Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky

A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky

Jiří Novák Vloženo 26.4.2012
Jiří Novák

Infikování zdrojů vody na Planetě diamantovou vodou. Energetické vyzařování propagovaných vod na internetu: diamantová voda, pí-voda, zmagnetizovaná voda, levitovaná voda, voda Světla. Některá pozoruhodná sdělení propagátorů či vynálezců těchto vod. Uměle technologicky a většinou i magicky ovlivněná voda je pravým opakem toho, co člověk skutečně potřebuje. Výsledkem těchto umělých zásahů je pak kapalina, která má k Přírodě velmi daleko. A tím pádem má daleko i k optimu pro člověka, který se chce udržet na vzestupné světelné cestě. Člověk potřebuje sledovat především to, jaké složení bioenergií má daná potravina, pitná voda. A stejně tak i jakákoliv jiná pomůcka, kterou ve svém životě používá. To je pro jeho život zásadní a rozhodující. Vymýšlení všech možných detailů, co vše ta která forma úpravy navíc dovede, jen odvádí člověka od toho základního, co by ve svém životě měl sledovat.

Infikování zdrojů vody na Planetě diamantovou vodou

Vlivy atlantské magie, která se k nám dostává mnoha různými způsoby, jsou skutečně velmi silné. Ve své praxi jsem řešil následující problém. Jedna rodina v dobré vůli, aby si zlepšili kvalitu své vody ve studni, udělala následující. Nalili do této studny „diamantovou vodu“, o které tehdy nevěděli, že jde o magicky ovlivněnou vodu.

Voda je přece dobrým médiem pro vedení a rozšiřování jakýchkoliv typů energií, například elektrické. Každý z nás si například ze školy pamatuje, že požár elektrických zařízení nemůže hasit běžnou vodou, protože by mohl dostat „smrtící ránu“. A místo toho je nutné použít jiné formy hašení – například práškové hasicí přístroje nebo obyčejný písek, zeminu nebo cokoliv jiného nehořlavého, nevodivého, co je právě k dispozici.

 

Už méně si uvědomujeme, jak katastrofální následky může mít přenášení temné magicky ovlivněné energie do vodních zdrojů na této Planetě. Zdarma poskytovaná diamantová voda – její zbytky se vylévají do odpadu a dostávají se do volné přírody. Tam se pak nekontrolovaně šíří. Skrytá magie tímto způsobem infikuje Přírodu, dostává se doslova do „jejích střev“. Napadá drahocennou vodu, která je pro veškerý organický život na Planetě tak nezbytná.

 

Temné energie pak nelze dostat z infikované studny, ani z přírody jednoduchým způsobem. Nezbytná je celá série postupných léčeb, která krok po kroku postupně snižuje celkové procento temných levotočivých energií, které takový vodní zdroj infikovaly a částečně ovládly. A člověk, který pije vodu infikovanou levotočivou bioenergií? Jen další z mnoha možných důvodů, jak se dostat do světelného pádu. Těžko se pak můžeme divit tomu, že tak vysoké procento obyvatel Planety je v duchovním pádu (viz článek 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?). Temná strana světa je při rozšiřování temné energie opravdu vynalézavá.

Další druhy magicky ovlivněné pitné vody

V dnešní době však již nejde výhradně o diamantovou vodu. K dispozici jsou reklamy na další zaručeně lepší, čistější a zázračnější vodu. Dalšími druhy takto propagovaných vod jsou Pí voda, zmagnetizovaná voda, levitovaná voda, voda Světla, spinovaná voda. Podívejme se na tyto další vody inzerované na internetových stránkách z pohledu energetického vyzařování.

 

Pro lepší porozumění údajům v následujícím hodnocení uvádím nejprve následující vysvětlení:

Procento temné energie v následujícím přehledu odráží energetické složení vyzařované energie. A naznačuje, do jaké míry je tato voda zašpiněna temnými energiemi, případně skrytě ovládána temnými systémy. To však ještě nemusí být pro celkové působení to hlavní. Protože malé množství temné bioenergie vysoké frekvence může mít na vývoj podstatně větší vliv než velké množství zašpiněné světelné bioenergie nízké frekvence. Celkové působení této vody na člověka a také přítomnost umělé tvořivé síly v podobě jakékoliv magie se lépe vyjádří procentem temné síly. Pokud je procento temné síly výrazně vyšší než procento temné energie, je to dokladem toho, že do této vody byla vložena určitá umělá magická tvořivá síla. A to ať už o tom výrobce či vynálezce této vody vědomě ví, nebo neví.

Vyzařování jednotlivých vod inzerovaných na internetových stránkách:

Voda Světla: temná energie 50%, temná síla 99%,

diamantová voda: temná energie 15%, temná síla 98%,

pí-voda: temná energie 90%, temná síla 92%,

magnetizovaná voda: temná energie 70%, temná síla 95%.

levitovaná voda: temná energie 35%, temná síla 88%,

spinování vody: temná energie 20%, temná síla 91%.

 

Tyto údaje naznačují, že ve většině případů nejde při dané úpravě jen o určitou hmotnou technologii, pomocí které voda změnila svůj původní fyzikální charakter. Ve většině případů jde navíc o určitý magický zásah, jak naznačuje vysoké procento temné síly u všech druhů vod.

 

Tento magický zásah má původní vodě dodat určitou vlastnost, schopnost či užitnou hodnotu navíc. Jenže pro výživu člověka je rozhodující hmotné složení potravy a doprovodné bioenergie. Čím více původních čistých pravotočivých bioenergií pocházejících z rostlinné říše, tím lépe.

 

Magie už dnes k nalezení světelné cesty nikomu nepomůže

Magicky ovlivněná voda je pravým opakem toho, co člověk skutečně potřebuje. Jedná se o umělé zásahy do energetického pozadí vody a mnohdy i do samotné molekulární struktury. Výsledkem je pak kapalina, která má k Přírodě velmi daleko. A tím pádem má daleko i k optimu pro člověka, který se chce udržet na vzestupné světelné cestě.

