Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P15. Príbehy z môjho domovského sveta - 2.časť

P15. Príbehy z môjho domovského sveta - 2.časť

Viera Růžičková Vloženo 3.1.2018

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Text ve slovenštině nebyl pravopisně opravován.


Úvod

Obsahom tohto príspevku je pokračovanie mojich duchovných komunikácií z článku P14. Príbehy z môjho domovského sveta - 1.časť  súvisiacich s mojou dávnou minulosťou v inom svete, v paralelnom vesmíre. Z nich som sa čiastočne dozvedela, prečo som tu na Zemi a mohla som konečne splniť niektoré z úloh, ktoré tu mám. 


Sféra strážcov času  

V tejto časti sú moje duchovné komunikácie súvisiace so Sférou strážcov času a jej transformáciou, ktoré nadväzovali čiastočne na komunikácie k tomu svetu.
 

VR: Centrálna Karma, čo sa teraz vlastne u mňa čistí? Súvisí to s tým snom o „pyramíde hore nohami“? (Duchovná komunikácia z 26. 1. 2015)

Centrálna Karma: „Dávnejšia minulosť, na tom svete. Iné životy, dávno pred tými udalosťami, čo sa riešili minule. Toto už je dávno… Robila si vtedy divné veci, škodili ti, ovládali ťa, nútili ťa nazerať do minulosti, budúcnosti, zisťovať, čo všetko sa stane, aké budú významné udalosti. Učila si sa predpovedať budúcnosť, podľa náznakov, aj pomocou istej formy mágie. Tá „pyramída“ postavená hore nohami vyjadrovala snahu „pohltiť“ celú budúcnosť, vybrať si z nej to prínosné. Bolo to na temnom princípe. Nič z toho nebolo správne, správna cesta neexistovala. Bolo to treba celé zničiť, ale to sa ti nepodarilo. Na to si nemala dosť síl, možnosti. Teraz už nič z toho neexistuje. Je to už len uložené vo vrstvách. Tvojich, aj celej tej Planéty.“
 


VR: Spojené Sily Svetla, zaujímalo by ma, či sa dá predpovedať budúcnosť aj čistým spôsobom, napríklad formou duchovnej komunikácie. (Duchovná komunikácia z 27. 1. 2015)

Napojuje sa na mňa už zase niekto neobvyklý, energie sú zvláštne, ale niečím povedomé.

Odpoveď:Tu je Sféra strážcov času. Čas je ťažko polapiteľná, pochopiteľná „vec“. (Pozn.: Tu by sa zišiel iný výraz, ale nič lepšie ma nenapadlo.)

My máme za úlohu dbať, aby sa s ním nemanipulovalo, aby všetko prebehlo hladko, plynule, prirodzene, bez umelých (magických) zásahov. Ty si bola jedna z nás, ale vypadla si, neobstála v skúškach. Tvoje sklony vnímať čas ako niečo celistvé, pochádzajú odtiaľ - z tejto tvojej minulosti.

Áno, (v minulosti) - dochádzalo k rôznym zneužívaniam možností manipulácie s časom, aj toto sa musí čistiť, aj následky toho. Tie pojmy v tomto prípade sú naozaj ťažko „zachytiteľné“, iné, než vy používate. Preto sa ti táto komunikácia ťažko zapisuje, aj keď niečo si schopná si v hlave predstaviť. Je to dosť mimo bežné chápanie. Naša sféra sa tiež čistí, prostredníctvom teba, toho, že teraz toto u seba spracovávaš ty. Nie je to asi jednorazová záležitosť.“

 

VR: Spojené Sily Svetla, kto má pre mňa niečo…? Mám taký pocit, že sa so mnou chce zase spojiť Sféra strážcov času. Je to tak? (Duchovná komunikácia z 30. 1. 2015)

