Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Tvůrčí radost je důležitá ve všech oblastech života

Tvůrčí radost je důležitá ve všech oblastech života

Věra Talandová Vloženo 7.12.2011
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 11. – 13.11.2011

Radost je hybnou silou dokonalé tvorby

Síly Světla, jaké pro mě dnes máte informace? (Duchovní komunikace z 11.11.2011)

 

Sféra Čiré Radosti: „Cítíš radostné vibrace, to se ozývám já, Sféra Čiré Radosti. Vím, že ti to zní neuvěřitelně, kroutíš nad tím hlavou, ale je to tak. Já jsem sféra, která patří do nadzemské zóny. Vyskytuji se tu už věky. Můj dotek pociťují všichni ti, kteří se umí radovat. Radovat čistě, upřímně. Čisté energie radosti posilují váš imunitní systém. Většina bytostí se však raduje velmi málo.

Má to mnoho příčin. Jednou z nich je ta, že váš současný svět je zatížen temnotou, temnými energiemi a většina bytostí ani nenachází moc příčin k čiré radosti z bytí. Případný vnitřní pocit radosti hrubě převálcuje těžký životní úděl, který jste si vytvořili.

Další takovou příčinou je temnou magií vytvořené úsloví, že za každou radostí pak následuje smutek. Takto chtěla magie zamezit přílišné čiré radosti. Bytosti se potom podvědomě této radosti bojí.

Další vlivy proč se bytosti bojí radovat, jsou temné vlastnosti jako závist, nepřejícnost. Bojíte se ukázat svou radost v životě, abyste se nestali terčem pro zmiňované negativní energie.

 

A právě radost pomáhá snášet náročnost životních úkolů. Je důležitou součástí tvořivých procesů. Právě spojením s radostí může výsledný produkt tvorby mít čisté pravotočivé energie. Potom může být ostatním bytostem pomocníkem v každodenním životě i na světelném vzestupu.

 

Smutná je ta skutečnost, že pokud se při tvoření přidají místo energie čiré vnitřní radosti energie, kdy člověk potřebuje ze sebe vybít záporné emoce, zlost, nenávist, utrpení, energie z drog a alkoholu, výsledek tvorby je depresivní a destruktivní. Levotočivé vyzařování takového díla pak ostatním bytostem hledajícím světelnou cestu škodí. Temné bytosti naopak posiluje. Kdo tyto energie nedokáže rozpoznat, často si škodí právě produkty takovéto tvorby.

Je vhodné zmínit ještě variantu, kdy bytost tvoří s radostí, ale je pod vlivem nebo ovládnutím temných sil. V takovémto produktu zatím vítězí temné energie. Ale tento vliv se začíná oslabovat. A tato skutečnost bude příčinou masivní očisty.

Ještě další kategorií jsou výtvory, které navazují na tvorbu civilizací, které neblaze skončily v propadlišti dějin. Tady mohou být různé podkategorie. Například vytvořený předmět obsahuje negativní energie z dávných dob, současný tvůrce mu vdechl energii radosti a dobrého úmyslu. Převládající vyzařování je však opět silně negativní, levotočivé. Nebo dotyčný předmět obsahuje minulé temné energie, energie radosti současného tvůrce, ale zároveň pokud je ovládán temnou magií, tak ještě energie ovládnutí. Takovýto výtvor je mimořádně nebezpečný.

Z tvorby a umění, které na Planetě vytvořily pozemské bytosti, je velmi těžké si vybrat. Postupně však začínají vznikat výtvory, jejichž autory jsou bytosti s vysokou vnitřní čistotou. Jsou to výtvory inspirované čistými energiemi bytostí a sfér. Tam je přítomná i čirá radost mojí sféry.  Takováto produkce má vysokou čistotu a nádherné energie.

To jsme se jen tak trošku dotkli oblasti tvůrčí práce v umění.

Ale radost v tvůrčí práci je důležitá ve všech oblastech života. Tvoříte si celý svůj život. A je rozdíl, jak takový život vypadá u bytosti, která tvoří s radostí a u bytosti, které při tvorbě vlastního života radost schází. Už jen samotná tato představa ukazuje na důležitost přibrat do svého života dar radosti. Umět se na takové energie naladit. Radost není někomu daná a jinému ne. Je to o tom, jestli se pro ni bytost rozhodne nebo ne. Pokud se zbaví předsudků a omezení a rozhodne se, mé energie jsou pro ni dosažitelné.

Moje energie jsou přítomné i v přírodním tvoření, v přírodním dění.  V rozkvětu každého kvítku, v letu ptáka… Tam všude tyto energie jsou.

Dalo by se říct, že čirá radost je takovou hybnou silou dokonalé tvorby.

Chtěla jsem se touto komunikací připomenout, že i moje energie jsou k dispozici pro světelný vývoj Nové Duchovní Cesty. Naladíte-li se na ně, pomohou vám ustát i náročné situace. A pomohou vám samozřejmě při jakémkoliv tvoření.

Děkuji za příjem mých informací.“

Také děkuji.


