Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů

P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů

Jiří Novák, Jan Páník Vloženo 16.5.2013
Jiří Novák Jan Páník

Příběhy o tom, jak v minulosti fungovaly zatemněné nástroje Karmy

Jiří Novák

Téma čistoty všech současných i minulých nástrojů Karmy je stále aktuální

Znovu se po několika měsících vracíme k tématu Rytířské sféry a Karmických rytířů. Těch rytířů, kteří byli v dávné minulosti jednou ze součástí karmického systému v oblasti Země. Již dříve byly na toto téma uveřejněny duchovní komunikace Karmičtí rytíři byli účinným nástrojem prosazování principů karmy, Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami, Nedobře zvládnuté vztahy přinášejí ztrátu nezávislosti, Také minulost dávných karmických institucí je plná přehmatů, Jste svobodné bytosti, máte právo žít kvalitně a plnohodnotně, Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu.

Zmínky o Karmických rytířích a Rytířské sféře najdeme také v textech 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC. A v doprovodných komentářích k energeticky vyzařujícím obrazům Petry Novákové a Ivany Zámečníkové:

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/rytirska-sfera/

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/novy-zacatek/

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/ivana-zamecnikova-2012/posel-prvotnich-ctnosti/

 

Duchovní vojsko hibernované ve vrchu Blaník, které se ukázalo být skupinou starých Karmických rytířů, bylo čištěno již v mnoha fázích vývoje NDC. Během očistného procesu se postupně vynořovaly i další skupiny Karmických rytířů zapadlé v duchovních vrstvách i na jiných místech naší Planety. Někteří rytíři se duchovní očistě ze strany Sil Světla vedoucích nový vývoj dobrovolně podřídili a veškeré nepříznivé záležitosti z minulosti vydávali. Jiní nebyli ochotni vzdát se svých dávných privilegií a umělé magické výbavy, a proto museli být z vývoje odstraněni.


Karmická vyrovnání naplánovaná dřívějšími karmickými institucemi

Téma etické čistoty a spravedlnosti současných i minulých nástrojů Karmy je i v této době stále aktuální. A to i z toho důvodu, že čas od času se také lidem na cestě stabilního světelného vzestupu dějí nepříjemné události – drobná zranění, nehody, nepříjemné zážitky. To vše může doprovázet náročné karmické čištění z minulosti.

Stává se někdy, že součástí obnažených karmických vrstev je i před životem naplánovaná určitá nepříjemná forma karmického vyrovnání. Něco, co není výsledkem působení dnešní Nové Karmy. Ale co bylo naplánováno dřívějšími karmickými institucemi, které již v dnešní době ztratily možnost dalšího vlivu na vývoj. Co tedy bylo výsledkem dřívějšího, ne zcela čistého karmického řádu, který byl udržován v minulosti určitými odděleními andělských sfér, později lidských Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí. Tedy institucemi, které byly v té době částečně nebo zcela zatemněné. A proto jimi naplánované karmické vyrovnání již neodpovídá dnešním eticky čistým karmickým zásadám. Ani koncepci a principům aktuálního světelného vývoje.

Magické příkazy však mají a měly dosah i do budoucnosti. Proto karmické vyrovnání naplánované v minulosti magickými nástroji zůstává funkční i po obnažení karmických vrstev v tomto období. A jeho vybití nelze zcela zabránit. Pouze je možné skutečné následky takto předem naplánovaného karmického vyrovnání zmírnit, podstatně zeslabit. I proto se může stát člověku, který jde v tomto životě cestou světelného vzestupu, že náznak dříve naplánovaného karmického vyrovnání proběhne. Obvykle to má jedno společné – dochází přitom jen k dílčím škodám na majetku (poškození, ztráta), k drobným zdravotním výchylkám (říznutí, uhození se), ale nikoliv k vážným zdravotním poškozením (zlomeniny, jiná vážná zranění nebo dokonce ohrožení života).

Další důvody drobných nehod na vzestupné světelné cestě

Pro úplnost dodávám, že lidem na světelném vzestupu se mohou dít drobné nehody i v případě, že dělají chyby. Nebo v situacích, kdy je důležité, aby si některé zásadní věci dokázali uvědomit. Ale přitom dřívější jemné drobné náznaky nedokázali vnímat. Přicházejí pak náznaky silnější, mnohem více zřetelné, aby si jich už člověk konečně všimnul. Svojí silou a povahou pak tyto náznaky vždy odpovídají závažnosti přehmatů, úrovni vychýlení člověka nebo počtu opakování daného typu chyby.

Další variantou nepříjemných prožitků jsou aktuální útoky temných systémů. Ty se obvykle objevují tehdy, když je člověk s těmito systémy jakýmkoliv způsobem z minulosti karmicky svázán. Například nedobrovolnou smlouvou, závazkem, úpisem, atd. Nebo dobrovolnou službou těmto systémům. Nebo byl naopak již dříve sluhou, otrokem těchto systémů.

 

Následující informace a příběhy naznačují, že karmická instituce nabývala v minulosti často i podoby jednoznačně Temné Karmy. Která místo aby spravedlivě a nestranně posuzovala, aby pomáhala napravovat přehmaty a nepříznivé výchylky, tak naopak drtila, škodila, ničila. Vnucovala temné zásady pořádku, které nemohly vést ke světelnému vývoji, ani k pochopení, následné očistě a nápravě.


