Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?

48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?

Jiří Novák Vloženo 10.1.2012
Jiří Novák

Co vyjadřuje pojem vícedimenzionalita v běžné hmotné terminologii? V jakém významu se používá tentýž pojem v duchovní oblasti? Všeobecně je uznáváno a přijímáno pojetí duchovních úrovní, dimenzí podle Evin Starbuilders. Kdo se skrývá pod tímto názvem? Používání symbolů 1D, 2D, 3D, 4D, až 12D podle Barbary Hand Clow. Uměle vytvořená mimozemská teorie nám v žádném případě nemůže pomoci. Hodnocení mimozemského modelu duchovních dimenzí z pohledu Přírody. Z nesprávných předpokladů jdou odvozeny další zásadní omyly. Praxe Vesmírných lidí pro nás není a nemůže být žádoucím vzorem. Vysoce nepříznivá karmická minulost Vesmírných lidí. Důvody, proč se teorie dvanácti dimenzí tak jednoznačně rozšířila. Máme teď už k dispozici jinou alternativu duchovních úrovní? Stihne větší část pozemského lidstva připravit se na novou příležitost, kterou přináší rok 2012?

Začínáme další nové téma o duchovních dimenzích a úrovních

Konečně se dostávám k  uveřejnění již delší dobu rozpracovaného tématu o duchovních dimenzích, úrovních, rovinách života. Toto téma je velmi obsáhlé a bude opět obsahovat několik článků.

V tomto úvodním článku tématu o duchovních dimenzích a úrovních se zaměřím na popis tradičního pojetí duchovních úrovní či dimenzí v evoluci člověka. Budu se tedy nejprve věnovat tomu popisu, ve kterém se pro označení duchovních úrovní, dimenzí používá označení 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, atd. A také se zaměřím na to, jak a kde tato „teorie“ vůbec vznikla, kdo první s ní přišel.

V následujících dvou pokračováních 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě? pak vysvětlím, proč toto uměle vytvořené schéma dimenzí nepopisuje realitu takovou, jaká skutečně je. A jaké zásadní chyby a omyly v dalších navazujících úvahách a vývodech pak tento model přináší.

V dalších článcích tohoto tématu a dalších navazujících témat se budu postupně zabývat ještě těmito oblastmi: 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III, 49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I, 49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze, 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka, 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy, 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes, 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I, 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II, 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I, Tři úrovně Stvořitelů a tři verze životní síly v člověku, Frekvence sfér a duchovní růst člověka. Přesné názvy dalších článků a jejich pořadí – to vše je v tuto chvíli pouze orientační a během postupného zpracovávání tématu to může být podle potřeby změněno.

Co je to vícedimenzionalita?

O člověku se často říká, že je vícedimenzionální bytostí. Co tím duchovní pracovníci používající takový termín ve skutečnosti myslí? A je vůbec vhodné pro bytost člověka používat takový termín, který má své přesné vysvětlení? Podívejme se nejprve, co pojem vícedimenzionalita obvykle v tradičním hmotném významu označuje.

 

Vícedimenzionalita v běžné matematické terminologii obvykle znamená vícerozměrnost (vícerozměrovost) – tedy skutečnost, že daný objekt má několik rozměrů. Lze tedy popsat několika souřadnicemi, veličinami či parametry. Nejjednodušeji se to vysvětlí na prostorové realitě, se kterou se setkáváme.

 

Jedinou souřadnicí lze popsat jednorozměrný svět všech bodů na přímce nebo i na zakřivené linii. Takto zúženou možnost pohybu má každý předmět s jediným stupněm volnosti, například vagon pohybující se po přímé kolejnici. Nebo posuvná páčka, kterou se reguluje hlasitost určitého zařízení.

Dvě souřadnice má dvourozměrný svět v podobě roviny, plochy. Ten je životní sférou například hlemýždě, který pouze leze po pevném podkladu, ale nemůže se dostat nad něj, mimo něj.

My lidé pak žijeme ve trojrozměrném prostoru, ve kterém je poloha každého bodu určena trojicí prostorových souřadnic. Chodíme sice po ploše, ale můžeme i vyskočit. Pomocí určitého zařízení se můžeme dostat i nad plochu, po které chodíme, například při letu letadlem.

Takové úvahy jdou však ještě dál. Matematická teorie relativity používá čtyřrozměrný prostoročas, ve kterém je kromě tří běžných prostorových souřadnic ještě čtvrtá souřadnice představující čas. V matematice se běžně operuje i s vícerozměrnými vektorovými či jinými prostory s vyšším počtem souřadnic než čtyři. To všechno má řadu použití v praxi. Těžko si však lze názorně představit vícerozměrný prostor s počtem souřadnic větším než tři.

Čtyřrozměrnost je reálnou součástí našeho světa

 Zkušenosti řady osob naznačují, že takto definovaná čtyřrozměrnost není pouhým umělým modelem, ale zdá se být reálnou skutečností našeho světa. Jsme sice zvyklí žít TADY v určitém místě trojrozměrného prostoru v tomto časovém okamžiku TEĎ (celkem tedy čtyři souřadnice). Občas se však lidem stává, že se v určitém časovém okamžiku jakoby propadnou do jiného prostoru. Změní se tedy náhle místo, ve kterém se nacházejí. Nebo se naopak v tom samém místě propadnou do jiného času, nebo do jiného času alespoň nahlédnou - a změní se tedy časová souřadnice.

Autoři mnohdy své osobní zážitky v tomto smyslu uveřejnili – viz například článek Ivo Wiesnera „Tajemné průchody do jiných realit“ (Časopis Skryté skutečnosti 13/2000), kde popisuje svůj osobní zážitek s „propadem“ do jiného místa prostoru, do jiné reality. Nebo jeho kniha „Děti moudrých draků“, kapitola „Děravé nebe či brány k jiným světům“, kde uvádí řadu příběhů dalších osob. Například na straně 191 píše:

„V květnu 1968 jeli manželé Vidalovi svým autem do města Bahia Blanca v Argentině. Cestou vjeli do husté mlhy, jejíž výskyt je zcela anomální a krátce na to ztratili vědomí. Když se probrali, jejich hodinky stály, povrch karoserie vozu byl značně poškozen a auto stálo na neznámé silnici. V nejbližší vesnici ke svému úžasu zjistili, že od jejich mdloby uplynuly již dva dny a že jsou v Mexiku, tedy několik tisíc kilometrů od svého domova.“

Podobné případy popisuje také Viktor Farkas v knize „Zázračné skutečnosti“. Zajímavé příběhy jsou uvedeny s podtituly: SOS z minulosti, Muž z minulého století, Hlas Ameriky z budoucnosti, Skokan v čase, Dvě Angličanky navštívily Versailles Ludvíka XIV, atd. Tatáž kniha vyšla též s jiným překladem pod odlišným názvem „Průvodce nevysvětlitelnými jevy“.

