Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Černé bratrstvo parazitovalo na všech formách života na Zemi

Černé bratrstvo parazitovalo na všech formách života na Zemi

Ivana Zámečníková Vloženo 12.6.2012
Ivana Zámečníková

Parazitování Černého bratrstva na zvířatech a rostlinách

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace k některým zvířatům a rostlinám. Vnímám, jak duchovně pláčou například koně, delfíni, labutě, srny. Z rostlin například lekníny, růže. Vnímám, že jde o souvislost s Černým bratrstvem. Je to tak? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 6. 6. 2012).

 

Karma: „V tomto období dochází k obnažování doposud skrytých napojení Černého bratrstva na další bytosti, jiné formy života. Jak se nyní ukazuje, Černé bratrstvo se dokázalo v minulosti napojit na téměř všechny formy života, organické i neorganické. Jde o obrovskou rozsáhlou síť ovládání, vysávání a manipulací. Je třeba opět odříznout, zničit i tato další napojení, tyto další kořeny Černého bratrstva, které se týkají rostlin, zvířat a minerálů.

 

I u těchto bytostí dochází (stejně jako u lidí) k vytvoření temných duplikátů, klonů, které ovládají a vysávají rostlinnou či živočišnou, minerální říši. Jde o podobnou situaci jako u lidí. Také na tyto bytosti přírodní povahy jsou napojeny obdobné temné bytosti, které jsou ovšem přizpůsobené odlišné situaci tak, aby si zachovali potřebnou kamufláž a současně i dostatečný soulad s obsazenou formou života.

Například lekníny zasáhnuté Černým bratrstvem mají na sobě přilepený temný leknín, růže - temnou duchovní růži, srny - temné srny na zádech. I tyto druhy Černého bratrstva, ač v různých podobách, jsou napojeny na obecný temný systém Černého bratrstva, který stojí v pozadí. Ten má několik základních nosných sloupů (nožiček), které ho zásobují energií a drží tento systém pohromadě.

Všechny nosné pilíře Černého bratrstva je nezbytné zničit

Jedním obrovským pilířem bylo lidstvo. Z velké části je již tento pilíř odstraněn, a tím byl celý systém Černého bratrstva zásadně vychýlen. Zbývají jen černí bratři ukrytí, zapadlí v karmických vrstvách lidí.

 

Nyní přichází na řadu zpracování, zlikvidování, zlomení dalších tří sloupů Černého bratrstva parazitující na rostlinstvu, živočišstvu a minerální říši. Je potřeba odříznout a zničit i toto napojení na temné systémy Černého bratrstva.“

 

IZ: Děkuji za informace.


Parazitování Černého bratrstva na planetách

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace. Vnímám, že pravděpodobně jde i o napojení Černého bratrstva na samotné Obří bytosti – Planety. Jaké informace mi k tomuto tématu můžete poskytnout? (Duchovní komunikace ze 7. 6. 2012).

 

Karma nového vývoje: „Ano, jde o další nožičku, napojení, které udržuje systém Černého bratrstva stále funkční. Jde o obrovskou zásobárnu energií, které náležitě využívají. Vnímáš, jak jsou temné provazce Černého bratrstva napojeny na různé planety. I tyto planety duchovně pláčou. Jsou z nich vysávány energie potřebné pro jejich zdravý vývoj a přirozené fungování. I tuto situaci je potřebné řešit jasným zásahem Sil Světla.“

 

IZ: Děkuji.


Poškozený lidský duch z Terezína

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace k mému včerejšímu čištění. Na terapii ke mně přišla paní, která byla den před tím v Terezíně (i v krematoriu). Od jejího příchodu mi nebylo dobře (i přes to, že jsem na počátku nevěděla, že byla na tomto místě, tuto informaci jsem se dozvěděla až během terapie). Vnímala jsem nepříznivé působení na předních čakrách 3A, 4A, 5A. Motání hlavy. Také pacientce bylo na konci terapie mdlo, pociťovala slabost, únavu. Okamžitě kontaktovaný lékař nezjistil objektivní příčinu. Vnímala jsem, že jde o duchovní příčinu způsobenou její nedávnou návštěvou Terezína. Při večerním vyšetření byl zjištěn zmutovaný duch napojený na moji bytost a za ním celý zástup dalších lidských duchů bytostí, které zemřely v Terezíně. Také v oblasti Terezína byly zjištěny další desítky či stovky lidských duchů deformovaných, poškozených prožitkem drastické smrti. Situace byla identifikována jako moje karmické čištění z 20% a v 80% útok, nebo spíše zoufalý pokus duchů najít cestu k vysvobození z této energeticky nepříznivé situace. To, že se jednalo částečně i o mé karmické čištění, naznačuje, že jsem s touto situací zřejmě měla něco společného. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.6.2012)

 

Karma: „Každá taková oblast, která byla zasažena nepřirozenou smrtí (likvidací) lidí, mučením i jinými zrůdnými činy, je velkou přítěží pro planetu Zemi a Přírodu. Proto je třeba tyto situace řešit a taková místa průběžně pročišťovat, tak jak se tyto problematické karmické vrstvy vynořují. Rostoucí frekvence energií Planety a Přírody vyvolala obnažení karmických vrstev s těmito desítky let uvězněnými lidskými duchy. A ti začali vyhledávat další zdroje energie, jiné lidské nosiče, aby měly šanci pokračovat ve své nepříznivé existenci.