Jan Páník

Některé nepříznivé příběhy z dávné minulosti potřebují vyplout na povrch

JP: Vnímám, že mi přichází duchovní impuls, abych se napojil a převzal určité duchovní informace. Kdo mne tímto způsobem oslovuje? (Duchovní komunikace z 6.4.2013)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Spojení je v pořádku. Napojuji se na tebe z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že ti na základě příběhů, které prezentovala na stránkách Petra Nováková, přichází nový impuls a inspirace (Poznámka Jiří Novák: Jedná se o příběhy, které byly součástí textů 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II). Jako jeden z hlavních karmických rytířů, kteří se ve světech pohybovali, máš v sobě také ukryto mnoho podobných příběhů, které právě v tomto okamžiku chtějí vyplout na povrch.

Ty příběhy, které přijala PN, jsou v tomto ohledu velmi důležité. Ukazují ti totiž na skutečnost, že ne všechny duchovní prožitky jsou pouze hezké a pozitivní. Ale mnohé z nich mohou přenášet právě ponurou minulost, která byla dříve ve světech běžná.

Již několikrát jsi měl určitý náběh na vnímání podobného typu, ale z nějakých důvodů jsi jej nedokázal dotáhnout do konce. Teprve až nyní je ti jasné, že právě tyto zážitky tě mohou posunout dál a pomůžou ti také objasnit něco z tvé „bohaté“ minulosti. Díky nim budeš také moci pochopit další události, které tvůj život provázely a provázejí. Pokus se proto nyní soustředit, jeden z prvních zážitků je pro tebe právě připraven. Nesnaž se do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat, i když by pro tebe byl jakkoliv nepříjemný. Pouze jej prožij jako pozorovatel a v následné komunikaci můžeš dostat další informace.“

Přijímám temný úkol, ale zbytky Světla ve mně mi zabrání jej splnit

Blížím se k nějaké planetě, která je zahalena temným oparem. Připadám si jako temný rytíř v tmavém plášti se zbrojí. Pronikám hustou temnou mlhou a přistávám na pevné zemi. Mám za úkol nalézt a zničit poslední zbytky Světla, které zde zůstaly. Nacházím kousek rozkvetlé louky s krásnými květinami a na jejím konci stojí nějaká bytost. V tomto životě je to má dcera. Ukazuje mi krásu Přírody a její harmonii.

Chvíli pozoruji, jako kdyby se ve mně ozvaly nějaké zbytky čistoty. Poté kráčím k ní. Cestou zadupávám květiny do země a ty pod mým dupáním vadnou a hynou. Přicházím k ní a mečem jí chci setnout hlavu. Švihnu, ale čepel meče se zastaví těsně u jejího hrdla, nemůžu to udělat.

Skrývám ji poté pod svůj temný plášť a odlétám z planety. Vysazuji ji jinde, ve světě, kde je všechno krásné a harmonické, kde vládne čistota. Připadá mi, jako bych se proměnil a můj plášť a zbroj už nejsou zcela temné, jsou světlejší. Ta bytost ke mně znovu promlouvá a ukazuje mi, jaká může být čistota a harmonie Přírody, co všechno může vytvořit. Chvíli poslouchám, ale pak se vzdaluji…

Také další temné poslání není naplněno

Přicházím k nějakému temnému vědomí a dostávám úkol, abych se svoji družinou zničil jeden svět (nebo planetu). Je to ten svět, ve kterém jsem dříve vysadil svoji dceru (tehdy to zřejmě moje dcera nebyla). Beru si svoji družinu a letíme k tomuto světu. Vnímám je jako ohnivé spřežení, uháníme na koních, jimž z tlam šlehají plameny. Blížíme se k tomu světu, ale je chráněn nějakou světelnou bariérou. Družina se snaží bariérou proniknout, to se jí však nedaří.

Pozoruji jejich snažení a zároveň vím, že svým mečem můžu vyseknout díru. Po nějaké době tak také činím. Prosekávám otvor, kterým moje družina proniká dovnitř. V tom světě však již nic není, je to nějaké „bílé prázdno“. Pouze vnímám nějakou explozi. Jakoby bouchla plechovka s bílou barvou a všichni jsme tím potřísněni. Vracíme se s nepořízenou. Vypadá to, že tento svět byl někým varován a stihl se evakuovat. Zůstala pouze „bílá past“. Odjíždíme.


I u bytosti zaplavené temnými energiemi mohou uvnitř zůstat zbytky čistoty

JP: Duchovní Síly Světla, můžete mi prosím dát nějaké informace k tomuto prožitku? Děkuji.

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Tento prožitek byl jedním z  typických, protože tě ukazoval jednak jako bytost silně ovlivněnou temnými energiemi, ale také jako někoho, kdo má v sobě pořád ještě určité zbytky čistoty a soucitu. Tvoje dnešní dcera hraje v tomto příběhu důležitou roli. Snaží se ti často připomínat věci, které jsou podstatné, a které jsi mnohdy přehlížel.

I v minulosti pro tebe byla velmi důležitou bytostí. A i přesto, že jsi byl velmi silně ovlivněn Temnem, dokázal jsi nad ní svým způsobem držet ochrannou ruku. V tomto vašem vztahu je něco podstatného, co by se ještě postupem času mělo odkrývat. Zřejmě jste mnohokrát byli i partnery a to jak životními, tak i „pracovními“.

