Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů

29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 23.5.2010
Jiří Novák

Popis každého cviku je zde doprovázen sérií devíti fotografií. Na nich je znázorněno postupné provedení jednoho opakování cviku. Kromě prvního cviku, kterým je točení, je u všech dalších potřeba dbát na stanovené dýchání i určitý časový rytmus. To znamená „nešvihat“ jeden cvik za druhým jako gymnastiku, ale také zbytečně nadměrně neprodlužovat dobu trvání cviků nebo přestávky mezi cviky. Účinnost cvičení závisí především na úsilí, které do toho vkládáte a dále na koncentraci, kterou si přitom udržujete. I když nedokážete některou pozici zpočátku udělat kompletně, cvičte alespoň v náznacích až do takové polohy, kterou zvládnete. Při každém cvičení se totiž napojujete na centrální systém bioenergií spojený s Pěti Tibeťany.

Návod na cvičení

    Vysvětlení, jak Pět Tibeťanů funguje, proč je lepší na optimalizaci fungování svých čaker cvičit Pět Tibeťanů než cokoliv jiného a další informace o původu tohoto cvičení a jeho významu pro lidstvo, je věnována první část 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry. Tato navazující druhá část předkládá detailní návod na cvičení Pěti Tibeťanů.

    Pokud vás nezajímají detailní duchovní informace týkající se pozadí tohoto souboru cvičení, ale přece jen byste si rádi na začátek přečetli alespoň stručné informace, proč vůbec cvičit, doporučujeme začít novým textem 29C. Jak a proč cvičit Pět Tibeťanů?, který obsahuje stručné informace o Pěti Tibeťanech i kompletní návod na samotné cvičení.
 

    Popis každého cviku je doprovázen sérií devíti fotografií. Na nich je znázorněno postupné provedení jednoho opakování cviku s tím, že fotografie následují po sobě zhruba po vteřinách. Výjimkou je první cvik, kterým je otáčení. Při tomto cviku dýcháme volně a rychlost otáčení zvolíme takovou, jaká je pro nás optimální, abychom přitom dokázali udržet rovnováhu a neupadli. Zpočátku raději pomalejší, postupně můžeme zrychlovat.

    U všech dalších cviků je už důležité přesně dbát na stanovené dýchání i určitý časový rytmus. To znamená „nešvihat“ jeden cvik za druhým jako gymnastiku, ale také zbytečně nadměrně neprodlužovat dobu trvání jednoho cviku nebo přestávky mezi cviky. Každý cvik je pak přirozeně rozložen na tři fáze. První fází je pohyb z výchozí polohy do polohy konečné spojený s pomalým nádechem. Druhou fází je výdrž v poloze a zadržení dechu. Třetí fáze znamená návrat zpět do výchozí polohy spojený s výdechem a uvolněním.

    A optimální tempo cvičení? Každá fáze je ztvárněna trojicí fotografií a měla by trvat zhruba 3 vteřiny. Jeden celý cvik celkem i s kratičkou přestávkou tak potrvá přibližně 10 vteřin. Protože cviků je celkem 6, zacvičit všechny cviky jednou trvá přibližně jednu minutu, takže zacvičit sérii 7 opakování cviků představuje 7 minut. A 21 opakování pro celý den znamená časovou zátěž přibližně 21 minut. To znamená dvakrát denně po 11 minutách nebo třikrát denně po sedmi minutách. Že si nedokážete tolik času pro to najít? To je pouze výmluva. Kdo chce a považuje to pro sebe za zásadní a důležité, ten to jednoduše udělá. Pro koho je důležitější přečíst si noviny a vyslechnout zprávy v televizi, ten na cvičení nebude mít čas. Taková je realita.

    A co když má někdo obavy, že hned napoprvé to nezvládne úplně správně? Není potřeba z toho dělat vědu. Prostě začneme cvičit a den za dnem se budeme zlepšovat a stále více dbát na jednotlivé detaily. Na správné dýchání, na optimální tempo, na správnou výchozí a konečnou polohu. Že nedokážete udržet nohy napnuté? Není problém. Účinnost cvičení závisí především na úsilí, které do toho vkládáte a na koncentraci, kterou si přitom udržujete. I když nedokážete některou pozici zpočátku udělat kompletně, cvičte alespoň v náznacích až do takové polohy, kterou zvládnete.

