Pravčická brána

Osvobození svého duchovního srdce

Miroslav Michalech Vloženo 14.10.2016
Miroslav Michalech

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Text ve slovenštině nebyl pravopisně opravován.


Po vytvorení textu pre článok  Vnímání synchronicity ve vývoji více bytostí  sa mi potvrdil impulz z duchovných sfér, aby som zapísal to, čo táto udalosť následne spustila. K akému výsledku to prispelo a čo predchádzalo tomu, že sa priebeh udalostí takto vyvinul. V zmysle očisty vychádzajúcej zo spoločnej témy viacerých osôb na NDC a z časti aj dvoch osôb mimo NDC.

 

Spolupráca svetelných bytostí pri karmickom vyväzovaní

Celkovo sa u mňa zvýšil stupeň pripravenosti pre spoluprácu a pochopil som, že v niektorých prípadoch sa osobne nepohnem ďalej, pokiaľ nemám možnosť prečistiť s danou osobou to, čo sa v konkrétnom období má medzi nami prečistiť. K tomu som ale najprv musel odstrániť bloky strážiace moju individualitu a odstup od druhých v snahe riešiť si okolnosti len svojou cestou. Nasadiť skôr vlastné rozhodnutie mať záujem o spoluprácu a vedieť prijať stanovisko druhých ako zrkadlo pre môj vývoj. Práve táto oblasť sa po stretnutí v Prahe 8. 5. uzemnila do tej podoby, aby som mohol viac zapadnúť do prirodzenej polohy vo vzťahoch, priateľstve, kamarátstve.

Ako kľúčové vnímam práve riešenie spoločnej témy viacerých osôb z môjho okolia na základe spoločnej minulosti v rámci užšieho karmického vzťahu. Že sa tu na Zemi znovu ocitáme v takej podobe a s takými povahovými sklonmi, ktoré majú presný rys dávnej minulosti. Z obdobia zásahov mimozemských bytostí, ktoré riadili vývoj tu na Zemi a ktorými sme boli. Uvádzam dve časti duchovnej komunikácie, ktorá mi tento fakt potvrdila.

 

Ozveny minulosti v našich dnešných vzťahoch a úlohách

Duchovná komunikácia 3.8.2016:

Miroslav:  Príroda, vnímam tvoje informácie pre súvis medzi istými osobami, s ktorými som v tomto živote karmicky previazaný a máme spoločnú cestu na NDC. A ďalšími osobami, s ktorými som v rámci môjho života a práce v istom blízkom spojení. Že sme boli v dávnej minulosti tu na Zemi dosadení pre spoločné role a úlohy a v základe sme tým ovplyvnili negatívny priebeh v rôznych etapách duchovného vývoja. A naše spoločné role z tohto života sú do istej miery kópiou z rôznych etáp dávnej minulosti tu na Zemi.

Príroda: „Áno, je to akoby až príliš jednoduché, ale je to tak. V obraznom opísaní ti to uvediem takto. V 20. storočí boli vo sfére ľudí vyvinuté technológie, ktoré dovtedy neboli, pomimo toho, čo armáda získala od mimozemských civilizácií. Od obdobia kedy úplne skončili všetky posledné vplyvy človeka 1. typu, neboli na Zemi okrem mágie žiadne technické prostriedky a vôbec technológie aspoň trochu pripomínajúce znalosti mimozemských civilizácií. Koniec 20. storočia priniesol uzavretie kruhu, ale nie koniec. To znamená, že tam, kde všetko začalo, tam sa teraz došlo. V druhej polovici 20. storočia postupne prichádzalo všetko celoplošne, od stimulovania cez drogy až po vynálezy na voľné energie atď.

Všetky tie staré pôvodné vplyvy a funkcie z dôb, kedy ste odštartovali mimozemské zásahy na planéte Zem sa prejavili práve v tomto storočí. Dá sa teda povedať, že došlo ku kompletne obnaženému počiatku. A buď sa znovu uplatní v nevhodnej podobe pre vývoj, čo môže skončiť katastrofou, alebo sa nájde niečo, čo to začne meniť, naprávať. Tým sa stala NDC. Preto sa ocitáte v pôvodných karmických kruhoch. A to predsa platí aj o počiatočnom formovaní NDC. Kde najprv prichádzali tí, ktorí ako prví stáli okolo Ježiša a postupne sa to dopĺňa. Čiže je správne chápať, že v oblastiach, kde žijete a to, čo je okolo vás, je s vami prepojené cez spoločné karmické väzby z minulosti…

 

Priebežné vylaďovanie svetelných základov bytosti

Áno, ste na NDC, v presahu dvanáctého duchovného tela, ale cez vaše sťahujúce väzby a karmické vrstvy vás to strháva k riešeniu súvisiacich tém, ktoré sa vzťahujú k príslušným nižším duchovným telám. Preto si môže niekto povedať - ja nemám duchovné vnímanie, neviem sa vyladiť do sféry svojho Večného Ja, pretože ma blokujú moje staré karmické vplyvy a neschopnosť ich riešiť na konkrétnej úrovni duchovného tela.