Podstata její bytosti je dokonale přírodní a má tedy k Přírodě velmi blízko. Vždy stála na straně bytostí Světla, i když se také samozřejmě nevyhnula mnoha přehmatům. Její čisté energie ti také dříve hodně pomáhaly. Ona měla přístup k těm nejčistším energiím Přírody a tak se je snažila zprostředkovat i pro tebe. Svojí čistotou a podporou tě udržovala v určitém stavu relativní čistoty, i když síly Temna byly mnohem silnější. Tento váš vztah je třeba dále pročišťovat.

Instituce podléhající Temné karmě měly v minulosti obrovskou magickou moc

Tvůj prožitek v sobě obsahoval mnoho důležitých momentů. Ukázal, že jste jako skupina byli schopni zasahovat v různých světech, prostorech a zřejmě i časech. Vaše inspirace temnými energiemi byla tak silná, že pro vás nebyl problém cokoliv vykonat, zničit, rozdupat. Měl jsi také temné nástroje, které jsi používal, a které přinášely mnoho zkázy a bolesti.

Tvůj současný život v sobě odráží některé podobnosti a je na tobě, abys je dokázal rozluštit. Nic není náhoda a všechno se děje z nějakého důvodu. Tento prožitek byl jedním z prvních podobného typu. Potřebuješ nyní ve svém životě učinit několik důležitých kroků a tvé vnímání ti může mnohé objasnit. Karmicky se již čistíš mnoho let, takže víš, že jsi v minulosti vykonal spoustu nepěkných a nečistých věcí. Podstatné je však to, že ses dostal na tu správnou světelnou cestu a můžeš pracovat na odstraňování svých dřívějších chyb.

V minulosti jsi byl i jakousi prodlouženou rukou Temné Karmy, a proto mnoho z tvých činů nebylo právě spravedlivých. Taková situace však nastala až od určitého období, ovšem počáteční myšlenka byla v podstatě čistá. V průběhu doby se z ní však stalo něco zcela jiného a jistým způsobem to kopírovalo temný vývoj světů.

Temné vědomí mělo v minulosti značnou sílu a bylo těžké s tím něco udělat. Hledal se způsob jak to napravit, ale ten se dlouhé věky nalézt nepodařilo. Nyní však máš možnost vše napravit a uvést svůj život do těch správných kolejí. A to v mnoha jeho oblastech. Toto je pouze začátek…

JP: Děkuji.


Rytířská sféra – prosazovat za všech okolností pravdu

JP: Vnímám vnitřní impuls, abych znovu oživil spojení s Rytířskou sférou, se kterou jsem již delší dobu duchovně nekomunikoval. Vyhledám klidné místo a oslovuji rytířskou sféru, že jsem připraven na komunikaci (Duchovní komunikace z 29.4.2013)

 

Rytířská sféra: „Spojení je nyní v pořádku. Děkuji a jsem připravena na přenos informací. Dostal jsi vnitřní impuls k tomu, abys opět oživil naše vzájemné vztahy, a dobře jsi na něj zareagoval. Představuji určitou tvoji a vaši energetickou základnu, ze které můžete vycházet a kde máte vždy možnost se navrátit pro radu nebo energie.

Rytíři ve mně cítí silnou oporu a pevnou půdu pod nohama. Již mnohokrát jsem je u sebe mohla uvítat a podělit se s nimi o jejich radosti i starosti. I pro tebe se snažím vytvářet vhodné podmínky, abys byl v energeticky stabilním prostředí. Moje energie se staly již tvojí přirozenou součástí a jsme spolu pevně propojeni. Mým úkolem je především to, abyste měli pevný základ, o který se můžete kdykoliv opřít a stabilní prostředí, dalo by se říci domov. Přesně takovými energiemi se vás snažím obklopovat.

Také je mým úkolem to, abyste vždy a všude měli na paměti skutečnou pravdu. Abyste neustále dokázali pracovat na těch správných čistých principech a nenechali se zviklat jakýmikoliv nepříznivými vlivy. Pracujeme společně ve vzájemné harmonii a postupně se dostáváme k tomu, že stále hlouběji pronikáme do tajů dávné rytířské skupiny a i tebe jako jejího velitele. Ti z vás, kteří dokázali ustát náročnou karmickou očistu spojenou s příchodem nového vývoje, představují opravdu velkou zásobárnu různých zážitků a zkušeností, ze kterých je důležité čerpat. Postupně se můžete stát pro mnoho bytostí velkou inspirací, ale na to je ještě trochu času.

Důležité je provázání hmotné a duchovní složky každé instituce

Nyní hlavně potřebujete ještě více provázat hmotnou a duchovní složku vaší skupiny. Ty, jako člověk zrozený ve hmotě, představuješ pro rytíře pevný hmotný bod. A oni jsou pro tebe zase těmi, kteří dokonale zastupují duchovní část. Navíc jste se propojili s koňmi (díky Naharovi) a to z vás skutečně dělá velmi mimořádné seskupení. Tím jste dokázali dosáhnout dostatečně vysokou společnou harmonii hmoty, duchovního pozadí světa a Přírody. (Poznámka Jiří Novák: Příběhy o koni Naharovi najdeme v textech P1. Každý, kdo chce nést Světlo, se potřebuje zbavit magie z minulosti, P4. Invaze Vesmírných lidí na Zemi, P6. Vážné ohrožení energií Planety Vesmírnými lidmi.)

