Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II

71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II

Jiří Novák Vloženo 21.5.2014
Jiří Novák

Knihy Jamese Redfielda a jejich aktuálnost. Nesprávné myšlenky v knihách Jamese Redfielda: Propagování odchodu do nehmotné 5. dimenze, nereálné slučování pozemské hmotné existence s nehmotnou posmrtnou existencí. Kniha Geoffa Boltwooda Posel – Cesta duchovního učitele a její zásadní význam. Cesta zázraků není cestou, která by ještě v dnešní době měla být propagována. Kniha Ruce světla Barbary Ann Brennan. V čem spočívá největší hodnota knihy Ruce Světla? Co je naopak v této knize problematické: Orientace na Ježíše Krista místo na Planetu, Přírodu, Vesmír. Nejednoznačnost při odmítání magie ve všech jejích podobách. Cesta do šířky místo vzhůru k vyšším hladinám frekvence bioenergie. Jednoduchý způsob fungování léčitelství pro člověka na světelném vzestupu. Zásadní informace v knihách Jiřího Wojnara. Největší přínos jedné z knih Jiřího Wojnara.

Knihy Jamese Redfielda a jejich aktuálnost

Co považuji za největší přínos knih Jamese Redfielda? V článku 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III jsem uvedl, že současný člověk představuje se svým systémem dvanácti vnějších energetických těl otevřený květ, který se otevírá ven do volného Vesmíru. Otevřené květy jednotlivých lidských bytostí nejsou navzájem oddělené, ale naopak se prolínají a vyměňují si energie.

Právě tuto skutečnost energetického působení člověk na člověka navzájem názorně vysvětluje a popisuje James Redfield ve své první knize Celestýnské proroctví. Ukazuje, jak lidé i při běžném kontaktu na sebe navzájem působí duchovními energiemi, jak takto skrytě spolu energeticky komunikují.

Popsal zde realitu mystických zážitků, kdy člověk vnímá spojení s Přírodou, Vesmírem, viz článek 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já. Kdy se dostává do proudu energie a lépe vnímá poselství a náznaky, co má udělat dál, jak se má v určité zásadní situaci rozhodnout.

Na konci knihy pak dospívá k poměrně realistické vizi budoucího vývoje, na kterou jsme reagovali v textech 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC, A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část IA29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII, A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I.

Jeho druhá kniha Desáté proroctví pak názorně vysvětluje způsob fungování nadzemské posmrtné úrovně i procesu nového zrození, viz naše texty 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka, 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes.

Naznačuje možnost, jakým způsobem se evoluce člověka může zablokovat v období mezi životy, článek 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy. Píše o opakovaném setkávání se určitých skupin bytostí v různých inkarnacích, kdy se snaží neustále pracovat na tom samém úkolu, viz článek 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II.

Dalším nesmírně důležitým přínosem knihy Desáté proroctví je vysvětlení, že člověk v každém svém zrození ve hmotné rovině řeší a plní jednak svůj osobní úkol, který je zaměřen především na další duchovní posun jeho vlastní bytosti. Ale obvykle bývá zapojen i do mnohem širšího světového úkolu, jehož plněním má pomoci vývoji světa a civilizace. Na našem webu jsme se tohoto tématu dotkli v článku U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

V knize Desáté proroctví též popisuje Rekapitulaci předchozího života a Vizi zrození, viz články 39J. Principy nového karmického pořádku, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes.

Současné aktivity Jamese Redfielda

James Redfield se svojí manželkou Salle Redfield jsou doposud vysoce aktivní v duchovní oblasti. Píšou články, pořádají semináře na téma vydaných knih. Viz webové stránky www.celestinevision.com/ .

Dvakrát měsíčně pořádají v rámci svého projektu Global Prayer Project (Projekt celosvětové modlitby) telekonferenci, setkání všech příznivců formou spojení energií, společné meditace. Za lepší, čistější, více harmonický svět. Za mír, za ukončení válečných konfliktů, za očistu našeho životního prostředí. Za náš osobní rozvoj, za nalezení světelné cesty. Za nalezení světla v nás, v našich srdcích.

O problematičnosti hromadných meditací prováděných z nedostatečné výše duchovního nadhledu jsme již psali v textech  Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty . Z pohledu NDC je nepříznivé nejen používání pojmu meditace, ale také používání pojmu modlitba. Protože slovem modlitba se vyvolávají vazby na křesťanství a na další náboženství. Přitom právě o potřebě syntézy náboženství v jeden celek James Redfield ve svých knihách hovoří. Používáním slova modlitba se zároveň k těmto aktivitám nevědomě přitahují systémy z duchovních pozadí za náboženstvím a Vesmírnými lidmi.

Původní záměr těchto aktivit byl jistě pozitivní, samotný způsob provádění však vyvolává napojování se na metody a principy Staré duchovní cesty a tím dochází k přitahování temných systémů v pozadí za těmito metodami. Nikdo pak netuší, jaké skryté aktivity temných systémů pak v pozadí za takto organizovanými metodami probíhají. A k čemu vlastně člověk účastnící se takové akce svými energiemi přispívá.

Nesprávné myšlenky v knihách Jamese Redfielda

Do větších detailů byla problematika osobního a světového úkolu dovedena v jeho zatím poslední knize „Dvanáctý vhled“, kterou každému doporučuji k přečtení. A to i přesto, že obsahuje některé nesprávné prvky přejaté ze Staré duchovní cesty. Například místo spojování se s Přírodou autor mnohdy píše o spojování se s Bohem a božským vědomím.

Další zásadní chybou je zdůrazňování orientace na komunikaci s astrální posmrtnou dimenzí. Navazovat záměrně s bytostmi v ní vědomé kontakty. Přitom jak jsme vysvětlili v článcích 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy, i dalších textech tématu 55, je dobrým důvodem, proč je posmrtná dimenze oddělená od hmotné roviny. Potvrdili si to všichni ti, na které se navázal duch zemřelé blízké bytosti po smrti, a výsledkem pak bylo postupné vážné poškození zdraví.

Je nesprávné domnívat se, že lidské bytosti mimo hmotný život všechno vědí, a že nám mohou dobře radit s vedením vývoje ve hmotě, atd. James Redfield například v knize Dvanáctý vhled, str. 164, napsal:

„Smyslem lidské existence je systematicky předávat znalosti a poznání z posmrtného života do pozemské dimenze, aby se obě dimenze dostaly do úplné vzájemné jednoty a spojily se s božským vědomím.“

Ano, toto už je jeden ze zásadních omylů inspirovaný teoriemi Staré cesty. Právě toto předávání poznání z astrálu už lidstvo dělá celé věky a výsledkem je pouze dlouhotrvající duchovní pád lidstva až do podoby, v jaké jsme dnes.

Propagování odchodu do nehmotné 5. dimenze

James Redfield navíc stále propaguje odchod pozemské civilizace do 5. nehmotné dimenze jako další evoluční posun. Předpokládá a naznačuje to v knihách Celestýnské proroctví a Dvanáctý vhled, že postupným zvyšováním vnitřní čistoty a harmonie člověk postupně přejde ze stadia hmoty přes polohmotu až do čisté energie a stane se pro ostatní neviditelným. A to je již plné ovlivnění teorií přechodu lidstva do nehmotné 5. dimenze.

Více o hodnocení tohoto pohledu bylo v textech 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze.

Ve své knize Tajemství Shambhaly - Hledání jedenáctého proroctví se James Redfield dotýká i problematiky duchovních center, konkrétně píše o bájné Šambale.

Znovu zde píše o nutnosti udržovat bdělost, udržovat vyšší úroveň energií, aby člověk zůstal napojen na Přírodu, na toky vyšších světelných energií. Nenechat se ovládat zlostí, strachem, utkvělým pocitem viny a dalšími nepříznivými emocemi. Udržovat se v synchronicitě s událostmi, se světelným vývojem, jemnými náznaky a impulsy. Soustředit se na pozitivní myšlenky a pozitivní očekávání. Aby byl člověk schopen přijímat intuice. Naučit se zvýšit svoji energii, rozšiřovat ji do okolí, aby působila na okolní svět. Aby posilovala nejen nás, ale i další lidi, se kterými se setkáme.

Operuje se tady s vědomým rozšiřováním energie. A to už zavání „šířením lásky“, které zde propagovali Vesmírní lidé. Více o našem komentáři k tomuto vědomému ovládání energií je v textu 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Opět nereálné slučování pozemské hmotné existence s nehmotnou posmrtnou existencí

Až nakonec přichází popis vstupu do tajemného místa odděleného od vnější civilizace. Když se náhle před nimi uprostřed vysokých hor a přívalů sněhu otevírá jiný svět, údolí se spoustou zeleně. Jiná civilizace, která ovládla technologie a uvedla je do služeb duchovní evoluce“.

