Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita

57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita

Jiří Novák, Jan Páník Vloženo 24.6.2013
Jiří Novák Jan Páník

V tomto životě hledáme partnerství na hmotné rovině. Lidská sexualita extrémně zesiluje ovládání jednoho druhým. Každý člověk má více potenciálních možností k navázání optimálního vztahu. Důležitá je připravenost člověka, úroveň pochopení minulosti i současnosti. Sled zážitků naznačil postup, jakým by se mělo partnerství prohlubovat. Nejprve se potřebuje najít dvojice se vzájemnou rezonancí čaker. Následuje fáze karmického čištění nepříznivých partnerských situací v dávné minulosti. Oficiální potvrzení partnerství by mělo přijít až nakonec. Ve hmotě odpadá proces hledání, duchovní síly vhodná setkání zprostředkují. Ani jednu z popsaných fází navazování partnerství není vhodné přeskočit. Partnerství není vhodné uhánět. Soulad frekvencí na čakrách alespoň z 90%. Důležitost společného duchovního nasměrování. Můžete plánovat společnou budoucnost, ale nepřeskakujte jednotlivé fáze vztahu.

Jiří Novák

V tomto životě hledáme partnerství na hmotné rovině

Před přečtením tohoto článku je vhodné si nejprve přečíst text 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti. V něm byl popsán sled příběhů z dávné minulosti týkající se jednoho konkrétního partnerského vztahu. Tyto příběhy se odehrávaly na duchovní úrovni. Šlo tedy pouze o duchovní vnímání, nikoliv o situaci, která nastala v tomto hmotném světě.

Zopakujme si otázky, které jsem nastolil v závěru první části, a na které budeme hledat v této druhé části tématu odpověď:

Základní otázkou, která po přečtení první části 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti napadne většinu čtenářů, je, jestli Jan Páník našel tuto svou dávnou světelnou partnerku i v dnešním životě tady ve hmotě. Nebo jestli ji teprve najde, až nastane vhodná doba. Nebo jestli se s ní v tomto životě v rámci partnerství setkat nemůže, protože je třeba teď zrozená v jiném světě, nebo dokonce v jiné formě života. Nebo je v posmrtné dimenzi mimo zrození. A příležitost znovu se setkat ve hmotě budou mít až v nějakém jiném budoucím životě, protože teď už to nejde.

Co by pak taková situace znamenala pro možnost jiného vztahu? Byla by tato možnost zablokována? Nebo má člověk více podobných možností navázat pozitivní vztah v tomto hmotném životě? Přetrvává z minulosti více podobných pozitivních vazeb a alespoň jednu z nich bude možné v tomto životě obnovit? Dostane člověk v tomto životě více příležitostí k navázání optimálního partnerství? Nebo je člověk v otázkách partnerství vázán vždy na jedinou bytost? A pokud ta v tomto období ve hmotě není, tak jiný optimální vztah už člověk nemá šanci navázat?

Proč vůbec se tato duchovní vnímání měla uskutečnit? Jaké je jejich hlavní poselství jednak pro samotného Jana Páníka a dále pro všechny ostatní, kteří tento příběh budou číst? Padla zde přece slova, že každé takové vnímání přináší důležité poselství. A to nejen pro toho, kdo toto vnímání přijal, ale i pro všechny ostatní.

V dnešní době procházíme ohromujícími zásadními změnami

Jiří Novák: Nejprve se sám zeptám na názor Centrální Karmy k této situaci (duchovní komunikace z 10.6.2013).

Centrální Karma: „Otázka uskutečnění toho nebo onoho partnerství není v tomto období známa dopředu. Dřívější duchovní instituce mohly člověku naplánovat na dané zrození určitý partnerský vztah, který měl šanci být optimální. Protože celkový vývoj byl relativně stabilní a neměnný.

Vývoj probíhající v tomto období je však velmi překotný a prochází ohromujícími zásadními změnami. Během několika let nového vývoje se odehrály změny, které jinak probíhají v rámci tisíciletí nebo dokonce desítek tisíc let i ještě mnohem déle. To samo o sobě bourá jakékoliv původní předpoklady o tom, co se bude v tomto životě dít a případně jaké partnerství by mohlo být optimální.

Navíc, potkáte-li optimálního partnera a on neustojí, nezvládne náročnou karmickou očistu, vztah nemůže fungovat. Protože člověk jdoucí vzestupnou světelnou cestou nemůže fungovat v partnerském svazku s člověkem, který ze světelné cesty vypadl a naopak přijal volání temných systémů a temných návyků z minulosti. V takovém svazku pak jde tomu, kdo doposud šel cestou Světla, doslova o život, o naplnění smyslu existence. Protože temný nátlak systémů, které ovládají toho druhého, je v partnerském svazku vlivem sexuality extrémně zesílený, pro citlivého člověka s dostatečným duchovním vnímáním doslova neudržitelný.“

Lidská sexualita extrémně zesiluje ovládání jednoho druhým

Jiří Novák: Ze svých vlastních zkušeností s pomocí při karmické očistě jednotlivců, jejichž partneři/partnerky nezvládli karmickou očistu nebo ji odmítli jako nesmysl, mohu potvrdit následující. Taková situace citlivějšího člověka přímo drtí jednak na hmotné úrovni. Jejím výsledkem bývají prakticky okamžité a silně nepříznivé tělesné následky – například nejrůznější tlaky, bolesti, zažívací problémy, silná únava, otupělost, nepříjemné prožitky v hrudní oblasti, i přímé pocity parazitování na své životní jiskře, která se nachází právě v oblasti fyzického srdce. A také nepříjemné situace v oblasti sexuálních orgánů – například gynekologické problémy žen, problémy s prostatou u mužů. A pokud to vše trvá delší dobu, postupně se dostavují i závažnější zdravotní problémy, chronická až extrémní únava, srdeční arytmie, apod.

A to vše pak logicky doprovázejí i mimořádně silné nepříjemné pocitové situace – psychické propady, deprese, nebo naopak agresivita vyvolaná vnitřním pocitem nezbytnosti začít se bránit.

