Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná

A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 1.9.2012
Marie Mejdrová Jiří Novák

Mnoho duchovních mistrů se dostalo do vleku svého vlastního ega. Duchovní vzestup není totéž, co získávání neobvyklých schopností všeho druhu. Určující pro směr dalšího vývoje lidstva jsou bioenergie. Živlový pohled magie nedokáže správně nastavit směr dalšího vývoje. Co chybí živlovému magickému pohledu na svět? Výjimečné schopnosti nemusejí být projevem duchovní vyspělosti a čistoty. Také temná strana má svoji čistotu vyladění, svůj duchovní vzestup a může frekvenčně stoupat. Temnota, která dosáhla vyšší temné čistoty a jednoznačnosti, je dokonaleji skrytá, zakamuflovaná, záludnější. To, co bytost hlásá navenek, nemusí být pro směr její cesty určující. Současný stav bytosti ovlivňují také doposud nezpracované karmické vrstvy. Jedinou účinnou ochranou proti zatemnění je stabilní světelný vzestup. Přílišná obětavost a přehnaná pokora vůči autoritám jsou znakem silné vychýlenosti.

Marie Mejdrová

Hmatatelné výsledky duchovní cesty si každý představuje jinak

MM: Sféro harmonického naplnění, jaké máš pro mě informace? Co pro nás chystají nejbližší měsíce? Vypadá to, že se rozhodně nudit nebudeme. Zároveň kde na to brát neustále dostatečnou míru síly a motivace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28.6. – 1.7. a 4.9.2012)

 

Sféra Harmonického Naplnění: „Není to jednoduché sladit každodenně hloubkovou karmickou očistu se všemi nároky a povinnostmi hmotnými a duchovními. Ale zároveň je to pro čistou část vaší bytosti naplňující. Všichni z vás chcete vidět tzv. „hmatatelné výsledky“. A každý z vás si pod nimi představuje něco jiného - jiný druh, v jiném časovém sledu a v jiné hloubce.

 

Umění žít šťastně spočívá v tom, zaměřit se na ty pocity, vjemy, činnosti, která vám z dlouhodobé zkušenosti přinášejí nejhlubší uspokojení. Mám tím na mysli případ člověka na světelném vzestupu, který už se samozřejmostí pracuje pravidelně a neustále se svojí intuicí. Který se umí zastavit a vnímat, co se děje uvnitř a kolem něho. Který dokáže vycítit, co je skutečně příznivé a co ne.

 

Každý z vás má talent na něco jiného, baví a zajímá ho něco jiného. Každý z vás má za sebou jinou minulost, jiný původ. Každý jste vyladěn na jiné struny vesmírné hudby. Proto jste každý jiný a vzájemně se doplňujete. A pokud se pohybujete ve škále stupnice energií čisté přírody, tedy světelných pravotočivých bioenergií, pak tuto čistou hudbu máte schopnost (i vědomě) vnímat a použít ji k vlastnímu tvoření.

Záměrem světelných Stvořitelů nebylo hrát si s figurkami

Záměrem světelných Stvořitelů nebylo vytvořit si pro svou potěchu figurky i s jejich životním prostředím a dívat se poté na toto své dílo jako na hru. Bavit se tím, jak se hra mezi figurkami vyvíjí a pokud ve svém chování přesáhnou určitou únosnou mez, tak je smést ze stolu, zlikvidovat a začít znovu.

Při svém postupu úrovněmi na počátku NDC jste právě takové zatemněné Stvořitele potkali. Čistá světelná bytost takhle nezachází s živými tvory, kteří mají vlastní vědomí, duši, ducha. Záměrem bylo, aby stvořené bytosti dále rozvíjely úroveň harmonie, kterou dostaly na počátku. Aby tvořily samy dál. Učily se žít mezi sebou i ve vztahu k okolní přírodě v harmonii naplněné respektem, důvěrou, aktivním citlivým tvořivým přístupem.

Mnoho duchovních mistrů se dostalo do vleku svého vlastního ega

Vždyť, jak se říká v určitých duchovních naukách, pro mistra by mělo být nejvyšší potěchou, zadostiučiněním, když vidí, že jeho žák ho dokázal svojí čistotou, moudrostí, nadhledem, čistými tvořivými schopnostmi, realizovanými vizemi předčít. Mluvíme samozřejmě o ideálním případě duchovního mistra na vzestupné světelné cestě bez magie jakéhokoli druhu. Mistra, kterého neovládlo jeho vlastní ego, pocit vlastní výjimečnosti a důležitosti a touha udržet si i nadále své magické pozice za každou cenu. A je hodně těžké něco takového v minulosti této planety najít. Těžké až nemožné. Na své cestě tímto životem jste se obvykle setkávali s přesně opačnými případy duchovních učitelů a mistrů.