Je možné si tuto čtyřrozměrnost nějakým způsobem názorně představit? Ano, ale pouze za předpokladu, že použijeme určité zjednodušení, aby to naše představivost byla schopna pojmout. Například pokud si náš svět TADY a TEĎ představíme zjednodušeně jako list papíru, pak navrstvené další listy (podobně jako listy v knize) pak mohou vyjadřovat realitu v tom samém místě, ale v jiném čase. Takže různé reality lišící se časem si můžeme zjednodušeně představit jako listy (představující světy) navrstvené na sobě. Za jistých okolností, které nám ovšem nejsou běžně známé, pak lze přejít z jednoho listu do druhého, tedy z jednoho času do jiného času v tom samém místě, nebo tam alespoň nahlédnout.

Podotýkám, že je nebezpečné pokoušet se o podobné přechody záměrně, protože se již mnoho lidí takto ztratilo, jak naznačují příběhy ve výše uvedených knihách. Navíc pokoušet se o vlastní vůli dělat to, co člověku běžně nepřísluší, tedy zasahovat do struktury časoprostoru a hledat jakési zkratky na jiná místa, má často nepříznivé následky na další duchovní vývoj člověka. O tom jsem se již vícekrát přesvědčil při zprostředkování karmické očisty několika osob, které si důkladně zamotali a karmicky zatížili vlastní vývoj právě minulými pokusy o cestování v čase.

V duchovní oblasti se pojem vícedimenzionalita používá v jiném významu

V duchovní oblasti se mnohé běžně používané odborné pojmy známé z hmotné reality používají v naprosto jiném významu. Příkladem je právě vícedimenzionalita (multidimenzionalita) neboli mnohorozměrovost. Když jsem dal na internetu do vyhledávače termín „vícedimenzionální bytost“, nevěřil jsem svým očím, co všechno dokáže vytvořit lidský intelekt bez duchovního napojení nebo člověk ve světelném pádu čerpající z jakýchkoliv duchovních zdrojů. A jak snadno to navíc další weby přejímají a opakují. Takže některé takové výplody rozumu s pravdivostí, která je podle Přírody někde na úrovni 10 % a i menší, se pak na Internetu obvykle objevují dokonce několikrát na různých místech. Záměrně však nebudu tyto vadné informace propagovat tím, že na ně budu zadávat internetové adresy.

 

Není příliš šťastné říkat, že bytost člověka je vícedimenzionální. Protože o žádnou skutečnou mnohorozměrovost v duchovní oblasti nejde.

 

Jde o něco úplně jiného a to by také mělo být označeno jiným pojmem, aby nedocházelo k naprostému nepochopení významu. Protože používání tohoto odborného pojmu pak vyvolává matoucí představy o povaze bytosti člověka. A je pak zdrojem vytváření dalších umělých matoucích teorií, které skutečné realitě neodpovídají.

Jsem původně matematik, a proto je pro mne pojem „vícerozměrný“ naprosto běžný. Navíc v dnešní době mám i určité duchovní vnímání, které mi umožňuje pochopit způsob fungování bytosti člověka a uvědomit si, jestli se pro bytost člověka hodí pojem vícedimenzionality. A pokud už takový pojem pro bytost člověka někdo použije, tak jaký přesný význam je potřeba mu přisoudit.

 

Spíše než duchovní dimenze by se proto mělo říkat duchovní úrovně. Z tohoto slova je pak jasně patrné, že by se mělo jednat o určité úrovně čistoty, duchovní vyspělosti, o úrovně zpracování základních problémů své evoluce, o úrovně frekvencí bioenergie, na které je člověk vnitřně naladěn. A nikoliv o skutečnou vícerozměrnost bytosti člověka popisovanou několika parametry, souřadnicemi, nebo naznačující, že bytost člověka je rozdělena do několika oddělených částí, které se nacházejí v různých světech, v odlišných formách evoluce.

 

Jaké pojetí duchovních úrovní, dimenzí je všeobecně uznáváno?

Jaké je běžně uznávané a většinou duchovně zaměřených lidí po celém světě přijímané pojetí duchovních dimenzí a úrovní?

Mnohé duchovní texty uvádějí, že námi obývaný Vesmír má dvanáct duchovních úrovní. Ty jsou hierarchicky řazeny nad sebou a v některých textech bývají označovány symboly 1D, 2D, 3D, ... až 12D, a často se pro ně používá název „duchovní dimenze“. Tyto jednotlivé úrovně by podle mínění autorů, kteří je používají, měly představovat stupně duchovní evoluce, pokročilosti, dokonalosti či tvůrčích schopností.

Detaily o tomto běžně uznávaném pojetí duchovních úrovní, dimenzí, se dozvíme z řady uveřejněných knih a internetových textů, viz například Ivo Wiesner v článku „Sága světů“ (časopis Skryté skutečnosti č. 6/1999).

Odpovídá toto pojetí duchovních stupínků, po kterých můžeme údajně stoupat ve své světelné evoluci, reálné skutečnosti? To znamená, pokud se člověk, civilizace dostanou na cestu světelného vzestupu, skutečně procházejí těmito úrovněmi jednu po druhé? Odpověď je jednoduchá – nikoliv, toto pojetí duchovních stupňů nemá reálný odraz ve skutečném světelném vzestupu. Tyto stupínky znamenají něco úplně jiného, co s duchovní evolucí nemá nic společného. A právě vysvětlení této skutečnosti je námětem tohoto a následujícího článku.

Odkud pochází tato běžně uznávaná teorie duchovních úrovní?