Prožívejte celý život ve vysokém vyladění

Sféry Světla, jsou tu pro mě nějaké další informace?

 

Sféra Harmonického Ticha: „Tady Sféra Harmonického Ticha. Takto má vypadat správné vyladění bytosti. Světelné impulzy vnímat permanentně (nebo aspoň velmi často), dokázat je kdykoliv zapsat. Dnes máš v tomto směru dobrý den.

 

V takovém vyladění je dobré prožívat svůj život. Světelné impulzy vás mohou směrovat a vést. Na vaše otázky přicházejí odpovědi, stáváte se samostatní a jdete životem optimální cestou. To co je právě pro vás v životě důležité udělat, to se včas dozvíte, budete vnímat způsob, jakým to provést. Díky světelnému vedení a vnitřní čistotě nebudete vytvářet karmické příčiny pro svoje budoucí bytí.

 

To je krátká zpráva ode mne. Děkuji za přijetí.“     Také děkuji.

Vnášejte do duchovní práce také trochu radosti a hravosti

Sféra Prvotní čistoty: „Tady Sféra Prvotní čistoty. To, co teď mezi námi probíhalo, mělo v sobě energie radosti a hravosti. Byla to taková veselá „výměna názorů“. Jestli slogan „čistota nade vše“ by se dal použít jako heslo dne, týdne nebo jako životní moudro. Tento typ humoru mezi námi se slovy vyjádřit nedá, jeho slovní popis je nedostatečný. Že to funguje, jsi poznala podle toho, že ses smála. Ale zase jinak, než je běžné.

Z toho vidíš, že některé projevy se nedají do pozemského slovníku správně přenést. Mnohdy mohou dostat i trochu jiný smysl.

Tato situace navazuje na tvou dnešní komunikaci se Sférou Čiré Radosti. Existuje i Sféra Prvotní Radosti. Její sestup ale není na pořadu dne a v této fázi světelného vývoje ani nutný.

V poslední době jste vy bytosti na NDC a hlavně bytosti na jejím čele odvedly kus dobré práce. Nedá se z toho usnout na vavřínech, ale bylo by vhodné do té vážnosti vnést trochu radosti a hravosti. I tak se obnovují síly a „dobíjejí“ baterky.

Je před vámi ještě obrovský kus práce. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, v jakém stavu se Planeta nachází, v jakém stavu je lidstvo. V každém případě si poděkování a malý, spíš mikro oddech zasloužíte. Může být někde mezi koncem mohutné světelné očisty, která stále probíhá a mezi dalším velkým úkolem, který vás čeká.

Je už teď k dispozici mnoho pomoci, tak by se náročnost každého dalšího úkolu pro vás měla snižovat. S podporou nás, všech Sil Světla, by vaše práce měla nést i prvky odlehčení.     Děkuji za tvé vyladění.“

Také děkuji.


Karmické vrstvy bývají často vnímány jako tíha života

Síly Světla jsem na příjmu (Duchovní komunikace z 12. a 13.11.2011).

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Celý minulý týden jsi měla velké karmické čištění. Velké bolesti se střídaly s chvilkami úlevy. Včera už byly úlevy mnohem delší. Dnes se ti výrazně ulevilo a přicházejí stavy lehkosti až euforie. Díky této masivní očistě ses zbavila karmických vrstev, které po věky znesnadňovaly tvoje životy.

 

Všechny tyto temné vrstvy, a že jich bylo velmi mnoho, jsi často v minulosti vnímala jako tíhu života. Tak to ostatně vnímá většina bytostí. Často se jim odhalí vrstva, která je zralá na zpracování. Pokud se nic neděje, zase zapadá zpět. Tyto vlastní temné stránky a nashromážděné karmické vrstvy, to vše je vnímáno jako zátěž. Proto se mnoha bytostem zdá život těžký, nesou si „na bedrech“ svoje prohřešky a provinění. Tato tíha jim mnohdy nedovolí se nadechnout a žít s lehkostí.

 

Dnes pociťuješ velkou úlevu. Zatím si moc nevíš rady co s takovou lehkostí. Chodíš a usmíváš se, běžné stesky ostatních bytostí ti připadají vzdálené.

 

Tato lehkost bytí bude důležitá při další práci pro světelný vývoj. Bytost nezatížená minulostí má ty správné předpoklady pro tuto práci. Její rozhodování není ovlivněno vlastní temnotou.

 

Současná masivní očista ale neznamená, že máte navždy vystaráno. Tuto lehkost a čistotu musíte udržet. Právě tím, co je tu stále dokola zdůrazňováno. Čistotou svého žití, podporou zdravého fungování těla – přirozenou stravou a cvičením Pěti Tibeťanů. Toto všechno v podstatě už není vaše práce. To už je váš nový životní styl. Ten je potřeba nejen udržet, ale dále rozvíjet. I v této oblasti máte netušené možnosti.

 

Současnou situaci bude teď zapotřebí ustát, tzv. uzemnit. Aby se všechny nové skutečnosti stabilizovaly. Až se tyto základy uzemní, další vývoj bude mít dostatečnou stabilitu.