Každý, kto je na NDC, má cestu k vnímaniu úrovne svojho Večného Ja otvorenú.  A prekážky, ktoré sa tam objavujú, musí jednoducho odpratávať. Takým spôsobom, že sa snaží vnímať duchovné príčiny za týmito prekážkami. A ako ich môže zmeniť. Potrebné je preto v sebe zlomiť uzemnené vplyvy skrytých duchovných hierarchií (z minulosti).  A rovnako v hmote vo forme osôb, ktoré vás ovládali, pretože oni sami sú ukotvením pre bytosti z vyšších temných úrovní. Buď alebo, žiadne kompromisy."

Miroslav: Príroda, ďakujem za spojenie, informácie a podporu.Poznámka Marie Mejdrová:

Podotkla bych k tomu, že vždycky budeme řešit tady ve hmotě i záležitosti související např. s naším prvním duchovním tělem, úrovněmi spodních rovin čaker apod. Jedním z principů ničím neomezeného světelného vzestupu je, že cestou dostáváme postupně impulsy, jak stále lépe vylaďovat naše světelné základy. Jsme nuceni se k nim neustále vracet. Tak, aby „stavba“ naší bytosti, sestávající z duchovní, psychické a fyzické úrovně, byla dostatečně pevná. A nepobořily ji, nevyvrátily, žádné poryvy větrů – ať už v podobě nepříznivých energií obnažených z našich karmických vrstev. Nebo v podobě stahujících vlivů z okolí.

Toto průběžné vracení se k základům je tedy nejen správné, ale i nutné. Proto, neberme takové situace jako frustraci, že jsme zase jednou nuceni se vracet jakoby „zpět“. Naopak, vítejme to jako příležitost se světelně posílit. Nevracíme se totiž k tomu samému, co už jsme zpracovali, ale dostáváme možnost zpracovat dané téma na vyšší úrovni. Vyladit ho do jemnější a čistší roviny. A tak se posunout na světelné cestě dál a výš.

Navíc, spodní roviny čaker souvisejí přímo i s naším uzemněním tady ve hmotě, s naším spojením s Planetou Zemí. A neblokované, pevné, čisté spojení s Planetou je zásadně důležité pro světelný duchovní vzestup člověka 2. typu. 

Karmické očisty z mimozemských zásahov na Zemi a vplyvov biorobotov

Práve aj na základe očisty s Janou a Martinom Skočíkovými a ďalšími ľuďmi, ktorí figurujú v istom pôvodnom karmickom kruhu, som pochopil, že aj naše pracovné funkcie v tomto živote sa zhodujú s funkciami z dávnej minulosti. Prečo práve v tomto živote, bolo uvedené v komunikácii a je to aktuálne o tom, že v rámci jednej úrovne sa kruh uzatvára. Sme znovu v obraze toho, kde sme začali, presne v tých pozíciách, aké sme mali. To sa mi potvrdilo v spojení s ďalším novým kamarátom z NDC. A tak ako sa cez neho a spoločne s ním postupne odkryli väzby v očistách, zapadol do užšieho karmického kruhu s Janou, Martinom a ďalšími osobami, ktorý som opisoval. Z toho, ako sa on prejavuje v tomto živote, som videl zhodu s mojím vnímaním, že bol riadiaci veliteľ mimozemských plánov, že mal niečo spoločné s mimozemskou vojenskou flotilou. Pri našom spoločnom čistení cez mailovú komunikáciu mi sám potvrdil, že ho v tomto živote lákala armáda.