    Dostávám při cvičení nějakou energii? Ano, při každém cvičení Pěti Tibeťanů se napojujete na centrální systém bioenergií spojený s Pěti Tibeťany. A to vyvolává silné čistící a harmonizační účinky pro celkové fungování vašich čaker i dalších částí energetického systému.

    Mohu do cvičení vkládat další cviky, na které jsem zvyklý? Ne, rozhodně není vhodné zařazovat do tohoto souboru cviků jiné sestavy nebo jiné jednotlivé cviky, jak je to doporučováno v některých knihách. Tím se ruší celkový účinek energie Pěti Tibeťanů a může se nám pak stát, že se energiemi napojíme na něco úplně jiného.

    A co úpravy doporučené v tomto návodu? Ty jsou odsouhlaseny a schváleny těmi duchovními bytostmi, které za cvičení Pěti Tibeťanů odpovídají.

    Chcete přesto chodit ještě na jiné cvičení? Prosím, jak je libo, ale jiné cvičení provádějte odděleně od Pěti Tibeťanů. Nepleťte dva odlišné cvičební systémy dohromady. I přesto je však vhodné určité omezení. Některé systémy cvičení jsou totiž zatíženy zčásti zatemněnými filozofickými a náboženskými systémy z minulosti, magickými zásahy nebo jakýmkoliv jiným temným vlivem. Provádění takového cvičení člověku zablokuje vzestup nad určitou světelnou frekvenci, i kdyby cvičil 100 opakování Pěti Tibeťanů za den. Zkušenosti více lidí potvrdily, že takto blokuje vzestup jóga, Tai-či, bojová umění, ale také v poslední době populární rytmický tanec nazývaný zumba nebo některé systémy břišních tanců. Vhodná naproti tomu může být běžná kondiční gymnastika, běh a další pohybové sporty.

    Otázka správného dýchání? Většina systémů zabývajících se správným dýcháním doporučuje zásadně nadechovat nosem, zatímco v případě výdechu můžeme použít i ústa.

    Nebude mne rušit, budu-li cvičit ještě s někým dalším? Naopak, v rodinách je dokonce vhodné, když matka nebo otec jsou nenásilným příkladem pro své děti a vedou je k tomu, aby cvičili s nimi a takto se to pro ně stalo samozřejmostí. Vhodné může být, i když dva partneři budou cvičit spolu. Naopak bych nedoporučoval hromadná cvičení na povel. Pět Tibeťanů na rozdíl od jazzgymnastiky nebo různých forem tance spíš vyžaduje určité soukromí, i pokud jde o energie. Protože při tomto cvičení se otevírám proudění energií a je to příležitost, kterou by mohly některé z přítomných osob zneužít.

    Co poslouchání hudby při cvičení? Jak už jsem řekl minule, záleží na každém, čemu dá přednost. Pokud však zvolím hudbu, měla by být dostatečně tichá, nenásilná, aby příliš nepřitahovala pozornost člověka, ale spíš přirozeně uvolňovala. Pozor však na speciální meditační nahrávky s prvky magie. Pro tento účel mně naprosto vyhovovala klavírní hudba - Mike Rowland: And So To Dream, nebo Mike Oldfield: Voyager.

    Zajistí mi pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů duchovní vzestup nebo ještě potřebuju dělat něco navíc? Potřebujete k tomu ještě dodat pravidelné každodenní optimální stravování, vyvážený denní režim a doporučuje se i pobyt ve volné přírodě. Navíc je důležité pravidelné sledování svého karmického čištění a vyhledání včasné pomoci v situaci, kdy je nutné karmicky rozvázat a zneutralizovat velké přehmaty z minulosti s dalekosáhlými následky. Mimořádně důležité je také co nejdříve si na vzestupné cestě obnovit duchovní komunikaci s duchovními úrovněmi. Takto získám vyšší nadhled nad situací a tím i možnost lépe se orientovat ve svém životě, v událostech, které se kolem mne dějí.

