Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U2. Co udělat, pokud chce člověk pomoci světelnému vývoji na Zemi?

U2. Co udělat, pokud chce člověk pomoci světelnému vývoji na Zemi?

Jiří Novák Vloženo 26.5.2012
Jiří Novák

Co je záměrem těchto stránek a proč propagujeme Novou duchovní cestu? Jednou z našich hlavních zásad je, že doporučujeme druhým pouze to, co děláme sami a co máme prověřené praxí. Stačí pouhé studium nových informací k nastoupení správné cesty? Nikoliv, důležité je nejen číst. Ale také současně jít do akce a začít důsledně den za dnem měnit své životní postoje a původní praxi svých životů. Čím musí začít člověk, pokud chce pomoci zásadně změnit vývoj na naší Zemi směrem ke světelné evoluci? Pro jednotlivce bez duchovních předsudků je nastoupení vzestupné světelné duchovní cesty snazší.

Co je záměrem těchto stránek a proč propagujeme Novou duchovní cestu?

Nová duchovní cesta byla nastartována, zahájena v roce 1999. Veřejně jsme poprvé s tímto projektem vystoupili v roce 2003 na veřejných přednáškách v kulturním domě Vltavská v Praze. První články na internetu začaly vycházet na webových stránkách www.Osud.cz  v prosinci 2009. A protože již tyto první texty vzbudily mezi čtenáři značný ohlas a mnoho pozitivních reakcí, již v lednu 2010 jsme založili vlastní webové stránky www.novaduchovnicesta.cz .

 

Spolu s dalšími lidmi jsme na základě duchovních impulsů vytvořili projekt cesty čistého světelného duchovního vzestupu bez umělých pomůcek, metod, magických rituálů a magie vůbec, ať už otevřené nebo skryté. Protože jasně vnímáme, že má-li se zásadně změnit celkové fungování tohoto světa ve hmotné rovině, musí se nejprve změnit fungování v duchovním pozadí světa. Protože to, co se děje ve hmotě, je až důsledkem, odrazem toho, co probíhá v duchovním pozadí.

 

Například nemůžeme změnit chování současných politiků, dokud se zásadně nezmění situace v duchovním pozadí tohoto světa (skryté síly vedoucí duchovní vývoj nebo usilující zasahovat do vývoje, skryté motivy evoluce, atd.). Nemůžeme chtít po politicích vedoucích náš stát i další státy světa, aby si nehráli na privilegované jednotlivce stojící nad zákony, a místo toho aby zákonem zrušili svoji poslaneckou a senátorskou imunitu. Protože tento vzor chování se do hmoty závazně promítl z duchovního pozadí světa. Kde ti, kteří si zase hrají na to, že zde na Zemi vedou duchovní vývoj, se honosí magickými hodnostmi a jakousi karmickou imunitou. Viz například texty 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

Doporučujeme druhým pouze to, co děláme sami a co máme prověřeno praxí

Tuto cestu čistého světelného vzestupu od samého počátku označujeme jako Novou duchovní cestu (NDC). Veřejným vystoupením s těmito informacemi jsme vyvolali velký rozruch a obrovský odpor všech, kteří usilují určitým způsobem zachovat existující směr duchovního vývoje, ve kterém má zelenou magie, privilegia jedněch nad druhými, magické hodnosti, uměle vytvořené duchovní instituce. A to vše se logicky stále ještě prosazuje, promítá do hmoty, do praxe běžného života. Kde ti, co by měli řídit stát a důležité instituce, dělají totéž.

 

Tuto novou cestu sami důsledně uvádíme do praxe svých životů a pomáháme v tom dalším lidem. Druhým tedy doporučujeme pouze to, co děláme sami a co máme v praxi svých životů dostatečně vyzkoušeno. Nejsme teoretici, ani duchovní intelektuálové. Proto na duchovní cestě klademe důraz na praxi. Na to, co člověk skutečně den za dnem potřebuje dělat pro svůj světelný vzestup. A nikoliv na to, kolik knih s duchovní tématikou přečetl, kolik zasvěcení absolvoval, atd.