A proč je pravdivostní úroveň této knihy podle Přírody zřetelně menší než u jeho zbývajících knih, pouze kolem 55%? V popisu Šambaly dochází ke smíchání fyzické existence, fyzické reality s duchovní, kdy se rozdíly stírají. Dochází ke spontánním přechodům mezi světem hmoty a duchovním polohmotným či nehmotným světem. Jsou zde opět propagovány myšlenky, že k tomu stačí pouhé zvyšování vnitřní harmonie a čistoty. Opět je zde prvek slučování hmotné a posmrtné duchovní existence, který se již objevil v knize Desáté proroctví. Až civilizace jako celek dospěje do tohoto stádia, lidé budou umět vytvářet věci pouhým soustředěním energií, jako se to děje v Šambale.

O duchovních centrech v oblasti planety Země, ve kterých byli soustředěni mistři Duchovní planetární hierarchie, a o tom co se s těmito centry dělo dál po nastartování Nového vývoje, bylo více v článcích 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. V těchto textech ovšem nebylo jednoznačně řečeno, že jedno z hlavních duchovních center nad Mongolskem a bájná Šambala je vlastně totéž.

Vytváření věcí pouhým soustředěním energií zatím působí jako utopie. Když si uvědomíme, do jaké míry je značná část pozemské populace ovládána nejrůznějšími strachy, obavami, závistí, nenávistí, i jinými druhy nepříznivých emocí či myšlenek. A co vše by mohlo realizováním takových myšlenek vzniknout. K vyšší čistotě civilizace dospějeme pouze stabilním světelným vzestupem, rozhodně však ne sloučením hmotné a posmrtné existence.

Kniha Geoffa Boltwooda Posel – Cesta duchovního učitele

Kniha Geoffa Boltwooda Posel – Cesta duchovního učitele měla zásadní vliv na moji další životní cestu. Našel jsem k ní cestu v době, kdy jsem již půl roku do sebe vstřebával veškeré dostupné informace o duchovním pozadí světa a vážně jsem se zamýšlel nad dalším pokračováním svého života. Proč jsem tady na Zemi? Jaký to má účel? K plnění jakého úkolu jsem vlastně vybaven? Proč jsem 20 let učil na vysoké škole a psal vědecké články? Proč jsem získával praxi v předávání znalostí druhým lidem? A zároveň praxi v třídění, analyzování vědeckých poznatků a nalézání nové, vyšší úrovně pravdy? K jakému dalšímu poslání jsem se tím připravoval, když jsem zřetelně vnímal, že z té školy mám už odejít? Více o tom, jak jsem se k této knize dostal a co to pro mne znamenalo, bylo v článku 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II.

V knize Posel – Cesta duchovního učitele bylo jasně napsáno, že celá naše Země i se sférami Stvořitelů nad námi a nejrůznějšími pojetími Bohů představuje oddělený útvar, který se pohroužil sám do sebe, oddělil se od vyššího celku a začal se zřetelně vychylovat od optimální cesty vývoje. Autor zde naznačil, že cesta ven z našich problémů vede obnovením spojení s vyššími duchovními světy nad Kosmickým vírem. Více o pojetí Kosmického víru a Nekonečného vědomí je v článcích 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem.

Mimochodem, slovo „boltwood“ lze přeložit jako „dřevěný klín“. Tato kniha skutečně představovala pomyslný klín vnesený do mého života, který mne dokázal nasměrovat novým směrem. Autor se během života spojil se zdrojem energie, který označil názvem Tareth. Také proto mají jeho webové stránky adresu

https://www.tareth.co.uk/

Také celková úroveň objektivity a pravdivosti této knihy je těsně nad hranicí 80%. I tato kniha tedy obsahuje kromě zásadně nových a mimořádně důležitých informací i některé nesprávné vývody a inspirace.

Také Geoff Boltwood pokračuje v popularizaci myšlenek ze své knihy Posel. A v názorných ukázkách toho, že duchovní pozadí světa tady skutečně je a ovlivňuje naše životy. Pořádá společné meditace, semináře i v jiných zemích světa. Formou manifestací propaguje existenci a fungování duchovní energie.

Cesta zázraků není cestou, která by ještě v dnešní době měla být propagována

Autor šel ve svém životě cestou prokazování existence duchovní energie jakoby pomocí zázraků, kterými chtěl přesvědčit vědu i váhající jednotlivce.

Poněvadž to bylo poprvé, kdy jsem veřejně demonstroval svoji léčebnou sílu, ponechal jsem Zdroj energie, ať se projeví naplno…A najednou z mých rukou začalo padat množství jemného, vonícího prášku… Posvátný popel, který Sáji Bába zhmotnil z ničeho, aby jej mohl rozdat svým následovníkům. Ten můj byl však barevnější, od světlého až k červenohnědému a velmi aromatický. Celá hala byla naplněna jeho vůní… V průběhu dalšího týdne, když jsem prováděl opět léčení, se na mých dlaních objevil vonný olej. Posel, str. 97.