 

Víme, že magie dokáže dělat doslova zázraky. Tudy se však světelná cesta lidstva nemůže vést. Cestou zázraků spojených s používáním magie v oblasti výživy směřujeme naopak k temné straně světa. Stejně tak jako bylo temnem postupně ovládnuto křesťanství, které se také vydalo cestou magických zázraků. Rozum zůstává stát nad tím, jak je možné, že lidstvo hodlá opakovat stále tytéž a tytéž chyby. A to dokonce v celé šíři lidských činností a aktivit. Jako kdyby nestačila zkáza Atlantidy vyvolaná zneužíváním magie proti lidem i proti samotné Planetě a Přírodě. Proč to tito lidé chtějí stále znovu opakovat?

Obnovit minulost je vždy snazší, než tuto minulost překonat

Odpovím si sám. Je to vlastně logické. Tlak rostoucích frekvencí planetárního prostředí vytlačuje z lidí karmické vrstvy. Občas i z těch, co se vědomě nechtějí karmicky čistit, nebo co o karmě vůbec nic nevědí. Pokud však člověk nepracuje vědomě správným způsobem na posílení světelných základů své bytosti a udržení se na světelné vzestupné cestě, pak nemá dostatečnou energii na to, aby se dokázal minulosti vzdát. Protože platí následující, viz též článek 53B. Temné pilíře křesťanství II:

 

Obnovit minulost je vždy snazší než tuto minulost překonat, než překročit svůj stín a nastoupit jinou, čistější cestu. Proto se lidem, kteří na sobě nepracují správně, minulost neustále obnovuje. Stále znovu a znovu opakují stejné chyby.

 

Co všechno vede člověka k opakování stejných chyb

Takovým lidem se obnaží karmická vrstva se zásadní chybou z minulosti a oni si neuvědomí, že tehdy šlo o chybu. Protože jsou ve svém nitru naladěni na příliš nízkou hladinu frekvence bioenergie a té odpovídá nedostatečný duchovní nadhled. Nízký nadhled však nestačí ke správnému pochopení tehdejší situace. Tehdy v dávné minulosti člověk udělal chybu a přitom nechápal, proč je to chyba, přestože byl například na 9. duchovní úrovni. Jak by mohl tuto chybu pochopit dnes, když je ještě mnohem níže na úrovni páté?

Pokud jde o duchovní úrovně z pohledu NDC, byly tomu věnovány články  48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

 

Aby člověk měl šanci pochopit chybu z dávné minulosti, potřebuje se na cestě světelného vzestupu dostat mnohem výše nad 9. úroveň. Většina dnešních lidí, kteří se nějakým způsobem duchovně probudili, je však pouze na 5. úrovni. A co se pak stane, když se jim určitým způsobem vyjeví zajímavá situace z minulosti a přitom vnitřně nevnímají, že je na tom něco špatného? Logicky si pak myslí, že našli cestu k nové metodě, která by mohla naopak pomoci dnešnímu vývoji. A místo aby se v tichosti karmicky z této chyby vyčistili, tak svůj omyl z dávné minulosti prezentují dnešnímu světu jako mimořádný vynález.

 

A navíc, informace všude rozšiřované formou knih, přednášek či seminářů je ještě podporují v tom, jak mimořádně cenné jsou informace z minulosti, jak může výbava z minulosti pomoci dnešnímu vývoji. Jak mnoho nám mohou říci starověcí učitelé lidstva.

 

To všechno jsou důvody, proč člověk, který neposiluje světelné základy své bytostí tím správným způsobem, není schopen překonat své chyby z minulosti. A proč je naopak znovu a znovu opakuje. Proč není připraven na to, aby dokázal provést zásadní změnu. Proč naopak minulost nevědomě přijímá. Jakoby dostane náhlý nápad inspirovaný tou situací z minulosti. A na světě jsou třeba další náramky Atlantů nebo další diamantová voda. Začne je pak veřejně propagovat nebo dokonce vyrábět a prodávat. Místo aby pochopil, že tehdy udělal zásadní chybu, a že naopak potřebuje všechny podobné myšlenky na opětné vytažení magie na svět konečně odhodit, tvrdě zavrhnout.

 

Proč je tak důležité posilovat světelné základy své bytosti

Jakmile začnete naopak správným způsobem pracovat na posílení světelných základů své bytosti, dostanete se na cestu stabilního světelného vzestupu. A postupně se dostanete vysoko nad duchovní úroveň, na které jste v dávné minulosti udělali zásadní chybu. A protože se budete tentokrát dívat na celou situaci z výšky, z vysokého duchovního nadhledu, nebude už pro vás problém pochopit, proč bylo vaše tehdejší rozhodnutí zásadně vadné.

 

Právě vysoký duchovní nadhled nad situací vám umožňuje lépe chápat omyly a přehmaty v minulosti. A to vám dává šanci konečně se začít karmicky čistit. A přestat minulost opěvovat jako zázračné úžasné období. Naopak se dokázat na  minulost podívat reálným pohledem, jak to bylo naznačeno např. v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

A proč druzí lidé tak snadno nekriticky přijímají podobné návody? Z téhož důvodu – nemají dostatečný duchovní nadhled nad situací. Netuší proto, co se nachází v duchovním pozadí takové metody. Navíc lidé hledají jednoduché způsoby, jak podpořit své zdraví a přitom se vyhnout používání léků. A snadno pak uvěří reklamám na podobné postupy a především zkušenostem dalších lidí, kterým se po vyzkoušení takového postupu údajně zlepšilo zdraví. Neuvědomují si přitom, že se snaží zbavit nemoci, která je má upozornit na přehmat, chybu, nesprávný postoj. Že místo zázračného vyléčení nemoci potřebují najít cestu ke karmické očistě vlastní bytosti – viz článek 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Kdo například propaguje diamantovou vodu?