Z duchovního pohledu je člověk výrazně energeticky stahován. Postupně klesá jeho moment světelného vzestupu až do té míry, že člověk nakonec přechází nejprve v pomalý pád, který se postupně zrychluje. A současně se snižuje frekvence bioenergie, na kterou je vnitřně naladěn, a klesá tak jeho celková vnitřní čistota. Pokud nedokáže včas na takovou situaci reagovat, může se i on postupně stát sluhou temných systémů a začít temné ovládání přenášet na další jednotlivce ve svém okolí. Vyvázat se z takové situace už nebývá jednoduché, jak jsem naznačil v textech U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?, U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?, U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách, U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Jak už bylo řečeno, partnerská sexualita výrazně zesiluje skryté působení temných ovládacích systémů v partnerském svazku. Z těchto důvodů se nedoporučuje začít partnerský sex dříve, než proběhne základní karmická očista dvojice ze vzájemného ovládání, ubližování, parazitování jednoho na druhém z dávné minulosti. A také v situaci, kdy třeba i jen jeden z páru se právě čistí ze silného ovládání nebo naopak ze zneužívání magie. Viz například články o temném vědomí. Protože sex toto temné působení zesílí a místo vzdání se minulosti pak může dojít k novému ovládnutí celého páru.

O tom, že právě při sexu může snáze dojít k přenosu temné podstaty jednoho člověka na druhého, je více v článku 56D. Duchovní úloha pozemské sexuality. Dochází k tomu z toho důvodu, že zlomek hadí síly uvolněné při orgasmu otevírá hranice, usnadňuje přenosy, umožňuje překročit jinak nedosažitelné bariéry. Při sexualitě pak dochází i k zesílení nepříznivého temného působení v právě obnažených karmických vrstvách jednoho partnerů nebo dokonce i k přenosu tohoto dávného ovládání na druhého partnera.

Každý člověk má více potenciálních možností k navázání optimálního vztahu

Centrální Karma: „Takže potká Jan Páník v tomto životě optimální partnerský vztah? Nebo už dokonce optimální partnerku potkal a nedopadlo to podle předpokladů? Na tyto otázky nelze v tuto chvíli spolehlivě odpovědět. Každopádně ta bytost, se kterou Jan Páník vnímal optimální partnerství v dávné minulosti, a se kterou se teď na duchovní úrovni znovu setkal, není v tomto období ve zrození. Právě proto to setkání mohlo v této formě proběhnout.

Člověk však má vždy více možností k navázání dlouhodobého optimálně fungujícího partnerského svazku. Je to i proto, že lidský činitel je vždy neuchopitelný. Chování každého jednotlivce je předem neodhadnutelné, nepředvídatelné. Protože člověk 2. typu zde na Zemi je bytostí, která má právo svobodné volby.

Takže i ten podle předpokladů optimální partner může toho druhého ve skutečnosti odmítnout, protože nedokáže v životě najít cestu ke světelnému vzestupu. Protože se bude ve svém životě řídit jinými inspiracemi. Ať už to budou inspirace čistě hmotného rázu (bohatství, krása, prestiž, společenská pozice, přehnaná honba za hmotnými zážitky) nebo naopak inspirace pocházející z některých již neaktuálních myšlenek Staré duchovní cesty (touha jít vývojem mimo hmotu, aktivní propagace nebo využívání magie v některé z jejích podob – např. vizualizace při práci s čakrami, dále naslouchání manipulujícím myšlenkám Vesmírných lidí, propagování nebo dokonce aktivní využívání některého z mimozemských magických systémů a učení – Reiki, MCEO, apod.).

Důležitá je připravenost člověka, úroveň pochopení minulosti i současnosti

Takže pro Jana Páníka, stejně tak jako pro každého jiného člověka na Zemi, je důležité srovnat se sám se sebou, se svými minulými chybami, přehmaty, zásadními omyly. Pochopit svoji minulost. Rozpoznat poselství nepříznivých partnerských vztahů, kterými doposud v tomto životě prošel.

A až toto vše dokáže uvnitř sebe srovnat, vyčistit, jednoho dne potká potenciální vhodnou partnerku. Kdekoliv, během sportu, na ulici, i jinde. Svět takto funguje. A připravenému přijde nová příležitost v okamžiku, kdy už bude plně připraven tuto příležitost rozpoznat, uchopit a přijmout. A to se týká nejen partnerství, ale i pracovních záležitostí, bydlení či jiných oblastí života člověka.

Světelné Sféry vedoucí dnešní nový vývoj nejsou tím článkem, který uměle brzdí, zpožďuje, běžné záležitosti. Tím článkem, který brzdí vývoj, je vždy člověk. Úroveň rozvázání jeho zásadních přehmatů z minulosti, úroveň jeho celkové vnitřní čistoty. Úroveň jeho připravenosti přijmout impuls, bezprostředně na něj reagovat. Všimnout si nabídnuté příležitosti, nepřehlédnout ji a dokázat ji plně využít.

Pracujte především na sobě, na svém vývoji, na své vnitřní čistotě

Takže pracujte především na sobě, na svém vývoji, na své vnitřní čistotě. Tím se nejvíce přiblížíte k okamžiku nalezení a navázání optimálního partnerského vztahu. Cílené hledání, odchytávání potenciálně vhodného partnera za každou cenu, naopak k optimálnímu partnerskému svazku vést nemůže.“


Proč byl dávný partnerský pár znovu svázán dohromady?

Ještě je důležité odpovědět na otázku, proč vlastně měl Jan Páník prožít onen dokonalý pocit partnerského vyladění na nehmotné duchovní úrovni. Z dnešního pohledu byla problematickou zejména situace, kdy Příroda jakoby znovu svázala dávný partnerský pár dohromady, a to dokonce prožitkem duchovní svatby. Jako kdyby chtěla nyní v této době ten dávný partnerský vztah obnovit? Což ale na hmotné úrovni přece nejde tak jednoduše. A navíc takové spojené je přece závazné.

