Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady

V této rubrice jsou předávány hlavní informace formou delších textů. 

Jde o základní abecedu Nové duchovní cesty. Kdy a jak vznikla. Vysvětlení etických principů této cesty. Vysvětlení postojů k duchovnímu pozadí světa i ke hmotné rovině. Vysvětlení filozofie, kterou zastáváme. Vysvětlení toho, co denně ve svých životech děláme. Co se stalo součástí naší každodenní péče o sebe…
Duchovní pozadí historie…

Ne náhodou jsou články uspořádány právě v tom pořadí, jak jsou očíslovány. Doporučujeme je číst postupně.

Články jsou rozděleny dle dat publikování do oddílů.