O diamantové vodě lze nalézt obsáhlé informace na mnoha webových stránkách i v tisku. Například časopis Médium (9/2004) uveřejnil článek „Diamantová voda – dar naší Zemi“, viz

https://medium.mysteria.cz/text_scr/2004_9_diamantova.htm.  

Z tohoto článku pochází většina následujících citací. Důležité je, že článek byl převzat od Badatelské společnosti Agharta v Brně. Tatáž společnost nebo někteří její členové se rovněž zabývají výrobou a prodejem orgonitů. Nelze se proto divit, že na internetu podrobili přímo zastrašující kritice náš dřívější článek o orgonitech Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu? Jde jen o další potvrzení skutečnosti, jak lze tutéž záležitost vnímat z různých výší duchovního nadhledu naprosto rozdílně. A jak hluboce pomýlení mohou být lidé posuzující duchovní záležitosti z pozice 5. duchovního těla. Což znamená v souvislosti s duchovní problematikou pohled úplně zdola, prakticky z nejnižší pozice na duchovní cestě.

O tom, jaké skutečné energie nese název Agharta, bylo více v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Zde jsem uvedl následující:

„Temné duchovní centrum Agartha (či Agharta), nacházející se v podzemí Tibetu, Himálají, Zadní Indie (Kambodža, Barma, Thajsko), je často zmiňované na seznamu center Duchovních hierarchií na straně Světla. Agartha však ve skutečnosti byla již v době pádu Atlantidy před 12 tisíci lety jednoznačně ovládnuta silami Temna. Energetické výstupy z tohoto centra na hmotný svět měly katastrofální následky pro celkový vývoj v oblasti i na celý svět.“

Ve jmenovaném článku jsem také vysvětlil, jaký vliv mělo toto centrum na celkový vývoj v oblasti Indočíny. I jaké následky pro jednotlivce nebo společnost má, když pro svoji firmu použijí název tohoto temného centra.

Některá pozoruhodná sdělení propagátorů diamantové vody

Na jiných webových stránkách jsem nalezl reklamní slogany podobné následujícímu:

„Důležité je diamantovou vodu užívat a šířit. A k tomu vás chceme povzbudit především.“

 

JN: Ano, když to budeme dělat, velmi brzy se dostaneme do stejné situace, v jaké se nacházela dávná Atlantida před katastrofou.

Potřebujeme odstraňovat skutečné příčiny nemocí a ne je zázračně vyléčit

„Jaké jsou účinky diamantové vody? Účinky jsou skutečně neuvěřitelné a mnohostranné. Diamantová voda čistí a detoxikuje lidský organizmus od škodlivých látek a odplavuje je z těla ven, uvolňuje a likviduje nashromážděné energetické bloky, je schopna léčit mnoho nemocí. Působí pozitivně nejen na lidi, ale i na zvířata a veškerou vegetaci na naší Zemi. Diamantová voda je srovnávána s léky, především s homeopatií a fytoterapií.“ (Zdroj: Médium)

 

JN: Ano jistě, magie a zázraky přece dokážou na omezenou dobu člověka „vyléčit“, dočasně zbavit nemocí. Často však za cenu skrytého ovládnutí nebo dokonce úpisu přijatého na nevědomé úrovni. Jenže to není cesta ke skutečnému a trvalému vyléčení. To je pouze cesta k dočasnému odložení problému (staré karmy) na jiné místo. Tudy cesta ke Světlu pro lidstvo nevede. To je jen zase jiná další umělá metoda zaklízení příznaků nemocí, přesně jako to dělá klasická medicína. Nebo se tím jedna nemoc jakoby odstraní, ale na člověku se brzy projeví jiná forma neharmonie, vnitřního vychýlení, způsobená tímto způsobem léčby.

 

Lidé potřebují nacházet skutečné příčiny nemocí a problémů, karmicky se čistit, a konečně překonat zásadní chyby, kterých se tehdy v minulosti dopustili. A nikoliv naopak stejná vadná rozhodnutí znovu vytahovat na povrch. A dokonce ještě veřejně přesvědčovat další, aby opakovali stejné chyby, jako tehdy lidé v době Atlantidy.

 

Jak se magie dostala do diamantové vody?

Podívejme se nejprve na původ diamantové vody:

„Diamantová voda pochází z Francie a autorem použité technologie je Francouz Joël Ducatillon… V říjnu 1999 vznikla první diamantová voda a to tak, že přístroj byl na dobu 12 hodin vložen do nádoby s vodou. Aby se získala další diamantová voda, musel by se tento postup stále opakovat. O měsíc později se však Joël Ducatillon na své přednášce v Paříži setkal se židovskou skupinou lidí, kteří ovládají židovské učení Kabala. Výsledek tohoto setkání byl takový, že vynálezce přidal do diamantové vody další kódy v hebrejštině. V dubnu roku 2000 se díky těmto novým kódům stala diamantová voda násobitelná.“ (Médium)

 

JN: Tento citát jasně naznačuje, že do diamantové vody byly záměrně vloženy vlivy židovského učení Kabaly. To například umožnilo, aby se tato voda začala neomezeně množit. Více o kabale bylo na našich stránkách v článcích 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

Možnost neomezeného šíření diamantové vody

„Co je na ní ale obzvlášť úžasné, že se během jedné a půl hodiny sama reprodukuje a tím je možné ji velmi rychle rozšiřovat.“ (Médium)

 

JN: Diamantová voda se pak dá neomezeně reprodukovat při jejím ředění, na podobném principu fungují homeopatika. A o to více je taková voda nebezpečná, protože její zbytky odtečou kamsi do Přírody. Tato voda by tak při dostatečně hromadném rozšiřování začala postupně infikovat planetární zdroje pitné vody, i všechny rozsáhlé vodní toky a později i vodní nádrže – jezera, moře, oceány. Magické posilování a obohacování vody však pokračovalo dále:

Dodání kódů vitamínů, hormonů a minerálů

„V roce 2001 byly vodě přidány kódy vitamínů, hormonů a minerálních látek. Jestliže se tedy vašemu tělu nedostává třeba železo, pak kódy zaznamenané ve vodě o tom přinesou informaci a železo se může v těle samo vytvořit. Kódy obsažené v diamantové vodě mají souvislost s konstelacemi hvězd a souhvězdí, dále jsou zde kódy se vztahem k Platónovým tělesům, k určitým geometrickým obrazcům a především se vztahem k esenci života, což je plán nebo systém, který posouvá lidstvo v jeho znalostech dopředu.“ (Médium)

 

JN: To, že tělu dodáte pouhé kódy a ono si samo dokáže vyrobit například železo, to už je velký nesmysl. Totéž jsem již dříve vysvětloval v článcích o výživě 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II. Člověk na opravu svých buněk potřebuje skutečný hmotný stavební materiál a nikoliv nějaký kód, znak, položku v seznamu. Lidské tělo přece není schopno podle kódu materializovat atomy určitého prvku. To je tvrzení hodící se spíše do žánru sci-fi, než do skutečného života. Takto naše organismy zatím nefungují. Je nezodpovědné tvrdit veřejně takový nesmysl.

Šíření zdarma nejrychleji podpoří cokoliv, co je vhodné pro ovládnutí lidstva

„Autor technologie nejprve prodával diamantovou vodu v malých lahvičkách a lidé si ji rozmnožovali... Od června roku 2002 je DIAMANTOVÁ VODA ZDARMA. Užívá se a slouží ve více než 60 zemích světa. Dostává se dál do řek, jezer a moří. Jedna z mexických nemocnic ji dává svým pacientům.“ (Médium)

 

Wikipedie k tomu uvádí následující informace:

„Diamantová voda je zdarma, zájemci platí jen náklady na přepravu. Do dnešního dne se vytvořilo cca 50 míst v Česku a na Slovensku.“

 

JN: O skrytém nebezpečí čehokoliv, co je magicky ovlivněné a co vám někdo chce dávat zdarma, jsem uvedl více v článku 53A. Temné pilíře křesťanství I. V pozadí za takovým darem totiž často bývá skrytý energetický úpis. A tím pádem i skryté ovládnutí a postupná ztráta vlastní světelné cesty.

S touto vodou dostáváte zdarma i možnost realizovat si svá přání

„Jak postupujeme při vkládání informací a našich záměrů do diamantové vody? Jednoduše si vezmeme do ruky skleničku s diamantovou vodou a nahlas vyjádříme svůj záměr, úmysl nebo přání, např. zlepšení určitých zdravotních potíží nebo jejich vyléčení, ale také řešení obtížných životních situací, problémů apod. Energie těchto vyslovených úmyslů a přání opustí plexus solaris a informace se zaznamená do diamantové vody. Pak se postupně dostavují výsledky. Ty jsou závislé na síle vyvolaných emocí při vkládání informací. Přání a úmysly je vhodné vkládat do diamantové vody i několikrát denně, účinek se zesiluje. V některých případech tato voda reaguje okamžitě.“ (Médium)

 

JN: Ano, právě takto funguje či fungovala magie. Podobné návody najde čtenář v jedné ze základních učebnic magie - František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení. Éra používání magie touto lidskou civilizací však v tomto období nezadržitelně končí. Proč tomu tak je a proč je to pro další vývoj této lidské civilizace nezbytné, jsem už podrobně vysvětloval na mnoha místech našich webových stránek, např. v článcích 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu, 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj.

Rizika používání diamantové vody?

„Má diamantová voda nějaké vedlejší účinky? Musíme upozornit na to, že diamantová voda je velmi silná a může na počátku užívání vyvolat prvotní reakce jako je angína, rýma, migréna nebo jiné neobvyklé potíže. Těchto prvních příznaků se nemusíme obávat, tělo totiž startuje ozdravný, léčebný a detoxikační proces. Veškeré potíže brzy vymizí a vše se znormalizuje. Je to podobné jako u homeopatického způsobu léčby.“ (Médium)

 

Nebo podle Wikipedie:

„Používání diamantové vody většinou provázejí negativní reakce. Podle uživatelů diamantové vody je to přirozené a má se začít s malými dávkami.“

 

JN: Jistě, přechod na každý nový vysoce ozdravný životní styl skutečně může u člověka vyvolávat zvýšené detoxikační příznaky. To je všeobecně známo. Totéž se může stát člověku, který naráz přejde na vyváženou vegetariánskou stravu nebo dokonce na syrovou živou stravu. Ale pozor! I jednorázové nebo opakování dodání zvýšeného množství temné levotočivé energie do těla člověka může vyvolávat nepříznivé zdravotní projevy. Pak však nejde o skutečnou detoxikaci (tedy očistu od škodlivých látek a energií), ale naopak probíhá zanášení člověka temnými levotočivými energiemi. A člověk je veden k tomu, aby si postupně přivykal této temné kůře.

 

Z pozice duchovního nadhledu člověka jdoucího po Nové duchovní cestě je obrovským rizikem opakovaného používání diamantové vody narůstající ovládání člověka temnými systémy v pozadí a ztráta vlastního světelného vývoje. Po určité době by mohlo masové rozšiřování diamantové vody přivodit až celkovou a definitivní ztrátu světelného vývoje lidstva, Planety a Přírody.

 

A ještě na závěr druhý příběh: Určitý člověk vstoupil na Novou duchovní cestu před několika měsíci. Zjišťuji, že sice dělá vše, co má, ale ve srovnání s jinými lidmi, kteří dělají totéž, stoupá jeho celkové vyladění jen nepatrně. Je stále na začátku NDC, celé týdny téměř stojí na místě. Řekl jsem mu: Musí tady být nějaká skrytá chyba, nějaké přetrvávající pouto na skrytou magii nebo informace Staré duchovní cesty, které den za dnem využíváte. Vzpomněl si: Před léty nalili do vlastní studny diamantovou vodu a dodnes vodu z této studny celá rodina pije. A proč ten člověk ve Světle nestoupal? Protože většina síly světelného vztlaku, kterou cvičením Pěti Tibeťanů a změnou životní stylu vytvářel, se spotřebovala na detoxikaci od temných energií pravidelně dodávaných do těla pitím diamantové vody. Takže to už je druhý případ zamořené vlastní studny diamantovou vodou. Kolik dalších lidí se takto nechalo zmanipulovat a udělalo totéž?