Nezáväzne na mojom vnímaní a vedomia o ňom mi poslal svoju duchovnú komunikáciu s Prírodou. Potvrdila aj fakt, že skutočne bol veliteľom mimozemskej flotily a ja jeho verný nasledovník. Zachádzala ešte ďalej, k odhaleniu bytosti, dnes už mimo NDC,  ktorá na základe väzieb z minulosti mala vplyv aj na aktuálne dianie v duchovných sférach a našich očistách. V komunikácii bolo uvedené, že ona viedla skupinu robotov, ktorá nás prenasledovala. Bola ako Terminátor. Veľmi sofistikovaný robot/napol človek. Aj teraz je stále ovplyvňovaná umelými inteligenciami zo svojej ,,rodnej“ sféry.

 

Čistenie týkajúce sa mysli, iskry vedomia, hadej sily

Toto obnaženie sa ukázalo ako kľúčové pre viac osôb a u seba som vnímal, že prostredie hlavy sa mi začína značne oslobodzovať. Súvisí to s mysľou a iskrou vedomia a aj tým ako energie dávnych biorobotov nás ovplyvnili cez rôzne uzemnenia tu v hmote v podobe osôb, ktorým sme boli podriadený. Stále som vnímal hlavne u seba silné infikovanie mojej mysle temnými myšlienkami, temnými vzorcami myslenia, inšpiráciami, napojením, učeniami... A v tomto živote som si tento spôsob myslenia sám svojím zlým prístupom k sebe samému a svojmu vývoju podporil energiou, spojenú so sférou biorobotov a temných mimozemských civilizácií. Bola to psychotropná rastlina s názvom Dragon (pozn. v angličtině „drak“; marihuana na špecificky vyšľachtenej úrovni) a mala veľkú temnú silu, ktorá ma nevedome prepojila s uvedenými temnými sférami. Práve preto som takýto typ mysle označil ako „dračia myseľ“. Kde drak lieta tesne nad zemou, kontroluje a spáli presne to, čo chce a kde si zmyslí. Cítenie s Prírodou a ľuďmi je úplne bokom. Každopádne, zlomilo mi to aj srdce a vzťah k ľuďom, priateľom, rodine a kamarátom. Dôsledky boli svojim spôsobom fatálne a takmer nezvratné.

Preto mojim najväčším hnacím motorom aj v postupe na NDC je očistiť to, čím je duchovné srdce u mňa zovreté. Nájsť v sebe životnú iskru v tej podobe, ako je to Prírodou a svetelným vývojom dané.

Cez tento postoj vo mne dodnes stále rezonuje pre mňa ako kľúčový článok
 70A. Životní jiskra, hadí síla a jiskra vědomí člověka . Popis toho ako je uvedené v závere článku, že jedine človek trvalo kráčajúci po vzostupnej svetelnej ceste dokáže celkom obrátiť vzájomnú prioritu týchto troch energií v sebe.

Pre mňa to znamená pustiť z hlavy dračie zovretie podporované umelým nabudením energie hadej sily do oblasti hlavy. Iskra života a srdce tak zostali na poslednom mieste. Pôvodné náročné a silné očisty mňa a nás v tomto období doviedli k istému konečnému výsledku, aby sa táto priorita troch energií mohla začínať uplatňovať natrvalo. Jednak sú to tu uvedené finálne očisty v rámci mimozemských civilizácií, biorobotov a Vesmírnych ľudí.


 

Duchovné vnímanie ohľadom očisty životnej iskry a duchovného srdca

Ešte pred očistou s Janou a Martinom som mal zatiaľ najreálnejšie vnímanie ohľadom očisty práve pre oblasť životnej iskry a duchovného srdca:

Najprv rôzne prenosy energií v spojitosti s lietaním v kozmických plavidlách. Počas jazdy autom mi akákoľvek rýchlosť pripadala ako zaostalá. Palubnú dosku auta som vnímal ako palubnú dosku kozmického plavidla, videl som ako stláčam rôzne gombíky, vnímal som v oblasti čakier 6B a 7A-B zvukové efekty turbulentného charakteru, ako keď plavidlo rýchlo stočí smer, naberie rýchlosť. Mal som neobvyklú jasnosť vnímania a nadhľadu, ale všetkého som si bol vedomý. Že je to projekcia mimozemskej minulosti a z časti ma to fascinovalo. Na druhý deň po očiste bolo všetko preč, pomalá jazda autom mi prišla ako tá najvhodnejšia v závislosti na energie Planéty Zem a to, že som ľudská bytosť fungujúca na báze energií Prírody.

