Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Hromadné skupinové meditace na podporu Planety

Hromadné skupinové meditace na podporu Planety

Jiří Novák Vloženo 21.10.2010
Jiří Novák

Hromadné skupinové meditace

Uvedu další příklady akcí, které lidé ze svého pohledu dělají s pocitem, že pomáhají Přírodě a lidstvu. Mnoho lidí se v dnešní době pravidelně účastní skupinových masových meditací na podporu Planety, Přírody a vývoje lidstva. Lidé jsou často při takových akcích vedeni k vizualizovaní si světelných paprsků, k představám sloupu energie. Tyto techniky práce s energií ve skutečnosti energii svazují, omezují její svobodné poslání, a proto se jedná o skrytou formu magie. A každý magický zásah v sobě nese stopy neetické manipulace. V poslední době se s podobnými skupinovými meditacemi na podporu Planety a nového vývoje přímo roztrhl pytel. Proto jsem dostal impuls, abych před podobnými akcemi veřejnost varoval. Je totiž zásadně důležité, kdo takovou hromadnou meditaci organizuje, jakým způsobem přitom sám pracuje, jestli používá prvky magie, která dnes jednoznačně Přírodě škodí. A dále zda je dotyčná osoba na světelném duchovním vzestupu, nebo je naopak ve Světle v pádu.

Vytvoření sítě lásky

Další lidé vědomě vytvářejí zásahem svého vědomí a vůle jakési sítě lásky, kterými se snaží čistit Přírodu. Každý z těchto lidí si myslí, že pomáhá. Jaká je však skutečnost?

V srpnu 2010 mi jedna ze čtenářek našich stránek napsala detailní informace o své vlastní duchovní práci pro Planetu (cituji jen několik vět z dlouhého dopisu):

„Možná jste na Osudu zaznamenal v diskuzi zmínku o zřízení světelné sítě... Už jsem tu beznaděj temna z další začínající zimy nemohla unést. Když jsem prosila o Světlo, přišlo vždy jen na chvíli... Potřebovala jsem ho mít blíž...Ustavena síť lásky. Měla jsem pocit, že tento doplněk k sítí světelné je potřeba. Plním ji světlem, které mi projde srdeční oblastí... Dříve jsem to "hnala" v protisměru od srdce směrem dopředu, po Vašich pozdějších článcích potřebě většího výkonu vysílám lásku směrem dozadu - mnohem menší odpor.“

Každá vizualizace a vědomé nasměrování energií je magií

Odepsal jsem jí:

Vaše slova „posílám lásku“, „vysílám lásku“, „hnala jsem to v protisměru“ svědčí o tom, že stále máte tendence ovládat energie svojí vůlí a vědomím a to vše je magie, ať to děláte za jakýmkoliv účelem. Píšete:  „Možná si řeknete, že těmi představami, jak se chráním láskou a posílám ji, dělám magii, ale já myslím, že ne.“

Nejde přece o to, jestli já si něco řeknu nebo co si Vy o tom rozumem myslíte. To, jestli je určitá činnost magií nebo není, je objektivně dáno tím, jestli energie ovládáte vůlí a vědomím nebo nikoliv – jestli jen požádáte o energie a necháte je proudit, kam si ony samy chtějí a kde jsou skutečně potřeba. Z Vašich slov je patrné, že cosi v duchovním pozadí Vás vede k tomu, abyste si hrála na spasitele světa, jak naznačují Vaše slova: „Musím říct, že kdykoliv mě jen napadne, že to celé je nesmysl a jsem blázen, dostávám ujištění, že je to reálnější než hmotný svět a že musím vytrvat, nemůžu nechat celý svět ve štychu...“ Dokonce máte pocit, že ochraňujete i mne.

Příroda prosí: „Přestaňte s touto manipulací a věnujte pozornost svému vzestupu“

A dále jsem jí předal slova Přírody, které mi řekla na její adresu:

„Prosím sděl té paní, že její činnost není pro vzestup Planety, Přírody a lidstva v té formě, jak ji provádí, žádoucí. Z její strany jde především o uspokojování jejího vlastního duchovního ega, které touží viditelně pomáhat. Ale způsob, kterým to vzala do rukou, není optimální. Chce-li pomoci Planetě, lidstvu a světu, musí nejprve v prvé řadě pomoci sama sobě srovnat se na duchovní cestě a dostat se na vzestup. Bez vzestupu jsou informace zjištěné duchovním vnímáním nepřesné, deformované, manipulující člověka... Paní nedrží svůj život pevně ve svých rukou, nevědomě se stává nástrojem skrytých sil, které začaly skrze ni ovlivňovat svět ve směru, který se hodí jim. Ne tak, aby to bylo vhodné a optimální pro samotnou Přírodu a Planetu. Její energie lásky, kterou kamsi vůlí posílá, znamená manipulaci a skryté ovlivňování systémů Přírody a Planety. A jako každé takové ovlivňování s sebou přináší značné procento temných levotočivých energií. Vím, že dělá totéž, co mnoho dalších lidí na Zemi. Ale já Příroda prosím, aby s tím přestala. Aby začala věnovat své úsilí především sama sobě a svému vzestupu ve Světle. Pokud to neudělá, bude i nadále fungovat jako nástroj nepříznivých temných sil. Jak absurdní – mluvit o lásce a přitom skrytě ovládat, manipulovat a svazovat. Dělá to však mnoho lidí na této Planetě. Takže ti, co si myslí, že pomáhají, ve skutečnosti ještě více přitlačují na stupeň ovládnutí Přírody a lidstva.“

