Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Vytrvale pracujte na své osobní očistě

Vytrvale pracujte na své osobní očistě

Ivana Zámečníková Vloženo 23.7.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 21.6. - 6.7.2011

Pracujte na úklidu v sobě i svém okolí

Spojené Síly Světla, co je důležité, abych teď věděla? Na co se zaměřit? (Duchovní komunikace z 21. 6. 2011)

 

Planeta Země: „Vzhledem k výraznému a pravidelnému obnažování karmických vrstev, které teď probíhá, dochází k silné očistě. Ta se mimo jiné projevuje vlhkými deštivými dny. Tímto způsobem se lidé, zvířata, další bytosti a Příroda čistí a stabilizují. Mnohem více se v těchto dnech obnažují problematické vrstvy. Fyzické tělo na tuto očistu reaguje především určitou nepohodou a únavou. V posledních dnech byla tato očista mnohem intenzivnější přibližováním se dnešnímu slunovratu. Bylo potřeba stihnout toho co nejvíce v době, kdy byly podmínky pro očistu nejvýhodnější. Proto i u tebe docházelo k silnému čištění a odpoutávání se od starých návyků, deformací a nevhodných postojů.

Každý den, každou minutu se svět posouvá. Záleží na každém z vás, jakým směrem a jakou rychlostí se budou posouvat vaše bytosti a tím i zprostředkovaně vaše nejbližší okolí. Budete-li žít v prostředí, kde je nepořádek, budete-li ho tolerovat, budete tak bránit vaší plynulejší očistě. Pečujte tedy nejen o sebe, ale i o své okolí, které na vás má také podstatný vliv.

Pokud se fyzicky zbavíte něčeho starého, nevhodného, nepotřebného, usnadníte tím i své další vydávání a zbavování se duchovních starých, nepotřebných a manipulativních systémů, schopností, dovedností a úpisů. Vše je v tomto světě provázáno se vším - fyzické i duchovní. Bude-li člověk žít ve fyzickém nepořádku, bude-li mít svůj život, denní režim v nepořádku, bude si tím sám udržovat, případně stavět další zbytečné bariéry na svém Světelném vzestupu. Tím pak nemá vhodné podmínky pro svoji Očistu a další práci na sobě. Ať už vědomě nebo podvědomě budou tyto brzdy – bariéry omezovat vývoj člověka. Je vhodné PRACOVAT NA ÚKLIDU V SOBĚ I SVÉM OKOLÍ. Je skutečně potřebné vymanit se ze svazujících energií fyzického nepořádku a zpracovat jej co nejdříve. Odstranit tak svazující energie, které nenápadně, ale dlouhodobě berou člověku jeho tolik potřebnou životní energii.“     Děkuji.


 

Prověřujte duchovním spojením správnost cesty

Napojuji se na svoji Osobní Karmu a prosím ji o informace, které mám teď vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 23. 6. 2011)

 

Osobní Karma: „Buď stále ostražitá a důsledná. Jedině tak můžeš zachytit důležité impulzy, které tě mají posunout dál. Opatrnost je v tvém případně namístě. Než budeš něco dělat, je vhodné si to NEJDŘÍVE NAVÁZÁNÍM DUCHOVNÍHO SPOJENÍ PROVĚŘIT, ZDA TÍM NEJDEŠ PROTI PŘÍRODĚ A NYNĚJŠÍM PRAVIDLŮM NDC. NEJEDNEJ „ZBRKLE“ DLE AKTUÁLNÍCH POCITŮ, ALE VŠE NEJDŘÍVE PROVĚŘUJ. Temná strana s lidmi většinou manipuluje skrytě, nenápadně. Člověk pak často jedná podvědomě chybně. Prověřuj tedy své pocity, zdroje komunikací, myšlenky, postoje a podobně.