Ivo Wiesner, který je pro mne jedním z nejuznávanějších autorů duchovních textů, však není tím, kdo tuto teorii vymyslel. Tyto informace převzal z internetových zdrojů. V článku naznačuje, že první informace o tomto tématu nazvaná „The Dimensions – A Cosmology“ pochází od „skupinové entity Evin Starbuilders“. A jako další zdroj informací pak uvádí nábožensky zaměřenou knihu „Urantia Book“.

 V textu „The Dimensions – A Cosmology“, který je na více webech přeložen do české podoby, se sice píše o dvanácti dimenzích, ale uveden je pouze detailnější popis od třetí dimenze do dvanácté. O prvních dvou dimenzích se vůbec nemluví. Ani se v tomto textu nepoužívá označení těchto dimenzí symboly 3D, 4D, 5D až 12D, tak typické pro dnešní českou duchovně zaměřenou obec. Musí tady tedy existovat ještě jiný další zdroj, který toto označení zavedl.

Jaká bytost, skupina nebo instituce používá název Evin Starbuilders?

Pokusil jsem se zjistit, kdo za tímto zvláštním jménem „Evin Starbuilders“ vlastně stojí. Po delším hledání na internetu jsem postupně zjistil, že jde o skupinu vytvořenou zde na Zemi pod názvem Starbuilders, zatímco Evin je křestní jméno jednoho z členů skupiny. Právě toho, který je podepsán jako autor pod teorií dvanácti úrovní. Problémy v hledání naznačovaly, že skupina už není v současné době veřejně činná.

Na webových stránkách

https://www.bibliotecapleyades.net/bb/starbuilder.htm

jsem dokonce objevil historii vzniku skupiny Starbuilders. Tato skupina byla založena 17.2.1990 v USA trojicí osob vzdělaných v různých oblastech duchovní problematiky Staré duchovní cesty (20 let praxe astrologie, patnáctileté studium východního mysticismu v ašrámu, výuka kundalini jógy, studium metafyziky podle rosenkruciánské koncepce). Jako místo kontaktů se skupinou je uváděn Hollywood.

Původní trojice se začala zabývat channelingem z různých zdrojů, převážně od mimozemšťanů. Tito lidé k tomu používali „mocné psychické nástroje“, píše se o krystalech a mědi různých konfigurací. Zřejmě ne náhodou se v podtitulu k názvu Starbuilders uvádí: „Tvůrci mocných psychických nástrojů využívajících Orionských technologií nanebevstoupení (vzestupu)“. Na jiném místě se zase píše o „technologiích vstupu do 5. dimenze“.

Skupina začala po svém vzniku vydávat čtvrtletně časopis „Federation Flash“. Pokoušel jsem se o tom zjistit více, poslední zmínku jsem však našel z roku 2005. Když jsem se pokoušel opakovaně přihlásit na hlavní stránku této skupiny s názvem www.starbuilders.org/, na kterou vede mnoho webových odkazů, byla vždy naprosto prázdná. Jakoby vše bylo kompletně vymazáno.

Jako šéfredaktor a hlavní editor časopisu, který dříve vycházel (poslední číslo veřejně přístupné na internetu jsem objevil z roku 2000), je na mnoha místech uváděn Rev. Dr. Evin O'Ryan. Tedy zřejmě tentýž člověk, který je autorem „Teorie dvanácti dimenzí“. Podstatné je, že dnes se tato převzatá teorie dvanácti dimenzí vyskytuje na mnoha webových adresách. Dá se říci, že doslova „ovládla“ myšlení drtivé většiny duchovně aktivních lidí na Planetě. Tituly před jménem naznačují, že jde o doktora vzdělaného v teologických naukách. Z toho lze usoudit, že celé toto pojetí dimenzí vychází z náboženského naladění, z náboženského postoje k realitě.

Dále se zde uvádí, že v březnu 1993, tedy 3 roky po vzniku skupiny, došlo k situaci, kdy mimozemské bytosti „vstoupily“ do členů skupiny a takto začaly „projektovat své vědomí do lidské formy“. Tvrdily o sobě, že jsou vyslanci Federace Světla, jakési Rady sdružující více než tisíc mimozemských mistrů. V úvodu této teorie její autor sám uvádí, že jde o mimozemský model duchovních dimenzí.

Toto pojetí dimenzí neznamená skutečnou vícerozměrovost

Ivo Wiesner (Sága světů) mimo jiné uvádí:

„Pojem dimenze není možné v žádném případě chápat jako geometrickou (topologickou) kategorii, jak je obecně vžité, ale jako kvantovou strukturu ve smyslu kvantového stavu v něm se nacházející energie.“

Kritérii, která odlišují tyto dimenze, jsou jednak odlišné kvantové stavy a dále rozdílné frekvence nosných energií, kterými jsou tyto úrovně tvořeny.

Jako příklad uvedu jedno konkrétní rozlišení podoby kvanta. Elektromagnetická energie, tedy např. rádiové záření nebo světlo, se v některých situacích projevuje jako vlnění, jindy jako částice. Kvantum elektromagnetické energie má proto podobu klubíčka energie, miniaturní částice, kterými jsou například fotony u světelného záření. Naproti tomu kvantum bioenergie má podobu vlákna. A z těchto miniaturních vlákének lze vytvářet delší světelné linie. A z nich pak doslova utkat éterické tělo, které je energetickou předlohou bytosti člověka a všech jeho tělesných orgánů. Detailnější informace o původu bioenergií jsem uvedl v článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly.

Jak vypadá popis těchto dimenzí podle Evin Starbuilders?