 

Energie zajistily, aby jeden z duchů přisedl na osobu, která měla následující den přijít k tobě na terapii. Aby se tím zajistila pomoc pro poškozené lidské duchy a následná očista zatemněného místa.

 

Energie zajistily, aby se danému místu a obnaženým duchům dostalo pomoci

Z pacientky, která k tobě přišla na terapii, se pak duch přemístil na tebe. Protože ke své další existenci nutně potřeboval další energii, kterou mu tato paní již nebyla schopná poskytnout. Zároveň takto Příroda a Planeta napomohly tomu, aby se tento duch dostal k bytostem, které dokážou situaci jednoznačně rozpoznat a mají možnost zprostředkovat nápravu situace, očištění a postupné odvedení lidských duchů tam, kam patří. A takto jim dát další šanci pokračování ve své vlastní evoluci.

 

Díky hrůze, bolesti, nenávisti, kterou tyto lidské bytosti před svou smrtí prožily, zůstaly uvězněny jako zajatci Planety na daném místě. A neměly dostatečnou energii na to, aby se dokázali odpoutat z tohoto těžce energeticky vychýleného místa a mohly odejít do posmrtné dimenze. Vznikl tak energeticky velmi nepříznivý vřed v oblasti Terezína, který byly citlivější bytosti schopné při návštěvě tohoto místa vnímat.

 

Příležitost likvidace další části systému Černého bratrstva

Důležité je, že tito duchové měli na sobě napojený na temný magický systém v pozadí, který tyto ukrutné akce v minulosti řídil, a který také souvisel s činností Černého bratrstva. Bylo ještě potřeba zajistit, aby tyto bytosti (duše) na sebe dost výrazně upozornily. A to se stalo tím, že pacientka přenesla ducha k tobě na terapii a ten se pak přemístil na tebe. Při očistné večerní akci byla oblast Terezína očištěna a magický systém skrytě řídící temné operace v tomto místě byl zlikvidován. Uvolněné lidské bytosti také prošly základní očistou a automaticky byly působením energií přemístěny do sféry, dimenze, kde budou mít možnost dalšího pokračování ve své evoluci.

 

Další vysoce nepříznivé místo na Planetě tak prošlo základní očistou a bylo navráceno Přírodě. Aby už přírodní energie mohly zajistit případnou očistu dalších obnažených vrstev.“

 

Nepříznivá situace za války je výsledkem dřívějších zásadních chyb bytostí Světla

IZ: Měla jsem něco společného s Terezínem a ostatními koncentračními tábory?

 

Karma: „Ano, proto jsi měla s tím spojené karmické čištění. Proti ostatním, kteří vedli vývoj ve hmotě a v duchovní úrovni, a kteří tuto akci plně podporovali, byl tvůj přímý vliv v té době již minimální. Spíše šlo o určité opomenutí, nedůslednost, přehlédnutí, počáteční přílišné váhání z dřívějších dob ze strany světelné bytosti, která byla pověřena určitými úkoly. Výsledkem však byla zásadní nepříznivá karma a proto bylo potřeba, aby ses karmicky pročistila. Uvědomila si své chyby a karmicky se z nich vyvázala.

V té době jsi nebyla zrozená. Stála jsi v duchovním pozadí světa. I přes tvé pokusy o změnu už bylo příliš pozdě na zásadní změnu a nebylo v tvých silách zabránit tomu, aby došlo k temnému ovlivnění lidí ve hmotě, kteří rozhodovali o životě a smrti těchto lidí. Situace už byla tehdy takto nastavená. Příčiny této situace pocházely z dřívější doby. Byly jimi určité nedůslednosti, váhání, tolerování zpočátku drobných temných nešvarů, odchylek ze strany pověřených bytostí Světla.

V době války už bylo téměř nemožné temný vývoj zastavit

Z vícero důvodů již nebylo možné tento „řítící se vlak“ v dané situaci zastavit a změnit směr aktuálního směřování. Šlo především o problém celkového systému - hrozivě se rozpínající temnoty. A nalinkovaného vedení lidstva z úrovně Duchovních hierarchií.

 

Do značné míry se do těchto událostí promítl také vliv kamufláže, kterou v období života Ježíše Krista provedly Síly Světla a která byla v následujících stoletích přijata za pravdu. Jde o to, že tehdejší Strana Světla (Duchovní hierarchie, Vesmírní lidé) začala používat temné praktiky – zastírání pravých příčin, kamufláž, lži, odmítání zodpovědnosti za situaci, atd.

 

Vliv mělo i karmické zatížení lidí (z oblasti Hebreje) z doby přípravy na příchod Ježíše Krista. Karmicky se pak na těchto událostech do určité míry podíleli i všichni lidé, kteří v té době žili, a kteří se proti útisku nepostavili tvrdě na odpor.“

© Ivana Zámečníková, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 204
  • 28
  • 25
  • 23
  • 26

Celkový počet hlasů: 306