Každá z těchto tří složek má své místo a přináší do tohoto spojení správné prvky. Z duchovního pohledu je váš potenciál obrovský, zatím však využíváte pouze nepatrnou část. To je potřeba postupem času začít měnit a čeká na vás několik velmi důležitých úkolů, které zkrátka můžete splnit jen vy. Je teď důležité, aby ožily ony dávné rytířské příběhy.

Všechny samozřejmě nebudou jen krásné a mnohé z nich jsou děsivé, ale i to je vaše minulost. Jste však již dostatečně silní na to, abyste je dokázali ustát a poučili se z nich. Já jsem vaší pevnou součástí a jsem za to velmi ráda. Ne všem sférám se poštěstí, že mají svoji duchovní skupinu a také silné pouto do hmoty. I pro mě je to určitým způsobem závazek, ale hlavně velké potěšení. Vnímám, že k tobě přichází příběh, jenž si vyžaduje tvé soustředění. Děkuji ti dnes za tvé napojení. Jsem velmi vděčná.“

JP: Já také velmi děkuji.

Náš původní domov byl zcela ovládnut a zničen

Přijíždíme s rytíři, je to po nějakém boji, vracíme se domů. Rytířská základna je naším domovem a my se blížíme k jejím branám. Jsme rozbití, roztrhaní, bez síly a energie. Vjíždíme dovnitř, ale nacházíme pouze prázdné místo, nic tam není, prázdnota. Obvodové zdi se začínají jakoby smotávat k sobě a my jsme nuceni místo opustit, jinak by nás to semlelo. Odjíždíme. Jsme unaveni, bloudíme a hledáme svůj domov. Nenacházíme jej však. Vezeme s sebou pouze znak naší Rytířské základny, který jsme odebrali z vrat.

Sedíme a radíme se, co budeme dál dělat. Někdo se musí vydat do vyšších světů, aby mohl najít naše útočiště. Místo, ze kterého jsme původně sestoupili do tohoto světa. A tak odjíždím, něco rytířům dole nechávám. Je to nějaký jakoby malý odznak, který jim dá signál, jakmile se mi původní rytířskou sféru podaří najít. Po dlouhém hledání ji nacházím někde ve vyšších světech, ale pro svoje rytíře se zatím nemůžu vrátit. Pouze jim vysílám vzkaz, že jsem sféru nalezl a až bude vhodná doba, tak je najdu. Vnímám, že to má nějakou spojitost s Blaníkem. Mé vnímání končí.

Obrovský rozpor mezi Světlem a Temnem ovládl skupinu

JP: Prosím Rytířskou sféru o  doplňující informace. Děkuji.

Rytířská sféra: „Ano, mám ještě několik informací k tomuto prožitku. Vnímal jsi věci v širších obrysech a některé drobné detaily je třeba doplnit. Tento příběh se odehrával v období, kdy jste jako skupina byli již pod silným temným vlivem a do skupiny prosakoval ten velký rozpor mezi Světlem a Temnem. Byli jste rozpolcení, tys to vnímal jako určitou „roztrhanost“, ale byla to hlavně energetická rozpolcenost. Doslova na vás ulpívaly cáry temných energií, které jste za sebou neustále táhli.

V tomto zážitku byl zobrazen okamžik vašeho rozdělení, moment, kdys sám odcházel do vyšších světů, abys nalezl váš ztracený domov. Zbytek skupiny již nebyl ve stavu, kdy tě mohl následovat. Byli již příliš zasaženi Temnem a neměli potřebný frekvenční dosah. Musel jsi odejít, ale dal jsi slovo, že pokud to bude možné, vrátíš se pro zbytek skupiny. Správně jsi vnímal, že tam bylo něco jako signální zařízení, které rytířům mělo dát znamení, pokud bys dosáhl úspěchu při svém snažení. Po dlouhém putování jsi mě skutečně našel a mohl jsi opět pocítit můj dotek.

Skupina musela zůstat v hrubé hmotě a čekat na osvobození

Skupina zůstala ve velmi hrubé hmotě a bylo tedy velmi složité se k nim dostat. Musela na to přijít vhodná doba. Teprve v tomto zrození jsi dostal možnost se k rytířům opět dostat. Ne přímo, ale velmi blízko. Přicházející životní impulsy tě nakonec dovedly až k hoře Blaníku a zde se události daly do pohybu. Musel jsi přijít velmi blízko, až téměř do těsného kontaktu.

Při tvé první návštěvě jsi ještě nebyl dostatečně duchovně vyspělý, abys mohl vnímat podrobnosti, ale někde hluboko uvnitř v tobě tato návštěva zanechala stopy. Při druhém návratu jsi již byl součástí NDC, měl jsi rozšířené vnímání a mohlo tedy dojít k dalšímu posunu.