Sféra strážcov času: „Áno, je to tak, spoznala si ma (nás) správne. Odkedy sme komunikovali minule, veľa sa toho zmenilo. Uľavilo sa nám, niečo sa vyčistilo, a je to lepšie. Je zvláštne s tebou (a pre teba s nami) komunikovať… Ale ide to. Máš pocit, že sem patríš? Aké to je, byť v hmote? Riešiš asi množstvo hmotných problémov, každý deň, nemáš veľa času na ostatné, duchovné činnosti. My ten čas tak trochu „riadime“, ale neovládame, nemôžeme ti ho prispôsobiť, aby si toho viac stíhala. To by nebolo správne.“

VR: Ja viem, že by to nebolo správne, ani o to nežiadam. Ale môže vaša Sféra prispieť, pomôcť tomuto novému vývoju, čo začal na Zemi a šíri sa…?

Sféra strážcov času: „No, zatiaľ hlavne on pomáha nám, to, že máme tiež možnosť sa čistiť, napravovať chyby… tým pomáhame, že to dávame do poriadku. Veľa vecí je teraz lepšie „nastavených“, upravujeme parametre, prispôsobujeme všetko pod vedením Spojených Síl Svetla tak, aby všetko u nás fungovalo správne, nie vychýlene. A tieto zmeny u nás sa nutne prejavia aj u vás v hmote…“

VR: Ďakujem za spojenie, Sféra strážcov času, myslím, že mi ešte toho chceš povedať viac, ale už som tak unavená, že neudržím potrebnú presnosť a nebolo by to presne prenesené. Skúsim zajtra, alebo keď to bude vhodné.

Sféra strážcov času: „Skús, dobre, únava je pojem, ktorý veľmi nepoznáme. Ale musíme sa prispôsobiť tvojim možnostiam a končíme teda."

 

VR: Osobná Karma, mám sa teraz zase spojiť so Sférou strážcov času? Je to vhodné? (Duchovná komunikácia z 31. 1. 2015, ráno)

Osobná Karma: „Áno, chcú ti ešte niečo povedať. Teraz máš trochu čas.“


VR: Sféra strážcov času, môžeme sa teraz spojiť a dokončiť to zo včera?

Sféra strážcov času: „Áno, už sme v podstatne spojení. My fungujeme trochu inak než vy v hmote. Aj inak, než ďalšie nehmotné bytosti. Nie je to asi úplne jednoduché, s nami komunikovať, ale je to zrejme potrebné, navádza nás to sa s tebou spojovať. Tak to skúšame. Potrebujeme ti povedať nejaké ďalšie veci k tvojmu vývoju, úlohám, ktoré máš teraz na Zemi, a ktoré vyplynuli z tvojho pôsobenia v našej Sfére medzi nami a z toho, čo si tu nezvládla. Došlo tu k chybám, omylom, spôsobeným tvojim prístupom, nie úplne dôkladným, niečo podstatné si vtedy opomenula, nepovažovala za dôležité sa tým podrobnejšie zaoberať a dôsledkom toho boli akési nepríjemnosti, ovplyvnilo to aj vývoj u vás v hmote. Áno, znie to trochu divne, ako paradox - tie minulé časy v tej predchádzajúcej vete nie sú úplne na mieste, ale pre vaše chápanie asi najvhodnejšie. Ťažko to presnejšie popísať. Hlavne, že tušíš, ako to je/bolo. Takže tvojou úlohou teraz v hmote je jednak tento druh chýb už neopakovať, a jednak sa pokúsiť napraviť to, čo už sa stalo. Máš za úlohu pomôcť nasmerovať vývoj novým smerom, aktívne sa na tom podieľať, pomáhať tým zmenám, čo sa teraz dejú, nie ich brzdiť, lebo to už sa stalo. Nebyť tých tvojich chýb, mohlo sa toto všetko podariť aj skôr a za lepších podmienok.“

VR: Sféra strážcov času, ďakujem za tieto informácie, ešte si to budem ďalej overovať a budem sa snažiť tieto chyby už neopakovať.