Na jeho stránkách je i video, jak léčí olejem ze svých vlastních dlaní, když je přikládá na obnažené části těla dotyčného (na jeho dlaně, na čelo, atd.). Předvedl také situaci, kdy nehmotná energie nazývající sebe William sama napsala tužkou vzkaz na papíru. Dále předvedl klíčení semínek v ruce tím, že na ně soustředil energii, zhmotňování vonného prášku a oleje v rukou. Pohybování stolem a dalšími předměty působením spojené duchovní energie více bytostí. Zhmotnění květin, které podle Zdroje čekají kdesi v meziprostoru, jen je stačí vytáhnout a uvést do projevení. Změna fyzické podoby své tváře. Taková cesta už není duplikovatelná běžným člověkem na Zemi. A mnohé z toho přece nepatří k praktikám čisté cesty.

Některé z těchto činností jsou už výsledkem magie – uměle propůjčených schopností, které autor získal průchodem přes práh klinické smrti v dětství. On neměl být tím, kdo najde a prosadí čistou cestu. Byl však tím, kdo na možnost takové cesty ukáže a kdo přinese do tohoto světa zásadně nové informace, které nalezení a otevření takové cesty usnadní. A tento svůj úkol beze zbytku splnil.

V tuto chvíli už není podstatné, že na jeho stránkách je propagována jóga, kraniosakrální terapie a další praktiky Staré duchovní cesty. To vše mu sice zabrání dostat se na cestu stabilního světelného vzestupu. Přesto to, co měl přinést a předat lidstvu, to již vydáním své knihy dávno splnil.

Kniha Ruce světla Barbary Ann Brennan

Bezprostředně po knize Posel – Cesta duchovního učitele mi přišla do rukou kniha Ruce světla americké léčitelky Barbary Ann Brennan. V této knize jsem našel odpovědi na další moje zásadní otázky. I celkový styl této knihy byl pro mne příznivý. Autorka totiž podobně jako já studovala dříve fyziku.

Barbara Ann Brennan vystudovala obor atmosférické fyziky a po studiích pracovala na výzkumu měřicí techniky pro satelity sledující počasí v rámci NASA, americké vládní agentury pro letectví a kosmonautiku. Kromě toho má doktorát z filozofie a teologie. Dále absolvovala řadu kursů zaměřených na bioenergetickou terapii, masážní terapii, anatomii, fyziologii, změněné stavy vědomí, techniku hluboké relaxace, homeopatii, metody rozvoje osobnosti. Desítky let svého života věnovala zkoumání čaker, lidského energetického pole a lidského vědomí. Více informací viz https://samsara.cz/Autori/Barbara_Autor.php .

Její důkladné vzdělání v mnoha oborech lidské činnosti ji dovedlo k tomu, že nejen sdělovala pro mne nové informace tím způsobem, aby jim čtenář bez váhání věřil, ale svým stylem je také dokázala vhodným způsobem vysvětlit, zdůvodnit, podložit dostatečně pádnými argumenty. A to právě na rozdíl od dalších autorů, kteří opisovali z dávných textů nesprávné principy fungování čaker člověka, a vůbec jim to nevadilo.

V čem spočívá největší hodnota knihy Ruce světla?

Její kniha Ruce Světla je první knihou, ve které jsem konečně našel objektivně správné fungování čaker dnešního člověka. A nejen že popsala fungování čaker správně, ještě to dokázala vysvětlit a zdůvodnit běžnými fyzikálními principy. Navíc dokázala detailně popsat způsob, jak lze pomocí kyvadla nebo přímého vnímání popsat úroveň fungování každé jednotlivé čakry. Popsala i základní anomálie, které se mohou ve fungování čakry vyskytnout a jejich případné příčiny. Toto vše považuji za největší přínos této knihy.

Rovněž dokázala přesně popsat povahu jednotlivých úrovní vnějších energetických těl člověka. A jasně tak prokázala, že to, co se obvykle nazývá lidská aura, není pouhým vyzařování astrálního ducha člověka, jak naznačují teorie Staré duchovní cesty. Ale jedná se o samostatné struktury utkané z vláken bioenergie.

