Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z1. Ani zdánlivě dokonalá čistota nemůže bez neustálého růstu ve vývoji obstát

Z1. Ani zdánlivě dokonalá čistota nemůže bez neustálého růstu ve vývoji obstát

Petra Nováková Vloženo 14.5.2012
Petra Nováková

Další kontakt s Naharem a poznání Sféry Bílých Koní

Na výletě do Kamenice a Prosečnice

21.4.2012 Výlet Kamenice, Prosečnice

Po cestě přírodou náhle spatřím místo, docela malé, kde rostou malé břízky a v jejich středu leží kámen porostlý zeleným mechem. Tam cítím, že musím jít. Tam na mě čeká Nahar. Sedám si na kámen a čekám, co se bude dít. Nahar šustí kopyty o spadané listí a zastavuje se přede mnou. Vnímám jeho dech na čele. Najednou se kolem mě objeví další bílí koně. Nevím, kolik, Nahar říká, že je jich více. Jako kdyby se přede mnou skláněli. To odmítám. Říkám, že to nechci. Nic takového si ani nezasloužím, není mi to příjemné.

Nahar mi po chvilce hlavou ukazuje do klína. Něco tam mám. Vnímám bílý věneček ze sedmikrásek. Nahar říká, že to patří mně, že jsem to kdysi ztratila. Přijde mi to jako nějaké léčitelské schopnosti. Ptám se, zda nejde o nějakou magii. Nechci nic nepřirozeného, vše, co potřebuji, mi Příroda v pravý okamžik dá. Nahar odpovídá, že je to od Přírody. Klekám si, mám pocit, že takto je má poloha přirozenější, pokornější. Stále kolem sebe vnímám mnoho koní.

Obnovení silného propojení s Přírodou

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace, co můj včerejší zážitek, co to velké množství koňů? Co to vše znamená? Děkuji. (Duchovní komunikace z 22. 4. 2012)

 

Nahar: „Ozývám se já, protože já jsem byl ten prostředník, který tě na ta místa přivedl a který tento okamžik zajistil. Onen věneček, který ti Příroda dávala, byl energetický dar, který jsi kdysi od Přírody dostala, který ti umožňoval být s ní ve větší propojenosti a pomáhat tak dalším bytostem na základě vyšších duchovních schopností. Pak se vše uzavřelo, protože i tvoje propojení s Přírodou pokleslo pod určitou hranici, která již nedovolovala využívat tento dar bezpečně a hlavně s plným napojením. Informace se tak již předávaly zkresleně, neúplně a to je vždy obrovské riziko.

 

Propojení s Přírodou ti i tak zůstalo silné, ale až teď se vrátil okamžik, kdy těchto schopností můžeš opět bezpečně využít na budování nového vývoje a pomoc druhým. Nejde o žádnou magii, ale nedivím se tvé reakci, už jste toho prožili mnoho a i my sami jsme používali magii. Vždy je důležitá obezřetnost.

 

Tohle všechno jsou však pouze síly a schopnosti Přírody, které ona sama využívá a teď tu možnost budeš mít i ty. Jde o schopnosti vysoké regenerace a umožnění dočištění, rozvázání bloků. Možnost zpracování vrstev, které již příliš mnoho zasáhly do hmotné roviny. To se ti však postupně všechno otevře. Nebude to hned, tohle je prozatím příprava.

 

Bytosti bílých koní jako nositelé Světla

A kde se vzaly další bytosti bílých koní? Vnímala jsi jejich úctu k tobě, proto se ti klaněly. Znáš je, kdysi ses s nimi setkala. A pomohla jim na jejich cestě. Teď na oplátku tyto bytosti pomohly tobě.

Šlo o mimořádné bytosti, celou skupinu bytostí, která však nikdy nebyla tak veliká, aby mohla tvořit celou civilizaci. Tyto bytosti měly stejný přírodní základ jako já. Nikdy však nedostaly příležitost být v trvalém spojení s nějakou lidskou bytostí, jako se to podařilo nám dvěma.

 

Tyto bytosti však měly mimořádné energie, byly doslova nositeli Světla. Vývoj však nedokázaly změnit. Jako ani já ne. Jsou mými bratry a sestrami, jen já jsem kdysi jako jediný z nich dostal šanci podílet se na změně vývoje na základě naší společné spolupráce.

 

Možnost nového vývoje pro tyto bytosti

Tím, že jsme se setkali znovu, a já ti dále pomáhám s tvým vlastním vývojem a ty zase s tím mým, mohl jsem konečně i já pomoci těmto svým druhům. Až včera dostali možnost svého nového vývoje. Proto před tebou byli v pokoře a chtěli vyjádřit svůj dík. A nejvíce byli šťastní z toho, že ty sama jsi je vnímala. Pomohla jsi jim vrátit se do vývoje, to pro ně moc znamená.