Pouhé studium nových informací k nastoupení správné cesty nestačí

Naše stránky mají význam především z toho důvodu, že dávají jasný návod, jak se dostat na světelný vzestup a co naopak tomuto vzestupu brání. A pak už je na každém čtenáři, co sám pro svoji cestu udělá. Další informace jsou pouze vysvětlující a dokreslující. I proto v článcích často opakujeme zásadní informace. Aby si toho všimli i ti čtenáři, kteří čtou pouze některé naše texty. Aby i pro ně to byl impuls začít něco se sebou dělat. Protože samotné čtení našich, nebo i jakýchkoliv jiných duchovních textů, ještě nikoho na správnou duchovní cestu nedovedlo.

 

Důležité je nejen číst. Ale také současně jít do akce a začít důsledně den za dnem měnit původní praxi svých životů – své původní návyky, životní priority, postoje vůči hmotě a duchovnímu pozadí, atd. Jedině tak se člověk může dostat na vzestupnou světelnou duchovní cestu a trvale se na ní udržet. A jakým způsobem měnit své životy? K tomu se ještě dostaneme v dalších pokračováních.

Čím musí začít člověk, pokud chce pomoci zásadně změnit vývoj na naší Zemi?

Pokud chce člověk v pozitivním směru pomoci Planetě a lidstvu, potřebuje nejprve pomoci sám sobě, změnit svůj vlastní život. To je základ všeho. Jinak to jednoduše nefunguje. Pokud chce dosáhnout stavu, ve kterém bude mít pozitivní vliv na vývoj, potřebuje se dostat na cestu stabilního světelného vzestupu. Protože z pozice duchovního pádu přece nelze pomáhat světelnému vývoji.

 

Více o tom najdete v duchovních komunikacích Člověk potřebuje sám převzít otěže za svůj vývoj, Důležitost aktivní práce na sobě v dnešní době, Práce na vlastním vzestupu nejvíce pomáhá celkovému vývoji, Největší pomocí Planetě je vytrvalá práce na své vnitřní čistotě, Potřeba změny lidských postojů je nyní akutní, Proč je důležité posílení základů své bytosti?, Využívejte nové možnosti a příležitosti ke změně starých postojů, Je důležité jít vstříc vlastní energetické a karmické očistě, Stále silnější přicházející duchovní impulzy tlačí bytosti ke změně, Naučte se žít v každém okamžiku vědomě, Naše posuny na duchovní cestě vždy vycházejí z práce na sobě.

A co se naopak stává, když člověk opomíjí základy své bytosti, je podrobně rozvedeno v článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Duchovní situace dnešního lidstva je vysoce nepříznivá

Každý, kdo se aktivně hluboce zajímá o duchovní pozadí světa, se automaticky domnívá, že jeho se duchovní pád nemůže týkat. Protože přece podle svého domnění aktivně pomáhá světelnému vývoji celého světa. Je tomu skutečně tak, že každý aktivní zájemce o duchovní pozadí světa, který vědomě nikomu neubližuje, je na cestě Světla? Nikoliv, situace je mnohem složitější a na našich stránkách jsme celkovou duchovní situaci lidstva již na více místech analyzovali.

 

Nacházíme se v období, kdy duchovní situace lidstva je vysoce nepříznivá. Část lidstva nemá vůbec ponětí o existenci duchovního pozadí světa, ze kterého vycházejí skutečné příčiny mnoha jevů a událostí. Mnoho dalších považuje za duchovní cestu víru v Boha a pravidelnou návštěvu bohoslužeb. Pak je tady skupina těch, kteří sice tuší, že něco v pozadí za hmotou existuje, ale jako čert kříže se o tom bojí mluvit nebo na to vůbec pomyslet. Ti všichni dohromady tvoří výraznou většinu a přitom očividně na správné duchovní cestě nejsou.