    Slyšel jsem něco o detoxikaci. Jakákoliv zásadní změna životního stylu – například radikální změna ve způsobu stravování, zvýšený objem pití čisté vody, bylinková očistná kůra, pobyt v lázních, ale také cvičení Pěti Tibeťanů – to vše může vyvolat zvýšenou očistu organismu. A mohou se pak dostavit detoxikační příznaky, které jsou v takové situaci obvyklé, a které naznačují zvýšené množství uvolněných škodlivých látek, které se tělo snaží dostat ze sebe ven – například lehké bolesti hlavy, může se znovu objevit, zakutnit nemoc, kterou jsem měl dříve. Pokud taková nemoc byla léčena léky, ve skutečnosti nebyla vyléčena, ale zatlačena do pozadí, aby se neprojevovala. Změna způsobu života tuto zatlačenou nemoc opět vyvolá na povrch. A budete-li ve zdravém způsobu života pokračovat, tělo má šanci se s touto nemocí definitivně vypořádat čistým způsobem.

    Co se doporučuje, objeví-li se detoxikační příznaky? Zvýšit objem pití zejména čisté vody, zvýšená konzumace syrového ovoce a zeleniny, pobyt v Přírodě. Pokud však jsou nepříznivé fyzické či psychické stavy důsledkem obnažených karmických vrstev těžší povahy, bez energetické očisty a léčby se z toho člověk nedostane. Příznaky sice za nějakou dobu pominou, ale pokud obnažené vrstvy nebudou zpracovány, další duchovní vzestup se tím obvykle zastaví. 

    Co když se při cvičení příliš zadýchávám? Sám běžně cvičím takto: Jeden cvik – pomalý nádech, držení pozice, výdech spojený s návratem zpět. A hned pokračuji následujícím nádechem spojeným s dalším opakováním cviku. Jakmile se zadýcháváte, kdykoliv máte pocit nedostatku kyslíku, můžete po některém, případně po každém opakování cviku vložit jeden pomalý nádech a výdech navíc v klidové poloze. A to u kteréhokoliv cviku od druhého do šestého.Účinek cviků se tím nijak neruší, jenom se celé cvičení časově prodlouží.
 

Pět Tibeťanů – 1. cvik

    Stoupneme si na rovnou podlahu v místě, kde je dostatek volného prostoru. Protože se budeme točit, musíme počítat s tím, že nedokážeme stát přesně v jednom bodě. Proto potřebujeme kolem sebe určitou rezervu volného prostoru, abychom se při točení neuhodili rukama do stěn, skříní nebo jiných předmětů v bytě. Pokud bychom se chtěli točit v Přírodě, točení na nerovném povrchu nebo i na mírném svahu je velmi problematické a těžko přitom držíme rovnováhu. Proto je potřeba vyhledat místo srovnané, bez větších hrbolů a ne na svahu.

    Cvik začínáme tak, že upažíme ruce do vodorovné polohy, levou dlaň vytočíme směrem nahoru a pravou dlaň směrem dolů k zemi. Pravidelně dýcháme a takto se začneme točit ve směru hodinových ručiček. Pokud se nám při cviku točí hlava, začínáme raději pomalejší rychlostí. Při tomto cviku není vhodné zavírat oči. Naopak Peter Kelder pro lepší udržení stability při točení doporučuje: Než se začnu otáčet, soustředit se na jeden bod, předmět, místo přímo před sebou (např. okno, květina, apod.). A když se pak otáčíme, opakovaně při každé otáčce obnovovat očima s tímto bodem kontakt. Takto uděláme zvolený počet plných otoček o 360 stupňů. Přitom se snažíme neustále držet ruce ve stanovené poloze. Po skončení otáčení zůstaneme na okamžik stát, aby se nám srovnala stabilita. Případně můžeme sepnout dlaně k sobě a takto se vrátit zpět „do svého středu“, tedy k plnému obnovení své původní stability. Pro mne osobně je tento cvik nejpříjemnější a točím se i vícekrát – třeba dvacetkrát, třicetkrát při každém cvičení. Cvik podporuje příjem bioenergií shora z duchovních sfér a vyšších světů.


 

Pět Tibeťanů – 2. cvik

    Ležíme na zádech na rovném podkladu. Doporučuje se koberec nebo měkká podložka, která nás izoluje od chladné země. Ruce položíme volně vedle těla dlaněmi dolů a vydechneme.