Člověk v pádu musí nejprve pomoci sám sobě

Může snad člověk, který je sám z pohledu Světla v duchovním poklesu či pádu, vytvořit síť lásky, která pomůže Planetě? Každý soudný jedinec potvrdí, že takový člověk potřebuje nejprve pomoci sám sobě. Dostat se na vzestup, začít komunikovat s Přírodou a dělat takové zásahy, o kterých sama Příroda potvrdí, že ji skutečně pomáhají. A masové meditace, které organizuje a vede člověk, který je z pohledu Světla v pádu? Pak nejde o skutečnou pomoc Planetě, ale o další svěrací kazajku, která bude Planetě a Přírodě z vůle určitých zatemněných osob nasazena. Že o tom vy účastníci takových akcí nevíte, že byste tím místo pomoci mohli Přírodě ve skutečnosti škodit? Vlastní neznalost a neopatrnost nikoho neomlouvá. Vaše činy a jejich výsledky jsou v tomto případě rozhodující. Tedy to, že se dobrovolně účastníte akce, která svazuje Planetu dalšími manipulativními temnými nebo polotemnými energiemi.

Manipulace Vesmírných lidí s Planetou

Někdy na počátku roku 2004 jsem byl na jedné z přednášek organizovaných hnutím Vesmírní lidé a osobně Ivo Bendou v Kulturním domě Vltavská. Ivo Benda zahájil meditaci na podporu Planety. Za ním se objevil vysoký anděl a snažil se mu všemožně říkat do ucha, že Planeta protestuje proti takové akci. Ať toho nechá, protože Planetu to svazuje, zvyšuje stupeň jejího ovládání. „Duchovně hluchý“ Ivo Benda však nic z toho nevnímal a dál svojí vůlí podpořenou radami mimozemských přátel posílal ovládací manipulativní energii stovek lidí v sále Planetě. Dělal tedy totéž, co mimozemšťané tisíce let na Zemi – manipulace, ovládání, neoprávněné zasahování do vývoje z pozice ega a rozumu člověka, který je v duchovním pádu.

Správné činnosti vedou ke vzestupu ve Světle

Platí přece jednoduchá příčinná souvislost: Pokud je člověk veřejně aktivní v duchovní oblasti a dělá správné věci pro další vývoj lidstva na cestě Světla, pak bude nutně ve Světle stoupat. Když však je člověk veřejně aktivní, koná veřejné přednášky, organizuje hromadné meditace na podporu Planety, nebo vytváří „sítě lásky“ a Příroda mi naznačuje, že ten člověk ve Světle klesá, znamená to naopak jednoznačně, že to, co dělá, pro vzestup ve Světle škodí. Každý člověk veřejně působící v duchovní oblasti, který ve Světle klesá, proto jednoznačně pracuje pro Temno.

Na této Planetě neustále probíhají otevřené i skryté boje světelných sil s temnými. Platí přitom jednoduchá úměra. Pokud je člověk na vzestupu ve Světle, pak naopak v Temnu klesá. Pokud ve Světle padá, pak je naopak na temném vzestupu. Nedělejme si iluze, že většina zde působících duchovních učitelů je na světelném vzestupu a pracuje pro Světlo. Pokud by tomu tak bylo, pak by vývoj zde na Zemi vypadal úplně jinak. Pak by otěže vývoje pevně v rukou držely Síly Světla. Dosavadní situace ve hmotné rovině Země však svědčí o něčem jiném. Otěže vývoje ve hmotě zatím rozhodně nedrží v rukou Síly Světla.

Prosím, buďme opatrní v tom, co děláme a k jakým hromadným akcím se připojujeme. Protože tím můžeme škodit nejen Planetě, ale především sami sobě nabalováním dalších nepříznivých karmických vrstev přehmatů, nevědomých omylů, neoprávněných akcí.

© Jiří Novák, říjen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 396
  • 34
  • 27
  • 23
  • 34

Celkový počet hlasů: 514