A třetím zásadním přínosem je to, že místo magie, ovládání energií vůlí, které používá většina běžných léčitelů, propaguje cestu čisté léčby. Požádat o světelné energie, poděkovat, poté čekat a vnímat, až energie samy budou proudit. Vnímat poté jejich proudění a zjišťovat, odečítat informace, které proudící energie s sebou přinášejí. Nesnažit se je přitom ovlivňovat, jakkoliv usměrňovat svojí vůlí a vědomím. Popsala léčitele jako prostředníka pro přechod bioenergií vyšší frekvence z vyšších úrovní a světů na určité místo, obvykle do člověka, kde je těchto energií potřeba.

Jak zřetelně je tento přístup odlišný od nadřazeného a přehnaně sebevědomého postoje mágů. Z nichž někteří si nevědomě nebo dokonce i vědomě říkají: Já jsem pánem nad životem i smrtí, já jsem pánem nad Přírodou, nad Planetou, nad lidmi.

Orientace na Ježíše Krista místo na Planetu, Přírodu, Vesmír

Z pohledu NDC však její přístup není zcela jednoznačný. Zřejmě studium teologie dovedlo Barbaru Ann Brennan k tomu, že místo napojování se na přirozené energie Přírody, Země, Vesmíru, jak to děláme v rámci Nové duchovní cesty, se zaměřovala a napojovala na Ježíše Krista:

„Já se zaměřuji na Ježíše Krista a univerzální síly zářivé energie a modlím se – buď potichu, nebo nahlas. Modlím se, abych se stala nástrojem vedení lásky, zdraví a léčení ve jménu Ježíše Krista a univerzálních sil světla. Pokud vám nevyhovuje spojení s Kristem, zvolte si to, co je vám blízké – Univerzální Jednotu, Boha, Světlo, Svatyni svatých, apod.“ Ruce světla, str. 251

Na druhé straně však každému těmito slovy dala možnost napojit se na světelné energie takovým způsobem, jak to sám nejlépe vnitřně přijímá.

Je samozřejmě zásadní, kam se člověk přenášející léčebnou energii napojuje. Vůbec to není tak, že všechny způsoby napojení a požádání o energie povedou k témuž cíli. V článku 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze jsem vysvětlil, že pojem Kristovo vědomí s parametry, jak je veřejně uváděno, je ve skutečnosti pouhou iluzí. Iluzí, která vychází z nepravdivého popisu událostí před dvěma tisíci lety v období života Ježíše Krista.

A jak jsem v článku 54A vysvětlil, zdrojem detailních teorií o Kristově vědomí je mimozemská teorie dvanácti duchovních dimenzí. Orientace na Kristovo vědomí tak znamená orientaci na mimozemšťany přenesené teorie, které mají velmi nízkou hladinu pravdivosti vhledem k novému vývoji, který byl na Zemi nastartován.

Nejednoznačnost při odmítání magie ve všech jejích podobách

Také její odmítnutí magie ve všech jejích podobách, otevřených i skrytých, není kompletní. Zřejmě to nedělá úmyslně, jen se tím napojuje na další tradice Staré duchovní cesty a neměla žádné informace o tom, že na cestě Světla by toto mohlo být problémem.

Ve cvičeních v této knize rozvíjí a doporučuje takové techniky, jako meditace a vizualizace. Například konkrétně vizualizace směřovaná k očištění a otevření čaker, kdy si člověk vizualizuje čakry jako víry energie točící se správným způsobem. Nebo si při nádechu vizualizuje, že s dechem přijímá duchovní energii určité barvy a tím i frekvence. To však už jsou základní cvičení, kterými začíná adept magie. Rozdíl je pouze v tom, že začínající mág si vizualizuje vdechování živlových energií.

V tomto případě jde tedy o techniky, které již v sobě mají skryté prvky magie. Vizualizací si člověk představuje, že čakry fungují určitým směrem, i když realita v té chvíli může být jiná. Touto vizualizací se tak snaží čakry tvořivou silou a vůlí své bytosti tlačit ke správnému fungování. A to už není čistá cesta.

Stejně tak už jen slovo meditace a jednotlivé meditační techniky patří k základní výbavě Staré duchovní cesty. Například v její knize doporučovaná meditace na zlepšení soustředění spočívající v tom, že po ztišení si člověk opakuje mantru „Jsem klidný a vím, že jsem Bůh,“ a na tuto mantru se 10 – 15 minut neustále soustředí. Hodnocením meditací z nadhledu NDC jsme se zabývali v textech Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty.

Při nejednoznačném přístupu se stabilní světelný vzestup nedostaví

Pokud člověk není ve své cestě ke Světlu naprosto jednoznačný, stabilní světelný vzestup se jednoduše nedostaví. Člověk se na své cestě na určité úrovni zastaví a už to nejde dál.