JE STÁLE NA ČEM PRACOVAT. Věnuj se tedy duchovní očistě – čištění, cvičení, rozvoji a vylaďování tvé duchovní komunikace. Dokončování nedokončených záležitostí, které dlouho odkládáš. Je to v tuto chvíli podstatné k tomu, aby ses posunula a pokročila dále.“ Děkuji.


 

Berte problematické situace jako výzvy a příležitosti pro další posun

Spojené Síly Světla, co máme teď vědět? Jaký je můj nynější úkol? (Duchovní komunikace z 26. 6. 2011)

 

Nejvyšší Karma: „Stále dochází k razantním očistným akcím, které přímo likvidují vše stagnující, zastaralé a nepoužitelné pro Nový vývoj. To přináší další komplikace a potřebu nutné změny nastavení ve fungování společnosti.

Přeberte se vším všudy za sebe plnou zodpovědnost. Odpovědnost za své činy i jednání. Je potřeba začít ve fyzické rovině stavět nový karmický řád, a to od samých základů (kořenů). Každý má začít sám u sebe. Vnímejte svým citem a intuicí, neškoďte sobě nebo druhým. Vzdělávejte se, posouvejte, pracujte na zlepšení společnosti ve všech směrech. Trvejte na svých právech a dodržujte povinnosti z tohoto práva vyplývající. Nenechávejte se obalamutit pozlátky skrývajícími temnotu a temné nastavení pravidel.

Lidé na NDC mají dostatečně rozvinutý cit pro vnímání spravedlnosti a rozpoznání (odhalení) kamufláží, podvodného jednání a možných nástrah. Jděte příkladem ostatním. Otevírejte jim zavřené oči, kterými nevidí a necítí, co nekalého se kolem nich děje. K jakým podlostem a zneužívání jejich svobodné vůle a jejich energií dochází. Nebuďte poslušné ovce v elektrickém ohradníku temných pravidel. Nepodporujte deformované principy společnosti. Projevte své ryzí vnímání, svůj názor a stůjte si za etickými principy. Stůjte pevně za pravdou, kterou vnímáte i v těžkých okamžicích vašeho života. Tím postupně umožníte dalším lidem procitnout z jejich umělé apatie a pochopit akutnost změny nynější situace, nynějšího nastavení lidstva.

Každá zkouška, se kterou se v životě setkáte, má prověřit vaši stálost, sílu a odhodlanost pokračovat na cestě vzestupu. Berte tyto problematické situace jako výzvy, které vám přinášejí dílčí úspěchy, které jste v mnoha předchozích zrozeních nedosáhli.“      Děkuji.


 

Snažte se jednat podle nejčistších etických principů v jakékoliv životní situaci 

Spojené Síly Světla, prosím Vás o informace, které je teď důležité zaznamenat. Děkuji. (Duchovní komunikace z 27. 6. 2011)

 

Karma: „Je potřebné ustát nynější očistu. Nenech se zmást klidem, který je teď kolem tebe. Temná strana se nyní snaží nadechnout, vzchopit se a získat novou sílu pro další razantní akce.

Definujte si každý sám za sebe hodnoty, které uznáváte. Specifikujte si, co je pro vás etické, morální, a to, čemu byste se měli v životě vyhýbat. KAŽDÝ MÁ TOTO PŘIROZENÉ ETICKÉ NASTAVENÍ UKRYTÉ V SOBĚ.

Lidé při stabilním vzestupu ve Světle v sobě postupně přirozeně nacházejí správné etické postoje a nastavení. Zjišťují, že dříve jednali a mysleli nesprávně. Měli pokřivený pohled na svět, na sebe, způsobený příjmem pozměněných deformovaných informačních bioenergií svými vychýlenými čakrami.

Po překonání bariéry dvanáctého vnějšího duchovního těla a vstupu na NDC je v tomto směru vše jednoznačnější. Člověk dosáhl toho, že má po většinu času čakry vyladěné do optima. Je již značně stabilní ve svých citech, postojích a emocích. Už se jen minimálně nechává stáhnout do mocenských bojů o energie. Lidé na NDC nepotřebují používat tyto manipulativní praktiky pro získávání energie, protože jsou dostatečně vyladěni na optimální příjem informačních i životních bioenergií svými čakrami. Čisté energie do nich přirozeně přicházejí v nezdeformované podobě pomocí zharmonizovaných a vyladěných čaker.