    1. fáze cviku:

    Zvedáme nohy do polohy kolmo k podložce, současně tlačíme bradu na hruď a volně se nadechujeme. Ramena by měla zůstat po celou dobu tohoto cviku na podložce. Když jsem začínal, počítal jsem si pomalu „v duchu“ do tří, zhruba takovou rychlostí, jak za sebou plynou vteřiny, aby tato fáze trvala přibližně 3 vteřiny. A takto jsem si zvykl na vhodné tempo cvičení.

    2. fáze cviku:

    Držíme nohy v konečné poloze, stále tlačíme bradu na hruď a přitom zadržíme dech. Také tato fáze by měla trvat zhruba 3 vteřiny (opět si mohu „v duchu“ počítat pomalu do tří).


 

    3. fáze cviku:

    Začneme pomalu vydechovat, nohy pokládáme dolů na podložku, hlavu vracíme na zem až do úplného obnovení uvolněné výchozí polohy. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku.

 

    Pokud má někdo potíže se zády, s páteří, doporučuje se zjednodušit cvik tak, že nejprve vleže nohy pokrčím, pak teprve je začnu zvedat, a po zvednutí se pokusím je znovu narovnat. A obrácené pokládání nohou na zem provádět stejným způsobem. Další možností je podložit ruce pod pánev (lidově „pod zadek“), i to usnadní zvedání a pokládání nohou.
 

Pět Tibeťanů – 3. cvik

    Klečíme na podlaze s napřímeným tělem, prsty u nohou se opíráme o podložku. Ruce volně spuštěné k zemi. Před zahájením cviku předkloníme hlavu, zatlačíme bradu na hruď a vydechneme.

    1. fáze cviku:

    Po celou dobu cviku pas zůstává pevný, neprohýbáme se tedy v bedrech, ani nezakláníme celý trup i s nohama dozadu. Začneme prohýbat dozadu pouze páteř a horní část trupu od pasu nahoru, současně zakláníme hlavu a nadechujeme se. Pomocí rukou, které tlačíme dozadu, ještě více zdůrazníme vypnutí hrudi. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.

    2. fáze cviku:

    Zadržený dech, držíme konečnou polohu, maximálně vypínáme hruď, hlava zůstává plně zakloněna. Polohu držíme opět zhruba 3 vteřiny.

    3. fáze cviku:

    Začneme postupný výdech, narovnáváme se, uvolníme ruce a bradu opět zatlačíme zpět k hrudi. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku.

 

Pět Tibeťanů – 4. cvik

    Sedíme na podložce, trup vzpřímený, dlaně opřeme vedle těla o zem, prsty dopředu nebo do strany. Před zahájením cviku předkloníme hlavu, zatlačíme bradu na hruď a vydechneme.

    1. fáze cviku:

    Začneme se pomalu nadechovat, zvedáme trup ze země tak, že ohýbáme nohy v kolenou a ruce zůstávají natažené. Přitom postupně zakláníme hlavu. Snažíme se dosáhnout konečné pozice, kdy trup je společně se stehny rovnoběžný s podložkou a hlava maximálně zakloněna. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.

 

    2. fáze cviku:

    Zadržíme dech, držíme konečnou pozici, napneme všechny svaly a ještě více se snažíme pánev tlačit vzhůru. Polohu držíme opět zhruba 3 vteřiny.

 

    3. fáze cviku:

    Začneme pomalu vydechovat, spouštíme pánev na zem, hlavu začneme předklánět a vracíme se postupně zpět do výchozí pozice. Tou je volný sed na podložce s předkloněnou hlavou a dokončený výdech, pánev je zasunuta dozadu mezi ruce. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku. Pokud je zpočátku pro někoho cvik fyzicky náročný a má tendenci zadýchávat se, doporučujeme po každém jednotlivém cviku vložit v sedu jeden volný nádech a výdech navíc.

 

Pět Tibeťanů – 5. cvik

    Zaujmeme pozici, jako kdybychom měli v úmyslu dělat kliky – dlaně opřené o zem, prsty dopředu, prsty nohou také opřené o zem, nohy mírně od sebe. Před zahájením cviku hlavu mírně zakloníme, tělo necháme volně prověsit dolů a vydechneme.

    1. fáze cviku:

    Pomalu se nadechujeme, současně zvedáme pánev vzhůru a bradu tlačíme na hruď. Snažíme se dosáhnout konečné pozice, kdy trup, nohy a ruce tvoří obrácené písmeno V a brada je maximálně přitisknuta na hruď. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.