Stabilní světelný vzestup znamená něco jiného. V takovém případě se nitro člověka den za dnem postupně nalaďuje na vyšší a vyšší frekvence. Pokud člověk rovnoměrně posiluje světelné základy své bytosti, jak je to například vysvětleno v textu U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, pak jednoho dne prorazí výší své vnitřní čistoty frekvenční bariéru vstupu na Novou duchovní cestu. A tím u něj dojde k otevření doposud skryté možnosti neomezeného světelného vzestupu. Začne pak vnímat, že celý proces provádění duchovní léčby se sám od sebe postupně zjednodušuje. Aniž by k tomu používal speciální cvičení, aniž by potřebovat rozvíjet zvláštní nové techniky a postupy. A duchovní léčba navíc postupně získává mnohem vyšší účinnost.

Rozvíjet léčitelské techniky nebo se soustředit na dosažení světelného vzestupu?

Uvedu jeden důležitý příklad. Barbara Ann Brennan ve své knize popisuje, že pokud se sladíte s proudící léčebnou energií, budete schopni vnímat frekvenci této energie. A zjistíte, že na začátku proudí energie nižší frekvence. Proudění se po určité době zastaví a po krátké přestávce začnou proudit energie vyšší frekvence. Přesně takto jsem to na začátku vnímal ve třech stupních a informace naznačovaly, že jde o energie postupně čistící úrovně Nižšího Já, Vyššího Já a Věčného Já, viz článek 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce. A teď si představte, že člověk má ve svém duchovním obalu blok ve formě zamotaného neharmonického energetického chomáče či klubka. Proudí-li do něj energie jedné frekvence, blok se uhne o kousek nahoru, aby mu to neublížilo. Nástup vyšší frekvence způsobí, že blok se zase uhne dolů. Maximálně mu přitom energie odříznou kousek čepičky. Čištění takového bloku pak může trvat několik léčebných sezení a řadu týdnů práce na sobě.

Dostanete-li se však na neomezený světelný vzestup a překonáte-li frekvenční hranice harmonie tohoto Vesmíru, pak si jednoho dne všimnete, že léčba se změnila. Že frekvence se začaly plynule zvyšovat nahoru bez přerušení proudění, a že vám začal fungovat nový, vyšší stupeň energetické léčby. Jaký dopad to bude mít na ten samý blok? Bude se snažit uhýbat nahoru, až už to dál nepůjde. Jenže energie nepovolí a dál plynule zvyšují frekvenci. Blok už nemá kam uniknout a proudící energie jej kompletně proniknou. A v důsledku toho jej vyčistí, zharmonizují nebo naopak zcela rozpustí. Stačil k tomu jediný léčebný zásah.

Stejně tak zjistíte, že léčeného člověka nepotřebujete držet za nohy, vůbec se jej nemusíte dotýkat. A můžete mu takto zprostředkovat léčbu, i když bude na druhém konci zeměkoule.

Nebo třetí věc. Barbara popisovala techniky, jak určitým pohybem rukou zacelit místa v roztrženém vnějším energetickém obalu. To už je technika, kterou se člověk potřebuje naučit, aby v tom mohl lidem pomoci. Budete-li stoupat frekvenčně výše, jednoho dne zjistíte, že už to nemusíte takto dělat. A jednoduše budete vnímat, že proudící energie sama zajistí, že se obal v poškozeném místě začne sám jakoby rozlévat, až se místo trhliny kompletně zacelí. Nemuseli jste už nic speciálního dělat. Jen požádat o energie a poděkovat způsobem uvedeným na webové stránce Jak požádat o energie z duchovních sfér?

Speciální techniku jste nahradili svoji zvýšenou vnitřní čistotou. Právě takto funguje duchovní léčba při postupném světelném vzestupu člověka k vyšším a vyšším frekvencím.

Naopak pokud není člověk na své světelné cestě zcela jednoznačný, jednoho dne narazí na strop, který už nedokáže překonat. Místo hledání chyb v sobě se pak bude snažit zdokonalovat svoji léčbu cestou rozvíjení speciálních nových léčebných metod a technik. Místo dalšího postupu vzhůru tak bude postupovat spíše do šířky a do větší hloubky – k podrobnějším detailům diagnostických metod. Barbara Ann Brennan sama popsala, že svým vnímáním běžně dosahovala do 8. a 9. úrovně vnějších těl. Bytost člověka však má kolem sebe dvanáct úrovní.