U lidí, kteří jsou spoutáni a ovládáni (blízkou osobou nebo jinou osobou - návštěvou různých seminářů, zasvěcením, návštěvou problematických míst a podobně), je situace odlišná. Tito lidé často nejsou schopni rozeznat problematické části vlastní bytosti, na které by se měli zaměřit. Jejich postoje a vlastní nastavení se jim zdá v pořádku, necítí potřebu nějaké změny, potřebu práce na sobě. Jde o ovlivněné vnímání pomocí deformovaných čaker, různých temných úpisů a vazeb na temnou stranu.

Pro tyto „hledající“ je vhodné, aby ve svém okolí nebo v historii našli (jako vzor) co nejčistší bytost s co nejčistšími úmysly a především vysokým etickým a morálním cítěním a chováním vůči sobě i druhým. Je vhodné se snažit jednat podle těchto nejčistších principů kdykoli, v jakékoli životní situaci. Tímto způsobem člověk může zmírnit duchovní pád, kterého je často přímým účastníkem.

Pracujte na sobě tak, aby, když se ohlédnete za svým uplynulým dnem, týdnem, měsícem, rokem, jste byli sami se sebou spokojeni. Spokojeni s vlastními posuny a výsledky své práce, které jste dosáhli.“    Děkuji.


 

Pečujte o čistotu svých čaker a celkovou stabilitu vlastní bytosti 

Napojuji se na Spojené Síly Světla. Prosím Vás o informace, které jsou nyní aktuální. Jak mohu zlepšit své duchovní vnímání? Jaký je můj úkol v tomto zrození? Děkuji. (Duchovní komunikace z 29. 6. 2011)

 

Osobní Karma: „Neustále u tebe dochází k obnažování (vyloupávání) dalších karmických vrstev, které je potřeba zpracovat. Je důležité, aby ses pročistila z manipulativních vazeb, které tě v tomto životě i v minulých zrozeních svazovaly. Pak budou tvé úkoly čitelnější a jasnější.

V této době je vhodné, abys neustále dokola zpracovávala své obnažené karmické vrstvy, pečovala o své vnímání a čistotu svých čaker a celkovou stabilitu vlastní bytosti. Dodržuj i nadále kvalitní životosprávu včetně dostatečného spánku. Sama vnímáš, že se posouváš a pročišťuješ, to je dobré. Nebuď netrpělivá a nedočkavá, tvé úkoly se ve vhodný čas vyjeví.

Je vhodné, abys trávila více času v Přírodě. To ti pomůže k lepšímu vyladění a harmonizaci. V tuto chvíli je pro tebe optimum alespoň jedna hodina denně.“    Děkuji.


 

Je důležité poskytnout lidem informace a nechat na nich, aby si utvořili vlastní postoj

Prosím Slunce o komunikaci a sdělení dalších informací, které máme vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 6. 2011)

 

Slunce: „Minulost se opakuje. Tak jako v minulosti nejvyšší vládcové a vůdci obcházeli karmu a snažili se zakrýt své neetické chování, tak i dnes se lidé snaží o totéž. Jde o aktivní mágy, nebo obyčejné lidi zrozené s určitými privilegii nebo vládní činitele, kteří se snaží přesunout odpovědnost za své chyby, kterých se dopustili, na druhé. Uplácejí, lžou, balamutí. Snaží si „naoko“ zachovat „čistý“ štít, do doby, dokud se pravda sama neprovalí. V tuto chvíli je situace taková, že postupně u každého dojde k provalení (projevení karmy), obnažení různých nepravostí a skrytých přehmatů, kterých se dříve dopustil.