Duchovní vzestup není totéž, co získávání neobvyklých schopností všeho druhu

V minulosti bývalo kladeno automaticky rovnítko mezi duchovní vzestup a postupné získávání neobvyklých tvořivých schopností všeho druhu, včetně mimořádného duchovního vnímání. Protože toto považují mágové za největší hodnoty. Není divu, vždyť magie je ze své podstaty o moci, o zvláštních schopnostech, hodnostech. Tedy vlastně o egu.

 

O čistotě a harmonii se sice také v „bílé“ magii hovoří, ale rovinou, s níž se pracuje, je také pouze rovina živlová. Jinam magie nevidí a vidět nemůže. To je však pouze jedna z rovin reality. Ve které se zdaleka nezrcadlí vše, co tvoří a hýbe duchovním pozadím světa a hmotou. Prvotním počátkem jakékoli věci a úkazu na všech úrovních jemnosti hmoty a duchovních sfér, je akašická energie a z ní odvozené bioenergie.“


Jiří Novák

Určující pro směr dalšího vývoje lidstva jsou bioenergie

Právě bioenergie tvoří energetickou hladinu s rozhodujícím významem pro dnešního člověka 2. typu. Protože jedině na bázi bioenergií lze správně rozpoznat skutečný účel, užitečnost věcí i záměrů i jejich energetickou a současně tím i etickou čistotu. Pouze z pohledu bioenergií lze správně zvolit směr dalšího vývoje. Je to z toho důvodu, že bioenergie má organizující vliv na hmotu. Právě bioenergie jsou proto určující pro další vývoj světa.

 

Bioenergie vytvářejí matrice, prvotní vzory toho, co se bude ve vývoji postupně tvořit. Navíc právě na bázi bioenergií byl vytvořen základní protiklad dnešního světa, dobro – zlo, Světlo – Temnota. Protiklad, který je z pohledu celkového vývoje určující. A jedině dostatečným duchovním nadhledem přes bioenergie mimořádně vysokých frekvencí je člověk schopen význam tohoto protikladu pochopit a najít optimální cestu životem, která jej dovede na vzestupnou světelnou cestu.

 

Člověku nepřísluší pohled do tvůrčí dílny samotné Přírody

Živlové energie, které jsou pohledem magie, představují naproti tomu rozklad původní akaši na čtyři strany, čtyři tváře, čtyři oddělené tvůrčí síly původní reality podle svých charakteristických vlastností – země, voda, vzduch a oheň. Živlové energie jsou pohledem do tvůrčí dílny samotné Přírody. Pohledem do příměsí, ze kterých Příroda vytváří různé druhy a struktury hmoty a zajišťuje jejich zcela odlišné vlastnosti – hrubost a jemnost, tvrdost a měkkost, pružnost a neohebnost, průhlednost a neprůhlednost. Ze kterých vytváří čtyři základní skupenství hmoty – plazma, pevná látka, kapalina a plyn. V člověku se tento živlový pohled projevuje ve čtyřech složkách vytvářejících jeho temperament, celkovou povahu a psychiku – vědomí, vůle, city a intelekt. (Podrobněji viz články 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.)

 

Člověku však nepřísluší pohled do složek, ze kterých byla vytvořena Příroda a dokonce schopnost s těmito složkami manipulovat a tím i měnit samotnou hmotu, skupenství apod. Neměla by mu příslušet ani schopnost například zvyšovat sílu svého vědomí a své vůle na úkor citů a pocitů. Aby se čím dále více podobal bezcitným vesmírným bytostem, které mnohokrát na naší Planetě neoprávněně zasahovaly do vývoje. Záměrem člověka by mělo být sledování hlavních směrů vývoje. Sledování etické a energetické čistoty. Vytěsňování temných energií, systémů, ovládacích struktur ze všech oblastí života.