Tvůj nedávný krátký pobyt na Blaníku byl však ze všech nejdůležitější. Musel jsi tam být, přijít a vystoupat až nahoru, tak jak jsi to cítil. Určité části rytířské skupiny zde skutečně ještě byly uvězněny, ale ty jsi již v tento moment měl u sebe potřebné nástroje k jejich vysvobození. Vše se odehrálo za pomoci Přírody a Spojených Sil Světla. To ony ti poskytly potřebné energie a nástroje k tomu, co se mohlo odehrát.“

 

JP: Jako bližší vysvětlení dodávám, že začátkem dubna, na zpáteční cestě z Prahy, jsem cítil silnou potřebu navštívit oblast hory Blaník. Přijel jsem pod horu a začal stoupat na vrchol. Již bylo pozdní odpoledne a tak jsem spěchal, aby mě nezastihla tma. Věděl jsem, že musím vyjít až nahoru k rozhledně. Bylo větrno a na vrcholu foukalo ještě o něco víc. Intuitivně jsem se postavil na jednu ze skal pod rozhlednou. Cítil jsem, že musím něco udělat, ale nevěděl jsem co. Poprosil jsem tedy Přírodu a Spojené Síly Světla o pomoc. Po chvíli jsem vnímal, jak z oné skály něco duchovně vystupuje, doslova vylétává, něco jako takový ohňostroj bez světelných efektů. Nebyl čas situaci zkoumat, protože již padala tma. Vydal jsem se tedy na cestu zpět a k parkovišti pod horou došel již téměř za úplné tmy. Další dny jsem se spojil s Přírodou a Rytířskou sférou a poprosil je o informace, které jsou v této a následujících komunikacích.

Očistný zákrok Přírody a Spojených Sil Světla

Rytířská sféra: „Správně jsi vnímal, že se „něco“ otevřelo a ze skály se uvolnily další části energií. Ty posléze přebrala Příroda a za její pomoci došlo k očištění a doladění těchto energií. Poté byly tyto energie tvojí rytířské skupině navráceny. Jejich očista určitou dobu trvala. Části bytostí rytířů zde strávily velmi dlouhé období a byly tedy v nepříliš dobrém stavu. Byla zapotřebí jejich regenerace a Síly Světla v tomto učinily velký kus práce.

Nyní dochází k tomu, že se tyto části rytířů k nim opět navracejí. Sám jsi vnímal, že skupina ještě není zcela kompletní, že jí něco chybí.

Tak jako tvoje Vnitřní duchovní Já bylo dlouhou dobu odstíněno, tak to stejné měli i členové tvojí skupiny. V těchto chvílích dochází k tomu, že se jejich Vnitřní duchovní Já do těchto bytostí navracejí a začínají se s nimi opět sžívat. Je to proces zkompletování bytostí skupiny. Nyní se odehrává něco jako ceremoniál. Je to za přítomnosti Přírody a dalších čistých přírodních bytostí. Vnímej a pak můžeš celou událost popsat.“

Osvobození, očista, zkompletování bytostí rytířů

JP: Vnímal jsem skutečně něco jako slavnost. Jsme uvnitř Rytířské sféry, před námi je bytost Přírody a kolem spousta čistých přírodních bytostí. Pokorně klečíme před Přírodou a čekáme. Příroda přichází ke každému z rytířů a každý dostává něco jako truhlu. Poté dochází k otevření všech truhel a Vnitřní duchovní Já se opět stávají přímou součástí všech rytířů. Skupina jako by byla polita živou vodou. Každý z rytířů je pln života a radosti, jejich tváře se rozjasňují.

Opět poklekáme před Přírodou a vyjadřujeme velký dík a vděčnost Přírodě a všem sférám a bytostem, jenž nám pomáhaly. Vnímám, že pronáším něco jako děkovnou řeč, ve které je i něco jako slib věrnosti Silám Světla, Přírodě a všem čistým bytostem. Poté odcházíme, probíhá všeobecná radost a veselí. Na konci uličky se ještě jednou otáčíme, vzdáváme holt a znovu všem děkujeme. Příroda poté odchází, stejně jako všechny další bytosti a my zůstáváme uvnitř Rytířské sféry. Vnímání končí.


Uvolnění a osvobození rytířů

JP: Prosím Přírodu o doplňující informace k tomuto zážitku. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.4.2013)

 

Příroda: „To co jsi vnímal, mělo skutečně určitý slavnostní charakter. Nestává se často, že nás potká podobná událost, která se navíc týká více bytostí (skupiny), a která je ještě navíc vnímána někým ze hmoty. Chtěla jsem, aby to byl oslavný a radostný zážitek pro všechny zúčastněné bytosti. Rytíři skutečně dostali svá Vnitřní duchovní centra i s duchovními Já.

Předtím však byla nutná určitá ozdravná operace, kterou jsem musela provést. Jejich centra i bytosti uvnitř byly opravdu ve velmi špatném stavu, po tak dlouhé době samoty a věznění. Ve skalách pod Blaníkem byli v podstatě zakonzervovaní v určitém stavu, jenž by se dal nazvat hibernací. Musela jsem je tedy doslova oživit a s pomocí očistných energií v nich opět obnovit život. To jistou dobu trvalo, vlastně od tvé poslední návštěvy Blaníku na začátku dubna až do dneška. Musela jsem si být jistá, že jsou jejich centra i duchovní Já v pořádku, a že budou správně fungovat. Rytíři se nyní sžívají se svojí novou situací. Ty stavy jsou ti dobře známé, také sis jimi prošel. Jejich bytosti se kompletují a zvykají si na nový stav.

Celou událost jsme tedy pojali jako jistý druh oslavy. Sami rytíři příliš netušili, co bude následovat. Ale byl to pro ně velmi silný a emotivní prožitek. Doporučuji, aby ses s nimi spojil, a oni sami ti popíší svoje pocity. Jsou nyní u „své“ Rytířské sféry, ve svém bezpečném domově a zde vstřebávají svoji novou životní situaci. Ty truhly, které jsi vnímal, měly naznačovat duchovní centra a v nich duchovní Já. Byla to spíše taková symbolika, než že by to tak skutečně bylo. To je vše, kontaktuj se nyní s rytíři. Příroda.“

JP: Moc děkuji za tyto zprávy.