Přiznejte pravdu dříve, než bude (pro vás v nejnevhodnější čas) vytažena na povrch, a to jak velké přehmaty, tak i drobné krádeže, malé lži a podobně. Nic nezůstane skryto.

Důsledně se zajímejte o vlastní práva a povinnosti, které pro vás v různých oblastech vašeho života vyplývají. Je vhodné je co nejpřesněji a co nejdůsledněji dodržovat. Zajímejte se o aktuální problematiku ve světě. Vnímejte různé souvislosti a probírejte je s lidmi, které to zajímá. Tak jim pomáháte otevřít oči, aby se k nim dostala skutečná pravda o fungování světa, aby nebyli závislí jen na často pozměněných informacích z médií, ale měli možnost věc zvážit z více úhlů pohledu.

Nejvhodnější je mluvit pravdu, ale zároveň skrytě nebo účelově nemanipulovat s druhými a nevnucovat jim tak vlastní postoje. Je důležité poskytnout lidem informaci a nechat na nich, aby si našli vlastní postoj. V této době je stále velmi potřebná informovanost lidí, a to bez různých zmanipulovaných závěrů, překroucených pravd a zamlčování podstatných informací.

Při  kontaktu s druhými vznikají vhodné situace, které vám pomůžou s projevením těchto informací. Vše je vhodné sdělovat přirozeně, bez jakéhokoli nátlaku. Člověk má právo rozhodnout se, zda chce slyšet jakékoli informace. Nenuťte ostatní za každou cenu poslouchat. Nabídněte jim, zda chtějí znát jiný pohled na věc, a to ať na situaci ve světě, nebo na duchovní vnímání a podobně. Jedině tak nebudete manipulovat s ostatními a škodit jim i sami sobě. Sdělte své postupy, co a jak vám vyhovuje, funguje, co máte vyzkoušené.

Nikdo z vás není „spasitelem“, který má zachránit davy lidí a přesvědčit je o správnosti vaší cesty, jak si v mnohých sektách či náboženských směrech o sobě myslí. Vše je na samotném člověku, na jeho vlastním chtění, touze se posunout, změnit, pročistit se sám za sebe, zvýšit své vlastní etické hodnoty a zharmonizovat vlastní bytost do Světla.

Ani sebeobětování pro druhé není a nebude na pořadu dne. Smyslem nynějšího vývoje je předat v co nejčistší podobě nezkreslené informace o vhodnosti změny směřování člověka k co nejetičtějšímu, nejčestnějšímu životu v pravdě, v souladu s Přírodou, s vhodnou zdravou životosprávou a vlastním energetickým čištěním pomocí cvičení Pěti Tibeťanů.

Poslouchajícímu tedy napovězte, člověka s klapkami na uších nechte jít cestou, kterou si vybral. Jakékoli boje o tom, kdo má pravdu, zda zastánci magie, nebo lidé na NDC, jsou nyní zdržováním a ztrácením cenné energie a času. Všechny potřebné informace, které tito lidé potřebují pro pochopení skutečných, nezkreslených souvislostí a změnu jejich životů, jsou již zveřejněné a volně přístupné. Věnujte tak svůj čas efektivněji směrem k svému vlastnímu čištění a vylaďování vlastních nedostatků a chyb.“     Děkuji.


 

Pravidelná duchovní komunikace vás nejrychleji informuje o aktuální situaci

Prosím Slunce o komunikaci a sdělení informací, které nyní máme vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 6. 2011)

 

Slunce: „Je potřeba, aby lidé na NDC stále dokola pokládali tuto otázku. Vždy je něco, co je potřebné zaznamenat. Vše se točí kolem toho, aby se předané informace dostatečně rychle dostávali na světlo - mezi lidi. Aby se tyto informace staly přirozenou součástí nynějšího nastavení tohoto světa. Pokud budete pravidelně komunikovat a nebudete pochybovat o správnosti svých komunikací, postupně, jak se budete posouvat dál ve Světle, budete získávat a zaznamenávat další přesnější informace, které jsou důležité pro nynější vývoj.