 

Magie na rozdíl od pohledu bioenergií nedokáže správně nastavit směr dalšího vývoje

Magii můžeme do jisté míry charakterizovat jako touhu po dokonalosti, po dokonalé tvořivé síle. Výsledkem je však ledová dokonalost jako v případě pohádkové zimní královny, ve které je etika a čistota záměrů odsunuta až na další místa v pozadí. Proto svět i lidstvo během dlouhé historie magického řízení upadaly. Až to nakonec došlo tak daleko, že z původních světelných bytostí se staly bytosti pokoušející se vést v dnešní době svět jednoznačně temnou cestou.

Co chybí živlovému magickému pohledu na svět?

To vše proto, že magie neumožňuje rozlišit dobro od zla, Světlo od Temnoty. Proto magie nemůže správně nastavit směr dalšího vývoje, aby výsledkem byla jednoznačně vzestupná světelná cesta. Může sice člověka dovést k technické a jakoby i duchovní dokonalosti. Člověk se však právě takovým přístupem stal již vícekrát tvorem, který začal jít proti samotné Planetě a Přírodě. A celkový pád takové civilizace spojený s drtivou katastrofou pak na sebe nenechal dlouho čekat. O tom všem nás informuje naše lidská historie.

 

Více o vychýlenosti magického pohledu na svět bylo v článcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.


Pokračování duchovní komunikace Marie Mejdrové:

Všechny dosavadní nauky se soustředily především na živlový pohled na svět

Sféra Harmonického Naplnění: „Celé věky se vyučoval živlový pohled v duchovních školách a naukách na Zemi a v okolí. Vzájemná vyrovnanost, sladění, harmonie jednotlivých živlů byla brána jako ideál. Ať už šlo o stav psychiky člověka nebo o prvky životního prostředí člověka včetně přírody. Jenže tento pohled neobsahuje vše. Chybí v něm určité podstatné záležitosti, které je nutné zohlednit, aby se dalo říci, že je pohled komplexní, odpovídající realitě:

 

  1. Chybí vnímání situace v rovině bioenergií, které jediné dokáže rozlišit pravotočivost od levotočivosti, dobro od zla, Světlo od Temnoty. Živlový magický pohled nic takového neumožňuje. Proto mohou bytosti s tímto pohledem na svět o sobě tvrdit, že jdou cestou Světla a přitom jsou na temné stezce.

 

  1. To, že bytost o sobě prohlašuje, že usiluje o dosažení vyrovnaných podílů a úrovní živlů uvnitř sebe, ještě vůbec nemusí znamenat, že jde etikou svých činů a svým celkovým zaměřením cestou Světla. Zvlášť v případě, kdy jsou živly uměle vyrovnávány pomocí magických zásahů a technik.

 

  1. Živlovému pohledu chybí nadhled získaný prostřednictvím duchovní komunikace se skutečnými bytostmi, které vedou či mají vést vývoj světa. To znamená Přírodou, čistými přírodními bytostmi, které se starají o chod přírody (např. přírodními anděly, přírodními duchy). S anděly Dhyany. S Vesmírem, tedy Kosmickým vědomím. A dál. S nimi měla probíhat úzká spolupráce, vzájemné přímé předávání informací, vizí. Založené na schopnosti lidstva oboustranně s těmito světelnými bytostmi a úrovněmi duchovně komunikovat. Na schopnosti získané soustavným světelným vzestupem, který umožní vést rovnoprávný rozhovor, tváří v tvář, na stejné úrovni frekvencí energií.

Výjimečné schopnosti nemusejí být projevem duchovní vyspělosti a čistoty

Výjimečné schopnosti byly všeobecně považovány za projev a důsledek duchovní vyspělosti a čistoty. Jenže to je příliš krátkozraké hledisko, které nebere v potaz reálnou existenci dvou protikladných, vzájemně se vylučujících, soupeřících stran světa. Strany Světla založené na pravotočivých bioenergiích a strany Temnoty založené na bioenergiích levotočivých. A tím pádem si neuvědomuje ani nebezpečí, které z reálné existence dobra a zla vyplývá. Vysoké schopnosti může mít i (silně) zašpiněná světelná bytost a samozřejmě také jakákoli bytost temná.

Také temná strana má svoji čistotu vyladění a svůj duchovní vzestup

Čistota vyladění může být světelná, ale také temná. Čistota je stav, kdy jedna ze stran je prosta příměsi druhé strany. Což jí umožňuje dosahovat mimořádných schopností pramenících z čistoty a jednoznačnosti energií, které nejsou brzděny, omezovány, limitovány příměsí opačného druhu energií. Které mohou volně působit, ale také se dál volně vyvíjet a růst.