Sféra strážcov času: „Je správne, že s nami komunikuješ. Toto všetko je zrejme ťažké pre teba naraz pochopiť a vnútorne spracovať. Ešte sa niekedy ozveme. Ďakujeme za spojenie, aj nám toto všetko pomáha.“

VR: Dobre, končím spojenie.
 


Chcem odísť, ale zdá sa mi, že sa ešte chce spojiť Centrálna Karma.

Centrálna Karma: „Áno, chcem ti tiež niečo k tomu povedať, je to dôležité. Nechaj si to celé ešte prejsť v hlave, choď na výlet, budú ti chodiť ďalšie impulzy, sama lepšie pochopíš ďalšie „významy“ toho, o čom ste komunikovali so Sférou strážcov času, o tebe, o tvojom poslaní na Zemi a úlohách, čo tu máš. Teraz je ešte príliš skoro, to riešiť, ale už je to „na spadnutie“. Zatiaľ máš právo na chvíľu oddychu, voľna…“Večer po výlete som pokračovala v komunikovaní.

VR: Osobná Karma, mám teraz zase komunikovať so Sférou času? (Duchovná komunikácia z 31. 1. 2015, večer)

Osobná Karma: „Vypadá to, že sa s tebou zase chcú spojiť, energie Spojených Síl Svetla to podporujú, takže je to vhodné.“

VR: Sféra času, máme spojenie?

Odpoveď: „Áno, spojenie bolo naviazané. Ale s cudzou, temnou sférou.“

VR: Nechcem s touto sférou komunikovať. Spojené Sily Svetla, prosím o pomoc so správnym spojením.

Asi sa to stalo preto, lebo som použila nesprávne oslovenie „Sféra času“, namiesto „Sféra strážcov času“.

VR: Už mám spojenie. Sféra strážcov času, je toto spojenie kvôli lepšiemu čisteniu, alebo aj kvôli výmene informácií?

Sféra strážcov času: „Oboje, aj kvôli novým informáciám, ktoré od nás môžeš získať. (Nie je ľahké ti ich prenášať, aj preto to robíme postupne, po častiach.) Spojení sme boli s tebou čiastočne aj behom dňa, medzi tým. Pomáha nám to, organizujeme tu teraz čas a potrebujeme nejakú „odozvu“, niečo o čo sa môžeme oprieť v hmote, a to si ty. Preto si mala dnes chvíľami pocit, že si trochu „mimo“. Potrebovali sme toto (slabé) spojenie udržiavať počas dlhšieho časového úseku (ako to vnímate vy) a podľa toho, tej odozvy, čo sme od teba získali, správne „nakalibrovať“ čas tu u nás. Tieto zmeny v organizácii môžu mať veľký vplyv aj na hmotu. Je dobré, že nám v tom týmto spôsobom pomáhaš, aj keď nevedomky. Tvoj čas plynie normálne. Náš sa nastavuje.“

Tu celkom nechápem, čo tým myslia. Mám slabú vidinu nejakých bytostí, nejakého tímu, ktorý sa okolo niečoho zoskupuje a ide na tom pracovať, niečo ako doktori pri operácii alebo technici pri zostavovaní nejakého prístroja.

VR: Vnímam nejaké zmeny. Spojené Sily Svetla, prečo zrazu spojenie skončilo?

Čakám, kto sa naladí a odpovie mi, ale idú len energie z ktorých neviem získať informácie. Sú dosť silné, cítim to hlavne na krku vzadu a na čele, tam akýsi silný lúč, neviem ale rozoznať, kam či odkiaľ to ide.

Po čase to končí a cítim pre zmenu niečo v sebe, či vzadu na chrbte.

VR: Centrálna Karma, čo sa to deje? Je to v poriadku?

Centrálna Karma: „Ide o zvláštny spôsob čistenia, opravy.“

VR: Čo sa na mňa „nabalilo?

Centrálna Karma: „Nejde o nič škodlivé, vydrž a uvidíš.“

VR: Príroda, mám len sedieť a nič nerobiť?