Každý adept léčitelství by se měl především dostat na stabilní světelný vzestup

Z výše uvedených informací vyplývá, že pro každého nového adepta léčitelství by měla být podstatná především práce na posílení světelných základů své bytosti. Aby se výsledkem stal posun na Novou duchovní cestu, nastartování soustavné přirozené karmické očisty a otevření skryté možnosti neomezeného světelného vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy.

Vyučovat speciální léčební techniky se pak ukazuje jako zbytečné, nebo přinejmenším nedůležité. A hlavně také z pohledu principů NDC jako nesprávné, stahující, odporující světelným principům. Protože by to mohlo dokonce někdy být i nebezpečné, pokud se tyto metody učí člověk s nedostatečnou úrovní vnitřní harmonie, který však má v sobě zbytky magie nebo dokonce kompletní napojení na magický systém. Který tak disponuje skrytou umělou tvořivou silou, která mu umožní do určité míry realizovat svojí vůlí a vědomím záměry ve hmotě.

Člověk by přece měl v prvé řadě pracovat sám na sobě a dosáhnout v tom určitých výsledků. Projít bouřlivou karmickou očistou a získat různorodé zkušenosti ze svých karmických očist. Dosáhnout dostatečné stability na světelném vzestupu a dokázat ze sebe setřást nepříznivé parazitující vlivy z okolí. A pak teprve je vhodné zkoumat, jak mohu pomoci druhým. Pokud na tuto zásadu člověka zapomene, pak jeho pokusy o pomoc druhému mohou přinést více škody než užitku. Například začne přenášet jeho karmické zatížení na sebe, nebo svými zákroky vyvolá, vyprovokuje zvýšené útoky temných sil, na jejichž odražení nemá dostatečnou hladinu vnitřní čistoty.

Jednoduchý způsob fungování léčitelství pro člověka na světelném vzestupu

Pro člověka na světelném vzestupu stačí základní formulka, prosba o energie spojená s poděkováním. A samotná léčba už funguje v závislosti na vnitřní čistotě a frekvenčním dosahu člověka. Pro specializovaného léčitele je ovšem důležité a zásadní pochopit způsob fungování čaker a naučit se stav čaker diagnostikovat. Od toho se pak odvíjí vše ostatní.

Toto vše ovšem neznamená, že jakmile se člověk dostane na světelný vzestup, už má k dispozici všechny možnosti, jak pomáhat ostatním s energetickou léčbou. Především by měl bedlivě sledovat impulsy a případně své možnosti konzultovat prostřednictvím duchovní komunikace se světelnými silami, které vedou nový vývoj. A takto zjišťovat, kdy už bude na takovou činnost připraven. Kdy může takto začít pomáhat nejbližším osobám. Případně kdy je připraven na to, aby pomáhal i dalším lidem. Jestli na zprostředkování takové léčby má vůbec karmické právo. Zda je případná energetická léčba dokonce jeho duchovním úkolem, který má postupně rozvíjet, atd.

Druhá kniha Barbary Ann Brennan – Zjevení světla

Druhou knihu Brabary Ann Brennan Zjevení světla jsem už nečetl. Když jsem ji před léty vzal do rukou a prolistoval, vnímal jsem, že ji ke své práci nepotřebuji. Že autorka už v ní opustila další cestu vzhůru, k vyšším hladinám frekvencí bioenergií, a tím i k větší čistotě, harmonii, jednoduchosti.Tedy dál a výše do volných duchovních úrovní Vesmíru. Místo toho přešla k jiným formám zkoumání člověka. Zvolila jinou cestu, cestu jakoby do nitra bytosti spočívající v detailnějším rozpitvání popisů, modelů a metod zkoumání člověka.

Teď po prolistování celé knihy, přečtení obsahu i některých dílčích pasáží této knihy Příroda sděluje, že úroveň pravdivosti a objektivity knihy vůči skutečné realitě člověka je necelých 50%. Kniha již obsahuje některé zásadní detailní popisy a vývody, které jsou do značené míry umělou konstrukcí a neodpovídají realitě.

Webové stránky Barbary Ann Brennan

Také Barbara Ann Brennan má své oficiální webové stránky www.barbarabrennan.com/ , na kterých propaguje svoji Školu duchovní léčby (School of Healing). Pod jejím jménem pořádají vyškolení lektoři, lektorky po celém světě semináře uvádějící zájemce do této metody léčby. Například ve dnech 10. a 11.5.2014 se konal víkendový seminář v rakouském Bad Ischl. Před časem proběhl takový seminář i v České republice. Každý, kdo se na seminář přihlásí a zaplatí, se pak bude učit způsob léčby podle Barbary Ann Brennan. Celý princip světelné cesty je tím poněkud postaven na hlavu. Aniž by se člověk vůbec dostal na světelnou cestu, už se učí léčit podle světelných principů.