    2. fáze cviku:

    Zadržíme dech, držíme konečnou pozici, tlačíme pánev nahoru a bradu na hruď. Optimální výdrž v této fázi je opět 3 vteřiny.

    3. fáze cviku:

    Začneme pomalu vydechovat, spouštíme pánev směrem k zemi, hlavu začneme předklánět a vracíme se postupně zpět do výchozí pozice. Kdy zůstáváme opřeni o ruce, trup necháme volně prověšený dolů, hlava je zakloněna a dokončili jsme výdech. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku. Pokud je někdo při cviku příliš zadýchává, opět doporučujeme po každém jednotlivém cviku vložit ve výchozí poloze jeden volný nádech a výdech navíc.


 

Pět Tibeťanů – 6. doplňující cvik

    Tímto šestým doplňujícím cvikem není cvik uvedený v knize Petera Keldera: Pět Tibeťanů. Jedná se o jiný cvik, který je důležitý pro napnutí páteře a uvolnění páteřního kanálu energie. Výchozí pozicí je volný leh na zádech. Ruce položíme volně vedle těla dlaněmi dolů a vydechneme.

    1. fáze cviku:

    Začneme se volně nadechovat a zvedáme ruce až do polohy za hlavou, kde jsou položeny na zem. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.

 

    2. fáze cviku:

    Zadržíme dech, předpažíme ruce vzhůru a současně rovnáme a protahujeme páteř tím, že tlačíme silou prsty u nohou k sobě (to znamená směrem k páteři, k hlavě) a paty od sebe – vytváříme tedy z chodidel „skoby“.  A v této poloze vydržíme se zadrženým dechem tři vteřiny.

    3. fáze cviku:

    Začneme vydechovat, uvolníme nohy a chodidla a spouštíme ruce dolů - nejprve lokty na podložku a poté do původní uvolněné polohy vedle těla. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Tím jsme celou sérii cvičení Pěti Tibeťanů ukončili.


 

    Na závěr každému odhodlanému cvičícímu přejeme dostatek vůle, trpělivosti a také klidu při tomto cvičení. Výsledek pak na sebe nenechá dlouho čekat. Cvičení Pěti Tibeťanů stimuluje nejen fungování čaker člověka, ale také správnou funkci jeho hormonálního systému, který řídí a reguluje všechny funkce těla. Je proto přirozené, že pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů ovlivňuje zdraví člověka, jeho duchovní vzestup i proces stárnutí. Doplníme-li cvičení dostatkem kvalitní výživy ve smyslu článků  22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I,  23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, výsledkem se postupně stane pocit svěžesti, plného zdraví a vnitřního omládnutí.
 


Listopad 2020: Přidáváme odkaz na INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO Jak cvičit Pět Tibeťanů od Pavly Čapkové

https://www.youtube.com/watch?v=uG5Sw_s3LkoV textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, květen 2010
© Petra Nováková, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro vás tento článek přínosem? Oznámkujte jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 2628
  • 113
  • 49
  • 36
  • 79

Celkový počet hlasů: 2905


Diskusní téma: 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů

Datum 23.05.2010

Vložil R.Starosta

Titulek 5 T

Sleduji všechny vaše články. a protože 5 T cvičím již několik let, s přestávkou cca 2,5 roku kvůli magické ortopedii, a to právě podle knížečky od Petra Keldera, jsou tyto vaše poslední dvě statě vysoce přínosné pro každého vážně usilujícího člověka. Zcela odpovědně, za sebe, považuji tyto 2 poslední texty za vynikajícně přínosný příspěvek pro všechny lidi uznávající cvičení 5T, byť se ještě neseznámili a nerozhodli pro NDC.
Velice vám oběma děkuji!!!!! R. S.