V tyto dny probíhá dolaďování bytostí na NDC, ukotvení nových energií, příprava tělesné schránky na zvládnutí vyšších frekvencí světelné energie. Vaše bytosti byly vystaveny náročné očistě. Světelné síly vám pomáhaly ustát a zvládnout tyto ohromné změny, očistu, přelaďování… Každá vaše tělesná buňka nyní zvyšuje svoji světelnou frekvenci. Pomalu se ladí na novou formu fungování. Toto vše nějakou dobu potrvá. A jak už jsem sdělila, je teď období, kdy všechny změny, které proběhly, se musí ukotvit. Stávají se součástí bytostí, Přírody, Planety, morfických polí. Jejich nedílnou součástí.“

Tvoř a žij s energiemi radosti

Sféra Čiré radosti: „Tady Sféra Čiré radosti. Posiluj spojení se mnou, aby radost v tvorbě tvého nového světelného života nechyběla. Je dobré být i v tomto příkladem – v tvorbě svého života s radostí. Útoků negativních energií (závist, nepřejícnost, zloba) od jiných bytostí se obávat nemusíš. Nemohou ti komplikovat život. Nemají se jak uchytit. Dokud jsi měla v sobě temné karmické vrstvy, vždy byla možnost zaseknout drápek a nepustit. Teď tyto energie sklouznou po povrchu tvého vyzařování a vrací se zpět k majiteli.

Může se stát, že se dotyčná bytost bude cítit tvým čistým vyzařováním ohrožená a bude se snažit svoje útoky vystupňovat. Zřetelně rozeznáš, kdy bude potřeba zasáhnout. A kdy z pozice vysokého nadhledu použiješ  - např. známý slogan „Tvá slova jsou pro mě jako bzučení mouchy v mých uších“. A necháš bytost, která negaci vyslala užít si svých energií, které se jí v zesílené podobě vrátily zpět.

Toto v minulosti vždy nefungovalo spravedlivě. K některým bytostem se vyslané negativní energie nevracely, k některým se nevracely ani energie pozitivní. V těchto věcech byl neuvěřitelný nepořádek, nespravedlnost a chaos. To všechno postupně dostává spravedlivý řád.

 

Postupné prosazování spravedlivých karmických pořádků do hmoty se stává realitou. Na bytosti začíná dopadat ruka spravedlivého řádu. Tlačí je k tomu, aby hledaly cestu jak žít jiný život, jak změnit svůj pohled na fungování světa.

 

Spravedlivé fungování karmických principů je základní podmínkou fungování čistého světa. Principům karmy však musí podléhat celé bytí.

 

Takže tvoř a žij s mými energiemi. A skrze sebe je nechej proudit dál. Můžeš být teď příkladem nejen přirozeného životného stylu, můžeš k tomu přidat – stylu žitého s radostí. Ty jsi na moje energie dosahovala poměrně často i dříve. Říkala jsi tomu vnitřní tiché štěstí. Bylo ale mnoho vlivů, které se tomu snažily zabránit. Vnitřní vlivy byly rozpuštěny během tvé roční karmické očisty i závěrečné masivní světelné očisty. Postupně odpadávají i venkovní vlivy. Ty se nemají kde uchytit, s čím souznít. Je teď tvým úkolem, i bytostí Nové Duchovní Cesty, aby nevytvářely podmínky pro bujení negativity. Ale žily dál svůj čistý život.

Dnes vnímáš napojení na moje energie obzvlášť silně a často. Bytost nezatížená temnými vrstvami má mnohem lepší předpoklady napojit se na jakékoliv Síly Světla. Je však důležité se na tyto světelné frekvence napojovat i v dobách, kdy se bytost snaží o světelný vývoj. Tehdy ji tyto energie mohou pomoci a podpořit ji.

Čistá radost není jen součástí tvorby. Za optimálních podmínek má být součástí každého přítomného okamžiku. Ať už děláte cokoliv. Například i vaše chůze má obsahovat energii radosti.

Děkuji za vyladění se na moje energie.“    Také děkuji.

Síla Slunce je k dispozici všem bytostem

Ještě nějaké informace mám přijmout?

 

Slunce: „Tady Slunce. Vnímám, jak moc ses se mnou propojila při pohledu na obrázek Anděl Slunce. Vnímáš ten proud duchovní sluneční energie. Spolu se slunečními paprsky dnešního dne, vnímáš tu ohromnou sílu. Tato síla je k dispozici všem bytostem. K vlastní škodě lidstva tak nepochopená a málo využívaná.

 

Jsem jednou z podmínek vašeho hmotného života, tedy jeho nedílnou součástí. Stejně jako Příroda, Planeta. Jen lidstvo si nás nesmyslně oddělilo na my a oni. A snaží se přežít.  Ale teprve opětovným spojením člověka s Planetou, Přírodou, Sluncem je přežití možné.

© Věra Talandová, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 160
  • 18
  • 17
  • 17
  • 21

Celkový počet hlasů: 233