Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Využívejte nové možnosti a příležitosti ke změně starých postojů

Využívejte nové možnosti a příležitosti ke změně starých postojů

Petra Nováková Vloženo 20.7.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 6. a 15.7.2011

Až praxe prověří účinnost změny starých nesprávných postojů 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 6.7.2011)

Slunce: „Váš pobyt v Přírodě má daleko více významů, než jste schopni zatím spatřit. A čeká vás zde daleko více příležitostí, které vám otevírají dveře do budoucnosti, vytvářejí příležitosti a prostředí do budoucnosti. Staví most mezi přítomností a budoucností. Vše se pak ve vhodný okamžik propojí a zúročí. Přijímejte vše, co vám přichází, ve všem spatřujte nové možnosti, ať zbytečně nezahodíte šance. Držte si pozitivní přístup, pozitivní naladění. Měňte sami sebe k lepšímu. Stále si vědomě pracujte na svých postojích, projevech, chování.

Nenechte se nachytat na švestkách, to znamená, ať temné impulzy nepřebijí světelnou intuici. Zkoušky přicházejí. Učí vás překonat své staré zásady a zároveň prověřují, jak jste ve svých nově získaných postojích pevní. Či jak vědomou změnu postoje dokážete převést do praxe ve chvílích, kdy taková situace nastane. Říci si, co je špatně a jak postupovat správně, je teprve první krok. Zachovat se tak i ve vypjatých situacích, které svádí ke starým zvyklostem, je daleko obtížnější. Protože v takových situacích naskakují zajeté vzorce chování, které vycházejí z přirozenosti bytosti. Proto takové situace ověřují, jak jsou vámi nové postoje zažité, jak moc vychází skutečně z vašeho nitra, z vaší podstaty.

Proto období pobytu v Přírodě na venkově je doslova hmotnou praxí. To, na čem pracujete na sobě celý předcházející čas, teď máte možnost zúročit. Vy sami zjistíte, kde máte rezervy, v čem už jste naopak pevnější, případně co vám vůbec nejde. Praha je pro vás v mnohých směrech cvičištěm, pobyt v Přírodě bojištěm. Zde se mohou dát dohromady situace, které vám to všechno umožní vyzkoušet, prověřit. A také se samozřejmě posunout dál. Ale jedině za předpokladu, že tyto situace vezmete jako výzvy, které máte překonat, které vás mají posunout. Nikoli obráceně jako nástroje své vlastní destrukce.“


 

Je důležité zaměřit se na odstraňování svých největších slabin

Spojené Síly Světla prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co je pro nás teď důležité? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.7.2011) 

Karma: „Události se skládají jedna za druhou, aby váš vývoj plynul co nejrychleji vpřed. Tato světelná souhra, kdy jedna věc navazuje na druhou, pokud se necháte vést, je i snadno vnímatelná. Tady v prostředí Přírody obzvlášť. Nejsou žádné prodlevy, vše navazuje v pravý čas s neuvěřitelnou přesností. I to je jeden z důkazů, že věci se ve hmotě začínají hýbat. Je však nutné tomu všemu velice pomoci právě prací na sobě. Více než kdy jindy. Stále na sobě pracujete. Ale spíše všeobecně dodržováním duchovních činností (očista, komunikace, Pět Tibeťanů), sledováním impulzů.

Teď je pro vás pro každého nejdůležitější zaměřit se na svou největší slabinu. Co se týče vlastností, postojů, chování, prožívání. Na to, co vaši cestu nejvíce blokuje. A každý z vás to víte, co to je. Na to se nelze vymlouvat. Navíc tyto chyby se vám obnažují. Přicházejí takové situace, které vám je vyprovokovávají, vyvolávají. Teď je doba na vědomou očistu, to znamená na změnu postoje tím, že se mi opakovaně vyvolává stejná či podobná situace a já se učím původní postoj přepisovat, nahrazovat novým. A takto se vám budou určité situace opakovat tak dlouho, dokud původní vychýlený postoj dostatečně nepřepíšete novým tak, aby se nová reakce stala vaší přirozenou součástí, postojem, který vyplyne z vás přirozeně, bez nutnosti vědomého soustředění a cíleného chování. Tak, aby naskakoval již pokaždé, když podobná situace nastane.

Proto nemůže být pochyb, která tato chyba je na řadě ke zpracování. Protože se bude projevovat tak často, jak jen to půjde. Tohle už víte, to už jste zaznamenali. Teď zbývá cíleně pracovat na její změně, odstranění. Máte k tomu vše, co potřebujete. Někdy je však právě tuto skutečnost těžké přijmout. Nehořekujte, nebědujte, přestaňte se litovat, destruovat, propadat zoufalství se slovy, že to nezvládnete. Každou situaci máte pro to, abyste ji zvládli, a aby vás posunula dál. A vše potřebné máte k dispozici. Stačí se rozhlédnout a přijmout pomoc. A využít sílu, kterou v sobě každý máte. Jen ji zatím využíváte nesprávným směrem. K destrukcím, k sebeničení. Což přitom vyžaduje daleko větší sílu a spotřebovává to daleko více energie než jít se jako první pomoc rychle čistit. Pak se vám pohled projasní a bude daleko snazší změnit způsob uvažování, náhled na celou věc, situaci.

Máte veškeré nástroje na zvládnutí jakéhokoli problému. Jen je někdy, hlavně vůči vlastní bytosti, málo využíváte. A přitom je to tak snadné. Naučte se to. Vše vám pak půjde snáze. A hmota se vám pak bude doslova měnit před očima. Není potřeba objevovat nové nástroje, nové postupy, energie či další mimořádné objevy, které vás posunou dál a změní vaše životy. V tuto chvíli je opravdu vše již na vás. Vše máte v sobě. Víc nepotřebujete. Máte v sobě nastartované veškeré schopnosti, sílu, prostředky k této změně. Teď už ano. Nebylo tomu tak vždy. Teď však máte vše, jen je nutné a důležité začít to používat.

Jakékoli, i to největší bohatství ztrácí svou hodnotu, pokud není využívané k posunu, k vývoji, k dobrým věcem. Chátrá, chřadne, svou hodnotu ztrácí. Stává se bezcenným, pokud není využívané k účelům, ke kterým slouží, pro které vzniklo. Proto se teď tolik tlačí na vás, na vaši snahu věci změnit, na vaše aktivní zapojení. Energie zmohou mnoho. Připravují cestu, prostředí, možnosti. Otevírají zavřené dveře, strhávají bloky, temná omámení, ovládnutí, odstraňují paralýzu a mnohé další. Ten krok ke konečnému, hmotnému výsledku, ke změně však zůstává na vás.

Někdy stačí jen natáhnout ruku a ta druhá z protějšího břehu vám přijde v ústrety. Ten krok za vás nikdo nemůže udělat, ani ty nejčistší energie. Jen je nutné odhodit strach, někdy pohodlnost začít dělat věci jinak a skočit do té pomyslné tmy, nejistoty. Je to daleko jistější než si myslíte. Jakmile skočíte, světlo se ukáže. Ale musíte mu jít vstříc.“

 

© Petra Nováková, červenec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 167
  • 21
  • 14
  • 15
  • 18

Celkový počet hlasů: 235