K novému začátku přispívají všichni lidé na cestě světelného vzestupu

JP: Napojuji se nyní na rytíře. Prosím o popis situace z vašeho pohledu. Děkuji.

 

Mluvčí Rytířů: „Ano, jsme nyní zde, ve svém domově, jímž je Rytířská sféra. Dnes jsme prožili skutečně něco velmi mimořádného. Je těžké přesně vyjádřit, co cítíme. Ten pocit se dá srovnat snad pouze s novým narozením, novým příchodem života na svět. Chtěli bychom hlavně vyjádřit obrovské poděkování všem čistým bytostem, jenž se na této operaci podílely, a které přiložily své energie. Zvláštní poděkování od nás směřuje k Přírodě, která byla „režisérem“ celé této události. Velmi si všeho vážíme a ještě jednou moc děkujeme všem.

My jsme skutečně netušili, co bude následovat a bylo to pro nás moc milé překvapení. Příroda a všechny pomocné bytosti okolo to měly opravdu velmi pečlivě připraveno. Samotná operace obnovy našich duchovních center, společně s duchovními Já, byla vrcholem celé této „slavnosti“. Opravdu jsme do poslední chvíle netušili, co se na nás chystá, ale už jsme se naučili Silám Světla plně důvěřovat. V tomto okamžiku jsme v určitém ozdravném procesu, ve kterém vstřebáváme tuto novou situaci. Rytířská sféra nám teď poskytuje určitou ochranu a podpůrné energie k plné regeneraci.

Ano, tušili jsme, že našim bytostem stále ještě něco schází, ale nebyli jsme schopni zatím situaci přesně určit. Všechno mělo svůj čas a vhodnou dobu. Nyní se stáváme kompletními bytostmi a postupem času budeme schopni dále hovořit o podrobnostech. Nyní bychom rádi nechali „práci“ stranou, radovali se a „dokončili oslavu“. Později nás ještě navštívily ty přírodní bytosti, které se akce zúčastnily a mohli jsme se tak s nimi podělit o naši radost. Zažíváme něco jako znovuzrození, ale o tom budeme moci mluvit později. Teď je čas radosti, děkování a oslavy. Radujeme se z našeho NOVÉHO ZAČÁTKU. Rytíři.“

Pokora a poděkování za pomoc Přírodě

JP: Cítil jsem, že bych měl také pronést poděkování a projev vděčnosti. Nahlas jsem poděkoval Přírodě a všem bytostem, které se podílely na této operaci a také bytostem na NDC. Za sebe i za Rytíře jsem vyjádřil vkleče velké díky. V krátké řeči jsem vyjádřil vděk, pokoru a radost, která naplnila všechny naše bytosti a naše srdce. Cítím nyní mnohem větší zodpovědnost za celou skupinu a jejich činnost.

 

Příroda: „Vnímala jsem velmi dobře slova, která jsi právě pronesl, a cílila jsem z nich opravdovost a skutečnou hloubku. Právě v tento okamžik se pro vás Rytíře i pro tebe ve hmotě otevírá ten pravý NOVÝ ZAČÁTEK. Obrazy Petry Novákové nazvané Rytířská sféra a Nový začátek a jejich energie na tom mají samozřejmě svůj velký podíl. A je dobře, že jsi vyjádřil poděkování také všem lidem ve hmotě na NDC. Oni na tom všem mají opravdu mimořádný podíl. Bylo by dobré k nim směřovat i „hmotné“ poděkování.

Nyní se před tebou i rytíři otevírá nová kapitola vašich životů. Po všech strastiplných cestách, jimiž jste museli projít, se právě dostáváte na „hlavní silnici“. Postupně by se měl odkrývat váš skutečný úkol zde, v této existenci. Zatím nebylo zcela jasné to, proč je tato skupina součástí tohoto vývoje. Ale prošli jste úspěšně velkou spoustou očist a „přežili“ jste. Vaše existence bude proto mít svoji důležitost. Tato moje slova ber velmi vážně, protože jsou tak myšlena. Nyní by se tedy měla začít odkrývat vaše skutečná podstata.

Přirozenou součástí všech bytostí na NDC se postupně stává etická čistota

Všechny vaše rytířské vlastnosti se musejí postupně stát vaší naprosto přirozenou součástí. Rytíři v duchovních sférách to budou mít o něco jednodušší, ale i ty musíš projít další rozvojem. Sám určitě cítíš, že tvůj potenciál není naplno využíván a máš ještě mnoho rezerv. Impulsy z duchovních sfér tě neustále tlačí ke změnám svých postojů, k větší důvěře ve světelné vedení i ve vlastní intuici atd.

Dalo by se říci, že jste společně dospěli a nyní by se měly začít vaše zkušenosti zúročovat. Sama musím říci, že mám velkou radost z toho, jaký kus nelehké cesty se vám podařilo ujít. Velmi dobře jsem vnímala složitost vaší situace a snažila jsem se vám vytvořit co nejlepší možné podmínky. Byla jsem takovou vaší matkou, která se starala. Jste však již téměř dospělí a je na čase převzít další díl zodpovědnosti. Vnitřně to tak také možná cítíš a vnímáš.