Třetí dimenze - Tam, kde realita je vyryta do kamene

„Ve Třetí dimenzi je energie ztuhlá (ochromená, zmrazená) do temných a hustých sraženin hmoty… Vesmír ve Třetí a Čtvrté dimenzi poskytuje iluzi Svobodné Vůle, můžeme se chovat jako svatí nebo démoni, nebo obvykle někde mezi tím. Pokud své činy zakládáme výlučně na třídimenzionálních principech, žijeme v materiálním světě. Zde je “snadné ověřovat” realitu s využitím “logiky”. To platí z toho důvodu, že věříme, že naše obrazy reality jsou realitou. Takto jsou naše životy spíše vyryty do kamene než vykresleny ve Světle.“

Čtvrtá dimenze - astrální rovina

„Čtvrtá dimenze je šedá, polarizovaná rovina obývaná silami Světla a Temnot. Zde začíná boj mezi dobrem a zlem… Magie, cestování časem, karma, reinkarnace, osud, psychické zákroky, létání, čtení mysli, duchové vymístění z těla, kouzla, zakletí a přirozeně astrální cestování, to všechno pochází z této roviny… Pokud v sobě ztělesníme principy této roviny, zvýšíme pravděpodobnost žití magického života.“

Pátá dimenze - Nebe; Rovina Světla; Kamarádství (soudržnost, jednota)

„Zde se inkarnujeme jako oboupohlavní hvězdné bytosti. Žijeme na hvězdách a máme zářivá Světelná těla. Tyto věčné formy neznají bolest, varovný signál, který vysílají fyzická těla. Proto zde neexistuje fyzické utrpení. Netrpíme ani žádnou podobou osamění, neboť neustále prožíváme Jednotu s Bohem. Naše činy jsou zcela založeny na lásce, nikdy na strachu. Na tomto stupni totiž strach neexistuje. Nic nám nemůže zabránit žít zázračné životy. Nesmrtelnost je prožívaná skutečnost.“

Další dimenze už pouze názvem

Šestá dimenze - Symboly; Komunikace.

Sedmá dimenze - Spirály (víry) života.

Osmá dimenze - Skupinové duše (Oceány světla).

Devátá dimenze - Tvoření forem a hierarchií.

 Desátá dimenze - Pravda; Vesmír a jeho parametry.

Jedenáctá dimenze - Sémě a Půda Vesmírů.

Dvanáctá dimenze - Vše, co existuje (a ještě něco navíc); Zdroj (Bůh).

Duchovní vícedimenzionalita neznamená skutečnou vícerozměrovost

Závěr: Vícedimenzionalita v tomto duchovním podání neznamená skutečnou vícerozměrovost. Jde pouze o zásadně odlišnou povahu nosných energií těchto jednotlivých „dimenzí“. Tuto skutečnost můžeme přijmout. Jak je to s pravdivostí dalších poznatků týkajících se teorie dvanácti dimenzí z téhož internetového zdroje si postupně řekneme v dalších částech tohoto textu a v  následujících textech 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

 

Používání symbolů 3D, 4D, 5D, atd., pro poznačení takto definovaných duchovních dimenzí, které zavedl někdo jiný, je však již zcela nevhodné a matoucí. A do duchovní oblasti nepatří. Protože se skutečnými třírozměrnými, čtyřrozměrnými, pětirozměrnými, ... prostory, což tyto symboly na Zemi běžně vyjadřují, to nemá vůbec nic společného. I to je potvrzením toho, že mnohé duchovní teorie přejímají symboly ze hmoty ve zcela jiném významu. A vlastně tím zamlžují skutečnou povahu dané duchovní teorie, stejně jako v tomto případě.

Kdo zavedl označení 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, atd.?

Pátráním po internetu jsem zjistil, že označení 1D, 2D, 3D, atd. použila zřejmě poprvé Američanka Barbara Hand Clow ve své knize „The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light“. Tato kniha vyšla v anglické verzi v roce 1995, v češtině oficiálně vydána nebyla. Na internetu je však ještě dnes dostupný její „soukromý“ překlad z roku 1997 pod názvem „Působení Plejád“, takto šířený zřejmě bez autorských práv. I mně se tehdy v roce 1999 v rámci seminářů dostal jeden z výtisků tohoto překladu do ruky.

Z jakých zdrojů čerpala tato autorka? Na internetu se o ní píše: Jedna z Plejádských vyslankyň Světla, která poznala tuto součást duchovní podstaty již v útlém věku.“ V další své knize „Katastrofobie“, která vyšla také v češtině, na straně 41 sama uvádí: „V roce 1994 vtrhly do mé mysli nehmotné bytosti z Plejád a zahltily mě informacemi“.

Pokud jde o její další život, řadu let se zabývala klasickou astrologií a má magisterský titul z teologie. Od roku 1995 pořádá se svým manželem po celém světě seminář (workshop) nazvaný „Cesta devíti dimenzemi“. Předává přitom přímo pod vedením hvězdných bytostí z Plejád jejich učení, jak zvládnout vzestup po žebříčku duchovních dimenzí. A neváhá přitom používat například pojem čtyřdimenzionální bytost. Běžný čtenář si však pod tímto termínem těžko představí, co to vlastně znamená, co si pod tím má představit.

Používání symbolů 1D, 2D, 3D podle Barbary Hand Clow

Ve své knize „The Pleiadian Agenda“ autorka uvádí následující:

Duchovní dimenze 1D: Jako dimenze 1D je uváděn krystal ve středu jádra Země  - zdroj harmonie, blaha, uzemnění. Má to být nejhustší forma hmoty. Jiné zdroje z českého internetu to ještě „vylepšily“ a dokonce hovoří o 1D jako o anorganické části našeho světa, kterou jsou horstva, vodstva a atmosféra.

Duchovní dimenze 2D: Svět nad zemským jádrem, těsně pod povrchem Země. Tato dimenze je tvořena jednotlivými živly Země, elementárními říšemi a bytostmi v nich. Je to sféra telurických a elementárních bytostí. Někteří autoři označují tuto rovinu jako pohádkový nadpřirozený svět bytostí, které jsou běžným zrakem neviditelné – skřítkové, permoníci, víly, vodníci a další. V jiných hromadně opisovaných pramenech jsem našel vysvětlení, že 2D je organická rostlinná část našeho světa.

Duchovní dimenze 3D: To je náš fyzický hrubohmotný svět. Existence na Zemi v lineárním prostoru a čase. Představuje třetí hrubohmotnou dimenzi 3D. V tomto světě je možný libovolný pohyb v prostoru a lineární pohyb v čase směrem dopředu. Jiné zdroje to označují jako lidskou a živočišnou část našeho světa.