Vrcholom týchto vnímaní bolo tak reálne videnie priestoru vo vesmíre až som mal pocit, že to dokážem odfotiť. Monumentálny priestor, v ktorom som sa z malého kozmického plavidla pozeral na obrovskú žiariacu hviezdu spolu s ďalšou bytosťou, ktorá vedľa mňa sedela. Dole nižšie boli ďalšie menšie kozmické plavidlá a priebežne prichádzali a odchádzali. Bola to ako scéna v divadle, tak reálna, že som dokázal vnímať ten priestor a energie vesmíru, akoby som v danej chvíli bol na návšteve vo vesmíre. Vnímal som, že typ energií toho vesmíru je „praveký“ a teda veľmi starý (z obdobia asi pred desiatkami miliónov rokov).

Táto hviezda vplývala na naše duchovné srdce a životnú iskru. Cítil som, že sme neboli skoro vôbec zatemnení. Že sme boli niekde na počiatku a snažili sme sa ísť cestou Svetla na základe toho, čo sme vnímali ako prirodzenú súčasť pre podporu duchovného vývoja.

 

Dôsledky umelého spôsobu duchovného vylaďovania

Počas dvoch dní som sa nevedel odpútať od tohto obrazu vnímania a chcel som si ho akoby nevedome ponechať. Aby som sa toho zbavil, musel som pochopiť, že išlo o nabíjanie si životnej iskry umelo vytvorenou hviezdou a v konečnom dôsledku to pôsobilo ako droga a všetko som chcel prežívať len cez spojenie s ňou.

Ako správny protiklad sa mi vyjavil článok od Petry Novákovej  78B. Dávné Světlo pomáhající směrovat vývoj . Pretože podobná hviezda existuje aj teraz, ale nie je umelá a cestu k nej si človek musí vytvoriť svojou vnútornou čistotou a ona ho zasiahne, pomôže mu preladiť prioritu troch energií a je na každom, aby sa vedel v takomto postoji udržať. Ale nie si ho držať svojou mysľou a chtivosťou pre naplnenie, aby to tak navždy zostalo. Ono to tak je a navždy to tak zostane, pokiaľ sa v tom vieme nájsť aj v spolupráci medzi nami priateľmi na Novej duchovnej ceste.


Duchovná komunikácia 23.4.2016:

Miroslav: Anjeli Dhyani, v poslednom období vnímam, že by som sa s vami mal spojiť. Súvisí to teraz s poslednými udalosťami a hlavne toho, čo som včera vnímal.

Anjel Dhyan:  „Áno, odkryl sa ti úsek veľmi dávnej minulosti. Aby sa tak mohlo stať, potreboval si spracovať témy, ktoré sa ti otvorili aj v spojení s novými ľuďmi. Ktorí sú na NDC alebo tí, ktorým pomáhaš mimo NDC. To spôsobilo rezonanciu a prebudili sa doteraz spiace energie. Vo vrstvách sa nachádzajú kľúče, ale aj kódy a rôzne aktivačné prvky. Veľa z toho môže súvisieť s mágiou, ako konkrétne uložené vzorce na aktiváciu vplyvu týchto energií do budúcnosti.

To sa týka tvojho vnímania monumentálneho priestoru v hlbokej minulosti vesmíru. Tvoj vtedajší duchovný učiteľ, s ktorým si sedel vo vesmírnom plavidle, ti povedal, že to, na čo sa pozeráte, je zdroj Akáše. (Pozn.: Tento duchovný učiteľ je v súčasnosti zrodený v hmote v rámci môjho okolia a stretli sme sa.) Tento priestor sa nachádzal v neutrálnej zóne dostupnej pre viaceré civilizácie.

Bola to hviezda stvorená na dobíjanie si životnej iskry. Preto ste tam chodili, aby ste mali priamy kontakt so zdrojom prvotných energií vesmíru. Avšak táto hviezda bola vytvorená z časti umelo a dávno predtým než ste ju objavili. Nešlo teda o úplne prirodzený zdroj a to ste nevedeli. Ale čistota energií a vplyvu na vašu životnú iskru bola nesmierna. Vždy vám to dalo možnosť udržať si to správne duchovné spojenie. No keďže táto hviezda sa zrodila aj za pomoci mágie, Temnota postupne vystopovala cestu do vášho vnútra. Prišiel náhly skokový posun, kedy Temnota okamžite zasiahla. Tomu sa hneď vzoprieť nedalo, bol to veľký šok. Úplné zneužitie vnútra a vplyv temných robotov, preprogramovanie životnej iskry. Hviezda bola roztrieštená na malé fragmenty a milióny malých hviezd. Tým ale nie v každom z vás životná iskra vyhorela. Niektorí úplne zošaleli a stali sa čisto temnými v podstate navždy. A stali sa súčasťou temných planét v rôznych končinách vesmíru. To je úsek, ktorý si dokázal vnímať a teraz sa rozpamätávaš na toto obdobie preto, že tvoje vnútro bolo vtedy naozaj dosť čisté, a to prirodzene.