I Jana Páníka samotného napadaly myšlenky, jestli jej nebude tato událost omezovat v navázání nového partnerského vztahu v tomto hmotném životě. Člověk přece nemůže mít dva partnerské vztahy. Nemůže být s jednou partnerkou svázán na duchovní úrovni a s jinou zase na rovině hmotné. Bytost člověka přece tvoří jeden nedělitelný celek. A to, co se odehrává na různých rovinách tohoto celku, potřebuje být v co nejdokonalejší vyváženosti a vzájemné jednotě. Proto nakonec vznikla s odstupem několika týdnů ještě následující závěrečná duchovní komunikace. Která vysvětluje, proč k těm všem vnímáním popsaným v první části vlastně došlo.


Jan Páník

Proč bylo důležité prožít tato vnímání?

Jan Páník: Prosím Spojené Síly Světla o informace a doplnění vzhledem k situaci s partnerkou, se kterou jsem se setkal na duchovní rovině. Ten příběh postrádá nějaké rozuzlení a cítím, že je třeba všechno dořešit. Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.6.2013)

Příroda: „Ano, jsem to já a informace jsou již pro tebe připraveny. Pouze se opět muselo vyčkat na ten správný okamžik, na moment, kdy se k tobě dostanou informace z dalších zdrojů. Situace si žádá patřičného rozřešení a události by se zřejmě nikam dál neposunuly, kdybys neprožil svoje duchovní prožitky s bytostí tvé dávné partnerky z minulosti. Dalo by se to nazvat jistým druhem spouštěcího mechanismu. Museli jsme tě tímto doslova vyprovokovat k akci. Teprve takto silné energetické prožitky dokázaly konečně těmi ledy pohnout.

Zásadní pro partnerský vztah je soulad na duchovní a energetické rovině

Uvědomil sis, že soulad na duchovní a energetické rovině je zásadní a může přinášet takto vznešené okamžiky. Pokud je vztah založen pouze na hmotných sympatiích, nelze jej dotáhnout až k dokonalosti. Tou se samozřejmě rozumí dokonalý soulad na všech úrovních energií. Hmota je však velmi silná a dokáže v partnerských otázkách mnoha bytostem zaslepit další možnosti.

Tys potřeboval alespoň duchovně prožít dokonalý soulad energií, kterého je možné dosáhnout pouze při dostatečném stupni vnitřní harmonie a čistoty obou bytostí. Na hmotné rovině přitom může mnoho vztahů vypadat optimálně. Ale pokud nejsou podpořeny potřebným duchovním souladem, nelze v nich dojít až k úplnému vrcholu, tedy k dosažení optimální harmonie. Nejprve je důležité propojit všechny složky bytostí na všech úrovních. A pak teprve je šance dosažení situace, že vztah bude fungovat na všech rovinách.

Nelze tedy přesně říci, která rovina je v partnerství důležitější, zdali hmotná nebo duchovní. Obě mají stejnou důležitost a jedna bez druhé bude vždy jen neúplnou polovinou. Společně však tvoří mnohem více než jen součet dvou částí.

Dosažení dokonalé harmonie mezi partnery není jednoduché

Dosažení takto dokonalé harmonie mezi oběma partnery je dnes velmi složité. Do hry vstupuje velká spousta faktorů, kterými jsou obě bytosti ovlivňovány. Nalezení stabilního duchovního světelného vzestupu se zatím podařilo jen relativně malému počtu bytostí, postupně však přibývají stále další. Vzhledem k celkovému počtu lidí na vaší Planetě je to však stále jen zlomek jednoho procenta. I to však musí stačit k tomu, aby se svět mohl posunout. Zároveň je důležité ukazovat dalším lidem tu harmonii, které je možno dosáhnout.

Partnerské vztahy samozřejmě patří do oblasti mimořádného lidského zájmu, protože prakticky každý jedinec hledá k sobě vhodného, nejlépe ideálního partnera. Proto je tato otázka partnerství velmi důležitá a my podporujeme její řešení. Z pochopitelných důvodů se tato problematika týká také vás, kteří jste na Nové duchovní cestě již delší dobu a máte tedy určité zkušenosti s vnímáním a komunikací.

Je nutné naprosto přesně popsat a identifikovat to, co se v duchovním pozadí může odehrávat, pokud jde o otázky partnerství. Tato problematika bude mnoho dalších bytostí velmi zajímat a může pomoci v jejich dalším celkovém posunu.

Duchovní zážitky naznačovaly pouze možnost, je-li situace optimální

Toto byl všeobecný pohled a nyní bychom se měli dostat ke konkrétní situaci, která se odehrává kolem tvojí bytosti a dřívější partnerky na duchovní úrovni. Tato vnímání byla podpořena mimořádně silnými čistými energiemi, které jsem poskytla já. Základem tvého prožitku byli čisté přírodní energie, všechno se odehrávalo v téměř dokonalém prostředí. Pak došlo ještě k tomu, že se vzájemně propojily dvě bytosti na energetické úrovni svých čaker a tím se celá situace ještě více zharmonizovala. To všechno by se dalo nazvat dokonalým harmonickým spojením na těch nejjemnějších úrovních a podpořeno těmi nejčistšími přírodními energiemi.

Základní pointou toho bylo, abys mohl na vlastní kůži pocítit, co všechno se může odehrát v situaci, kdy je nastaveno vše na optimální úroveň. Proto jsi měl prožít tento příznivý prožitek na duchovní rovině. Tento prožitek dokonalé vzájemné energetické harmonie byl z celého sledu tvých vnímání zřejmě ze všech nejsilnější a zanechal v tobě mimořádně silné pocity. Ty další prožitky s vaším propojováním už představovaly naznačení toho, co by mohlo dále následovat, pokud se sejdou muž a žena s dokonalou vzájemnou energetickou harmonií.

Sled zážitků naznačil postup, jakým by se mělo partnerství prohlubovat

Prvořadé pro vztah dvou partnerů opačného pohlaví tedy je, aby byl nalezen onen dokonalý frekvenční soulad na všech sedmi úrovních čaker obou bytostí. Sám jsi možná vnímal, že ty další prožitky, včetně toho „svatebního obřadu“ nebyly úplně jednoznačné. Cítil jsi v tom určitou dávku nadsázky a spíše jsi to vnímal z pozice pozorovatele. Můžeme to nyní nazvat jistým druhem ukázky nebo formy.