Nejlépe na tom nejsou kupodivu ti, kteří se aktivně zajímají o duchovní pozadí světa

A co ta výrazná menšina těch, kteří se aktivně zajímají o duchovní pozadí světa? Ani ti na tom nejsou z  pohledu své skutečné duchovní cesty dobře. Tito lidé sice čtou doporučenou duchovní literaturu, chodí na přednášky a semináře s touto tématikou a zabývají se všeobecně přijímanými a mnoha autory doporučovanými duchovními činnostmi a metodami. Logicky si proto připadají pokročilí ve srovnání se zarytými materialisty, i těmi dalšími, kteří zaměňují duchovní cestu za víru, nebo se duchovního pozadí světa bojí. Domnívají se, že pro volbu své duchovní cesty dělají to nejlepší. Nikomu vědomě neubližují a mnozí z nich si dokonce vytvořili vlastní duchovní stránky s duchovní problematikou. A mají v sobě pocit jistoty, že tím jsou automaticky na cestě Světla.

 

Není tomu tak. Je to až zarážející, ale většina těchto jedinců, kteří sami sebe považují za duchovně pokročilé, je v hlubokém pádu směrem k temné straně světa. Mnozí z nich jsou na tom mnohem hůře, než obyčejní lidé, kteří chodí do práce, žijí poměrně eticky čistým životem a o duchovním pozadí světa nemají větší ponětí.

 

Tito „duchovně pokročilí“ se podobají vánočním stromkům, na kterých jsou navěšeny v mnoha vrstvách nad sebou nejrůznější temné struktury pocházející ze zasvěcení i z pouhých kontaktů s mnoha duchovně zaměřenými knihami, metodami, učeními, atd. Jejich zásadním problémem je, že jen těžko přijímají zcela nové myšlenky. Považují se přece za duchovně pokročilé a proto více věří tomu, co si stokrát přečetli, co opakovaně slyšeli na mnoha přednáškách. Přestože takové informace již neodpovídají dnešní realitě duchovního pozadí světa. Jen neochotně a navíc se značnými obtížemi se vzdávají těchto duchovních předsudků potvrzených mnoha nezávislými zdroji. Předsudků, které sami vnitřně přijali za základ své duchovní cesty.

 

Viz například články 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka.

Pro jednotlivce bez duchovních předsudků je nastoupení světelné cesty snazší

Jak je to možné? Proč jsou na tom ti nevědomí a duchovně neprobuzení lépe? Protože přišli minimálně do styku s duchovně zaměřenými knihami a metodami, dávnými duchovními učeními. Nepijí diamantovou vodu, nepraktikují holotropní dýchání, nepodstupují regrese do minulosti, nekomunikují s duchy mimo život, nepoužívají psychowalkmeny, mandaly, orgonity a další umělé pomůcky pro duchovní cestu, nemanipulují s energiemi (o škodlivosti těchto činností a pomůcek pro světelnou cestu viz články A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky, Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?)

 

Tito nevědomí a duchovně neprobuzení lidé jsou na tom lépe právě proto, že toho o duchovním pozadí světa mnoho nevědí. To jim v životě dává dvě zásadní obrovské výhody. Zaprvé, nenachytali v tomto životě tolik ovládacích vazeb jako ti, co pravidelně navštěvovali duchovní akce. A zadruhé, lépe a snáze přijímají nové informace, protože nemají své vědomí zabetonované stokrát opakovanými duchovními předsudky, kterých jsou knihy, přednášky i semináře zabývající se problematikou Staré duchovní cesty plné. Nevědomost je v tomto případě lepším výchozím stavem pro nalezení vzestupné světelné duchovní cesty než rozsáhlé znalosti duchovních informací, které již dnešnímu vývoji a dnešní situaci v duchovním pozadí světa neodpovídají.

Další pokračování

Podrobnosti o tom, v čem spočívá posilování světelných základů své bytosti, co člověk potřebuje den za dnem důsledně dělat, aby měl šanci dostat se na světelný vzestup, jsou uvedeny v další části

U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

© Jiří Novák, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 237
  • 33
  • 29
  • 23
  • 24

Celkový počet hlasů: 346