Pravidelnou komunikací jste nejrychleji informovaní o aktuální situaci a problémech, které se právě řeší. Věnujte se tedy každodenně rozvoji svých duchovních komunikací a zaznamenávejte aktuálně potřebné informace, postřehy, rady, které vám Spojené Síly Světla (Světelné bytosti, karma a různé světelné sféry) chtějí sdělit.

Dnes jsem Tě kontaktovalo z důvodu potřeby zaznamenat další informace, které se týkají nového karmického pořádku. Do určité doby bylo možné karmicky zaznamenat pouze omezené, zdeformované záznamy, které byly prosycené temnými energiemi. Temné sily a různé temné instituce si upravovaly záznamy karmy ke svým potřebám. Vše vycházelo z temných manipulací s jasným záměrem odstranit, zamlžit, přesunout zodpovědnost za vlastní přehmaty, kterých se temné i světelné bytosti dopustily.

Postupně se jejich přehmaty, chyby, manipulace, nedbalosti zhoršovaly, proto byly tyto bytosti nuceny používat vyšší techniku (důmyslnější zařízení) a vyšší magické schopnosti, kterými trvale ovlivňovaly zpětné neprojevování se karmy a kvalitu a pravdivost jejich karmických záznamů. Někteří si začali zřizovat vlastní instituce, které pro ně pracovaly. Jejich úkolem bylo věnovat se čistě jenom účelovému měnění karmických záznamů a samotného projevování karmy. Tak došlo k zmanipulování a překlopení k temné straně i Karmických rytířů, kteří měli na starosti kontrolu a projevení karmy do hmoty.

Každý, kdo měl přístup k vyšším tvořivým magickým schopnostem, měl i značně vyšší riziko vlastních chyb a přehmatů. Často se pak vědomě nebo nevědomě snažil zakrýt vlastní selhání. Nechtěl ztratit vlastní postavení a moc, kterou měl, a privilegia, která získal. Tento systém se skutečně podobá dnešnímu fungování v politických kruzích. Jde o nečestné, někdy až mafiánské chování vůči sobě i druhým. Tedy nic nového pod Sluncem. Historie se opět opakuje. Mnohokrát zde na Zemi proběhlo odposlouchávání, výslechy, utajování informací, zbavování se stop vlastního selhání.

Nenecháváte si připisovat vinu druhých na svůj účet. Pokud vás někdo v běžném životě obviní z vašeho selhání nebo něčeho, co jste neudělali, braňte se! Nenechte si připsat tuto chybu na svůj účet. Pokud se nebudete v těchto případech efektivně bránit a necháte se „očernit“, stane se tento přehmat i vaším přehmatem. Nenechte si nabalit na sebe něco, za co nenesete odpovědnost, neubližujte sami sobě. Je třeba ukazovat ostatním, jak se věci mají, jaká je skutečná pravda.“     Děkuji.


 

Nepodceňujte potřebu pravidelného odpočinku a regenerace 

Oslovuji Slunce. Co nyní máme vědět? Co mám zaznamenat? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4. 7. 2011)

 

Slunce: „Stále dochází k významným posunům bytostí, které jsou na NDC. Jde o SILNOU OČISTU, která je má posílit a utvrdit v jejich aktuálním směřování a vhodném nastavení jejich priorit. Stále platí, že je teď nejvhodnější období pro změnu a vlastní práci na sobě a z toho vyplývající posuny ve Světle. Každý čas, každé období obsahuje své vlastní nejvhodnější nastavení. Pro toto období je nejvhodnější, abyste zůstali co nejvíce vnímaví k náznakům a impulsům, které Vás provázejí a pomáhají  s dalšími posuny. Využijte tyto příležitosti a získané informace k vlastním posunům a stabilizaci ve Světle.