Také se to muselo odehrát v tento okamžik, kdy ještě nejsi v žádném hmotném partnerském vztahu, protože jinak by to bylo skutečně velmi nevhodné. Nyní byl zkrátka u tebe ten pravý okamžik k těmto vnímáním. Byl tím vlastně naznačen jistý postup, jak by se mělo postupně partnerství prohlubovat.

(Poznámka: O efektu vzájemné rezonance muže a ženy na všech sedmi rovinách čaker je více v článku 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy.)

Nejprve se potřebuje najít dvojice se vzájemnou rezonancí čaker

Nejprve se potřebují najít dvě bytosti, u kterých dochází k rezonanci na všech sedmi úrovních čaker. V tvém dalším prožitku byly naznačeny procesy vašeho násilného rozdělení za použití různých temných inspirací a energií. Podobné situace může každá další dvojice také prožívat a z toho pak vyplývají ona těžká a složitá karmická čištění. Jde zde o různé druhy zrad a vzájemného ubližování, které se za temné vlády odehrávalo téměř neustále.

Následuje fáze karmického čištění nepříznivých partnerských situací v dávné minulosti

Poté, co se partneři najdou, následuje další důležitá fáze na cestě obou partnerů směrem k optimálnímu soužití. Vztah ještě potřebuje projít i těmito očistami případných vzájemných nepříznivých prožitků z minulosti, aby se mohl posunout dál. Pokud však jeden z partnerů nedokáže tato karmická čištění ustát, nastává velmi vážný problém, který se musí řešit. A na hmotné úrovni to může přinést mnoho nepříjemných chvil. Sám jsi to poznal na vlastní kůži.

Návrat světelné čistoty do Temnem narušené původní harmonie

V dalších dvou prožitcích ti byl naznačen proces opětovného propojování s dávnou partnerkou na jemných energetických úrovních. K tomu však může dojít teprve po absolvování těch nejzávažnějších karmických čištění, dříve to není možné. Nejprve jste mě poprosili, abych opět dala do pořádku vaše vazby, které byly násilím přerušeny. Zde to byl skutečně jistý druh uzdravování, protože tato „poranění“ patří k těm závažným.

K přeseknutí původně čistých partnerských vazeb bylo potřeba mimořádné silné temné síly. A proto ani proces obnovy původních vazeb na světelné cestě není jednoduchý. Čisté přírodní energie však již nyní dokážou mnohé napravit a to se podařilo také ve vašem případě.

Oficiální potvrzení partnerství by mělo přijít až nakonec

Teprve po absolvování těchto postupných kroků mohlo dojít také k poslední události – k oficiálnímu spojení a potvrzení partnerství svatebním obřadem.

Jednotlivé stupně celého procesu sbližování partnerů jsou tedy naprosto jasné. Na začátku je nalezení, potkání partnerů, kteří navzájem energeticky ladí na všech sedmi úrovních čaker. Poté musí následovat vzájemná karmická očista a odstranění temných zásahů do tohoto partnerství v minulosti. Dále je třeba obnovit násilně přerušené energetické vazby a zrušit magií zajištěné odtržení partnerů. Pak teprve by měla následovat poslední událost, oficiální spojení partnerství.

V tomto postupném procesu nelze nic přeskočit, vynechat, všechno má svoje místo a čas. Obřad jsi vnímal jako poslední krok a pochopitelně v tobě zanechal mnoho pocitů a nezodpovězených otázek. Pak jsi již neměl žádná další podobná vnímání. Tímto prožitkem se uzavřel kruh a nyní bylo nutné jej pouze zpracovat, dát mu patřičná vysvětlení a dojít tím k pochopení.

Ve hmotě odpadá proces hledání, duchovní síly vhodná setkání zprostředkují

Chápu, že tvoje prvotní reakce mohla být rozporuplná a příliš jsi nechápal, proč se to všechno odehrává. Doufám, že touto komunikací jsem ti poskytla dostatečné množství informací o situaci a budeš schopen všechno ustát. Musela jsem ti jednoznačně ukázat, jaký přístup k partnerství je u bytostí na světelné cestě preferován, a že žádný z důležitých kroků nemůže být vynechán.

Na sledu tvých vnímání tak byl naznačen postup, který je optimální i při navazování vztahů na hmotné rovině. Prvořadé je to, aby se bytosti našly a dokázaly rezonovat na všech sedmi úrovních čaker. Taková setkání jsou schopny určité duchovní síly zprostředkovat a odpadá tím tedy proces „hledání“. Pouze je třeba být na podobnou situaci připravený, ale do ničeho se netlačit za každou cenu. Pokud mezi dvěma bytostmi dojde k rezonanci čaker, je to jako u magnetů, navzájem se přitáhnou.

Ani jednu z popsaných fází navazování partnerství není vhodné přeskočit

Zdaleka však ještě není vyhráno a následuje proces karmického čištění. V současnosti lze více méně vyloučit situaci, že by dvě bytosti k sobě neměly žádné nepříznivé vazby z minulosti. Očista je tedy zcela nutná. Zpočátku se samozřejmě čistí ty nejtěžší přehmaty a zrady, kterých se partneři na sobě v minulosti dopustili. Začátky vztahů tak mohou představovat velkou zátěž pro oba. Ale pokud se dokážou navzájem podpořit a chápou celou situaci, dokážou i tuto fázi zvládnout.

Teprve potom může dojít k dalšímu propojování a obnovování dávných čistých vazeb. „Špína“ musí nejprve pryč a teprve potom může přijít čistota. Pokud dokážou partneři projít těmito fázemi, mají vytvořen dostatečně pevný základ pro vrcholnou fázi vztahu, kterým je svatební obřad. Jestli se některá z fází přeskočí nebo nedokončí, může to znamenat velký problém v budoucnosti.