Príroda: „Bude to tak lepšie. Môžeš s nami o tom komunikovať. Ide o istú „operáciu“ riadenú Spojenými Silami Svetla, vydrž a dozvieš sa viac.“

Dlhšie len sedím a čakám, akési spojenie stále trvá, ale nikto sa mi neozýva.

VR: Osobná Karma, môžeš mi ty k tomu niečo povedať?

Osobná Karma: „Ešte to pokračuje. Dostáva sa to do konečnej fázy.“

Zrazu vnímam niekde v pozadí radosť. Ako keby bytosti z toho tímu, ktoré na niečom pracovali, teraz odstúpili a dívajú sa na prvé momenty, ako to funguje. Potom cítim ďalšie príjemné, silnejšie pocity, ako keby sa teraz tešilo aj niečo dnu vo mne.

Vnímam, že niečo sa zmenilo, niečo funguje, čo predtým nebolo (nešlo). Potom ešte nejaké dolaďovanie.

VR: Spojené Sily Svetla, ešte to stále pokračuje? Môžete mi k tomu už niečo povedať viac, o čo išlo?

Príroda: „Môžeš byť spokojná, podarilo sa to, funguje všetko správne, už sa len dolaďujú drobnosti. Teba to nijako neovplyvní (tvoje fungovanie), jedine možno tvoje čistenie - mohlo to uvoľniť nové vrstvy, ale tie sa asi priebežne spracovávali. Potrebovali sme ťa len ako prostredníka v hmote, s dobrým napojením na túto Sféru, aby mohla prebehnúť táto operácia s jej prelaďovaním, akousi transformáciou na nový spôsob fungovania…“

Centrálna Karma: „Doplním informácie od Prírody. Naozaj prebehla, uskutočnila sa zmena fungovania Sféry strážcov času, ktorá bola doposiaľ ešte stále čiastočne napojená na systémy SDC a bolo potrebné ju „prerobiť“ na nový vývoj. Toto sme mohli urobiť s tvojou pomocou, lebo na to je potrebné práve to ukotvenie v hmote, aby to mohlo prebehnúť. Môžeš sa teraz skúsiť znova spojiť so samotnou touto Sférou. Ďakujeme za spoluprácu.“

VR: Som rada, že sa takéto prospešné veci dejú a môžem tomu nejako pomôcť. Zatiaľ si na to ešte len zvykám, že sa mi takéto veci stávajú, nie som si istá, či všetko vnímam správne…

Príroda, Centrálna Karma (asi spolu): „Zlepšuješ sa. A stojí to za to.“

VR: Sféra správcov času, môžeme teraz komunikovať?

Sféra správcov času: „Áno, máš na nás spojenie stále, ono sa ani neprerušilo - tá komunikačná časť áno, ale bolo nutné ho udržať kvôli zmenám, ktoré sa u nás diali. Ešte si na to zvykáme, dostávame sa do toho. Ale vnímame, že to bolo potrebné. Nie sme pánmi času, máme len za úlohu ho strážiť, starať sa, aby správne plynul… Dnes už toho na teba asi bolo veľa. Môžeme skončiť a každý sa venovať svojmu… svojmu času.“

Hlas“, či energie tej Sféry teraz vnímam trochu inak, príjemnejšie, viac mi pripomínajú Prírodu.

VR: Dobre, končím a som rada, že to bolo tak prínosné.

Spolu to celé trvalo snáď hodinu a pol.

Z inej časti bytu ku mne počas toho občas doliehali zvuky pesničiek z filmu „Tři bratři“ -  asi to nebola náhoda, že sme ho v ten deň kúpili, napadlo ma, keď tam dvanásť mesiačikov zborovo spievalo: „jsme rok, jsme čas...“

 

VR: Spojené Sily Svetla, chcela by som sa spýtať ešte na niečo ku tomu včerajšku:

    1. Mám dojem že tá Sféra sa premenovala na Sféru správcov času. Je to tak?

    2. Mám dojem, že tá transformácia spôsobila, že aj im samotným teraz plynie čas, nie sú niekde mimo. Je to tak?
   (Duchovná komunikácia z 1. 2. 2015)

Centrálna Karma: „Mala by si teraz začať viac pracovať na sebe - svojom prostredí, treba ho usporiadať, vyčistiť (aj hmotne), sú na to impulzy. Toto je teraz tvoja hlavná úloha.