Vždy byli jakýmisi našimi společnými průvodci. Dávali nám sílu jít dál, i proto byla naše síla určitého času tak obrovská. Stáli za námi. Kdysi jsem ti o nich vyprávěl, tenkrát jsi je vnímala jako bílé stíny, které se míhaly mezi stromy. Nebyli však ani tady ve hmotě ani tam. Byli tak potrestáni za svou pýchu a nadřazenost, kterou v sobě nosili a já s nimi. Dostali jsme šanci se změnit a pomoci vývoji a tím i sobě. Ty jediná jsi však s touto spoluprací souhlasila a pomohla tak mně i jim.

Stejnou možnost spolupráce dostali i další z Valar, ti však odmítli. Tak vzniklo naše výjimečné spojenectví. Všichni ostatní Valar spatřovali v takovém spojenectví zátěž. Každý se chtěl rozvíjet podle sebe a dělat své úkoly, pro které na Ardu přišel. Nikdo se nechtěl zaobírat další bytostí, kterou vnímal jako brzdu, přítěž.

Jeden druhému jsme oporou a pomocí zároveň

Ty ses však na mě podívala a vše bylo jasné. Už tehdy vzniklo naše silné pouto. Věděla jsi, že se navzájem potřebujeme a že naše spolupráce bude přínosná. I Arda to věděla. A i proto jsme k ní oba měli velice blízko a ona zase k nám. Proto i dnes máme tak silné spojení s Přírodou i se Zemí, jak Ardě říkáte dnes.

 

Tehdy jsi již dopředu dokázala vnímat, co je správné. Byli jsme oba vedeni se spolu setkat. Naše spolupráce byla jakoby předurčena. Ale byla to dlouhá cesta. Teď se postupně vše začíná rozkrývat a jeden druhému jsme oporou a pomocí zároveň.

Nejde jen o dokončené dávného úkolu, jde o otevření nové kapitoly společného vývoje

Zpočátku se zdálo, že naše setkání zde v tomto čase proběhlo, abychom se rozvázali. Teď se však ukazuje, že ten důvod byl i další. Pochopit naší společnou cestu, její začátek a pomoci si navzájem dokončit úkol, kvůli kterému jsme byli propojeni. Teď se zdá, že jsme ho našli. I přesto naše spolupráce tím nekončí, naopak vnímám, že začíná. Otevírá se její zcela odlišná kapitola. Tak pojď. Začneme spolu psát nové stránky. Pak se začnou spouštět nové věci.

 

Koně jsou symbolem krásy a dotekem dokonalé harmonie

Ještě k ostatním koním. Dnes jsou symbolem krásy, dokonalé harmonie a dotekem mimořádných energií, které přinášejí shora ze sféry, ze které pocházejí. Říkám oni, i přesto, že to kdysi byla i má sféra, já se však cítím být doma zde na Ardě. Arda je teď mým domovem. Stejně jako tvým. A mé další úkoly jsou proto zde.

 

Sféra Bílých Koní je zářícím klenotem, dotekem věčnosti, světelné síly a nikdy nevyprchající čistoty. Je jako přeludem, jako majákem mezi vším. Stejně jako bílé břízy jsou nositelem těchto energií v rostlinném světě, stejně tak tito koně jsou jejími nositeli ve světě živočichů.

 

Kdysi byly zvoleny obě tyto varianty, které by dokázaly do hmoty na Zemi tak vysoké a čisté energie přinést. Brzy se však ukázalo, že břízy jsou schopné tyto energie udržet daleko déle a hlavně v nezměněné podobě. Zatímco koně začali více podléhat nepříznivým vlivům, které na Ardě i jinde panovaly. Stejně jako lidé začali mít panovačné myšlenky, jak se stává vždy, když má někdo něco navíc oproti ostatním.

Příroda nedělá ve svých částech výjimky

Dnes je tomu však jinak. Koně plně přešli pod ochranu Přírody, stali se její součástí stejně jako břízy. Jejich nadřazenost tak byla odstraněna tím, jak se změnila jejich výlučnost. Stali se bytostmi, které zastupují určitou sféru, která má mimořádné energie stejně jako sféry další a jejichž význam je pro lidstvo stejně důležitý.

 

Příroda nedělá ve svých částech výjimky. Všechny jsou si rovné. A všechny jsou jinak výjimečné na základě toho, co přinášejí. Stejně jako je Příroda rozmanitá, je rozmanitá i škála energií, kterou sféry vysoko nad hranicemi Vesmíru v sobě nesou. Každá tato sféra je prostředím určitého prostoru, ve kterém existuje. Proto všechny jsou součástí Přírody, protože Příroda je prostředí, ve kterém vše existuje.

 

Vzniká nový spravedlivý pořádek světelného vývoje

Tohle je nový spravedlivý pořádek světelného vývoje, kde všichni mají stejné, rovné šance a možnosti, pokud jsou ochotni na sobě pracovat. A kde každá složka má jiné parametry, ve smyslu jiných příležitostí, jiných schopností, aby se tak podporovala spolupráce celku.

 

Stejně jako u vás dole ve hmotě. Každý má jiné předpoklady, jiné úkoly, aby vše do sebe zapadalo a vývoj mohl jít vpřed. Nemáte stejnou energetickou výbavu. Každý si s sebou nese jiný dar, kterým má pomáhat sobě, ostatním, Planetě a tím i celému vývoji.