Ten prstýnek, který jsi vnímal na svém prstu už jistou dobu, se nyní postupně rozpouští v mých energiích. Tímto se stáváš v partnerském slova smyslu opět naprosto volnou a svobodnou bytostí. Musela jsem jej tam nechat až do doby, kdy budeš schopen celou situaci pochopit a přijmout tyto vysvětlující informace. Máš v sobě již dostatečnou vnitřní sílu, abys dokázal tuto situaci ustát a pochopit.

Zůstat i nadále pevný ve svých eticky čistých zásadách

I když jsou otázky partnerství velmi citlivým tématem, také zde musí dojít na určitý druh osvěty a upřesnění. Pevně věřím, že tato komunikace přinese mnoho pozitivního i dalším bytostem, nejen tobě. Posouváš se vpřed a stáváš se silnějším než v minulosti. Dostal jsi mnoho ran a přesto ses dokázal zvednout a jít dál. Nejprve bylo důležité zkompletovat tvoji bytost, a proto se také mnoho dřívějších komunikací točilo právě kolem tvé bytosti, Rytířů apod.

Nyní se v tobě začíná probouzet vnitřní čistota, kterou si již nemusíš nechávat pro sebe, ale můžeš i dávat ostatním. Důležité však je i nadále zůstat pevný v čistých zásadách, nenechat se nikým okrádat o energie nebo čas. Jasně a zřetelně vyjadřovat svoje životní priority a jít životem s čistou a jasnou myslí. Ve tvém životě může nyní dojít k dalším posunům a věřím, že jsi na ně dostatečně připraven. Děkuji ti za tvé dnešní napojení. Doufám, že přinese nejen tobě mnoho pozitivní inspirace. Příroda.“

Jan Páník: Velmi Ti, Přírodo, děkuji za tyto řádky. Objasnily mi mnoho důležitých věcí a jsem opět ohromen Tvojí moudrostí, s jakou s námi jednáš. I když jsou pro nás některé věci někdy složité na pochopení, dokážeš nám vždy v pravý čas ukázat, proč se situace takto odehrávají. Děkuji.


Jiří Novák

Partnerství není vhodné uhánět

Předchozí slova podala návod, jakým způsobem je možné dospět k optimálnímu partnerskému svazku. Myslím, že bude vhodné, když to vše ještě jednou jinými slovy připomenu.

Prvním krokem je nalezení se obou partnerů navzájem, zkontaktování se. To předpokládá dobré nebo alespoň základní duchovní vnímání alespoň jednoho z partnerů. Důležité je v této fázi uvědomit si, že není potřeba partnera/partnerku vědomě hledat, uhánět, odchytávat.

Duchovně orientovaný a vnitřně vyrovnaný člověk ví, že partnerství není vhodné uhánět. Že naopak přílišné tlačení na pilu mívá opačné výsledky. Jakmile bude člověk připraven na optimální vztah, vyšší duchovní síly mu zprostředkují setkání s člověkem, který připadá v úvahu pro optimální partnerský vztah. Pak už je na nich, jak s takovou příležitostí oba naloží.

Případy energetického zaháčkování si potenciálního partnera/partnerky

Ve své praxi jsem se však setkal i se situací, že někteří jedinci potenciální partnery/partnerky na nevědomé úrovni energeticky hákovali. Jako když na ně nahodí udici, zaseknou háček a takto si potenciálního partnera/partnerku jakoby přivlastní, označí. Připadalo mi to podobné, jako když pes, se kterým jdu na večerní procházku, nezapomene označkovat všechny rohy, kolem kterých procházíme. Aby dal najevo všem dalším, celému světu – tady jsem já, to je moje území.  

V pozadí za těmito skrytými snahami si někoho jakoby přivlastnit bývá temný systém či temná bytost v pozadí, která člověka nutí toto podvědomě provádět. Konečným cílem obvykle bývá ovládnout zahákované lidi, zneužít je pro potřeby těchto skrytých temných systémů, energeticky na nich parazitovat a posílit tak svoji temnou moc. K takovému zahákování pak dochází i za situace, že člověk o konkrétního partnera ve skutečnosti vůbec nestál, nelíbil se mu, nebyl pro něj nijak přitažlivý.

Podstatné na tom všem je, že skryté temné systémy v pozadí jsou schopny účinně manipulovat pouze s tím člověkem, který je sám přitáhl svým nevyrovnaným chováním na hmotné úrovni. Například vychýleným postojem k bytostem opačného pohlaví, touhou zajistit si vztah co nejdříve, silnou touhou být žádaný, vyhledávaný bytostmi opačného pohlaví. Zvýšenou touhou po sebeprosazení, větším zviditelnění, touhou být důležitým pro vývoj světa nebo dokonce být v čele změn světového vývoje, apod.

Důležitá je samostatnost v duchovní komunikaci

Pokud však člověk není dostatečně vnitřně srovnaný a vyladěný, pak problémem je rozlišit skutečný duchovní impuls, skutečnou optimální partnerskou příležitost od touhy ega po kráse, po dobře zajištěném partnerovi, po vhodném bydlení, nebo vyhlídce třeba rychlého sexu.

Informacemi předávanými na těchto webových stránkách se snažíme každého vést k tomu, aby co nejdříve začal být samostatný v duchovní komunikaci. Například i proto, aby se dokázal Přírody zeptat, jaký je soulad na čakrách s případným partnerem. A aby takové odpovědi již mohl důvěřovat.

Soulad frekvencí na čakrách alespoň z 90%

Prvotním předpokladem pro navázání optimálního partnerského vztahu je soulad frekvencí na sedmi úrovních čaker alespoň z 90%. Právě takový soulad naznačuje, že takový vztah by mohl fungovat. A že takový vztah je vyššími duchovními Silami Světla v tomto období podporován.

