otázkou jednoho, dvou dnů, u jiných řady měsíců.

Petra Nováková
 

Rozhovor s Evoluční silou

Duchovní komunikace ze 4. a 5. 5. 2020:
 

PN: Evoluční sféro, jsem připravená na rozhovor.
Vnímám něco obrovského, co je všude kolem. Vnímám silné energie, vznešenost. Zároveň vnímám zpomalení. Ve smyslu slova plynou pomalu, rozvážně.

 

Evoluční síla: „Přichází doba, kdy i my se spolu můžeme poznat ve smyslu vzájemné komunikace. Jinak tě znám již déle. Vás všechny. Jste mým výtvorem. Mými dětmi. Sleduji, jak rostete, jak se vyvíjíte a tu a tam energeticky pomáhám k vašemu nadějnému výstupu vzhůru.

Být sám/a sebou je tou nejodvážnější věcí vůbec. Znamená to postavit se sám/a za sebe, odhalit svou pravou tvář, nebát se chybovat a stát svou zodpovědností za svými činy. Umět přijmout chybu i vypořádat se s vítězstvím.

Jediné, co je podstatné, je, jak se posouváte sami za sebe. Jak využíváte svůj potenciál a co jste dokázali ve svých životech zvládnout. Výkonnost byla kdysi dávno považována za hnací sílu evoluce. Kdo nejvíce zvládl, ten stál v čele. Ale není to úplně tak. Podstatné pro cestu čistého světelného vzestupu je, jak zvládá své vlastní úkoly. Co má před sebou. Jak přispívá k celku. Jejich zvládání určuje rychlost světelného vzestupu. To je hybná síla evoluce.

Všichni máte stejné nástroje – cvičení, strava, očista. Pak už každý z vás určuje svou pílí rozvinutost komunikace, práci s knihami, posouvání se v osobním měřítku. To ostatní je čistě na vás. To si určujete sami.

Podoba očist se potřebuje ještě více změnit. Aby byla ještě o něco více podporou pro každého jednotlivce. Správně vnímáš, že je potřebné ještě více posunout kompetenci do rukou druhých. Nic nedokáže naplnit a povzbudit bytost více, než vlastní zvládnutí a pochopení situace. Vlastní posun. Každý sám už má v rukou ten největší potenciál. Nemáte ho jen vy, kteří pomáháte s očistami. Pomoc druhým s očistou představuje důležitou podporu. Ale klíč ke zlepšení vlastního života má každý sám v sobě. Což jste si opět připomněli.

Je to pak velká radost pro každého, když ve spolupráci se Spojenými Silami Světla dokáže sám sobě pomoci. Zvyšuje to nejen účinnost, ale i zápal pro věc. Zvyšuje to chuť pokračovat a celý proces se tím mnohonásobně urychluje. O to jde. Aby ve vás byla podpořena ta chuť na sobě pracovat. Ta radost z péče o sebe. Ta vlastní kompetence a určitý druh soběstačnosti, samostatnosti. Každá bytost po tomto touží. A když dokáže něco sama za sebe, s podporou druhých, má z výsledků daleko větší radost, je to pro ni cennější, představuje to další hnací motor, novou motivaci jít vpřed. To je síla evoluce.

Je to jedna ze základních potřeb bytosti – vnímat, cítit ten prožitek platnosti. Ten pocit, že mohu. Mohu ve svém životě věci změnit. A prožít tu radost ze změny samotné. To vyvolává touhu chtít opět cítit ten pocit úlevy, radosti, posunu, evoluce. Jakmile člověk něco dělá rád, má to daleko větší efekt a výsledek se zvyšuje, zrychluje.

Vnímáš, že stěžejní jsou slova „podpora samostatnosti a naťuknutí“. Postupně zůstane převážně energetická podpora na dálku pro všechny, která nebude zatěžovat vás, ale vyladí se tak, že bytost sama dostane zpětnou vazbu, jak na tom je. Zatím si to nedokážeš zcela představit, ale pokrok přijde postupně. Každá bytost začne sama vnímat, zda vše zvládá s klidem anebo má obnažené karmické vrstvy. A dostane od Vás energetické potvrzení svého stavu a podporu na zvládnutí dané situace.

Jde o rychlejší naťuknutí toho, co bytost dokáže sama zvládnout, i když si to třeba nemyslí. A jakmile to zpracuje, posílí se tím. A to i přesto, že může být pro ni náročnější odkrýt sama své bloky. Ale má k tomu předpoklady, právě bytost sama má na své vnitřní bloky napojení, vazby, souvislosti.