Jemnohmotné a nehmotné duchovní dimenze

Od čtvrté dimenze nahoru následují jemnohmotné a nehmotné duchovní úrovně, které navíc nejsou odlišeny od astrální sféry. Mnozí jednotlivci přebírající původní terminologii dodávají těmto duchovním úrovním podle své úvahy nejrůznější náplně:

Duchovní dimenze 4D: Nehmotná archetypální rovina, astrální svět. Dimenze vzorů všeho, co má být realizováno ve fyzickém světě. Pohyb je zde možný jakýmkoliv směrem i v čase. Tato sféra je údajně ovládána Annunaki, obyvateli planety Nimiru, kteří nás chtějí i nadále udržet v Temnotě.

Duchovní dimenze 5D: Sem se člověk dostává po fyzické smrti a přechodu mimo život známým světelným tunelem. V této dimenzi jsme současně na všech místech. Údajně je spravována Plejáďany od hvězdy Alcyonu. Nebo se dokonce píše:

„V páté dimenzi sídlí prastaré civilizace, které již ukončily svůj vývoj v hmotných dimenzích.“ (Ivo Wiesner, Sága světů).

A tak dále, a tak dále, takto bychom mohli rozebírat popisy dalších a dalších dimenzí, které se mírně autor od autora liší. Protože pojmy, kterým člověk při duchovním přenosu nebo překladu z jiného jazyka dobře neporozumí, si každý převede do svého „slovníku“ a doplňuje je vlastním vysvětlujícím komentářem.

Mnozí autoři vytvářejí dojem, že tento umělý model je pro dnešní svět aktuální

Pro dnešní svět je aktuální údajný přechod lidstva z dimenze 3D do dimenze 5D. Jednotlivé weby se předhánějí v publikování textů a dokonce i seriálů na pokračování o tom, jak dokonalá je po všech stránkách existence bytosti člověka v 5D. Opět nebudu záměrně uveřejňovat odkazy na stránky, na kterých je pravdivostní hodnota předávaných informací velmi nízká.

Podstatné je, že duchovně vzdělanou veřejností je tento umělý mimozemský model duchovních dimenzí všeobecně přijímán za pravdivý. Není to nic nového - intelektuální hledači duchovní pravdy si potrpí na učeně vypadající teorie. A toto ještě není svojí složitostí vůbec nic proti komplikovanosti například učení MCEO. Každá taková teorie je skutečně dobrou intelektuální potravou pro jedince hledající v duchovním pozadí světa vědu a snažící se o „vědecky fundovaný“ popis duchovního pozadí. Principy fungování Přírody a našeho světa jsou poměrně jednoduché a na složité intelektuální tirády v nich není místo. Podle Přírody odpovídá toto pojetí dimenzí skutečné realitě našeho světa již pouze kolem 10 %. A to je dost málo na to, abychom to brali jako pravdivý popis skutečnosti.

Uměle vytvořená mimozemská teorie nám v žádném případě nemůže pomoci

Zdrojem tohoto umělého mimozemského modelu duchovních dimenzí je skupina Starbuilders, která již zřejmě ukončila svoji činnost. Zdrojem symboliky 1D, 2D, 3D, atd. je zřejmě Barbara Hand Clow. Po získání základních informací o obou dílčích zdrojích této teorie a používané symboliky je patrné, že vše pochází od mimozemských Vesmírných lidí. Bylo to přeneseno doslova vstoupením mimozemských bytostí do těl pozemšťanů. A navíc při tom bylo podporováno využívání umělých technologií duchovní práce a duchovního přenosu informací.

 

Kruh se tedy uzavřel. Jsme opět tam, kde jsme byli po dlouhou dobu lidské historie. Místo čistého Světla z „nebe“ se jedná opět o další posilování neetických prvků duchovního vývoje zde na Zemi. Další přenášení umělých technologií na duchovní cestě, které vždy ve svém důsledku dovedly lidstvo do dalšího hlubokého propadu ve Světle. Není tedy o co stát. Jde pouze o další umělou teorii, která je produktem mimozemského myšlení a mimozemského pojetí vzestupu a duchovní evoluce podle vzoru Vesmírných lidí. A která navíc v sobě obsahuje prvky náboženské ideologie a věrouky. Tato teorie dokázala zavést mnoho duchovně probuzených na Zemi do slepé uličky dalšího vývoje. Návrat do skutečné reality tohoto světa bude pro mnohé z nich velmi nepříjemný a hlavně nečekaný.

 

Můžeme takový postup, takto propagovanou cestu ještě považovat za cestu Světla? Dovoluji si tvrdit, že rozhodně ne. Důvody jsou následující: Zaprvé, skupina používala umělých technologických nástrojů k navazování duchovní komunikace. A zadruhé, jde o přijímání rad od mimozemšťanů, od Vesmírných lidí, tedy od lidských bytostí 1. typu, konkrétně od určité Rady, která zřejmě tehdy byla součástí Galaktické federace. V současnosti se již totiž jasně prokazuje, že jak používání umělých zkratek – nástrojů, metod, technik na duchovní cestě, tak i čerpání a následování informací od lidstva 1. typu, to všechno vede současné lidstvo 2. typu k pádu ze Světla.

O tom, jaký bychom měli zaujmout postoj k podobným informacím, pokud vůbec chceme tento svět změnit k lepšímu, jsem psal v článcích 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Teorie dvanácti dimenzí vychází z magického živlového pohledu na svět

Tento popis odpovídá magickému pohledu na svět z hlediska živlů. Protože právě živlový pohled směřuje ze hmoty do astrální sféry a odtud dál a dál do nitra Vesmíru a současně co nejdále od hmoty. A jak už to tak bývá, na samotný vrchol takto vytvořeného žebříčku je potřeba umístit něco dokonalého a nedosažitelného. A tomu nejlépe vyhovuje bytost Stvořitele, Boha. Nebudu zde rozebírat a hodnotit, co z úvah této umělé teorie platilo pro dávné lidstvo 1. typu. Protože dnes jsme již novým lidstvem 2. typu a důležité je proto vědět, jak je tato teorie pravdivá pro nás, pro nové lidstvo 2. typu.  Mnoha detailům srovnání lidstva 1. a 2. typu jsem se již podrobně věnoval v článcích 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I  až  44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III. A rozdílům mezi magickým živlovým pohledem na svět a mezi pohledem na bázi bioenergie jsem se věnoval v textech 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV.