Pozoruhodná sdělení propagátorů dalších ovlivněných vod: pí-voda

„Pí-voda je pitná voda upravená průchodem zařízením LIFE ENERGY (technologie japonské firmy I.B.E. Co. Ltd JAPAN). Podstata úpravy spočívá ve změně vlastní frekvence vody. Voda se na jednotlivých úrovních základních stavebních částic hmoty harmonizuje. Pravotočivá a levotočivá složka se vyrovnávají. Dochází tak ke změně množství informací vodou přenesených.“

 

JN: Dobře zakamuflované tvrzení, takže není vůbec jasné, co tím autoři myslí. Optickou pravotočivost či levotočivost? Nebo bioenergetickou pravotočivost, levotočivost? (viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě) Nebo snad něco úplně jiného?

Podstatný je následující výsledek, který takovou úpravou vznikne: U takto upravené pitné vody je mimořádně vysoké temné vyzařování, které činí 90%, zatímco temná síla je 92%, tedy téměř stejná. Podstatou zde tedy není vnesení určité magie do vody, ale jakási přeměna původní přírodní struktury vody, která má za následek výrazné celkové zatemnění této vody nepříznivými temnými levotočivými bioenergiemi (autor to naopak označil jako vyrovnávání pravotočivé a levotočivé složky). Opět jde o výrobek, který na Planetu s čistou pravotočivou Přírodou nepatří. Jde o výrobek hodící se do temných světů, kde již byla Příroda překlopena do temné podoby.

Magnetizovaná voda

„Magnetizace dodává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se chuťové vlastnosti. Doporučujeme dobu expozice 15 minut až čtyři hodiny. Tato voda má velmi dobré detoxikační účinky a celkově pomáhá k udržení a zlepšení kvality látkové výměny.“

 

JN: Něco jiného je přirozená magnetizace celkovým magnetickým polem Planety a umělá magnetizace nějakým magnetem. Jak naznačuje celkové vyzařování uměle zmagnetizované vody, výsledkem je opět voda, která nemá nic společného s Přírodou. A to že si člověk koupí magnetické zařízení a vodu si zmagnetizuje sám? To je opravdu výhoda pro temné systémy propagující temné pojetí světa. Člověk si koupí přístroj a naučí se tak předělávat vodu do nepřirozené podoby sám. Stane se to pro něj snadným každodenním zvykem. A dokonce je propagováno magnetizování jakýchkoliv dalších potravin, třeba i ovoce.

 

Další způsob, jak zničit původní čistou pravotočivou bioenergii přirozené živé stravy je tak na světě. A další skupinka výrobců se začne obohacovat na propagování metod vedoucích k duchovnímu pádu jednotlivců.

 

Tvrzení propagátorů vody Světla

„Voda Světla - Nový objev 21.století

Na základě vědění o Stvoření, vědění o základních stavebních částicích ve hmotě – živočišných buňkách, zároveň s použitím technologie výroby inspirativně přijaté k dosažení co nejvyššího pomáhajícího – uzdravujícího účinku při léčbě nemocných, podařilo se uvést v roce 2005 v České zemi do praxe výrobu vody Světla.

Voda Světla nemá nic společného se všemi dosavadními pokusy o léčebné úpravy vod (pí voda, diamantová voda a pod.) - stojí zcela samostatně, používajíc pomůcek dosud lidem neznámých.“

 

JN: Ano, toto je skutečně tajemné a nic neříkající sdělení, přesto vyznívající vysoce bombasticky. Vědění tohoto lidstva o Stvoření a o základních stavebních částicích světa je skutečně v plenkách. Když se soudobá astronomie zatím marně snaží zjistit, co je to „ono“, které tvoří až 95% skrytých energií i skryté tmavé hmoty Vesmíru. Jen mágové si myslí, že vědí o Stvoření všechno, protože se přece napojují na samotného Stvořitele všeho a všech (o skutečné povaze této bytosti jsem uvedl více v článku 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi). A také proto, že magie jim umožňuje neoprávněně zasahovat do struktur hmoty i do vesmírného řádu našeho světa. Proto se může autor reklamy domnívat, že dokáže zajistit pro člověka ideální prostředí. Podstatné je, že s  vodou je skutečně něco děláno. A to natolik pozoruhodným způsobem, že výsledkem je voda s téměř dokonalou temnou silou. Voda, která člověka již v nepatrných dávkách tlačí na temnou stezku.

 

Ano, každá magicky ovlivněná potravina či nápoj může u některých lidí zajistit určité léčivé účinky. To je všeobecně známo. Podstatné z hlediska nás, co propagujeme světelnou vzestupnou cestu, je to, zda doporučovaná potravina či voda podporuje světelný vzestup nebo ne. Výsledek je v tomto případě až příliš jednoznačný ve prospěch temného pádu.

 

„Jak vše probíhá? Na počátku výrobní soustavy je zcela normální pitná voda, odpovídající všem důležitým normám o pitné vodě.

Tato voda, procházejíce technologicky zcela nově sestrojenou soustavou, získává si postupně vlastnosti, které můžeme nazvat vlastnostmi prvotního života. Vlastnosti hmotné – chuťové, pachové se přitom nemění. Změněna je tak vlastní hodnota energetického náboje takto oživené vody.“

 

JN: Zajímavé. Téměř nikdo neví, co to vlastně je prvotní život. Jen autorovi a vynálezci vody Světla je to jasné a dokázal přetvořit běžnou vodu do této prvotní podoby. Každopádně je nepochybné, že výroba této vody, pokud bude fungovat dobrý odbyt, je skutečně dobrým byznysem: malinká lahvička 25 mililitrů za 176 Kč. A když si necháte udělat vodu šitou vám osobně na míru, bude to už 285 Kč za lahvičku stejného obsahu. Už to naznačuje, že jde opravdu o „převratný vynález“. Nemusíme ozdravovat veškerou pitnou vodu. Stačí pouhých několik kapiček této vody Světla denně.