Důležitým se stává i vlastní načasování a rozvržení jednotlivých činností během dne. Dokázat poznat, kdy je vhodné se věnovat různým činnostem a kdy je vhodné se zaměřit na přiměřený odpočinek a vlastní regeneraci. Obojí je ve vašem životě důležité, obojí vás v přiměřeném vyvážení posouvá. V běžném životě by neměla jedna činnost výrazně převládat nad druhou. Po vlastní práci by měl člověk i dostatečně odpočívat, jinak žije a pracuje na úkor sebe, a tím na úkor svého vyladění do Světla.

Pokud se člověku během práce nedaří koncentrovat na vlastní práci, není něco v pořádku. Může jít o požití nevhodné stravy, energetické vysávání druhou osobou, nevhodné místo pro práci, karmické čištění nebo právě nedostatek kvalitního odpočinku. Je vhodné, aby si člověk dokázal na chvíli odpočinout pro něj vhodným způsobem. Přehnaná práce se postupně stává lopotěním. Aktuální se v této době stává vyladění vlastní práce s dostatečným odpočinkem a celkovou regenerací (spánkem).

Nedá se žít přirozeně a harmonicky bez přiměřeného odpočinku pouze fyzickou nebo duchovní prací. Každý jste individuální, pro každého platí jiná měřítka. Nepodceňujte potřebu dostatečné regenerace. Dostatečnou regenerací podpoříte nejen své fyzické tělo, ale především vlastní duchovní vyrovnanost. Pro někoho je optimální poslech kvalitní hudby, pro jiného více pobytu v Přírodě, pro dalšího posezení s přáteli. Věnujte dostatek času efektivnímu odpočinku, nikoli pasivnímu sledování televizních pořadů, které určitým způsobem odčerpávají energii a motivaci pro další práci.

Sledování televizního zpravodajství je ovšem důležité pro získání přehledu, jaká je situace ve světě. Je podstatné zjišťovat souvislosti aktuálního dění. Naopak při pravidelném sledování různých seriálů, drsných filmů, reklam dochází k celkovému ztlumení energie člověka, při kterém se často nechá strhnout (ovládnout) dějem, emocemi a energiemi vyzařujícími z těchto pořadů. Při pravidelném každodenním sledování různých televizních pořadů, seriálů, filmů, čtení bulvárních plátků, postupně dochází k vlastní vnitřní závislosti na této činnosti.

Buďte tedy opatrní na výběr činností, které jsou pro vás optimální. Ne všechny jsou vhodné pro fyzickou i duševní regeneraci, odpočinek a zvyšování vaší vnitřní harmonie.“  Děkuji.


 

Věnujte se vždy naplno tomu, co děláte

Oslovuji Spojené Síly Světla. Jaká je nynější situace? Na co se zaměřit? (Duchovní komunikace z 6. 7. 2011)

 

Příroda: „S ohledem na výročí dnešního dne dochází k další silné očistě. Obecně není vhodné se nepřiměřeně dlouho zaměstnávat drobnostmi. Je vhodné odhadnout potřebný čas k dokončení určité činnosti a snažit se ho dodržet. Dokončit činnost a až pak začít další činnosti. Neplýtvejte časem, kterého není mnoho. Věnujte se všemu naplno a neodkládejte na později činnosti, kterým se nechcete věnovat. Někdy právě ty činnosti, které odkládáte, vás mohou nejlépe posunout. Postavte se své lenosti a pohodlnosti – nedokončování a nečinnosti. Vše, co v pravý čas úspěšně dokončíte, vám otevře další dveře, další příležitosti a možnosti vlastního posunu.

Není na místě zahálet. Věnujte se tomu, čemu jste se rozhodli věnovat – práci, cvičení, odpočinku, pobytu v Přírodě, stravě. Tím, že se budete naplno věnovat jedné oblasti své činnosti a neroztříštíte svoji pozornost (energii) do více sektorů, budou výsledky ucelenější, kvalitnější a rychlejší.“     Děkuji.

© Ivana Zámečníková, červenec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 173
  • 15
  • 15
  • 15
  • 21

Celkový počet hlasů: 239