Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 84E. Kam směřuje systém NDC - karmická situace na Zemi

84E. Kam směřuje systém NDC - karmická situace na Zemi

Jiří Novák Vloženo 12.7.2017
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Rekapitulace posledního vývoje v oblasti Karmy. Současná karmická situace na Zemi. Postup čela světelného vývoje je odvislý od situace dole ve hmotě. Problémy je třeba vyřešit na té úrovni frekvence energie, na které se vyhrotily. Stažení bytosti do nižších frekvencí, kde se problém poprvé objevil. Nebezpečí přeskakování témat očisty. Vyladit co nejvíce bytostí ve hmotě nad kritickou hladinu čistoty. Veřejný boj mezi Světlem a Temnem. Důležitá je i nadále osvěta v duchovní oblasti. Co všechno podporuje temnou stranu světa? Kdy funguje karmický systém již bezchybně. Poměr sil mezi Světlem a Temnem ve hmotné rovině. Dvě zásadní kauzy dnešního vývoje v ČR. Vliv na veřejné mínění. Automatická Karma za nás vše nevyřeší.

Kam nesměřuje a kam směřuje systém NDC

 

Toto je další část tématu 84. V něm jsme se zabývali rozborem toho, kam podle našeho vnímání systém Nové duchovní cesty v současném období nesměřuje a kam naopak směřuje. Jednak jsme vysvětlovali, které záležitosti doposud běžné ve skupině duchovně probuzených jedinců na Zemi nepovažujeme za vhodné. U kterých vnímáme a máme zkušenostmi potvrzeno, že místo ke Světlu vedou člověka k pádu směrem k temné straně světa. Tomu byly věnovány texty 84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy, 84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace, 84C. Kam nesměřuje systém NDC – odpor proti státním institucím.

A naopak jsme také popisovali skutečnosti, které považujeme na NDC za pozitivní přínos. Tomu byla věnována první část článku 84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace. V ní jsme vysvětlili, že cílem Nové duchovní cesty je dosáhnout nejprve zásadních pozitivních změn v duchovním pozadí našeho světa. Aby poté začaly tyto pozitivní změny postupně sestupovat do hmotné roviny naší Planety. Prostředkem ke změně duchovního pozadí světa je soustavná práce každého z nás na posilování světelných základů své bytosti. Čtvrtá část 84D. Kam směřuje systém NDC - změny v hutnosti hmoty byla věnována problematice hutnosti hmoty na naší planetě Zemi i ve Vesmíru. A změnám, které v oblasti hutnosti na Zemi v současné době probíhají. Změnám, které vnímáme jako pozitivní z pohledu celkového vývoje na Zemi.

V tomto pátém pokračování zrekapitulujeme, jak v současné době funguje karmický systém na Zemi. Jaké změny bychom mohli v další budoucnosti očekávat.
 

Rekapitulace posledního vývoje v oblasti Karmy

 

Nejprve připomeňme informace, které jsme o karmickém systému a jeho změnách publikovali v posledních dvou letech. Již článek 75. Jaro 2015 - změna fungování Karmy, centrální registr Černého bratrstva  ze září 2015 naznačil, že ve fungování Karmy pro hmotu dochází k zásadním změnám. Cituji slova Karmy pro hmotu z duchovní komunikace z března 2015:

Jiří Novák: Karmo pro hmotný svět, můžeš nám lidem na NDC vysvětlit, co se s tebou v tomto období právě děje? Jaký má význam to, že jsi přestala vysílat paprsky na různá místa a místo toho začínáš zářit jako Slunce? (Duchovní komunikace z 18.3.2015)

Karma pro hmotný svět: „Ano, skutečně v tomto období přecházím na zcela nový způsob fungování. Karma doposud vždy fungovala cíleně a takto reagovala na určité konkrétní situace, události, jevy. V současné době se s dalším vzestupem a rozvojem NDC stále více přechází k automatickému fungování, které je řízeno nikoliv jednotlivými duchovními institucemi, ale přímo energiemi, které určité činnosti vykonávají. Má to tu výhodu, že energie nelze ošálit, zkorumpovat, vnutit jim výjimky. Energie reagují automaticky na určité situace bez ohledu na to, která bytost a na jaké pozici tu situaci vyvolala, způsobila. Jde o nejspravedlivější vzor fungování.