 

Platí zde nepřímá úměrnost – míra schopností energií jednoho typu je tím větší, čím je naopak menší podíl energií opačných.

 

To znamená: Čím méně temných levotočivých energií bude součástí jednotlivých činů i celkového zaměření světelné bytosti, tím větší světelnou tvořivou sílu bude světelná bytost mít. Nebo z pohledu temné bytosti: Čím méně světelných energií bude temná bytost mít ve svých činech, to znamená, čím více se dokáže vzdálit od světelné etiky činů, tím větší temnou tvořivou sílu získá.

Totéž platí naopak. Například čím více levotočivých energií bude doprovázet myšlenky, rozhodování, činy a používané metody původně světelné bytosti, tím více budou upadat její čisté světelné schopnosti a tím více budou nahrazovány typicky temnými schopnostmi.

Také temná bytost může frekvenčně stoupat

K tomu se druží a s tím je spojená ještě otázka výšky frekvence energií. Nejde jen o samotný podíl levotočivých energií, ale také o jejich sílu, která je dána výší frekvence. Ve výsledku může mít i miniaturní podíl temných energií vysoké frekvence ohromující sílu. Častý dřívější pohled, že temné energie jsou nízké, protože souvisejí jen s pekelnou říší kdesi v podzemí, zatímco světelné energie stoupají naopak do nebetyčných výšek, je zjednodušený jako pohádka pro děti. Řekněme až trestuhodně zjednodušený.

 

Temná strana má svoji vlastní linii duchovního vzestupu, která jde zcela jiným směrem než skutečná světelná evoluce. Logicky pak platí, že čím vyšší má temná bytost vyladění v Temnotě, tím více vzdálená je od světelné evoluce a tím obtížněji je ze strany světelných bytostí rozpoznatelné její skutečné zaměření.

 

Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná

Temnota, která dosáhla vyšší temné čistoty a jednoznačnosti, je dokonaleji skrytá, zakamuflovaná, záludnější. Je více srovnaná čili stabilnější v Temnotě, z krátkodobého pohledu bez větších výkyvů, vypadá tak z určitého pohledu harmoničtěji.

 

Ví, na jaké struny člověka zahrát, aby jí podlehl. Zná lépe jeho slabosti a jeho spojení s Temnými v minulosti, a tudíž má na něj účinnější páky. Má lepší znalosti dosud přetrvávajících možností, jak obcházet vesmírný řád - řád fungování světa. Má prostě vyladěné určité schopnosti a znalosti do dokonalosti, která nezkušeného a nedostatečně světelně čistého člověka ohromí, zaujme a může ho za určitých podmínek i strhnout s sebou. Může vytvořit až zdání, kdy je takovým člověkem temná dokonalost zaměněna za dokonalost světelnou. Ve chvíli, kdy s ní diskutuje, naslouchá jí nebo s ní dokonce vyjednává, je však již skrytě manipulován ovládacími energiemi ze strany této temné bytosti a temných systémů v jejím pozadí.

Pro vnímání pravé podstaty jakékoli události, metody, instituce či bytosti je nutné dosahovat vlastními energiemi minimálně na úroveň její výšky frekvence bioenergie. To je jeden ze základních duchovních principů. Chcete-li proto pochopit a rozpoznat skutečné skryté záměry temné bytosti, potřebujete ve Světle dosáhnout nejméně takové úrovně frekvence, jakou ona dosáhla v Temnotě. A to není vůbec jednoduché, ani samozřejmé. Protože temné systémy dosáhly ve vašem světě na konci 20. století mnohem vyšší úrovně jednoznačnosti a své vnitřní dokonalosti, než k čemu se dokázaly dopracovat za celé věky Síly Světla.

To, co bytost hlásá navenek, nemusí být pro směr její cesty určující

Při působení člověka nejde jen o to, v jakém směru je momentálně aktivní, jaké záměry na vědomé úrovni sleduje, jaký typ sil vědomě vyzývá ke spolupráci.  Jde také o podvědomé tendence, záměry, činnosti, vazby. O to, na jaký typ sil se jeho bytost na nevědomé úrovni skutečně napojuje.