Další detaily vložené jinými lidmi pravdivost teorie ještě více zmenšují

Zejména označení prvních tří duchovních dimenzí jako 1D: anorganická sféra, 2D: rostlinná sféra, 3D: lidská a živočišná sféra, které jsem objevil hned na několika webových stránkách, je skutečně velmi primitivním pokusem o zavedení pojmu duchovní sféra. Někdo to vymyslel a další provozovatelé svých stránek to jednoduše opisují, aniž by měli možnost posoudit, do jaké míry je taková klasifikace smysluplná. Možná to vychází z Rosenkruciánské koncepce (Max Heindel), kde se tvrdí, že během evoluce musela bytost člověka projít vývojem v nižších formách. Že jsme byli postupně kameny, poté rostlinami, zvířaty, až nakonec jsme se stali vidoucími lidmi. Autoři takové klasifikace si pletou duchovní úrovně s rovinami života ve hmotném světě. A dokonce si vytvářejí svoji vlastní variantu Darwinova pojetí evoluce, která ovšem skutečné historii neodpovídá. Tomuto tématu budu věnovat jeden z dalších článků Tři úrovně života ve hmotném světě.

Hodnocení mimozemského modelu duchovních dimenzí z pohledu Přírody

Podle Přírody tento model dimenzí do jisté míry popisuje stupeň odpoutání bytosti od hmoty. Pokud by se tvůrci této teorie i nadále důsledně pohybovali v těchto mezích, bylo by to v pořádku. Jenomže by na druhé straně z takového žebříčku úrovní už nic dalšího podstatného pro další vývoj nevytvořili. A hlavně by nebylo, čím tento žebříček nahoře ukončit. Takový model by však k ničemu nebyl. Bylo proto nezbytné jej „intelektem vylepšit a doplnit dokonalou a pro člověka nedosažitelnou bytostí, která stojí na vrcholu“. Vznikla z toho zcela umělá „teorie“, která již jako celek neodpovídá žádné skutečné stránce existující reality. Více o tom bude v dalším článku 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Hlavním a zásadním omylem je, že tvůrci tohoto žebříčku duchovních úrovní vydávají svůj výtvor za žebříček duchovní vyspělosti a evoluční pokročilosti bytostí. Za žebříček, který by lidé ve své další světelné evoluci měli postupně procházet úroveň po úrovni. Za žebříček, který dokonce umožňuje nahlédnout až mimo tento Vesmír k samotnému Stvořiteli. A to jsou již zásadní omyly.

 

Člověk, který zná zásady budování jakékoliv teorie, si je vědom, že v rámci teorie, která vznikne z nesprávných základních počátečních tvrzení, z nevhodných prvotních axiomů, lze pak odvodit a dokonce dokázat cokoliv.

 

Základem pro to, abych si mohl dovolit něco podobného tvrdit, i toto tvrzení obhájit, je mé odborné vzdělání i dvacetiletá praxe v oblasti matematiky. Protože axiomatická výstavba teorie, bezespornost teorie, nebo naopak nesmyslnost vývodů teorie vycházející z nepravdivých výchozích tvrzení – to je to, čemu se právě v matematice věnuje rozsáhlá pozornost.

Z nesprávných předpokladů jdou odvozeny další zásadní omyly

Na začátku je skutečnost, že tvůrci tohoto žebříčku dimenzí nepochopili, co vlastně jejich žebříček vyjadřuje. A zásadně nesprávně zaměnili takto uměle vytvořené dimenze s duchovní pokročilostí, se stupni evoluce, s hladinami duchovní dokonalosti. A to je zásadní kámen úrazu všeho dalšího, co nejrůznější teorie Staré duchovní cesty z tohoto žebříčku dimenzí dále odvozují.

 

Připomenu jen některé klíčové vadné teze, které z tohoto nesprávného výchozího předpokladu vyplývají, a které jsou dodnes většinou jednotlivců na duchovní cestě uznávány:

 

 1. Na samotném vrcholu tohoto žebříčku je umístěn Stvořitel tohoto Vesmíru a bytostí v něm.
 2. Směr evoluce lidstva je chápán jako postup po těchto bodech žebříčku vzhůru co nejblíže ke Stvořiteli a současně čím dále od hmoty.
 3. Tento propagovaný směr vývoje je popisován jako návrat domů ke Stvořiteli, který sídlí na samotném vrcholu žebříčku.
 4. Hmotná rovina je považována za přechodné dočasné působiště člověka. Aby se člověk dostal do sfér s „vyšší“ evolucí, musí nejprve hmotu opustit.
 5. Astrální rovina je dimenzí vzorů všeho, co má být vytvořeno ve hmotě.
 6. Jakmile se člověk odpoutá od hmoty, dostává se do sfér s vyšší evolucí, ve kterých je místo oddělenosti patrná jednota.
 7. Pátá dimenze je sídlem prastarých civilizací, které již ukončily svůj vývoj ve hmotě.

 

Na tomto dílčím soupisu některých nosných tezí Staré duchovní cesty je dobře vidět, jak se z jediného nesprávného předpokladu postupně odvíjí celý řetěz následných nepravdivých vývodů. Které jsou doslova nesmyslnými tvrzeními ve srovnání s tím, jak tento svět a jeho duchovní pozadí skutečně fungují. A přitom právě taková tvrzení tvoří nosnou kostru teorií Staré duchovní cesty. Když se zeptám Přírody, jaká je úroveň pravdivosti těchto tezí při popisu skutečného vývoje, který zde na Zemi probíhá, dostávám odpověď, že pouhých 7 %. Tedy téměř nulová.

 

Vyvozování dalších principů Staré cesty podložené vírou v existenci dvanácti duchovních dimenzí zakončených nejvyšší bytostí - Bohem Prvotvůrcem, může ve svých důsledcích dokonce dospět až k naprostému vrcholu. K dalšímu tvrzení, které je zásadní tezí církevního i duchovního dogmatu.