Takže už to nebudu já, kdo bude spouštět a vyvolávat automatické karmické následky. Já pouze svými energiemi prosvítím svět, obnažím postupně do projevení a zviditelnění vše skryté. Aby vyšly najevo skryté záměry, manipulace, ovládání, atd. A co dál bude s těmi jednotlivci, kteří takové situace vyvolali, to už nebude spadat do mých pravomocí. To už bude řešeno automatickým působením energií.“
 

JN: Vždyť ale i energie mohou být ovládnuty, zmanipulovány. Co by se stalo pak? Jak by byla zachována naprostá spravedlnost?

Karma pro hmotný svět: „Světelné energie, kterým je předáváno vedení, nemohou být ovládnuty, ani zmanipulovány. Jsou to světelné energie s nejvyšší možnou úrovní čistoty, samostatnosti. Energie, které jsi už vícekrát označil jako „inteligentní energie“. Tyto energie nemají v sobě nic, s čím by mohly temné energie rezonovat a na co by se mohly chytit. Temno proto na ně nemůže. Právě takovým energiím je v tomto období předáváno řízení celého systému NDC.“
 

JN: Dokážeš odhadnout, jak bude vypadat tento nový způsob fungování karmického pořádku ve hmotě? Jako události můžeme očekávat? Jestli budou zastavovány některé výrazně nepříznivé činy, například teroristické akce končící řadou mrtvých? Nebo bude stále ještě ponejvíce probíhat očista bytostí spojených s NDC? A co třeba, když jeden odpadlý člověk stáhl s sebou mimo NDC dalšího člověka tím, že začal skrze jeho energie ohrožovat celý systém NDC? Co se bude dít v takové situaci?

Karma pro hmotný svět: „Ptáš se na otázky, na které doposud nikdo nezná odpověď. Všichni jenom můžeme čekat, co bude dál. Nový vývoj probíhá podle zcela nových pravidel, nemá žádný předcházející vzor, který by se napodoboval. Vše, co se děje, se děje poprvé. A proto nejsou známy všechny detaily toho, jak vše bude probíhat. Sledujte, vnímejte, co se děje, vyhodnocujte přicházející události. A takto sami zjišťujte, jak nový karmický pořádek začíná fungovat. Nic více k tomu zatím nemohu dodat.“

 

V dalším textu Pozitivní karma a duchovní ochrana  jsme naznačili, jak minulé umělé systémy řízení karmy fungující v rámci systému lidských Duchovních hierarchií doposud aktivně zasahují do života některých jedinců na Zemi.
 

V textu 76. Aktivní vysávací vazby a změny v karmickém hodnocení  jsme znovu připomněli, jak funguje Karma pro jednotlivce, kteří jsou součástí cesty světelného vzestupu a dobrovolně se této Karmě otevřeli. Cituji z článku:

Chyba, přehmat se karmicky řeší, až když to člověk přizná, mluví o tom. Do té doby je ta záležitost jakoby skrytá, neprojevená. Zároveň platí také to, že karmická instituce vidí do hloubky dané záležitosti podrobně až v bodě, kdy se o ní začne mluvit a rozkrývají se tak nitky energetických a hmotných souvislostí.

Výjimkou jsou situace, kdy je daný přehmat příliš nebezpečný. Kdy měl tak silné nepříznivé následky, že dojde k protržení karmické nádrže a z ní vylité temné energie okamžitě tlačí na překlápění člověka do temna. Očista je v takové fázi již výrazně komplikovanější, náročnější, zdlouhavější. Projevem takové situace pak někdy bývá doslova zemětřesení v životě daného člověka. S výrazně nepříznivými až destrukčními projevy – vážná zranění, závažné nehody, ztráty majetku, atd. V závislosti na tom, o jak těžkou karmu šlo, kolik předchozích upozornění daná osoba nevyužila k očistě a jak rychle a důsledně je ochotná vzniklou situaci napravit (duchovně a hmotně). (Viz např. článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit).
 