Žádná sféra již nemá výlučné postavení

Proto již Sféra Bílých Koní nemá žádné výlučné postavení jako kdysi, nestojí nade vším, ale je součástí celku stejně jako další sféry, které se vám postupně ozývají ve chvíli, kdy je pro jejich pomoc vhodná doba. A hlavně ve chvíli, kdy vy dokážete jejich pomoc nejen zaznamenat, zachytit, ale také přijmout a využít.

 

Tušíš správně. Bude potřeba Sféru Bílých Koní zakreslit. Nemá význam jen pro tebe, pro mě, ale také pro další bytosti, které pracují na svém světelném vývoji. Nejprve se však s bytostmi této sféry spoj. Uvidíš, co ti poví. I oni už na tvé oslovení čekají.“

Pokora a vděčnost bílých koní

PN: Sféro Bílých Koní, bytosti, které ji tvoříte, se kterými jsem včera měla možnost se setkat, co mi můžete říci? Děkuji.

 

Sféra Bílých Koní: „My všichni tě rádi vnímáme. Už včera bylo pro nás toto setkání významnou událostí. Stejně tak i pro tebe. A jsme rádi, že jsme tě mohli provázet při pro tebe tak významné události. Včera jsi ještě netušila, kdo jsme, a přesto jsi nás přijala bez jakéhokoli náznaku odmítnutí. Stejně jako jsi kdysi přijala Nahara. To znamenalo v životech nás všech mnoho. Stejně jako včerejší den. Proto jsi vnímala naší pokoru a vděčnost vůči tobě. I když jsi ji nechápala. Dnes už víš. Vděčíme ti za mnoho. Za naše poslání, za smysl naší existence. Kdyby se tobě společně s Naharem nepodařilo ji obhájit, už bychom tu nebyli. Stejně jako mnozí jiní, kteří podlehli vlastní pýše, nadutosti, nadřazenosti a vlastním chybám.

Ani dokonalá čistota nemůže bez neustálého růstu ve vývoji obstát

Ani dokonalá čistota, pokud není vybudovaná na pevných světelných principech, které zajišťují neustálý světelný růst, zdokonalování a hlavně pokoru, nemůže ve vývoji obstát. Naše energie znamenaly pro svět mnoho. Svým přístupem jsme však z nich málem učinili přítěž, ne podporu.

 

Teď se plně zapojujeme do světelného vývoje, abychom mohli svými energiemi pomoci. A už se na to moc těšíme. Zároveň je pro nás neuvěřitelné, když vnímáme, jak silné pouto se mezi tebou a Naharem za celé věky vzájemného propojení utvořilo. Děkujeme za tu zkušenost, že je tohle možné. Když jsme včera měli možnost tuto sílu pocítit, zůstali jsme ohromeni v němém úžasu. Netušili jsme, jak obrovská síla se může ukrývat ve spolupráci. To byla pro nás neuvěřitelná zkušenost a zároveň lekce.

Vzájemná spolupráce je vyšší hodnotou než pocit vlastní výjimečnosti

Kdysi jsme si mysleli, jak jsme výjimeční. Že se nám nikdo nemůže rovnat a jiné bytosti nepotřebujeme. Protože žádné nedosahovaly našich kvalit. Jak hluboce jsme se mýlili. Teď to víme a děkujeme, že jsme mohli pocítit ten dotek tak mimořádného pouta, které je však zcela přirozené a vzniklo ze vzájemné spolupráce, pokory, důvěry, respektu.

 

Máme se mnoho se učit. Tohle nás však všechny hluboce zasáhlo. Teď již plně chápeme význam a důležitost spolupráce. Ten smysl jsme včera pocítili a nemůže být lépe vysvětlen, než energiemi, které mezi vámi proudili, a my jsme mohli na krátký okamžik stát jejich součástí.

Ve vztahu dvou bytostí postupně sílí harmonie, až předčí cokoliv dříve stvořeného

Hluboce se skláníme před harmonií, které může být dosaženo mezi dvěma bytostmi, které ctí světelné principy, pracují na sobě a vzájemně si pomáhají. Tato harmonie se tak postupně buduje, roste a sílí, až předčí jakékoli jiné již stvořené, i ty nejdokonalejší energie. Které, jak jsme si mysleli, byly pouze naší součástí.

 

Děkujeme za tuhle pravdu, kterou jste nám společně ukázali. Ta už v nás zůstane a stejně tak budeme i my pracovat na vytváření takové harmonie. Která stále vzrůstá až k nejvyšší dokonalosti, přitom hranice této dokonalosti posouvá stále dál. Děkujeme.“

 

PN: Já děkuji za ta slova, že jste je dokázali vyjádřit a děkuji za to, že i nadále zůstanete naší součástí, součástí světa. Vaše energie jsou skutečně mimořádné, a děkuji, že jste včera i vy byli na okamžik mými průvodci. Ten zážitek byl pro mě mimořádný. Právě i tím, že jste byli jeho součástí. A děkuji, že mi pomůžete nakreslit vaší sféru.

© Petra Nováková, květen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 172
  • 23
  • 17
  • 18
  • 21

Celkový počet hlasů: 251