 

Pokud se opomíjí tato skrytá nevědomá stránka fungování člověka, není možné rozpoznat bytost na světelné cestě od bytosti, která se sice hlasitě hlásí ke Světlu a na vědomé úrovni je i přesvědčena, že hájí a prosazuje světelnou evoluci, současně je však pod temným úpisem a skrytě prosazuje zájmy temné strany světa.

 

Současný stav bytosti ovlivňují také doposud nezpracované karmické vrstvy

Současně jde i o vlastnosti a zaměření energetického obsahu karmických vrstev z minulosti, které se doposud nevynořily na povrch. I ty ovlivňují do jisté míry přítomnost a současný stav bytosti. Její čistotu a vyladění. Její možnosti a sklony.

Jedinou účinnou ochranou proti zatemnění je stabilní světelný vzestup

Jedinou účinnou obranou proti zatemnění a skrytému ovládnutí i prostředkem pro prohlédnutí kamufláží, je neustálý stabilní světelný vzestup pramenící z karmického čištění a každodenní práce na vlastní harmonizaci a etice, na spolupráci s Přírodou. Na kontinuálním čištění a vylaďování svého duchovního i a hmotného těla, všech vazeb a vztahů. Jedině tak si člověk nejen dokáže udržet svoji světelnou čistotu, ale navíc ji dokáže trvale zvyšovat. A tím zvyšovat podíl a sílu-frekvenci světelných energií, které jsou mu vlastní, se kterými disponuje a na jaké má napojení.

Za podmínek panujících v minulosti bylo velice obtížné spolehlivě odlišit, od koho zvláštní schopnosti jednotlivce pocházejí a za co, na jakém základě, byly poskytnuty. Navíc, co z nízkého duchovního nadhledu vypadá jako přínosná a užitečná činnost, postoj, se z vyššího nadhledu může jevit i zásadně jinak.

Přílišná obětavost a přehnaná pokora vůči autoritám jsou znakem silné vychýlenosti

Za jeden z ukazatelů duchovní čistoty byla na Staré duchovní cestě často považována např. i obrovská obětavost a pokora. Obětavost vyhrocená až do extrému zapomenutí na sebe sama. Což ovšem znamená opomíjení svého vlastního vývoje, svých dalších povinností, svého skutečného životního úkolu. A často i svého zdraví, které je předpokladem práce na čemkoli. Vedení života pod heslem sloužit druhým až k smrti se tak postupně stávalo případem sloužení cílům Temných sil, aniž by to daný člověk tušil. 

Přílišná pokora zase někdy vedla až do extrému ztráty soudnosti, ztráty jakékoli kritičnosti vůči nadřízeným organizacím, bytostem, sférám a systémům, s nimiž byli lidé ve spojení. Nebyli přitom na (dostatečném) světelném vzestupu, aby si mohli ověřit jejich skutečný původ a záměry. 

 

Je nasnadě, že oba tyto případy, jak opomíjení svého vlastního vývoje, tak také nepřiměřená slepá pokora vůči vyšším duchovním institucím, představují zásadní vychýlenost fungování. Ta se projevuje ve výrazné deformovanosti nebo dokonce nefunkčnosti spodních čaker. Což je potvrzením silné vychýlenosti jedince ve vztahu k sobě samému a k okolí a ve schopnosti udržet si vyvážené hranice své bytosti. S takovou výchylkou nelze vnímat sebe ani okolí realisticky, podle vyšší pravdy. A nelze dosáhnout vyšší harmonie, vyšší duchovní vyladěnosti ve Světle, protože pohled na realitu je zdeformován, čakry nejsou plně otevřené vstupujícím vesmírným bioenergiím. Bytost tak ztrácela schopnost vnímání a správného pochopení impulsů jednak od čisté části svého vnitřního duchovního Já a jednak zvenčí - od Přírody a Vesmíru.

 

Potvrzením správnosti vývoje je soulad se záměry světelné evoluce Planety a Přírody

Správným měřítkem toho, zda je určitý názor, nauka, schopnost, informace skutečně dlouhodobě přínosná pro lidstvo a Planetu je, zda je v souladu s aktuálním nastavením a záměry světelné evoluce Přírody a Planety jako celku. A tím zároveň i jejich spolupracujících partnerů - Vesmíru a karmické instituce.“


© Marie Mejdrová, září 2012
© Jiří Novák, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 185
  • 22
  • 17
  • 19
  • 17

Celkový počet hlasů: 260