Levitovaná voda

„Levitace je proces, kdy se voda uvádí ve speciálním levitačním přístroji do levotočivé rotace pomocí elektronického zařízení, který vodu víří tímto směrem a voda zde proudí v nejužším místě rychlostí až 1500 km/h a tím se mnění její fyzikální vlastnosti a zmenšují se její mezimolekulární síly, dochází k vymazání všech škodlivých informací, k ničení virů, bakterií a potom se pravotočivým směrem vrací zpět. Voda příjme během levitačního procesu volný kyslík.

Levitovaná voda je ve speciálním zařízení upravená pitná voda, zbavená škodlivých energetických vlivů okolního prostředí. Tak umožňuje lepší detoxikaci a výživu organismu, při dlouhodobém požívání má výrazně pozitivní vliv na celkový stav člověka, potlačuje nežádoucí projevy alergií a dalších nemocí a podporuje účinnost klasické léčby. Používání levitované vody tak bezesporu patří ke zdravému životnímu stylu.“ (Převzato v původním tvaru i s pravopisnými překlepy)

 

JN: Také levitovaná voda obsahuje výrazné množství temné energie i temné síly. A rozhodně tedy není ničím, co by i vzdáleně připomínalo něco, co je běžně dostupné v Přírodě. Opět jde jen o výsledek určitých technologií, který ovšem při pravidelném používání tlačí člověka k pádu směrem k Temnu. Zajímavé je, že tady už autoři nepíší, že „voda léčí“, ale že pouze „potlačuje nežádoucí projevy alergií a nemocí“ (tedy dělá podle nich totéž, co klasická medicína).

Spinování vody

V létě 2011 se začal u nás šířit článek přeložený z angličtiny o zázračném spinování vody:

„Jistý David L. Kaas, Američan, byl před 3 lety těžce nemocný. Selhání ledvin (jedna mu byla odebrána), mozkové aneurisma, těžká nadváha (180 kg), a mnohé další komplikace. Dnes je zdravý a má normální váhu. Říká, že během jeho nemoci mu sdělil Bůh/Stvořitel? způsob, jak se má vyléčit, a že tuto metodu má šířit dál.“

Podle tohoto článku platí následující:

„Lidské tělo obsahuje 70-80% z vody. Takže je důležité, jak se voda v těle chová. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih.

Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu. Tato opačná rotace je vlastní třeba hmyzu nebo kočkám. Ovšem pijeme-li tuto na molekulární úrovni nesprávně ovlivněnou vodu (a to pijeme všichni), znamená to, že „negujeme“ svůj sedmiletý cyklus obnovy buněk, což způsobuje naše rychlé opotřebování a nemoci.

Začneme-li veškeré tekutiny, které pijete, „spinovat na jih“, znamená to, že dáme svému tělesnému systému přesně to, co potřebuje, aby buněčná obnova probíhala správně. Za nějaký čas se zbavíme mnoha nemocí včetně nejtěžších, bude nám stačit méně jíst, méně spát, a budeme vypadat mnohem mladší.“

 

JN: Samozřejmě, odborníci na biofyziku vydali pod hlavičkou Klubu skeptiků prohlášení, podle kterého jsou podobné informace nesmyslem. Ale to není to rozhodující, co by mne odradilo. Stačí se však podívat na návod, na obrázek, jak se voda spinuje. A spatříte obě ruce postavené v určitém gestu na obou stranách sklenice vody. Důležité také je, že v případě návodu na spinování vody šlo o přenos duchovní informace v určitém kritickém okamžiku nemoci. Což ve většině případů znamená spojení s lidskými Duchovními hierarchiemi nebo s Vesmírnými lidmi. Tedy s institucemi, které již dnes stojí zcela mimo hlavní proud duchovního vývoje lidstva a Planety. Více o této formě spojení jsem uvedl v článku 53A. Temné pilíře křesťanství I.

 

„Jak „spinovat vodu k jihu“? Velmi jednoduchým gestem drženým po dobu 30 sekund. Vidíte ho výše na obrázku a je vysvětleno na videu pod článkem. Je prý jedno, která ruka má jakou pozici.“

 

JN: Celé to zavání určitým magickým gestem a napojením na magický systém v pozadí, který při takovém gestu vyvolá určitou přeměnu vody, impregnování určitou skrytou energií. Podstatné z mého pohledu je opět výsledné vyzařování, které voda ovlivněná spinováním má. A tento výsledek je velmi podobný diamantové vodě: 20% temné energie a 91% temné síly. Opět tedy přítomnost vysoké magie, přestože člověk, který si vodu takto spinuje, vůbec nemusí být mágem. Dostal však možnost zdarma se napojit na mimořádně silný magický systém. Opět není potřeba zdůrazňovat, že v pozadí mu bude za tuto službu vnucen energetický úpis.

Vše, co potřebujeme k životu, nám dá Příroda

JN: Na závěr uvádím názor mně neznámého autora z webových stránek Osud.cz. Jde jen o reklamní úryvek, protože celý článek je pro mne nedostupný:

„Pí voda, diamantová voda, levitovaná voda, ohnivá voda ... Poslední dobou se s vodou roztrhl pytel. Kde kdo vyrábí kde jakou vodu s bůhví jak zázračnými vlastnostmi. Teda řeknu vám, vůbec se divím tomu, že jsme se z doby kamenné dožili doby plastové, bez takto upravovaných vod! Zázrak! I prd, velebnosti. Vycházím z toho, že vše, co člověk potřebuje k životu, je mu v přírodě přesně servírováno tak, jak potřebuje.“

 

JN: Ze všech citovaných úryvků z internetu je podle Přírody nejblíže pravdě právě tento výrok, který poněkud zesměšňuje výrobu všech možných zázračných vod. Protože v tomto výroku je obsažena jedna hluboká pravda.

