Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 91E. Očista třinácté komnaty III

91E. Očista třinácté komnaty III

Petra Nováková Vloženo 3.3.2021
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Poznávejte svá slabá místa, přijměte je a postupně je měňte. Pohlížejte na sebe láskyplně, ale vědomi si svých slabostí. Měňte sami sebe místo tlačení druhých, aby se změnili. Pochopte principy, zařaďte je do praxe a trénujte. Neúspěchy jsou šancí něco zlepšit, posunout se. Podporu máte všichni. Co nelze zlepšit? Co určuje, jaké situace si přitahujete? Každý má jinou náplň své 13. komnaty. Přitahujete si zkoušky a zkušenosti, které potřebujete. Zkušenosti jsou příležitostí a pomocí, ne zátěží.

Duchovní komunikace se Sférou Evoluce ze 7.11.2020:
 

Petra: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k současné situaci. Jak se věci posouvají ohledně očist 13. komnat. Děkuji.


Poznávejte svá slabá místa, přijměte je a postupně je měňte

Sféra Evoluce: Otevření 13. komnat zásadněji pohnulo s vývojem. Každá bytost se více dostává k „jádru pudla“. Ke svým nejniternějším problematickým místům, ke svým slabým místům. Což je důležité, je to potřeba. Nahlížíte na svá slabá místa, učíte se je poznat, přijmout a krok za krokem je měnit. Dělat z nich silnější stránky. U bytostí je to v tomto smyslu neobvyklé. Zatím se to mnohým z vás zdá nepřirozené. Díváte se spíš na to, jak se vnějších problémů zbavit. Jak změnit okolí, situace, než na to, co sám v sobě „opravit.“ Nastavit jinak.


Pohlížejte na sebe láskyplně, ale vědomi si svých slabostí

I tohle chce zvyk a zásadní změnu postoje. To je první krok, který se na cestě za svým sebepoznáním učíte.
Začít na sebe pohlížet jinak. Láskyplně, ale vědom si svých slabých míst. Doslova chtít poznat, pochopit, kde takříkajíc nechal tesař díru.

Tento proces všude jinde je samozřejmostí. Porouchá se stroj? Něco se nepovedlo v nějaké zakázce? Někde se udělala chyba? Vždy je cílem hledat, co je chybné a co opravit, vyměnit atd. V běžném životě takto přistupujete k mnoha věcem. Ale v souvislosti sami se sebou tohle moc neumíte, moc vám to nejde.

Naučte se vnímat sami sebe v tom všem:
Jakou úlohu v danou chvíli hrajete?
Kde stojíte, kde se nacházíte?

Zkuste se podívat sami na sebe jako na figurku ve hře:
Co se děje okolo?
Jaká je reakce figurky?
Jaké má možnosti, co může udělat?


Měňte sami sebe místo tlačení druhých, aby se změnili

Ve hře není ve zvyku napadat soupeře, že udělal určitý krok. Krok, který „vám způsobil problémy“. Ve hře to berete jako fakt a jediné, co můžete udělat jinak, je sami vymyslet své další kroky. A ne tlačit druhého, aby ty své změnil.

Ale ve svých životech to děláte. Chcete po druhých, aby se chovali jinak. Po světě, aby se točil lépe, přinášel jiné, lepší záležitosti k vašim dveřím. Tohle ve hře druhému neřeknete: Hraj tak, aby byla pro mě hra příjemná.
 

Pochopte principy, zařaďte je do praxe a trénujte

Pokud se v čemkoli chcete stát lepší, vždy to má stejný scénář. Pochopit principy, učit se je zařadit do praxe a opakovat a opakovat. Stejně jako u sportovce. Mnoho hodin tréninků a jeden závod. Závod je pro vás jako zásadní zkouška. Která vám ukáže, jak si stojíte. A co je nutné posílit, na čem zapracovat.

A jdete dál, opět trénovat. Být lepší. Sportovec nekončí po jednom nevyhraném závodě. Rozebere si body, ve kterých může být příště lepší a jde dál, pracuje na nich. Až přijde další zkouška, další prověření.


Neúspěchy jsou šancí něco zlepšit, posunout se

Kdybyste nestavěli své ego na první místo, snáze byste vnímali realitu určitých neúspěchů ve vašich životech. Jako šanci něco zlepšit, posunout se. Ne jako příležitost k postoji oběti, k tomu se hroutit, hořekovat, nadávat si, snižovat svou hodnotu.

I tohle je návyk, který jste se naučili. Návyk, který mohl vzniknout v dětství. Návyk, kterým si můžete vynucovat své potřeby. Když se vám nechce napnout síly, převzít to do svých rukou a jít dál. Ale ukonejšit se informací, že vy to zlepšit nemůžete, vám se děje bezpráví a čekáte, až to zlepší za vás někdo, něco jiného. Ať už my nahoře, nebo člověk ve hmotě, který vám ve vašem hořekování přispěchá na pomoc. Protože jinak by ho sžíral pocit viny, že to neudělal.

I tohle jsou principy, kterým jste se naučili. Je snazší si zajistit, aby něco udělal někdo za vás a čekat, až se některé věci změní. Než se zkrátka sebrat, a pokračovat ve své vlastní cestě.