Současná karmická situace na Zemi

 

Ve zbývající části tohoto textu se pokusíme odpovědět, jak vypadá současná karmická situace na Zemi. Zkusím nejprve duchovní komunikaci k tomuto tématu.

JN: Volám frekvenčně nejvyšší bod, instituci Spojených Sil Světla, jak vnímáte shora karmickou situaci zde dole ve hmotné rovině planety Země v tomto období? (Duchovní komunikace z 25. 4. 2017)

Bod na čele systému NDC: „Jsem energetická špička současného světelného vývoje, bod na čele. Světelná energie nejvyšší možné frekvence, která je dosažitelná v tomto období. Představuji jakýsi razící štít, který razí cestu celého systému Nové duchovní cesty do dalších oblastí vyšších hladin čistoty a pravdy. Mou starostí není hlídat to, co se děje u vás dole ve hmotě, mám však o tom všechny potřebné informace.

 

Postup čela světelného vývoje je odvislý od situace dole ve hmotě
 

Protože světelné bytosti ve hmotě, i čisté části Přírody, jsou uzemněním celého systému. A jak pevné, stabilní, nevylomitelné je uzemnění celého systému, tak je stabilní a pevný i celý systém. Bez pevných základů se žádná vysoká a dostatečně pevná, stabilní stavba nedá vybudovat.

Ano, postup čela směrem nahoru je ovlivňován situací úplně dole. Podle této situace buď můžeme zvýšit rychlost celkového vzestupu, pokud se toho dole mnoho neděje. Nebo naopak zpomalíme, pokud se dole ve hmotě řeší zásadní záležitosti a poněkud to zadrhává. Což je právě v tomto období.

 

Problémy je třeba vyřešit na té úrovni frekvence energie, na které se vyhrotily
 

Podstatné je, že daný problém je vždy potřeba vyřešit na té úrovni čistoty, na které se vyhrotil. Není možné stoupat dál a očekávat, že na vyšších frekvencích najdou bytost nebo systém snazší způsob, jak problém překonat. Právě naopak, taková snaha stoupat dál bez vyřešení situace by mohla vyvolat obrovské budoucí problémy s očistou. Mohlo by to dojít až k nepříznivému zlomu, zvratu zpět, který by byl vnímán jako výbuch, destrukce, násilné zastavení cesty pro člověka nebo pro systém. A toto se samozřejmě v plné míře týká i očisty jednotlivců u vás dole ve hmotné rovině.

V situaci neharmonického nedořešeného vředu nelze systém či bytost posouvat do vyšších frekvencí. Praxe opakovaně potvrzuje následující. Na nižších frekvencích nemusí být problém vůbec patrný. Nikdo si jej nevšimne, není tedy považován za něco zásadního. Při postupu výše se jednoho dne problém ukáže, jakoby vyloupne. A stále ještě zbývá dost možností, jak jej řešit. Bytosti pak jeho řešení často odkládají, protože mají pocit, že je nic zásadního netlačí. Že když to vydrželo doposud, vydrží to v tichosti i nadále. Ano, postup vzhůru ještě může nějakou dobu pokračovat. Ale pokud se s problémem nic neděje, pak dojde na určité hladině frekvencí k jeho zásadnímu vyhrocení. A to už je jasný náznak, že nelze stoupat dál. Že další postup vzhůru je nutné stopnout až do té doby, než bude problém kompletně dořešen.

Zásada: Problém, který se vyskytne, je důležité vyřešit, rozpustit nejpozději na té hladině frekvence energie, na které se zásadně vyhrotil. Nikdy nelze očekávat, že na ještě vyšších hladinách bude jeho řešení snazší.