Největší přínos jedné z knih Jiřího Wojnara

Knihy Jiřího Wojnara, spisovatele, badatele a v současné době šéfredaktora časopisu WM magazín, mi přišly do rukou až po všech těchto výše popsaných předcházejících knihách. Jaké informace z jeho knih mi nejvíce pomohly?

Například v knize UFO, Bible a konec světa, která má podle Přírody vysokou objektivitu a historickou pravdivost kolem 85%, detailně popsal události související s ukřižováním Ježíše Krista a také historické období dvou tisíc let předcházející misi Ježíše.

Základna mimozemšťanů na Sinaji, pokus o kvapné opuštění základny a svržení atomové bomby, což mělo nedozírné následky pro celou oblast. Poté skryté sledování, vedení a protěžování národa Hebrejců vůči jiným národům v oblasti. Snaha zachovat čistý, atomovým zářením nepoškozený genotyp člověka, série umělých oplodnění, kterými mimozemšťané zachování původního genotypu sledují. Příchod Hebrejců do Egypta, egyptský princ Mojžíš, vyvedení Hebrejců z Egypta. Čtyřicetileté putování Hebrejců z Egypta do země zaslíbené. Snaha vymýtit z nich kompletně egyptské zvyky a zcela je převychovat. Proto do země zaslíbené nedošli ti, co tuto cestu začali, ale až jejich potomci, kteří byli tvrdě vychováváni na cestě pouští. Vybíjení celých měst, aby Hebrejcům vyklidili území, atd. To vše jsou naprosto unikátní informace.

On byl také prvním, kdo u nás veřejně publikoval překlad článku o Projektu genetického programu profesora Sama Changa, kterým jsme se detailně zabývali v textu 70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi.

V další knize Tunel do kosmu přinesl i jiné nesmírně zajímavé hypotézy a vývody. Že totiž náš sluneční systém měl původně dvě Slunce. A že pozůstatkem po vyhaslém jednom ze Sluncí je dnešní planeta Jupiter. Píše o starých planetách i o novém slunečním systému, jak jej známe dnes. Více o tom je v rozhovoru na adrese https://jpavol.sweb.cz/R%20jiri%20wojnar.htm . Duchovní přenosy z nadhledu NDC potvrzují, že hypotéza o původní dvojici Sluncí ve Sluneční soustavě je pravdivá.

Pravdivost a objektivita dalších knih Jiřího Wojnara, které jsem četl, tedy Tunel do kosmu, Bestseller v kameni, Hlubina návratu, už je podle Přírody na hranici 50 % a níže.

Přílišný důraz na vědu a na hmotné zdroje informací

A slabiny? Již méně objektivní pojetí jiných období minulosti, například popis vzniku planety Nimiru (Nibiru, Marduk, Nemesis) vycházející z knih badatele a spisovatele Secharii Sitchina. Který dopodrobna rozvádí myšlenku mimozemského vzniku a původu lidstva. Podle něj v tom hrály klíčovou úlohu bytosti zvané Anunnaki (Nefilim), které přišly právě z planety Nimiru a jsou v pozadí za vznikem Sumerské civilizace. Porovnání vývodů Ivo Wiesnera a Jiřího Wojnara o vzniku Nimiru jsem uvedl v textu 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy.

V knihách Jiřího Wojnara je mnohdy patrná snaha za každou cenu popsat neobvyklé události technickým hmotným vysvětlením. Například naznačení možnosti kráčení Ježíše po vodě tím, že byl zavěšen jakýmsi závěsem pod vzducholodí mimozemšťanů – Strážců. Nebo průchod Hebrejců přes moře, rozevření vod při putování z Egypta, vysvětluje existencí hluboké skalní prolákliny, ze které v době enormního odlivu (což může přinést pokles hladiny o 80 – 100 metrů) mohla ustoupit voda. Převažuje u něj jednoznačné soustředění se na vědu a na hmotné zdroje informací (knihy, publikované články a jiné dokumenty), zatímco duchovní přenosy jsou opomíjeny.

 

V dalších dvou pokračováních 71E. Objektivní existence Dobra a Zla, temné systémy „Třetí cesty“, 71F. Eckhart Tolle a jeho kniha Nová Země   se budu speciálně zabývat reakcí na dvojici článků o Egu a zaměřím se na celkové zhodnocení přínosu knihy Eckharta Tolleho Nová Země.

© Jiří Novák, květen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 144
  • 21
  • 22
  • 18
  • 19

Celkový počet hlasů: 224