 

Ano, lidstvo se potřebuje co nejvíce přiblížit Přírodě. Co nejvíce využívat ve svém životě toho, co pochází z Přírody, co je prosyceno čistými původními přírodními energiemi. A ne se naopak od Přírody vzdalovat dalšími a dalšími umělými technologiemi zpracování všech možných potravin a v poslední době i běžné pitné vody.

 

Člověk potřebuje sledovat především to, jaké složení bioenergií má daná potravina, pitná voda nebo jiný nápoj. A stejně tak i jakákoliv jiná pomůcka, kterou ve svém životě používá. To je pro jeho život zásadní a rozhodující.

 

Vymýšlení všech možných detailů, co vše ta která forma úpravy navíc dovede, jen odvádí člověka od toho základního, co by ve svém životě měl sledovat. Vyhledávat pravotočivé bioenergie bylin, stromů a přirozené vegetariánské potravy. Posilovat světelné základy své bytosti. Více si všímat fungování svých čaker. A naopak se co nejvíce vyhýbat temným levotočivým bioenergiím přítomným právě v mnoha potravinách procházejících složitými technologiemi, které již s původní Přírodou nemají nic společného.

Člověk je však tvor vynalézavý. Jedna skupina bude neustále vyhledávat stále nové, lepší, a finančně výnosnější byznysy (pardon: podnikatelské záměry). A další skupina zase bude trpělivě naslouchat bombastickým reklamám těchto podnikatelů a bude trpělivě zkoušet další a další vymoženosti, které jim zaručeně přinesou pevné zdraví a optimální světelnou cestu. A to obojí pokud možno s minimem vlastní vynaložené námahy. Proč jen je to lidstvo v tak hlubokém pádu směrem k temné straně, když tady máme tolik nových dokonalých technologií? Zkuste se nad tím zamyslet a raději než vyhledávat ke konzumaci podobné umělé výrobky, hledejte cestu návratu k Přírodě.

Jakou vodu piju já?

Žiju trvale v Praze a ve vodovodu nám teče voda z nádrže na řece Želivce poté, co prošla rozsáhlou vodárenskou úpravou. A k tomu mám k dispozici český filtr značky Dionela, který čistí vodu z vodovodu do podoby, která je již velmi čistá a byla atestována jako voda vhodná pro kojence. Na venkově pak piji vodu z místního vodovodu.

A co takhle balená voda, která je v poslední době tak rozšířená? Lidé se doslova bojí napít běžné vody z kohoutku a místo toho týden za týdnem tahají domů celé kartony balených vod. Marie Mejdrová mi v poznámkách k tomuto článku napsala:

„A pak ten megapříchod obyčejné vody v plastových lahvích. Někdo  vymyslel a vsugeroval lidem, že voda z nějakého hlubokého pramenu načepovaná do plastu a posunovaná po celé republice a všemožných skladech je lepší než voda z kohoutku. Dnes jsme došli tak daleko, že lidé vůbec nechtějí pít vodu z kohoutku. Já se tomu musím až smát, když to vidím u kolegů. Jako kdybychom žili někde v Kamerunu. A celý den se prolévají (v kancelářích)  balenou vodou, kafem nebo temnými variantami čajů…

Existuje nařízení vlády, že prostor určený pro práci musí být dostatečně zásoben pitnou vodou pro zaměstnance. To je chvályhodné a důležité, ale z určitého pohledu to podporuje kupování vody v lahvích nebo instalaci přístrojů s plastovými galony, princip je vlastně stejný. U těch přístrojů je ještě vtip v tom, že když se pravidelně nečistí hadičky uvnitř, tak se v nich usazuje špína a bacily a pak tedy dobrou chuť. Tyhle galony se recyklují – jsou vratné a plní se znova, takže je asi vymývají. No také asi hygienicky a zdravotně nic moc. Já jsem z toho nikdy neměla dobrý pocit. Navíc ta obrovská spotřeba ropy na výrobu plastových lahví a na pohonné hmoty pro jejich přepravu. Nemluvě o tom, že se pak plastové lahve všude válí pohozené, ve městech i v přírodě.

Ale někdy, uznávám, může balená voda pomoci turistovi v rozvojových zemích, když je tam místní voda nespolehlivá, plná choroboplodných zárodků, něčím kontaminovaná…“

 

JN: A víte jaká technologie je běžná při zajišťování, aby balená voda vydržela tak dlouho v plastových lahvích i ve vysoce nepříznivých vnějších podmínkách (horko, přímé sluneční záření)? Ozařování radioaktivním kobaltem. Radioaktivní ozařování se běžně používá i pro jiné druhy potravin. Příliš se o tom veřejně nepíše. A když už ano, tak hlavně o tom, jak je to prospěšné a zdravotně naprosto nezávadné. Stejně nezávadné jako mikrovlnná trouba, zubní pasty a potraviny uměle ochucené jedovatým fluorem, jejichž škodlivosti jsem věnoval článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. A stejně prospěšné, jako léčba rakoviny ozařováním. Opravdu Kocourkov.

Jaká voda je tedy pro člověka nejlepší?

V článku 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II jsem uvedl následující informace:

 

Nejkvalitnější a současně nejpřirozenější je pro člověka voda, kterou konzumuje jako součást pravotočivých bylin, plodů a zeleniny, protože obsahuje pravotočivé organické bioenergie. Pokud se vám podaří pokrýt podstatnou část vaší spotřeby vody konzumací syrového ovoce a zeleniny, udělali jste pro svoji bytost to nejlepší. Proto má pro člověka tak obrovský význam konzumace plodů s vysokým množstvím vody, například melounů. Proto může tak zázračně působit na zdraví pití syrových ovocných a zeleninových šťáv.

 

Alespoň určitou část přirozených bioenergií mohou obsahovat i čaje vzniklé vyluhováním pravotočivých bylin, pokud jsou vhodně připraveny - to znamená bez vaření, pouze přelitím sušeného materiálu horkou vodou.