 

Stažení bytosti do nižších frekvencí, kde se problém poprvé objevil
 

A co dělat, když se bytosti jakoby točí v kruhu a problém nejsou schopny na dané hladině vyřešit? Kdy se stále opakuje v očistě totéž téma bez jakéhokoliv postupného pokroku? Pak je tady možnost stáhnout bytost frekvenčně dolů do nižších frekvencí, kde se problém poprvé objevil. Protože na této úrovni může být řešení problému mnohem snazší. A toto frekvenční stáhnutí může být i zcela mimo koridor celkového vyladění, který je potřebný k udržení bytosti na NDC.

 

Nebezpečí přeskakování témat očisty
 

Takže jednou z hlavních zásad světelného vzestupu je nepřeskakovat témata očisty. Nepřeskakovat, neobcházet dílčí zkoušky v domnění, že jednoho dne to někde nahoře vše doženu a nahradím. Že tam to přece musí být snazší. Tak to ale neplatí. Jakási neharmonie, která zásadně vadí na určité hladině frekvence, by se na ještě vyšší hladině mohla stát doslova katastrofou. Neslučitelným prvkem, který likviduje celý dosavadní vzestup bytosti nahoru. A světelný vzestup bytosti převrací nekontrolovaně a velmi rychle v prudký pád směrem k temné straně světa.

To je důvod, proč se očista řady jednotlivců ve hmotě stále točí jakoby v kruhu kolem toho samého tématu. Protože určitý zásadní problém se u nich stále neřeší. Bytost neprochází dílčími zkouškami. Jakýkoliv náznak další zkoušky odvrhne, odmítne, obejde.

 

Vyladit co nejvíce bytostí ve hmotě nad kritickou hladinu čistoty
 

Teď k celkové situaci, jak o tom mám zprávy ze hmoty. Celý systém se frekvenčně posunul. Teď jde o to sjednotit celek ve hmotě. Vyladit co možná nejvíce bytostí ve hmotě na společnou hladinu čistoty. Několik relativně vysoko vyladěných bytostí nestačí. Je třeba přidat další rozsáhlou skupinu, která teprve naplní kritické číslo. Desítky dalších bytostí proto jasně vnímají naléhavost v jejich současné karmické očistě. U řady z nich dochází ke zlomovým událostem v jejich životech. Událostem, které ovšem nejsou vždy hodnoceny jako příznivé. Mění se zásadně podmínky jejich životů. Prostřednictvím impulsů jsou tito lidé směrováni k tomu, aby do svých životů zavedli další zásadní změny. Někteří postupují dál úspěšně, dalším se ale děje totéž stále znovu a znovu. Několik jedinců muselo být dokonce staženo do nižších frekvencí poté, co se dlouho neřešený problém drasticky vyhrotil.

Ano, v současné době se čeká na dosažení tohoto bodu společného vyladění nad určitou kritickou hladinu. O tom je přece celý vývoj. O překonávání jedné dílčí postupové hranice za druhou. Některé úrovně jsou označovány jako kritické, protože po jejich překročení dochází k zásadním změnám kvality a celkový vývoj dostává šanci posunout se skokem dále dopředu.

Co bude pak, až bude této další kritické hranice dosaženo? Přesně to neví nikdo. Ale můžeme odhadovat, že se spustí další nová etapa. Která se bude něčím zásadně lišit od té dosavadní. Vznikne zcela nová situace. Nahromaděná kvantita se přemění v novou kvalitu. Co se tím změní? Zastavení temných akcí ve hmotě, zlepšení vnímání jednotlivců na světelném vzestupu, nástup vyšších regeneračních schopností? Nevíme, může to být něco z toho, případně něco zcela nového doposud neočekávaného. V tomto okamžiku se prozatím nic nového zásadního nespustilo.“
 

Veřejný boj mezi Světlem a Temnem

 