V článku 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy jsem řešil otázku, zda je možné toto vzájemné naladění muže a ženy určitým zásahem zvýšit. V oddíle tohoto článku nazvaném Kdo má právo změnit naladění čaker na určité frekvence? jsem uvedl následující informace:

Dosavadní vývoj dospěl k hlubokému duchovnímu propadu lidstva na Zemi právě proto, že magie mohla všechno. Magické systémy nejvyšší úrovně tvořivé síly měly možnost zasahovat do fungování Přírody i lidských bytostí. Právě na tom ztroskotala civilizace dávné Atlantidy. Magie dokázala měnit hmotu i duchovní pozadí světa za hmotou. Magie tak mohla měnit i energetické charakteristiky člověka. A tímto způsobem například někomu zajistit zmanipulování druhého člověka a magickým zásahem mu zajistit jeho lásku.

Nejen duchovní síly řídící v dané době vývoj, ale i někteří pokročilí mágové, měli v minulosti k dispozici umělé tvořivé nástroje, jak soubor frekvencí, na které jsou naladěny čakry člověka, změnit a ovlivnit. Ať už to byli oficiálně andělé Dhyané nebo později mistři lidských Duchovních hierarchií, nebo dokonce temní mágové. Všichni ti prováděli zásahy na principu umělé tvořivé síly – andělské či lidské magie.

V novém vývoji už jakákoliv forma magie nemá místo. Právo měnit frekvence čaker tak v novém vývoji zůstalo výhradně samotné Planetě a Přírodě, jejichž zásahy jsou přirozenými způsoby, jak ovlivnit a urychlit vývoj ve hmotě.

Právo přeladit sám sebe nebo druhého člověka na jiné frekvence čaker, a takto si třeba zajistit přízeň určitého partnera nebo jinou výhodu, nemá už v dnešní době žádný člověk. I kdyby měl pocit, že on je tím, kdo zde vede duchovní vývoj.

Příklad vztahu podpořeného magickým zásahem

Sám jsem v tomto životě zažil ve své praxi následující situaci. Temný systém v pozadí za jedním mimozemským systémem energetické léčby dokázal zajistit následující situaci, i když to vypadá sebevíce fantasticky. Tyto všechny informace nebyly k dispozici hned, ale byly zjištěny postupně během karmické očisty. Šlo o muže a ženu, kteří se do té doby neznali. U jednoho z nich došlo zásahem zatemněných vyšších duchovních sil k přeladění frekvence čaker, takže jejich soulad na čakrách překročil 90%. A to se stále ještě neznali. Oba dva byli impulsy dovedeni na duchovní akci, kde byl propagován právě tento systém. Potkali se a vnímali mezi sebou přitažlivost, takže vztah byl skutečně navázán.

Problém nastal v situaci, kdy jeden člověk z této dvojice začal správným způsobem pracovat na světelném vzestupu a rozhodl se udělat vše pro to, aby se stal součástí NDC. Když chtěl pomoci se základní očistou, bylo mu doporučeno, aby o to neusiloval bez druhého z této dvojice. Jenže ten druhý člověk byl v té době aktivním léčitelem, považoval se za dostatečně pokročilého a odmítl se vzdát magie, která byla očividně součástí jeho metody léčení.

I přes varování, že vztah za těchto okolností nemůže fungovat, se ten první rozhodl pokračovat ve svém úsilí o světelný vzestup. Skutečně se dostal na světelný vzestup a po nějaké době začalo karmické čištění vztahu. Během karmické očisty se postupně prokázalo, že ten člen páru, který aktivně pracoval v léčitelství, parazituje energeticky na tom druhém. Navíc postupně vyšlo najevo to, co jsem již uvedl. Že jejich soulad na čakrách není přirozený. Ale že vznikl záměrným magickým zásahem nedlouho předtím, než se poprvé potkali. A navíc po přeladění čaker byli oba pomocí impulsů nasměrování na duchovní akci, aby tam mohlo dojít k jejich setkání.

Z jakých důvodů byl asi tento vztah předem podporován? Zřejmě především z toho důvodu, aby ten, co aktivně pracoval jako léčitel, získal svůj partnerský protějšek a jeho tvořivá síla se tak zvýšila. Celá situace byla očividně řízena, zprostředkována jakousi vyšší duchovní silou, zřejmě související se zatemněnými Vesmírnými lidmi a vším, co tady po sobě zanechali. Během karmické očisty Spojené Síly Světla postupně anulovaly magický zásah do frekvencí čaker a vrátily situaci do původní situace. Pár se během tohoto procesu rozpadl a ještě řadu měsíců pokračovalo karmické čištění z parazitování jednoho z dřívějších partnerů na druhém.

Potkali se muž a žena a jejich čakry navzájem rezonují – co dál?

Duchovně vnímavý a vnitřně relativně čistý člověk dokáže rozpoznat, že přitažlivost toho druhého je mimořádná. Každý to dostává svým vlastním způsobem. Někdo cítí výrazné posílení svých energií, soulad se projevuje i ve vnější vzájemné líbivosti, sympatičnosti jednoho pro druhého. Navíc k tomu všemu mohou již od počátku vnímat silný sexuální podtext, atd. Jak za takové situace vztah dále rozvíjet, aby se nic zbytečně nepokazilo? Aby to vydrželo?

Samotná rezonance na čakrách je teprve první nezbytnou podmínkou. I když je energetický soulad partnerů na čakrách téměř dokonalý, nemusí mít úplně společné zájmy. Naopak mohou mít čas od času obtíže ve vzájemné komunikaci. Mohou se odlišovat v tom, jakou důležitost dávají duchovní stránce života. Přes to všechno by jim silný efekt rezonance měl pomoci tyto rozdíly překonat a udržet pevný harmonický vztah. Měl, ale za všech okolností nemusí. Hmotné či duchovní předsudky se někdy stávají silou, která dokáže zcela zastínit i téměř dokonalý energetický soulad obou partnerů.

Důležitost společného duchovního nasměrování

Právě z toho důvodu by měl v partnerském vztahu co nejdříve nastat další okamžik pravdy. Otázka souladu partnerů na duchovní cestě. Zjištění, jestli partner nepodléhá vychýleným hmotným či duchovním předsudkům. Pokud se totiž jeden rozhodl důsledně ctít etické zásady Světla a druhý naopak hledá v životě zkratky, jak podlézt, přeskočit, obejít etické zásady, pak nemohou společně fungovat. Pokud se jeden chce stát součástí cesty světelného vzestupu bez magie a druhý naopak magii vyznává, ani pak vztah nemůže fungovat.