 

 Takže dá sa povedať, že tá hviezda bola pasca. To bolo tou chybou, otvárať sa niečomu, čoho zdroj nie je známy. No po pravde, bolo to takmer nemožné rozoznať. A to dobro, ktoré to v tebe nabíjalo a podporovalo, sa v tebe znovu prebúdza. Aby si sa naučil vedieť si ho v sebe udržať bez toho, aby si sa zameriaval na nejaký pocit. Respektíve spoliehal sa na niektoré okolnosti ako na hotovú vec. Prílišná snaha niečo si poistiť môže viesť k mágii. Na čo poukazoval fakt, že k naplneniu tohto pocitu sa stačilo preniesť nad svetelnou rýchlosťou do dimenzie, kde je hviezda a vyladiť sa tým. Skrátka niečo ako dať si drogu a udržať si tým rozšírené vnímanie, čo je ale závislosť. 

 

No bol v tom veľký rešpekt a pokora. Vnímali ste to ako prirodzený prazdroj a teda ako Akášu v koncentrovanej forme. Vnímaš to aj teraz, v tvojich vrstvách tá hviezda stále existuje a žiari ako slnko cez celý priestor. To dáva pocit istej prirodzenosti a chápeš to ako svoje pôvodné dobro a silné napojenie na zdroj prvotných energií.

Takže treba sa vzdať pocitu, že tvoja životná iskra je závislá na tejto hviezde a že bez nej sa odpojíš od zdroja a upadneš do Temnoty tak ako vtedy. Takéto poistky dnes fungujú ako modlenie sa, vzývanie k nebesiam a pod. Je to hlboko vžitý zvyk vychádzajúci zo samotného vzniku Vesmíru, ktorého stvorenie je ovplyvnené magickým úmyslom.
V súčasnosti pre človeka 2. typu je podstatné nebrániť životnej iskre, aby mala svoj prirodzený tep (ako srdce), ktorý vás ladí s frekvenciami pravotočivých bioenergií za hranicami Vesmíru. A teda k neobmedzenému svetelnému vzostupu, na základe vašej snahy ísť stále vyššie.

Miroslav:  Ďakujem za spojenie, informácie a podporu.V popísanom vnímaní som tu situáciu znovu prežíval a pomenoval som ju cez súčasnosť, čiže ako životnú iskru, ktorú má dnešný človek 2. typu. V akej hutnosti hmoty sme vtedy boli, to presne neviem. Vnímal som nás iba ako bytosti v kozmickom plavidle a ten vesmír bol veľmi starý.

Podstatné je, že to vylaďovanie bolo umelé. Aj keď sme to vnímali ako niečo prirodzené s istou pokorou a rešpektom, že to je základný duchovný zdroj. Preto sme potom dopadli tak, ako sme dopadli. Bolo to celé klamlivé. Pre viac ľudí je ťažké na počiatku rozoznať umelé energie, alebo len z časti umelé, a tie naozaj prírodné. Ja som mal tiež v mojich začiatkoch na NDC problém rozoznať napríklad energie Vesmírnych ľudí a čisté svetelné bioenergie, pretože je tam niečo zhodné a nevidno to hneď.


Poznámka Marie Mejdrová:

Jak je zde uvedeno, zásadním poučením z této situace je úskalí umělého duchovního vylaďování se oproti vylaďování přirozenému. Pokud vždy například jen přijdu k nějakému zářiči a nechám se energeticky vyladit, chybí v tom aktivní péče o posun mojí vnitřní světelné čistoty. Chybí důraz na cestu postupného a trvalého posilování světelných základů mé bytosti. To má být přece základem a motorem mého duchovního vzestupu.  To, co je zde popsáno, byl vlastně umělý prostředek, umělá pomůcka k vylaďování. K zajištění větší duchovní čistoty, k čištění duchovní složky bytosti. K udržení čistoty či jejímu trvalému zvyšování to však nestačilo. Nebyl to správný postup a byl do budoucna neudržitelný. Což také později vyšlo najevo.

 

© Miroslav Michalech, říjen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 175
  • 34
  • 22
  • 26
  • 24

Celkový počet hlasů: 281