 

 1. Svou obětí na kříži sejmul Ježíš Kristus hříchy z celého lidstva.

 

I když s předcházejícími vadnými tezemi tento výrok přímo nesouvisí, stojí na konci, na samotném vrcholu přímých důsledků toho, že přechodem do astrálu a odklonem od hmoty, což bývá prezentováno také jako vznešené nanebevstoupení, stoupají připravené lidské bytosti po žebříčku stupňů duchovní dokonalosti a vyspělosti.

Praxe Vesmírných lidí pro nás není a nemůže být žádoucím vzorem

 

Závěr: Předcházející informace naznačují, že tato umělá teorie dvanácti duchovních dimenzí je zcela nepoužitelná pro dnešní vývoj, protože její výchozí předpoklady se neshodují s realitou tohoto našeho světa. Nejsmutnější je na tom to, že přesto tato teorie dostala doslova zelenou u značné části světové duchovně laděné veřejnosti, přestože nejsou k dispozici ani zkušenosti z praxe, ani další jiné nezávislé zdroje, které by platnost této uměle vzniklé teorie potvrdily.

Vysoce nepříznivá karmická minulost Vesmírných lidí

Měl jsem tu čest asistovat energeticky u dlouhotrvající a nesmírně obtížné karmické očisty několika osob, které tisíce let fungovaly jako Vesmírní lidé. Z tohoto pohledu mohu dobře posoudit, kam až Vesmírní lidé se svým projektem galaktického komunismu vydávaným za „dokonalou lásku a svobodu v 5. dimenzi“, dospěli. Kam se sami postupně za tisíce let dlouhého vývoje dostali.

V původních vrstvách z vesmírné minulosti měly tyto bytosti kolem 20 % temné energie a více než 90 % temné síly, což naznačuje běžné zašpinění bytosti Světla a současně používání vysoké magie a umělých duchovních technologií. Za této situace šlo zatím o manipulaci, o „přátelské vnucování“ jejich vzoru evoluce druhým civilizacím. Čím déle a více však manipulovali a vnucovali, tím více se jejich stupeň Temnoty zvyšoval postupně na 40 %, 60 %, až nakonec překročil hranici 90 %.

 

Z původně zašpiněných světelných bytostí se tak postupně stali temní násilníci, kteří od přátelského vnucování směru vývoje přešli k tvrdému nátlaku a násilí, k úplnému ovládnutí cizích planet a ke vnucování svých forem vývoje druhým civilizacím vojenskou cestou. Ke zřizování okupačních režimů, ke zneužívání bytostí podrobených civilizací, aby z nich vytvářeli roboty a bioroboty pro potřebu dalšího zvyšování počtů svých invazních a okupačních vojsk.

 

Ano, toto je ta nejtemnější stránka duchovního pozadí Vesmírných lidí. Něco z toho jsme mohli rozpoznat v jednotlivých dílech seriálu „Star Trek“, v příbězích o kosmické lodi Enterprise a v dalších filmech s mimozemskou tématikou. Slabší, ve srovnání s galaktickým měřítkem a mimozemskými technologiemi, doslova „čajovou primitivní“ verzi násilnického komunismu v podobě sovětského vzoru vývoje, poznaly na vlastní kůži mnohé národy na naší Zemi. A teď si zkuste představit totéž v galaktickém měřítku na mnohem vyšším stupni technologií a vojenské ovládací výbavy. S rozsáhlými invazními vojsky vytvořenými z robotů a biorobotů, jak jsem to popsal v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Tak toto byli původně relativně čistí Vesmírní lidé, kteří nechtěli zpočátku nic jiného než čistější a spravedlivější svět. Kteří se však během tisíců let přetvořili nevhodnou volbou své duchovní cesty a nástrojů, které používali, až do této agresivní temné podoby. Planetu Zemi již museli neslavně opustit v roce 2004, jak jsem vysvětlil v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru. Přes to všechno jsou dodnes mnoha duchovními učiteli glorifikováni jako zachránci našeho dalšího vývoje. A přesto je jejich umělým teoriím neodpovídajícím skutečné realitě dávána zde na Zemi ústy mnohých duchovních učitelů zatím jednoznačně zelená.

 

Proč k tak hrozivému duchovnímu úpadku Vesmírných lidí došlo? Jak se to mohlo stát? Rozhodující důvody ohromného pádu Vesmírných lidí jsou následující: Dlouhodobý pobyt vedoucích složek Vesmírných lidí v energeticky nepříznivém prostředí kosmických lodí odtržených od Přírody domovských planet, používání umělých technologií na duchovní cestě, vnucování vlastního duchovní postoje druhým civilizacím, manipulace, lži, kamuflování přecházející postupně v otevřené násilí a vojenské zásahy. Jak jsem to již dříve vysvětlil v článcích 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

 

Důsledkem dlouhodobého duchovního pádu Vesmírných lidí a neschopnosti najít stabilní světelnou evoluci byl jejich naprosto nedostatečný informační nadhled, který jim neumožňoval frekvenčně dosáhnout na vyšší úroveň pravdy. Proto většina jejich teorií, které sem na Zemi přenesli, má velmi nízkou úroveň pravdivosti.

A navíc je zde další zásadní odlišnost. My jsme noví lidé 2. typu. Máme v tomto Vesmíru naprosto jiné poslání i nové možnosti, o kterých oni, jinak původní lidé 1. typu, nemohou mít ponětí. Už proto, že jejich znalosti, jak jsme se při osobních kontaktech sami přesvědčili, nebyly výsledkem duchovní komunikace s anděly Dhyany odpovědnými za vývoj lidských civilizací, ani s Planetou nebo Přírodou. A ty božské bytosti, kterými se při svých neetických činech oháněly, byly uměle vytvořenými modlami – viz článek 43H.

 

Z toho všeho vyplývá, že příklad Vesmírných lidí a jakákoliv umělá duchovní teorie od nich pocházející jsou pro další duchovní vývoj nás pozemšťanů zcela nepřijatelné a nevhodné následování.

Důvody, proč se teorie dvanácti dimenzí tak jednoznačně rozšířila

V souvislosti s mimozemskou teorií dvanácti duchovních dimenzí vzniká řada otázek. Jak to, že prakticky celý svět nekriticky převzal právě tuto jedinou uměle vytvořenou mimozemskou teorii, přestože nebyla žádným jiným nezávislým zdrojem potvrzena? A navíc když byla přenesena duchovně neetickým způsobem za pomoci uměle vytvořených krystalových technologií? A dokonce i neetickým obsazováním těl pozemšťanů a doslova manipulací s jejich vědomím.