Datum 24.05.2010

Vložil kvíťa

Titulek dotaz

Chtěla jsem se zeptat zda ,zvlášť u druhého cviku se začíná výdechem, je-li to výdech předchozího cviku nebo nádech po předchozím cviku a výdech- začátek dalšího opakování. Podobně u třetího, ale tam je uvedeno, že je možné vložit volný nádech-výdech.
Osobně jsem cvičila 5 Tibeťanů před lety a druhý cvik mi znemožňoval otěhotnění. Mám nějak narušené spodní břišní svaly. Asi nikdy nebudu moci 2. cvik cvičit naplno. Měla jsem pocit "odpojení a nespolupráce" podbřišku se zbytkem těla. Jak jsem přestala cvičit, otěhotněla jsem. Ale s těma pokrčenýma nohama to půjde.
Abych mohla fungovat potřebuji cvičit cviky podle p.Mojžíšové, už ne kvůli otěhotnění, ale právě kvůli břichu a tím spojenými bolestmi zad. Narušuje toto cvičení nějak duchovní vzestup? Moc cvičení jsem nevyzkoušela, ale připadá mi, že toto cvičení nejlépe zpevní a udrží v kondici právě oblasti břicha a zad. Děkuji za odpověď

Datum 25.05.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: dotaz

Na základě Vašeho dotazu jsem doplnil článek o následující text, kterým odpovídám: Sám běžně cvičím takto: Jeden cvik – pomalý nádech, držení pozice, výdech spojený s návratem zpět. A hned pokračuji následujícím nádechem spojeným s dalším opakováním cviku. Jakmile se zadýcháváte, kdykoliv máte pocit nedostatku kyslíku, můžete po některém, případně po každém opakování cviku vložit jeden pomalý nádech a výdech navíc v klidové poloze. A to u kteréhokoliv cviku od druhého do šestého. Celkový účinek cviků se tím nijak neruší, jenom se celé cvičení časově prodlouží.
Pokud jde o cvičení Mojžíšové, neshledávám na něm žádné temné manipulativní stopy, vnímám pouze čistou energii. Není proto důvod se obávat, že by toto cvičení narušovalo duchovní vzestup.

Datum 08.07.2010

Vložil Míša S.

Titulek Černá barva

Dobrý den, mám na Vás jednu otázku. Už tři týdny cvičím Pět Tibeťanů, ale stále mi není jasné, jestli si mohu zacvičit i v černém oblečení. Neblokuje černá barva tok energie? Černá trička nenosím, ale zásadně nosím černou podprsenku, tak by mě zajímalo, jestli mám cvičit raději bez ní.
Děkuji za odpoveď, Míša S.

Datum 13.07.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Černá barva

To nebude žádný zásadní vliv v tomhle případě. Nicméně, všeobecně, černé oblečení ovlivňuje negativně náladu, stav mysli, vitalitu. A posouvá také naladění člověka blíže k určitým nepříznivým vlivům v okolí. Proto je vhodné jeho podíl minimalizovat. Vzhledem k tomu, že k němu sama nemáte důvěru, vypadá to na radu Vaší intuice. Tak proč se toho zvyku prostě nevzdat ?

Datum 14.07.2010

Vložil B.V.

Titulek Krční páteř

Ráda bych cviky cvičila,ale mám problém s krční páteří.Začne se mi točit hlava při záklonech a je mi nevolno.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Krční páteř

Cvičte jednoduše tak, jak to budete zvládat. A netlačte hlavu do velkých záklonů. Trochu tím snížíte účinnost, ale i tak by to mělo fungovat.

Datum 14.08.2010

Vložil Ilona Lipovská

Titulek Rozcvičení

Je nutné před zahájením cvičení 5 T se rozcvičit? Děkuji

Datum 18.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Rozcvičení

Rozhodně ne. Samotné cvičení Tibeťanů je přece rozcvičením těla a čaker. Naopak je důležité nespojovat cvičení Pěti Tibeťanů s žádnými dalšími systémy cviků těsně před, těsně po nebo mezi jednotlivývmi cviky, aby energetický účinek tohoto cvičení nebyl narušen.

Datum 20.08.2010

Vložil Dita

Titulek těhotenství

Je cvičení vhodné v prvním trimestru těhotenství a dále? Děkuji

Datum 22.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: těhotenství

Cvičení Pěti Tibeťanů je vhodné pro každého, kdo může a dokáže cvičit. Vím, že i nastávající maminky po dobu několika prvních měsíců pokračovaly ve cvičení. Doporučuji však řídit se vlastními pocity a vitřními impulsy, a cvičit jen do té doby, dokud budete mít sama pocit, že vám to dělá dobře, a že vaše bytost cvičení přijímá bez problémů. Případně postupně vynechávat "těžší cviky" a pokračovat alespoň v těch, které lze zvládat i v pokročilém těhotenství.