Tvoje dohady sú v podstate správne, aj keď nie celkom presné, presne formulované. Sféra mohla mať viacero označení, podľa jej podstaty, jej energií, bol pre ňu predtým výstižnejší iný názov, než teraz, keď sa transformáciou čiastočne zmenila. Takže si dobre vnímala, že teraz je viac výstižné pomenovanie Sféra správcov času. Môžeš ju takto oslovovať, keď s ňou budeš ešte komunikovať.

K tej druhej otázke: tam je to tiež zložitejšie. To, čo u nich teraz plynie, čo sa rozbehlo a predtým tam nebolo, nie je čas, ako ho chápete vy, hmotné bytosti, ale akási jeho analógia, používaná bytosťami mimo hmotu. Ťažko vysvetliteľná a pochopiteľná vám. Tu išlo o to, že táto Sféra bola úplne mimo aj tento „nehmotný čas“, akoby jemu nadradená, a to nebolo správne, nezodpovedalo to princípom NDC, bolo potrebné to zmeniť, a to práve včera prebehlo.“

VR: Ďakujem za informácie, Centrálna Karma, a budem sa teda teraz viac venovať čisteniu môjho okolia, nášho bytu…


 

Vodníci

 

Neskôr toho roku som ešte komunikovala s ďalším druhom vodných bytostí z toho sveta.

 

VR: Osobná Karma, cítim, že sa u mňa niečo obnažilo. Môžeš mi k tomu niečo povedať, poradiť, s kým sa mám spojiť? (Duchovná komunikácia z 25.10.2015)

Osobná Karma:Spoj sa s tými, ktorých sa to týka. Ide o druhý svet. Bytosti v ňom, ktoré ti ublížili v minulosti, a teraz to ľutujú, čistia sa z toho oni aj ty súčasne. Máte teraz možnosť sa porozprávať. Naviaž spojenie.“

VR: Spojené Sily Svetla, prosím o spojenie s bytosťami (ich zástupcom), o ktorých hovorila Osobná Karma.

Bytosti: „Už si sa na nás napojila. Vnímaš to správne, toto sú naše energie - takéto "slabé", "mäkké", nie je to nič ostré, výrazné. Napriek tomu sme ti v minulosti ublížili... Ide to aj takým "temným" spôsobom, ich používať. Teraz tohto činu samozrejme ľutujeme, snažíme sa z toho vyviazať a prosíme o odpustenie.“

VR: Bytosti, a ste teda vodné bytosti? O čo konkrétne išlo? (Vidím teraz nejaké bubliny pod vodou.)

Bytosti: „Škodili sme. Podvodný svet, áno, tam sme žili. Vodníci, tak ste nás nazývali. Takí malí škriatkovia. Pomôž nám sa toho zbaviť, karmicky sa vyčistiť z týchto skutkov. Sme teraz na dobrej ceste a chceme sa zmeniť, usilujeme o to, byť lepší, než sme boli. Topili sme ľudí, úmyselne, nevnímali sme to ako zlo. Aj tebe sme takto ublížili, stiahli ťa pod vodu, nešlo to vrátiť.“

VR: Bytosti, vodníci, a prečo ste to robili?