Když to mírně přeženu, tak končí čas her a postupně začíná proces stavění se na vlastní nohy. Už nejste děti a tak se na vás také bude pohlížet. Rytíři jsou nyní kompletními bytostmi, jejich Vnitřní duchovní centra jsou na svých místech a mají tedy vše důležité, co potřebují. Také na nich bude ležet značný díl zodpovědnosti. Pro tento okamžik je to vše, co jsem chtěla říci. I já vám musím poděkovat za vše a pevně věřím, že naše další spolupráce povede k posilování pravdy a světelných principů ve světech. Děkuji. Příroda.“

JP: Moc děkuji, Přírodo, za tvá slova a velmi si vážím všeho, co jsi pro nás udělala. Děkuji. JP.


Komentář Centrální Karmy k popsané události

JP: Centrální Karmo Nového vývoje, prosím o další informace k událostem s karmickými rytíři, které jsem prožil během dubna 2013. (Duchovní komunikace z 9.5.2013)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, máš správné vnímání a naše spojení je nyní v pořádku. Velmi dlouhou dobu jsem čekala na tuto příležitost. Podařila se ti věc, která pro mě má značný význam. Samozřejmě to souvisí se skupinou Karmických Rytířů a jejich dalším působením. Již jsem měla možnost se s nimi kontaktovat a oni ve mně poznali svého spojence. Musela jsem počkat na tu správnou chvíli, kdy budu moci navázat užší kontakt.

Tímto se začíná naše bližší spolupráce a celá skupina je již s tímto stavem obeznámena. Také už prošli jistým procesem regenerace a jejich bytosti dosáhly požadovaného stavu. Začínají si postupně uvědomovat svoji úlohu a také své úkoly. Tím, že se jim navrátila Vnitřní duchovní centra, se jim mnohé otevřelo a objasnilo. Příroda měla v tomto procesu opravdu velmi důležitou úlohu, protože ta obnova nebyla vůbec jednoduchou záležitostí. Dosáhla toho ve velmi krátkém čase a vzhledem k tomu, kolik času strávily bytosti a jejich duchovní Já odděleně, je to skutečně úžasný počin. Díky tomu můžu také já otevřít další kapitolu.

Musela jsem počkat, jak se bude situace vyvíjet a zdali se vůbec podaří dát věci zase do pořádku. Síly a energie Přírody jsou však nyní již velmi účinné a dokážou toho mnoho opravit. To se také potvrdilo při procesu regenerace Vnitřních duchovních center u všech Rytířů. A Příroda také k tomu přidala i něco navíc, tak jak bývá jejím dobrým zvykem. U Rytířů a jejich Vnitřních duchovních Já se navíc nastartovaly přirozené přírodní procesy, které u nich dříve nefungovaly. Ještě výrazněji se tím provázali s Přírodou a všemi jejími bytostmi.

Bylo to podobné jako u tvé bytosti. I tobě tyto určité části chyběly a až teprve zásahem Přírody se situace obnovila a stabilizovala. Rytíři tak zažívají zcela nový stav a dalo by se říci, že se opět stávají přirozenou součástí přírodních procesů. Dlouhou dobu tomu tak nebylo a skupina si šla v mnoha směrech svoji vlastní cestou. Nacházela způsoby jak se účinně vyhýbat přirozeným procesům a tedy i karmickým dopadům.

Některé dřívější součásti karmického systému se samy karmou neřídily

Skutečně to dříve bylo tak, že Rytíři zastupovali karmický systém, ale sami se jím neřídili. Byli jakoby mimo něj, nepostihnutelní, nerespektující jakákoliv pravidla.

Ano, i ty sám máš v sobě zakořeněny podobné vzorce chování a je tedy důležité důsledně dbát na to, abys tyto návyky v sobě vědomě měnil. To je jeden z hlavních úkolů tvojí současné existence. Dokázat se podřizovat přirozeným pochodům a „nejít přes mrtvoly“. Samozřejmě je mnoho dalších velmi důležitých věcí, ale tato je jednou z těch hlavních. Respektování přirozených přírodních procesů, čistých pravidel a řádů, příkladné „rytířské“ chování a vystupování, celková čistota, spravedlnost, pravdomluvnost atd., všechny tyto rytířské ctnosti. Máš je v sobě, ale zatím jsou stále ještě lehce překryty.

Příroda ti již dříve pověděla, že je třeba, abys nechal to Světlo uvnitř sebe naplno rozzářit a prosvětlil tím celé svoje okolí. Z nějakého důvodu stále ještě s tímto krokem otálíš a jsou to zatím pouze ty lehké záblesky. Je třeba začít naplno zářit čistou silou své osobnosti a všeho přirozeného, co pochází od Přírody. Všechny tyto kroky jsou na tobě, nikdo jiný to nemůže udělat. Dokud to světlo v sobě nenecháš naplno zářit, nebude tvůj život zcela naplněný. Nyní se pokus soustředit, je pro tebe přichystán duchovní prožitek.“


Pomoc Přírody při vyjmutí temného parazita z těla

JP: Vnímal jsem, že ke mně (připadalo mi až téměř do hmoty) přišla nějaká bytost, zřejmě Příroda nebo spíš nějaký její zástupce. Pak bylo prázdno, jakoby se někam ztratila, ale začal jsem tu bytost cítit uvnitř sebe. Něco se tam dělo a pak vystoupila ven a měla v ruce něco tmavého. Přišlo mi to jako nějaká malá černá figurka, ukazuje mi ji. Pak ji roztrhne a vnímám, že se z ní sypou černé žížaly (nebo nějaké housenky) a po dopadu na zem se rozplývají. To stejné se pak stane i s obalem té figurky. Poté bytost přichází blíž a do toho prázdného místa po té figurce vkládá podobnou, ale ta září světlem. To místo je na úrovni 3. čakry. Pak vnímám něco jak zacelování rány, šití.

