Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Podmínky pro fungování nového karmického systému se trvale zlepšují

Podmínky pro fungování nového karmického systému se trvale zlepšují

Petra Nováková Vloženo 6.8.2011
Petra Nováková

V tomto období se karmicky řeší stěžejní období vývoje lidstva

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k dnešnímu dni. Co je důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14.6.2011)

 

Karma: „Karmické systémy teď naplno pracují. Na základě stále se zlepšujících podmínek má dnes i Karma větší možnosti. Které se uvolňují přímo úměrně tomu, jak se postupně rozvazuje minulost. Protože právě minulost, která je nedořešená, nasazuje Karmě okovy. Proto se v tomto období stále řeší minulost, znovu se procházejí stěžejní období vývoje, které dovedly lidstvo do tohoto bodu.

Minulost vzešla jako výsledek určitého konání různých osob a institucí. Tyto osoby dodnes existují a většina z nich je v tomto kritickém období dějin opět zrozena na Planetě. Pokud nepředaly své „žezlo“ vlády někomu jinému (což se nestalo), stále tak drží otěže vývoje. A spočívá na nich i karmické zatížení celého vývoje. Protože však nejdou ve většině případů cestou očisty, nejsou schopni minulost lidské civilizace rozvázat. Naopak chyby z minulosti opakují, prohlubují a mají tendenci je rozšiřovat. Proto je nutné jim tento vliv, post, ze kterého minulost utvářely, vzít. Ať už tak činily z pověření sebe samých nebo jiných stejně zaměřených institucí, kterých byly součástí. Jedině tak se podaří oddělit karmické zatížení Planety a lidstva od jejich osobního karmického zatížení.

Pak už si tyto osoby ponesou své osobní karmické zatížení samy. Nebude však už s nimi svázáno karmické zatížení celého lidstva a tím i celého vývoje. Takže na snižování celkového karmického zatížení lidstva už bude možné pracovat i bez nich. Toto oddělení jejich osobní karmy od celkové nahromaděné karmy lidstva je nezbytné pro další pokračování vývoje. Protože nový vývoj se tvoří a posouvá dopředu právě tím, že veškerá minulost se postupně uvolňuje a rozvazuje.

Vývoj se dnes kompletně předává do rukou pověřených institucí, které jsou k tomu určeny, které jsou k tomu kompetentní. A to nejen co se týče celku, ale i jednotlivých bodů, dílčích úseků. Působit na vývoj jako na celek je důležité. Ale daleko účinnější je působit na konkrétní kritická období. Ta očistit tak, aby osobní karmická zátěž všem těm zúčastněným i řídícím, kteří se v tomto období nečistí, zůstala. A přitom aby se mohlo ve vývoji pokračovat dál. Záštitu převezmou světelné síly k tomu pověřené. Které povedou vývoj tak, aby se klubko minulosti a karmické zatížení lidstva mohlo rozvazovat. A nezůstávalo jako zatvrdlý balvan, se kterým nelze pohnout, pokud k tomu nedají pokyn ti, co to tehdy vedli, co na dnešní situaci mají největší podíl. Kteří však chyby z minulosti nechápou a naopak by nejraději i nadále pokračovali v tom samém způsobu vedení lidstva.“

________________________________________________________ 

Karmickou očistou Planety se odhalují klíčové bytosti svázané s vývojem

Spojení Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Ca je důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 18.6.2011)

 

Karma: „Systém karmy v poslední době prochází velkými proměnami. Vývoj reaguje na aktuální situace a přímo z nich vychází při svém tvůrčím procesu. To znamená, že vše se tvoří v závislosti na přímých aktuálních zkušenostech, které světelné instituce vedoucí vývoj během přicházejících situací získávají. V tuto chvíli je výsledek takový, že velká očista podpořená hmotnými projevy, příznaky, vytahuje karmické vrstvy, které se týkají vývoje celé planety Země.

V těchto karmických vrstvách jsou otisknuti, zachyceni i ti, kteří nesou za tyto situace karmickou zodpovědnost. Ať už přímo nebo pouze okrajově. Z obnažené karmické vrstvy k nim vede silná vazba vycházející ze svázání jejich bytosti s určitým obdobím, místem, s důležitou událostí na Planetě. Obnažováním vrstev vyplouvá na povrch pravda. V karmické vrstvě je energeticky otisknut podíl bytosti na události. A tyto bytosti jsou tak jasně pojmenovány, je na ně ukázáno prstem.

Karmická nádrž odpovídající „zásluhám“ bytosti na události, která v minulosti proběhla, však byla odkládána, uměle držena mimo dosah bytosti tak, aby této bytosti nemohla působit komplikace. Až teď se konečně tato nepříznivá karmická energie propojí se svým tvůrcem. A karmický proces se tak může řešit.

Karma se shromáždí kolem bytosti, vytvoří kolem ní jakoby kruh, vajíčko. A začne postupně nahlodávat všechny její temné ochrany. Karmická energie obklopující bytost navíc způsobuje, že k bytosti se začnou dostávat pouze situace, které si skutečně zaslouží. Karmická energie tak začne filtrovat události, které k bytosti přicházejí, a které si mnohdy sama programuje díky své magii či odvržené karmě. Tyto „vynucené“ pozitivní události se začnou zbrzďovat, zahalovat.

A jako když se začne vytrácet kamufláž, snímat maska, stejně tak začne opadat magické pozlátko, umělá dokonalost, která překryla skutečnost, realitu. Skutečná pravda se nesmlouvavě, neodbytně začne vkrádat do života takové bytosti. Lež se vytratí, zůstane jen holá pravda. Ta je mnohdy pro ty, co ji neustále odmítali, krutá, nekompromisní. To se však stává, zejména když pravda byla dlouhodobě odmítána.“

© Petra Nováková, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 161
  • 25
  • 15
  • 14
  • 21

Celkový počet hlasů: 236