Ano, v poslední době jsou energie Nové duchovní cesty dost silné na to, že se čas od času podaří člověku, který je součástí NDC, za sebou vytáhnout i svého partnera. Nebo dokonce skupinka sourozenců na NDC nejprve za sebou vytáhne své druhé polovičky i vlastní děti a postupně i další sourozence i s rodinami. To se skutečně stalo a budeme tomu věnovat speciální text. Předpokladem ovšem je, že ten partner se mu neposmívá, co to vlastně dělá. Může sice mít své určité vnitřní pochybnosti, ale není zásadně proti cestě svého druha.

Takže při budování partnerského vztahu doporučujeme co nejdříve začít hovořit o duchovní cestě. O prioritách v životě, o etické čistotě, denním režimu, budování nových návyků. O ochotě den za dnem pracovat na posílení světelných základů své bytosti ve smyslu článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý? A to právě proto, že kromě rezonance na čakrách se právě tato záležitost ukazuje ve vztahu jako naprosto klíčová, zásadní. Pokud se jeden pevně rozhodl ve svém životě směřovat ke Světlu,  pak vztah nemůže fungovat, pokud se tato cesta nestane samozřejmostí i pro toho druhého.

Další krok – očista nepříznivých vazeb z dávné minulosti

Bez ujištění, že i druhý člověk půjde se mnou cestou Světla, bych rozhodně vztah dále nerozvíjel. Při prvním sbližování se totiž obvykle spustí karmická očista z nepříznivých společných zážitků této dvojice. A jak už bylo řečeno na jiných místech, karmickou očistu nedokáže ustát ten, který se k ní staví odmítavě nebo laxně ve smyslu „to se mne netýká“.

Protože člověk, který není ochoten minulost přijmout a pochopit, nebude ani schopen se z této minulosti očistit a vzdát se nepříznivých praktik, které kdysi vůči druhým lidem používal. Výsledkem pak bývá to, že místo vzdání se magie naopak magii z minulosti přijme a začne s její pomocí svého partnera vysávat, energeticky na něm parazitovat.

Až teprve po základním karmickém pročištění minulosti jejich vztahu se může jejich energetický soulad na čakrách prosadit do všech rovin jejich bytostí a nastává skutečně harmonický optimální vztah. Který může dojít naplnění ve vzájemném partnerském slibu, partnerské svatbě, v početí společného dítěte, v plném naplánování společné budoucnosti.

Můžete plánovat společnou budoucnost, ale nepřeskakujte jednotlivé fáze vztahu

Kolik už jsem řešil situací, kdy si partneři plánovali společnou budoucnost, koupili si pozemek na dům, společné auto nebo již dokonce společně bydleli a kdoví co ještě. A pak se s třeskotem rozešli, když jeden z nich zjistil, že energetické parazitování toho druhého na sobě už nemůže dále snést.

Nebo dokonce může nastat ještě mnohem komplikovanější situace, když energetické parazitování jednoho na druhém bylo zjištěno až v době, kdy už společně čekali dobrovolně počaté dítě, nebo dokonce kdy už to dítě bylo na světě. Obvykle šlo přitom o situaci, kdy jeden z páru se začal intenzivně zajímat o stabilní světelný vzestup až v době, kdy už dítě bylo na cestě. A ten druhý naopak soustavnou práci na světelném vzestupu v té době rázně odmítl. Příliš pozdě tak byly v partnerském vztahu řešeny zásadní otázky, kterými ten vztah měl začínat a nikoliv vrcholit.

A může se pak dokonce stát, že pár, který energeticky k sobě patřil, který měl založit rodinu a počít děti, se přesto nakonec rozešel. A to proto, že podcenili fázi společné dobrovolné karmické očisty, společného hledání duchovní cesty, společného vylaďování svých priorit a žebříčků hodnot. A naopak skočili rovnou až k závěru, ke společnému bydlení a k početí dítěte. Ten více duchovně zaměřený tak promarnil možnost postupně nenásilně dovést svého partnera/partnerku k přijetí cesty světelného vzestupu. Začal se o to zajímat sám buď ještě před začátkem vztahu, nebo až během něj. Raději o tom příliš nemluvil a doufal, že vztah i přesto bude fungovat. Vlastně tak otázku vzájemného vyladění na duchovní cestě úplně přeskočil.

Takže důležitá rada na závěr. Při rozvíjení partnerského vztahu nepřeskakujte, nepodceňujte jednotlivé fáze, kterými je důležité projít, aby vztah mohl optimálně fungovat. Mnohým z těch, co přeskakovali, se to nevyplatilo. Důsledkem předčasného sexu, předčasného rodičovství, se staly obtížně řešitelné komplikace v osobním životě. Náhlé vystřízlivění ve vztahu, který se jim původně zdál dokonalý. A který i třeba mohl být dokonalý, kdyby byl budován postupně a správným způsobem. Nejvíce na to vše pak doplatí společné dítě, které přišlo na svět příliš brzy ve vztahu, který ještě nebyl dostatečně upevněn, stabilizován. Nebo které přišlo na svět ve vztahu, který třeba vůbec neměl až k tomuto bodu dospět.


V tomto článku jsme neřešili podrobně otázku, v jaké fázi vztahu je vhodné dát druhému najevo zřetelnou náklonnost a případně začít i se sexuálním sbližováním obou partnerů. Touto otázkou a dalšími doplňujícími detaily se zabývá následující dodatek Marie Mejdrové, který vznikl během konečné přípravy tohoto článku k publikování.


Marie Mejdrová: Dodatek

Kdy teprve dát druhému najevo zřetelnou náklonnost?

V otázce přesného načasování fází partnerského vztahu a intimních důvěrností se nedá všeobecně stanovit, co je v jaké fázi ještě vhodné a co ještě ne. Všeobecný princip je jasný tak, jak zde byl v tomto článku nastíněn, ale konkrétní jednotlivosti se liší vztah od vztahu. Každý má jinou karmu, jinou výchozí pozici, odlišnou povahu, jiné vnitřní nastavení a prošel jinými zkušenostmi. I zde je třeba hledat zlatý střed.

