Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady

V této rubrice jsou předávány hlavní informace formou delších textů. 

Jde o základní abecedu Nové duchovní cesty. Vysvětlení etických principů této cesty. Vysvětlení postojů k duchovnímu pozadí světa i ke hmotné rovině. Vysvětlení filozofie, kterou zastáváme. Vysvětlení toho, co denně ve svých životech děláme. Co se stalo součástí naší každodenní péče o sebe.

Ne náhodou jsou články uspořádány právě v tom pořadí, jak jsou očíslovány. Doporučujeme je číst postupně.


Články jsou rozděleny dle dat publikování do oddílů: