Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Tvoří se nová budoucnost světa i vaše osobní budoucnost

Tvoří se nová budoucnost světa i vaše osobní budoucnost

Marie Mejdrová Vloženo 7.9.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 26.6.2012

Probíhá proces přerodu vašich životů ve hmotě

MM: Karmo pro Hmotný Svět, prosím o informace o nynější situaci celé série nečekaných událostí u řady lidí na NDC v mém nejbližším okolí i u mně. Vypadá to poněkud příliš divoce a jakoby hmota kladla sveřepý odpor pozitivním změnám. Nebo tedy tomu, co my bychom si představovali ze svého nynějšího pohledu jako pozitivní. Jde snad o nějakou vlnu zkoušky zanořování nových energií a Karmy do hmoty? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 26.6.2012)

 

Karma pro Hmotný Svět: „Ano. Vypadá to sice momentálně u některých jako krach iluzí a plánů. Jako kdyby Světlo dostávalo v případech vás na NDC a vašich rodin na frak, někdy i na více frontách. Ale jde o proces přerodu, zkoušení nových možností, testování nových energií. Je to proces velice dynamický a rychlý, s obraty pro vás ve hmotě náhlými a nečekanými. Vidíte, že situace před čtrnácti dny, před týdnem a dnes jsou dost zásadně odlišné. A nemluvíme teď o situaci duchovní, vaší a nahoře v duchovních sférách, ale o situaci u vás ve hmotě.

 

Je evidentní, že s hmotou se něco děje, že je na ní zaměřená pozornost, koncentrované úsilí ji změnit. Je potřeba, abyste byli flexibilní, učili se maximální flexibilitě, protože na vás na NDC jsou kladeny nejvyšší nároky. Čím výše jste vyladěni, tím jsou tyto nároky vyšší. To znamená kromě jiného nefixovat se na žádné ideje, touhy, představy o budoucnosti a o tom, jak by měly určité situace probíhat.

 

Budoucnost dnes neběží dle nějakého nalinkovaného seznamu, ale velice dynamicky se proměňuje na základě mnoha faktorů, které se neustále vyvíjejí, mění. Je potřeba pracovat rychle, na ničem nelpět, na nic se nefixovat. Tak, jak se rychle mění morfická pole planety, nejrůznější duchovní parametry prostředí i vašich vlastních duchovních bytostí, tak se v závislosti na tom i čím dál rychleji a zásadněji mění i hmota. Uvědomte si, že toto jste přeci chtěli. Nechcete přece stagnovat v nějakých bezvýchodných situacích. Nechcete, aby NDC, svět, uvázly na místě.

Zásadní změny ve hmotě jsou nezbytně nutné

Změny ve hmotě, které jdou do hloubky, jsou naprosto nezbytně nutné. Dlouho se k tomu vytvářely podmínky. Teď se už konečně blíží moment, kdy se budou moci situace řešit prakticky v reálném čase. Nejprve se tyto procesy pochopitelně odrazí na vás, kteří jste se stali součástí Nové duchovní cesty, na vašich životech a bezprostředním prostředí. Protože vy jste energiím karmické instituce nejen plně otevřeni, ale dokonce jste s Karmou, se mnou, vzájemně provázáni pevněji. Poskytujete Karmě ukotvení ve hmotě. Znám proto dobře podrobnosti vašich situací duchovních i hmotných.

Někdy je ve hmotě potřeba, aby se situace obrátila třeba až o 180 stupňů. Nelze se proto divit, že kroky, které vedou hmotu k tak radikálním změnám, s hmotou hýbou opravdu zásadně. Úplně promíchají situace. Přivedou nové energetické možnosti a umožní obnažit se těm možnostem, které byly doposud zakryty nánosy dalších vrstev a haraburdí k očistě.

Nelekejte se dílčích změn, ty ještě nejsou konečným stavem

Nelekejte se proto dílčích změn, neklesejte na mysli, že toto je konečný stav. Je to pouze etapa procesu a konečný stav v tuto chvíli není, alespoň pro vás, dohlédnutelný. Nemůžete ho plánovat, odhadnout, a tak se na něj připravit. Vymyká se vašim rozumovým kalkulům. A to vás znervózňuje, můžete mít pocit ztráty jistot, pevné půdy pod nohama. Konečný stav není ještě přesně znám a dotvořen ani z duchovního pohledu, proto nemůže ani nikde ve hmotě být nalezena jasná představa o něm.

 

Zkuste se neupínat na svoje představy. Nechce se unášet proudem očistných energií. Neklaďte jim odpor, naopak se jim plně otevřete, abyste napomohli příchodu změn ve hmotě. Urychlili je a usnadnili. Proces přerodu tak bude pro vás mnohem méně nepříjemný a bolestivý.

 

Otevřete se nové budoucnosti. Reagujte pečlivě na impulsy, které vám tak hustě nyní přicházejí, vyslyšte je správným způsobem. Soustřeďte se na jejich přesné následování, namísto neustálého přemítání o budoucnosti tak, jak byste si ji představovali.

Nenechte se omezovat vašimi představami

Vaše současné představy a postoje jsou nejrůznějšími způsoby okleštěné, určované vašimi zkušenostmi, znalosti, současným nadhledem. Deformované vaší minulostí. A proto jsou omezující. Nenechte se jimi omezovat! Nová budoucnost světa i vaše osobní budoucnost, která se nyní tvoří, jimi nemůže být omezována. Uvědomte si, že toto je pozitivní aspekt současného vývoje, nikoli negativní. Strana Světla nemůže postupovat pomalu, to by ji Temní předběhli a neustále by drželi otěže vývoje ve vlastních rukou, jako tomu bylo donedávna. Už není čas vyčkávat, jít pomalu, příjemným tempem, kterému se může každý bez problémů přizpůsobit.

 

Vývoj jednotlivců i celku se skládá jako mozaika. A když jde o změny tak zásadního charakteru, jaké jsou v této době ty na Zemi, v tomto Vesmíru, je logicky nutné změnit obrovskou škálu parametrů. Navíc je obvykle nelze měnit jednorázově, ale postupně, jak se k tomu vynořují možnosti a informace. Teprve po dostatečné změně patřičného počtu parametrů se může pohnout jeden dílek mozaiky nebo dokonce celá skupina jejích dílků.

 

Proto je třeba trpělivost, flexibilita, otevřená mysl, vnímání neustálého přísunu impulsů. Zkuste tento proces vnímat jako úžasné dobrodružství s neomezenými možnostmi, na které Světlo tak dlouho čekalo, celé věky. A ne jako něco omezujícího, nepříjemného, zneklidňujícího, co vás naplňuje obavami a nedůvěrou, až někdy nevolí.

Nenechte se blokovat představami založenými na zkušenostech z minulosti

Snažte se na tento proces změn dívat jako dítě, které ještě nemá hlavu plnou předsudků a vnímá před sebou vzrušující svět plný otevřených možností. Možností tvořit, rozvíjet se, poznávat. Proto jste na světě. Jdete těmto možnostem vstříc. Nenechte se blokovat nějakými fixními představami založenými na tom, co bylo, platilo v minulosti. Jak by cokoli mělo podle vás vypadat, včetně vašich životů.

 

Když se budete změn bát, budete jejich příchod vnitřně blokovat. To nikam nevede, brzdíte pak sami sebe a zároveň celkový vývoj.“

© Marie Mejdrová, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 19
  • 19
  • 17
  • 16

Celkový počet hlasů: 227