Které další zdroje tekutin jsou pro člověka vhodné? Rozhodně ne uměle dochucované nápoje, jejichž spotřeba stále stoupá. Většina z nich obsahuje pro člověka nepříznivé látky a navíc jsou tyto nápoje vyráběny mikrovlnnými technologiemi. Do této skupiny patří i uměle dochucované mléko prodávané se státní dotací ve školách. Ani přírodní minerálky nejsou tím nejlepším řešením. Jednak přinášejí bioenergie nerostné sféry a navíc obsahují vysoké množství nerostných minerálů, o kterých víme, že jsou pro člověka cizorodou látkou (o tom, která forma minerálů je pro člověka optimální, bylo více v článku 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I).

Z pohledu minerálů je nejpříznivější dešťová říční voda, která prošla v prvé řadě několikastupňovou čistící vodárenskou úpravou. Na jejím konci je pak mimořádně důležitý přirozený individuální filtr, který dokáže odbourat většinu zbytků technologických zplodin a také ty látky, které jsou uměle vodárnami přidávány do vodovodní vody (chlór a další).

Voda – základ života

Další důležité informace o vodě najdete v článku Magdalény Malé 42D. Voda - základ života.

V příloze k tomuto článku jsem na doplnění uvedl následující informace:

Levotočivá voda nebo voda s levotočivou příměsí

Pokud jde o umělými postupy upravenou vodu, je zásadní rozdíl, jestli je samotná voda levotočivá nebo zda pouze obsahuje levotočivé příměsi. Protože levotočivá voda postupně a účinně překlápí tělo člověka do levotočivé temné podoby, zatímco menšího množství levotočivých příměsí se zdravý organismus dokáže zbavit.

 

Uměle vyrobené nápoje, sladké limonády a podobně, obsahují často značné množství levotočivých příměsí – umělá sladidla, dochucovadla, barviva, konzervanty. Nic z toho není pro organismus příznivé a taková voda se pak z duchovního pohledu doslova podobá špinavé vodě z louže. Logicky pak opakované pravidelné pití takových nápojů organismu škodí.

Umělé energetické úpravy pitné vody

Ještě mnohem více nepříznivé a skrytě nebezpečné zejména z duchovního pohledu a duchovního propadu ve Světle jsou však uměle přetvořené vody za pomoci nejrůznějších magických postupů, které vycházejí často z magnetismu. A to přesto, že jsou v posledním období doporučovány jako metoda k vytvoření „úžasné, zdravé a čisté vody“. A že mnohdy mohou dokonce zlepšit hmotnou situaci člověka, stejně jako levotočivé léky používané v medicíně.

 

Za určité zlepšení své hmotné situace však u léků, stejně tak jako u magickými postupy upravených pitných vod, člověk zaplatí vysokou daň. Výrazný tlak do duchovního pádu, duchovní energetický propad směrem k temné straně světa. Mnohdy je dokonce takto „upravená“ voda rozdávána zdarma a pak to může mít doslova podobu úpisu vůči temné straně světa.

 

Nebezpečnost takových úprav vody spočívá v tom, že většina těchto postupů skrytě dodává vodě levotočivý charakter. Jinými slovy – doslova znásilňuje vodu do nepřirozené levotočivé podoby, která je jinak ve volné Přírodě těžko dostupná.

 

Příkladem jsou spinovaná voda, pí-voda, diamantová voda a další nepřirozené postupy přenesené do dnešní doby zpravidla z období dávné Atlantidy, kdy magie doslova znásilňovala nejen mnoho lidských bytostí i jiných forem života, ale i samotnou Přírodu a dokonce i čistou vodu. Je logické, že chce-li temná strana překlopit člověka do temné levotočivé podoby, musí si všímat vody, která jinak člověka chrání a čistí od všeho nepříznivého. A to právě tyto úpravy vody zdánlivě pozitivní z hmotného pohledu, ale ve skutečnosti nepřirozené a duchovně zcela nevhodné, dělají.

Posouzení jednotlivých druh vody pro běžného člověka na cestě světelného vzestupu

JN: Přírodo, prosím, jak je to s vhodností jednotlivých druhů pitných vod pro člověka, který usiluje o to, aby se dostal a trvale udržel na cestě stabilního světelného vzestupu. Vyjádřeno v procentech vůči tomu druhu vody, který je pro člověka nejvhodnější, a tím je voda získaná konzumací pravotočivých plodů. (Duchovní komunikace z 24.4.2012)

 

Příroda:

Voda z pravotočivého ovoce a zeleniny (např. meloun, hroznové víno, okurka): 100%

voda z kohoutku pocházející ze Želivky: 72%

tatáž voda z kohoutku po průchodu kvalitním filtrem Dionela: 92%

voda z kohoutku pocházející z hlubinných vrtů u Káraného: 67%

ochucená běžná limonáda: 15 – 30%

klasická minerální voda v lahvích: 35 – 75%

balená voda v plastových lahvích: 20 – 38%,

magicky upravená voda: 0 – 4%.
 

Samozřejmě, v situaci akutní nouze je lepší v zájmu přežití jakákoliv voda než žádná. Je lepší tedy vypít magicky ovlivněnou vodu, než zemřít žízní. Protože z každého působení magie na sebe se člověk může ještě v tom samém životě karmicky vyčistit, pokud se mu podaří najít cestu světelného vzestupu.

 

A další, co z této orientační tabulky vyplývá? Obyčejná voda z kohoutku je vhodnější než většina minerálních vod v lahvích a rozhodně lepší než jakákoliv voda balená v plastové láhvi. I než ochucené běžné limonády. Magicky ovlivněné vody jsou až u samotného dna vhodnosti pro člověka, který hledá světelnou vzestupnou duchovní cestu. Ty je vhodné pít skutečně jen v situaci nejvyšší nouze, kdy žádná jiná voda k dispozici není.
 

© Jiří Novák, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 241
  • 31
  • 18
  • 18
  • 31

Celkový počet hlasů: 339