Všichni vnímáme, že celková situace ve hmotné rovině planety Země se zásadně mění. Množí se teroristické útoky. Nebezpečí už nehrozí pouze v místech, kde se přímo bojuje. Dříve to byl Balkán, později Blízký východ, Sýrie, Libanon, Izrael. Nebo v exotických oblastech, kam lidé jezdí na dovolenou a občas tam přijde přílivová vlna tsunami. Nebezpečnými se stávají i místa, která byla doposud považována za oázu bezpečí. I lidé v západních evropských zemích ztrácejí svoji dosavadní jistotu a pocit naprosté bezpečnosti. Už to není jen Egypt, kam je nebezpečné jet. K ohrožení života dochází i v západních městech. Jdete na trh, jedete metrem a nikdo netuší předem, odkud a kdy přijde další sebevražedný teroristický útok. Jistota bezpečí západní civilizace je ta tam.

Boj mezi Světlem a Temnem se přesouvá i do vyspělých zemí. Lidé na vlastní oči mohou vidět, jak vypadá soupeření Světla s Temnotou v reále. Najednou se to týká nás všech. Všichni jsme do toho zataženi a proti své vůli se stáváme součástí tohoto soupeření. Každý člověk se učí být obezřetný. A pečlivě volit, kam pojede, kde bude trávit čas, jakou dovolenou si naplánuje. A důkladně naslouchat skrytým impulsům, kam právě jet nemá. Kde by mohlo hrozit nějaké nebezpečí.

Zvyšuje se důležitost voleb, jak třeba naznačily poslední prezidentské volby v USA a ve Francii. V těchto volbách jde i o volbu směru vývoje v dané zemi. Už to není jedno, který kandidát vyhraje. Stoupá napětí i před podzimními volbami v ČR. Vyhrocuje se situace, zveřejňují se neetické korupční skandály. Vychází najevo, jak si politici zlepšují, zlepšovali své životy na úkor státu, lidu a funkce, kterou zastávají. Proklamují boj proti korupci, ale sami nejsou čistí. Ano, situace se postupně posouvá, aby obyčejný člověk měl větší úlohu v nasměrování politiky své země. Teď jde o to, abychom toho všichni dokázali využít.
 

Důležitá je i nadále osvěta v duchovní oblasti

 

Toto bylo z pohledu hmotného fungování. Tedy z pohledu, kterému by mohla a měla rozumět drtivá většina pozemské populace. Hmotné fungování je však ovlivněno tím, co se děje v duchovním pozadí světa. Je proto důležitá důkladná osvěta i v tomto směru. Znovu a znovu se pokoušet vysvětlovat lidem, jak funguje duchovní pozadí světa. Jaké možnosti má každý člověk, jak může fungování tohoto duchovního pozadí ovlivnit. Právě tato osvěta je cílem našich webových stránek. Aby si každý uvědomil, že může udělat něco pozitivního pro tento svět a pro volbu směru dalšího vývoje. Potřebuje ale nejprve změnit sám sebe. Stát se bytostí, která duchovně podporuje skutečnou cestu lidstva ke Světlu. Nikoliv tím, jak mluví, co říká, co veřejně prohlašuje. Ale tím, jak se skutečně chová, jakých výsledků ve svém životě dosáhla. Zda skutečně směřuje ke Světlu i z pohledu své vnitřní duchovní energie. Nebo zda o cestě ke Světlu, k pokroku jen hovoří, zatímco v tichosti podporuje nevědomě temnou stranu světa.
 

Co všechno podporuje temnou stranu světa?

 

A temná strana světa? To jsou přece například ty teroristické útoky, které se znovu a znovu objevují na různých místech světa. To jsou zásoby zbraní hromadného ničení a jejich občasné použití v realitě. To jsou systémy skrytého i otevřeného ovládání a manipulace s obyčejnými lidmi, často pod pláštíkem národní bezpečnosti nebo jiných státem řízených programů.