Podporu máte všichni

Podporu máte všichni. Ale zkušenosti, kterými procházíte, potřebujete nejprve přijmout jako podporu, možnost pochopit, poznat a změnit.

Pokud vše kolem sebe vnímáte nepřátelsky, jako útoky proti vaší bytosti atd., pak nejde nalézt cestu k vlastnímu sebepoznání, sebepřijetí svých slabých stránek a k jejich přeměně.


Co nelze zlepšit?

  • Nejde zlepšovat něco, o čem si myslíte, že to je v pořádku. Řeč je nyní o vašich přístupech, způsobu prožívání atd.
  • Nelze cokoli zlepšovat cokoli, když nejprve nepochopíte, kde vězí ty body ke zlepšení.
  • A konečně nelze zlepšovat to, o čem si myslíte, že vyžaduje zlepšení zvenčí. Zásah „shůry“. Zázrak. Kdy čekáte, až konečně přijde něco lepšího, co vás podpoří. Až přijde „důkaz“, jasná podpora, přesvědčení, abyste mohli jít dál. Ale takhle světelná duchovní cesta nefunguje. A vy to víte. Ani ve hmotě to takto nemusí fungovat.


Co určuje, jaké situace si přitahujete?

Cokoli, co říkáte, píšete, to jsou myšlenky, které ovlivňují nastavení vaší mysli a vašich energií. To, co přitahujete, si ovlivňujete vlastním vyzařováním, chováním, přístupy. Konkrétními reakcemi ve hmotě. Konkrétními kroky, které děláte pro zlepšení. V danou chvíli, v dané situaci, při zkoušce.

Můžete tisíckrát nastavovat svou mysl, ale rozhodující je, jak se zachováte při zkoušce. Jakými pocity, myšlenkami, se necháte ovlivňovat. Jaké jsou vaše převažující postoje, prožitky. Zda je to například oběť, nebo rychle najede pochopení a nový způsob reakce.

To určuje, jaké budete krok za krokem přitahovat zkušenosti. Pokud jste optimálně neprošli jednou situací, nemůžete dostat zkoušku z jiné. Potřebujete nejprve projít touto. Proto se bude v různých obměnách opakovat.

Ať jde o hodnotu sama sebe. Nebo o postoj oběti, ublíženectví. Zdravotní problém. Vztahový problém. Cokoli, co vás potká.


Každý má jinou náplň své 13. komnaty

Každý máte jinou náplň své 13. komnaty. A máte příležitost ji objevit. Každý objev je však nutné nejprve prozkoumat. Pochopit, k čemu je dobrý, k čemu vám může sloužit, v čem vám může pomoci.

Neobjevíte jeho plusy, dokud si naplno neuvědomíte, nepřiznáte, co jste to vlastně objevili. V sobě samých. Protože o tom 13. komnata je. Není o druhých lidech, o situacích, o dění venku.
Je o vás. 13. komnata je o Vás. A každá přicházející situace vám umožňuje lépe pochopit, poznat sami sebe. Vaše reakce, pocity, myšlenky, které v sobě máte ukryté. Postoje, které si držíte, střežíte. Ať už přejaté, získané, nebo vlastní, vytvořené na základě různých situací. A pak s touto informací nově naložit k vlastnímu posunu.


Přitahujete si zkoušky a zkušenosti, které potřebujete

Nelze měnit bezprostředně situace, které vás potkávají. Blokovali byste si tím vlastní vývoj.
Podobně, jako byste dítěti vytvářeli umělé, krásné, harmonické prostředí, kde vše, co chce, dostane, funguje. Vše je snadné, harmonické. Co takové dítě získá? Čím se stane? Jak si dokáže v životě poradit? Jak obstojí proti nepříznivým vlivům? Je to trochu podobné jako u zvířat chovaných v zajetí. Žijí v jiných podmínkách. A při vypuštění do volné přírody nejsou připraveny. A často velmi rychle umírají.

Tedy situace lze měnit pouze tím, jací jste vy sami. Tím, jaké zkoušky a zkušenosti potřebujete, abyste se mohli stát lepšími.

Je proto nutné pochopit, zásadně si uvědomit, že situace, které vás potkávají, si vytváříte sami tím, jak přemýšlíte, jaké máte postoje.
Na světelné cestě vám přichází do života jen to, co vám pomůže stát se lepšími. A pokud nepřichází nic nového, lepšího, znamená to, že potřebujete změnit něco v sobě samých.

Ptejte se:
Co máte sami v sobě, že potřebujete zrovna takovouto zkušenost?
Co vám má tato zkušenost odhalit, v čem vám má pomoci?


Zkušenosti jsou příležitostí a pomocí, ne zátěží

Přestaňte se na zkušenosti, které vás potkávají, dívat jako na zátěž. Začněte se na ně pohlížet jako na možnost, příležitost, pomoc. Podanou ruku.
Změňte svůj pohled a uvidíte, jak se vám v životě uleví. Protože převezmete svůj život do svých vlastních rukou.


Petra: Moc děkuji, Sféro Evoluce.


Budou následovat další pokračování tohoto tématu. 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Petra Nováková, březen 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 133
  • 5
  • 6
  • 6
  • 5

Celkový počet hlasů: 155