Cožpak si duchovně zaměření lidé už nepamatují, že jedním z důvodů, proč se Atlantida pohroužila do vod oceánu, bylo právě zneužívání technologií umělého vytváření velkých krystalů k duchovním činnostem, k ovládání a zneužívání Planety, Přírody a lidských bytostí?

Jedním z důvodů, proč se tato teorie dvanácti dimenzí tak široce rozšířila, je skutečnost, že jiná ucelená alternativa k této teorii, která by kompletně popisovala vzestup, nebyla v té době k dispozici. Také proto získalo široký ohlas ve světě další hnutí podobného typu šířící jinou technologii přechodu do dimenze 5D – mimozemské učení MCEO, o kterém jsem napsal více v textu 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

A druhý důvod? Pokud používáte v channelingu umělé technologické přístroje, nemusíte mít dostatečnou vnitřní čistotu, a přesto budete duchovní sdělení vnímat silně, jednoznačně, urgentně, naléhavě. Zvlášť když bytost, která Vám sdělení přenáší, sedí uvnitř Vašeho hmotného těla. Takže takový způsob „duchovního přenosu“ může doslova přehlušit i vaše obvyklé pozemské hmotné vjemy. Proto dokázali Vesmírní lidé získat ve hmotné rovině tak velké množství kontaktérů, kteří byli schopni přijímat jejich sdělení. Zatímco při běžné duchovní komunikaci jsou duchovní impulsy jemné, slaboučké – vnímá je navíc pouze člověk s dostatečně vysokou úrovní vnitřní harmonie. Přitom takto přijímaná duchovní sdělení bývají obvykle mnohem slabší než běžné hmotné smyslové vjemy. Aby je člověk byl vůbec schopen přijímat, a dokázal vnímat jejich naléhavost, musí se ztišit, dokázat se odpoutat od chaosu okolního světa. Což nebývá vždy jednoduché.

Máme teď už k dispozici jinou alternativu duchovních úrovní?

Dnešní situace je jiná. Na těchto webových stránkách již po dobu dvou let detailně vysvětlujeme, co je to světelný vzestup, a co naopak světelným vzestupem není. Současně uvádíme na pravou míru mnoho nepravdivých informací získaných channelingem, které byly nekriticky širokou světovou veřejností přijaty.

V dřívějších článcích 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru jsem již vysvětlil, co je těmi skutečnými stupínky na duchovní cestě. V dalších pokračováních tohoto tématu o duchovních úrovních k tomu přidám další detaily.

Zbývá ještě vysvětlit, co bychom si měli představit, když se řekne, že bytost člověka je vícedimenzionální. Také tomu se budu detailně věnovat v dalších pokračováních tohoto tématu o dimenzích a úrovních. Tentokrát však nejde o informace od lidských mimozemských zdrojů. Ani o informační přenosy od starověkých učitelů lidstva pocházejících z civilizací, které doslova vypadly z evoluce a dostaly se do duchovního depozita, kde jiná forma evoluce neprobíhá. V případě našich webových stránek jde o informace od samotné planety Země, Přírody a Vesmíru – Kosmického vědomí. A zároveň od vyšších světelných sfér, které v současné době vedou světelný vývoj v tomto světě.

Stihne se větší část pozemského lidstva připravit na novou příležitost?

Uměle vytvořené teorii o dvanácti dimenzích trvalo dejme tomu 10 – 15 let, než zaplavila celý svět. Jak dlouho asi bude trvat těmto novým informacím, které zde veřejně rozšiřujeme, než je mnoho lidí na světě přijme za své? Rozhodně se totiž nenacházíme v době, kdy máme ještě deset let času na rozhodování. Nacházíme se v předvečer, nebo dokonce již v samotném průběhu velkých zásadních změn v tomto světě. Není už čas dlouho váhat, diskutovat a pomalu se rozhodovat. Dnes přišla doba, kdy je již potřeba konat. A to nikoliv pomocí umělých technologií a magicky vytvořených pomůcek, které v minulosti vyvolaly zkázu nejedné civilizace. Potřebujeme se naučit duchovně pracovat na základě čistého světelného vzestupu, který je založen na posilování světelných základů své bytosti, jak to bylo vysvětleno v předcházejících tématech 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I, 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací.

Na rok 2012 byly mnohými proroky, duchovními učiteli, předpovídány zásadní změny ve vývoji. Stihne se pozemské lidstvo dostatečně připravit na tuto příležitost? Aby nadcházející nebo již probíhající příležitost změny byla využita ke změně života v našem světě k vyšší čistotě a spravedlnosti? Nebo opět zvítězí snaha o elitářské vedení duchovního vývoje těmi, kteří si uměle vytvoří Novou Planetu a zbytek světa ponechají na pospas osudu a karmickému čištění všeho toho svinstva, co zde tito privilegovaní používající magii a umělé technologie postupně nahromadili a po sobě zanechali?

Těmto otázkám již byla věnována řada předcházejících článků

Následující dva články 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě? budou věnovány hodnocení důsledků přijmutí mimozemské teorie dvanácti duchovních dimenzí pro popis duchovní evoluce člověka 2. typu na Zemi. Pro úplnost dodávám, že podrobnějšímu rozboru mnoha vadných tezí Staré duchovní cesty jsem se již dříve věnoval v celé řadě článků:

20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané, 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V, 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti.

 

Dodatečně vložená poznámka:

Na doporučení jednoho ze čtenářů jsem pomocí internetové archivní služby zjistil, že stránky www.starbuilders.org fungovaly ještě 3.4.2006, zatímco 14.4.2006 už byly prázdné. Posledním dostupným a zřejmě současně také posledním vydaným číslem "Federation Flash" je číslo 67 z podzimu 2005. Je pravděpodobné, že ukončení existence tohoto webu může souviset s postupným odchodem Vesmírných lidí ze Země, o kterém jsem psal v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru a které začalo na jaře 2004.

© Jiří Novák, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 196
 • 21
 • 18
 • 17
 • 26

Celkový počet hlasů: 278