To jsou systémy umělých zásahů do genetických programů člověka, zvířat i plodin. Zde zase pod pláštíkem nových „úžasných“ objevů medicíny. To jsou lži o tom, jak by měla vypadat optimální strava člověka. To jsou výživové a zdravotnické programy řízené nikoliv z pohledu zdraví lidí, ale z pohledu zisků koncernů, výrobců, firem.

Skrytou podporu temné straně dávají nevědomě i všichni ti duchovně probuzení, kteří i nadále podporují a obhajují magii, propagují umělé systémy esoterní léčby, doporučují zasvěcování do některých systémů (Reiki, Šambala, atd.), horují o dokonalosti Vesmírných lidí a dávných duchovních mistrů na Zemi.
 

Kdy funguje karmický systém již bezchybně

 

JN: Centrální Karmo Nového vývoje, jak vnímáš současnou karmickou situaci na Zemi? V jakých oblastech už karmický systém funguje tak, jak by ideálně měl? V jakých oblastech ještě ne? Co se již změnilo z pohledu dejme tomu posledních pěti let? Jaké změny se očekávají v nejbližší době? O co hlavně teď v dnešním vývoji jde? Děkuji. (Duchovní komunikace z 9. 5. 2017)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, rozumím, pokusím se postupně odpovědět na tyto otázky. Co už funguje? Dá se říci, že karmický systém funguje bezchybně u všech těch, kteří se Karmě dobrovolně podřídili. Což jsou všichni lidé na světelném vzestupu. To je první významný bod. Vyzkoušení toho, jak by to mohlo fungovat pro všechny. Tento bod „dobrovolného podřízení se Karmě“ je doposud zásadní. Cílem karmického systému ovšem je, aby fungoval pro všechny stejně, ať už Karmu jako takovou uznávají nebo neuznávají. Ať už se Karmě dobrovolně podřídí nebo ne.

A zásadní je ještě druhá věc, aby přednostně byly řešeny situace, které výrazně ohrožují svět, celkový vývoj, životy mnoha lidských bytostí. A jsme opět u toho samého tématu. Veškeré zbrojní systémy, především zbraně hromadného ničení. A dále sebevražedné teroristické útoky ve jménu určité zvrácené ideologie. Co s tím?

 

Poměr sil mezi Světlem a Temnem ve hmotné rovině
 

Co se změnilo za uplynulých pět let? V zásadě se ještě nic nezměnilo. Teroristické útoky stále trvají. Ovládající a parazitující lidé i systémy mají stále ještě zelenou. Spíše to vypadá, že se situace zhoršuje, dále vyhrocuje. Proč tomu tak je a čeho je to důsledkem?

Je to dáno existujícím poměrem sil mezi Světlem a Temnem v dnešním světě. Na konci 20. století byl poměr sil mezi Světlem a Temnem ve hmotné rovině zhruba 10 : 90. Temno si mohlo v klidu držet svoji cestu, vědomé si své téměř absolutní převahy. V roce 2012 to bylo 20 : 80. A dnes odhadem už 40 : 60. Úsilí Světla přináší celkové výsledky. Naopak Temná strana vnímá, že ztrácí převahu, která byla v určitém období doslova drtivá.

Proto se situace tak vyhrocuje. Temno se snaží zuby nehty útočit, vrhnout všechny své skryté síly do boje, aby vývoj ještě vrátilo zpět. Aby znovu obnovilo poměr sil, kdy ještě mělo jasnou převahu. Boj mezi Světlem a Temnem dnes probíhá doslova v přímém přenosu na celém světě. Soupeření mezi pokrokovými programy a manipulujícími systémy. Mezi sebevražednými útoky a mírovou politikou.“
 

Dvě zásadní kauzy dnešního vývoje v ČR

 

Naším cílem není tyto dvě kauzy detailně komentovat. Uvedeme jen základní informace o nich. Čtenář ať si udělá vlastní názor sám.