To je jen hrubý nástřel toho, jaké jsou možnosti.

Každý máte v sobě potenciál, který se teprve bude rozvíjet do své plné podoby. Je to vše o vzájemné spolupráci. O hodnotě každého z vás, o vzájemném doplňování se. O síti, která mezi vámi všemi bude lépe fungovat. Přispění každého posílí celek a posune jej dál. Jako při společné hře, například fotbalu. Jeden nahraje svým úsilím druhému, ten zase dalšímu. Vítězem není ten, kdo střelí gól. I když je jeho přispění v danou chvíli nejvíce vidět. Vítězem je celý tým, který táhne za jeden provaz.

Je důležité, abyste se naučili vzájemně vnímat tu propojenost mezi sebou, ty nahrávky jeden druhému, tu hodnotu každého dílčího kroku. Tu důležitost všech jednotlivců. Vědomí této spolupráce umožní kolektivně udržovat vyšší nadhled. Vnímat situaci shora. Jako trenér, když maluje rozmístění hráčů a jejich jednotlivé úkoly. Přesně ví, jakou kdo hraje úlohu a přesně vidí, jaké má kdo možnosti. Jak souhrou všech dílčích článků, individualit, může dojít k té nejlepší „hře“. K tomu nejoptimálnějšímu průběhu a výsledku.

Prozatím více převládá individuální vnímání dílčích kroků jednotlivců. Někdo je více vidět, někdo méně. Trumf v ruce přichází ve chvíli, kdy se tuto vzájemnou propojenost naučíte lépe vnímat. Nejen na základě „hmotných“ konkrétních kroků. Ale na základě určitého vnitřního propojení a vědomí si určitých podporujících impulsů, z nichž některé přicházejí od vás jednotlivců, další od Spojených Sil Světla shora. Vytváří to vědomou síť vzájemné podpory, ta postrkuje každého jednotlivce dopředu v jeho evoluci. Evoluce jednotlivců pak generuje vzestup celého kolektivu, týmu. Přináší obrovské vzedmutí energie. Urychluje vývoj celku. Protože co je vědomé, to je cílenější, rychlejší a také účinnější.
 

Změna způsobu podpory a pomoci

Na základě těchto informací jsme doporučili změnit způsob prosby o pomoc, podporu. Aby každý sám nejprve vnímal, jak na tom je, aby prosba o pomoc a podporu měla spíše potvrzující charakter.
Aby jednotlivci na NDC posílali prosby ve smyslu: Dělo se mi to a to, vnímám, že se mi obnažují karmické vrstvy, ale cítím se dobře, vše zvládám vyřešit, problémy rychle odezní.
Nebo: Vše zvládám, cítím se stabilně. Prosím jen o pravidelnou kontrolu.
Naopak aby byly čím dále vzácnější prosby typu: Lezou mi samé hrůzy. Plácám se v tom, je mi špatně, nedokážu zatím s klidem a nadhledem vydat. vše Nezvládám to sám.

To samé s kontrolou situací. Nejprve aby si každý svou duchovní komunikací zjistil více. A my, co pro ně zprostředkujeme karmickou očistu, jen ověříme pravdivost, doplníme další informace, impulzy. Ale už ne tak jako dříve. Kdy jsme často duchovně komunikovali za druhé, zhodnocovali jejich situace, hledali řešení.

Dříve se na nás někdy lidé obraceli také s prosbou o akutní pomoc. Teď už by si měl každý nejprve sám uvědomit, jaké má myšlenky, pocity. Co způsobilo, že se dostal do pocitově silně nepříznivého stavu. Protože v pozadí za tím jsou jeho vychýlené postoje. Například postoj oběti. Když začne měnit své chování, své přístupy TADY A TEĎ, mnohdy se bytosti uleví, dokáže si pomoci sama. My pak případně můžeme podle impulzů Spojených Sil Světla zadat krátkou energetickou podporu, je-li to nutné.

Každý sám má v sobě potenciál a vnitřní sílu si pomoci. Pokud pomůžeme příliš, bereme tím druhému možnost najít v sobě svoji vnitřní sílu, vydolovat ji a použít ke svému světelnému vzestupu.
Tento článek bude pokračovat dalšími díly.

V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Jiří Novák, leden 2021
© Petra Nováková, leden 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 146
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6

Celkový počet hlasů: 171