Již přibližně 14 dnů jsem cítil mírnou disharmonii právě na úrovni 3 čakry, průchod energie nebyl zcela volný. Byl to pouze jemný pocit 2 – 3x za den.

 

JP: Prosím Přírodu o informace k tomuto duchovnímu prožitku. Děkuji.

Příroda: „Tento prožitek se skutečně odehrál na několika úrovních energií. Přišel za tebou jeden z mých zástupců a provedl určitý druh duchovní operace, při které ti z tvého duchovního těla byla odstraněna nehmotná temná bytůstka. Vnímal jsi ji jako malou, tlustou, temnou figurku. Ve skutečnosti se jednalo o jistý druh temného parazita, jenž se uvnitř tebe stále ještě ukrýval, a který také zřejmě zapříčinil to, že tvá bytost nemohla „zářit“. Je to pozůstatek dávné minulosti a je to vlastně určitá prodloužená ruka temného vědomí v tobě. Tímto tě mohlo temné vědomí v minulosti přímo ovládat. Bylo to také v oblasti solaru, jak jsi vnímal.

Postupně, jak stoupá tvoje čistota, se začaly u tebe objevovat určité bloky v této oblasti. Energie již byly natolik jemné, že dokázaly tuto disharmonii zachytit. Dlouho jsme o něčem takovém neměli tušení, jelikož to bylo na velmi jemných úrovních energie. Byla to vlastně část temného vědomí přímo uvnitř tvé bytosti. Blokovalo to jednak mírně tvoji 3. čakru, ale hlavně to fungovalo jako určitá jemná temná inspirace, se kterou jsi neustále bojoval. V tomto bodě byla tvá bytost ještě stále Temnem „zaháčkovaná“. Poslední a nejzáludnější temná pojistka. V minulosti sis ji některými svými činy doslova vykoledoval, byla ti však aplikována bez tvého vědomí. Vědomě bys ji zřejmě nepřijal a to nechtěly temné síly riskovat.

Operace tedy byla závažnější, než ti možná na první pohled připadalo. Na uvolněné místo po tomto temné otisku jsme ti vložili léčebný prostředek. Tak, aby se ta „díra“ mohla rychleji zahojit. Žádné další „předměty“ dovnitř, pouze léčebná, hojící procedura pro tvoji 3. čakru, aby mohla začít opět přirozeně fungovat a zářit. Nyní se rána hojí. Opět to bude chvíli trvat, vzhledem k tomu, jak dlouho jsi měl v sobě toho temného parazita.

Temno si dokáže pojistit bytosti vložením temných energií do těla

Tento prožitek také odpovídá na některé z nevyřčených otázek tvého života. Temná inspirace, i když byla na velmi jemných úrovních, se neustále do tvých myšlenek mohla vkrádat a také v tobě „nahlodávat“ některé myšlenkové pochody. Není náhoda, že se tak mnohdy dělo ve spánku nebo v noci, kdys nemohl spát. Zde mělo Temno opět trochu „volnější ruce“. Další z otázek je tímto právě zodpovězena a tento duchovní prožitek ti opět ukázal, co všechno je možné, pokud jsi na světelném vzestupu a poctivě pracuješ.

Existence podobných temných bloků formou takovýchto parazitů není příliš běžná, a proto nám nějakou dobu trvalo tu příčinu najít. Světelné energie jsou však nyní již na takové úrovni, že jsou možné i zásahy podobného charakteru. Proces hojení rány probíhá bez problémů a během pár dnů by čakra měla být zcela v pořádku. Tím by se mohla opět zvýšit tvá citlivost a možnosti vnímání. Solar je totiž v tomto velmi důležitým místem, především ve vztahu k hmotnému světu. Dokáže velmi citlivě přijímat okolní energie a reagovat na ně. Čakra je tedy nyní ve stavu jistého uzdravování a můžeš tedy vnímat ještě nějaké neurčité pocity, je to však pouze proces regenerace. Je třeba být důsledný při cvičení 5T a můžeš těchto pár dnů přidat i několik opakování navíc, čakře to jenom prospěje.

Vidíš, že je neustále co vylepšovat a na čem pracovat. Odkryly se další důležité věci a všechno se opět může více posunout vpřed. Pouze neustávej a jdi stále dopředu, události pak můžou nabrat přirozený spád a energie proudí, tak jak mají. Spojené síly světla jsou vašimi průvodci, pouze je třeba nechat se vést a do životů pak přichází radost, pochopení, harmonie a volnost (svoboda). To je pro tuto chvíli vše. Děkuji. Příroda.“

JP: Také Ti velmi děkuji, Přírodo, a moc si vážím této tvojí pomoci, které se mi dostalo. A děkuji také za podrobný popis celé situace.


Na tento text bude navazovat další část příběhů pod názvem P11. Další setkání s Karmickými rytíři.

© Jiří Novák, květen 2013
© Jan Páník, květen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 166
  • 22
  • 22
  • 22
  • 22

Celkový počet hlasů: 254