První ze dvou záležitostí je vládní krize vyvolaná tím, že u jednoho člena vlády to vypadá tak, že si hrabe a hrabe, obchází, kamufluje, lže, aby pro sebe získal co nejvíce. Zdálo by se relativně jednoduché odvolat tohoto člověka z vlády. Právo takového návrhu přece má předseda vlády. Komentáře však naznačují, že to měl udělat už dávno. Že volba takového rozhodnutí půl roku před volbami je nepříliš vhodná. A do toho se objeví záhadným způsobem získané odposlechy, jak tento člen vlády úkoluje novináře z Mladé fronty, kdy zveřejnit kompromitující materiály na členy konkurenční strany. Tedy jasný zásah politiky do práce „nezávislého tisku“. Něco, co už by tady dávno nemělo být. Důvody, proč by ten člověk měl odstoupit, se stávají ještě více jasné a jednoznačné.

Situace se vlivem postupných kroků v této krizi dostává až do situace, že se mobilizuje národní mínění běžných občanů. Výsledkem jsou rozsáhlé demonstrace v několika větších místech – Praha, Brno, Liberec. Kde tisíce lidí žádají ukončení krize jednoduchým krokem. Respektováním ústavy a odvoláním člena vlády, který pochybil.

Cituji z rozhovoru s profesorem filozofie práva Jiřím Přibáněm, který v současné době působí na Waleské univerzitě v Cardiffu. Rozhovor byl uveřejněn na adrese https://www.novinky.cz/domaci/442911-priban-mocenske-duo-zeman-babis-by-nas-odsunulo-na-evropskou-periferii.html  dne 9.7.2017:

Politická hnutí jako ANO nejsou nebezpečná ani tak kvůli populismu, protože ten byl vždy součástí demokracie. Nebezpečný je jejich antipolitický program, který z politiky dělá jen byznys, a s tím úzce spojená organizace, která je založená na vůdcovském principu bez vnitřní demokracie…

Právě v principu neomezeného vůdcovství, pro které demokratická rozprava je jen žvanírna a jakýkoli kompromis znakem slabosti a prohry. Namísto pluralitní diskuse je politický program jen výsledkem podnikatelského zájmu. V něm se s veřejností zachází jako se spotřebitelem a s mocí jako s kapitálem, který je třeba rozšiřovat až k absolutní hranici.
 

Druhý případ – korupce v oblasti sportu, zejména ve fotbale

 

Jde o předsedu fotbalové asociace Miroslava Peltu a náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou a o nezákonné rozdělování dotací mířících do sportu:

„Miroslav Pelta úmyslně za účelem získání výhodnějších podmínek v dotačních programech využíval mileneckého poměru se Simonou Kratochvílovou a při osobních schůzkách v bytě, který kvůli tomu pronajal, požadoval neoprávněně jako zástupce žadatele o dotace na úkor dalších žadatelů o dotace přednostně neveřejné informace k předmětu soutěže k dotačním programům, k jednotlivým žádostem o dotace (projektům) a k průběhu procesu hodnocení žádostí a dále ovlivňoval rozhodování Kratochvílové,” citoval Radiožurnál policejní spis.

Policie sledovala Peltu, Kratochvílovou a jejího podřízeného Zdeňka Břízu od loňského listopadu. Odposlouchávací zařízení instalovali policisté i do inkriminovaného bytu…

Spolu se pak podle policie domluvili například na tom, jak rozdělit takzvané investiční dotace pro rok 2017 v celkové výši 454 miliónů korun. A to ještě předtím, než vůbec zasedla expertní komise ministerstva školství, která o nich rozhoduje…

Podle policie z odposlechů vyplývá, že z 50 schválených projektů nejméně 21 před jednáním komise přímo řešila Kratochvílová s Peltou. Vyšetřovatelé vzniklou škodu vidí v tom, že ani jeden z 50 projektů nebyl vybrán podle zákonných kritérií.

Čerpáno z https://www.novinky.cz/krimi/437465-pelta-a-namestkyne-rozdelovali-dotace-za-pul-miliardy-tvrdi-policie.html?sznhp%3Drss z 11.5.2017.
 