Bytosti: „Nebrali sme to ako zlo, ale naše právo poradiť si s človekom, ktorý vošiel na naše územie - do našej vody, rybníka, jazera. Považovali sme to za prirodzený spôsob obrany. Teraz ku nám prúdia silnejšie svetelné energie, "napravujú" nás, lepšie vnímame, vidíme, že to tak nie je, že na to nemáme/nemali sme právo, toto urobiť. Čistíme sa z toho, pokúšame. Ešte raz prosíme o odpustenie.“

VR: Bytosti-vodníci, je mi dosť nepríjemne pri tej predstave, čo ste mi urobili... Odpúšťam vám to, všetko to, čím ste mi ublížili, poškodili. A ďakujem Karme, Prírode, Spojeným Silám Svetla, že umožňujú toto karmicky vyčistiť.

Bytosti: „Aj my ďakujeme, pomohlo nám to.”

VR: Bytosti, ďakujem aj ja vám, že ste sa ozvali a že toto sa mohlo vyjasniť, lepšie vyčistiť.

 


VR: Osobná Karma, je vhodné týmto bytostiam povedať, že mám pocit, že ešte majú v sebe nejakú mágiu, že nevydali úplne všetko?

Osobná Karma: „Nie, nie je dobré sa do toho viac miešať, je to ich záležitosť a to sa už teba netýka, mohla by si na seba vyprovokovať zbytočne ďalšie útoky. Dostali dostatok svetelných energií - impulzov, aj spojením s tebou, a teraz je to na nich.“

VR: Centrálna Karma, zdalo sa mi, že hovorím skôr s tebou, než s Osobnou Karmou. Je to možné?

Centrálna Karma: „Áno, sprostredkovala moje informácie, bolo s touto otázkou vhodnejšie obrátiť sa priamo na mňa.

Umožnila si ďalšie čistenie týchto bytostí, zanechalo to nejaké stopy (to spojenie) a uvidíme, aké to bude mať následky. Teba sa to už ale netýka. Je vhodné toto odpustenie ešte viackrát zopakovať, behom tvojich ďalších najbližších očíst, aby sa potvrdilo. To je zatiaľ všetko.“


 

Ježibaba

 

Hneď po predchádzajúcich vodníkoch som mala vo vrstvách nejakú ježibabu z toho sveta.

 

VR: Osobná Karma, čo znamená tá slabá vidina nejakej ježibaby? (Duchovná komunikácia z 27.10.2015)

Osobná Karma: „Sú to ďalšie vrstvy z toho sveta. Tentoraz ide o jednu konkrétnu (zlú) bytosť, ktorá ti tiež kedysi škodila a teraz sa toto spracováva (u teba aj u nej). Nie je nutné sa s ňou spojiť, komunikovať. Stačí to urobiť takto – komunikovaním so mnou sa dozvedieť, o čo ide.

Bola to akási „ježibaba“, zlá čarodejnica, mala dosť veľkú moc a teba zbavila vlády – vyhnala ťa, vypudila z krajiny, kde si žila a ktorú si spravovala. Prevzala všetku moc nad tým územím a teba a ďalších, čo ste jej v tom bránili, kládli odpor, vyhnala. Predtým vám ešte rôzne škodila.“

VR: Osobná Karma, a bola to jednorazová záležitosť, alebo som sa s tou bytosťou stretla aj v ďalších životoch?

Osobná Karma: „V tomto, vyššie popísanom prípade to celé vyvrcholilo, ale mali ste nejaké konflikty už aj v dávnejšej minulosti, v iných existenciách. Tá bytosť je teraz zrodená v hmote a nevie o tom, že ti škodila, nie je možné sa s ňou spojiť (duchovne) a vykomunikovať to priamo s ňou. Žije stále v tom druhom svete.“

VR: Osobná Karma, a čo mám teda teraz robiť? Oľutovať, že som si nechala škodiť a odpustiť jej?

Osobná Karma: „Áno, tá bytosť si to na vedomej úrovni neuvedomuje, ale vnútorne je pripravená tieto činy oľutovať, vyčistiť sa z nich. Urob to teda.“Tento článek bude pokračovat další částí P16.

© Viera Růžičková, leden 2018
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 123
  • 28
  • 25
  • 21
  • 22

Celkový počet hlasů: 219