Nejprve je důležité naučit se vycítit, rozpoznat, zda dát druhému vůbec najevo svoji náklonnost a v jaké fázi společných kontaktů je to nejvhodnější.

Je záhodno vyčkat, co se projeví během delšího běžného kontaktu s daným člověkem. Často nás k druhému neváže v danou chvíli skutečný vnitřní cit a soulad. Ale působí zde vzájemné karmické vazby z minulosti, které se právě hlásí o slovo, obnažily se a je třeba je pročistit a rozvázat. Jejich součástí bývá často magie, která v tu chvíli zásadním způsobem zvyšuje vzájemnou přitažlivost. Magie přitom může pocházet i ze současných aktivit v tomto životě. Právě magie, které se dnešní lidstvo potřebuje v jakékoli její podobě nutně ve vývoji zbavit, je však špatným vkladem do nového vztahu.

Co mě na tom druhém vlastně přitahuje?

Je dobré v sobě také nechat uzrát pocit, jestli mě opravdu přitahuje tento konkrétní člověk a jestli mě přitahuje kvůli tomu, jaký skutečně uvnitř je. Nebo zda v pozadí za mými pocity stojí jiné záležitosti. Touha po vztahu, zvýšit si sebevědomí flirtováním, společenské postavení toho člověka, jeho hmotné zázemí a třeba možnost bydlení a osamostatnění od rodičů, kterou tímto vztahem získám. A také jeho vnější obraz, styl jeho jednání a to, co o sobě prohlašuje, apod. Toto vše je třeba nechat v klidu proběhnout. Až postupně se ukáže, zda náklonnost jedné či druhé strany, nebo i obou, živí i něco hlubšího a zda je vhodné ji následovat.

Pokud se ukáže, že partnerský vztah by připadal v úvahu z hlediska hmotného i duchovního, pak je na místě druhému vhodným způsobem jemně naznačit svoji náklonnost. Aby o ní věděl a mohl se podle toho zařídit, jednat podle toho. Aby se tak věci mohly pohnout dál. Aby se prokázalo, jak uvažuje a co zhruba cítí druhá strana. A aby se vůbec mohlo odstartovat duchovní čištění vzájemných hlubších vazeb z minulosti.

Volit postupné krůčky vzájemného přibližování

Důležité je vycítit, do jaké míry a jakým způsobem až dávat tuto přízeň postupně najevo v určitých bodech vzájemného sbližování. Čili volit správnou posloupnost. Udělám jeden krůček, to spustí určité události, hmotné i duchovní. Počkám, dokud se daná fáze uspokojivě nepročistí a dostatečně nevysvětlí a nesrovná u obou stran. Vypadá-li situace poté stále příznivě, teprve v tom bodě udělám další, odvážnější, krůček. Atd. Pokud nedokážu svoje citové a sexuální projevy ubrzdit, a to ve správné míře, ohrožuji tím celý vztah, sebe i toho druhého.

Manipulace a násilí druhého na cestu světelného vzestupu nedotlačí

Otázku vědomé volby partnera/partnerky duchovně stoupat ve Světle musí samozřejmě provázet princip dobrovolnosti. Manipulace a násilí budí odpor druhé strany a nemohou přinášet dlouhotrvající pozitivní výsledky. Bez vlastního vnitřního motoru se člověk na světelném vzestupu neudrží. Nestačí, když je motivací pouze to, že chci „dostat“ určitého partnera. To také nutně v určitém bodě povede ke krachu. Je potřeba vnitřně pochopit, proč je pro mě, pro moje okolí i celý svět výhodné jít cestou Světla. Proč je tak důležité se karmicky čistit ze svých chyb a přehmatů z minulosti i z tohoto života, pochopit a napravovat ty chyby, vyvázat se z nepříznivých stahujících vazeb, harmonizovat se na úrovni duchovní, psychické i fyzické.

Nestačí, když potenciální partner/partnerka slovně proklamuje, že opravdu chce jít a jde cestou Světla. Potřebuje prokázat i svými skutečnými činy, že je rozhodnut(a) den za dnem aktivně pracovat na neustálém posilování světelných základů své bytosti. A to na všech úrovních své bytosti, těch vědomých i těch podvědomých. Jinak, téměř každý by řekl, byl ochoten říci třeba jen v zájmu získání partnera, že přece chce jít cestou Světla. Ale samotná slova a pouhé sliby ještě nic neznamenají. Rozhodující je skutečná aktivita člověka.

Mělo by tam proběhnout něco jako „testovací období“ a to je u každého případu jinak dlouhé. Ani poté samozřejmě nikdo nemůže poskytnout záruku až do smrti. Ale při úspěšném projití „testem“ se potvrdí a dále posílí solidní světelný základ daného člověka a daného vztahu, na kterém je možné dále stavět.

Stavbu partnerského svazku budovat postupně po celou dobu trvání vztahu

Ve společném vztahu jde o to sledovat velice pozorně impulsy vnitřní i vnější. Nic zbytečně neurychlovat, ale ani nebrzdit. Budovat postupně stavbu partnerského vztahu. Ne od střechy, ani od oken, ale od solidních základů, které zajistí, že stavba se v budoucnu nesesype. Takovýto postup poskytuje největší stabilitu, bezpečí a harmonii na úrovni duchovní, psychické i fyzické.

Nemá smysl zbytečně spěchat - utrpení, krach a pád přicházejí velice snadno a rychle. A trvá dlouho po nich uklidit a vše opět srovnat a vyladit. Ale kvality optimálního partnerského vztahu, které si přejeme, nepřicházejí tak snadno. Pěstují se postupně, s uvědoměním, empatií a trpělivostí. Nejen na začátku vztahu, ale i po celé jeho trvání. Výsledek však stojí za to a je stabilní.


© Marie Mejdrová, červen 2013

© Jiří Novák, červen 2013
© Jan Páník, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 226
  • 25
  • 23
  • 21
  • 24

Celkový počet hlasů: 319