Co je podstatné, policisté se domnívají, že ze svých aktivit spojených s dotacemi Pelta profitoval. Podle vyšetřovatelů měl díky tomu získávat sponzory pro svůj klub FK Jablonec, zajišťovat si opětovné zvolení do funkce předsedy FAČR a posilovat obecně svůj společenský vliv. Tím, že uměl zařídit mnohé pro vlivné osoby z řad byznysmenů, politiků, úředníků či pracovníků justice.

https://sport.aktualne.cz/fotbal/pelta-na-ministerstvu-protlacil-i-dotaci-pro-spartu-podle-po/r~387bd7c2365111e790040025900fea04/
 

Vliv na veřejné mínění

 

A dosavadní výsledek toho všeho a vliv na veřejné mínění? V případě vládní krize vyvolala rozhodnutí politiků až vzedmutí veřejného mínění, masové demonstrace proti rozhodnutím prezidenta a postojům ministra financí. Dotyčný ministr financí byl sice nakonec odvolán. Ale skutečný stav věcí ukážou až podzimní volby. Zatím to však podle průzkumů vypadá tak, že tento odvolaný politik bude nakonec tím, kdo z toho získá nejvíce.

A situace ve fotbale? Místo odvolaného předsedy Fotbalové asociace jsou připraveni zaujmout další čekající v řadě, kteří by chtěli zachovat stávající systém skryté korupce. Pozitivní demokratická změna tedy zatím ve fotbale nenastala. Nebyla odpovědnými funkcionáři do prostředí fotbalu zatím ještě „vpuštěna“.
 

Automatická Karma za nás vše nevyřeší

 

Na základě těchto případů je zřejmé, že přece nemůže jít jen o to, aby nějaká automatická Karma vyřešila všechny případy za nás lidi zde na Zemi. Jistě, v případě hrozících teroristických útoků potřebujeme my lidé pomoc. Absolutní ochrana proti tomu neexistuje. Toto nedokážou zcela odstranit zdlouhavá politická jednání, ani pohotovost obranných či vojenských složek, a už vůbec ne lidové manifestace.

Ale pokud jde o korupční jednání lidmi zvolených představitelů nebo představitelů volených určitým zájmovým okruhem (Předseda fotbalové asociace), tady už by mělo být záležitostí veřejnosti v dané oblasti, aby se zasadila o prosazení čistoty a spravedlnosti. Abychom se i my lidé dokázali třeba i veřejně postavit za určitou formu spravedlnosti. Aby odpovídající správní a výkonné orgány začaly řešit problematické případy. Aby prostřednictvím volených zástupců jsme i my lidé dali najevo, že nám jde o základní čistotu a spravedlnost. Abychom jen pasivně neseděli v pozadí a v tichosti konzumovali všechny reklamy k „lepšímu“ životu, které nám kdekdo předkládá.

 

JN: Centrální Karmo Nového vývoje, můžeš k tomu říci své stanovisko? (Duchovní komunikace z 11.5.2017)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, naprosto souhlasím. Úkolem karmického systému není v prvé řadě trestat a zastavovat. Ale především vychovávat, dávat impulsy k nasměrování optimálním směrem. A až v případě nouze také karmicky zastavovat, není-li jiná možnost.

Z toho pohledu není samozřejmě situace natolik akutní, aby některý z aktérů vládní krize byl násilně zastaven. Naopak zde jde o příležitost, aby veřejné mínění pozvedlo svůj hlas. Aby lidé dali masově najevo, co si přejí, co žádají po zvolených představitelích státní moci. Je to určitá výchovná příležitost, aby více lidí než dříve konečně pochopilo, na které straně je více pravdy, a naopak která strana argumentuje jen ze setrvačnosti. Zatímco pravda už v jejich argumentech chybí. A že už tam zůstala jen snaha udržet setrvačně moc na té straně, kde byla předtím.“

© Jiří Novák, červenec 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 21
  • 23
  • 19
  • 24

Celkový počet hlasů: 278